0

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học trực tuyến của sinh viên đại học ngoại thương cơ sở II tại TP HCM

27 72 0
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học trực tuyến của sinh viên đại học ngoại thương cơ sở II tại TP HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII TP.HCM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyến sinh viên Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM Người thực hiện: Nhóm Lớp: K60EF Mơn: Logic học PPHT, NCKH Danh sách thành viên nhóm MSSV HỌ VÀ TÊN 2114113017 Huỳnh Công Danh 2114113018 Võ Nguyên Kiều Diễm 2114113020 Võ Thị Hồng Diệu 2114113021 Đỗ Nguyên Hạnh Dung 2114113022 Nguyễn Thùy Dung 2114113023 Lê Thị Hồng Đào 2114113024 Vũ Tiến Đạt 2114113025 Nguyễn Thành Đạt 2114113027 Hà Xuân Đức 2114113028 Huỳnh Chí Đức 2114113029 Nguyễn Thị Ánh Giang 2114113026 Quách Thành Đạt Kết cấu đề tài: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.5 Tính đóng góp đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu thu thập thông tin 3.2 Phương pháp xử lý thông tin Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Giải pháp kết luận CHƯƠNG I                                       GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đại dịch COVID-19, bệnh viêm hô hấp cấp nghiêm trọng với nguy lây nhiễm gây t vong cao giới Tính đến ngày 24/11/2021, tồn giới có tổng cộng 259.271.0 89 ca nhiễm với số ca tử vong lên đến 5.187.590, riêng Việt Nam có 1.155.778 ca lây nhiễ m với số ca tử vong 24.243 (theo vnexpress), hầu hết người dân hỗ trợ tiêm va ccine ngừa bệnh Dịch bệnh gây nên thách thức to lớn đến phát triển kinh tế-xã h ội Đặc biệt, tác động to lớn đến giáo dục điều khơng thể tránh Và tr ong sách đa số quốc gia áp dụng nhằm tránh lây lan dịch bệnh học tập từ xa Học trực tuyến, hình thức học mẻ từ trước đến nay, dẫn đến nhiều hội, thách th ức học sinh, sinh viên giảng viên Theo Baris (2015), E-Learning định n ghĩa việc sử dụng công nghệ truyền thông thông tin lĩnh vực giáo dục nhằm cu ng cấp dịch vụ để tăng cường kết học tập Và q trình ứng dụng cơng nghệ vào đào tạo đ ã Connolly Stansfield (2006) chia làm giai đoạn: Từ năm 1994 đến 1999, thụ đ ộng chuyển dần từ giấy truyền thống sang hình thức trực tuyến; Từ năm 2000 đến 2003, phát triển công nghệ truyền thông băng tầng cao, đánh dấu bước phát triển bước vào t hời đại thông tin kỹ thuật số Từ 2003 đến nay, linh hoạt sử dụng với độ phủ sóng rộng ứng dụng cao, khẳng định vai trò to lớn với xuất mạng xã hội, phần mềm đại, hình th ức học trực tuyến Đối với nhiều học sinh, sinh viên; học trực tuyến mẻ chưa đà o tạo kỹ sử dụng hiệu quả, đồng thời chịu tác động Đối với giảng viên, học trực tuyến r ất khó để tiếp cận tương tác với học sinh, khó kiểm sốt tình hình, mức độ tiếp thu l ớp Nghiên cứu Wong đưa số hạn chế chương trình học là: “Hạn chế g nghệ, hạn chế liên quan đến cá nhân người học hạn chế khác Đối với cá nhân người học, việc sử dụng cơng nghệ bất lợi rào cản chương trình học on line Việc thiếu thông tin, kỹ giao tiếp cơng nghệ rào cản chương trình h ọc online người học cảm thấy thất vọng từ môi trường học tập độc đáo này”.  Đứng trước yêu cầu vấn đề giáo dục, đặc biệt bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm nay, Việt Nam đề sách học tập tr ực tuyến giải pháp ứng phó Cụ thể theo thống kê từ tháng 4/2020, gần 63 tỉnh thành nước phải tạm hoãn hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg Chính phủ Bộ trưởng Bộ GD &ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đại dịch ảnh hưởng đến gần 20 triệu học sinh, sinh viên hơ n triệu giáo viên, giảng viên nước không tới trường Tuy nhiên toàn thể đội ngũ tr ong ngành bậc giáo, giảng viên biến nguy thành thách thức Trong hai năm tr lại đây, hình thức học tập từ xa ngày khẳng định vai trò quan trọng quan tâm rộng rãi Chính thế, với phương châm: “Lấy học sinh làm trung tâm”, đề tài cảm nhận họ c sinh, sinh viên ngày tăng lên đáng kể Đây xem hội để phát huy tiềm chu yển đổi kỹ thuật số giáo dục tân tiến mới, thể xu hội nhập Ngược lại, theo th ực tế cho thấy, đặc biệt sinh viên quy trường đại học, trình học trực tuyến g ây ảnh hưởng với nhiều yếu tố Ngày 17-4, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức h ội nghị trực tuyến “Đào tạo trực tuyến giáo dục đại học bối cảnh dịch Covid-19” Hội nghị Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì đề cập đến vấn đề Chính thế, cần có thêm nhiều nghiên cứu góp phần hồn thiện yếu tố tác động nhằm đưa biện pháp cải tiến bền vững, hiệu sinh viên miền đất nước Việt Nam.  Chính thế, nhóm nghiên cứu tiến hành vào đề tài nhằm tiếp tục xây dựng khía cạnh t ồn diện, phù hợp Hiện tại, chưa có nghiên cứu thống đề cập cụ thể đến tr ường thuộc khối ngành kinh tế, đặc biệt Đại học Ngoại Thương Cơ sở Mục tiêu hướng đến t hực trạng bối cảnh, yếu tố tác động đến kết sinh viên Đại học Ngoại Thương Cơ s đưa biện pháp bền vững, phù hợp thực tiễn Bài nghiên cứu tiến hành phong p hú mơ hình nghiên cứu để thu kết đắn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhìn nhận cấp thiết đề tài, nhóm tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Thứ nhất, phân tích thực trạng học online giai đoạn dịch Covid diễn sinh viên địa bàn TP HCM; Thứ hai, xác định nhân tố ảnh hưởng đến kết việc học online; Thứ ba, đề xuất giải pháp khả thi để việc học online sinh viên trở nên hiệu hơ n 1.3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyến sinh viên Đạ i học Ngoại Thương CSII- TP Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu:                  - Về không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trường Đại học Ngoại Thương CSII- TP Hồ Chí Minh                  - Về thời gian nghiên cứu: liệu dùng để nghiên cứu thu thập từ đầu năm 2020 - thán g 11/2021 bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát khiến sinh viên trường Đại học Ngoại Thư ơng sở II TP Hồ Chí Minh học trực tuyến Dữ liệu sơ cấp thu thập thơng qua phương pháp định tính gồm quan sát kết hợp với vấn phương pháp định lượng việc tạo form khả o sát cho sinh viên thiết kế phù hợp với vấn đề nghiên cứu 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Đại dịch Covid-19 vấn đề nghiêm trọng gây hệ bàn luận đến hiệ n Vào năm 2019, bùng nổ bệnh viêm hô hấp cấp với tỉ lệ tử vong cao, quố c gia đề giải pháp đối phó Trong đó, lĩnh vực giáo dục quan tâm hàng đầu, dần áp dụng chương trình dạy học từ xa Song, khoảng thời gian trước đó, giới có n ghiên cứu vấn đề học trực tuyến sinh viên Nhiều nhà khoa học đưa khái niệm hình thức học tập mới, số họ có Sunal (2003), Ramanna (2003) Đến nay, với bối cảnh cấp t hiết, nghiên cứu dần mở rộng nội dung phạm vi, cách thức Ở bình diện xã hội, cá c nhà nghiên cứu Shweta Dani Manisha Singhai, Pei-Chen Sun (2006), Baticulon, RE, Sy, JJ, Alberto, NRI và cộng (2020), Greeni Maheshwari (2021), cập nhật thông tin yếu tố ảnh hưởng đến động lực học, nhận thức cảm nhận sinh viên giới Ở bìn h diện mơi trường giáo dục, Kesavan Vadakalur Elumalai, Jayendira P Sankar, Kalaichelvi R, Jee na Ann John, Nidhi Menon, Mufleh Salem M Alqahtani May Abdulaziz Abumelha (2020) phát triển kiến thức liên quan đến chất lượng giảng dạy Một nghiên cứu thực Sunal (2003) phân tích nhóm nghiên cứu th ực tiễn tốt hướng dẫn trực tuyến không đồng đồng giáo dục đại học Nghiên cứu học trực tuyến khả thi dẫn đến việc xác định phương pháp tiềm n ăng hay Các nhà nghiên cứu ngày quan tâm đến việc khám phá hành vi thái độ h ọc sinh việc học trực tuyến từ rút yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyế n Nhưng việc đánh giá yếu tố hành vi thái độ chưa phát triển tốt khan Hầu hết kết học trực tuyến sinh viên đạt phụ thuộc vào thái độ họ việc học ( Marza no Pickering, 1997) Tuy nhiên đa số nghiên cứu giai đoạn yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyến sinh viên cho mang tính lý thuyết không dựa chứng cụ thể Năm 2006, Pei-Chen Sun cộng tiến hành điều tra thực nghiệm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thỏa mãn E- Learner Nghiên cứu phát triển mơ hình tích hợp với 13 yếu tố sáu khía cạnh: người học, người hướng dẫn, khóa học, cơng nghệ, thiết k ế mơi trường thơng hình thức vấn sâu nhiều người học E-learning có kinh nghiệm khác để kiểm tra tính hợp lệ mơ hình nghiên cứu Từ đó, phát triển câu hỏi- sửa đổi trợ giúp học giả, nhà thực hành (thang đo Likert điểm) Độ tin cậy bảng câu hỏi kiểm tra cách sử dụng giá trị Crobach’ α cho biến Các tình nguyện viên Elearner đăng ký 16 khóa học E- Learning trường trung lập Đài Loan tham gia nghiê n cứu (qua 645 khảo sát qua mail với 295 phản hồi sử dụng, tỷ lệ phản hồi 47,5 gồ m: hồ sơ nhân học, thống kê miêu tả, mối tương quan, độ tin cậy biến nghiên cứu N ghiên cứu sử dụng gói thống kê SPPS V.10.0 Một phân tích hồi quy thực Trong 13 bi ến độc lập, có biến coi có mối quan hệ quan trọng với hài lòng người học , với gi trị p < 0,5: lo lắng máy tính người học, thái độ người hướng dẫn, tính linh hoạt củ a khóa học E- learning, chất lượng khóa học, tính hữu ích nhận thức, tính đa dạng đán h giá kết Và “Chất lượng khóa học”: mối quan tâm hàng đầu môi trường E- learning Nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết cho tổ chức để tăng cường triển khai e-Learni ng họ nâng cao hài lòng người học Nhận thức không thỏa đáng cản trở động lực học sinh để tiếp tục giáo dục từ xa Tuy nhiên, hạn chế, là: Các ph ương pháp thống kê sử dụng nghiên cứu dựa giả định truyền thống; kết thiết lập với giả định làm sở, là: Công việc tập trung vào số liệu từ hệ thống học tập kỹ thuật số cụ thể Phương sai hệ thống khác không đ ược điều tra thêm,  Greeni Maheshwari (2021) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng việc học trực tuyế n sinh viên bối cảnh đại dịch Covid-19 sử dụng mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TA M) mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) phân tích mối quan hệ tương quan biến yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, hỗ trợ thể chế, cảm nhận thú vị (PE), cảm nhận hữu ích (PU) động lực học trực tuyến (OLI) sinh viên Tính nghiên cứu biến c họn để khám phá động lực học trực tuyến (OLI) khác với nghiên cứu trước (thiết kế kh óa học trực tuyến, thiết kế giao diện người dùng, kinh nghiệm học tập trước đây,…) Bằng cách t hu thập liệu thông qua link khảo sát với hai nhóm đối tượng: sinh viên đại học sinh viên sa u đại học, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mơ tả để phân tích liệu phương pháp phươ ng sai chiều để so sánh, kiểm tra khác biệt biến nhân học thu thập tron g nghiên cứu Từ đưa kết mức tác động yếu tố hiệu động lực học trực tuyến sinh viên Việt Nam, cụ thể sinh viên đại học có xu hướng bị ảnh hưởng cá c yếu tố bên (sự tin tưởng vào lực thân (SE), dễ sử dụng cảm nhận (PEO U), ) bên ngồi (điều kiện sở vật chất, tài ngun cơng nghệ, ) sinh viên sau đại học Bài nghiên cứu “Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Surve y of Medical Students in the Philippines” Baticulon, RE, Sy, JJ, Alberto, NRI và cộng (20 20) xác định yếu tố rào cản ảnh hưởng đến việc học online sinh viên y khoa Philippi nes đại dịch Covid-19 Nhưng trước tiên họ không khẳng định học trực tuyến h ồn tồn khó khăn cho sinh viên mà có nhiều mặt tích cực lợi ích thiết thực (cải thiện khả tiếp cận thông tin, dễ dàng chuẩn hóa cập nhật nội dung, nâng cao q trình học tập, sinh viên thúc đẩy trở thành người học tích cực, ) Sau đó, họ bắt đầu k hảo sát điện tử cho 3670 sinh viên đồng thời phân rào cản theo năm loại: rào cản công ngh ệ, cá nhân, nước, thể chế cộng đồng Rào cản thường gặp cá nhân khó điều nh cách học với giao tiếp người dạy người học Từ khảo sát tr ên google biểu mẫu, sử dụng thang điểm Likert điểm, với câu hỏi mở đánh vào tâm lý sinh viên để họ bày tỏ khó khăn mình, tác giả tìm r a số liệu, liệu cụ thể từ phân tích đưa rào cản đa số sinh viên mắ c phải như: kết nối internet kém, nguồn điện bị hạn chế, không thực hành trực tiếp, thiếu kỹ công nghệ thông tin, Đồng thời tác giả nêu lên ảnh hưởng kinh tế, cơng việc, tài nhiều hộ gia đình tình hình dịch bệnh tác động gián tiếp đến việc học trực tuyến sinh viên Qua bảng so sánh tự đánh giá lực học tập trực tuyến p hân nhóm sinh viên, tác giả chứng minh rào cản làm tác động phần đến kết sinh viên bị sa sút, thấp so với trước Do vậy, nhà nghiên cứu đưa kiến nghị giải pháp tối ưu cho tình hình học trực tuyến để vượt qua tình hình khó k hăn này: giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ tâm lý chủ động cho sinh viên, đầu tư vào hỗ trợ kỹ t huật, điều chỉnh biện pháp đánh giá môn học, giữ cho chúng phù hợp tương xứng vớ i kết học tập mong muốn,…Tuy nhiên nghiên cứu bị thiếu sót đề cập vào vấn đề n hu cầu bên phục vụ cho việc học trực tuyến mà không sâu vào kỳ vọng, động nhận thức sinh viên giáo dục trực tuyến Ngoài việc khảo sát bị hạn chế với sinh v iên bị ảnh hưởng nghiêm trọng đại dịch, không truy cập internet để nhận bảng khảo sát Kesavan Vadakalur Elumalai, Jayendira P Sankar, Kalaichelvi R, Jeena Ann John, Nidhi Menon, Mufleh Salem M Alqahtani May Abdulaziz Abumelha (2020) nghiên cứu mối quan hệ bảy yếu tố (hỗ trợ quản trị, nội dung khóa học, thiết kế khóa học, giảng viên, người học, h ỗ trợ kỹ thuật) chất lượng việc học trực tuyến bậc đại học Ấn Độ Vương quốc Ả R ập Xê Út đại dịch Covid-19 Nghiên cứu thực cách thu thập ý kiến sinh viên đại học sau đại học, sau dùng phương pháp mơ hình hố phương trình (SEM) Các p Sau khảo sát 123 sinh viên ngành Công tác xã hội tham gia (chiếm 74,1% sinh v iên ngành đó), kết khảo sát sau: Sinh viên dân tộc thiểu số từ vùng sâu vùng xa c tỉ lệ cao ( chiếm 49% so với sinh viên dân tộc Kinh) Xét điều kiện khả tiếp cận internet, cơng nghệ họ gặp nhiều hạn chế rào cản 2.Tỉ lệ phần trăm khó khă n mà sinh viên gặp phải: Mạng internet không ổn định khơng có mạng internet (65%),  Tâm lý chán nản không hứng thú với việc học trực tuyến (43%),  Không gian, địa điểm học tập bất tiện (31%), Sinh viên thiếu kỹ tương tác với giảng viên (25%), Không có khơng đảm bảo t hiết bị điện tử để học tập (24%), Kỹ sử dụng CNTT hạn chế (24%), Giảng viên khơng/ í t tương tác với giảng viên (2%) Mạng internet, thiết bị điện tử (những yếu tố liên quan đến công nghệ) ảnh hưởng rấ t lớn đến chất lượng học tập hội để học sinh sinh viên trao đổi làm quen với giả ng viên, bạn bè Từ đó, nghiên cứu rút kết luận: UBND tỉnh nhà trường cần có hoạ t động hỗ trợ, tư vấn học sinh sinh viên kịp thời Đối với học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khă n, tổ chức buổi hỗ trợ, hướng dẫn tiếp cận CNTT hiệu Đồng thời, giảng viên cần tăng lượng tương tác với học trò để đảm bảo không gây áp lực giúp sinh viên tiếp c ận với kiến thức học tốt.  Nghiên cứu Thái Kim Phụng Trương Việt Phương (2016) ‘‘Ảnh hưởng chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận sinh viên qua hệ thống E-learning: Một nghiên cứu trường đại học TP.HCM’’ Nghiên cứu tiến hành nhằm phân tích mức độ ảnh hưở ng yếu tố chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận sinh viên qua hệ thống hỗ trợ d ạy học trực tuyến (Elearning), từ đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin để gia tăng hàm lượng kiến thức sinh viên Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượn g, nhóm tác giả tiến hành khảo sát 226 sinh viên sử dụng hệ thống E-learning trư 11 ờng đại học địa bàn TP.HCM Kết phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết cho thấy có yếu tố chất lượng thông tin ảnh hưởng đến kiến thức thu nhận sinh viên theo thứ tự: (1) Thơng tin hữu ích, (2) Thơng tin tiện dụng (3) Thông tin tin cậy.  Nghiên cứu Nguyễn Văn Trượng: ‘‘Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức kết học t ập hài lòng sinh viên dạy học trực tuyến’’ Trong nghiên cứu này, mơ hình đ ược áp dụng để kiểm tra yếu tố định hài lòng nhận thức kết học tập sinh v iên khóa học trực tuyến Kết mơ hình yếu tố đưa ra, giả thuyết ảnh hưởng đến KQ HL sinh viên có ba yếu tố Sự tương tác, cấu trúc khóa học phong cách học tập sinh viên có tác động đáng kể Kết mơ hình tiết lộ hài lòng sinh viên yếu tố dự báo quan trọng kết học tập.  Nghiên cứu Vũ Thúy Hằng Nguyễn Mạnh Tuân ‘‘Tích hợp yếu tố ảnh hưởng đ ến hài lòng người học vào hệ thống E-learning: Một tình Trường Đại học Kinh tế Luật Bằng phương pháp phân tích liệu:Fuzzy AHP, Moodle phiên 2.4.4+, MySQL 5.1.33 PHP 5.3.2, phiếu khảo sát dựa theo nghiên cứu kinh điển Davis (1989) ngh iên cứu đạt kết quả: nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người họ c thành công e-Learning Trường Đại học Kinh tế - Luật, xếp độ ưu tiên tiêu chí nhóm yếu tố Giao diện người dùng, Cộng đồng học tập, Nội dung cá nhân hóa; tích hợp đánh giá hệ thống e-Learning sau triển khai Nghiên cứu “Cảm nhận sinh viên quy trải nghiệm học trực tuyến hồn to àn thời gian phịng chống dịch Covid-19” - Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ C hí Minh, Phan Thị Ngọc Thanh cộng (2020) tổng kết yếu tố tác động đến cảm nhận c sinh viên học tập trực tuyến, đồng thời đưa giải pháp thúc đẩy hài lòng Cách thứ c tiếp cận thơng qua hình thức gửi mail với tỉ lệ phản hồi 23,6%, cụ thể 2225 sinh viên Khảo sát tiến hành dựa mơ hình WELS Shee Wang (2008) dựa thành phần: G 12 iao diện người dùng (Learner Interface), nội dung (Content), cá nhân hóa (Personalization), cộng đồng học tập (Learning Community) Bối cảnh đề tài phù hợp đến tình hình tại, đại d ịch Covid 19 diễn biến phức tạp địa Thành phố Hồ Chí Minh Bài viết phân tích đầy đủ khía cạnh cần thiết tổng kết thực trạng khơng hài lịng chiếm đa số sin h viên rõ khó khăn Tuy nhiên, nghiên cứu tồn nhược điểm phân tích Về phương pháp nghiên cứu, chưa chuyên sâu mặt tích cực việc học online tình hình dịch Covid-19; hệ ảnh hưởng kết học tập sinh viên đề giả i pháp thực bền vững đối mặt thời gian lâu dài Về mơ hình nghiên cứu, cịn hạn chế chưa tồn diện Cùng với đó, nhóm nghiên cứu dựa mạnh liệu sở phân tích chuyên sâu vào đối tượng nghiên cứu tình hình học trực tuyến sinh viên trường ki nh tế, tiêu biểu Đại học Ngoại Thương Cơ sở II, tiến hành đánh giá qua khía cạnh kết học t ập thực tế  Năm 2021, nghiên cứu thực Nguyễn Duy Thục nhằm xác định đ ánh giá yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập trực tuyến sinh viên đại học Văn Lan g dựa sở lý thuyết kết học tập sinh viên (Trong nghiên cứu này, kết học tậ p sinh viên hiểu đánh giá tổng quát sinh viên kiến thức kỹ năn g họ nhận trình học online trường) Nghiên cứu thực bối cảnh nhà trường giai đoạn triển khai hoạt động dạy học trực tuyến cách nhanh c hóng, đồng hiệu thời gian dịch bệnh Covid-19; mặt khác, tồn b ất cập phương pháp dạy học Tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu Võ Thị Tâ m nhằm đánh giá tác động yếu tố thuộc Đặc điểm người học đến kết học tập sinh viên; đồng thời, sử dụng phương pháp nghiên cứu đắc lực như: Thống kê mô tả; Đánh giá tha ng đo (Cronbach’s alpha); Phân tích nhân tố khám phá (EFA); Phân tích hồi quy đa biến; Kiểm đị 13 nh giả thuyết thống kê Nghiên cứu cho kết đóng góp định: Có nh ân tố tác động đến kết học tập trực tuyến sinh viên: phương pháp học học trực t uyến, phương pháp chuẩn bị học trực tuyến, phương pháp tương tác với giảng viên, kiên định học tập học trực tuyến, động học tập trực tuyến; khác biệt kết học tập trực tuyến sinh viên năm Tuy nhiên, nghiên cứu tồn số hạn chế địn h: Về Mơ hình nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng mơ hình nghiên cứu đánh giá mối quan hệ gi ữa đặc điểm người học với kết học tập sinh viên mà khơng xét tới mơ hình ng hiên cứu khác đánh giá mối quan hệ điều kiện gia đình, tài nguyên nhà trường tới kết qu ả học tập trực tuyến sinh viên Về Cơ sở lý thuyết: Kết học tập sinh viên nghiên cứu đánh giá tổng quát sinh viên kiến thức kỹ họ nhận đượ c trình học tập trực tuyến thông qua bảng hỏi với phương pháp chọn mẫu thuận tiện, ma ng tính chủ quan, thiếu yếu tố đo lường khách quan khác Từ đó, ta đưa hư ớng nghiên cứu để khắc phục hạn chế nghiên cứu như: Triển khai thêm mơ hình nghiên cứu như: Mơ hình Dickie, Mơ hình Checchi & Ctg, để khai thác toàn diện mối quan hệ yếu tố bên ngoài, bên với kết học tập trực tuyến sinh viên hay Khai thác thêm yếu tố đo lường kết học tập trực tuyến khách quan khác thông qua ểm học phần, điểm trung bình chung mà sinh viên đạt Nhìn chung, có nhiều nghiên cứu thực nước Một số nghiên cứu tập trung vào hài lòng kết học tập sinh viên đào tạo trực tuyến, số khác tập trung đến đối tượng phương pháp nâng cao chất lượng cho học trực tuyến.  Tóm lại,  nghiên cứu yếu tố tác động đến kết họ c trực tuyến Tuy nhiên, nhìn chung nghiên cứu chưa thực đề cập toàn diện đến yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập trực tuyến Ngoài ra, khác biệt lớn h ồn cảnh nghiên cứu cơng bố Nhiều nghiên cứu thực trước đại dịch COVID14 19 nên chưa đề cập yếu tố học tập trực tuyến Trong tình hình nư ớc nói chung sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II nói riêng phụ thuộc hoàn t oàn vào phương pháp học trực tuyến nay, đề tài nghiên cứu thật cần thiết, có nhữ ng kiến thức phát triển để ngày phù hợp hiệu 1.5 Tính đóng góp đề tài Tính mới: Nghiên cứu đề cập đầy đủ, toàn diện chuyên sâu yếu tố ảnh hưởng đến kế t học tập trực tuyến sinh viên Yếu tố trực tiếp: ảnh hưởng từ thân sinh viên ( ý th ức học tập, kỹ sử dụng công nghệ thơng tin, tài gia đình); ảnh hưởng từ giảng viên ( phương pháp giảng dạy trực tuyến, phương pháp tương tác trực tuyến với sinh viên ) Về yếu tố gián tiếp: điều kiện sở vật chất, tảng giảng dạy, nguồn tài liệu trực tuyến, dịch bệ nh Từ đưa giải pháp cụ thể, phù hợp cho tình hình dạy học Tính đóng góp: Là nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên trườ ng ĐH Ngoại thương sở II Vậy nên, nghiên cứu trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho nghiên cứu khoa học sau Đây nguồn liệu cần thiết hỗ trợ nhà trường thấu hiểu thêm khó khăn hiệ n sinh viên việc học trực tuyến từ đề biện pháp tốt công tác gi ảng dạy Đồng thời giúp sinh viên dễ dàng thích nghi với mơi trường học nâng cao hiệu học tập trực tuyến CHƯƠNG II 15         CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG III       PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyến sinh viên FTU2, CS2 TP.HCM” Nhóm tác giả thu thập thông tin phương pháp xây dựng bảng h ỏi, phương pháp quan sát, vấn nhóm để khai thác thơng tin hữu ích từ đối tượng s inh viên FTU CS2 TP.HCM Từ thông tin thu thập được, nghiên cứu định tính thực h iện để tìm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết học tập trực tuyến sinh viên FTU CS2 TP.HCM Từ kết nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng thực để xá c định mức độ ảnh hưởng yếu tố 3.1 Nghiên cứu thu thập thông tin a Lý do, mục tiêu, phương pháp Lý lựa chọn phương pháp quan sát, vấn nhóm, lập bảng hỏi: Vấn đề học trực tuyến trở nên phổ biến thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, đặc biệt thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát TPHCM Đặc biệt, trường đại học F TU CS2 triển khai hình thức học trực tuyến toàn trường, mặt  tạo nên hội mớ i, mặt khác đặt thách thức cho việc học tập sinh viên Từ tình hình đó, việc sử dụ ng phương pháp quan sát, vấn nhóm, lập bảng hỏi để thu thập thơng tin số lượng si nh viên đông đảo hồn tồn cần thiết Từ xác định yếu tố tác động đến kết học trực tuyến sinh viên FTU CS2 cách đầy đủ xác 16 Mục tiêu: Kiểm chứng nhân tố xác định nghiên cứu trước, bổ sung thêm nhân tố mới.  Phương pháp: Dùng kiến thức, nhân tố thu thập từ nghiên cứu trước đ ể xây dựng phương pháp quan sát, vấn nhóm lập bảng hỏi, đồng thời tạo thêm câu hỏ i để người khảo sát bổ sung ý kiến, phản hồi b Quy trình Phương pháp quan sát: phương pháp thu thập thông tin kiện đơn giản, dễ thực hiện, ng hữu ích Đầu tiên, nhóm chúng em, thơng qua việc nghiên cứu tài liệu trong, ngo ài nước để kiểm chứng yếu tố quan sát kiểm định qua mơ hình nghiên cứu trước khám phá yếu tố (nếu có) Ngồi ra, nhóm ti ến hành quan sát ghi lại thái độ, trình trao đổi học tập sinh viên giáo viên môn tr ong việc giảng dạy xây dựng học Sự quan sát ghi nhận tiến hành bí mật để đả m bảo tính chân thật hành vi tự nhiên người Phỏng vấn nhóm: Các thành viên xếp buổi vấn, phân công ghi ghép lại tất cá c ý kiến q trình diễn Mục đích kỹ thuật là: cách lắng nghe tất nhậ n định, quan điểm, kết học tập bạn, chúng em hiểu biết sâu ảnh hưởng việc học trực tuyến đến kết học tập Sau vấn nhóm, dựa vào ghi chép trình thảo luận, thành viên nhóm nghiên cứu biểu nhận định đ ề xuất trình tranh luận.  Phương pháp bảng hỏi: Xây dựng bảng hỏi đơn giản, dễ hiểu, không sử dụng thuật ngữ chuyê n ngành để phù hợp với đối tượng nghiên cứu sinh viên FTU CS2 TP.HCM Kết hợp câu hỏi đánh dấu lựa chọn câu hỏi mở ghi ý kiến cá nhân để tránh bảng hỏi dài, quy trình khảo sát tốn nhiều thời gian, gây nhàm chán cho sinh viên thực khảo sát Chú 17 ý thứ tự câu hỏi để thông tin thu thập logic xác Bảng hỏi thiết kế sau: -Phần 1: Các câu hỏi để lấy thơng tin sơ lược danh tính đối tượng khảo sát (tên, tuổi, ngành - chuyên ngành theo học, thiết bị cơng nghệ sử dụng để học tập, địa điểm họ c tập chủ yếu, ) -Phần 2: Câu hỏi để đánh giá; đo lường cảm nhận sinh viên vấn đề: Cá nhân hóa học tập, tài nguyên nhà trường, hỗ trợ từ giáo viên, kỹ thuật, điều kiện gia đình (Tha ng đo Likert cấp độ: từ mức độ 1: Hồn tồn khơng ảnh hướng đến kết đến mức độ 5: H oàn toàn ảnh hưởng đến kết quả) Từ rút yếu tố ảnh hưởng đến kết học trực tuyế n sinh viên đại học Ngoại thương CS2 TP HCM.  -Phần 3: Câu hỏi mở nhằm tổng hợp đánh giá sinh viên khó khăn riêng cịn tồn trình học online làm ảnh hưởng đến kết học tập họ Từ p hân loại, xác định rõ nhóm nhận định riêng lẻ phổ biến sinh viên khó khăn mà họ gặp phải nhằm phân tích, đưa hướng giải hợp lý nhanh chóng 3.2 Phương pháp xử lý thơng tin a Lý do, phương pháp, mục tiêu Lý do: Từ kết khảo sát thu từ bảng hỏi, vấn nhóm, quan sát, nhóm ng em kiểm chứng tính xác nhân tố thu thập từ nghiên cứu trước, đồ ng thời xác định thêm nhân tố từ đối tượng khảo sát Tiếp đến, nhóm chúng em định thực phương pháp xử lý thơng tin định tính định lượng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng đến kết học trực tuyến sinh viên Phương pháp:   Để thực phương pháp định tính, nhóm chúng em thống kê thông tin chi tiết từ phương pháp quan sát vấn nhóm 18  Để thực phương pháp định lượng, nhóm chúng em thống kê số liệu thu từ bảng hỏi khảo sát Mục tiêu: Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết học tập trực tuyến sinh viên FTU CS2 để nhà trường, gia đình thân sinh viên có hướng phát triể n định hướng hợp lý b Quy trình Thu thập số liệu nhận từ bảng hỏi thông tin từ phương pháp quan sát, v ấn nhóm Sàng lọc thơng tin xác, đắn, có tính xây dựng Nhập số liệu o công cụ thống kê tần suất xuất nhân tố, thứ tự đánh giá mức độ tùy vào đ ối tượng khảo sát So sánh nhân tố kết xuất liệu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 19 GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Thái Kim Phụng Trương Việt Phương, 2016, Ảnh hưởng chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận sinh viên qua hệ thống E-learning: Một nghiên cứu trường đại học T P.HCM, Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, số 11(1) (2016) Nguyễn Văn Trượng, 2021, Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức kết học tập hài lòn g sinh viên dạy học trực tuyến, Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, tập 57, số (0 2/2021) Vũ Thuý Hằng Nguyễn Mạnh Tuân, 2013, Tích hợp yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người học vào hệ thống E-learning: Một tình Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tạp chí K HOA HỌC ĐHSP TPHCM, số 53 (2013) Phan Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thông Nguyễn Thị Phương Thảo, 2020, Cảm nhận củ a sinh viên quy trải nghiệm học trực tuyến hồn tồn thời gian phịng chống dịch Covid-19, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM (2020), số 15(4), trang 18-28 Nguyễn Duy Thục, 2021, Những yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập trực tuyến sinh viê n đại học Văn Lang, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 25 (01/2021) Tiếng Anh Sunal, W D., S C Sunal, R M Odell, and A C Sundberg , 2003, Research-Supported Best P ractices for Developing Online Learning, The Journal of Interactive Online Learning, Vol 2, No 20 1, pp 1-40 Greeni Maheshwari, 2021, Factors affecting students' intentions to undertake online learning: an empirical study in Vietnam, Education and Information Technologies Truy xuất từ: https://doi org/10.1007/s10639-021-10465-8 Ronnie E Baticulon, Jinno Jenkin Sy, Nicole Rose I Alberto, Maria Beatriz C Baron, Robert Earl C Mabulay,  Lloyd Gabriel T Rizada, Christl Jan S Tiu, Charlie A Clarion, John Carlo B Reyes, 2021, Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Survey of Medic al Students in the Philippines, Medical Science Educator, pp 615-626, 2021 Truy xuất từ: https:/ /doi.org/10.1007/s40670-021-01231-z Kesavan Vadakalur Elumalai, Jayendira P Sankar, Kalaichelvi R, Jeena Ann John, Nidhi Meno n, Mufleh Salem M Alqahtani May Abdulaziz Abumelha, 2020, Factors affecting the quality of e-learning during the COVID-19 pandemic from the perspective of higher education students, Journal of Information Technology Education: Research, 19, pp 731-753 Truy xuất từ: https://do i.org/10.28945/4628 10 Pei-ChenSun, Ray J.Tsai, GlennFinger, Yueh-Yang Chen, Dowming Yeha, 2008, What drive s a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner s atisfaction, Computers & Education Volume 50, Issue 4, May 2008, pp 1183-1202 Truy xuất từ: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.11.007 WEBSITE 11.Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM ,https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Viewer/EBook/7 34633?fbclid=IwAR10d7vc2tYVWqsMqTIUPNE8bGqKqymabHq1oJ7-6VQC781UIPXM6Q-E z6c 12 VN Express, https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-the-gioi?fbclid=IwAR0VTFfU_O3FCZ cpJcA9UL56O61o49xfSRjJTRs8ILUWkpm6KSeYWqkgUqA 21 BẢNG KHẢO SÁT SƠ BỘ Xin chào bạn, đến từ trường ĐH Ngoại Thương Cơ sở II - Hồ Chí Minh Hiện nay, c húng tơi thực đề tài nghiên cứu khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học trự c tuyến sinh viên Đại học Ngoại thương Cơ sở II - Hồ Chí Minh” Chúng tơi tìm hiểu qu an điểm bạn để thực đề tài Ý kiến đánh giá bạn góp thêm sở vững cho lậ p luận chúng tơi, qua giúp cho nghiên cứu trở nên có ý nghĩa Rất mong bạn dành chút thời gian quý báu để đọc trả lời câu hỏi THÔNG TIN CÁ NHÂN Hiện bạn sinh viên khóa thứ trường Đại học Ngoại thương Cơ sở I I- Hồ Chí Minh? K60 a K59 b K58 22 c K57 d Khác Hiện bạn theo học chuyên ngành nào? Kinh tế đối ngoại a Quản trị kinh doanh quốc tế b Tài quốc tế c Kế tốn – kiểm tốn d Logistics quản lý chuỗi cung ứng Nơi bạn tại?  …………………………………………………………………………………… B ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN Theo bạn, việc học trực tuyến đem lại hiệu nào? Rất tốt a Tốt b Bình thường c Ít hiệu d Không hiệu Bạn thường học trực tuyến phương tiện gì? Laptop a Máy tính để bàn b Điện thoại di động c Khác Trung bình ngày, thời gian bạn dành cho cho việc học trực tuyến bao nhiêu? tiếng 23 a tiếng b 10 tiếng c Khác Chất lượng học tập bạn bị ảnh hưởng học trực tuyến? Tích cực a Tiêu cực b Khơng thay đổi Trong q trình học trực tuyến, bạn thấy có thuận lợi khó khăn gì?  ………………………………………………………………………………………… Để khắc phục khó khăn học trực tuyến, theo bạn cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………………… C TRỞ NGẠI CỦA SINH VIÊN KHI HỌC TRỰC TUYẾN Bạn đánh giá nhận định sau thang điểm Hồn tồn khơng đồng ý =1, Khơng đồng ý=2, Bình thường =3 Đồng ý = 4, Hoàn toàn đồng ý = ST T Các tiêu thức Mức độ VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Gặp khó khăn để bắt kịp tốc độ học tập Gặp khó khăn giao tiếp gián tiếp với bạn bè giảng viên Không nhận đủ quan tâm cần thiết từ giảng viên Thiếu hỗ trợ trực tiếp giảng viên Khối lượng công việc tăng nhiều bình thường Hạn chế hoạt động ngoại khóa VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ CÁ NHÂN 24 Không thể cân thời gian học tập hoạt động khác cách hiệ u Thiếu động lực học tập Bị phân tâm học Dễ phát sinh gian lận thi cử Cảm thấy bị cô lập căng thẳng Không gian học tập thiếu riêng tư yên tĩnh VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUN, THIẾT BỊ CƠNG NGHỆ Khơng có đủ thiết bị cần thiết cho việc học trực tuyến Kết nối mạng chập chờn, không ổn định Thiết bị, phần mềm học trực tuyến thường xuyên phát sinh lỗi 25 ... 8/4/2020, có 1,6 triệu học sinh, sinh viên ảnh hưởng, 188 quốc gia buộc phải đóng cửa trường học, gây tác động tới 91,3% tổng số học sinh, sinh viên toàn giới Điều dẫn đến học sinh sinh viên buộc ph ải... học sinh sinh viên trao đổi làm quen với giả ng viên, bạn bè Từ đó, nghiên cứu rút kết luận: UBND tỉnh nhà trường cần có hoạ t động hỗ trợ, tư vấn học sinh sinh viên kịp thời Đối với học sinh sinh... May 2008, pp 1183-1202 Truy xuất từ: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.11.007 WEBSITE 11.Thư viện Khoa học tổng hợp TP. HCM ,https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Viewer/EBook/7 34633?fbclid=IwAR10d7vc2tYVWqsMqTIUPNE8bGqKqymabHq1oJ7-6VQC781UIPXM6Q-E
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học trực tuyến của sinh viên đại học ngoại thương cơ sở II tại TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học trực tuyến của sinh viên đại học ngoại thương cơ sở II tại TP HCM

Từ khóa liên quan