0

Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào

184 1 0
  • Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN DAYMONE VIRANON QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANG PRABANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DAYMONE VIRANON QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LUANG PRABANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quốc Chính TS Lê Tồn Thắng HÀ NỘI, NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Nghiên cứu sinh Daymone Viranon LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án tiến sĩ Quản lý cơng Học viện Hành quốc gia (Việt Nam), bên cạnh cố gắng thân nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạ, thày giáo Học viện Hành quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học Học viện Hành quốc gia Tôi vô biết ơn quan tâm giúp đỡ mặt quan công tác, gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học Đặc biệt tơi vơ trân trọng biết ơn PGS.TS Trương Quốc Chính TS Lê Toàn Thắng, hai người hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian trí lực trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân sách nhà nước (NSNN) phận bản, khâu chủ đạo, có vị trí, vai trị đặc biệt quan trọng hệ thống tài quốc gia, đồng thời cơng cụ tài để Nhà nước thực chức quản lý vĩ mô hoạt động kinh tế - xã hội đất nước Cùng với quản lý kinh tế hành quản lý NSNN cần thiết, giúp q trình quản lý phân bổ cách hiệu việc sử dụng nguồn lực tài khan quốc gia, tạo tiền đề điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển hài hoà kinh tế - xã hội Trong hệ thống NSNN, ngân sách cấp tỉnh cấp ngân sách quan trọng ngân sách cấp tỉnh có vai trị cung cấp phương tiện vật chất cho tồn hoạt động quyền tỉnh cấp quyền trực thuộc Đồng thời, công cụ để quyền cấp tỉnh thực quản lý tồn diện hoạt động kinh tế - xã hội địa bàn CHDCND Lào quốc gia chưa phát triển, phát triển kinh tế - xã hội địa phương không đồng Trong thời gian dài, hoạt động quản lý NSNN theo mơ hình chế kế hoạch tập trung chưa mang lại hiệu mong muốn Hiện nay, CHDCND Lào phát triển định, đạt số thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng kinh tế - xã hội Tuy nhiên, q trình thực cơng đổi mới, vấn đề quản lý NSNN Lào yếu kém, ngân sách địa phương chưa tự chủ nguồn thu cho nhiệm vụ chi nên phải nhận trợ cấp từ NSTW; việc sử dụng công cụ ngân sách điều chỉnh mục tiêu kinh tế vĩ mơ quyền cấp tỉnh có phần bị hạn chế Luang Prabang tỉnh nước CHDCND Lào chuyển đất nước để phát triển kinh tế - xã hội Việc tăng cường quản lý NSNN, đổi quản lý thu, chi ngân sách tạo điều kiện tăng thu ngân sách sử dụng ngân sách quốc gia tiết kiệm, có hiệu hơn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Những năm qua, bên cạnh mặt đạt công tác quản lý ngân sách địa phương, Luang Prabang số hạn chế, bất cập quản lý NSNN Thu ngân sách hàng năm không đủ chi, tỉnh phải trợ cấp cân đối vấn đề tăng cường quản lý ngân sách trở nên cấp bách Nhiều quan tham gia quản lý NSNN quy định thẩm quyền định ngân sách chưa rõ ràng quan, có chồng chéo Quy trình quản lý NSNN cấp tỉnh cịn mang nặng tính hình thức q trình điều hành ngân sách cịn thiếu tính động, sáng tạo Một số quy định bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh làm chủ ngân sách Những hạn chế ảnh hưởng khơng nhỏ tới q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo kẽ hở cho việc thất ngân sách Trong đó, sở lý luận quản lý NSNN CHDCND Lào tương đối “mỏng”, quản lý NSNN địa phương Nghiên cứu NSNN có khơng cơng trình, nhiên tuyệt đại đa số cơng trình nghiên cứu góc độ chuyên ngành kinh tế, cơng trình nghiên cứu NSNN từ góc độ chun ngành quản lý cơng Trong số cơng trình nghiên cứu NSNN từ góc độ chuyên ngành quản lý cơng tập trung vào vấn đề phân cấp quản lý NSNN sâu vào công tác quản lý thu quản lý chi, mà chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý NSNN cấp tỉnh Do vậy, sở lý luận NSNN cấp tỉnh vấn đề đặt Xuất phát từ vị trí, vai trị NSNN cấp tỉnh quyền địa phương, từ thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang nhiều vấn đề bất cập, từ sở lý luận quản lý NSNN cấp tỉnh “mỏng” nên nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề “Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Quản lý công, với mong muốn đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu công tác quản lý NSNN quê hương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở bổ sung hoàn thiện khung lý luận quản lý