0

SKKN tổ chức một vài trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

26 0 0
  • SKKN tổ chức một vài trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:21

Mẫu 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN I LỜI GIỚI THIỆU Cùng với môn Tiếng Việt mơn học khác, Tốn mơn học quan trọng học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp Tốn học mơn khoa học tự nhiên có tính lơgíc tính xác cao, chìa khóa mở phát triển khoa học khác Ngày nay, phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin làm cho nhận thức trẻ vượt trội Điều địi hỏi nhà nghiên cứu giáo dục luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Như biết: học sinh tiểu học có trí thơng minh nhạy bén, sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú Đó tiền đề tốt cho việc phát triển tư toán học Nhưng em dễ bị phân tán, rối trí bị áp đặt, căng thẳng hay tải Hơn nữa, học sinh bậc tiểu học nói chung, học sinh khối 1,2,3 nói riêng thể em cịn thời kỳ phát triển hay nói cụ thể hệ quan cịn chưa hồn thiện sức dẻo dai thể thấp nên trẻ khơng thể ngồi lâu phịng học làm việc thời gian dài Vì muốn học có hiệu địi hỏi người giáo viên phải đổi phương pháp dạy học tức kiểu dạy học: “lấy học sinh làm trung tâm”, hướng tập trung vào học sinh, sở hoạt động em Muốn học sinh Tiểu học học tốt mơn Tốn người Giáo viên truyền đạt, giảng giải theo tài liệu có sẵn Sách giáo khoa, sách hướng dẫn thiết kế giảng cách dập khn, máy móc làm cho học sinh học tập cách thụ động Nếu dạy học việc học tập học sinh diễn thật đơn điệu, tẻ nhạt kết học tập khơng cao Đó ngun nhân gây cản trở việc đào tạo em thành người động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với đổi diễn hàng ngày Yêu cầu giáo dục đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học mơn tốn bậc Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Vì người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt động học tập Trò chơi học tập hoạt động mà em hứng thú Các trị chơi có nội dung tốn học lý thú bổ ích phù hợp với việc nhận thức em Thơng qua trị chơi em lĩnh hội tri thức toán học cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, việc làm Khi đưa trị chơi tốn học cách thường xuyên, khoa học chắn chất lượng dạy học mơn tốn ngày nâng cao Góp phần gây hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, mơn học coi khó khăn, hóc búa việc đưa trị chơi tốn học nhằm mục đích, để em học mà chơi, chơi mà học Trò chơi học tập phương tiện giáo dục cho trẻ, học sinh cấp Tiểu học Việc sử dụng hợp lí trị chơi tốn học mơn Tốn giúp em phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo hứng thú q trình lĩnh hội kiến thức Bên cạnh đó, thơng qua trị chơi, em cịn củng cố khắc sâu kiến thức Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp sau: * Nghiên cứu tài liệu: - Đọc tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục có liên quan đến nội dung đề tài - Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, loại sách tham khảo: Toán tuổi thơ, giúp em vui học toán * Nghiên cứu thực tế: - Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp nội dung trị chơi tốn học - Tổng kết rút kinh nghiệm trình dạy học - Tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án thông qua tiết dạy để kiểm tra tính khả thi đề tài) II TÊN SÁNG KIẾN “Tổ chức số trị chơi tốn học lớp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh” III TÁC GIẢ SÁNG KIẾN - Họ tên: Tạ Thị Bích Ngọc - Địa tác giả sáng kiến: Trường Tiểu học Kim Long B, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 0988.420.554 - Email: tathibichngoc.c1kimlongb@vinhphuc.edu.vn IV CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN: Tạ Thị Bích Ngọc V LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Lĩnh vực áp dụng sáng kiến cơng tác giảng dạy mơn Tốn cho học sinh lớp trường Tiểu học VI NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG LẦN ĐẦU HOẶC ÁP DỤNG THỬ VII MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN Nội dung sáng kiến Qua nhiều năm giảng dạy, với kinh nghiệm tích lũy, tơi nhận thấy rằng: việc lồng ghép trị chơi vào dạy học tốn làm cho học sinh hăng say học tập, học trở nên sinh động hẳn lên Thơng qua trị chơi em lĩnh hội kiến thức cách dễ dàng, củng cố khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê hứng thú học tập Khi đưa trò chơi tốn học cách thường xun, khoa học chắn chất lượng dạy học nâng cao 1.1 Thực trạng Năm học 