0

sinh lý hệ thần kinh vận động

68 9 0
  • sinh lý hệ thần kinh vận động

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:11

Sinh lý Hệ Thần kinh vận động Nguyễn Thị Bình Bộ môn Sinh lý học Đại học Y Hà nội tận Sợi TK kích thích Mục tiêu học tập Trình bày đợc đặc điểm cấu trúc- chức đơn vị vận động suốt Trình bày đợc phản xạ vận động tuỷ sống Trình bày đợc vùng chức vận động vỏ nÃo Trình bày đợc tích hợp chức cấu trúc thần kinh kiểm soát điều hoà vận động Nội dung Cu trỳc v chức vận động tuû sèng: đơn vị vđ pxạ tuỷ  Chøc vận động thân nÃo Các nhân nỊn n·o  TiĨu n·o  Vá n·o Tuỷ sống Chc nng ng tu sng Đơn vị vận động: Nơron vận động+ Sợi Nơron vận động N liên hợp: Chức phối hợp Sợi Nơron :Sợi trục A, đk 9-20àm Chi phối vân lớn Nơron : Sợi trục A ,đk 5àm Duy trì trơng lực Tb ức chế Renshaw: Nhận xung động N Sợi co nhanh: Kthớc lớn, lực co mạnh Tốc độ co nhanh Năng lợng: glycogen ATP Sợi co chậm :Kthớc nhỏ, co lâu Năng lợng: Oxy hoá ATP Có tính chất loại sợi n v vận động Neuron vận động tuỷ sống Đường đến tiểu não Đường khỏi tiểu não Tổn thương  Phần bên(lateral portion): thực động tác theo trình tự  Không x/định cự ly cần di chuyểnCử động sai tầm(dysmetria), vượt tầm  Mất thăng  Mất khả nhận biết vị trí phần thể vđ nhanh; khả nói nhanh, trơi chảy  Run  Tăng TLC bên(tt phần sâu) Nhân não Nhân não Nhân não  Dẫn truyền tín hiệu vịng nhân đậu  Dẫn truyền tín hiệu vịng nhân  Tổn thương nhân: Bệnh Parkinson, Chorea (múa giật) Vịng nhân Vịng nhân đậu Chức vùng Tủy sống: Vđ chỗ: pxạ rút lui Vđ phức tạp: cử động chi dới/đi, phối hợp cử động bên, chi dới chi Chi phối vùng cao Trung tâm dới vỏ: Duy trì trơng lực giữ t đứng Giữ thăng Hành vi tiềm thức, đà đợc huấn luyện Các nhân nÃo: Thực kiểu vđộng đà đc học, ghi nhớ; lp k hoạch vđ Vá n·o: Thay đổi cường độ, thời gian, tính chất đ/ư vđ/tuỷ TiĨu n·o: Kiểm sốt co cơ, tạo tư thế, vđ nhanh HƯ viỊn: Tạo động hành động Tài liệu tham khảo  Bài giảng Sinh lý học Y2 giành cho đối tượng bác sỹ đa khoa, Nhà xuất Y học  Guyton and Hall, Text book of Medical Physiology, eleventh edition đột quỵ đột quỵ Đột nhiên yếu, tê mặt, cánh tay, chân bên Đột nhiên nhìn mờ, không nhìn thấy bên mắt Không nói đợc, khó nói k hiểu Đau đầu đột ngột dội triệu trứng báo hiệu Hoa mắt, chóng mặt, đứng không vững bi ngÃ, đặc biệt xuất kèm theo với biểu A:Sợi nội ngoại suốt/cơ gắn gân, x ơng Cụm xơng đôI đối kháng, duỗi gấp a B:Đơn vị vận động gồm N vận động sợi c¬ b Neuron vận động anpha gamma Phản xạ căng ... Sợi thần kinh chi phối hoạt động Đặc điểm đơn vị vận động Nhiều đvị vđộng/1cơ: 2- 1000 sợi/đvị Nhỏ: cxác(cử động ntay, vận nhÃn) N hng phấn co tất sợi cơ/đvị vận động Sợi cơ/ đơn vị vđộng:... cấu trúc- chức đơn vị vận động suốt Trình bày đợc phản xạ vận động tuỷ sống Trình bày đợc vùng chức vận động vỏ nÃo Trình bày đợc tích hợp chức cấu trúc thần kinh kiểm soát điều hoà vận động Nội... trỳc v chức vận động tuỷ sống: n v v v px tu Chức vận động thân nÃo Các nhân n·o  TiÓu n·o  Vá n·o Tuỷ sống Chức nng ng tu sng Đơn vị vận động: Nơron vận động+ Sợi Nơron vận động N liên
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh lý hệ thần kinh vận động, sinh lý hệ thần kinh vận động