0

SKKN một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn sinh học 7

14 2 0
  • SKKN một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn sinh học 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:53

1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC 7” A Mô tả chất sáng kiến: - Tên sáng kiến: “Một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn sinh học 7” - Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục I Các giải pháp thực hiện, bước cách thức thực hiện: Tầm quan trọng sáng kiến: Môn sinh học lớp môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu giới động vật, sách giáo khoa in nhiều màu với nhiều hình ảnh hình dạng, cấu tạo, đại diện giới động vật Tuy nhiên hình ảnh thuận lợi việc tìm hiểu kiến thức mặt cấu tạo giải phẫu, điều làm cho học sinh bị giới hạn thụ động hình ảnh mang tính chất đại diện, điển hình mà cá nhân học sinh chưa tự khai thác hết nội dung học hình ảnh liên quan Để hạn chế nhược điểm tăng thêm hiệu hứng thú học tập, khắc sâu kiến thức cho học sinh tiết học Sinh học 7, tơi sưu tầm, tìm kiếm áp dụng số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học để đưa vào giảng dạy Việc sử dụng đồ dùng dạy học vào giảng dạy môn sinh học lớp áp dụng vào phần lớn tiết học chương trình Song tơi thấy có hiệu tiết học nghiên cứu cấu tạo ngoài, cấu tạo đại diện dạng động vật, tiết thực hành cần phải có hoạt động nhịp nhàng tích cực, khoa học, kĩ thuật sử dụng đồ dùng thành viên nhóm 2 Tóm tắt thực trạng áp dụng sáng kiến đơn vị: 2.1 Thuận lợi: - Được quan tâm, đạo sâu sát cơng tác chun mơn phịng giáo dục - Cơ sở vật chất nhà trường tương đối khang trang, đảm bảo nên việc áp dụng thực sáng kiến kinh nghiệm thuận lợi - Được ban giám hiệu nhà trường, phận chuyên môn quan tâm nhiều công tác soạn giảng áp dụng sáng kiến vào trình giảng dạy - Trong trình giảng dạy trường, kết hợp với việc học hỏi, trao đổi, rút kinh nghiêm với đồng nghiệp giúp tơi hồn thiện việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Khó khăn: - Nhà trường chưa có mạng internet nên việc tìm kiếm thơng tin thầy trị cịn gặp nhiều khó khăn - Một số trang thiết bị nhà trường hư hỏng, thiếu, nên chưa đáp ứng hết nhu cầu sử dụng đồ dùng dạy học thầy trò - Tất em học sinh em dân tộc thiểu số, ý thức học tập đa số em chưa cao, gia đình chưa quan tâm đến việc học em mình, số em thiếu động học tập Lý chọn đề tài: 3.1 Lý khách quan - Ngày nay, dạy học phát triển phẩm chất, lực trở nên phổ biến nước Dạy học phát triển phẩm chất, lực thể quan tâm tới việc người học làm sau q trình đào tạo khơng túy biết gì; quan tâm tới người dạy dạy để hình thành phẩm chất, lực người học dạy nội dung cho người học với mong muốn người học biết nhiều, sâu Dạy học đại đặt hàng loạt yêu cầu thành tố hoạt động dạy học, đặc biệt lưu tâm đến phương pháp dạy học thông qua việc sử dụng đồ dùng dạy học để phát triển phẩm chất, lực cho người học - Được quan tâm quan có thẩm quyền, trường PTDTBT THCS Trà Cang trang bị đầy đủ tivi lớp học thuận lợi cho việc trình chiếu giảng dạy học tập thầy trò trường, đồ dùng dạy học, sở vật chất tương đối đầy đủ bảng phụ, phòng thực hành, dụng cụ thiết yếu 3.2 Lí chủ quan - Bản thân tơi nhận thấy đề tài mang lại nhiều hiệu giúp học sinh tiếp cận gần với kiến thức động vật chương trình Sinh học mà em quan sát trực tiếp em trực tiếp sử dụng đồ dùng dạy học để tìm kiến thức lạ khó cá nhân Mặt khác, việc sử dụng phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ tự học, kĩ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng hứng thú lịng say mê học tập cho học sinh lí khiến tơi chon đề tài Các giải pháp thực hiện, cách thức thực sáng kiến: Xuất phát từ thực tế trình giảng dạy chương trình sinh học việc sử dụng đồ dùng dạy học số học sinh xa lạ đặc biệt em học cịn yếu Vì q trình tổ chức hoạt động dạy học, tuỳ thuộc vào nội dung, yêu cầu, bài, nội dung phương pháp cụ thể thường sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp Một kinh nghiệm cho thấy để phát huy tính tích cực học sinh thơng qua sử dụng đồ dùng dạy học, học sinh phải tiếp cận, sử dụng qua trình bày, chia sẻ kiến thức mà lĩnh hội Vì trước tổ chức cho học sinh tìm hiểu học, hoạt động học giáo viên cần xác định phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp giúp học sinh có hướng nghiên cứu sát với mục tiêu, yêu cầu học 4 Đối với nội dung thông tin SGK dài, hình ảnh mang tính chất mơ tả số đại diện cụ thể, giáo viên cần vận dụng tốt phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học nhà trường có đồ dùng bổ trợ thân tìm tịi, làm để sử dụng cách khoa học giúp học sinh hình thành nhận thức kiến thức cách đầy đủ, xác khoa học mơn sinh học môn khoa học thực nghiệm, nên đồ dùng dạy học hình tượng, dụng cụ, mẫu vật, mà học sinh nhìn thấy, sờ, tương tác được, đa dạng với nhiều hình thức khác Đồ dùng dạy học sử dụng nhiều giai đoạn khác tiết học, chủ yếu phải trình bày hợp lí nội dung muốn truyền đạt cho học sinh đòi hỏi thu hút đối tượng cần truyền đạt Vì đồ dùng dạy học thể sau: 4.1 Sử dụng mẫu vật sống: Loại đồ vật có giá trị sư phạm cao nhất, đảm bảo hình dạng, kích thước, màu sắc tự nhiên, phản ánh cách rõ ràng đối tượng cần nghiên cứu Trong thực tế có mẫu vật tươi sống nên trường hợp ta mẫu vật thật sống, tươi mẫu vật ngâm, ép, Tuy nhiên mẫu vật khơng có giá trị mẫu vật tươi sống, không giữ màu sắc tự nhiên, song mẫu vật thật thể xác, đầy đủ chủ thể tìm hiểu Ví dụ: Khi dạy giun đất, có mẫu vật sống ta thấy ảnh hưởng lớn đồ dùng việc tiếp thu học sinh như: em mô tả cấu tạo giun đất thể dài, học sinh quan sát thể giun phân đốt, đai sinh dục, lỗ cái, vòng tơ, em xác đinh phần đầu, đuôi, mặt lưng mặt bụng giun, ; e biết cách di chuyển giun đấtvà vai trị đất trồng 5 Mẫu vật giun đất sống Sản phẩm mổ giun đất học sinh 4.2 Sử dụng mô hình: Mơ hình dùng để thay hay bổ sung mẫu vật tự nhiên đơi khơng có sẵn nhỏ hay lớn khó mang lên lớp để quan sát, tìm hiểu Mơ hình có tác dụng phản ánh cấu tạo, khái quát hình dung rõ ràng cấu trúc không gian so với kích thước mẫu vật thật Ngồi mẫu vật giúp học sinh liên tưởng hình dung với nội dung học vào thực tế đối tượng mà q trình dạy khơng thể mang lên lớp Ví dụ: mơ hình cá chép, ếch đồng, thằn lằn bóng, chim bồ câu, thỏ, Tuy nhiên dạy ếch đồng da ếch đồng ẩm ướt, có chất nhầy, Hay dạy cá chép bên ngồi thể cá có vảy bao bọc, có chất nhầy, mơ hình lại khơng có đặc điểm nên hồn tồn chưa phản ánh đầy đủ Nhưng lợi ích mang lại khơng nhỏ học sinh tư duy, hình dung đối tượng thực tế - Mơ hình có: Mơ hình cấu tạo chim bồ câu: 4.3 Sử dụng mẫu vật tự nhiên: Đối với mẫu vật q nhỏ, có kích thước hiển vi trình giảng dạy giáo viên tổ chức cho học sinh xem kính hiển vi độ phóng đại phù hợp dùng máy chiếu tạo điều kiện cho lớp quan sát qua học sinh nhận xét hình dạng, cấu tạo, Ví dụ: dạy chương động vật nguyên sinh giáo viên chuẩn bị kính hiển vi tổ chức cho học sinh quan sát trùng roi, trùng giày, trùng biến hình mà học sinh giáo viên chuẩn bị kính hiển vi để học sinh tự vẽ, miêu tả, trình bày hình dạng mẫu vật sau quan sát Hoặc dùng máy tính chiếu động vật ngun sinh lên tivi để lớp cúng quan sát tìm hiểu, qua rút yêu cầu cần đạt học giúp học sinh có nhìn nhận vấn đề cách gần gũi, thực tế dễ hiểu Thực hành quan sát số động vật nguyên sinh 4.4 Sử dụng phim chiếu, hình ảnh, tranh vẽ: Khi khơng có mẫu vật hay mơ hình mơ hình khơng cho phép sâu vào cấu tạo chi tiết lúc video, hình vẽ hay tranh vẽ tạo nhiều ưu Tranh phân tích, cho phép sâu chi tiết cần thiết, đa dạng màu sắc sinh động giúp học sinh hiểu đầy đủ cấu tạo đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu Mặt khác thay mẫu vật khơng tìm kiếm mơ hình nhà trường khơng có, hình ảnh, tranh vẽ, phim chiếu đa dạng, phong phú giúp học sinh có hứng thú quan sát, nghiên cứu để tìm tịi để rút kiến thức 7 Ví dụ: Đối với số cấu tạo động vật thằn lằn bóng dài, chim bồ câu, thỏ, Những hệ quan tuần hồn, hơ hấp, tiêu hóa, não, mẫu vật mơ hình khơng thể hết đặc điểm muốn học sinh hiểu hết mơ tả hay vẽ lại hệ quan giáo viên cần sử dụng đến video, tranh, hình ảnh học sinh quan sát, tìm hiểu khắc sâu kiến thức - Một số phim chiếu, hình ảnh tranh vẽ: 4.5 Sử dụng sơ đồ: Sơ đồ giúp học sinh có nhìn khái qt, tư trừu tượng phát triển, dùng trình bày mối quan hệ quan, hệ quan, mối liên hệ sinh học Mặt khác sơ đồ giúp học sinh củng cố lại kiến thức chung học đặc biệt sơ đồ tư duy, giúp học sinh ghi nhớ hệ sơ quan, liên hệ dễ dàng dựa sơ đồ trực quan, sinh động, ngắn gon Ví dụ: Khi dạy thỏ tìm hiểu hệ tuần hồn thỏ ta phải sử dụng sơ đồ trình hệ tuần hồn thỏ sau: - Ví dụ sử dụng sơ đồ để củng cố kiến thức: Sơ đồ đại diện ngành động vật Sơ đồ tư phát sinh giới nguyên sinh động vật II Khả áp dụng sáng kiến: Ngay từ đầu năm học 2020-2021, lên kế hoạch áp dụng biện pháp vào công tác dạy học thân Tôi mạnh dạn áp dụng vào thực tế khối lớp đảm nhận việc giảng dạy mơn Sinh học Qua học kì, nhận thấy cách làm đem lại lợi ích thiết thực Các lớp học tơi đảm nhận giảng dạy có chuyển biến rõ rệt thái độ kết học tập Từ đó, tơi rút kinh nghiệm cho thân tiếp tục áp dụng học kì II năm học Tôi nhận thấy giải pháp mà tơi đưa thực hữu ích áp dụng cho đối tượng học sinh tất trường trung học sở III Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Để sáng kiến áp dụng vào thực tế giảng dạy đem lại lợi ích cao nhất, ngồi điều kiện sở vật chất đảm bảo, thiết bị dạy học đầy đủ người giáo viên trực tiếp thực giải pháp cần ý điểm sau đây: - Chuẩn bị tốt mẫu vật lên lớp, tìm kiếp tranh ảnh, hình vẽ, video, mơ hình, sơ đồ - Trong trình giảng dạy giáo viên dùng sơ đồ, tranh, ảnh, video để phục vụ cho hoạt động khởi động hay luyện tập củng cố tìm tịi mở rộng để giúp học sinh học tập tích cực hiệu - Giáo viên cần sử dụng tối đa thời gian lớp, tạo hội để học sinh sử dụng, tương tác với đồ dùng dạy học học cách có ý nghĩa, có hiệu - Tùy vào nội dung mục, học mà giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp để mang lại hiệu cao - Trên sở rèn luyện, học tập lớp, giáo viên cần khuyến khích học sinh tự luyện tập nhà vẽ sơ đồ tư để trình bày nội dung học có liên hệ phù hợp IV Hiệu sáng kiến mang lại: Về phía giáo viên: - Với việc xác định cách dạy, thân bố trí thời gian hợp lý cho tiết dạy; việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết học không cịn vấn đề trăn trở nữa; có đủ thời gian để thực phần lại dựa hỗ trợ đồ dùng dạy học mà giáo viên học sinh chuẩn bị - Thực thử nghiệm đề tài này, thân hệ thống hoá đồ dùng dạy học kiến thức mơn mơn sinh học nói riêng mơn sinh học 10 THCS nói chung Từ đó, hiệu vận dụng linh hoạt đồ dùng dạy học thân tăng lên Về phía học sinh: - Đa số em ham thích hứng thú với tiết học Các tiết học tạo hăng hái tích cực học sinh, giúp em nắm nhanh, nhớ lâu, biết sử dụng điều học vào thực tế sống Hơn cịn phát huy tính tự lập, khả quan sát học sinh đồng thời đáp ứng phương pháp đổi dạy học lấy học sinh làm trung tâm - Các tiết học trở nên sinh động hơn, thoải mái hơn; quan hệ thầy trò, trò trị trở nên thân thiện; phát huy tốt tính chủ động tích cực học sinh, học sinh hình thành lực học tập môn Sinh học kĩ sử dụng đồ dùng dạy học - Số liệu cụ thể: Trong năm học 2020 – 2021 vừa qua giao nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh học khối Ngay từ đầu năm học lập kế hoạch đổi phương pháp giảng dạy sử dụng đồ dùng dạy học ứng dụng thực năm học Kết quả, nhận thấy sau áp dụng hầu hết em ham thích học tập mơn Sinh học Bảng thống kê chất lượng mơn sinh học học kì năm học 2020-2021 7/1 MÔN Sinh học Xếp Tổng loại số Tổng khối 7/2 Nữ Dân Tổng tộc số Nữ Dân Tổng tộc số Dân Nữ tộc GIỎI 3 2 5 KHÁ 16 11 16 20 15 20 36 26 36 TB 21 21 24 24 45 15 45 YẾU 4 0 4 KÉM 0 0 0 0 Bảng thống kê chất lượng mơn sinh học học kì năm học 2020-2021 11 7/1 MÔN Sinh học Xếp Tổng loại số Tổng khối 7/2 Nữ Dân Tổng tộc số Nữ Dân Tổng tộc số Dân tộc Nữ GIỎI 4 1 5 KHÁ 15 11 15 23 18 23 38 29 38 TB 24 24 20 20 44 11 44 YẾU 1 0 1 KÉM 0 0 0 0 Bảng thống kê chất lượng môn sinh học năm, năm học 2020-2021 7/1 MÔN Sinh học Xếp Tổng loại số Tổng khối 7/2 Nữ Dân Tổng tộc số Nữ Dân Tổng tộc số Dân Nữ tộc GIỎI 3 1 4 KHÁ 16 11 16 18 15 18 34 26 34 TB 24 24 25 25 49 15 49 YẾU 1 0 1 KÉM 0 0 0 0 Nhìn chung chất lượng học sinh khơng thay đổi nhiều q trình học tiết dạy tơi có sử dụng phương pháp dùng đồ dùng dạy học học sinh học tập sơi nổi, tích cực tập trung hơn, tiết dạy sinh động lôi B Những thơng tin cần bảo mật - có: Không, sáng kiên chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp trình giảng dạy để rút kinh nghiệm hồn thiện giải pháp đặc biệt để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 12 D Danh sách thành viên tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu - có: TT Họ tên Nơi công tác Nơi áp dụng sáng kiến Nguyễn Trường PTDTBT Trường PTDTBT THCS Thế Thìn THCS Trà Cang Trà Cang E Hồ sơ kèm theo: Không Ghi 13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Thời gian họp: Họ tên người nhận xét: Học vị: Chuyên ngành: Đơn vị công tác: Địa chỉ: Số điện thoại quan/di động: Chức trách Hội đồng sáng kiến: NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TT Tiêu chí Tính sáng tạo sáng kiến: Sáng kiến phải có giải pháp cải tiến giải pháp biết trước sở nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc phục nhược điểm giải pháp biết giải pháp mang tính hồn tồn Tính khả thi sáng kiến: Sáng kiến phải có giải pháp áp dụng, kể áp dụng thử điều kiện kinh tế - kỹ thuật sở mang lại lợi ích thiết thực; ngồi nêu rõ giải pháp cịn có khả áp dụng cho đối tượng, quan, tổ chức Nhận xét, đánh giá thành viên Hội đồng 14 Tính hiệu sáng kiến: Sáng kiến phải so sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu áp dụng giải pháp đơn so với trường hợp khơng áp dụng giải pháp đó, so với giải pháp tương tự biết sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu kinh tế, lợi ích xã hội cao khắc phục đến mức độ nhược điểm giải pháp biết trước - giải pháp cải tiến giải pháp biết trước đó); Sáng kiến số tiền làm lợi (nếu tính được) nêu cách tính cụ thể Đánh giá chung (Đạt hay không đạt): THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Họ, tên chữ ký) ... sử dụng cách khoa học giúp học sinh hình thành nhận thức kiến thức cách đầy đủ, xác khoa học môn sinh học môn khoa học thực nghiệm, nên đồ dùng dạy học hình tượng, dụng cụ, mẫu vật, mà học sinh. .. dung phương pháp cụ thể thường sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp Một kinh nghiệm cho thấy để phát huy tính tích cực học sinh thông qua sử dụng đồ dùng dạy học, học sinh phải tiếp cận, sử dụng qua... động tích cực học sinh, học sinh hình thành lực học tập môn Sinh học kĩ sử dụng đồ dùng dạy học - Số liệu cụ thể: Trong năm học 2020 – 2021 vừa qua giao nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh học khối Ngay
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn sinh học 7 , SKKN một số phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giúp học sinh khắc sâu kiến thức môn sinh học 7