0

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTA

25 35 0
  • CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:33

TIỂU LUẬN CUỐI KỲHỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNGGV: ThS. CHÂU HOÀI BÃOCƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTAPHẦN MỞ ĐẦU21.Lý do chọn đề tài22.Mục tiêu nghiên cứu33.Phương pháp nghiên cứu34.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu3CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT41.Khái quát chung về các FTA41.1. Khái niệm về FTA41.2. Các loại hình FTA41.3. Nội dung của FTA52.Khái quát về Công đoàn Việt Nam82.1. Chức năng của Công đoàn Việt Nam82.2. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động9CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU121.Thực trạng gia nhập các FTA thế hệ mới của Công đoàn Việt Nam121.1. Về pháp luật121.2. Về vấn đề lao động131.3. Vì sao lại đưa vấn đề lao động vào FTA?142.Cơ hội153.Thách thức163.1. Đối với hệ thống pháp luật:173.2. Về thể chế, chính sách:173.3. Thời gian để triển khai và thực thi:173.4. Thách thức trong lĩnh vực lao động183.5. Những thách thức lớn với tổ chức công đoàn19CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP211.Yêu cầu phải đổi mới của tổ chức công đoàn Việt Nam212.Đề xuất một số giải pháp cơ bản để đổi mới hệ thốngtổ chức Công đoàn Việt Nam223.Giải pháp vượt qua các thách thức trong lĩnh vực lao động23PHẦN KẾT LUẬN24Tài liệu tham khảo25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CS2) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Mã lớp: ĐH17NL1 Số báo danh: 041 Họ tên: Mã số sinh viên Nguyễn Thị Hậu 1753404041116 TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG GV: ThS CHÂU HOÀI BÃO CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CƠNG ĐỒN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTA Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2019 Mục Lục PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trải qua nhiều năm phấn đấu, vượt qua khó khăn, cơng dân Việt Nam mong muốn nước thực đổi Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa, ngày tiến gần với công đổi hội nhập Quốc tế Để đạt mục tiêu tương lai gần Việt Nam phải nhanh chóng đổi cải cách kinh tế tổ chức hoạt động để theo kịp với kinh tế thị trường lao động nước ngồi nước ngày thay đổi Bởi muốn thay đổi kinh tế thị trường vấn đề lao động tổ chức người lao động yếu tố quan trọng việc thay đổi kinh tế thị trường, sánh tầm Quốc tế Vậy để kinh tế thị trường lao động ngày phát triển khơng thể thiếu góp mặt tổ chức Cơng đồn Việt Nam - Một thể, hệ thống đồng đan xen tương tác lẫn Tổ chức Cơng đồn Việt Nam ln không ngừng phát triển mở rộng qua thời kỳ giai đoạn ngày đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, Cơng đồn có vai trị đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng người lao động Để bảo vệ cạnh tranh thu hút người lao động Cơng đồn Việt Nam tham gia thành viên nhiều Hiệp định thương mại tự hện (FTA) Tham gia ký kết FTA hệ có nghĩa Việt Nam bước vào sân chơi lớn, chấp nhận đương đầu với khó khăn, thách thức Để hội nhập quốc tế thành cơng, địi hỏi phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ cấp, ngành Trung ương địa phương với doanh nghiệp Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với quốc gia giới, tận dụng hiệu hội, điều kiện thuận lợi, với nước thành viên chủ động ứng phó với tình khó khăn phát sinh lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm để tìm giải pháp đổi phù hợp, thúc đẩy phát triển bền vững Sau tìm hiểu về: “Cơ hội thách thức cơng đồn Việt Nam gia nhập FTA” 2.Mục tiêu nghiên cứu Việt Nam đà phát triển kinh tế thị trường hội nhập với kinh tế quốc tế, điều làm tiền đề cho mâu thuẫn, phức tạp mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động nhiều doanh nghiệp Vì vậy, xuất Cơng đồn giúp cho người lao động có quyền bảo vệ định, nhu cầu người lao động ngày cao thị trường lao động Cơng đồn cần phải thay đổi sách phát triển cách Tham gia vào hiệp định thương mại tự (FAT) Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự (FTA) hệ thể Hội nhập quốc tế Việc thực cam kết lao động, Cơng đồn thách thức không nhỏ song yếu tố quan trọng để đảm bảo lợi ích kinh tế Việt Nam quyền lợi, lợi ích người lao động thành viên hiệp định Cơng đồn Việt Nam cần phải nhận hội thách thức tham gia vào Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ mới, thay đổi để pháp luật, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiểm tra giám sát hoạt động quan, tổ chức hay doanh nghiệp phù hợp với Hiệp định, tạo đồng thuận, thu hút người lao động, tập thể lao động 3.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu tài liệu liên quan, phân tích, tổng hợp để xây dựng sở lí luận cho tiểu luận Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu thông tin thu thập tổng hợp lại Đánh giá hội thách thức Cơng đồn Việt Nam tham gia Hiệp hội thương mại tự FTA hệ sở đưa giải pháp 4.