0

Giáo án công nghệ 7 tuần 31

5 5 0
  • Giáo án công nghệ 7 tuần 31

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:38

=> Quản lý trong nuôi tôm, cá là việc GV: Cần kiểm tra màu nước, thức ăn làm thường xuyên, kiểm tra ao nuôi và và hoạt động của tôm, cá vào thời điểm sự tăng trưởng của tôm, cá theo định[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 7 tuần 31