2019-2020, triển khai áp dụng với lớp 3C thu hiệu khả quan; Tổng số học sinh 34 em, có 16 nữ Qua q trình theo dõi tìm hiểu tơi nhận thấy lớp tơi có số thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi - Phòng học trang bị đầy đủ trang thiết bị - Được quan tâm Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh - Kế hoạch nhà trường, Ban giám hiệu, Tổ khối chuyên môn rõ ràng, thiết thực - Đa số học sinh có ý thưc học tập tốt, nhận thức học sinh tương đối đồng - Bản thân giáo viên thích nghiên cứu sâu dạy học theo hướng tích cực để học sinh học có hiệu * Khó khăn - Còn số học sinh nghịch ngợm, mải chơi chưa tập trung học, sợ học mơn tốn - Một số gia đình chưa thực qua tâm đến việc học tập học sinh, phó mặc cho nhà trường Các em khơng rèn luyện thêm từ phía gia đình nên kết học tập chưa cao Năm học 2018-2019 lớp 2C tơi trực tiếp chủ nhiệm giảng dạy có kết học tập mơn Tốn sau: TSHS Điểm Đầu năm học Học kì I Cuối năm học 9-10 em = 17,6% em = 20,6% 10 em = 29,4% 34 7-8 em = 20,6% 5-6 18 em = 52,9% Dưới em = 8,8% em = 26,5% 18 em = 52,9% em = 0% em = 26,5% 15 em = 44,1% em = 0% Qua kết trên, nhận thấy: sau năm học, kết học tập mơn Tốn em có tăng sau học kì Tuy nhiên số lượng học sinh giỏi tăng ít, số học sinh trung bình giảm khơng đáng kể, số học sinh yếu giảm Trong học em học uể oải, nắm kiến thức chậm khiến giáo viên phải nhiều công sức việc cố kiến thức vào tăng buổi Nếu em khơng học 10 buổi/tuần tơi nghĩ kết khó đạt Từ thực trạng trên, để công việc đạt hiệu tốt hơn, giúp em có hứng thú học tập, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, đưa kiến thức coi khô khan mơn tốn thành trị chơi học tập nhằm mục đích giúp em học mà chơi, chơi mà học Trị chơi tốn học khơng giúp em lĩnh hội tri thức mà giúp em cố khắc sâu tri thức 1.2 Vị trí mơn Tốn trường Tiểu học: Bậc tiểu học bậc học góp phần quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Mơn tốn môn học khác cung cấp tri thức khoa học ban đầu, nhận thức giới xung quanh nhằm phát triển lực nhận thức, hoạt động tư bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp người Mơn tốn trường Tiểu học môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian chương trình học trẻ Mơn tốn có tầm quan trọng to lớn Nó mơn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên người Mơn tốn có khả giáo dục lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lơgíc, thao tác tư cần thiết để người phát triển tồn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động thời đại 1.3 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học - Ở lứa tuổi Tiểu học thể trẻ thời kỳ phát triển hay nói cụ thể hệ quan cịn chưa hồn thiện, sức dẻo dai thể cịn thấp nên trẻ khơng thể làm lâu cử động đơn điệu, dễ mệt hoạt động mạnh môi trường thiếu dưỡng khí - Học sinh Tiểu học nghe giảng dễ hiểu quên chúng khơng tập trung cao độ Vì người giáo viên phải tạo hứng thú học tập phải thường xuyên luyện tập - Học sinh Tiểu học dễ xúc động thích tiếp xúc với vật, tượng hình ảnh gây cảm xúc mạnh - Trẻ hiếu động , ham hiểu biết nên dễ gây cảm xúc mới, song em chóng chán Do dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều dùng dạy học, đưa học sinh tham quan, thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức trò chơi xen kẽ để củng cố khắc sâu kiến thức 1.4 Nội dung cải tiến sáng tạo 1.4.1 Thế trò chơi học tập? - Chơi hoạt động thiếu người lứa tuổi Chơi giúp cho trẻ phát triển Tổ chức trò chơi cần ý đặc tính Vui Khỏe - An tốn - Bổ ích Trong bao gồm vận động, giải trí, thư giãn, xem mục tiêu trò chơi - Trò chơi học tập loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng học học sinh tiểu học Trị chơi học tập tạo khơng khí vui tươi, sinh động học Nó cịn kích thích trí tưởng tượng, tính tị mị, ham hiểu biets trẻ - Trò chơi học tập trị chơi có nội dung tri thức gắn với hoạt động học tập học sinh gắn với nội dung học Giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm thân để chơi học trò chơi học tập cịn có tác dụng mặt rèn luyện trí tuện lẫn thể chất phẩm chất đạo đức 1.4.2 Tác dụng trị chơi tốn học Hoạt động vui chơi hoạt động mà động nằm q trình hoạt động thân trị chơi khơng nằm kết chơi Trò chơi loại phố biến hoạt động vui chơi chơi theo luật, luật trị chơi quy tắc định rõ mục đích, kết yêu cầu hành động trò chơi, luật trị chơi tường minh khơng Trị chơi học tập trị chơi mà luật bao gồm quy tắtc găn với kiến thức kỹ có hoạt