0

GDCD 8- TUẦN 28- TIẾT 28

7 2 0
  • GDCD 8- TUẦN 28- TIẾT 28

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:52

Thế nào là quyền tố cáo, - Là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khiếu nại của công dân quyền xem xét lại việc làm, quyết định của cán bộ công GV: Yêu cầu học sin[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 8- TUẦN 28- TIẾT 28