0

GDCD 9- TUẦN 5

7 7 0
  • GDCD 9- TUẦN 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:30

=>Biểu hiện của hoà bình là sự hữu nghị, hợp tác của các dân tộc trên thế giới Để hiểu thêm về nội dungnày, chúng ta học bài hôm nay: Hoạt động 2: Lắng nghe, quan sát và đàm thoại tìm hi[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 9- TUẦN 5

Hình ảnh liên quan

- Các hình thức hoạt động: Giao lưu, kết nghĩa, viết thư, tặng quà, xin chữ kí... - GDCD 9- TUẦN 5

c.

hình thức hoạt động: Giao lưu, kết nghĩa, viết thư, tặng quà, xin chữ kí Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng - GDCD 9- TUẦN 5

o.

ạt động của GV và HS Ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Giáo viên liệt kê lên bảng hoặc giấy khổ to - Cả lớp đóng góp bổ xung- Giáo viên kết luận - Học sinh làm bài tập 2 ( SGK - 19) - GDCD 9- TUẦN 5

i.

áo viên liệt kê lên bảng hoặc giấy khổ to - Cả lớp đóng góp bổ xung- Giáo viên kết luận - Học sinh làm bài tập 2 ( SGK - 19) Xem tại trang 6 của tài liệu.