NSNN, phân tích thực tiễn quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, luận án đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào, từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến quản lý NSNN để tìm hiểu nội dung mà cơng trình trước nghiên cứu; sở đó, luận án đánh giá kết cơng trình đạt được; từ hướng nghiên cứu phù hợp luận án, đảm bảo tính khơng trùng lắp tính luận án - Tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh khung lý thuyết QLNN NSNN cấp tỉnh, bao gồm: khái niệm, vai trò, nguyên tắc quản lý NSNN cấp tỉnh, nội dung yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN cấp tỉnh sở hệ thống pháp luật nước CHDCND Lào ngân sách nhà nước - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý ngân sách tỉnh Luang Prabang khía cạnh: thu ngân sách, chi ngân sách, cân đối ngân sách, giám sát, tra, kiểm tốn ngân sách… sở đó, luận án ra, làm rõ kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế tồn tình hình quản lý ngân sách tỉnh - Từ thực trạng địa phương, quan điểm Đảng Nhà nước Lào, phương hướng phát triển tỉnh, luận án đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi thực tiễn nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN địa bàn tỉnh Luang Prabang giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động quản lý NSNN cấp tỉnh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu nội dung: Luận án nghiên cứu công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh quyền tỉnh - cấp ngân sách nước Lào (ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện) Luận án không nghiên cứu hoạt động quản lý ngân sách cấp huyện huyện nằm địa bàn tỉnh Luang Prabang Công tác quản lý ngân sách đề cập luận án bao gồm nội dung sau: (1) Quản lý thu ngân sách; (2) Quản lý chi ngân sách; (3) Quản lý cân đối ngân sách; (4) Thanh tra, kiểm tra, giám sát NSNN - Phạm vi nghiên cứu không gian: Luận án nghiên cứu hoạt động ngân sách địa bàn tỉnh Luang Prabang; đồng thời khảo sát kinh nghiệm số địa phương cấp tỉnh nước Lào quản lý NSNN - Phạm vi nghiên cứu thời gian: Luận án thu thập số liệu, liệu hoạt động quản lý NSNN khoảng thời gian từ 2015 đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án nghiên cứu triển khai sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả áp dụng phương pháp để phân chia hoạt động quản lý NSNN thành phận cấu thành, mối quan hệ gắn với lịch trình thời gian; từ giúp tác giả nhận thức, phát vấn đề cịn tồn tại; phân tích khía cạnh khác để tìm vấn đề bất cập đối tượng nghiên cứu Đồng thời khái quát, liên kết mặt, phận từ lý thuyết thu thập thành chỉnh thể để tạo sở lý luận quản lý NSNN Kết hợp lý luận với thực tế, đem lý luận để soi rọi, phân tích thực tế Từ phân tích thực tế, tác giả rút đánh giá, tổng hợp lại đưa kết luận, đề xuất mang tính khoa học, phù hợp với lý luận thực tiễn quản lý ngân sách phạm vi nghiên cứu - Phương pháp kế thừa: Tác giả sử dụng có chọn lọc kết nghiên cứu có liên quan cơng bố trước nước để bổ sung, hoàn thiện sở lý luận; đồng thời xây dựng hệ thống giải pháp luận án Phương pháp vận dụng chủ yếu chương chương luận án - Phương pháp so sánh: Luận án sử dụng phương pháp để thay đổi, tăng giảm tiêu ngân sách giai đoạn nghiên cứu Ngoài ra, phương pháp sử dụng để làm rõ tương đồng tính khác biệt, đặc thù quản lý ngân sách địa phương, từ rút học, kinh nghiệm có giá trị làm tham khảo cho quản lý ngân sách tỉnh Luang Prabang - Phương pháp thống kê: Phương pháp sử dụng xuyên suốt toàn nội dung luận án Việc thu thập xử lý số liệu ngân sách nhà nước phương pháp thống kế làm rõ tình xu hướng vận động quản lý ngân sách địa phương; khẳng định vấn đề có liên quan để luận giải, minh chứng cho nhận xét kết luận nghiên cứu tác giả Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 5.1 Giả thuyết khoa học NSNN nguồn tài quan trọng quốc gia kiểm soát chặt chẽ NSNN yêu cầu quốc gia, địa phương Luang Prabang số tỉnh CHDCND Lào có nhiều tiềm phát triển kinh tế Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thu NSNN Luang Prabang chưa cao, chi lớn Có nhiều nguyên nhân hoạt động quản lý NSNN cịn hạn chế dẫn đến thất lãng phí ngân sách Nếu cơng tác quản lý NSNN Luang Prabang hồn thiện NSNN tỉnh sử dụng hiệu hơn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương 5.2 Câu hỏi nghiên cứu - - Quản lý NSNN cấp tỉnh quản lý theo nội dung nào? - Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN cấp tỉnh? Tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào học tập kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý NSNN cấp tỉnh số địa phương khác? - Thực trạng quản lý NSNN cấp tỉnh Luang Prabang nào? Nguyên nhân hạn chế gì? - Để tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN cấp tỉnh, Luang Prabang cần thực giải pháp nào? Trên sở quan điểm nào? Những đóng góp luận án 6.1 Về mặt lý luận - Luận án góp phần hồn thiện khung lý thuyết quản lý NSNN cấp tỉnh sở hệ thống pháp lý nước CHDCND Lào Qua làm rõ khái niệm NSNN, phận cấu thành NSNN, cần thiết nội dung quản 4.3.3 Đối với Bộ tài Cần giao cho quyền địa phương quyền yêu cầu kiểm toán toán NSĐP trước phê chuẩn toán Cơ quan kiểm toán nhà nước thực kiểm tốn địa phương phải có trách nhiệm báo cáo kết kiểm tốn cho quyền địa phương cấp đó.Cchính quyền địa phương thuê doanh nghiệp kiểm toán độc lập để thực kiểm tốn cơng trình có sử dụng vốn ngân sách kiểm toán số thu ngân sách địa bàn Hoàn thiện chế quản lý, cấp phát tốn, khoản chi NSNN cần phải cơng khai q trình lập, chấp hành tốn Cơng khai quy trình cấp phát, kiểm sốt chi NSNN Mục đích giúp cho việc xác định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi nội ngành tài xác định quy trình hợp lý quy trình kiểm sốt, tốn chi trả khoản chi NSNN đặc biệt mối quan hệ quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng 4.3.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Luang Prabang UBND tỉnh sớm ban hành quy định phân cấp ủy quyền lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Định mức ngân sách lâu thấp, đề nghị UBND tỉnh cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp giao thông, nghiệp thủy lợi, nghiệp môi trường, định mức phân bổ chi thường xuyên cấp tỉnh UBND tỉnh cần ban hành quy chế phối hợp lãnh đạo, đạo song trùng quyền địa phương với ngành dọc quản lý NSNN, ngành thuế kho bạc Kết luận chương Trong năm qua, kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Luang Prabang có bước phát triển đáng kể, đóng góp định vào nguồn thu cho 165 NSNN Tuy nhiên, thực tế việc quản lý ngân sách tỉnh cịn nhiều tồn thiếu sót, gây tình trạng thất thu ngân sách Điều địi cần phải có giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu sử dụng NS tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang đến năm 2030 đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững, phát huy khai thác có hiệu đất, rừng, tiềm thuỷ điện lợi du lịch tăng cường thu hút nguồn vốn từ bên Thực định hướng này, cần quán triệt quan điểm quản lý NSNN theo kết quả; thực nghiêm túc văn NSNN; cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN cấp tỉnh; đổi nâng cao hiệu điều hành ngân sách địa bàn; thực tốt công tác phân phối sử dụng vốn NSNN Quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh Luang Prabang nhằm đảm bảo kỷ luật tài khóa; phân bổ NSNN hiệu quả; đảm bảo thu - chi ngân sách địa phương hiệu quả; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật NSNN Để hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang thời gian tới, cần tập trung thực tốt số giải pháp: Đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; hồn thiện chu trình quản lý ngân sách nhà nước; chống thất thoát ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh; nâng cao lực cho cán bộ, công chức quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngân sách nhà nước; tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến NSNN Các giải pháp cụ thể sở quan điểm quán rõ ràng hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, luận án kiến nghị với quan có thẩm quyền số nội dung liên quan Với Quốc hội, nên sửa quy định việc bộ, ngành phân bổ hạn mức kinh phí cho địa phương Với Chính phủ, cần tiếp tục phải nghiên cứu hồn thiện sách 166 thuế Với Bộ tài chính, cần giao cho quyền địa phương quyền yêu cầu kiểm toán toán ngân sách địa phương trước phê chuẩn toán Với UBND tỉnh, sớm ban hành quy định phân cấp ủy quyền lĩnh vực đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh 167 KẾT LUẬN Q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước địi hỏi phải có lượng vốn lớn để phát triển kinh tế Trong bối cảnh CHDCND Lào quốc gia phát triển, tiềm lực kinh tế - xã hội không lớn, địi hỏi việc quản lý NSNN phải thật hiệu NSNN cấp tỉnh có vai trị quan trọng việc thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa bàn tỉnh, công cụ để Nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu quản lý kinh tế nước nói chung, địa phương nói chung Tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào năm gần đây, kinh tế đa thành phần với quan hệ hàng hoá tiền tệ, quan hệ thị trường chế tự chủ tài tự chịu trách nhiện ngày khẳng định phát huy vai trị Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt quản lsy NSNN tỉnh cịn có số hạn chế Việc tăng cường quản lý NSNN tỉnh việc cần thiết, cần phối hợp ngành, cấp, quan có thẩm quyền So với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, luận án giải nội dung sau: Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá cơng trình nghiên cứu quản lý NSNN thu kết đạt thể kế thừa, phát triển, đồng thời tìm kiếm nội dung mà cơng trình trước chưa nghiên cứu để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ Đó cơng trình nghiên cứu tập trung vào vấn đề phân chia phạm vi quản lý quyền trung ương quyền địa phương, mà chưa xem xét khía cạnh sở, phân chia gắn với đặc thù địa phương; chưa làm rõ điều kiện để quyền 168 địa phương thực quản lý thu - chi NSNN dài hạn, trung hạn theo kết đầu ra; chưa tiêu chí đánh giá hiệu quản lý thu - chi NSNN cấp quyền; chưa nghiên cứu tổ chức máy quản lý thu - chi NSNN quyền địa phương Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu giác độ kinh tế, chưa nghiên cứu giác độ quản lý cơng Cũng chưa có cơng trình nghiên cứu trường hợp tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào Hai là, hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận quản lý NSNN Quản lý NSNN cấp tỉnh việc quyền cấp tỉnh sử dụng phương pháp (hành chính, kinh tế, giáo dục ) cơng cụ phù hợp để kiểm sốt khoản thu, chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để quyền cấp tỉnh thực tốt chức năng, nhiệm vụ Quản lý NSNN cấp tỉnh có nội dung bản: Quản lý thu NSNN cấp tỉnh; quản lý chi NSNN cấp tỉnh; quản lý cân đối NSNN cấp tỉnh; giám sát, tra, kiểm toán xử lý vi phạm quản lý NSNN cấp tỉnh Quản lý NSNN cấp tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau: Thể chế kinh tế; trình độ CBCC tổ chức quản lý ngân sách cấp tỉnh; sách khuyến khích khai thác nguồn lực tài chính; trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập người dân Ba là, sở kinh nghiệm số địa phương quản lý NSNN cấp tỉnh, rút học tham chiếu cho tỉnh Luang Prabang CHDCND Lào Cụ thể tăng tính hiệu hoạt động thu ngân sách quyền cấp tỉnh; q trình quản lý thu, chi NSNN cần kiểm sốt chặt chẽ khoản thu, chi ngân sách; phân cấp quản lý ngân sách phải đảm bảo vai trò chủ đạo NSTW; coi việc thực công khai ngân sách cấp biện pháp để tăng cường giám sát cán bộ, công chức 169 nhân dân việc quản lý sử dụng ngân sách địa phương; áp dụng công nghệ thông tin việc quản lý NSNN Bốn là, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang nay, đánh giá kết đạt số hạn chế công tác quản lý NSNN tỉnh Những năm gần tình hình thu NSNN tỉnh Luang Prabang ln đạt kết cao, hồn thành vượt mức dự toán giao hầu hết tiêu Tuy nhiên, theo phân cấp NSTW hụt thu giảm thu thực sách miễn, giảm thuế Việc thực quy trình từ khâu lập dự toán NSNN số liệu phản ánh chưa sát với thực lực địa phương mình; việc chấp hành NSNN đến toán NSNN chưa thực nghiêm túc, khơng đảm bảo thời gian, chưa xác số liệu, nên việc cấp phát kiểm soát chi tiêu quan tài gặp khó khăn Cân đối NSNN cịn nhiều hạn chế Cơng tác tra, kiểm tra, kiểm tốn có tiến hành chưa mang lại hiệu cao, chưa xử lý kiên đơn vị sai phạm tài chính, ngân sách Năm là, sở đánh giá thực trạng quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang, đề xuất số quan điểm giải pháp quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang đến năm 2030 đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững, phát huy khai thác có hiệu lợi tỉnh Cần quán triệt quan điểm quản lý NSNN theo kết quả; thực nghiêm túc văn NSNN; cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN cấp tỉnh; đổi nâng cao hiệu điều hành ngân sách địa bàn; thực tốt công tác phân phối sử dụng vốn NSNN Để hoàn thiện quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang thời gian tới, cần tập trung thực tốt số giải pháp: Đẩy mạnh phân cấp quản 170 lý ngân sách nhà nước; hồn thiện chu trình quản lý NSNN; chống thất thoát NSNN địa bàn tỉnh; nâng cao lực cho CBCC quản lý NSNN tỉnh Luang Prabang; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý NSNN; tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến NSNN 171 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA STT Tên cơng trình Hồn thiện chu trình quản lý ngân sách tỉnh Luangprabang nước CHDCND Lào Tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Luangprabang nước CHDCND Lào 172 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Việt Nam Vũ Thành Tự Anh (2013), Phân cấp quản lý kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ thể chế, Báo cáo theo yêu cầu Ủy Ban Kinh Tế Quốc hội Việt Nam Vũ Cương (2006), Kinh tế Tài cơng, Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất Thống kê Phạm Ngọc Dũng Hoàng Thị Thúy Nguyệt (chủ biên) (2008), Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu khả ứng dụng Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Hải Hà (2013), Nhận diện số bất cập phân cấp quản lý NSNN, Tạp chí Tài chính, số 5 Lưu Đức Hải (2015), “Kinh nghiệm quốc tế quản lý, sử dụng ngân sách học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán Bùi Tiến Hanh, Phạm Thị Hồng Phương (2016), Giáo trình Quản lý Tài cơng, Học viện Tài Đàm Thị Hệ (2013), “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện thị - trường hợp nghiên cứu điển hình thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Lâm nghiệp số - 2013 Tô Thiện Hiền (2012), "Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến 2020", luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Xuân Hiệp (2015), Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 173 10 Bùi Thị Mai Hồi (2009), Vận dụng mơ hình Tiebout vào phân cấp tài khóa Việt Nam, Tạp Chí Phát triển Kinh tế, số 11 Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), “Quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 12 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Huệ (2012), “Chống thất chi NSNN tỉnh Thái Bình”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị- Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 14 Võ Thành Hưng, Đinh Xuân Hà (2013), "Định hướng áp dụng kế hoạch tài kế hoạch chi tiêu trung hạn Việt Nam", Tạp chí Tài chính, số 15 Mai Đình Lâm (2012), "Tác động phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam", Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 16 Lê Chi Mai (2006), Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho quyền địa phương: Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu cơng, Nhà xuất Chính trị quốc gia 18 Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), “Hoàn thiện quản lý nhà nước thu - chi ngân sách thành phố Hải Phòng”, Luận án tiến sĩ Quản lý kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Hà Nội 19 Bùi Đường Nghiêu (chủ biên) (2006), Điều hòa ngân sách Trung ương địa phương”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Nhứt (2004), ‘‘Giải pháp nâng cao hiệu quản lý điều hành ngân sách nhà nước cấp quyền sở Việt Nam’’, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 174 21 Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Đào Thị Bích Hạnh (2016), Giáo trình Lý thuyết Quản lý Tài cơng, Học viện Tài 22 Trần Thị Diệu Oanh (2012), “Phân cấp quản lý địa vị pháp lý CQĐP trình cải cách máy nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội 23 Nguyễn Hữu Phúc (2009), Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 24 Võ Kim Sơn (2004), Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận thực tiễn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 25 Lê Thị Thanh (2013), Phân cấp NS kỷ luật tài khóa: nhìn từ góc độ thể chế, Tạp chí Tài chính, số 26 Nguyễn Thị Thanh (2017), Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn NS thành phố Hà Nội đến năm 2020, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 27 Hạng Hồi Thành (2008), Quản lý tài Trung Quốc (bản dịch), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Nguyễn Ngọc Thao (2007), Phát huy vai trò ngân sách nhà nước - góp phần phát triển kinh tế Việt Nam, Luận án tiến sĩ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 29 Vũ Như Thăng, cộng (2011), Báo cáo chuyên đề nghiên cứu đổi tài công Việt Nam: thực trạng định hướng đến năm 2020, Dự án Tăng cường lực định giám sát NS quan dân cử Việt Nam Uỷ ban tài ngân sách Quốc hội 30 Vũ Như Thăng, cộng (2012), Báo cáo chuyên đề nghiên cứu phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam: thực trạng định hướng đổi mới, Dự án Tăng cường lực định giám sát ngân sách 175 quan dân cử Việt Nam UB tài ngân sách Quốc hội 31 Vũ Như Thăng, Lê Thị Mai Liên (2013), Bàn phân cấp ngân sách Việt Nam, Tạp chí tài chính, số 32 Lê Toàn Thắng (2013), "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam nay", Luận án tiến sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành chính, Hà Nội 33 Nguyễn Xuân Thu (2015), “Phân cấp quản lý ngân sách địa phương Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Tài - ngân hàng, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 34 Vũ Huy Từ (1998), Quản lý khu vực công, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 35 UBND tỉnh Bắc Ninh (2019), Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng Quý III năm 2019 36 UBND tỉnh Thái Bình (2019), Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 04/11/2019, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 10 tháng năm 2019 37 Trần Quốc Vinh (2009), “Đổi quản lý ngân sách địa phương tỉnh vùng đồng Sông Hồng”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 38 Wolfgang Streeck and Daniel Mertens (2011), Fiscal austerity and Public Investment (Tài thắt chặt đầu tư công), MPIFG Discussion Paper, Max Planck Institute for the Study of Socieeties, Germany Tài liệu CHDCND Lào 39 Khamphan Keomany (2018), "Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước số nước học vận dụng Lào tỉnh Attapư", Tạp chí Nghiên cứu Tài kế tốn, Số 09 176 40 Khamphan Keomany (2019), "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Attapư nước CHDCND Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 41 Khamphong Butdavong (1998), Tiếp tục đổi quản lý ngân sách nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 42 Pangthong Luangvanxay (2010), “Phân cấp quản lý NSNN CHDCND Lào - Thực trạng giải pháp”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 43 Phokham Sayasone (2018), Thực pháp luật sử dụng ngân sách nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nay, Tạp chí Lý luận trị số 7-2018 44 Thongvon Luongphimma (2016), "Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 45 Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon (2011), "Quản lý thu NSNN Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào", Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Văn Đảng Nhà nước Lào 46 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội đảng lần thứ IX Đảng, Nhà xuất nhà nước, Viêng Chăn 47 Luật ngân sách nhà nước CHDCND Lào năm 2015 48 Luật ngân sách nhà nước CHDCND Lào năm 2006 49 Luật hành địa phương CHDCND Lào năm 2015 50 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân CHDCND Lào năm 2015 51 Nghị định số 39/CP ngày 18/3/2016 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kiểm Toán Nhà nước 177 52 Quyết định số 2833/BTC ngày 22/8/2018 Bộ tài tổ chức hoạt động Kho bạc nhà nước 53 Quyết định số 2835/BTC ngày 22/8/2018 Bộ tài tổ chức hoạt động Tổng cục thuế 54 Đảng tỉnh Luang Prabang (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Luông Pha Bang lần thứ XV, Luông Pha Bang 55 UBND tỉnh Luang Prabang (2016), Quyết định số 98/UBND chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy Sở Kế hoạch tài 56 UBND tỉnh Luang Prabang (2010), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Luang Prabang đến năm 2020 57 UBND tỉnh Luang Prabang (2010), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 58 Kho bạc Nhà nước tỉnh Luang Prabang, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu, vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng giai đoạn 2015 2020 59 Kho bạc Nhà nước tỉnh Luang Prabang (2018), Báo cáo tổng kết thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018 60 Sở Tài tỉnh Luang Prabang (2018), Báo cáo thu chi ngân sách tỉnh Luangprabang từ năm 2018 61 UBND tỉnh Ou Đom Xay (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 62 UBND tỉnh Xiêng Khoảng (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 178 ... quan đến quản lý ngân sách nhà nước Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp tỉnh Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Luang Prabang, nước CHDCND Lào Chương... công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh quyền tỉnh - cấp ngân sách nước Lào (ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện) Luận án không nghiên cứu hoạt động quản lý ngân sách cấp... nêu kinh nghiệm quản lý ngân sách số nước để từ rút học quản lý ngân sách CHDCND Lào + Khamphan Keomany (2019), "Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Attapư nước CHDCND Lào" , Luận án
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào , Quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh luang prabang nước CHDCND lào