0

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận hải an thành phố hải phòng năm 2019

78 2 0
  • Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận hải an   thành phố hải phòng năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM VĂN HIỆP PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM VĂN HIỆP PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK 60720412 Hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Lan Anh Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020 HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Bằng tất chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn tới người đóng góp cơng sức cho luận văn hồn thành ! Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Lan Anh Giảng viên môn Quản lý Kinh tế Dược, người trực tiếp truyền đạt cho nhiều kiến thức, dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp tận tình dạy, hướng dẫn giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, quý thầy cô Bộ môn Quản lý Kinh tế dược, quý thầy cô thuộc môn trường Đại học Dược Hà Nội, giảng dạy tận tình, truyền đạt cho nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm bổ ích tạo điều kiện cho tơi suốt thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, phịng kế hoạch tổng hợp, trưởng khoa Dược, chị em khoa Dược - Trung tâm y tế quận Hải An - Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình tơi thực đề tài Cuối cùng, muốn gửi lời cám ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ủng hộ động viên giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Học viên Phạm Văn Hiệp MỤC LỤC Chương TỔNG QUAN 1.1 Danh mục thuốc bệnh viện 1.1.1 Khái niệm danh mục thuốc 1.1.2 Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 1.2 Một số phương pháp phân tích sử dụng thuốc 1.2.1 Phương pháp phân tích ABC 1.2.2 Phương pháp phân tích VEN 1.2.3 Phân tích sử dụng thuốc theo nhóm điều trị 1.3 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Việt Nam 1.3.1 Giá trị tiền thuốc sử dụng 1.3.2 Về thuốc hóa dược, thuốc đông y - thuốc từ dược liệu 1.3.3 Về cấu nhóm tác dụng dược lý thuốc 1.3.4 Về thuốc biệt dược gốc generic 1.3.5 Về sử dụng thuốc đơn thành phần - đa thành phần 11 1.3.6 Về nguồn gốc xuất xứ thuốc 11 1.3.7 Về đường dùng thuốc 13 1.3.8 Phân tích ABC/VEN số bệnh viện Việt Nam 14 1.4 Khái quát trung tâm y tế quận Hải An thành phố Hải Phịng 15 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 1.4.2 Cơ cấu tổ chức 16 1.4.3 Cơ cấu nhân lực 18 1.4.4 Mơ hình bệnh tật trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 18 1.4.5 Khoa dược Trung tâm y tế quận Hải An: 20 1.4.6 Hội đồng thuốc điều trị Trung tâm y tế quận Hải An 20 1.4.7 Một vài nét sử dụng thuốc Trung tâm y tế quận Hải An 21 1.5 Tính cấp thiết đề tài 22 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Các biến số nghiên cứu 23 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 25 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.2.3.1 Kỹ thuật, công cụ thu thập số liệu: 27 2.2.3.2 Mơ tả cụ thể q trình thu thập 27 2.2.4 Mẫu nghiên cứu 27 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu 28 2.2.5.1 Xử lý số liệu 28 2.2.5.2 Phân tích số liệu 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mô tả cấu số lượng giá trị danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế quận Hải An thành phố Hải Phòng năm 2019 theo số tiêu 29 3.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm: Thuốc hóa dược; thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu 29 3.1.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 30 3.1.3 Cơ cấu thuốc hóa dược theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 37 3.1.4 Cơ cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần 38 3.1.5 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ 38 3.