động học tập, gần với nội dung học, giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm thân để chơi, thông qua chơi học sinh vận dụng kiến thức kỹ học vào tình trị chơi học sinh thực hành luyện tập củng cố mở rộng kiến thức kỹ học Như trị chơi học tập kỹ mơn tốn đưa vào trị chơi Chơi nhu cầu cần thiết học sinh Tiểu học, nói quan trọng ăn, ngủ, học tập đời sống em Chính em ln tìm cách tranh thủ thời gian điều kiện để chơi Được chơi em tham gia tự giác chủ động Khi chơi em biểu lộ tình cảm rõ ràng niềm vui thắng lợi buồn bã thất bại Vui mừng thấy đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, thân em thấy có lỗi khơng làm tốt nhiệm vụ Vì tập thể mà em khắc phục khó khăn, phấn đấu hết khả để mang lại thắng lợi cho tổ, nhóm có Đây đặc tính thi đua cao trị chơi Vì tham gia trò chơi, học sinh thường vận dụng hết khả sức lực, tập trung ý, trí thơng minh sáng tạo Trị chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách tự giác tích cực Giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm tích luỹ qua hoạt động chơi Trò chơi học tập rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng Trị chơi học tập mà q trình dạy học trở thành hoạt động vui hấp dẫn hơn, hội học tập đa dạng Trị chơi khơng phương tiện mà phương pháp giáo dục 1.4.3 Một số trị chơi tốn học lớp a) Tổ chức trị chơi mơn Tốn Để trị chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau: * Thiết kế trị chơi học mơn Tốn - Tổ chức trị chơi học tập để dạy mơn Tốn nói chung mơn Tốn lớp nói riêng, phải dựa vào nội dung học, điều kiện thời gian tiết học cụ thể đưa trò chơi cho phù hợp Song muốn tổ chức trò chơi dạy tốn có hiệu cao địi hỏi giáo viên phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cận kè đảm bảo yêu cầu sau: + Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục + Trị chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung học + Trò chơi phải phù hợp với tâm lý học sinh lớp 3, phù hợp với khả người hướng dẫn sở vật chất nhà trường + Hình thức tổ chức trị chơi phải đa dạng, phong phú + Trò chơi phải chuẩn bị chu đáo + Trò chơi phải gây hứng thú học sinh * Cấu trúc Trò chơi học tập: - Tên trò chơi - Mục đích: Nêu rõ mục đích trị chơi nhằm ơn luyện, củng cố kiến thức, kỹ Mục đích trò chơi quy định hành động chơi thiết kế trò chơi - Đồ dùng, đồ chơi: Mô tả đồ dùng, đồ chơi sử dụng Trò chơi học tập - Nêu lên luật chơi: Chỉ rõ quy tắc hành động chơi quy định người chơi, quy định thắng thua trò chơi - Số người tham gia chơi: Cần rõ số người tham gia trò chơi - Nêu cách chơi * Cách tổ chức trò chơi: - Thời gian tiến hành: thường từ - phút - Đầu tiên giới thiệu trò chơi: + Nêu tên trò chơi + Hướng dẫn cách chơi cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ quy định chơi - Chơi thử qua nhấn mạnh luật chơi - Chơi thật - Nhận xét kết chơi, thái độ người tham dự, giáo viên nêu thêm tri thức học tập qua trò chơi, sai lầm cần tránh - Thưởng - phạt: Phân minh, luật chơi, cho người chơi chấp nhận thoải mái tự giác làm trị chơi thâm hấp dẫn, kích thích học tập học sinh Phạt học sinh phạm luật chơi hình thức đơn giản, vui (như chào bạn thắng cuộc, hát bài, nhảy lò cò ) b) Giới thiệu số trò chơi tốn học lớp 3: Sau tơi xin giới thiệu số trị chơi tiêu biểu mà tơi áp dụng q trình dạy tốn cho học sinh lớp 3: Trị chơi 1: Đồn kết - Mục đích: + Rèn luyện kĩ tính nhẩm nhanh + Tạo cho học sinh phản xạ toán học tốt - Cách chơi:  + Giáo viên hơ: “Đồn kết, Đồn kết” Học sinh hỏi: “ Kết mấy, kết mấy?” + Giáo viên hơ phép tính như: “ Kết x 2” “15- 7”, “9+ 3”… + Học sinh phải nhẩm nhanh kết kết thành nhóm theo yêu cầu + Ai nhanh tuyên dương, chậm bị phạt tuỳ theo yêu cầu lớp Trò chơi áp dụng vào tuần đầu lớp nhận lớp tơi thấy số em tính nhậm cịn yếu Khi tổ chức trị chơi này, tơi thấy hiệu học, em trước ngại học, khơng ý hứng thú mạnh dạn hơn, em chủ động tự ôn tập lại bảng cộng, bảng trừ bảng nhân chia để tiết học sau tham gia chơi tốt Trò chơi 2: Truyền điện - Mục đích: + Luyện tập củng cố kỹ làm phép tính cộng trừ không nhớ phạm vi 1000 + Luyện phản xạ nhanh em - Cách chơi: Các em ngồi chỗ Giáo viên gọi em xung phong Ví dụ em xướng to số phạm vi 1000 chẳng hạn “358 nhanh vào em B để “truyền điện” Lúc em B phải nói tiếp, ví dụ “trừ 142 nhanh vào em C Thế e C phải nói tiếp “bằng 216” Nếu C nói quyền xướng to số A vào bạn D để “truyền điện” tiếp Cứ làm bạn nói sai (chẳng hạn A nói “358 truyền cho B, mà B nói