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : + Cơng đồn Việt Nam Hiệp định thương mại tự FTA thể hệ + Công đoàn Việt Nam tham gia vào FTA hệ - Phạm vi nghiên cứu: + Hiệp định thương mại tự FTA hệ với hội, thách thức Cơng đồn Việt Nam tham gia nhập FAT hệ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.Khái quát chung FTA 1.1 Khái niệm FTA FTA_ Hiệp định thương mại tự kết thức trình thương lượng hai hay nhiều quốc gia ký kết nhằm hạ thấp loại hẳn rào cản thương mại Một FTA thường bao gồm vấn đề quy định thuế nhập khẩu, hạn ngạch lệ phí hàng hóa/dịch vụ giao dịch thành viên ký kết FTA nhằm cho phép nước mở rộng tiếp cận thị trường Cho tới có nhiều tổ chức quốc gia khác đưa khái niệm FTA cho riêng Điều thể quan điểm khác FTA phát triển đa dạng quốc gia Tuy nhiên theo cách hiểu chung nhất, FTA thỏa thuận hai hay nhiều quốc gia vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự hóa thương mại nhóm mặt hàng việc cắt giảm thuế quan, có quy định tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, dịch vụ đầu tư thành viên Ngày nay, FTA cịn có nội dung xúc tiến tự hóa đầu tư, chuyển giao cơng nghệ, lao động, mơi trường… 1.2 Các loại hình FTA Hiện có số loại FTA mà Việt Nam tham gia sau: - FTA khu vực: FTA ký nước tổ chức khu vực - Ví dụ AFTA FTA song phương: ký nước Ví dụ FTA Việt Nam Chi - Lê ; FTA đa phương: ký nhiều đối tác khác Ví dụ TPP…; FTA ký tổ chức với nước: ví dụ FTA ký bên tổ chức ASEAN với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Hay FTA Việt Nam Liên minh Châu Âu EU Nguồn: Danluat.thuvienphapluat.vn 1.3 Nội dung FTA Phạm vi vấn đề đề cập FTA khác nhau, phụ thuộc vào lựa chọn thỏa thuận Thành viên FTA Tuy nhiên, với tính chất chung hướng tới loại bỏ rào cản phần lớn thương mại kinh tế thành viên, FTA thường bao gồm nội dung sau: 1.3.1 Nhóm cam kết liên quan tới tự hàng hóa (thương mại hàng hóa) Nhóm bao gồm cam kết liên quan tới việc dỡ bỏ rào cản thương mại hàng hóa Thành viên, cụ thể: - Ưu đãi thuế quan (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu): Thường Danh mục liệt kê dòng thuế loại bỏ lộ trình loại bỏ thuế (loại bỏ hay sau số năm) - Quy tắc xuất xứ: Bao gồm cam kết điều kiện xuất xứ để hưởng ưu - đãi thuế quan thủ tục chứng nhận xuất xứ Loại bỏ cắt giảm hàng rào phi thuế quan: Bao gồm cam kết ràng buộc, hạn chế biện pháp hạn chế/cấm xuất nhập khẩu, giấy phép xuất khẩu, hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ… Ngoài ra, số FTA giai đoạn sau cịn có thêm cam kết vấn đề thúc đẩy, hỗ trợ cho thương mại hàng hóa, ví dụ: - Hải quan tạo thuận lợi thương mại: Bao gồm cam kết quy trình, thủ tục, minh bạch thơng tin… q trình xuất nhập hàng hóa - Các ngun tắc đối xử với hàng hóa nhập lưu thơng thị trường nội địa 1.3.2 Nhóm cam kết liên quan tới tự dịch vụ (thương mại dịch vụ) Khơng phải FTA có cam kết thương mại dịch vụ Thường FTA đàm phán ký kết giai đoạn sau có cam kết vấn đề này, thường bao gồm: - Mở cửa thị trường dịch vụ: Thường Danh mục dịch vụ cam kết mở - điều kiện mở cửa cụ thể Các nguyên tắc liên quan tới việc đối xử với nhà cung cấp dịch vụ nước họ cung cấp dịch vụ vào Việt Nam cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 1.3.3 Nhóm cam kết liên quan tới vấn đề khác Các FTA giai đoạn sau thường có thêm cam kết lĩnh vực khác thương mại hàng hóa, dịch vụ có vai trị quan trọng thương mại, đầu tư Thành viên như: - Đầu tư (có thể cam kết đầu tư độc lập cam kết đầu tư gắn với mở cửa - thị trường dịch vụ) Sở hữu trí tuệ, Cạnh tranh, Minh bạch, chống tham nhũng, Môi trường, Lao động… Khác với FTA hệ trước (chủ yếu ảnh hưởng tới sách thuế quan biên giới), FTA hệ có nhiều cam kết ảnh hưởng trực tiếp đến thể chế, sách pháp luật nội địa Có thể đưa số điểm khác biệt FTA hệ so với FTA hệ trước sau: - Thứ nhất, nội dung FTA hệ bao gồm nội dung vốn coi “phi thương mại” như: Lao động, cơng đồn, mơi trường, cam kết phát - triển bền vững quản trị tốt… Thứ hai, so với FTA hệ trước hiệp định Tổ chức Thương mại giới (WTO), FTA hệ bao gồm nội dung như: Đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích phát triển doanh nghiệp (DN) vừa nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho nước phát triển dành thời gian chuyển đổi hợp lý để nước sau điều chỉnh sách - phù hợp với trình độ phát triển… Thứ ba, nội dung có FTA hệ trước hiệp định WTO xử lý sâu sắc FTA hệ như: Thương mại hàng hóa, bảo vệ động thực vật, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, tự vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, minh bạch hóa chống tham nhũng, giải tranh chấp - Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài… Thứ tư, FTA hệ đặt yêu cầu, tiêu chuẩn cao minh bạch hóa, cải cách thể chế, sách sau đường biên giới, đưa chế giải tranh chấp có tính ràng buộc chặt chẽ 1.4.Các nguyên tắc định hướng việc tham gia, đàm phán ký kết FTA Các nguyên tắc định hướng việc tham gia, đàm phán ký kết FTA nêu “Chiến lược tham gia FTA Việt Nam đến 2020” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 09/8/2012 Theo đó, tham gia đàm phán FTA với nguyên tắc bao gồm: - Quán triệt quan điểm chỉ đạo nêu Nghị