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 39 3.1.7 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo hình thức mua sắm 39 3.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế Quận Hải An thành phố Hải Phòng năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC ABC/VEN 40 3.2.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 40 3.2.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 44 3.2.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC/VEN 46 Chương BÀN LUẬN 49 4.1 Về cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 theo số tiêu 49 4.1.1 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm: Thuốc hóa dược; thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu 49 4.1.2 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 49 4.1.3 Về cấu thuốc hóa dược theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 53 4.1.4 Về cấu thuốc đơn thành phần, đa thành phần 54 4.1.5 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ 55 4.1.6 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 56 4.1.7 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo hình thức mua sắm 57 4.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế Quận Hải An thành phố Hải Phịng năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC ABC/VEN 58 4.2.1 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 58 4.2.2 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 60 4.2.3 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC/VEN 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Việt BDG Biệt dược gốc BHYT Bảo hiểm y tế BV BVĐK BYT Bộ Y tế DMT Danh mục thuốc DMTBV GTSD HĐT&ĐT 10 KMSD 11 SKM 12 TT 13 TTYT 14 TW Bệnh viện Bệnh viện đa khoa Danh mục thuốc bệnh viện Giá trị sử dụng Hội đồng thuốc điều trị Khoản mục sử dụng Số khoản mục Thông tư Trung tâm y tế Trung ương V: Thuốc tối cần (Vital drugs 15 VEN E: Thuốc thiết yếu (Essential drugs) N: Thuốc không thiết yếu (Non- Essential drugs) 16 YHCT Y học cổ truyền 17 WHO Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Chi phí thuốc theo hạng bệnh viện năm 2016 Bảng 1.2 Cơ cấu giá trị tiền thuốc sử dụng số bệnh viện, TTYT Bảng 1.3 Tỷ lệ sử dụng thuốc hóa dược, thuốc đông y-thuốc từ dược liệu Bảng 1.4 Tỷ lệ sử dụng thuốc Biệt dược gốc- thuốc generic 10 Bảng 3.1 Cơ cấu thuốc hóa dược; thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 29 Bảng 3.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng 30 Bảng 3.3 Cơ cấu thuốc tim mạch sử dụng 34 Bảng 3.4 Cơ cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 35 Bảng 3.5 Cơ cấu thuốc hóa dược theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 37 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu nhóm thuốc tim mạch theo GTSD 35 Hình 3.2 Cơ cấu sử dụng thuốc nhóm Beta-lactam theo GTSD 37 Hình 3.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 39 ĐẶT VẤN ĐỀ Con người vốn quý xã hội Nguồn lực người nguồn lực đáng quý quốc gia toàn nhân loại Xã hội phát triển giá trị người tơn trọng, từ ý thức việc bảo vệ sức khỏe thân người nâng cao, biểu chi tiêu bình qn tiền thuốc đầu người khơng ngừng tăng lên từ 48,39 USD năm 2017; lên 53,54 USD năm 2018 với tốc độ tăng 10,6%[2] Thị trường dược phẩm Việt Nam năm gần phát triển mạnh mẽ, đa dạng chủng loại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Tuy nhiên, thuốc giống loại hàng hóa khác, chịu ảnh hưởng chế thị trường, vấn đề lợi nhuận đề cao Bên cạnh tác động chế thị trường làm cho việc sử dụng thuốc không hiệu bất hợp lý điều đáng lo ngại: Lạm dụng biệt dược điều trị, giá thuốc khơng kiểm sốt được, kháng thuốc, sử dụng thuốc bất hợp lý, việc kê đơn thuốc thiết yếu mà thuốc có tính thương mại cao Đó nguyên nhân làm tăng chi phí cho người bệnh, giảm chất lượng chăm sóc sức khỏe uy tín bệnh viện Bệnh viện sở khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Việc lựa chọn thuốc để có danh mục thuốc hợp lý, nhằm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng hoạt động sử dụng thuốc hợp lý có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh chăm lo sức khỏe toàn diện cho nhân dân Chính sách quốc gia thuốc đưa hai mục tiêu đảm bảo cung ứng thường xuyên đầy đủ thuốc có chất lượng đến tay người bệnh đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu [1] Trung tâm y tế quận Hải An thành lập theo Quyết định số 1589/QĐUBND ngày 08/07/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng TTYT quận Hải An cần phải đánh giá thuốc đa thành phần trước xây dựng danh mục thuốc đơn vị 4.1.5 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ Về GTSD khơng có chênh lệch nhiều thuốc sản xuất nước so với thuốc nhập Tỷ lệ GTSD thuốc sản xuất nước 50,5% thuốc nhập 49,5%, số khoản mục tỷ lệ có chênh lệch thuốc sản xuất nước so với thuốc nhập khẩu, tỷ lệ số khoản mục thuốc sản xuất nước 65,8% thuốc nhập 34,2% So sánh tỷ lệ sử dụng thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ TTYT quận Hải An với bệnh viện, TTYT tuyến quận, huyện khác như: TTYT huyện Sóc Sơn - Hà Nội (2018) thuốc sản xuất nước có tỷ lệ SKM 71,08% GTSD 65,87%[26]; TTYT huyện Thanh Ba - Phú Thọ (2017) thuốc sản xuất nước có tỷ lệ SKM 59,26% GTSD 48,98%[32]; TTYT huyện Pác Nặm - Bắc Kạn (2018) thuốc sản xuất nước có tỷ lệ SKM 66,98% GTSD 64,54%[27] Qua so sánh thấy bệnh viện, TTYT tuyến quận, huyện có tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất nước SKM GTSD thường cao thuốc nhập khẩu, phần bệnh viện hay TTYT tuyến quận huyện triển khai kỹ thuật phức tạp, chuyên khoa sâu, bệnh nhân nặng thường chuyển lên tuyến để điều trị nên việc sử dụng thuốc ngoại nhập phần hạn chế Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” Bộ Y tế: năm 2018, tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc nước tuyến huyện tăng lên 76,62%, tuyến tỉnh tăng lên 57% Trên 50% tỉnh đạt tỷ lệ từ 50% trở lên giá trị sử dụng thuốc nước Trong thông tư 21/2013/TT-BYT quy định ưu tiên thuốc sản xuất nước lựa chọn thuốc sử dụng bệnh viên[7] Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 ban hành danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp[16] Qua số liệu so sánh định 55 hướng Bộ Y tế, TTYT quận Hải An cần cân nhắc việc thay sử dụng thuốc nhập thuốc sản xuất nước tương đương xây dựng danh mục thuốc dự kiến sử dụng cho năm Điều giúp cho đơn vị tiết kiệm nguồn quỹ đơn vị đồng thời làm giảm chi phí điều trị, giảm gánh nặng tài cho người bệnh, làm thúc đẩy nên công nghiệp Dược nước phát triển 4.1.6 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng Theo Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh thì: “Chỉ dùng đường tiêm người bệnh khơng uống thuốc sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm”[5] Thuốc đường tiêm có giá thành cao đường dùng khác quy trình sản xuất đòi hỏi yêu cầu khắt khe (độ vơ khuẩn, độ tinh khiết, độ tan…) chi phí bao bì cao Ưu điểm dạng thuốc tiêm không bị phá hủy dịch vị dày, dịch ruột, mật, men gan, tác dụng tương đối nhanh, đặc biệt thuốc tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền, thuốc đưa thẳng vào hệ tuần hoàn Tuy nhiên đừng tiêm làm tăng nguy tai biến, chi phí điều trị gặp ADR xử lý khó khăn dạng thuốc khác Tại TTYT quận Hải An, thuốc đường uống chiếm tỷ lệ cao SKM GTSD với 69,7% SKM 82,0% GTSD Thuốc đường tiêm - truyền đứng thứ SKM 20,6% GTSD đạt 15,9% Tỷ lệ tương đương với tỷ lệ nghiên cứu bệnh viện, TTYT tuyến huyện như: BVĐK huyện Gò Quao - Kiên Giang (2015) thuốc đường uống chiếm 70,50% SKM 79,40% GTSD, thuốc đường tiêm chiếm 23,80% SKM 18,30% GTSD[31]; TTYT huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An (2015) thuốc đường uống chiếm 57,30% SKM 70,40% GTSD, thuốc đường tiêm chiếm 32,80% SKM 26,40% GTSD[23]; BVĐK huyện Kiến Thụy - Hải Phòng (2017) thuốc 56 đường uống chiếm 62,00% SKM 68,10% GTSD, thuốc đường tiêm chiếm 31,30% SKM 30,00% GTSD[29] Qua số liệu sử dụng thuốc TTYT quận Hải An, thuốc đường tiêm đưuọc sử dụng thận trọng, điều cho thấy cá bác sỹ Trung tâm chấp hành thực quy chế chuyên môn sử dụng thuốc Thuốc tiêm sử dụng bệnh lý cấp tính để đạt hiệu điều trị cao Tuy nhiên cần phải rà soát cân nhắc lựa chọn thuốc chi phí sử dụng thuốc tiêm cao nhiều so với dạng thuốc uống, cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc dạng đường tiêm để hạn chế tai biến tiết kiệm chi phí điều trị 4.1.7 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo hình thức mua sắm Thuốc danh mục sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An chủ yếu mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi (đấu thầu tập chung địa phương Sở Y tế làm chủ đầu tư) với 97,7% SKM 99,9% GTSD, thuốc mua sắm trực tiếp chiếm 2,3% SKM 0,1% GTSD Thuốc đơn vị tự mua sắm thuốc thiết yếu lại thuốc nằm Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương Danh mục thuốc đàm phán giá với mục đích để bảo đảm hoạt động thường xuyên đơn vị, nguồn vốn lấy từ nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm nguồn thu quan Bảo hiểm xã hội tốn) Quy trình mua sắm thuốc trực tiếp HĐT&ĐT Trung tâm họp bám sát văn hướng dẫn có liên quan như: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội[19]; Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016[20]; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu[18]; Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế[17]; Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 Quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế công lập[9] 57 Tuy nhiên, việc đơn vị tự mua sắm số loại thuốc thiết yếu thuốc không trúng thầu làm theo quy trình thủ tục để tốn BHYT cịn gặp phải nhiều khó khăn, quy trình từ lúc bắt đầu dự trù đến mua sắm thuốc để sử dụng nhiều thời gian phải qua nhiều bước, số lượng thuốc thường dẫn đến tình trạng có đơn vị phải tự mua thuốc sử dụng bệnh nhân tự túc toán sử dụng miễn phí cho bệnh nhân Thực trạng diễn nhiều đơn vị khám, chữa bệnh đề cập đến dẫn đến tình trạng chưa tìm cách để giải triệt để Thuốc mua sắm trực tiếp chiếm 2,3% SKM 0,1% GTSD cho thấy, đơn vị khám chữa bệnh hạn chế tự mua sắm thuốc danh mục trúng thầu tập chung mà thường co kéo để sử dụng 4.2 Về phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế Quận Hải An thành phố Hải Phòng năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC ABC/VEN 4.2.1 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC Kết phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích BAC cho thấy: Nhóm thuốc hạng A chiếm 19,8% SKM gồm 51 khoản chiếm 80,0% GTSD, nhóm thuốc hạng B chiếm 19,5% SKM gồm 50 khoản chiếm 15,0% GTSD, nhóm thuốc hạng C chiếm 60,7% SKM gồm 156 khoản chiếm 5,0% GTSD Kết tương đồng với bệnh viện tuyến huyện khác như: TTYT huyện Thanh Ba - Phú Thọ (năm 2017) nhóm thuốc hạng A chiếm 17,13% SKM, nhóm thuốc hạng B chiếm 20,83% SKM, nhóm thuốc hạng C chiếm 62,04% SKM[32]; BVĐK Vân Đình - Hà Nội (năm 2018) nhóm thuốc hạng A chiếm 18,00% SKM, nhóm thuốc hạng B chiếm 19,10% SKM, nhóm thuốc hạng C chiếm 62,90% SKM[33]; BVĐK huyện Đan Phượng - Hà Nội (năm 2018) nhóm thuốc hạng A chiếm 22,18% SKM, nhóm thuốc hạng B chiếm 21,84% SKM, nhóm thuốc hạng C chiếm 55,97% 58 SKM[28] Theo Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện: thông thường, sản phẩm hạng A chiếm 10 - 20% tổng số sản phẩm, hạng B chiếm 10 - 20% lại hạng C chiếm 60 - 80%[7] Như vậy, thuốc hạng A,B,C DMTSD TTYT quận Hải An có tỷ lệ hồn tồn hợp lý so với khuyến cáo Bộ Y Tuy nhiên, nhóm thuốc hạng A chiếm GTSD lớn danh mục (80,0%) nên cần xem xét phân tích sâu Phân tích cấu thuốc hạng A theo nhóm tác dụng dược lý cho thấy, thuốc hạng A gồm 10 nhóm tác dụng dược lý, có 03 nhóm chiếm giá trị sử dụng nhiều là: nhóm thuốc tim mạch (36,2%), nhóm hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết (23,8%), nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (23,4%) Kết tương đồng phù hợp với phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm theo nhóm tác dụng dược lý Điểm đáng lưu ý danh mục thuốc hạng A, khơng có nhóm Vitamin khống chất nhóm lại có thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu với khoản mục chiếm 11,4% GTSD thuốc nhóm A Số liệu cho thấy TTYT quận Hải An không sử dụng thuốc nhóm Vitamin khống chất, lại thay thuốc đông y, thuốc từ dược liệu với số lượng sử dụng nhiều giá thành cao Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đa số xếp vào nhóm hầu hết thuốc nhóm sử dụng mục đích hỗ trợ cho điều trị Vì vậy, Trung tâm cần xem xét lại việc sử dụng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, lựa chọn thuốc có giá thành rẻ nhằm tiết kiệm nguồn quỹ đơn vị tiết kiệm chi phí cho người bệnh Thuốc hạng A chiếm tỷ lệ lớn ngân sách mua thuốc Trung tâm cần phải quản lý chặt chẽ Trong cấu phân tích 10 thuốc chiếm tỷ lệ GTSD lớn thuốc hạng A Trung tâm, khơng có khoản mục thuốc trùng hàm lượng, đường dùng khoản mục thuốc có giá thành khác Đây điểm tốt cần phát huy việc xây dựng 59 danh mục thuốc trung tâm để điều xảy gây khó khăn cho việc quản lý đồng thời gây lãng phí nguồn quỹ đơn vị Tuy nhiên, xét tổng thể khoản mục thuốc hạng A cịn vài khoản mục có hoạt chất trùng nhau, điều lý giải mơ hình bệnh tật đáp ứng lâm sàng đa số người bệnh nhóm bệnh phù hợp với hoạt chất đó, việc chia hoạt chất khoản mục khác danh mục biện pháp cần thiết để hạn chế tình trạng thiếu thuốc xảy trình đấu thầu cung ứng thuốc 4.2.2 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN Một chức năng, nhiệm HĐT&ĐT xây dựng danh mục thuốc sử dụng trung tâm Để xây dựng danh mục thuốc tốt, HĐT&ĐT cần thu thập, phân tích tình hình sử dụng thuốc năm trước số lượng giá trị sử dụng, phân tích ABC/VEN, thuốc chất lượng, ADR thuốc, sai sót điều trị dựa nguồn thông tin đáng tin cậy… từ xác định đâu thuốc cần thiết, đâu thuốc chưa thật cần thiết để xây dựng DMT phù hợp với nhu cầu điều trị Kết phân tích theo phương pháp VEN trung tâm cho thấy: thuốc nhóm E nhóm có SKM GTSD lớn với 177 SKM chiếm 68,9% GTSD chiếm 77,5%; thuốc nhóm N có 40 số khoản mục chiếm 15,6% có GTSD chiếm 11,8%; thuốc nhóm V có 40 số khoản mục chiếm 15,6% có GTSD chiếm 10,7% So sánh với BVĐK huyện Đan Phượng - Hà Nội (năm 2018) thuốc nhóm E nhóm có SKM GTSD lớn chiếm 69,97% SKM 64,06% GTSD, thuốc nhóm V chiếm 17,41% SKM 24,08% GTSD, thuốc nhóm N chiếm 12,63% SKM 11,86% GTSD[28] So sánh với TTYT huyện Pác Nặm - Bắc Kạn (năm 2018) thuốc nhóm E nhóm có SKM GTSD lớn chiếm 60,75% SKM 67,67% GTSD, 60 thuốc nhóm N chiếm 18,69% SKM 25,17% GTSD, thuốc nhóm V chiếm 20,56% SKM 7,16% GTSD[27] So sánh với BVĐK khu vực La Gi - Bình Thuận (năm 2018) thuốc nhóm E nhóm có SKM GTSD lớn chiếm 62,06% SKM 70,65% GTSD, thuốc nhóm N chiếm 21,44% SKM 18,76% GTSD, thuốc nhóm V chiếm 16,49% SKM 10,59% GTSD[35] So sánh với TTYT huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An (2015) thuốc nhóm E nhóm có SKM GTSD lớn chiếm 65,20% SKM 68,40% GTSD, thuốc nhóm V chiếm 26,90% SKM 16,50% GTSD, thuốc nhóm N chiếm 7,90% SKM 15,10% GTSD[23] Sự khác tỷ lệ nhóm thuốc V bệnh viện xếp loại phân biệt nhóm thuốc V E, bệnh viện có đánh giá khác mơ hình bệnh tạt khác nhau, chuyên khoa khác mức độ quan trọng loại thuốc đánh giá khác Bên cạnh đó, việc phân loại VEN số nghiên cứu lại ý kiến chủ quan dược sĩ chưa HĐT&ĐT đơn vị đánh giá phê duyệt nên không tránh khỏi sai khác so với bệnh viện có danh mục phân loại VEN HĐT&ĐT Như vậy, tỷ lệ SKM thuốc nhóm V,E,N danh mục thuốc TTYT quận Hải An phù hợp, nhiên HĐT&ĐT Trung tâm nên cân nhắc lựa chọn loại thuốc có giá thành rẻ để giảm nguồn quỹ đơn vị giảm gánh nặng chi trả người bệnh Do nhóm thuốc E chiếm tỷ lệ lớn SKM GTSD nên cần sâu phân tích nhóm thuốc E theo tác dụng dược lý để đánh giá sát nhóm thuốc Phân tích cấu thuốc nhóm E theo nhóm tác dụng dược lý cho thấy, thuốc nhóm E gồm 21 nhóm tác dụng dược lý, có 03 nhóm chiếm giá trị sử dụng nhiều là: nhóm thuốc tim mạch (43,7%), nhóm hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết (23,0%), nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (20,0%) Kết tương đồng phù 61 hợp với phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm phân tích cấu thuốc hạng A theo nhóm tác dụng dược lý Trong cấu thuốc nhóm E có 3,3% thuốc đơng y, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Đây tỷ lệ chấp nhận 4.2.3 Về cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC/VEN Kết hợp hai phương pháp phân tích ABC VEN ma trận ABC/VEN cho thấy: Trung tâm phân bổ lượng lớn ngân sách cho nhóm thuốc AE (chiếm 63,5%), BE (chiếm 10,5%), AV (chiếm 8,9%), AN ( chiếm 7,6%) Ở hạng A, B, C nhóm E có số khoản mục giá trị sử dụng nhiều Thuốc nhóm BV lại thấp thuốc nhóm AN,BN,CN Riêng nhóm thuốc AV AE hai nhóm thuốc cần quan tâm đặc biệt quản lý chặt chẽ không để thiếu thuốc không nên để tồn kho nhiều, ngồi GTSD nhóm BV chiếm 1,2%; nhóm CV chiếm 0,7% cần phải cân nhắc ý thêm Trong phân tích ma trận ABC/VEN, nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến nhóm thuốc AN, nhóm khơng thiết yếu lại thường chiếm giá trị sử dụng cao danh mục thuốc sử dụng bệnh viện TTYT quận Hải AN có 06 khoản mục thuốc chiếm tỷ lệ 7,6% GTSD, nhóm có GTSD cao thứ tồn GTSD thuốc đơn vị Tỷ lệ GTSD trung tâm y tế quận Hải An thấp so với nghiên cứu số bệnh viện tuyến huyện hạng như: TTYT huyện Sóc Sơn - Hà Nội (2018) 18,57%[26]; TTYT huyện Pác Nặm - Bắc Kạn (2018) 19,40%[27]; TTYT huyện Thanh Ba - Phú Thọ (2017) 9,87%[32]; TTYT huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An (2015) 12,70%[23]; BVĐK khu vực La Gi - Bình Thuận (2018) 13,75%[35] Kết phân tích sâu nhóm thuốc AN nhóm thuốc hạn chế sử dụng để dành nguồn ngân sách cho nhóm thuốc quan trọng nhóm AV AE Trong danh mục thuốc nhóm AN, tất 06 loại 62 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu Thuốc từ đông y, thuốc từ dược liệu chiếm 13,6% tổng GTSD, thuốc nhóm AN bao gồm: thuốc Tuzamin, Cerecaps, Bình can ACP, Tadimax, Osluma, Thuốc cam Hàng Bạc gia truyền Tùng Lộc Đây thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị lại dùng với tỷ lệ cao, giá thành cao, chiếm GTSD không nhỏ danh mục thuốc trung tâm Trung tâm cần thay sang loại có tác dụng tương tự có giá thành thấp hơn, hạn chế kê đơn loại thuốc chưa cần thiết Kết phân tích nhóm thuốc AN cho thấy nhóm bao gồm 06 khoản mục thuốc tỷ lệ sử dụng GTSD 7,6% số nhỏ Để khắc phục tình trạng này, HĐT&ĐT cần phải phân tích danh mục thuốc sử dụng hàng năm theo phương pháp ABC,VEN ma trận ABC/VEN, đặc biệt trú trọng phân tích thuốc AV,AE,AN để có định hướng xây dựng danh mục thuốc sử dụng thuốc đạt hiệu cao 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 bao gồm 257 khoản mục, phần lớn thuốc hóa dược chiếm 88,3% SKM 86,4% GTSD - Danh mục thuốc hóa dược Trung tâm gồm 227 khoản mục chia thành 18 nhóm tác dụng dược lý Nhóm thuốc tim mạch đứng đầu chiếm 19,1% SKM 34,2% GTSD Trong nhóm thuốc tim mạch thuốc điều trị tăng huyết áp chiếm tỷ lệ lớn với 61,2% SKM 63,1% GTSD - Trong số 257 khoản mục danh mục thuốc Trung tâm, thuốc Generic chiếm tỷ lệ cao với 93,4% SKM 93,9% GTSD Trong thuốc generic thuốc nhóm chiếm tỷ lệ cao với 30,9% GTSD - Thuốc đơn thành phần chiếm tỷ lệ cao (175 SKM) so với thuốc đa thành phần (52 SKM) - Thuốc có nguồn gốc sản xuất nước chiếm tỷ lệ cao thuốc nguồn gốc nhập với 65,8% SKM 50,5% GTSD Cơ cấu mua sắm thuốc Trung tâm y tế quận Hải An hợp lý tỷ lệ SKM Thuốc hạng A chiếm 19,8% SKM 80,0% GTSD, phân bố nhóm thuốc hóa dược nhóm thuốc đông y - thuốc từ dược liệu - Kết phân tích DMTSD theo phương pháp phân tích ABC/VEN cho thấy: Có 06 khoản mục thuốc nhóm AN, chiếm 2,3% SKM 7,6% tổng GTSD DMT Trong nhóm AN thuốc Tuzamin thuốc chiếm tỷ lệ cao với 33,5% GTSD nhóm Kiến nghị Từ kết phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An thành phố Hải Phịng năm 2019, chúng tơi đưa số kiến nghị sau: * Trung tâm cần kiểm soát kê đơn thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền nhằm sử dụng hợp lý, tránh lạm dụng 64 * Hội đồng thuốc điều trị: Để nâng cao quản lý, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm cần: - Điều chỉnh giảm, thay thuốc biệt dược gốc thuốc generic nhóm - Thay thuốc nhập đắt tiền thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp - Cần xem xét, đánh giá lại danh mục VEN trung tâm, đảm bảo khách quan, xác phù hợp với tình hình thực tế đơn vị - Tiến hành phân tích danh mục thuốc hàng năm theo phương pháp ABC, VEN ma trận ABC/VEN 65 Tài liệu tham khảo 10 11 12 13 14 15 16 Bộ Y tế, (2010) Hội đồng thuốc điều trị Hà Nội: Nhà xuất Y học Bộ Y tế, (2020) Niên giám thống kê y tế năm 2018 Hà Nội: Nhà xuất Y học Tổ chức Y tế giới/Trung tâm khoa học quản lý y tế, (2003) Hội đồng Thuốc Điều trị - Cẩm nang hướng dẫn thực hành Việt Nam: Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển Bộ Y tế (2011); Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 Quy định hoạt động,tổ chức khoa Dược bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2011); Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh, Hà Nội Bộ Y tế (2012); Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 Phê duyệt đề án "người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Hà Nội Bộ Y tế (2013); Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2015); Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế, Hà Nội Bộ y tế (2016); Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 Quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế công lập, Hà Nội Bộ Y tế (2018); Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 Ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện tốn thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế, Hà Nội Thủ tướng phủ (2019); Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại đến năm 2030, Hà Nội Cục Quản lý Khám, c.b., (2016) Báo cáo triển khai thực kế hoạch quốc gia phòng chống kháng thuốc Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2017); Công văn số 3794/BHXH-DVT ngày 28 tháng năm 2017 việc thống tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tuyến điều trị theo đạo Chính phủ, Hà Nội Bộ Y tế (2015); Quyết định số 3870/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế bệnh tật tử vong theo ICD-10, Hà Nội Bộ Y tế (2016); Quyết định số 772/QĐ-BYT ngày 04/03/2016 việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện”, Hà Nội Bộ Y tế (2019); Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019, Ban hành danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp, Hà Nội 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Chính Phủ (2012); Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế, Hà Nội Chính Phủ (2014); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, Hà Nội Quốc Hội (2013); Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật đấu thầu, Hà Nội Quốc Hội (2016); Luật số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016, Luật Dược, Hà Nội Bộ Y tế, Bộ Y tế; Chiến lược quốc gia phịng chống bệnh khơng lây nhiễm giai đoạn 2015-2025 2015 BHXH Việt Nam, W (2017); Kiểm sốt chi phí thuốc phù hợp khả chi trả quỹ BHYT, Hà Nội Cao Thị Thúy (2016); Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Frank R Lichtenberg (2000); The Benefits and Costs of Newer Drugs: Evidence from the 1996 Medical Expenditure Panel Survey, Columbia University and National Bureau of Economic Research, USA,pp Hà Thị Thu Hương (2020); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên tỉnh Sơn La năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Hồng Thị Mai (2020); Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Hồng Thị Thu Hường (2020); Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Pác Nặm năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Lê Thị Kim Anh (2020); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Mạc Thị Tuyến (2018); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy-Hải Phòng năm 2017, Luận văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Hồng Phi (2017); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Hiền (2017); Khảo sát danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 32 33 34 35 36 Nguyễn Thị Hương Giang (2019); Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ năm 2017, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hiền (2019); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa Vân Đình thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Trần Thị Ngọc Trân (2019); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Quận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội Võ Hữu Trí (2020); Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Vũ Thị Thu Hương (2012); Đánh giá hoạt động hội đồng thuốc điều trị xây dựng thực danh mục thuốc số bệnh viện đa khoa, Luận án tiến sĩ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội Phụ lục BIỂU MÃU THU THẬP SỐ LIỆU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC STT Tên thuốc Hoạt chất Nồng độ/hàm lượng Phân loại (Hố dược:1, thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu:2 10 Nhóm TDDL (TT30; TT05) 11 Biệt dược gốc:1, generic:2 12 Phân loại theo tiêu chí Đơn vị kỹ thuật tính (1,2,3,4,5) Thành phần thuốc (Đơn TP:1, đa TP:2) 13 Số lượng sử dụng Đơn giá Thành tiền Nguồn gốc Đường (SXTN:1, dùng NK:2) 14 15 Hình thức mua sắm (đấu thầu rộng rãi:1, mua sắm trực tiếp:2, ) 16 VEN 17 ... tài ? ?Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An thành phố Hải Phịng năm 2019? ?? với mục tiêu: Mơ tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 theo số tiêu Phân. .. có Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An thành phố Hải Phịng năm 2019 Mơ tả cấu số lượng giá trị danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 theo số tiêu Thuốc. .. Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 - Danh mục thuốc tối cần, thuốc thiết y? ??u, không thiết y? ??u (VEN) Trung tâm y tế quận Hải An năm 2019 theo định số 12/TTYTHA-KD ng? ?y 25/01 /2019 Giám đốc TTYT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận hải an thành phố hải phòng năm 2019 , Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận hải an thành phố hải phòng năm 2019