trừ “149 tức sai dạng tính C đọc kết tính sai) phải nhảy lị cị vịng từ chỗ lên bảng Kết thúc khen thưởng tràng vỗ tay cho bạn nói nhanh - Lưu ý: + Trị chơi không cần phải chuẩn bị đồ dùng, giáo cụ + Trị chơi áp dụng vào nhiều (Ví dụ: Luyện tập bảng cộng trừ, nhân chia) thay đổi hình thức “truyền” Ví dụ: em hơ to 6x3 vào em để truyền em việc nói kết 18 + Trị chơi khơng cầu kỳ gây khơng khí vui, sôi nổi, hào hứng học cho em Trị chơi 3: Xì điện - Mục đích: Giúp học sinh thuộc nhân, chia bảng - Cách chơi: Lớp chia thành đội để thi đua Giáo viên “châm ngịi” đầu tiên, đọc phép tính chẳng hạn x vào em thuộc đội, em phải bật kết Nếu kết em có quyền “Xì điện” bạn thuộc đối phương Em đọc phép tính nào, ví dụ 36 : chhỉ bạn (ở bên kia) bạn phải có kết 4, lại “Xì điện” trả lại đội ban đầu Cứ cô thư ký ghi kết đội Hết thời gian chơi đội có nhiều bạn trả lời kết thắng - Lưu ý: Khi quyền trả lời mà lúng túng không bật kết quyền trả lời “Xì điện”, giáo viên định bạn khác bắt đầu Trị chơi tơi thường áp dụng dạy nhân, chia bảng Sau học nhận thấy em thuộc nhớ nhanh bảng nhân chia Một số em trước bố, mẹ thường hay than phiền với thầy cô cháu ngại không chịu học Bảng cửu chương lại học sinh tích cực học thuộc nhanh Tôi quan sát thấy chơi em thường chia nhóm đố Trị chơi 4: Ai nhiều điểm (Tiết 58: Luyện tập) - Mục đích: + Luyện tập củng cố kỹ cọng số có nhớ phạm vị 100 + Tập cho học sinh cách đánh giá, cho điểm - Chuẩn bị + chậu cảnh có đánh số 1, + Một số bơng hoa giấy màu cứng, mặt trước màu trắng ghi phép tính 367 + 125 93 + 58 367 + 120 487 + 130 168 + 503 487 + 302 + Phấn màu + Đồng hồ theo dõi thời gian + Chọn học sinh lớp làm giám khảo thư ký - Cách chơi: Chia lớp làm đội, nghe hiệu lệnh "bắt đầu" đội cử người lên bốc hoa bàn giáo viên, người chơi có nhiệm vụ làm nhanh phép tính ghi bơng hoa, sau cài bơng hoa lên đội Người làm xong cài hoa lên lại đến lượt người khác Cứ hết phút Sau giáo viên hơ hết đội đội cử đại diện lên đọc phép tính đồng thời giơ cho lớp xem bơng hoa Giám khảo đánh giá thư ký ghi lại kết - Cách tính: + Mỗi phép tính bơng hoa + Tổng hợp số điểm đội Đội nhiều hoa đội thắng - Lưu ý: Sau chơi giáo viên nêu nhận xét đánh giá đội chơi khuyến khích tổ giám khảo, thư ký, nhắc nhở em sai sót vấp phải để lần sau em chơi tốt Trò chơi 5: Ong tìm nhụy (Trị chơi áp dụng bảng nhân, chia, cụ thể tiết Bảng chia 6) - Mục đích: + Rèn tính tập thể + Giúp cho học sinh thuộc bảng nhân, chia - Chuẩn bị: + hoa cánh, màu, cánh hoa ghi số sau, mặt sau gắn nam châm + 10 Ong ghi phép tính, mặt sau có gắn nam châm 24 : 42 : 48 : 54 : 36 : + Phấn màu - Cách chơi: + Chọn đội, đội em + Giáo viên chia bảng làm 2, gắn bên bảng hoa Ong, bên không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trị chơi Cơ có hoa cánh hoa kết phép tính, cịn Ong chở phép tính tìm kết Nhưng Ong khơng biết phải tìm nao, muốn nhờ bạn giúp, bạn có giúp không ? - đội xếp thành hàng Khi nghe hiệu lệnh "bắt đầu" bạn lên nối phép tính với số thích hợp Bạn thứ nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn cho bạn thứ lên nối, nối hết phép tính Trong vịng phút, đội nối nhanh đội chiến thắng * Lưu ý: Sau học sinh chơi xong, giáo viên chấm hỏi thêm số câu hỏi sau để khắc sâu học + Tại Ong khơng tìm đường nhà ? 24 : + Phép tính "24: 6" có kết ? 10 làm trọng tài để kiểm tra kết Đội đọc phải giơ đáp án lên, đội viết phải giơ kết Cứ ý (đọc, viết) 10 điểm, đọc chậm, vấp sửa lỗi trừ điểm Nếu làm đáp án sai trừ điểm, đội nhiều điểm thắng tuyên dương trước lớp Như biết, học sinh lớp đọc, viết tính tốn số có 4, chữ số Bởi phần quan trọng em Tuy nhiên năm học trước, dạy tới phần này, thấy học sinh đọc, viết thường hay lẫn lộn, sai nhiều Một số em yếu lớp không tập trung nên hay đọc, viết sai Năm học sau mới, tổ chức cho em chơi trò chơi học tập Tơi nhận thấy khơng khí lớp học sơi hẳn lên, em yếu xung phong đọc, viết nhóm Khi GV tun dương, gương mặt em rạng ngời, ánh lên niềm vui khiến cho chúng tơi cảm thấy thật vui khơi dậy em niềm đam mê học tập, giúp em tự vượt qua thân Trị chơi 8: Bác đưa thư (Áp dụng dạy bảng nhân, bảng chia) - Mục đích: Giúp học sinh thuộc lòng bảng nhân Kết hợp với thói quen nói "cảm ơn" người khác giúp việc - Chuẩn bị: + Một số thẻ, thẻ có ghi số 6, 12, 15, 24, 30, 36 60 kết phép nhân để làm số nhà + Một số phong bì có ghi phép nhân bảng 6: 1x6, 6x1, 2x6, 6x2 + Một đeo ngực ghi "Nhân viên bưu điện" - Cách chơi: + Gọi