0

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận kiến an thành phố hải phòng năm 2019

78 0 0
  • Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận kiến an thành phố hải phòng năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ HỒNG NGỌC HƯNG PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ HỒNG NGỌC HƯNG PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dược MÃ SỐ: CK60720412 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Nữ Hạnh Vân Nơi thực hiện: Trường đại học Dược Hà Nội Thời gian thực hiện: 28/7/2020 - 28/11/2020 HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài, tơi nhận bảo, hướng dẫn giúp đỡ, động viên thầy giáo, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Nữ Hạnh Vân, người trực tiếp tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Sau đại học tạo điều kiện cho học tập rèn luyện suốt thời gian học vừa qua Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn thầy cô môn Quản lý Kinh tế dược, chuyên ngành Tổ chức quản lý dược truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám đốc, đồng chí, đồng nghiệp Trung tâm y tế quận Kiến An, nơi công tác thực đề tài, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè động viên, chia sẻ, giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020 Vũ Hồng Ngọc Hưng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC 1.2.1 Phương pháp phân tích ABC 1.2.2 Phương pháp phân tích VEN 1.3 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM 1.3.1 Giá trị tiền thuốc sử dụng 1.3.2 Về nhóm tác dụng thuốc 1.3.3 Về nguồn gốc xuất xứ thuốc 1.3.4 Về sử dụng thuốc đơn thành phần - đa thành phần 10 1.3.5 Về thuốc biệt dược gốc generic 11 1.3.6 Về dạng đường dùng thuốc 12 1.3.7 Phân tích ABC/VEN số bệnh viện Việt Nam 14 1.4 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 15 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 1.4.2 Cơ cấu tổ chức, nhân lực sở vật chất 15 1.4.3 Mơ hình bệnh tật trung tâm năm 2019 17 1.4.4 Khoa dược Trung tâm y tế Kiến An 18 1.5 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 19 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 21 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 21 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1 Biến số nghiên cứu 21 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 22 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.2.4 Lưu trữ liệu 25 2.2.5 Xử lý số liệu 25 2.2.6 Phân tích số liệu 26 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 MÔ TẢ CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 29 3.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm: Thuốc hóa dược; Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 29 3.1.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc - xuất xứ 29 3.1.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng 30 3.1.4 Cơ cấu thuốc hóa dược đơn thành phần, đa thành phần 35 3.1.5 Cơ cấu thuốc hóa dược theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 35 3.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo dạng đường dùng 36 3.1.7 Cơ cấu danh mục thuốc theo tên thương mại tên chung quốc tế 36 3.1.8 Cơ cấu danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 37 3.2 PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC/VEN 38 3.2.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 38 3.2.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 41 3.2.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN 42 Chương BÀN LUẬN 45 4.1 MÔ TẢ CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 45 4.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm: Thuốc hóa dược; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 45 4.1.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc - xuất xứ 45 4.1.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng 48 4.1.4 Cơ cấu thuốc hóa dược đơn thành phần, đa thành phần 51 4.1.5 Cơ cấu thuốc hóa dược theo thuốc biệt dược gốc, thuốc generic 52 4.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo dạng đường dùng 52 4.1.7 Cơ cấu danh mục thuốc theo tên thương mại tên chung quốc tế 53 4.1.8 Cơ cấu danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 53 4.2 PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC/VEN 54 4.2.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 54 4.2.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 55 4.2.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN 56 4.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Anh BSCK BHYT BKLN BV BVĐK DMT DMTBV GT GTSD HĐT&ĐT KCB KM KST KTV MHBT SKD SKM TL TP TTYT TYT TW VEN YHCT YTDP V: Vital drugs E: Essential drugs N: Non- Essential drugs Tiếng Việt Bác sĩ chuyên khoa Bảo hiểm y tế Bệnh không lây nhiễm Bệnh viện Bệnh viện đa khoa Danh mục thuốc Danh mục thuốc bệnh viện Giá trị Giá trị sử dụng Hội đồng thuốc điều trị Khám chữa bệnh Khoản mục Ký sinh trùng Kỹ thuật viên Mơ hình bệnh tật Sinh khả dụng Số khoản mục Tỷ lệ Thành phố Trung tâm y tế Trạm y tế Trung ương V: Thuốc tối cần E: Thuốc thiết yếu N: Thuốc không thiết yếu Y học cổ truyền Y tế dự phòng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Cơ cấu sử dụng thuốc BDG - Generic số bệnh viện tuyến huyện 12 Bảng 1.2 Cơ cấu nhân lực khối trung tâm năm 2019 17 Bảng 1.3 Mơ hình bệnh tật Trung tâm y tế quận Kiến An năm 2019 17 Bảng 2.1 Các biến số nghiên cứu 21 Bảng 2.2 Cơng thức tính số nghiên cứu 27 Bảng 2.3 Ma trận ABC/VEN 28 Bảng 3.1 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm thuốc hóa dược; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 29 Bảng 3.2 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nguồn gốc - xuất xứ 29 Bảng 3.3 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng 30 Bảng 3.4 Cơ cấu thuốc tim mạch sử dụng 32 Bảng 3.5 Cơ cấu nhóm thuốc hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết 33 Bảng 3.6 Cơ cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 34 Bảng 3.7 Cơ cấu thuốc hóa dược đơn thành phần - đa thành phần 35 Bảng 3.8 Cơ cấu thuốc hóa dược theo thuốc BDG, generic 35 Bảng 3.9 Cơ cấu thuốc sử dụng theo dạng đường dùng 36 Bảng 3.10 Cơ cấu thuốc sử dụng theo tên thương mại - tên chung quốc tế 36 Bảng 3.11 Cơ cấu thuốc phải kiểm soát đặc biệt 37 Bảng 3.12 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 38 Bảng 3.13 Cơ cấu thuốc hạng A theo tác dụng dược lý 38 Bảng 3.14 Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, khoáng chất vitamin hạng A 40 Bảng 3.15 Cơ cấu thuốc sử dụng theo phân tích VEN 41 Bảng 3.16 Cơ cấu thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN 42 Bảng 3.17 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm phân tích ABC/VEN 42 Bảng 3.18 Danh mục thuốc nhóm AN 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Chi tiêu dược phẩm chi tiêu y tế nước Châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2010 - 2014 Hình 1.2 Chi tiêu thuốc chi phí BHYT 2015 - 2016 Hình 1.3 Giá trị tiền thuốc sử dụng số bệnh viện tuyến huyện Hình 1.4 Cơ cấu sử dụng thuốc sản xuất nước - thuốc nhập số bệnh viện tuyến huyện 10 Hình 1.5 Cơ cấu sử dụng thuốc đơn thành phần - đa thành phần số bệnh viện tuyến huyện 11 Hình 1.6 Tỷ lệ sử dụng dạng dùng số bệnh viện tuyến huyện 14 Hình 1.7 Sơ đồ tổ chức Trung tâm y tế quận Kiến An 16 Hình 1.8 Sơ đồ tổ chức khoa Dược - Trung tâm y tế Kiến An 19 Hình 2.1 Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu 24 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc, với công cụ y tế khác, phận cấu thành hệ thống y tế Khơng có thuốc khơng thể đạt mục tiêu sức khỏe mong muốn cho bệnh nhân cho cộng đồng[41] Thuốc đóng vai trò quan trọng việc cải thiện sức khỏe người nâng cao chất lượng sống Nhưng chúng an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng sử dụng hợp lý[37] Sử dụng thuốc hợp lý quan trọng lý y tế kinh tế Việc sử dụng thuốc hợp lý hiệu mặt chi phí nhân viên y tế người dùng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tử vong bệnh truyền nhiễm không truyền nhiễm, giúp giảm chi phí thuốc men Thật vậy, khơng sử dụng hợp lý, hầu hết lợi ích việc lựa chọn, mua sắm, phân phối quản lý thuốc hiệu [37] Ở hầu hết quốc gia, chi tiêu cho dược phẩm tăng 8-12% năm, thường cao nhiều so với số giá tiêu dùng[37] Hiện nay, sử dụng kháng sinh không hợp lý dẫn đến kháng thuốc nguyên nhân gây gia tăng chi phí y tế Khi điều trị đầu tay thất bại, chi phí điều trị tuyến hai trở nên lớn Ví dụ, năm điều trị đầu tay cho bệnh lao trị giá khoảng 40 đô la Mỹ, năm điều trị bệnh lao đa kháng thuốc trị giá từ 8.000 đến 12.000 đô la Mỹ[37] Sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý điều kiện nguồn cung ứng thuốc phong phú, đa dạng; tình trạng kháng thuốc gia tăng nguồn lực có hạn trở thành tốn nan giải với sở khám chữa bệnh Các sở y tế công lập mà đặc biệt bệnh viện công đứng trước chế tự chủ tài với vơ vàn khó khăn, thách thức, việc lựa chọn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, kinh tế có ý nghĩa vơ quan trọng; khơng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố uy tín, lịng tin nhân dân mà cịn giảm bớt chi phí cho bệnh viện[35] Để góp phần nâng cao hiệu quản lý sử dụng thuốc bệnh viện, Bộ y tế ban hành số văn hướng dẫn phân tích, giám sát sử dụng thuốc Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 Bộ y tế Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện hướng dẫn áp dụng số phương pháp để phân tích việc sử dụng thuốc đơn vị Từ kết nhóm dược lý thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 03 nhóm dược lý có GTSD lớn cấu thuốc hạng A Thuốc tim mạch (28,2% SKM 33,4% GTSD thuốc hạng A); Hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết (17,9% SKM 23,8 GTSD thuốc hạng A); Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (12,8% SKM 11,9% GTSD thuốc hạng A) Trong thuốc hạng A, có 10 thuốc thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 01 thuốc nhóm khống chất vitamin 11 thuốc chiếm tổng 20,2% GTSD toàn thuốc sử dụng năm 2019 trung tâm Trong 11 thuốc này, Cerecaps thuốc có GTSD lớn nhất, chiếm tới 6,5% GTSD toàn danh mục Tỷ lệ cao, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền Liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; có nhiều ý kiến chưa thống bên liên quan: Quan điểm BHXH số địa phương cho thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền nhiều thuốc có tác dụng hỗ trợ, thuốc điều trị Do BHXH tăng cường thẩm định giám sát kê đơn thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền Tuy nhiên cho việc tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại cơng tác phịng bệnh, chữa bệnh phù hợp với quan điểm phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại đến năm 2030[22] Tuy nhiên cần lưu ý sử dụng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền khám chữa bệnh, tránh lạm dụng ảnh hưởng đến quỹ BHYT 4.2.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN Kết phân tích theo phương pháp VEN cho thấy thuốc nhóm E có tỷ lệ sử dụng cao SKM GTSD, 76,1% SKM 91,5% GTSD; thuốc nhóm V chiếm tỷ lệ 13,3% SKM 3,3% GTSD; thuốc nhóm N chiếm tỷ lệ 10,6% SKM 5,2% GTSD Kết tương đương với kết phân tích số bệnh viện tuyến huyện: Bệnh viện Quận - TP.HCM năm 2017 (tỷ lệ GTSD thuốc V, E, N 1,4%; 93,9%; 4,7%)[36]; Trung tâm y tế huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ năm 2017 (tỷ lệ GTSD thuốc V, E, N 4,2%; 82,1%; 13,7%)[34] Kết phân tích số bệnh viện tuyến huyện khác lại cho kết có khác biệt tương đối lớn: BVĐK huyện Đan Phượng - TP.Hà Nội năm 2018 (tỷ lệ GTSD thuốc V, E, N 24,1%; 64,1%; 11,8%)[31]; TTYT huyện Sóc Sơn - TP.Hà Nội 55 năm 2018 (tỷ lệ GTSD thuốc V, E, N 32,7%; 45,9%; 21,4%)[29]; TTYT huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (tỷ lệ GTSD thuốc V, E, N 7,2%; 67,7%; 25,1%)[30] Có khác cấu thuốc sử dụng theo nhóm V, E, N khác MHBT, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật bệnh viện, phân loại VEN bệnh viện thống dựa vào ý kiến thành viên Hội đồng Thuốc Điều trị, nên khơng tránh khỏi tính chủ quan phân loại 4.2.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo ma trận ABC/VEN Phối hợp phân tích ABC VEN thu ma trận ABC/VEN, từ kết phân tích thấy trung tâm dành phần lớn ngân sách cho nhóm thuốc AE (73,8% GTSD) BE (13,8% GTSD) Riêng nhóm thuốc chiếm tới gần 90% chi tiêu cho thuốc trung tâm năm 2019 Tại phân hạng A, B, C; thuốc nhóm E chiếm tỷ lệ lớn SKM GTSD Với nhóm V N, cần lưu ý hai nhóm BV CV có tỷ lệ GTSD thấp hai nhóm BN, CN; đặc biệt khơng có thuốc phân vào nhóm BV Trung tâm cần xem xét loại bỏ giảm bớt chi phí cho thuốc nhóm BN, CN để ưu tiên ngân sách cho thuốc nhóm BV CV Kết hợp 09 tiểu nhóm ma trận ABC/VEN thành 03 nhóm (I, II, III), kết phân tích cho thấy: Nhóm I gồm 68 thuốc, chiếm tỷ lệ 79,9% GTSD nhóm cần đặc biệt quan tâm sử dụng nhiều ngân sách cần thiết cho điều trị Trong nhóm I, thuốc AE chiếm tỷ lệ lớn GTSD với 73,8% GTSD toàn thuốc sử dụng năm 2019 Nhóm II mức độ quan trọng nhóm I nhóm cần giám sát kỹ sử dụng ngân sách tương đối lớn cần thiết cho trình điều trị Nhóm II gồm có 142 thuốc, chiếm tỷ lệ 62,8% SKM 19,2% GTSD Nhóm III quan trọng gồm có 16 thuốc, chiếm tỷ lệ 7,1% SKM 0,9% GTSD Nhóm thuốc AN cần đặc biệt lưu tâm nhóm thuốc khơng cần thiết lại chiếm ngân sách lớn trung tâm Thuốc nhóm AN có 03 khoản mục, chiếm tỷ lệ 1,3% SKM 2,8% GTSD So sánh với số bệnh viện/trung tâm y tế có nghiên cứu danh mục thuốc sử dụng năm gần đây, thấy tỷ lệ GTSD nhóm thuốc AN Trung tâm y tế 56 Kiến An năm 2019 thấp TTYT huyện Sóc Sơn - TP.Hà Nội năm 2018 (18,57% GTSD)[29] Trung tâm y tế huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (19,4% GTSD)[30] Tương đương BVĐK Vân Đình - TP.Hà Nội năm 2018 (2,8%)[35] Bệnh viện Quận - TP.HCM năm 2017 (3,0%)[36], cao Bệnh viện Quận - TP.HCM năm 2015 (0,24%)[33] Phân tích chi tiết cho thấy nhóm AN gồm có 03 thuốc chia vào 03 nhóm tác dụng dược lý Thuốc nhóm AN có GTSD cao Mediphylamin 250mg, thuốc dược liệu thuộc nhóm chữa bệnh âm, huyết; có GTSD năm 2019 111 triệu đồng 02 thuốc lại 3B-Medi, thuốc hóa dược thuộc nhóm khống chất vitamin có GTSD năm 2019 95,8 triệu đồng An thần bổ tâm - f, thuốc dược liệu thuộc nhóm an thần, định chí, dưỡng tâm, có GTSD năm 2019 59 triệu đồng Đối chiếu với kết phân tích thuốc hạng A cho thấy có 10 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền xếp hạng A có 02 thuốc số xếp vào nhóm AN 08 thuốc cịn lại xếp vào thuốc nhóm E (Phụ lục 2: Danh mục thuốc VEN năm 2019) Thực tế 03 thuốc nhóm AN có tác dụng bổ trợ trình điều trị, cần xem xét chuyển sang thuốc khác có giá thành rẻ loại khỏi danh mục 4.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI - Do hạn chế mặt thời gian nên đề tài chưa sâu phân tích vấn đề có liên quan khác như: Tỷ lệ thuốc sử dụng so với kết trúng thầu - Hội đồng thuốc điều trị phân loại V, E, N cho thuốc sử dụng bệnh viện theo hướng dẫn Bộ Y tế, nhiên chủ yếu thống thành viên nên cịn có điểm chưa phù hợp, kết nghiên cứu chưa thực khách quan - Trong q trình thực hiện, thời gian có hạn nên đề tài chưa sâu phân tích nhằm đưa giải pháp can thiệp rõ ràng, cụ thể để giải số vấn đề tồn 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Mô tả cấu số lượng giá trị danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phòng năm 2019 theo số tiêu - DMT sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An năm 2019 gồm 226 khoản mục với GTSD 9,4 tỷ đồng, thuốc hóa dược chiếm 88,9% SKM 77,6% GTSD, lại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu Thuốc nhập chiếm tỷ lệ 33,2% SKM GTSD tương ứng 53,4% Các nhóm thuốc chiếm tỷ lệ lớn GTSD là: Thuốc tim mạch (30,1%), thuốc huyết áp đứng đầu với 72,4% GTSD thuốc tim mạch; Nhóm hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết (20,3%); chủ yếu Insulin nhóm thuốc hạ đường huyết, chiếm tỷ lệ 95,7% GTSD nhóm Thuốc đơn thành phần chiếm tỷ lệ 81,1% SKM 75,4% GTSD thuốc hóa dược, tương đương với số BV tuyến huyện khác BVĐK huyện Gò Quao (Kiên Giang - 2015) Bệnh viện Quận (TP.Hồ Chí Minh - 2017) Thuốc generic chiếm tỷ lệ cao với 93,0% SKM 92,6% GTSD thuốc hóa dược Thuốc đường uống chiếm ưu danh mục với 65,9% SKM 88,9% GTSD - Đáng lưu ý thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu chiếm tỷ lệ cao với GTSD năm 2019 2,1 tỷ; chiếm tỷ lệ 22,3% Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phòng năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC/VEN - Cơ cấu danh mục thuốc bệnh viện hợp lý so với khuyến cáo Bộ Y tế: Thuốc hạng A chiếm 17,3% SKM, thuốc hạng B chiếm tỷ lệ 19,9% SKM, thuốc hạng C chiếm tỷ lệ 62,8% SKM Trong thuốc hạng A, nhóm thuốc có GTSD lớn là: Thuốc tim mạch; Hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết; Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kết tương tự kết phân tích danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng - Đáng lưu ý thuốc hạng A có 10 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 01 thuốc nhóm khống chất vitamin chiếm 20,2% GTSD thuốc trung 58 tâm năm 2019 Trong Cerecaps chiếm 6,5% GTSD tồn danh mục thuốc sử dụng - Nhóm thuốc AN chiếm tỷ lệ 1,3% SKM 2,8% GTSD gồm có 03 thuốc 3B-Medi, An thần bổ tâm - f Mediphylamin 250mg, tổng GTSD năm 2019 266 triệu đồng II Kiến nghị Từ kết phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phòng năm 2019, đưa số kiến nghị sau: - Trung tâm cần kiểm soát kê đơn thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sử dụng hợp lý, tránh lạm dụng - Trung tâm cần xem xét loại 03 thuốc nhóm AN 3B-Medi, An thần bổ tâm - f, Mediphylamin 250mg khỏi danh mục năm tới - HĐT&ĐT cần xem xét, đánh giá lại danh mục VEN trung tâm, đảm bảo khách quan, xác phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Ngoài ra, để nâng cao quản lý, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, Trung tâm cần xem xét: - Thay thuốc nhập đắt tiền thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp - Tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc, thay thuốc generic nhóm - Kiểm sốt chặt chẽ thuốc phải KSĐB theo quy định Bộ Y tế 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Tài liệu Tiếng Việt Hoàng Thị Kim Huyền/J.R.B.J Brouwers (2014), Dược lâm sàng: Những nguyên lý sử dụng thuốc điều trị, Dự án NPTVNM-240, Tổ chức Y tế giới/Trung tâm khoa học quản lý y tế (2003), Hội đồng Thuốc Điều trị - Cẩm nang hướng dẫn thực hành, Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển, Việt Nam BHXH Việt Nam (2017), Công văn số 3794/BHXH-DVT ngày 28/8/2017 Về việc thống tỷ lệ sử dụng Biệt Dược gốc tuyến điều trị theo đạo Chính phủ, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2016), Quyết định số 772/QĐ-BYT ngày 03/3/2016 Ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện”, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2013), Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2019), Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/8/2019 Ban hành Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ số bệnh không lây nhiễm, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2017), Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 Phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2012), Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 Phê duyệt Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế (2019), Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 Ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đốn, điều trị quản lý số bệnh khơng lây nhiễm trạm y tế xã", Hà Nội Bộ Y tế (2015), Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2025, Hà Nội Bộ Y tế (2019), Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 Ban hành danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung cấp, Hà Nội Bộ Y tế (2015), Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2019), Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 Quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế công lập, Hà Nội 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Bộ Y tế (2013), Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh, Hà Nội Bộ Y tế (2018), Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 Ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện tốn thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2016), Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội Bộ Y tế (2015), Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Hà Nội Giám đốc Trung tâm y tế Kiến An (2019), Quyết định số 01T/QĐ-TTYT ngày 25/01/2019 Ban hành Danh mục thuốc VEN năm 2019 Trung tâm y tế quận Kiến An, Kiến An Quốc Hội (2016), Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định Số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định Số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại đến năm 2030, Hà Nội Bộ Y tế (2019), Tổng kết công tác y tế năm 2019 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, B.y tế, Ngân hàng Thế giới/Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam (2016), Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ, N.h.t giới, Washington, DC Nhóm Nghiên cứu Quốc gia GARP - Việt Nam (2010), Phân tích thực trạng: Sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh Việt Nam, Vũ Hồng Ngọc Hưng (2017), Đánh giá tình hình dự trù, sử dụng kháng sinh khoa dược Trung tâm y tế Kiến An sáu tháng đầu năm 2017, Kiến An Cao Thị Thúy (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Hà Thị Thu Hương (2020), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Hoàng Thị Mai (2020), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế Huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Hoàng Thị Thu Hường (2020), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế Huyện Pác Nặm Tỉnh Bắc Kạn năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Lê Thị Kim Anh (2020), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền (2017), Khảo sát danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Quận thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Hương Giang (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ năm 2017, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hiền (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Vân Đình Thành phố Hà Nội năm 2018, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Trần Thị Ngọc Trân (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Quận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh: Department of Essential Drugs and Medicines Policy & Health Technology and Pharmaceuticals Cluster (2000), Progress in Essential Drugs and Medicines Policy 1998-1999, World Health Organization, Geneva, Switzerland OECD/WHO (2016), Health at a Glance: Asia/Pacific 2016: Measuring Progress towards Universal Health Coverage, OECD Publishing, Paris OECD/WHO (2018), Health at a Glance: Asia/Pacific 2018: Measuring Progress towards Universal Health Coverage, OECD Publishing, Paris Antonio Angelino, D.T.K., Nguyen An Ha and Tuan Pham, (2017), Pharmaceutical Industry in Vietnam: Sluggish Sector in a Growing Market, International Journal of Environmental Research and Public Health, Tài liệu Internet: 41 World Health Organization/Organisation for Economic Co-operation and Development (2018), How Pharmaceutical systems are organized in asia and the pacific, Manila 42 BHXH Việt Nam/Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam (2017), Kiểm soát việc sử dụng chi tiêu thuốc Quỹ BHYT chi trả, 22/07/2020, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2017-10-17/kiemsoat-chi-phi-thuoc-phu-hop-kha-nang-chi-tra-cua-quy-bhyt49238.aspx 43 BHXH Việt Nam/Văn phòng Tổ chức y tế giới (WHO) Việt Nam/Cơ quan Đảm bảo xã hội Quốc tế Pháp (GIP SPSI) (2013), Quản lý thuốc khám chữa bệnh BHYT, 27/2/2020, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/hoi-thao-quan-ly-thuoc-trong-khamchua-benh-bhyt-10354 44 Bộ Y tế (2019), Tổng kết đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, 30/07/2020, https://moh.gov.vn/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximiz ed&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fvie w_content&_101_type=content&_101_urlTitle=hoi-nghi-tong-ket-ean-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-thuoc-viet-nam- 45 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (2019), Tìm hiểu tình hình sử dụng thuốc generic để giảm chi tiêu cho y tế nước giới, 01/08/2020, http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-duoc-my-pham/tim-hieutinh-hinh-su-dung-thuoc-generic-de-giam-chi-tieu-cho-y-te-tai-cacnuoc-cmobile4513-16729.aspx PHỤ LỤC Biểu mẫu thu thập số liệu phân tích danh mục thuốc sử dụng năm 2019 Nhóm thuốc Nồng Số Nhóm Thành Nước hóa dược; Tên Đơn Nguồn độ, Tên Đường lượng Đơn Thành tác dụng phần STT hoạt vị sản thuốc dược gốc - xuất hàm thuốc dùng sử giá tiền của chất tính xuất liệu, thuốc xứ thuốc lượng dụng thuốc thuốc cổ truyền (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Cột 12: Thuốc sản xuất nước; Thuốc nhập Cột 13: Nhóm tác dụng thuốc Thông tư số 30/2018/TT-BYT Thông tư số 05/2015/TT-BYT Cột 14: Thuốc đơn thành phần; Thuốc đa thành phần Cột 15: Thuốc BDG; Thuốc generic Cột 16: Đường uống; Đường tiêm/truyền; Đường dùng khác Cột 17: Thuốc theo tên thương mại - tên chung quốc tế Cột 18: 10 nhóm thuốc phải KSĐB theo quy định Luật Dược 2016 Cột 19: Phân loại VEN Danh mục thuốc VEN năm 2019 Trung tâm y tế quận Kiến An Thuốc BDG generic (15) Thuốc Dạng theo tên đường thương Thuốc dùng VEN mại - tên KSĐB chung thuốc quốc tế (16) (17) (18) (19) PHỤ LỤC DANH MỤC THUỐC VEN 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01T/QĐ-TTYT ngày 25/01/2019 Giám đốc Trung tâm y tế Kiến An) STT 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tên thuốc Đường dùng Nồng độ/Hàm lượng Thuốc gây tê, gây mê, thuốc giãn cơ, giải giãn Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml Lidocain Đường hô hấp 10%-38g Lidocain + epinephrin (adrenalin) Tiêm 36mg + 18mcg/ 1,8ml Midazolam Tiêm 5mg/ml Morphin (hydroclorid) Tiêm 10mg/ml Pethidin Tiêm 50mg/1ml - 2ml Lidocain hydroclorid Tiêm 2% - 2ml Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp Diclofenac natri Đặt hậu môn 100mg Etodolac Uống 300mg Meloxicam Tiêm 15mg/1,5ml Acetaminophen Uống 500mg Paracetamol Uống 500mg Paracetamol (acetaminophen) Uống 250 mg/10ml Paracetamol Đặt 300mg Acetaminophen + Clopheniramin Uống (250mg + 2mg)/5ml Allopurinol Uống 300mg Allopurinol Uống 100mg Colchicin Uống 1mg Glucosamin Uống 1000mg Alpha chymotrypsin Uống 4,2mg (4200IU, 21microkatal) Thuốc chống dị ứng dùng trường hợp mẫn Diphenhydramin HCL Tiêm 10mg/ml Adrenalin (Epinephrin) Tiêm 1mg/1ml Loratadin Uống 10mg Phenobarbital Uống 10mg Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn Amoxicilin Uống 500mg Amoxicilin Uống 250mg Amoxicilin + acid clavulanic Uống 875mg +125mg Amoxicilin + acid clavulanic Uống 200mg + 28,5mg Amoxicilin + sulbactam Uống 250mg + 250mg Cefaclor Uống 250mg Cefadroxil Uống 500mg Cefalothin Tiêm 1g Cefixim Uống 50mg Cefoxitin Tiêm 1g Cefpodoxim Uống 200 mg Ceftizoxim Tiêm 1g Amoxicilin + Cloxacilin Uống 300mg + 300mg Amoxicilin + Cloxacilin Uống 500 mg 500 mg Gentamicin Tiêm 80mg/2ml Gentamicin Tiêm 40mg/1ml Phân loại V V V V V V V E E E E E E E E E E E E E V V E V E E E E E E E E E E E E E E E E 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Tobramycin Cloramphenicol Metronidazol Metronidazol + Neomycin sulfate + Nystatin Clarithromycin Roxithromycin Spiramycin + metronidazol Ciprofloxacin Levofloxacin Levofloxacin Sulfamethoxazol + Trimethoprim Tetracyclin hydroclorid Aciclovir Fluconazol Metronidazol +Chloramphenicol + Nystatin + dexamethason acetat Thuốc điều trị đau nửa đầu Flunarizin Thuốc chống parkinson Levodopa + carbidopa Piribedil Thuốc tác dụng máu Sắt fumarat + Acid folic Sắt sulfat + folic acid Phytomenadion (vitamin K1) Tranexamic acid Tranexamic acid Thuốc tim mạch Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) Trimetazidin dihydrochlorid Amiodarone hydrochloride Amlodipin Bisoprolol fumarate Bisoprolol fumarate Felodipin Irbesartan Irbesartan Losartan Methyldopa Nifedipine 10mg Perindopril arginine Ramipril Ramipril Telmisartan + Hydrochlorothiazid Amlodipin + losartan Enalapril maleate + Hydrochlorothiazide Digoxin Acid Acetylsalicylic Clopidogrel Fenofibrat Nhỏ mắt Nhỏ mắt Uống Đặt âm đạo Uống Uống Uống Uống Nhỏ mắt Uống Uống Tra mắt Uống Uống Đặt âm đạo 0.3% - 10ml 0,4% - 8ml 250mg 500mg + 108,3mg + 22,73mg 500mg 300mg 750.000IU + 125mg 500mg 5mg/1ml - 5ml 250mg 800mg + 160mg 50mg -5g 800mg 150mg 225mg + 100mg + 75mg + 0,5mg E E E E E E E E E E E E E E E Uống 5mg E Uống Uống 250mg +25mg 50mg E E Uống Uống Tiêm Tiêm Uống 310mg+0,35mg 60mg + 1,5mg 1mg/ 1ml 500mg/5ml 250mg E E E V E Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống 2,6mg 35mg 200 mg 5mg 5mg 2,5mg 5mg 150 mg 300mg 100mg 250mg 10mg mg 2,5 mg 5mg 80mg + 12,5mg 5mg + 50mg 10mg + 25mg 0,25mg 100mg 75mg 145mg E E V E E E E E E E V V E E E E E E V E E E 86 87 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Pravastatin natri Rosuvastatin Thuốc điều trị bệnh da liễu Clotrimazol Clobetasol propionat Dexpanthenol Salicylic acid + Betamethason dipropionat Betamethason dipropionat + clotrimazol +gentamicin Thuốc lợi tiểu Furosemid Spironolacton Thuốc đường tiêu hóa Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carb Famotidin Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Magnesi hydroxyd + Nhôm oxyd + Simethicon Magnesi trisilicat + Nhôm hydroxyd Esomeprazol Natri Rabeprazol Rebamipid Metoclopramid (Metoclopramid HCl) Metoclopramid(Metoclopramid HCl) Drotaverin clohydrat Drotaverin HCL Hyoscine N-butyl Bromide Lactulose Sorbitol Sorbitol + natri citrat Bacillus subtilis Diosmectit Ursodeoxycholic acid Ursodeoxycholic acid Lactobacillus Acidophilus + Bacillus subtilis + Kẽm gl 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết Hydrocortison Tiêm Methyl prednisolon Uống Methylprednisolon Tiêm Dydrogesteron Uống Lynestrenol Uống Progesteron Dùng Progesteron Tiêm Progesterone Dùng Gliclazid Uống Gliclazid Uống Gliclazide Uống Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) Tiêm Metformin hydrochlorid Uống Metformin hydrochlorid Uống Metformin HCl + Glibenclamid Uống 88 89 90 91 92 93 94 Uống Uống 20mg 10mg E E 1%-10g 0.05%; 30g 4,63g/100g (3%+ 0,064%)/15g (6,4mg + 100mg + 10mg)/10g E E E N E Uống Uống 40mg 25 mg E E Uống Uống Uống Uống Uống Tiêm Uống Uống Uống Tiêm Uống Uống Tiêm Uống Uống Thụt Uống Uống Uống Uống Uống 2,5g + 0,5g 40mg 800,4mg+400mg+80mg (600mg + 392,2mg + 60mg)/10ml 500mg + 250mg 40mg 20mg 100mg 10mg Metoclopramid HCl 10mg/2ml 40mg 80mg 20mg/ml 67% - 5g/7,5ml 5g (5g + 0,72g)/10g 107–108 CFU 3g 150mg 100mg 100.000.000 CFU + 100.000.000 CFU + 35mg E E E E E E E E E E E E V E E E N E E E N 100mg 4mg 40mg 10mg 5mg 200mg 25mg/1ml 100mg 30mg 80mg 60mg (30/70) 40IU/ml,10ml 500mg 1000mg 500mg 5mg E E E E E E E E E E E V E E E Dùng Dùng Dùng Dùng Dùng 131 Gliclazid + Metformin HCl Uống 80mg + 500mg 132 Levothyroxin ( muối natri) Uống 100mcg 133 Thiamazol Uống 5mg Huyết globulin miễn dịch 134 Huyết kháng uốn ván Tiêm 1500IU Thuốc làm mềm ức chế cholinesterase 135 Thiocolchicosid Uống 4mg Thuốc điều trị bệnh mắt, tai mũi họng 136 Natri clorid Nhỏ mắt 0,9% - 8ml 137 Naphazolin hydroclorid Nhỏ mũi 2,5mg/ 5ml 138 Xylometazolin hydroclorid Nhỏ mũi 0,05% -10ml Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ chống đẻ non 139 Methyl ergometrin maleat Tiêm 0,2mg/1ml 140 Oxytocin Tiêm 5IU/1ml 141 Misoprostol Uống 200mcg Thuốc chống rối loạn tâm thần thuốc tác động lên hệ thần kinh 142 Diazepam Uống 5mg 143 Peptide (Cerebrolysin concentrate) Tiêm truyền 215,2mg/ml x 10ml 144 Piracetam Tiêm 200mg/1ml-20ml 145 Vincamin + Rutin Uống 20mg+ 40mg 146 Acetyl leucin Tiêm 500mg/5ml 147 Acetyl-DL-Leucin Uống 500mg Thuốc tác dụng đường hô hấp 148 Piracetam Uống 1200 mg 149 Theophylin-ethylendiamin Tiêm 48mg/1ml- 5ml 150 Salbutamol Khí dung 1mg/1ml - 2,5ml 151 Salbutamol Uống 2mg/5ml 152 Salbutamol Xịt 100mcg/liều 153 Carbocistein + salbutamol sulfat Uống 200mg + 1mg 154 Ambroxol hydroclorid Uống 30mg 155 N-acetylcystein Uống 20mg/1ml - 10ml Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân acid-base dung dịch tiêm truyền khác Uống 520mg + 300mg + 580mg + 2700mg + 156 Natri clorid + Kali clorid + Natri citrat dihydrat + 5mg Glucose khan + Kẽm 157 Calci clorid Tiêm 0,5 g/ 5ml 158 Glucose Tiêm 30% - 5ml 159 Glucose Tiêm truyền 5% - 500ml 160 Glucose khan Tiêm truyền 10% -500ml 161 Natri clorid Tiêm truyền 0,9% - 500ml Truyền tĩnh mạch20%, 100ml 162 Nhũ dịch lipid 163 Nước cất pha tiêm Tiêm 10ml 164 Nước cất pha tiêm Tiêm 5ml 165 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml Khoáng chất vitamin 166 Calci Carbonat + Vitamin D3 Uống 750mg + 100IU 167 Calciglucoheptonat+ Vitamin D3 Uống (110mg + 40IU) /1ml - 5ml 168 Vitamin A + Vitamin D3 Uống 2500IU; 200IU 169 Vitamin B1 Tiêm 100mg/1ml 170 Vitamin B1 + B6 + B12 Tiêm (100mg+ 100mg + 1mg)/3ml 171 Vitamin B1 + B6 + B12 Uống 125mg + 125mg + 250mcg E E E V E N N N V V E V N E E E E E V E E V E E E E V E E E E V E E E N N N E E N 172 Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 173 Pyridoxin hydroclorid + magnesi lactat dihydrat 174 Vitamin B6 (Pyridoxin hydrocloride)+ magnesi lactat (magnesi lactat dihydrat) 175 Cyanocobalamin 176 Vitamin B12 177 Vitamin C 178 Vitamin E acetat Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 179 Cảm cúm Bảo Phương 180 Bổ gan P/H 181 Bình can ACP 182 Kim tiền thảo HM 600mg 183 Kim tiền thảo – f 3500mg 184 Sirnakarang 1g 185 Hepsonic 186 Boganic 187 Boganic Forte 188 Chorlatcyn 189 Thấp khớp hoàn P/H 190 Tuzamin 191 Đại tràng hoàn P/H 192 NP-Luvico 193 Cerecaps 194 An thần bổ tâm - f 195 Thuốc ho P/H 196 Thuốc ho K/H 197 Thuốc Ho bổ phế 198 Thập toàn đại bổ Planmaxton 199 Thập toàn đại bổ Oratonmaxx 200 Thập toàn đại bổ 201 Mediphylamin 250mg 202 Mediphylamin 3g/100ml 203 Thuốc trĩ Tomoko Tiêm Uống Uống 100 mg/ 1ml 10mg + 470mg (5mg + 470mg) E N N Tiêm Tiêm Uống Uống 1000mcg/1ml 1mg/ml 1g 400mg E E N N Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống Uống N E E E E N E E E E E E E E E N E E E N N N N N N ... tài ? ?Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phòng năm 2019? ?? với mục tiêu sau: - Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phịng... 23 Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế quận Kiến An thành phố Hải Phòng năm 2019 Phân tích DMT sử dụng TTYT Kiến An năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC/VEN Mơ tả cấu DMT sử dụng. .. PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG NĂM 2019 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC/VEN 3.2.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận kiến an thành phố hải phòng năm 2019 , Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế quận kiến an thành phố hải phòng năm 2019