0

Giáo án Địa 7 tuần 8 tiết 13 14

12 2 0
  • Giáo án Địa 7 tuần 8 tiết 13 14

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:06

* Tính chất trung gian:  Tính chất ôn hòa của khí hậu: Không quá nóng và mưa nhiều như đới nóng, cũng không quá lạnh và ít mưa như đới lạnh  Chịu tác động của cả các khối khí đới nóng [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 7 tuần 8 tiết 13 14