số em lên bảng chơi giáo viên phát cho thẻ để làm số nhà Một em đóng vai "Bác đưa thư" ngực đeo "Nhân viên bưu điện" tay cầm tập phong bì + Một số em đứng bảng, em nói: Bác đưa thư Cháu có thư khơng ? Đưa giúp cháu với Số nhà 12 Khi dọc đến câu cuối "số nhà 12" đồng thời em giơ só nhà 12 lên cho lớp xem Lúc nhiệm vụ "Bác đưa thư" phải tính nhẩm cho nhanh để chọn thư có ghi phép tính có kết số tương ứng giao cho chủ nhà (ở trường hợp phải chọn phong bì "6x2" "2x6" giao cho chủ nhà Chủ nhà nhận thư nói lời "cảm ơn" Cứ bạn chơi lại nói "Bác đưa thư" lại tiếp tục đưa thư cho nhà 12 Nếu "bác đưa thư" nhẩm sai, đưa không địa nhận khơng đóng vai đưa thư mà trở chỗ để bạn khác lên thay Nếu lần thư sau lần cô giáo tuyên dương đổi chỗ cho bạn khác chơi Trị chơi 9: “Đốn số” - Mục đích: + Giúp học sinh củng cố tính chất số tự nhiên, tính chất mối quan hệ phép tính + Rèn luyện kĩ nghe, hỏi, phân tích - Chuẩn bị:  + Giáo viên chuẩn bị danh sách người chơi + Máy ghi âm câu hỏi câu trả lời + Số người tham gia: 20 đến 30 người - Cách chơi: + Giáo viên chọn học sinh xung phong Học sinh chọn số nói “Tơi nghĩ số” Mỗi thành viên hỏi câu dạng có câu trả lời “đúng khơng”, khơng hỏi kiểu câu khác (Ví dụ: Đó số chẵn phải khơng? Số lớn 60 phải khơng? Đó số có hai chữ số không?, ) + Người tham gia cần tuân theo quy định nêu câu hỏi khác Ai đốn với câu hỏi nhận phần thưởng + Người lặp lại câu hỏi người khác hỏi quyền chơi ván - Lưu ý: + Khi người xung phong nghĩ rs số cần ghi tờ giấy đưa cho người điều khiển trò chi Cau hỏi người điều khiển là: Ai số bạn đưa câu hỏi số nghĩ? + Có thể buổi học khác giáo viên đổi thành trị chơi đốn hình, đốn phép tốn, đốn đơn vị đo, + Khi thay đổi trò chơi, giáo viên cần nêu trước yêu cầu ví dụ câu hỏi Trị chơi 10: “Bác mặt nạ thơng thái” - Mục đích: + Giúp học sinh củng cố lại thứ tự thực phép tính biểu thức + Rèn luyện kĩ quan sát, khả diễn đạt thành thạo, tự tin - Chuẩn bị:  13 + Giáo viên chuẩn bị hình mặt nạ (mỗi mặt nạ gồm hai mặt: mặt đỏ cười, mặt xanh mếu), bảng + Chọn ban thư ký, ban giám khảo, em lại cổ động viên - Cách chơi: + Chơi thi đua đội + Giáo viên đưa bảng Trên bảng có ghi cách thực biểu thức Ví dụ: 96 : x 96 : x 12 + 38 : 12 + 38 : = 96 : = 24 x = 50 : = 12 + 19 = 12 = 48 = 25 = 31 + Mỗi lần giáo viên đưa bảng con, đội quan sát nội dung Khi giáo viên có tín hiệu đội thấy biểu thức bảng thực giơ mặt cười, sai giơ mặt mếu + Giáo viên nêu câu hỏi chấp vấn thêm để em nhớ lại thứ tự thực phép tính biểu thức + Giáo viên đưa đáp án cách quay mặt nạ + Ban giám khảo kết luận, tặng hoa cho đội sau lượt chơi; Ban thư ký tổng hợp kết sau chơi: Mỗi lần trả lời quay mặt nạ tặng hoa Kết thúc chơi đội nhiều hoa độ chiến thắng Trị chơi 11: “Tìm ngơi sáng” - Mục đích: + Củng cố nhận biết giá trị số La Mã + Tạo hứng thú học tập, rèn luyện phát triển lực tư - Chuẩn bị: Mỗi học sinh chuẩn bị đến 10 que tính - Cách chơi: + Chơi thi đua cá nhân với + Yêu cầu học dinh để que tính lên bàn, giáo viên nêu lệnh học sinh thi xếp xem xếp nhanh nhất, - Ví dụ: Trị chơi sử dụng tiết luyện tập số 4, trang 122 + Giáo viên nêu lệnh: Hãy dùng que tính xếp thành số mười bốn + Học sinh thi xếp + Giáo viên nêu tiếp: nhấc que tính để số mười sáu 14 + Học sinh xếp + Tiến hành tương tự nhấc que tính từ số mười sáu để xếp số hai mươi mốt + Học sinh xong trước hiệu cách giơ tay huawcj vỗ tay Giáo viên quan sát, nhận xét, tổng hợp kết Nếu em làm nhanh, thưởng ngơi - Cách chơi: Trị chơi 12: Trổ tài mua sắm - Mục đích: + Người chơi có kỹ tính tốn với phép tính, nắm vững số đơn vị (tờ) tiền Việt Nam Biết ứng dụng để trao đổi hàng hóa cần thiết + Biết vài nguyên tắc tổi thiểu trao đổi - Chuẩn bị: GV cần chuẩn bị cho đội, đội khoảng 40000đ, gồm loại tiền: 1000đ (10 tờ), 2000đ (5tờ), 5000đ (2 tờ), 10000đ (1 tờ) Chuẩn bị số đồ dùng học tập như: Giấy màu (2000đ/tập), bút chì (3000đ/ chiếc), thước kẻ (6000đ/chiếc), viết (7000đ/quyển), truyện tranh (10000đ-15000đ/quyển), bút bi (4000đ/chiếc), ghi sẵn giá vào giấy dùng băng dính dính vào đồ vật Bày tất vào bàn cho đội Phát cho đội đội túi ni lon để đựng hàng mua sắm - Cách chơi: Khi GV hô: “Bắt đầu” tính bạn đội vào “quầy” chọn đồ mua đồ thích hợp, mua tới đâu bỏ tiền vào hộp tới đó; tiền chẵn cần cộng nhẩm cẩn thận, chọn đủ hàng trả tiền vào hộp; bỏ vào không lấy lại Sau phút, giáo viên hô: “đóng cửa” bạn phải rời quầy, bàn giao số tiền lại cho bạn tiếp theo, giáo viên lại hô: “mở cửa” bạn lại tiếp vào mua hàng hết giờ, bạn phải nộp giỏ hàng cho GV bạn kiểm tra Nếu số mặt hàng mua đủ vừa hết tiền người “khéo mua” hết tiền mà mua khơng đủ hàng người “vụng mua”, thừa tiền mà khơng mua hàng người “keo kiệt”, số tiền hàng cộng lại nhiều số tiền có, số tiền hàng cộng lại số tiền tiêu người tính sai Căn vào kết mà giáo viên lớp công nhận đội thắng Tôi nhận thấy trò chơi thật mẻ em, thơng qua trị chơi em tiếp xúc với sống hàng ngày em vận dụng kỹ tính tốn học vào thực tế sống Chính điều lơi em tham gia trị chơi nắm kiến thức học thật nhanh chóng Đặc biệt em học sinh nữ Có học sinh nữ sau học mạnh dạn tuyên bố với bạn bè: “Hôm nghĩ học, tớ chợ mua đồ giúp mẹ, mẹ tớ ngạc nhiên cho kmà xem” Trò chơi 13: Thi quay kim đồng hồ (Tiết 13, 14 Bài xem đồng hồ - Thực hành xem đồng hồ) 15 - Mục đích: + Củng cố ky xem đồng hồ + Củng cố nhận biết đơn vị thời gian (giờ phút) - Chuẩn bị: mơ hình đồng hồ - Cách chơi: + Chia lớp thành đội (4 tổ theo lớp học) + Lần thứ nhất: Gọi em lên bảng (4 em đại diện cho đội), phát cho em mơ hình đồng hồ, chuẩn bị quay kim đồng hồ theo hiệu lệnh giáo viên Khi nghe giáo viên hô to đó, em phải quay kim đến Em quay chậm sai lệch bị loại khỏi chơi + Lần thứ hai: Các đội lại thay người chơi khác + Cứ chơi - 10 lần Đội cịn nhiều thành viên đội đội thắng - Lưu ý: Để em chơi nhanh, vui thử phản ứng nhanh giáo viên cần chuẩn bị săn số viết giấy (không phải nghĩ lâu) để hơ cho nhanh Trị chơi 14: Mua bán (Áp dụng bài: Tiền Việt Nam - Tiết 125, 126, 127) - Mục đích: + Củng cố cho học sinh nhận biết sử dụng số loại giấy bạc phạm vi 100.000 đồng (1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng) + Rèn kỹ cộng, trừ số đơn vị "đồng" + Thực hành trả tiền nhận lại tiền thừa mua bán - Chuẩn bị: + số tờ giấy bạc loại 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 000 đồng, 10.000 đồng) + số đồ vật: bóng, giấy kiểm tra, hồ dán, cặp tóc, tranh cát + số tờ bìa ghi giá 1.000 đồng; 3.000 đồng; 6.000 đồng; 7.000 dồng; 55.000 đồng; 15.000 đồng + Tất bày lên bàn giáo viên - Cách chơi: + Gọi em chơi: - em đóng người bán hàng - em đóng người mua hàng + Phát tiền cho em 16 + Người mua hàng mua mặt hàng trả tiền theo giá ghi sản phẩm người mua người bán hàng phải suy nghĩ Ví dụ: Mua bóng bay giá 2000 đồng Người mua đưa trả: 5000 đồng Người bán phải suy nghĩ trả lại: 3000 đồng - Sau lần em đóng vai mua bán xong cho bạn nhận xét, thid chơi lần thưởng vài nhãn Nếu sai chỗ để bạn khác lên chơi Tổng kết: Khen em nghĩ cách trả tiền để người bán phải suy nghĩ trả lại khó em biết tính để trả lại cho "nhà kinh doanh giỏi" Trò chơi 15: Về nhà - Mục đích: Ơn tập cơng thức tính chu vi, cơng thức tính diện tích hình - Chuẩn bị: Các miếng hình vẽ có hình ngơi nhà vẽ hình chữ nhật, hình vng, hình tứ giác, hình tam giác Các miếng bìa có ghi công thức sau: Chu vi: (a + b) x Chu vi: ax4 Diện tích: axa Diện tích: axb - Cách chơi: + Mỗi lần cho học sinh chơi, em đeo miếng bìa trước ngực ghi công thức chuẩn bị trên, tập hợp thành hàng dọc, vừa vừa hát: “Trời nắng, trời nắng thỏ tắm nắng, vươn vai vươn vai thỏ rung đôi tai” Khi nghe giáo viên hô: “Mưa to rồi, mau thơi” “chú thỏ” phải nhà (Tức ngơi nhà có hình ứng với cơng thức đeo) 17 + Ai nhanh phong tặng “chú thỏ nhanh nhất”, cịn chậm bị phạt phải biểu diễn trò vui Ta thấy rằng: lớp em bắt đầu học chu vi, diện tích hình vng, hình chữ nhật nhiên qua q trình giảng dạy nhận thấy đặc điểm lứa tuổi em nên nhiều em quên hay nhầm lẫn cơng thức hình, điều ảnh hưởng nhiều đến kết học tập em sau lên lớp em tiếp xúc với nhiều cơng thức, nhiều dạng hình Bởi vậy, dạy hình tơi ý củng cố vững kiến thức cho em cách tổ chức cho em trò chơi học tập biến công thức khô khan mà em ngại học, ngại nhớ thành trò chơi thú vị kết vượt ngồi mong đợi tơi Sau học em nhớ vanh vách cơng thức tính chu vi hình học, khơng em nhà sưu tầm câu đố tính chu vi, diện tích hình lên lớp đố bạn Ví dụ như: Diện tích chữ nhật gì? Lấy dài………tức có Chu vi chữ nhật dễ thay! Lấy ……nhân thành Thế diện tích hình vng? Lấy cạnh…….tức Trị chơi 16: “Sai đâu? Sửa nào?” (trị chơi ơn cũ mơn tốn) - Mục đích: Giúp em ôn luyện kiến thức học cách tốt nhất, đặc biệt toán giải - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn số Toán có lời giải sai vài bước bảng phụ (nên bố trí chỗ sai sai lầm mà học sinh thường mắc phải làm kiểu này) - Cách chơi: + Giáo viên đưa tốn có lời giải nói lên bảng (tùy vào lúc thích hợp tiết học) + Các đội chơi thảo luận vài phút phút để truy tìm chỗ sai giải, đồng thời đưa phương án sửa sai + Đội tìm có phương án sửa sai nhanh trình bày đáp án, chưa đội sau có quyền xin trả lời, lời giải trị chơi dừng lại + Giáo viên yêu cầu đội có câu trả lời nguyên nhân sai lầm để từ nhấn mạnh nhằm giúp lớp rút kinh nghiệm 18 + Đội chiến thắng đội tìm nhanh chỗ sai, nguyên nhân sai sửa lại cho Trò chơi 17: Hái hoa dân chủ (Áp dụng tiết ơn tốn cuối năm) - Mục đích: Rèn kỹ tính nhẩm cộng, trừ, nhân, chia kỹ giải toán - Chuẩn bị: + Một cảnh, có đính bơng hoa giấy màu có đề tốn Chẳng hạn Em đọc bảng nhân Em đọc bảng nhân Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68 m Kim ngắn số 3, kim dài số 11 Hỏi ? 7m3cm, cm Vẽ lên đồng hồ 14 27 phút Câu đố: Vừa trống vừa mái Đếm đếm lại Tất sáu mươi Mái phần tư Còn gà trống Đố em tính Trống, mái ? - Cách chơi: Cho em chơi lớp Lần lượt em lên hái hoa Em hái hoa đọc to yêu cầu cho lớp nghe Sau suy nghĩ vịng 30 giây trình bày câu trả lời trước lớp Em trả lời khen phần thưởng Tổng kết chung khen em chơi tốt năm Ngoài trị chơi giới thiệu trên, tơi cịn tìm tịi, sáng tạo số trị chơi phục vụ cho số môn học khác Công việc sáng tác tổ chức trò chơi vất vả tơi tìm thấy niềm vui cơng việc thấy u nghề thơng qua trị chơi, quan hệ Cơ - Trị khơng cịn khoảng cách (vì nhiều lúc tham gia chơi với trị) Tình cảm bạn bè học sinh với học sinh ngày gần gủi, gắn bó Những học thoải mái, sôi nổi, hiệu qủa ngày gia tăng Chất lượng học tập em ngày 19 nâng lên, hạn chế tình trạng học sinh tiếp thu kiến thức cách thụ động, học khơng cịn tượng học sinh ngủ gật, uể oải hay lơ mơ học tập Không mà giúp học sinnh nhút nhát, cá biệt hịa vào tập thể Số lượng học sinnh u thích mơn tốn ngày tăng lên Năm 2019 -2020 phân công trực tiếp chủ nhiệm giảng dạy lớp 3C Tổng số học sinh 34 em Có 16 em nữ Ngay từ đầu năm học mới, sau nhận lớp thử nghiệm ý tưởng Những kết mà em đạt sau lần thi nhà trường đề cho thấy công sức bỏ có hiệu định Kết học tập mơn Tốn học sinh sau: Điểm Giữa học kì I Cuối học kì I 9-10 13 em = 38,2% 16 em = 47,1% 7-8 14 em = 41,2% 13 em = 38,2% 5-6 em = 20,6% em = 14,7% Dưới em = % em = % Qua kết đạt trên, thấy số học sinh giỏi tăng So với năm học trước kết thật đáng mừng Điều cho thấy cố gắng đổi phương pháp dạy học khả quan Ban Giám hiệu thầy cô giáo trường dự lớp công nhận lớp học sơi nổi, nắm vững kiến thức học Đó động lực giúp tiếp tục theo đuổi ý tưởng Về khả áp dụng sáng kiến - Các lớp tổ chức dạy học mơn Tốn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Tuy nhiên áp dụng vận dụng linh hoạt để nâng cao hiệu giảng dạy mơn học - Việc tổ chức trị chơi học tốn vơ cần thiết Song không nên lạm dụng phương pháp này, học ta nên tổ chức cho em chơi từ đến trò chơi khoảng từ đến phút 10 phút Do người Giáo viên cần có kỹ tổ chức, hướng dẫn em thực trò chơi thật hợp lý đồng bộ, phát huy tối đa vai trị học sinh VIII NHỮNG THƠNG TIN CẦN ĐƯỢC BẢO MẬT: Không IX CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN a Đối với nhà trường: - Sự quan tâm đạo sát Ban Giám hiệu nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi thời gian, sở vật chất, trang thiết bị dạy học sách giáo khoa, tài liệu tham khảo để giáo viên học sinh thực tổ chức hoạt động 20 - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm hỗ trợ giáo viên họ gặp khó khăn việc tổ chức thực b Đối với giáo viên: Để sáng tác trò chơi đơn giản, dễ chuẩn bị, dễ tổ chức mà mang lại hiệu cao cần ý điểm sau: - Điều quan trọng hàng đầu người giáo viên phải có lịng u nghề, tận tâm với học sinh say mê với công việc - Giáo viên phải chịu khó tham khảo, nghiên cứu tìm tịi, sáng tạo - Sáng tác trị chơi phải xác định rõ mục đích học tập trị chơi mang lại hiệu đích thực - Sáng tác trò chơi phải vào nội dung kiến thức, trình độ học sinh lớp phụ trách - Sáng tác trò chơi cần dựa vào điều kiện có sở vật chất, thiết bị trường, địa phương thòi dễ chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cần thiết phục vụ cho trò chơi - Khi nghiên cứu, soạn giáo án, người giáo viên phải ln nhìn giảng quan điểm động, tức với giảng cụ thể nên chọn hình thức, phương pháp giảng dạy hợp lý Việc đưa trò chơi vào học có nhiều ưu việc giúp học sinh tự hình thành kiến thức mới, kỹ - Trị chơi cần có hình thức ngắn gọn, cách chơi dễ hiểu, dễ thực Luật chơi phải rõ ràng, phần thưởng gì, hình phạt sao, kích thích hứng thú học sinh - Ngoài điều trên, lĩnh vực người giáo viên đứng lớp sáng tác trị chơi chưa đủ mà điều cần thiết việc tổ chức trị chơi cho hấp dẫn, sinh động, kích thích, lơi tất học sinh lớp (dù trực tiếp hay gián tiếp) tham gia trị chơi có kết học tập em nâng cao nhiên điều địi hỏi người giáo viên đứng lớp phải có lực tổ chức trò chơi Muốn vậy, người giáo viên phải biết nên tổ chức trò chơi vào lúc nào, chơi nào, đánh giá sao, chơi lâu, người chơi, người cổ vũ, cần dừng lại lúc trị chơi hấp dẫn, sơi nổi, gây hưng phấn học tập học sinh X ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC VÀ DỰ KIẾN CÓ THỂ THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Giáo viên nhận thức ích lợi tổ chức trị chơi học tập mơn Tốn: tác dụng tổ chức trò chơi việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường tham gia học sinh, như: học sinh nắm hơn, hứng thú với học tập hơn, phát triển kĩ xã hội cho học sinh, 21 biết lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn, biết trình bày ý kiến cho bạn nghe hiểu, biết thống ý kiến, Còn giáo viên dạy học kết hợp tổ chức trị chơi giúp họ khơng phải nhắc nhở nhiều ý thức học tập học sinh, chuẩn bị cần kỹ lưỡng hơn; hiểu khả học sinh Trò chơi học tập loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng học học sinh tiểu học Trò chơi học tập tạo ta khơng khí vui tươi, hồn nhiên, sinh động học Nó cịn kích thích trí tưởng tượng, tị mị, ham hiểu biết trẻ Tổ chức tốt trị chơi học tập khơng làm cho em hứng thú học tập mà cịn giúp em tự tin hơn, có hội tự khẳng định tự đánh giá học tập Tạo điều kiện đẩy mạnh đổi PPDH hình thức dạy học sở tổ chức hoạt động phát huy tính tích cực, chủ động, khả tự học học sinh Tăng khả thực hành, vận dụng, tích hợp được hoạt động phát triển ngôn ngữ học sinh thông qua hoạt động học tập Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống hàng ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng thông qua hoạt động ứng dụng bài, rèn cho em kĩ giải vấn đề, khó khăn nhóm thân em tiết học XI DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐÃ THAM GIA ÁP DỤNG THỬ SÁNG KIẾN Số TT Tên tổ chức/cá nhân Địa Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Giáo viên dạy văn Trường Tiểu học Kim Giảng dạy tổ chức hóa khối lớp Long B mơn học hoạt động giáo dục Kim Long, ngày tháng năm 20 Kim Long, ngày tháng năm 20 Thủ trưởng đơn vị Tác giả sáng kiến Tạ Thị Bích Ngọc 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Toán - Nhà xuất giáo dục Việt Nam Thiết kế dạy học Toán (Tập 2) - Nhà xuất Hà Nội Sách giáo viên môn Toán - Nhà xuất giáo dục Việt Nam Tạp chí giáo dục tháng 11/2017 Tổ chức hoạt động vui chơi tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ thể lực cho học sinh Tác giả: Hà Nhật Thăng; Nguyễn Dục Quang, Lưu Thu Thủy 150 trò chơi thiếu nhi Tác giả: Bùi Sĩ Tụng, Trần Quang Đức Toán tuổi thơ số 138, tháng 4/2012 Dạy học phát triển lực môn Toán Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sư phạm 23 24 MỤC LỤC Trang I Lời giới thiệu II Tên sáng kiến III Tác giả sáng kiến IV Chủ đầu tư tạo sáng kiến V Lĩnh vực áp dụng sáng kiến VI Ngày sáng kiến áp dụng VII Mô tả chất sáng kiến Nội dung sáng kiến 1.1 Thực trạng 1.2 Vị trí mơn Tốn trường Tiểu học 1.3 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 1.4 Nội dung cải tiến sáng tạo Về khả áp dụng sáng kiến 20 VIII Những thông tin cần bảo mật 20 IX Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 20 X Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả 21 XI Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu 22 Tài liệu tham khảo 23 25 26 ... mơn Tốn cho học sinh, mơn học coi khó khăn, hóc búa việc đưa trị chơi tốn học nhằm mục đích, để em học mà chơi, chơi mà học Trò chơi học tập phương tiện giáo dục cho trẻ, học sinh cấp Tiểu học Việc... thức tổ chức trò chơi phải đa dạng, phong phú + Trò chơi phải chuẩn bị chu đáo + Trò chơi phải gây hứng thú học sinh * Cấu trúc Trò chơi học tập: - Tên trị chơi - Mục đích: Nêu rõ mục đích trị chơi. .. dục 1.4 .3 Một số trò chơi tốn học lớp a) Tổ chức trị chơi mơn Tốn Để trị chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau: * Thiết kế trị chơi học mơn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tổ chức một vài trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh , SKKN tổ chức một vài trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh