0

Sinh lý Tuyến thượng thận

2 0 0
  • Sinh lý Tuyến thượng thận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 18:34

Tuyến thượng thận Tuyến thượng thận tuyến nội tiết nằm phía thận Từ ngồi vào trong, tuyến thượng thận gồm ba tầng: bao xơ, vỏ thượng thận (gồm lớp nhỏ lớp cung, lớp bó lớp lưới) tủy thượng thận Mỗi phần tiết loại hormone khác Các hormone vỏ thượng thận Vỏ thượng thận có ba nhóm hormone là: corticoids khoáng, corticoids đường hormone sinh dục 1 Lớp cung vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids khống chủ yếu Aldosteron có vai trị việc tái hấp thu muối nước thận Lớp bó vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids đường Cortisol, hormone hỗ trợ cho q trình chuyển hóa glucose, lipid protein tế bào Ngồi cịn giúp ức chế trình viêm Lớp lưới vỏ thượng thận tiết lượng nhỏ hormone sinh dục estrogen (đối với nữ) testosterone (đối với nam) Các hormone tủy thượng thận Các hormone tủy thượng thận adrenalin noradrenalin, tiết hệ thần kinh giao cảm bị kích thích Chúng có tác dụng làm tăng nhịp tim, tăng lượng máu lên não, tăng huyết áp, gây co mạch … ... trình viêm Lớp lưới vỏ thượng thận tiết lượng nhỏ hormone sinh dục estrogen (đối với nữ) testosterone (đối với nam) Các hormone tủy thượng thận Các hormone tủy thượng thận adrenalin noradrenalin,...1 Lớp cung vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids khống chủ yếu Aldosteron có vai trị việc tái hấp thu muối nước thận Lớp bó vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý Tuyến thượng thận, Sinh lý Tuyến thượng thận