quyết, Chương trình hành - động hội nhập quốc tê nói chung hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng Đảm bảo cân lợi ích bên xét đến trình độ phát triển kinh tế - Việt Nam Tính tốn kỹ mặt thuận lợi khơng thuận lợi, thời thách thức, lực nước quốc tế đàm phán để đảm bảo ký kết đem lại lợi ích quốc gia cao nhất; tạo hội cho phát triển kinh tế – xã hội, xuất thu hút đầu tư nước 1.4.1 Sự phát triển Hiệp định thương mại tự FTA Số lượng Hiệp định thương mại tự tăng đáng kể thập kỷ qua Từ năm 1948 đến 1994, Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch (GATT), tiền thân WTO, nhận 124 thư thông báo Kể từ năm 1995 300 hiệp định thương mại ban hành Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), số hiệp định thương mại tự (FTA) ký kết quốc gia châu Á tăng từ hiệp định năm 2000 lên 56 hiệp định vào cuối tháng năm 2009 Mười chín tổng số 56 hiệp định thương mại tự ký 16 kinh tế châu Á, xu hướng giúp cho khu vực trở thành khối mậu dịch hùng mạnh 2.Khái qt Cơng đồn Việt Nam Cơng Đồn Việt Nam tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, đồng thời thực vai trò tổ chức trị – xã hội "Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc" (Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014) 2.1 Chức Cơng đồn Việt Nam Cơng đồn Việt Nam có ba chức - Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải việc - làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động Cơng đồn đại diện tổ chức người lao động tham gia quản lý quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước phạm vị chức mình, thực quyền kiểm tra giám sát hoạt động quan đơn vị, tổ chức theo quy - định pháp luật Cơng đồn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trị làm chủ đất nước, thực nghĩa vụ cơng dân, xây dựng phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Chức Cơng đồn thể, hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn Trong đó, chức bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động cơng đồn Từ chức định nhiệm vụ cụ thể Cơng đồn Lịch sử truyền thống phong trào lao động hoạt động Cơng đồn Việt Nam gắn liền với lịch sử vẻ vang thành tựu to lớn bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, điều góp phần tạo nên vị đặc biệt Tổ chức Cơng Đồn Việt Nam Cơng đồn vừa đóng vai trị tổ chức đại diện người lao động, đồng thời thực vai trị tổ chức trị – xã hội, thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Với chất giai cấp công nhân Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng tiếp thu, chọn lọc vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế, Cơng đồn Việt Nam ln ln tổ chức cơng đồn cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp cơng nhân với lợi ích toàn dân tộc, đồng hành phát triển đất nước qua thời kỳ Những đặc điểm nêu mang lại nhiều lợi cho Tổng LĐLĐVN, song đồng thời làm cho tổ chức gặp nhiều khó khăn, thách thức việc trở thành tổ chức đại diện hiệu người lao động quan hệ lao động 2.2 Bảo vệ lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, viên chức người lao động Cơng đồn Việt Nam phải thực chức bảo vệ quyền, lợi ích cơng nhân lao động với: trình độ kinh nghiệm quản lý quyền cấp non kém, máy Nhà nước quan liêu, hành dẫn đến số người, số phận thờ trước quyền lợi công nhân, viên chức người lao động tình trạng tham ơ, lãng phí, móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng, vi phạm đến lợi ích, đời sống người lao động cịn tồn khơng thể lúc xóa bỏ hết Vì vậy, Cơng đồn phải người bảo vệ lợi ích cơng nhân, viên chức người lao động, chống lại tệ nạn quan liêu, chống lại biểu tiêu cực Đó bảo vệ đặc biệt khác hẳn với bảo vệ chủ nghĩa tư Cơng đồn Việt Nam thực chức bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước, khơng mang tính đối kháng giai cấp, đấu tranh giai cấp Ngược lại, Cơng đồn vận động, tổ chức cho cơng nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh Đồng thời, Cơng đồn bảo vệ lợi ích Nhà nước – Nhà nước dân, dân dân Đấu tranh chống lại thói hư tật xấu số người, nhóm người lạc hậu bị tha hóa, đấu tranh chống lại hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền Nhà nước Thực tế Việt Nam, điều kiện hàng hóa nhiều thành phần, xí nghiệp tư nhân, liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cơng nhân, lao động làm việc quản lý chủ xí nghiệp (khơng phải xí nghiệp quốc doanh), xuất quan hệ chủ – thợ, tình trạng vi phạm đến quyền, lợi ích cơng nhân lao động có xu hướng phát triển Vì vậy, chức bảo vệ lợi ích cơng nhân, viên chức người lao động Cơng đồn có ý nghĩa quan trọng Để thực chức bảo vệ lợi ích, Cơng đồn chủ động tham gia quyền tìm việc làm tạo điều kiện làm việc cho cơng nhân, lao động; Cơng đồn tham gia lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, việc ký kết hợp đồng lao động công nhân, lao động; đại diện công nhân, lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể; vấn đề thương lượng, giải tranh chấp lao động; tổ chức đình công theo Bộ luật lao động Quản lư sử dụng quỹ phúc lợi tập thể nghiệp phúc lợi tập thể; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động; tham gia giải khiếu nại, tố cáo công nhân, viên chức lao động; phát huy dân chủ, bình đẳng, cơng xã hội; phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch tham quan nghỉ mát Trong trình thực nội dung hoạt động nhằm thực chức bảo vệ lợi ích cần nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề như: - Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích Nhà nước tập thể, tồn Nhà nước đảm bảo lợi ích cho người lao động Lợi ích người lao động khơng chỉ túy cơm ăn, áo mặc mà cao lợi ích trị (đại diện Nhà nước), lợi ích kinh tế, lợi ích văn hóa, tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước 10 - Nhà nước người bảo đảm, Cơng đồn người bảo vệ lợi ích cơng nhân, viên chức người lao động Đây vấn đề quan trọng nói lên mối quan hệ khăng khít, biện chứng nghĩa vụ quyền lợi Đồng thời, sở nhận thức lợi ích cơng nhân, viên chức người lao động điều kiện mới, thể chất cách mạng Cơng đồn Việt Nam Trước tình hình thị trường lao động nước địi hỏi ngày cao mở rộng với nhu cầu khác nhau, địi hỏi phải có giải pháp để tiếp tục phát huy hiệu quả, vai trò thực tốt trách nhiệm tổ chức Cơng đồn Việt Nam Điều thơi thúc Cơng đồn Việt Nam tham gia vào Hiệp định giới để đổi đáp ứng nguyên vọng người lao động Chính “ Hiệp định thương mại tự FTA hệ mới” xu hướng tất yếu trình hội nhập kinh tế quốc tế Cơng đồn Việt Nam, nhiều quy định cam kết tạo cho Việt Nam nhiều hội phát triển kinh tế thương mại, hạ thấp loại hẳn rào cản thương mại quốc gia Việc tham gia vào FTA tạo hội thách thức không nhỏ Cơng đồn Việt Nam, điều tạo động lực để Cơng đồn Việt Nam thay đổi cho tổ chức đề cạnh tranh thu hút người lao động 11 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.Thực trạng gia nhập FTA hệ Cơng đồn Việt Nam 1.1 Về pháp luật Lợi ích Việt Nam tham gia FTA hệ thể rõ hội hoàn thiện pháp luật nước theo cam kết mới, sửa đổi Bộ luật lao động Những nước phát triển tham gia vào FTA hệ thường có hệ thống pháp luật chưa tương xứng với u cầu luật chơi chung Do đó, thơng qua việc tham gia FTA hệ mới, nước phát triển có hội hồn thiện hệ thống pháp luật nước theo yêu cầu chuẩn mực luật chơi Việt Nam không ngoại lệ Các quy định lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, mơi trường, minh bạch, doanh nghiệp nhà nước, phòng chống tham nhũng… đưa vào FTA hệ khiến Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật nước, từ đó, giúp hệ thống pháp luật Việt Nam đảm bảo tương thích phù hợp 12 với quy định hiệp định FTA Đảm bảo quyền lợi lợi ích cho thị trường lao động nước, thu hút nguồn lực, người lao động mạnh mẽ Việt Nam quốc gia thành viên nhiều Hiệp định thương mại tự hệ (FTA) Vấn đề lao động số yếu tố làm nên chất lượng cho FTA hệ Để thực nội dung lao động Hiệp định thương mại tự FTA hệ mới, việc sửa đổi Luật lao động, Việt Nam có điều chỉnh Tổ chức Cơng đồn cho phù hợp với xu thế giới Việc tuân thủ điều kiện, cam kết lao động xu tránh tham gia Hiệp định Thương mại tự (FTA) Trên giới, năm 1995, chỉ có hiệp định FTA với nội dung cam kết lao động (7,3%); đến năm 2016, có tới 77 tổng số 267 FTA ký kết 136 quốc gia có nội dung lao động (28,8%) Đáng ý, tỷ lệ cam kết lao động mang tính điều kiện để đến ký kết FTA ngày tăng so với cam kết khác Cho đến tháng 7/2019, Việt Nam có 10 Hiệp định tự thương mại (FTA) có hiệu lực, 02 FTA ký kết, 01 FTA hoàn tất đàm phán 03 FTA đàm phán với tổng cộng 58 kinh tế, chiếm phần lớn thương mại quốc tế Việt Nam Đối với doanh nghiệp, chủ động tìm hiểu hiểu rõ nội dung quy định bổ sung pháp luật qua Hiệp định thương mại tự FTA hệ trở thành yêu cầu cấp thiết ngày Ngoài ra, việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tin tưởng uy tín hoạt động kinh doanh, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng… yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu lợi ích từ việc tham gia vào FTA hệ 1.2 Về vấn đề lao động Các vấn đề liên quan đến “Người lao động” đưa vào nhấn mạnh FTA hệ mới, thay đổi tồn cầu hóa lao động biến đổi khí hậu ngày sâu sắc Tiêu chuẩn chất lượng lao động môi trường FTA hệ khẳng định cần thực theo tiêu chuẩn lao động ILO tiêu chuẩn môi trường, phát triển bền vững Liên Hợp quốc Các FTA hệ đòi hỏi phải điều chỉnh luật, sách khơng chỉ kinh tế, thương mại mà vấn đề phi thương mại 13 như: Quyền người lao động, tiêu chuẩn lao động, tự hiệp hội – cơng đồn, mơi trường, DNNN, mua sắm phủ… Để thực thi cam kết FTA hệ mới, Việt Nam thay đổi, bổ sung thêm quy định cụ thể Luật Lao động, nâng chuẩn chế độ bảo hiểm lương cho người lao động… nhằm bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, DN nước nước Bộ luật Lao động dự kiến có hiệu lực vào năm 2019, so với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật thay đổi 11 nội dung Đặc biệt, để chuẩn bị cho DN nước đón đầu hội giảm áp lực cạnh tranh từ nước ngoài, Chính phủ ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, nhiều chương trình hành động để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, như: + Nghị số 19-NQ/CP ban hành từ năm 2014 đến giúp tăng cường, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia với tiêu chí cụ thể; + Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 tăng cường lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0; + Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 tăng cường thực khai thác hiệu FTA có hiệu lực, yêu cầu bộ, ngành, địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng việc gia nhập FTA; + Nghiên cứu phân tích rõ hội, thuận lợi, khó khăn thách thức 1.3 Vì lại đưa vấn đề lao động vào FTA? Do lý chủ yếu sau đây: - Tồn cầu hóa, quyền lợi người lao động (NLĐ) ngày coi trọng NLĐ trực tiếp làm hàng hóa, dịch vụ thương mại quốc tế nên phải hưởng lợi, chia sẻ thành Đây cách tiếp cận FTA hệ trở thành xu - Bảo đảm môi trường cạnh tranh công bên quan hệ thương mại dịch vụ, hàng hóa Những tiêu chuẩn lao động quốc tế đề cập Hiệp định CTTPP tiêu chuẩn lao động nêu Tuyên bố 1998 ILO gồm: Tự hiệp hội quyền Thương lượng tập thể; Xóa bỏ hình thức lao động cưỡng lao động bắt buộc; Xóa bỏ hình thức lao động trẻ em; Xóa bỏ phân biệt đối xử cơng việc 14 2.Cơ hội Cho Phép người lao động làm việc doanh nghiệp thành lập tổ chức NLĐ/Cơng đồn cấp sở theo lựa chọn họ Để hoạt động, tổ chức gia nhập vào Tổng Liên đoàn Lao động VN đăng ký hoạt động độc lập với quan nhà nước có thẩm quyền (do Chính phủ quy định) tùy theo lựa chọn tổ chức Các tổ chức cơng đồn - NLĐ quyền khơng so với Cơng đồn sở; thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động VN Tổ chức yêu cầu nhận trợ giúp kỹ thuật đào tạo từ tổ chức hoạt động lao động hoạt động hợp pháp VN Lộ trình: Chậm từ đến năm; kể từ FTA hệ có hiệu lực; tổ chức NLĐ - Cơng đồn gia nhập/ thành lập tổ chức NLĐ cấp cao như: cấp ngành, cấp vùng lãnh thổ theo trình tự đăng ký pháp luật quy định * Bên cạnh có nội dung liên quan đến vấn đề lao động Việt Nam, là: a) Đình cơng: Hiện Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép đình cơng doanh - nghiệp; đình công chỉ thực với tranh chấp lao động tập thể lợi ích; Trong FTA hệ cho phép đình cơng cấp ngành, đình cơng hưởng ứng có đình cơng “phản đối sách kinh tế - xã hội” b) Lao động cưỡng bức: Pháp luật Lao động VN: Khoản 10, Điều Bộ Luật lao động; định nghĩa Lao động cưỡng phù hợp C.29; Cưỡng lao động bị - cấm hoàn toàn (Khoản Điều 8- Bộ Luật Lao động 2012) Trong khí CTTPP: Bổ sung "lao động gán nợ" hình thức Lao động cưỡng bức: "việc NLĐ vay ứng trước tiền lương từ người sử dụng lao động, bù lại NLĐ cam kết trả sức lao động Đồng thời CTTPP khép tội hình hành vi khai thác trái phép Lao động cưỡng c) Công việc không sử dụng lao động nữ (Điều 160 - Bộ Luật Lao động 2012); Pháp luật lao động VN: Tiếp nối thực tiễn Luật lao động cũ, Bộ luật lao động (2012) sửa đổi cấm sử dụng lao động nữ số công việc - Trong FTA hệ mới: xóa bỏ quy định cấm sử dụng lao động nữ hầm mỏ nước theo đề xuất Uỷ ban chuyên gia ILO (theo CƯ số 45) *Bên cạnh cịn có: 15 - Các FTA hệ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm hội xuất sang nhiều thị trường khác nhau, giảm lệ thuộc vào thị trường cụ thể, giảm rủi ro kinh doanh thương mại thực đa dạng hóa thị trường xuất Việt Nam tiếp cận thị trường tốt hơn, với mức thuế suất thấp so với nước như: Canada, Mexico, Chile Peru – nước mà Việt Nam chưa ký kết FTA, hiệp định thương mại song phương - Ký kết thêm thỏa thuận lao động giúp cho người lao động Việt Nam bảo vệ quyền lợi, nâng cao tiêu chuẩn điều kiện hỗ trợ ưu đãi môi trường làm việc cho người lao động; đồng thời gia tăng thu nhập (ước tính 4-5%) - Với tiêu chuẩn cao quản trị minh bạch hành xử công bằng, FTA “thế hệ mới” giúp Việt Nam kiện toàn, cải thiện máy quản lý nhà nước theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương cơng chức nhà nước, từ hỗ trợ cho tiến trình đổi mơ hình tăng trưởng cấu lại kinh tế Việt Nam Đặc biệt, việc hồn thiện tăng cường cơng tác bảo hộ IPR mở hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao - Cam kết hoàn thiện hệ thống pháp luật giúp thành viên tham gia cải thiện môi trường pháp lý kinh doanh, cụ thể: Bảo vệ nhà đầu tư nước nước khỏi can thiệp trái pháp luật; Tạo “sân chơi” công cho DN nhà nước (DNNN) DN tư nhân; Đơn giản hóa thủ tục hành kinh doanh; Thuận lợi hóa việc cơng nhận tiêu chuẩn sản phẩm; Mở cửa thị trường mua sắm công cho DN có vốn đầu tư từ thành viên FTA; Minh bạch hóa hoạt động quan nhà nước; Bảo hộ IPR cá nhân, DN Việt Nam nước 3.Thách thức Bên cạnh thuận lợi, hội mà FTA mang lại Công đồn Việt Nam Cơng đồn gặp khơng khó khăn từ Hiệp định thương mại tự FTA hệ Khó khăn lớn từ FTA tăng sức ép cạnh tranh cho tồn kinh tế quốc gia, khu vực toàn cầu Về mặt xã hội, cạnh tranh tăng lên tham gia FTA làm số doanh nghiệp nước phát triển, trước hết DNNN, doanh nghiệp có cơng nghệ sản xuất lạc hậu rơi vào tình trạng khó khăn, kéo theo khả thất nghiệp phận lao động 16 3.1 Đối với hệ thống pháp luật: Các FTA hệ đòi hỏi thành viên tham gia phải thực rà sốt tồn hệ thống pháp luật nước mình, trước hết lĩnh vực thương mại, đầu tư, cạnh tranh DNNN, lao động, đấu thầu, thương mại điện tử, môi trường, giải tranh chấp… 3.2 Về thể chế, sách: Các FTA hệ đòi hỏi thành viên phải thực rà sốt tồn hệ thống sách kinh tế-xã hội, văn hóa nước để thực minh bạch sách; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; xử lý mối quan hệ thương mại quốc tế với vấn đề vốn coi “phi thương mại” - “các giá trị xã hội” như: Thương mại quyền người, bảo vệ người lao động thương mại quốc tế, thương mại mơi trường, thương mại văn hóa, thương mại an ninh, bảo đảm an toàn thực phẩm, thương mại, phát triển bền vững quản trị tốt; quyền nhà đầu tư nước ngồi khởi kiện Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư, minh bạch sách, quyền tự internet… theo hướng chuyển từ “đối thoại người khiếm thính” sang thỏa hiệp đàm phán 3.3 Thời gian để triển khai thực thi: Các cam kết FTA lực cản lớn Cơng đồn Việt Nam Với FTA thơng thường, tổng thời gian thực thi tất cam kết kéo dài 10 năm Với FTA hệ mới, Việt Nam phải thực cam kết chỉ 5-7 năm; đó, nhiều điều khoản phải thực sau hiệp định có hiệu lực, nhiều thỏa thuận phải thực sau - năm Với mức độ mở cửa tự hóa sâu hơn, lĩnh vực thiếu, yếu Việt Nam như: Giao thông vận tải, IPR, đào tạo nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật có tay nghề cao… khó đáp ứng yêu cầu thực tiễn phân luồng đầu tư từ nước với dòng vốn mạnh mẽ đổ vào nước, cạnh tranh cao gây sức ép doanh nghiệp Áp lực việc cắt giảm thuế nhập ảnh hưởng lên nhiều ngành nghề bảo hộ nước (ơ tơ, mía đường, xăng dầu…); nhiều sản phẩm truyền thống Việt Nam chưa đăng ký theo Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế dẫn đến nguy thương hiệu, cạnh tranh yếu thị trường nước ngồi; trình độ nguồn nhân lực 17 doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu để thực thao tác vận hành máy móc cơng nghệ cao, thiếu lao động sử dụng thành thạo ngôn ngữ nước 3.4 Thách thức lĩnh vực lao động Tham gia FTA hệ mới, nước thành viên phải cam kết tuân theo tiêu chuẩn, quy định lao động thừa nhận mối liên hệ quyền người lao động (NLĐ) với thương mại; quyền tự liên kết quyền thương lượng tập thể NLĐ người sử dụng lao động; xóa bỏ lao động cưỡng lao động bắt buộc; cấm sử dụng lao động trẻ em; xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử việc làm nghề nghiệp Hiện nay, lao động Việt Nam phải đối diện với khơng bất lợi mở cửa thị trường, hàng hóa nước, đặc biệt hàng tiêu dùng nhập với số lượng ngày lớn đa dạng, với nhiều ưu chất lượng, giá tâm lý thích dùng hàng ngoại người Việt, dễ bị hàng ngoại chiếm lĩnh thị trường nội địa, làm cho doanh nghiệp nước gặp khó khăn mặt, buộc phải thực tái cấu, xếp, thu hẹp sản xuất, lao động bị việc làm… Đến nay, pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể tiền lương tối thiểu, thời gian làm việc an toàn vệ sinh lao động, lao động trẻ em, bảo vệ môi trường… thực tế chuẩn mực bị vi phạm khơng DN Điều dẫn tới việc không hưởng mức thuế nhập (0%) từ nước thành viên không đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu Thực tế nay, vi phạm DN lao động diễn thường xuyên, nhiều nơi, nhiều lĩnh vực; Thời gian làm việc, đặc biệt vấn đề tăng ca mức DN dệt may, lĩnh vực nông nghiệp diễn Việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nhiều DN chưa thực tốt; Trang thiết bị, cơng cụ bảo hộ an tồn cịn thiếu, vi phạm môi trường; chế tài xử phạt doanh nghiệp vi phạm lao động, môi trường Nhà nước chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn Trên thực tế, người lao động tìm việc làm khó khăn, nhiều doanh nghiệp, NLĐ có nhu cầu làm thêm nhiều giờ, tăng thêm ca để tăng thu nhập Một ngày làm thêm, sản phẩm trả ngày làm việc bình thường, điều dễ dẫn đến NLĐ bất chấp sức khỏe mình, chỉ thấy lợi trước mắt mà chưa thấy hậu 18 sau Mặt khác, nhận thức quy định pháp luật cịn hạn chế, họ khơng biết khơng nắm đầy đủ quyền lao động, khơng thể đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho Tại nhiều doanh nghiệp, NLĐ biết quy định pháp luật lại đồng ý thỏa thuận với người sử dụng lao động tự nguyện làm thêm vượt khả tái tạo sức lao động, để có thêm thu nhập có nhiều hội làm việc doanh nghiệp… 3.5 Những thách thức lớn với tổ chức cơng đồn + Tổ chức Cơng đồn “độc lập” thực nghĩa vụ, trách nhiệm trị, mà chỉ tập trung chủ yếu vào việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ Trong Cơng đồn Việt Nam phải thực nhiệm vụ tổ chức trị- xã hội… nên nguồn lực bị phân tán, thiếu chế chủ động tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, cán cơng đồn; dẫn đến hệ lụy Cơng đồn dễ ngày xa rời công nhân + Nếu tổ chức công đồn Việt Nam khơng nhanh chóng đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động, dễ xảy “dịng chảy” đồn viên Cơng đồn - NLĐ từ tổ chức cơng đồn Việt Nam sang tổ chức cơng đồn “độc lập” thành lập + Nguồn lực vật chất đảm bảo cho hoạt động tổ chức Cơng đồn Việt Nam có nguy giảm sút mạnh, nguồn tài cấp Cơng đồn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bị giảm mạnh (thời kỳ đầu đồn phí, sau kinh phí Cơng đồn 2% ) + Nếu hệ thống Cơng đồn Việt Nam khơng có nguồn lực đủ mạnh, để tạo quyền lợi khác biệt lớn đồn viên cơng đồn NLĐ (khơng phải đồn viên cơng đồn), bất lợi việc cạnh tranh, thu hút NLĐ tổ chức NLĐ - cơng đồn thành lập gia nhập tổ chức hệ thống cơng đồn Việt Nam Cơng đồn Việt Nam có nhiều ưu có nhiều bất cập mơ hình tổ chức; hoạt động mang tính hành chính, tổ chức phong trào túy, bề nổi, chậm thích ứng với tình hình Cơng đồn sở có q nhiều nhiệm vụ; ngồi việc triển khai nghị quyết, kế hoạch cấp trên, phải tổ chức hoạt động địa phương, doanh nghiệp, nhiều việc khơng nằm chức nhiệm vụ cơng đồn 19 Cơ hội, thách thức người lao động tổ chức Cơng đồn Việt Nam hội nhập nhiều lớn; với doanh nghiệp nhanh nhạy, chủ động nắm bắt hội tuyệt vời Trong ảnh, góc dây chuyền sản xuất tơ Nhà máy Vinfast Ảnh xehay.vn Một phận cán Cơng đồn cịn nặng tư tưởng bao cấp, trình độ non yếu, trì trệ, bảo thủ khơng phù hợp với kinh tế thị trường phát triển khoa học công nghệ Hạn chế công tác cán thách thức cạnh tranh đến gần, tự NLĐ lựa chọn “thủ lĩnh” Ngay từ cần cán lĩnh, trình độ, uy tín tham gia lãnh đạo cơng đồn, sở Việt Nam thời kỳ dân số vàng năm có triệu người tham gia vào thị trường lao động Nguồn lao động trẻ dồi mở cho Việt Nam nhiều hội, việc có tới gần 80% chưa qua đào tạo thiếu cấp cản trở Việt Nam khai thác hiệu hội Trong đó, lợi hàm lượng chi phí nhân cơng rẻ giảm dần với phát triển khoa học công nghệ áp lực cạnh tranh thị trường nhu cầu tăng lương, cải thiện chất lượng sống người lao động CHƯƠNG : GIẢI PHÁP Muốn vượt qua thách thức để Cơng đồn Việt Nam ngày bám sát vào Hiệp ước thương mại tự FTA hệ Cơng đồn phải phá bỏ rào cản 20 thương mại lao động bối cảnh hội nhập quốc tế, theo tôi, cần trọng số giải pháp sau 1.Yêu cầu phải đổi tổ chức công đoàn Việt Nam Theo nhiều FTA hệ mới, Việt Nam có khoảng thời gian định, trường hợp CPTPP Việt Nam có năm, để thể chế hóa luật pháp lao động phù hợp với cam kết cải cách, hoàn thiện thiết chế liên quan Bởi vậy, thời gian này, Cơng đồn cấp nhanh chóng đổi nhận thức tư duy, đổi nội dung phương thức hoạt động, thực tốt vấn đề quan hệ lao động, chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, đồn viên cơng đồn….Ơng Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, cho biết: “Tổ chức Cơng đồn phải khơng ngừng hồn thiện mình, thể rõ nét sứ mệnh đại diện cho người lao động để mang lại sống tốt hơn, người lao động có niềm tin cấp cơng đồn Cho nên cấp cơng đồn phải xác định rõ nhiệm vụ cấp Yêu cầu với đội ngũ công đồn tâm huyết, trách nhiệm, chun nghiệp, trí tuệ, lĩnh Đội ngũ phải chuyên nghiệp hơn, đào tạo hơn, trang bị kỹ trình thực Đặc biệt, đội ngũ cán cơng đồn phải có giải pháp để đem lại lợi ích cho người lao động” Cùng với việc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị gia nhập Công ước 98 áp dụng nguyên tắc quyền tổ chức thương lượng tập thể (14/6/2019), công ước kèm FTA hệ mới, sửa đổi Bộ Luật lao động, Việt Nam tiến hành sửa đổi bổ sung Luật cơng đồn năm 2012 Ơng Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: “Trong lần sửa đổi bổ sung Luật cơng đồn 2012, nhấn mạnh vấn đề sửa đổi hành vi phân biệt đối xử cho phù hợp với điều kiện cụ thể tăng cường bối cảnh Việt Nam phê chuẩn công ước 98 Trong công ước 98, yêu cầu đảm bảo hoạt động độc lập làm cho hoạt động Cơng đồn, cơng tác thương lượng thỏa ước lao động tập thể tốt hơn” Theo quy định gia nhập hiệp định thương mại tự hệ mới, nước không tạo lợi cạnh tranh thương mại việc hạ thấp tiêu chuẩn lao động 21 Vì vậy, việc bắt buộc phải thực cam kết lao động tham gia FTA xu chung Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự thể Hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Việc thực cam kết lao động, Cơng đồn thách thức khơng nhỏ song yếu tố quan trọng để đảm bảo lợi ích kinh tế Việt Nam thành viên hiệp định 2.Đề xuất số giải pháp để đổi hệ thống/tổ chức Công đoàn Việt Nam Một là, Đổi nhận thức tư (từ máy lãnh đạo cấp công đoàn VN đến đoàn viên người lao động toàn hệ thống - điều kiện tiên quyết/bắt buộc) Đồng thời đề nghị Nhà nước ta sớm sửa đổi/bổ sung, ban hành 02 luật quan trọng có liên quan, Bộ Luật lao động Luật Cơng đồn (được ban hành trước cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới) Hai là, Đổi mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Tập trung thực nội dung vấn đề quan hệ lao động, hoạt động thực chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ, đồn viên cơng đồn Ba là, Đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động tổ chức cơng đồn cấp sở Bốn là, Đổi phương thức chỉ đạo cơng đồn cấp cơng đồn sở (CĐCS), từ phương thức chỉ đạo hành chính, sang phương thức trực tiếp thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ CĐCS Sắp xếp kiện tồn tổ chức máy quan cơng đoàn cấp sở trở lên theo hướng: Sắp xếp, kiện toàn Ban nghiệp vụ quan cơng đồn cấp tỉnh, ngành TW, theo hướng tinh gọn đầu mối Nghiên cứu xếp, đổi tổ chức cơng đồn ngành cho phù hợp, khách quan với tình hình, nhiệm vụ Năm là, Đổi cơng tác cán cơng đồn tồn hệ thống, đủ sức đáp ứng u cầu hoạt động cơng đồn theo tình hình (khi Việt Nam tham gia Hiệp định CTTPP) 3.Giải pháp vượt qua thách thức lĩnh vực lao động Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, phải tuân thủ triệt để quy định pháp luật để tránh bị điều tra, bị kiện, bị xử phạt, đầu tư nâng cao yêu cầu ATVSLĐ, tiền lương; phát triển văn hóa doanh nghiệp để tham gia vào chuỗi cung ứng xuất khu vực quốc tế Bảo đảm sống NLĐ để họ tin tưởng, nỗ lực cống hiến, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, có thu nhập ổn định, gắn bó với doanh nghiệp Nâng cao 22 vai trò tổ chức đoàn thể lĩnh vực lao động đời sống xã hội; tạo điều kiện để tổ chức đại diện NSDLĐ độc lập thực sự, không bị phụ thuộc vào Nhà nước Tương tự, tổ chức CĐCS, công đồn ngành phải hoạt động độc lập có hiệu quả, không phụ thuộc vào NSDLĐ, thực chức bảo vệ đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, đáng NLĐ 4.Đánh giá Tham gia ký kết FTA hệ có nghĩa Cơng đoàn Việt Nam bước vào sân chơi lớn, chấp nhận đương đầu với khó khăn, thách thức Để hội nhập quốc tế thành cơng, địi hỏi phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ cấp, ngành Trung ương địa phương với Doanh Nghiệp Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với quốc gia giới, tận dụng hiệu hội, điều kiện thuận lợi, với nước thành viên chủ động ứng phó với tình khó khăn phát sinh lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm để tìm giải pháp đổi phù hợp, thúc đẩy phát triển bền vững 23 PHẦN KẾT LUẬN Như vậy, tham gia FTA hệ Cơng đồn Việt Nam mang lại lợi thách thức góc độ kinh tế pháp luật Do đó, việc tận dụng lợi hạn chế thách thức đòi hỏi nỗ lực lớn từ nhiều chủ thể khác Đối với Nhà nước, hoàn thiện thể chế, nâng cao lực cạnh tranh, cải thiện mơi trường đầu tư, hồn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thực tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định FTA hệ cho doanh nghiệp chủ thể có liên quan khác biện pháp Việt Nam cần tập trung thực Có thể biện pháp thực ngay, Việt Nam cần xây dựng lộ trình hợp lý, sở lộ trình thực cam kết FTA hệ Đối với doanh nghiệp, chủ động tìm hiểu hiểu rõ nội dung quy định trở thành yêu cầu cấp thiết Ngoài ra, việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tin tưởng uy tín hoạt động kinh doanh, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng… yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu lợi ích từ việc tham gia vào FTA hệ Đối với người lao động, tập thể lao động, Cơng đồn khơng ngừng phát triển, mở rộng qua thời kỳ Ngày giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại, vai trị Cơng đồn Việt Nam khơng nhỏ Cơng đồn Việt Nam cần đổi hội nhập theo kịp nước thành viên Hiệp ước thương mại tự FTA nhằm tạo niềm tin, sức hút cạnh tranh người lao động, thị trường lao động Việt Nam 24 Tài liệu tham khảo PGS TS Thái Văn Long, 21/11/2019 Cơ hội, thách thức người lao động tổ chức Cơng đồn Việt Nam https://cuocsongantoan.vn/co-hoi-thach-thuc-doi-voi-nguoilao-dong-va-to-chuc-cong-doan-viet-nam-23916.html [6/12/2019] Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Viet Nam Banks Association, 03/07/2019 Tham gia FTA hệ mới: Lợi thế, thách thức vấn đề đặt cho Việt Nam http://vnba.org.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=10480:tham-gia-fta-thehe-moi-loi-the-thach-thuc-va-van-de-dat-ra-cho-viet-nam&lang=vi [6/12/2019] Trường Đại học Lâm nghiệp, 31/7/2016 Vị trí, vai trị, chức Cơng đồn Việt Nam http://congdoan.vnuf.edu.vn/gioi-thieu? p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colum n-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher %2Fview_content&_101_assetEntryId=623089&_101_type=content&_101_urlTitle=vitri-vai-tro-chuc-nang-cua-cong-%C4%91oan-viet-nam [6/12/2019] Bách khoa toàn thư, 8/10/2019 Hiệp định thương mại tự https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_th %C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_t%E1%BB%B1_do#cite_noteWTO_Facts_and_figures-2 [6/12/2019] Đồng tác giả: Trưởng ban Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban Phó Cẩm Hoa - Đỗ Thái Hùng, 31/7/2019 Tổ chức cơng đồn với nhiệm vụ Việt Nam tham gia FTA https://vovworld.vn/vi-VN/binh-luan/to-chuc-cong-doan-voi-nhiem-vu-moi-khi-viet-namtham-gia-cac-fta-771003.vov [6/12/2019] 25 ... tự FTA thể hệ + Cơng đồn Việt Nam tham gia vào FTA hệ - Phạm vi nghiên cứu: + Hiệp định thương mại tự FTA hệ với hội, thách thức Cơng đồn Việt Nam tham gia nhập FAT hệ PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ... phát triển bền vững Sau tìm hiểu về: ? ?Cơ hội thách thức cơng đoàn Việt Nam gia nhập FTA? ?? 2.Mục tiêu nghiên cứu Việt Nam đà phát triển kinh tế thị trường hội nhập với kinh tế quốc tế, điều làm tiền... Đánh giá hội thách thức Cơng đồn Việt Nam tham gia Hiệp hội thương mại tự FTA hệ sở đưa giải pháp 4.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : + Cơng đồn Việt Nam Hiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTA, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC FTA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm