0

Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần SOFTECH

52 2 0
  • Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần SOFTECH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:07

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH 2.2. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Softech:⁎ Xác định nhu cầu của người lao động tại Công ty Cổ phần Softech:Công ty Cổ phần Softech hiện nay chưa tiến hành các hoạt động đồng bộ xác định nhu cầu của người lao động để làm căn cứ xây dựng các biện pháp tạo động lực cho người lao động thông qua việc thỏa mãn nhu cầu. Để hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Softech, tác giả đã tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về nhu cầu của họ. Số phiếu khảo sát phát ra là 130 và thu về 122 phiếu hợp lệ đủ mang tính đại diện cho đa số lao động làm việc tại Công ty.Trên cơ sở lý thuyết về các bậc nhu cầu của Maslow, tác giả đưa ra 9 nhu cầu cơ bản của người lao động: thu nhập cao và thỏa đáng; chế độ phúc lợi tốt; công việc ổn định; điều kiện làm việc tốt; quan hệ trong tập thể tốt; có cơ hội học tập nâng cao trình độ; có cơ hội thăng tiến; công việc phù hợp với khả năng sở trường; được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ.Tác giả đã khảo sát nhu cầu của người lao động chia thành 3 nhóm: nhóm cán bộ cấp trung trở lên ( 22 phiếu), nhóm nhân viên kỹ thuật (50 phiếu) và nhóm nhân viên hành chính( 50 phiếu). Với mỗi nhu cầu, người lao động sẽ lựa chọn thang điểm từ 1 đến 5 ứng với nhu cầu cần thiết và quan trọng nhất. Từ đó, tác giả tổng hợp số điểm và kết quả cụ thể của từng nhóm, đánh giá mức độ nhu cầu ưu tiên từ 1 đến 9. Số 1 ứng với nhu cầu cần thiết và quan trọng nhất, và thứ tự thứ 9 ứng với nhu cầu ít cần thiết và ít quan trọng nhất Qua số liệu tại bảng trên, có thể thấy: Với nhóm cán bộ cấp trung trở lên: nhu cầu quan trọng nhất là chế độ phúc lợi tốt, tiếp đến thứ 2 là nhu cầu công việc ổn định; nhu cầu về tinh thần ( được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ..) đứng thứ 3, tiếp đến là các nhu cầu: quan hệ trong tập thể tốt, điều kiện làm việc tốt. Nhu cầu “ thu nhập cao và thỏa đáng” xếp thứ 6; tiếp đến là nhu cầu “ có cơ hội thăng tiến” và “ Công việc phù hợp với khả năng sở trường”. Nhóm nhân viên kỹ thuât: Nhu cầu “thu nhập cao và thỏa đáng” là nhu cầu cần thiết và quan trọng nhất, nhu cầu “ công việc phù hợp với khả năng sở trường” xếp thứ 2, nhu cầu “ Có cơ hội nâng cao tình độ” xếp thứ 3, tiếp đến là nhu cầu “ Có cơ hội thăng tiến” và các nhu cầu khác. Nhóm nhân viên hành chính: Nhu cầu “ thu nhập cao và thảo đáng” xếp vị trí ưu tiên quan trọng nhất, tiếp đến lần lượt là các nhu cầu: “Chế độ phúc lợi tốt”, “Công việc ổn định”, “Điều kiện làm việc tốt”…Có thể nhận thấy rằng lương, thưởng vẫn là vấn đề được quan tâm nhất trong số những nhu cầu của người lao động. Kết quả khảo sát cho thấy: mỗi nhóm lao động khác nhau có mức độ nhu cầu ưu tiên khác nhau. Cụ thể: với nhóm cán bộ cấp trung trở lên nhu cầu ưu tiên nhất không phải là vấn đề lương. Bản thân những cán bộ cấp trung trở lên là những người giữ những vị trí quann trọng của công ty, chế độ lương của họ luôn được đảm bảo xứng đáng với vị trí họ phụ trách. Nhóm này quan tâm nhiều đế các nhu cầu về chế độ phúc lợi, công việc ổn định, nhu cầu tinh thần…Trong khi đó: nhóm nhân viên kỹ thuật và nhóm nhân viên hành chính lựa chọn nhu cầu” thu nhập ca và thỏa đáng” là ưu tiên quan trọng nhất, cho thấy vấn đề về lương thưởng luôn là vấn đề mà nhân viên trong công ty rất quan tâm. Với nhóm nhân viên kỹ thuật đội ngũ nhân viên nòng cốt này là nhóm lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao. Vì thế, sau nhu cầu về thu nhập, họ có nhu cầu được làm việc đúng khả năng sở trường để phát huy hết sức sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, họ có sức trẻ và tri tiến thủ nên cũng có nhu cầu được học tập nâng cao trình độ, có nhu cầu thăng tiến. Với nhóm nhân viên hành chính: sau nhu cầu về thu nhập, họ mong muốn chế độ phúc lợi, công việc ổn định, điều kiện làm việc tốt… nhóm này thường là nhóm mong muốn ổn định làm việc, những nhu cầu của họ mang tính thiết thực và cư bản. Dựa trên kết quả của công tác xác định nhu cầu của người lao động, tác giả nhận thấy phần với mỗi nhóm lao động có nhu cầu ưu tiên khác nhau. Đây cũng là những căn cứ xác đáng để Công ty Cổ phần Softech có thể tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động và tạo động lực cho người lao động.⁎ Các hoạt động tạo động lực tạo động lực: Về mặt tài chính: Trong các hoạt động tạo động lực bằng kích thích tài chính, trước hết cần xem xét về chính sách tiền lương và việc thưc hiện chế độ phúc lợi cho người lao động tại Công ty cổ phần Softech. Chế độ tiền lương: + Việc sử dụng tiền lương để khuyến khích người lao động là hình thức kích thích lao động cơ bản giúp người lao động làm việc tốt hơn. Tiền lương không chỉ là phương tiện để người lao động có khả năng duy trì cuộc sống mà nó còn là sự công nhận của doanh nghiệp về những đóng góp của người lao động cho tổ chức. Công ty Cổ phần Softech xây dựng, thực hiện chế độ lương trên cơ sở đánh giá hoàn thành công việc; việc trả lương cho người lao động do phòng kế toán chịu trách nhiệm tính toán chi trả. Tiền lương của người lao động được tính trên cơ sở đánh giá hoàn thành công việc của người lao động. Trên thực tế, trong công thức tính lương cho cán bộ nhân viên tại Công ty Cổ phần Softech luôn bao gồm 2 phần:•Phần lương cơ bản mang tính chất cố định sẽ tạo tâm lý yên tâm cho người lao động. Người lao động sẽ nhận thấy công việc của mình luôn có tính ổn định, đảm bảo được cuộc sống của mình.•Phần lương theo hiệu quả công việc sẽ khuyến khích người lao động cố gắng, nỗ lực làm việc để có mức thu nhập cao hơn vì khi đó người lao động sẽ thấy phần thu nhập biến đổi này phụ thuộc vào hiệu quả công việc, tình hình kinh doanh của Công ty nên người lao động sẽ có trách nhiệm, động lực làm việc cao hơn để nâng hiệu quả công việc và thu nhập của mình TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  BÀI THẢO LUẬN Môn: Quản trị nhân lực Giảng viên môn: Vũ Thị Minh Xuân Đề tài Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần SOFTECH HÀ NỘI 2021 MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I LÝ THUYẾT: 1.1 Khái niệm, vai trò tạo động lực làm việc: 1.2 Các học thuyết tạo động lực: 1.2.1 Các học thuyết nhu cầu người lao động: 1.2.2 Nhóm học thuyết theo cách thức tạo động lực làm việc: 12 1.3 Quy trình tạo động lực làm việc: 18 II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH: 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Softech: 24 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: 31 2.3 Công tác tạo động lực cho người lao động qua tiêu chí Cơng ty cổ phần Softech: 39 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: 43 2.5 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: 46 2.6 Giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: 48 C KẾT LUẬN 52 A LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh Việt Nam ngày có bước tiến lớn trình hội nhập kinh tế giới, cạnh tranh doanh nghiệp ngày lớn Doanh nghiệp muốn giành lợi cạnh tranh, chiếm thị phần thị trường nhà quản lý phải biết khai thác, sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Muốn thu hút giữ chân nhân tài, doanh nghiệp cần có mối quan hệ tổng hịa lợi ích người lao động nhà quản lý nhằm kích thích người lao động cống hiến cho cơng ty Để làm điều đó, người quản lý, người lãnh đạo phải biết khai thác nguồn lực người, nhu cầu, sở thích, đam mê, nhiệt tình…tất điều tạo nên động lực mạnh mẽ lao động Do ta rút hoạt động quản lý nhân sự, động lực làm việc người lao động chủ đề quan tâm đặc biệt không động lực biểu cho sức sống, linh hoạt mà yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, định tới thành công hay thất bại tổ chức Công ty Cổ phần Softech nhìn nhận điều cách rõ ràng có sách hiệu để tạo động lực cho người lao động Cơng ty B NỘI DUNG I LÝ THUYẾT: 1.1 Khái niệm, vai trò tạo động lực làm việc: ⁎ Khái niệm: - Động lực: + “Động lực” từ nhắc đến hầu hết lĩnh vực sống Các nhà quản trị muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi động lực người lao động Có thể khái qt: Động lực yếu tố bên cá nhân người lao động Đó hoạt động có tính chất khuyến khích động viên nhằm tác động vào nhu cầu người lao động để tạo nên chuyển biến hành vi họ hướng theo mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt + Cần phân biệt hai khái niệm động lực động cơ: động lực động quan trọng động lực có tính bền vững hơn, yếu tố “gốc rễ”, chất Ví dụ: Lý hàng ngày làm hàng tháng ta cần có số tiền để tiêu vào việc Đó động cơ, cịn việc sử dụng tiền kiếm vào “một việc đó” động lực Động lực thường mang tính bền vững dài hạn, động thường mang tính ngắn hạn, thời bề => Như vây, động lực xuất phát từ thân người Đây trạng thái nội tại, cung cấp sinh lực hướng người vào hành vi có mục đích Ở vị trí khác với đặc điểm tâm lý khác nhau, động lực người khác - Động lực lao động: Có nhiều khái niệm động lực lao động, khái niệm có quan điềm khác làm rõ chất động lực lao động + Theo tác giả Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân: “Động lực lao động khát khao tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức” + Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn: “Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo 10 suất hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động” + Động lực lao động xuất phát từ nội suy nghĩ người lao động Động lực lao động thể thông qua công việc cụ thể mà người lao động đảm nhiệm thái độ họ tổ chức Mỗi người lao động đảm nhiệm cơng việc khác có động lực lao động khác để làm việc tích cực => Có thể rút cách hiểu chung động lực lao động: Động lực lao động nhân tố bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động - Tạo động lực lao động: Vấn đề tạo động lực lao động cho nhân lực nói chung cho người lao động tổ chức nói riêng nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu + Theo PGS, TS Lê Thanh Hà: “Tạo động lực lao động tổng hợp biện pháp cách hành xử tổ chức, nhà quản lý để tạo khát khao, tự nguyện người lao động buộc họ phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhằm đạt mục tiêu mà tổ chức đề Các biện pháp đặt địn bẩy kích thích tài chính, phi tài chính, cách hành xử tổ chức thể điểm tổ chức đối xử lại với người lao động nào” + Theo TS Bùi Anh Tuấn: “Tạo động lực lao động hiểu hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực làm việc” => Từ khái niệm hiểu tạo động lực lao động việc nhà quản trị vận dụng hệ thống sách, biện pháp cách thức quản lý tác động tới người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lịng với cơng việc mong muốn đóng góp cho tổ chức, doanh nghiệp ⁎ Vai trị tạo động lực làm việc: Động lực làm việc có vai trò quan trọng việc định hành vi người lao động - Cải thiện thu nhập thỏa mãn nhu cầu cá nhân: Tạo động lực làm việc yếu tố thúc đẩy người lao động làm việc hăng say tích cực, qua nâng cao chất lượng công việc, tăng suất lao động nhờ thu nhập họ tăng lên Thu nhập tăng người lao động có điều kiện thỏa mãn nhu cầu - Kích thích sáng tạo người lao động: Khả sáng tạo lao động thường phát huy người lao động thấy thoải mái, thỏa mãn tự nguyện thực cơng việc - Tăng gắn bó với cơng việc, với tổ chức, doanh nghiệp Quá trình tạo động lực làm việc giúp người lao động hiểu công việc Khi có động lực làm việc, người lao động cảm thấy u thích, hăng say với cơng việc, có nhiệt huyết với cơng việc mong muốn cống hiến cho tổ chức, doanh nghiệp - Người lao động hoạt động tích cực mà họ thỏa mãn cách tương đối nhu cầu thân Điều thể lợi ích mà họ hưởng Khi mà người lao động cảm thấy lợi ích mà họ nhận khơng tương xứng với họ bỏ họ cảm thấy khơng thỏa mãn nhu cầu gây cảm giác chán nản làm việc không tập trung cao Lợi ích phương tiện để thỏa mãn nhu cầu nên lợi ích mà người lao động nhân phải tương xứng với họ cống hiến tạo động lực cho họ làm việc - Động lực lao động giúp cho người lao động tự hồn thiện Khi có động lực lao động người lao động có nỗ lực lớn để lao động học hỏi, đúc kết kinh nghiệm công việc, nâng cao kiến thức, trình độ để tự hồn thiện 1.2 Các học thuyết tạo động lực: 1.2.1 Các học thuyết nhu cầu người lao động: ⁎ Thuyết nhu cầu Maslow: - Người lao động làm việc tổ chức có mối quan tâm mong muốn riêng Việc thỏa mãn nhu cầu mong muốn người lao động tạo động lực tinh thần để người lao động gắn bó với cơng việc làm việc tốt Do vậy, khuyến khích người lao động làm việc trở thành nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực Có nhiều quan điểm trường phái khuyến khích nhân viên Trong đó, thuyết nhu cầu Abraham Maslow lý thuyết thừa nhận rộng rãi - Theo Maslows, nhu cầu gồm có hai cấp: cấp cao cấp thấp Cấp thấp gồm nhu cầu sinh học an ninh, an toàn Cấp cao gồm nhu cầu xã hội, tự trọng hoàn thiện Việc nhu cầu thỏa mãn thỏa mãn tối đa mục đích hành động người Đây khát vọng nỗ lực để đạt mong muốn Theo đó, nhu cầu trở thành động lực quan trọng việc tác động vào nhu cầu cá nhân thay đổi hành vi người Như vậy, để khuyến khích động viên nhân viên, nhà quản lý cần nghiên cứu tìm hiểu cụ thể nhu cầu nhân viên có biện pháp hữu hiệu để đáp ứng, nghĩa họ cần biết thỏa mãn nhu cầu nhân viên cách hợp lý phạm vi mà mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, người lao động doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Tuy nhiên, người lao động phát huy hết lực cá nhân, toàn tâm, tồn ý với cơng việc nhu cầu họ thỏa mãn Do đó, hiểu nhu cầu người lao động nhân tố quan trọng giúp cho sách doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với mong muốn, tâm tư người lao động Khi đạt điều này, mức độ hài lòng người lao động công việc tổ chức tăng lên; cống hiến nhiều Thực tế hoạt động doanh nghiệp thành công cho thấy họ ý đến yếu tố coi chiến lược quan trọng để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu làm việc, từ góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp - Abraham Maslow nhà tâm lý học người Mỹ Ông xem cha đẻ chủ nghĩa nhân văn tâm lý học Thuyết Nhu cầu với việc đề xuất Tháp Nhu cầu Theo A Maslow, hành vi người bắt nguồn từ nhu cầu họ Nhu cầu tự nhiên người chia thành thang bậc khác từ “đáy” lên tới “đỉnh”, theo thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao tầm quan trọng, phản ánh “Hành vi người bắt nguồn từ nhu cầu họ Sự thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng khuyến khích họ hành động.” mức độ “cơ bản” tồn phát triển người vừa sinh vật tự nhiên, vừa thực thể xã hội Những nhu cầu cấp cao thỏa mãn nhu cầu cấp thấp đáp ứng(1) Con người cá nhân hay người tổ chức chủ yếu hành động theo nhu cầu Chính thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lịng khuyến khích họ hành động Theo bậc thang nhu cầu A Maslow, nhu cầu gồm có hai cấp: cấp cao cấp thấp Cấp thấp gồm nhu cầu sinh học an ninh, an toàn Cấp cao gồm nhu cầu xã hội, tự trọng hoàn thiện Sự khác biệt hai loại chúng thỏa mãn từ bên bên người A.Maslow cho nhu cầu bậc người thỏa mãn đến mức độ định tự nảy sinh nhu cầu bậc cao - Thuyết cấp bậc nhu cầu A Maslow đánh giá cao có ý nghĩa quan trọng nhà quản lý chỗ muốn động viên nhân viên cần phải biết người lao động cấp độ nhu cầu nào, để từ có giải pháp cho việc thỏa mãn nhu cầu người lao động Đồng thời, bảo đảm đạt đến mục tiêu tổ chức Các nhu cầu xếp chia thành năm bậc sau: + Bậc Những nhu cầu sinh học: Là nhu cầu cần thiết tối thiểu đảm bảo cho người tồn Nhu cầu gọi nhu cầu thể nhu cầu sinh lý, bao gồm nhu cầu người như: ăn, uống, ngủ, khơng khí để thở, tình dục, nhu cầu làm cho người thoải mái, Đây nhu cầu mạnh người Trong hình kim tự tháp, thấy nhu cầu xếp vào bậc thấp + Bậc Những nhu cầu an ninh an toàn: Khi người đáp ứng nhu cầu bản, tức nhu cầu khơng cịn điều khiển suy nghĩ hành động họ nữa, họ có nhu cầu cao Đó nhu cầu an tồn, không bị đe dọa tài sản, công việc, sức khỏe, tính mạng gia đình Nhu cầu an toàn an ninh thể thể chất lẫn tinh thần Con người mong muốn có bảo vệ cho sống khỏi nguy hiểm Nhu cầu trở thành động hoạt động trường hợp khẩn cấp, nguy khốn đến tính mạng chiến tranh, thiên tai, gặp thú dữ, + Bậc Những nhu cầu xã hội: Là nhu cầu tình yêu, chấp nhận, mong muốn tham gia vào tổ chức hay đồn thể Do người thành viên xã hội nên họ cần người khác chấp nhận Con người ln có nhu cầu u thương gắn bó Cấp độ nhu cầu cho thấy người có nhu cầu giao tiếp để phát triển + Bậc Những nhu cầu đánh giá tôn trọng: Theo thuyết nhu cầu A.Maslow, người bắt đầu thỏa mãn nhu cầu chấp nhận thành viên xã hội họ có xu tự trọng muốn người khác tôn trọng Nhu cầu loại dẫn tới thỏa mãn như: quyền lực, uy tín, địa vị lịng tự tin Đây mong muốn người nhận ý, quan tâm tôn trọng từ người xung quanh mong muốn thân “mắt xích” khơng thể thiếu hệ thống phân cơng lao động xã hội Việc họ tôn trọng cho thấy thân cá nhân mong muốn trở thành người hữu dụng theo điều giản đơn “xã hội chuộng chuộng cơng” Vì thế, người thường có mong muốn có địavị cao để nhiều người tơn trọng kính nể(1) + Bậc Những nhu cầu hoàn thiện: Là nhu cầu chân, thiện, mỹ, tự chủ, sáng tạo, mong muốn phát triển toàn diện thể lực trí tuệ Thuyết nhu cầu A.Maslow thuyết đạt tới đỉnh cao việc nhận dạng nhu cầu tự nhiên người nói chung Việc xếp nhu cầu theo thang bậc từ thấp đến cao cho thấy độ “dã man” người giảm dần độ “văn minh” người tăng dần(2) Con người tự nhận thấy thân cần thực cơng việc theo sở thích cơng việc thực họ cảm thấy hài lòng Như vậy, theo lý thuyết này, trước tiên nhà lãnh đạo phải quan tâm đến nhu cầu vật chất, sở nâng dần lên nhu cầu bậc cao ⁎ Thuyết ERG Alderfer: - Clayton Alderfer (1940) nhà tâm lý học người Mỹ, tốt nghiệp đại học Yale năm 1962 khoa tâm lý học Thuyết ERG viết năm 1969 - Cơ sở hình thành thuyết ERG: + Thuyết ERG học giả Clayton Alderfer đưa ra, bổ sung, sửa đổi thành công cho lý thuyết Tháp nhu cầu Abraham Maslow Còn biết đến tên “Thuyết nhu cầu Tồn tại/Quan hệ/Phát triển” (Existence, Relatedness and Growth) + Mơ hình xây dựng sở Tháp nhu cầu Maslow bổ trợ tốt cho mơ hình tháp Thực tế có nhiều nghiên cứu hỗ trợ thuyết thuyết Maslow - Nội dung Thuyết ERG: Clayton Alderfer giáo sư đại hoc Yale tiến hành xếp lại nghiên cứu Maslow đưa kết luận Ơng cho rằng: hành động cong người bắt nguồn từ nhu cầu – giống nhà nghiên cứu khác – song ông cho cong người lúc theo đuổi việc thỏa mãn ba nhu cầu bản: nhu cầu tồn tại, nhu cầu quan hệ nhu cầu phát triển + Nhu cầu tồn (Existence needs): Ước muốn khỏe mạnh thân xác tinh thần, đáp ứng đầy đủ nhu cầu để sinh tồn nhu cầu sinh lý, ăn, mặc, ở, lại, học hành… nhu cầu an toàn + Nhu cầu quan hệ(Relatedness needs): Ước muốn thỏa mãn quan hệ với người Mỗi người có ham muốn thiết lập trì mối quan hệ cá nhân khác Ước tính người thường bỏ khoảng phân nửa quỹ thời gian để giao tiếp với quan hệ mà họ hướng tới + Nhu cầu phát triển (Growth needs): Ước muốn tăng trưởng phát triển cá nhân sống công việc Các công việc, chuyên môn cao nghiệp riêng đảm bảo đáp ứng đáng kể thoả mãn nhu cầu phát triển Thuyết ERG cho rằng: thời điểm có nhiều nhu cầu ảnh hưởng đến động viên - Khi nhu cầu cao thỏa mãn (frustration) nhu cầu bậc thấp sẵn sàng để phục hồi (regression) - Đóng góp thuyết ERG: + Thuyết ERG Alderfer thường xuyên có nhiều nhu cầu ảnh hưởng tác động người, vào thời gian Nếu nhu cầu mức cao không đáp ứng đủ, khao khát thoả mãn nhu cầu mức (của mơ hình) tăng cao + Thuyết ERG giải thích nhân viên hay tìm kiếm mức lương cao điều kiện làm việc tốt điều kiện tốt đạt tiêu chuẩn thị trường lao động Khi nhân viên chưa cảm thấy thỏa mãn với nhu cầu giao tiếp nhu cầu tăng trưởng tại, họ tìm cách thỏa mãn ⁎ Thuyết nhu cầu David C.Mc Clelland: - David C.Mc Clelland nhà tâm lý học người Mỹ Thuyết nhu cầu đạt David McClelland đề xuất nhu cầu người kết họ đạt từ trải nghiệm thân - Khi nghiên cứu nhu cầu nhiều cá nhân khác nhau, McClelland thấy phân loại chúng thành thành tựu, quyền lực liên kết Điều có nghĩa người có khát vọng đạt thành tựu, quyền lực liên kết; thú vị ba nhu cầu đó, có nhu cầu thúc đẩy họ mạnh hai nhu cầu lại VD: đứa trẻ có mối quan hệ gắn bó yêu thương với cha mẹ, lớn lên phát triển nhu cầu liên kết Nếu khuyến khích hành động độc lập khen thưởng thành cơng cịn bé, cá nhân có nhu cầu thành tựu Tương tự, thích làm chủ kiểm soát đứa trẻ khác cịn nhỏ, cá nhân phát triển nhu cầu quyền lực => Do đó, hành vi người nơi làm việc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhu cầu có ý nghĩa với anh ta/ ta 10 khảo ý kiến hay bình bầu tập thể Trước đợt đề bạt, cất nhắc, công ty khơng cơng khai vị trí, tiêu chuẩn để nhân viên phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh, hạn chế lớn công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty Điều làm giảm động lực phấn đấu nhân viên, khiến cho họ khơng có phương hướng cụ thể lộ trình cơng danh thân + Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, giao lưu : Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, giao lưu hoạt động khích lệ tinh thần hữu ích cho người lao động đặc biệt lao động trẻ Đối với công ty cổ phần Softech, nơi mà đa số lao động trẻ tuổi, có nhiệt tình khí hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, giao lưu trở lên quan trọng Công ty Cổ phần Softech tạo điều kiện, quan tâm đến việc tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, giao lưu Tuy nhiên việc tổ chức không thường xuyên liên tục, hoạt động chưa phong phú Cụ thể: hàng năm hoạt động nghỉ mát tổ chức lần/ năm, hoạt động khác giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu thi đấu, thể dục thể thao lại không tổ chức đặn kế hoạch, có tổ chức lại khơng đủ hấp dẫn với người lao động + Chăm lo sức khỏe thể chất cho người lao động: Sức khỏe tài sản quy giá thân người lao động mà cịn q giá với doanh nghiệp Bởi người lao động khỏe mạnh, họ có sức lực để làm việc cống hiến cho công việc đóng góp cho tổ chức Tại Cơng ty cổ phần Softech, người lao động sử dụng ngày phép để khám trực tiếp sở khám chữa bệnh y tế có vấn đề sức khỏe Tuy nhiên công ty chưa tiến hành việc tổ chức khám bệnh định kỳ hàng năm cho người lao động Chính vậy, hoạt động chăm lo sức khỏe thể chất người lao động vấn đề có nhiều ý kiến họp tồn cơng ty + Chính sách đào tạo: Cơng ty Cổ phần Softech hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty tiến hành đào tạo cần, thực tế cơng việc địi hỏi cần đào tạo nâng cao trình độ Cơng ty khơng có sẵn kinh phí đào tạo, hoạt động đào tạo tiến hành ban giám đốc thị Hiện Công ty chủ yếu tiến hành theo phương thức đào tạo kèm cặp chỗ đối nhân viên Sau thời gian đầu đào tạo 38 Công ty người lao động phải tự rèn luyện, học hỏi nâng cao tay nghề thân Công ty chương trình đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động 2.3 Công tác tạo động lực cho người lao động qua tiêu chí Cơng ty cổ phần Softech: ⁎ Mức độ hài lòng người lao động: Mức độ hài lòng, thỏa mãn người lao động xem thước đo thành công việc tạo động lực lao động cho người lao động Để đo lường mức độ hài lòng, thỏa mãn người lao động, kết khảo sát 122 nhân viên thuộc Công ty cố phần Softech sau: Mức độ hài lòng, thỏa Đơn vị Rất khơng Khơng mãn người lao động tính đồng ý đồng ý Bình thường Đồng Rất Tổng ý đồng ý cộng Tơi hiểu rõ hài lịng Người với cơng việc % 25 56 2.46 20,49 45,9 31,15 100 Tơi hài lịng với thu Người nhập cùa % 3,28 12 53 29 9,84 43,44 23.77 19,67 100 Tơi hài lịng với kểt Người 25 đánh giá thực công % 20,49 việc 52 30 42,62 24,59 4,92 7,38 100 Tôi cảm thấy thỏa mãn Người 11 với cơng ty đem % 9,02 lại 18 55 18 122 14,75 45,08 14,75 16,39 100% 38 24 20 122 122 122 Kết khảo sát cho thấy: Với tiêu chí “hiểu rõ hài lịng với cơng việc mình” có đến 45,9% đồng ý; 31,15% đánh giá đồng ý Về tiêu chí “hài lịng với thu nhập cùa mình” có 43,33% đánh giá đồng ý đồng ý, tý lộ chiếm cao 43,44% cảm thấy bình thường thu nhập Điều cho thấy sách lương cơng ty áp dụng tốt dừng lại mức độ bình thường, chưa tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động Có 20,49% người lao động không đồng ý 42,62% không đồng ý, cảm thấy chưa hài lòng với kết đánh giá thực công việc Chỉ 4,92% người lao động đánh giá đồng ý; 7,38% đánh giá đồng ý Kết 39 khảo sát đánh giá thực trạng sách lao động Công ty Cô phần Softech Kết đánh giá thực công việc chưa thực tốt, chưa làm bật tác dụng kích thích tinh thần cho người lao động Cơng ty có sách lương tốt, nhiên việc tăng lương chưa có văn bán quy định cụ thể mà chủ yểu cấp đánh giá ⁎ Năng suất lao động: Để đo lường suất, chất lượng hiệu công việc Công ty cổ phần Softech sử dụng phương pháp đo suất lao động theo số KPI Theo nhân viên tự đánh giá cho điểm sau cán trực tiếp quản lý đánh giá cho điểm Các tiêu chí đánh giá bao gồm tiêu bản: đánh giá hiệu suất thực công việc; đánh giá kĩ làm việc; ý thức chấp hành kỷ luật xây dựng, gắn bó với tổ chức Kết đánh giá cuối bao gồm mức: A, B, C D Tăng suất lao động để có biện pháp kích thích tài khác vấn đề cấp thiết doanh nghiệp Để đánh giá suất, chất lượng hiệu công việc người lao động Công ty cổ phần Softech, tiến hành khảo sát nhân viên làm việc , kết khảo sát sau: Năng suất chất lượng Đơn hiệu cơng việc tính vị Rất khơng Khơng đồng ý ý Bình thường Rất Tổng Đồng ý đồng ý cộng Tơi ln hồn thành Người công việc vượt tiến độ % 11 56 63 122 0.82 1.64 9.02 45.9 51.64 100 Các công việc mà Người làm đảm bảo yêu cầu % 58 54 122 0.82 7.38 47.54 44.26 100 Tơi ln hồn thành Người nhiệm vụ với hiệu % công việc cao 11 12 37 62 122 9.02 9.84 30.33 50.82 100 Kết khảo sát cho thấy 51.64% người lao động ý 45.9% đồng ý với việc hoàn thành công việc vượt tiến độ; 91,8 % đồng ý rẩt khơng đồng ý với tiêu chí 40 cơng việc mà họ làm đảm bảo yêu cầu; 44.26% đồng ý 47.54% đồng ý với tiêu chí hồn thành nhiệm vụ với hiệu q cơng việc cao Cơng ty CP Softech gồm nhiều vị trí ổn định, gắn bó lâu dài có kinh nghiệm kỹ làm việc tốt Do nhu cầu mở rộng phát triển nên có khơng nhân viên mới, chưa quen với cơng việc Vì vậy, có 9,02% cảm thấy chưa hồn thành nhiệm vụ với hiệu cơng việc cao ⁎ Sự gắn bó người lao động: Sự gắn bó người lao động tiêu chí để đo lường động lực lao động người lao động Bởi người lao động định gắn bó dài lâu với doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc họ u thích cơng việc muốn phát triển lên doanh nghiệp Để tìm hiểu tiêu gắn bó người lao động Công ty Cô phần Softech, kết khảo sát sau: Sự gắn bó người lao Đơn động tính vị Rất Khơng khơng đồng ý đồng ý Bình Tổng Đồng ý Rất thường đồng ý cộng Tơi ln tin tưởng vào cấp Người % 3,28 11 9,02 42 34,43 37 30,33 28 22,95 122 100 Với điều kiện Người nay, tiếp tục làm việc lâu dài Công ty % 11 19 12 42 38 122 9,02 15,57 9,84 34,43 31,15 100 Tôi sẵn sàng chuyển Người có nơi tốt % 12 34 37 38 122 0,82 9,84 27,87 30.33 31,15 100 Tôi không chuyển Người quan khác kể có chế độ % đãi ngộ tốt 11 33 41 35 122 1,64 9,02 27,05 33,61 28,69 100 Từ kết khảo sát bảng trên, thấy số số đánh giá tốt: 30,33% số người khảo sát đánh giá đồng ý 22,95% cảm thấy đồng ý với câu hỏi “Tơi ln tin tưởng vào cấp mình”; 34,43% đồng ý 31,15% đồng ý việc “ Với điều kiện nay, tiếp tục làm việc lâu dài Cơng ty” Có 0,82% khơng đồng ý 9,84% không đồng ý đưa tiêu chí “Tơi sẵn sàng chun có nơi tốt hơn” Có 33,61 % đồng ý 28,69% đồng ý việc không chuyên nơi 41 khác kể có chế độ đãi ngộ tốt Những số cho thấy quan tâm đến vấn đề tạo động lực công ty CP Softech, nhằm tạo gắn bó lâu dài cán nhân viên ⁎ Tính tích cực, chủ động, sáng tạo người lao động: Trong thời đại hội nhập ngày nay, nhà quản lý không mong muốn nhân viên cùa hồn thành trách nhiệm giao mà cịn cần nhân viên tích cực, chủ động sáng tạo công việc Công ty Cổ phần Softech ln khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động để họ phát huy chủ động, sáng tạo thân Khảo sát tính tích cực, chủ động, sáng tạo người lao động có kết sau: Tính tích cực, chủ Đơn động, sáng tạo tính vị Rất khơng Khơng đồng ý đồng ý Bình Rất Tổng Đồng ý thường đồng ý cộng Tôi sẵn sàng Người sớm muộn để hồn thành cơng việc % 11 56 63 122 0,82 1,64 9,02 45,9 51,64 100 Tôi sằn sàng Người công tác xa % quan yêu cẩu 58 54 122 0,82 7,38 47,54 44,26 100 Tôi sẳn sàng nhận Người nhiệm vụ thời % gian 11 12 37 62 122 9,02 9,84 30,33 50,82 100 Tơi ln suy nghĩ Người tìm giải pháp tối ưu hoàn thành % nhiệm vụ 11 56 63 122 0,82 1,64 9,02 45,9 51,64 100 Kết khảo sát 122 người lao động cho thấy: 45,9% đồng ý 51,64% đồng ý sẵn sàng sớm muộn để hồn thành cơng việc Bởi đặc thù công việc công ty Cổ phần Softech thường phải tăng cường để hoàn thành hợp đồng thiết kế phần mềm lập trình cho đối tác phải đảm bảo thời gian Công ty khuyến khích sáng kiến ý tường, chí tiêu chí đánh giá hàng tháng có đánh giá ý kiến 42 đóng góp sáng tạo người lao động Tỷ lệ nhân viên sẵn sàng công tác xa cao, chiếm 91,8 % Bởi với địa bàn kinh doanh trải rộng tỉnh, thành phố công ty địi hỏi tỷ lệ người đồng ý cơng tác xa cao Kết điều tra cho thấy có đến 81,15% đồng ý với việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ thời gian nào; 97,54% người lao động ln suy nghĩ tìm giải pháp tối ưu để hồn thành nhiệm vụ Trách nhiệm với cơng việc giao liền với chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm người lao động tìm cách để giải công việc cách trọn vẹn, có trách nhiệm họ tự nguyện chấp hành nội quy, quy định tổ chức Chính mà lãnh đạo công ty Cổ phần Softech nhẳc nhở nhân lực hành động thiết thực, làm gương từ lãnh dạo cấp mệnh lệnh 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: ⁎ Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi Cơng ty: - Pháp luật Nhà nước, sách Chính phủ: Cơng ty Cổ phần Softech nói riêng doanh nghiệp, tổ chức khác nói chung hoạt động theo pháp luật, tuân thủ điều khoản, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bất kỳ thay đổi chinh sách pháp luật tác động đến hoạt động công ty Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty Cổ phần Softech chịu ảnh hưởng lớn quy định pháp luật hành C ác sách Bảo hiểm xã hội, sách thuế có ảnh hưởng lớn đến Công ty Người lao động công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp thuế thu nhập cá nhân Trong số lao động cơng ty có khơng lao động lao động chủ chốt gia đình, giảm trừ gia cảnh phải chịu phần thuế thu nhập cá nhân Hơn nữa, giá mặt hàng thiết yếu, như: nhà, điện, nước, xăng dầu có xu hướng tăng cao Vì vậy, luật thuế thu nhập cá nhân tăng ảnh hưởng đến lao động công ty Bên cạnh đố, sách khác nhà nước liên quan tác động chi phối hoạt động cơng ty Cổ phân Softech nói riêng doanh nghiệp khác nói chung - Sự thay đổi thị trường lao động: Công ty Cổ phần Softech với đặc thù hoạt động lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thơng tin; thực tích hợp hệ thống công nghệ thông tin, đào tạo Tiếng Anh- Tin học nên công ty gặp phải cạnh tranh mạnh mẽ từ tổ chức, đơn vị hoạt động lĩnh vực Hiện thời gian tới, thị trường lao động (về nhu cầu việc làm) tiếp tục phát triển theo chiều hướng đổi công nghệ, nâng cao quản lý; phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, quy mô doanh nghiệp tạo nhiều chỗ làm thu hút lao động với nhiều ngành nghề đa dạng, đặc biệt nhu cầu việc làm chất lượng cao Các nhóm ngành nghề: Cơng nghệ - Kỹ thuật ngày phát triển theo xu hướng công nghệ tồn 43 cầu hóa Đây hội thách thức công ty Cổ phần Softech Bởi theo thay đổi thị trường lao động, nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin ngày dồi Tuy nhiên ngày nhiều doanh nghiệp khác phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng nghĩa với việc người lao động có nhiều lựa chọn công ty Cổ phần Softech ngày phải hồn thiện sách tạo động lực lao động cơng ty - Điều kiện kinh tế - trị - xã hội nước địa phương: Sự thay đổi môi trường kinh tế xã hội: mức sống người dân ngày cao; thị trường kinh doanh công nghệ thông tin ngày mở rộng Đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao ngày nhiều hơn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ phần mềm cơng nghệ, dịng thiết bị thơng minh gia tăng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ Cơng ty cổ phần Softech nặng nề áp lực việc tìm khác biệt để tiếp tục tồn phát triển Điều kiện trị xã ổn định, sách hội nhập mở cửa kinh tế nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo nhiều hội thách thức cho công ty Cổ phần Softech Bởi công ty hoạt động lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, với điều kiện tồn cầu hóa kinh tế thị trường mở nhiều hội hợp tác, phát triển có cạnh tranh gay gắt, khơng ngừng hồn thiện đổi tụt hậu thất bại - Chính sách tạo động lực lao động doanh nghiệp khác: Lao động chủ yếu cơng ty Cổ phần lao động trình độ cao- lượng lao động khan thị trường, ln có nhiều đơn vị tìm cách lôi kéo lao động giỏi lĩnh vực công nghệ thông tin làm việc với mức thu nhập cao hơn, chế độ đãi ngộ tốt Do đó, cơng ty chịu ảnh hưởng sách tạo động lực lao động doanh nghiệp khác Các sách thu hút nhân lực, tạo động lực lao động doanh nghiệp khác với ngành nghề giống nhau, FPT, Savycom, Viettel ln tìm cách thu hút nhân tài lĩnh vực công nghệ thông tin Các doanh nghiệp cạnh tranh ngành muốn tận dụng nguồn nhân lực đào tạo, có kinh nghiệm lực số công việc địi hỏi trình độ chun mơn định Do đó, cơng ty CP Softech phải có sách giữ nhân viên qua đào tạo nhân viên nguồn biện pháp tạo động lực lao động Đồng thời, đặc trưng ngành hoạt động môi trường cạnh tranh nên đòi hỏi người lao động phải ln cố gắng phấn đấu khơng bị đào thải Vì cơng ty CP Softech phải điều chỉnh sách tạo động lực lao động cho phù hợp để giữ chân nhân tài ⁎ Các yếu tố thuộc môi trường bên Công ty: 44 - Mục tiêu định hướng phát triển tổ chức: Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần Softech xây dựng Softech thành công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam Đi đôi với việc phát triển mở rộng quy mô công ty việc đảm bảo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện phát huy tối đa lực nhân viên Công ty Cổ phần Softech chủ trương tối đa hóa lợi nhuận sở sử dụng cách hợp lý nguồn tài nguyên công ty Softech hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp phần mềm Đà Nẵng khu vực miền Trung, định hướng phát triển thêm khu vực phía Bắc thị trường miền Nam, vươn tới thị trường quốc tế Với mục tiêu định hướng vậy, cơng ty chắn cần xậy dựng sách tạo động lực phù hợp để thu hút nhân tài, yếu tố người chìa khóa thành công, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin - Khả tài tổ chức: Tài phận cấu thành hoạt động kinh tế doanh nghiệp Nó có mối liên hệ hữu tác động qua lại với hoạt động kinh tế khác Trong hoạt động tạo động lực lao động, khả tài tổ chức tác động không nhỏ, đặc biệt với công ty Cổ phần Softech Với đặc thù công ty cổ phần, Softech khơng có nguồn tài mạnh cho hoạt động tạo động lực lao đông Bất hoạt động tạo động lực lao động đưa cần phê duyệt ban giám đốc, cao hội đồng quản trị ( hoạt động cần tài nhiều) Cơng ty cổ phần Softech chủ trương lựa chọn hoạt động thiết thực, tiết kiệm chi phí, nên thực tế cho thấy ccác hoạt động tạo động lực chưa phong phú đa dạng - Văn hóa doanh nghiệp: Những giá trị mà Cơng ty tạo dựng uy tín, tầm nhìn vị công ty thị trường tốt, điều góp phần làm cho người lao động cảm thấy yên tâm làm việc Công ty Tuy nhiên, công ty chưa trọng hoạt động văn hóa thể thao nào, hay phong trào thi đua để tạo gắn kết người lao động với Công ty chưa xây dựng hóa doanh nghiệp, mục tiêu đường hướng phát triển Công ty chưa phổ biến rộng rãi cho người lao động - Các nhân tố thuộc người sử dụng lao động: Với đặc thù doanh nghiệp cổ phần, quan điểm lãnh đạo công ty tạo động lực cố gắng xây dựng thực biện pháp tạo động lực đưa chế độ lương thưởng, chế độ phúc lợi, liên hoan Các hoạt động cần tổ chức thường xuyên để thu hút lao động Công ty cổ phần Softech Để đạt hiệu sản xuất kinh doanh quan tâm lãnh đạo Công ty việc tạo động lực lao động Ban lãnh đạo Cơng ty chó quan tâm định để xây dưng sách sử dụng nhân lực cách hiệu Chính sách Công ty cố gắng tối đa nguồn lực để ổn định công việc 45 thu nhập người lao động yên tâm làm việc, không bị hoang mang, dao động tư tưởng - Các nhân tố thuộc thân người lao động: Hiện nay, Softech sở hữu đội ngũ nhân viên trẻ, động, trí tuệ tràn đầy nhiệt huyết Nhu cầu người lao động Cơng ty gần có đủ yếu tố an toàn nhu cầu thiết yếu Nhu cầu người lao động tơn trọng nhu cầu tự hồn thiện; muốn ghi nhận, tạo hội phát triển thân để nâng cao lực; nhu cầu trưởng thành phát triển, nhu cầu đạt thành tích mới, nhu cầu sáng tạo Chính vậy, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cần thiết Công ty Cổ phần Softech Do đặc thù công việc phải lại nên hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cần trọng để tăng cường sức khỏe thể chất cho người lao động 2.5 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: ⁎ Ưu điểm: Công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Softech có thành cơng định, tác động tích cực đến hiệu cơng việc người lao động Công ty Cổ phần Softech sử dụng hình thức tạo động lực bao gồm biện pháp tài phi tài Đa số lao động hài lịng với cơng việc, sách đãi ngộ lương, thưởng, phúc lợi công ty, cụ thể sau: - Lương: Cách tính lương rõ ràng, minh bạch, hàng tháng trả lương đầy đủ hạn cho người lao động Hàng tháng nhân viên đánh giá, xếp loại mức độ hồn thành cơng việc, nhiệm vụ, kế hoạch giao khen thưởng hợp lý Tiền lương phụ thuộc vào ngày công làm việc thực tế theo mức độ đóng góp người lao động nên khuyến khích người tích cực làm việc phần lương gồm phần: lương cố định lương biến đối - Thưởng: Công ty thực việc thưởng đột xuất cho cá nhân, nhóm, phịng có kết hoạt động xuất sắc, dự án đạt chất lượng cao Cơng tác trả thưởng kích thích tính sáng tạo công việc cho người lao động Đồng thời cho người lao động niềm tin vào thân cơng việc mà làm - Phúc lợi: Chế độ phúc lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, ốm đau… chế độ vào ngày lễ Tết quan trọng thực đầy đủ - Môi trường điều kiện làm việc: Môi trường làm việc an toàn, đầy đủ phương tiện hỗ trợ, phịng chống rủi ro; khơng khí làm việc cởi mở, thân thiện, hòa đồng; chế độ làm việc nghỉ ngơi đảm bảo tuân thủ định số quy định pháp luật thời 46 làm việc nghỉ ngơi người lao động Điều tạo cho người lao động tâm lý tin vào cơng ty, góp phần tạo nên trật tự kỷ cương lao động nơi làm việc ⁎ Hạn chế nguyên nhân: - Hạn chế: Bên cạnh thành công đạt được, công tác tạo động lực làm việc cho người lao động công ty cổ phần Softech cịn khơng hạn chế cần phải khắc phục: + Về sách lương, có sách tăng lương, nhiên chưa hẳn phù hợp Tăng lương để tránh tình trạng có nhân viên làm số làm theo quy định Nhà nước cơng ty cần có quy định kèm việc làm tăng ca + Cơng tác khen thưởng cịn nhiều hạn chế: định thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc cơng việc khơng cơng khai, hình thức thưởng cuối năm chưa công người có thâm niên làm việc lâu năm, mức thưởng cịn thấp gây nhiều luồng ý kiến trái chiều cÊông ty + Tại công ty Cổ phần Softech chưa có văn cụ thể quy định lộ trình thăng tiến cho người lao động Hơn nữa, việc đề bạt chức danh Trưởng phịng, Phó phịng Cơng ty cấp định, khơng có tham khảo ý kiến hay bình bầu tập thể Điều làm giảm động lực phấn đấu người lao động, khiến cho họ khơng có mục tiêu nỗ lực, đặc biệt tác động trực tiếp đến nhóm lao động nịng cốt nhóm nhân viên kỹ thuật (với đặc điểm Công ty Cổ phần Softech kinh doanh mảng công nghệ thông tin) + Trong công tác xác định nhiệm vụ người lao động: nhiều công việc thiết kế gây nhiều áp lực cho người lao động Người lao động chưa tham gia đóng góp ý kiến nhiều vào cơng việc người quản lý trực tiếp chưa thực hiểu rõ tâm tư nguyện vọng người lao động + Hệ thống phân tích cơng việc chưa rõ ràng khiến người lao động không nắm rõ kỳ vọng kết công việc mà công ty mong muốn họ Công ty xây dựng mô tả công việc cho vị trí chức danh khơng thường xuyên đánh giá lại vị trí chức danh cơng việc thực tế có mơ tả cơng việc + Đối với công tác đào tạo: công ty có quan tâm đến việc đầu tư để nâng cao tay nghề người lao động việc hỗ trợ thời gian phần kinh phí học tập Tuy nhiên, việc hỗ trợ áp dụng chủ yếu với đối tượng cán quản lý 47 cơng ty lao động lịng cốt, đối tượng lại chưa đầu tư, trọng mức - Nguyên nhân: + Nhận thức Ban giám đốc Công ty Cổ phần Softech chưa đồng đều, chưa có thống cao cách đánh giá nhu cầu người lao động Công ty chưa tiến hành hoạt động đồng xác định nhu cầu người lao động để làm xây dựng biện pháp tạo động lực cho người lao động thông qua việc thỏa mãn nhu cầu Công ty chưa thấy nhu cầu nhu cầu cấp bách nhóm người lao động nên gặp khơng khó khăn xây dựng biện pháp tạo động lực lao động + Hiện tại, cơng ty chưa đưa tiêu chí cụ thể để đánh giá việc thực công việc người lao động Khó khăn mà cơng ty vướng phải nguồn kinh phí riêng cho hoạt động eo hẹp điều phối nguồn vốn ban giám đốc Công ty chưa xếp hài hòa hợp lý nguồn quỹ phúc lợi + Về phía người lao động, nhận thức, quan điểm người lao động cơng ty chưa thống Người lao động chưa dám mạnh dạn đề đạt yêu cầu công việc, quyên lợi trách nhiệm thân khiến ban lãnh đạo cơng ty khó tiếp cận với nhu cầu người lao động khó đưa biện pháp xử lý kịp thời 2.6 Giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: ⁎ Định hướng tạo động lực công ty Softech: - Mục tiêu phát triển công ty: Ban lãnh đạo công ty đề mục tiêu phát triển xây dựng Công ty Cổ phần Softech thành công phần mềm hàng đầu Việt Nam, sở đảm bảo đời sống cảu người lao động, xây dựng môi trường việc thân thiện hát huy tối đa lực thành viên Đối với doanh nghiệp mục tiêu chất lượng ln đặt lên vị trí hàng đầu thực điều đó, doanh nghiệp thu hút nhiều khách hàng, tạo việc làm cho người lao động, thiu hút lao động giỏi vào làm việc, cải thiện sách giành cho người lao động, đồng thời nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu cảu doanh nghiệp Nhận tầm quan trọng chất lượng nên công ty cổ phần Softech dặt mục tiêu giai đoạn 2016-2020 sau: + Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhân viên lực quản lý cảu cán quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu tiến phát triển mở rộng công ty 48 + Tập trung đưa giải pháp thực giải pháp thúc đẩy động lực lap động công ty + Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô Công ty, cải tiến sở vật chất - Định hướng tạo động lực cho NLĐ Softech: Công ty cổ phần Softech định hướng đến năm 2020 Cơng ty có đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tình độ Vì vậy, Ban Giám đốc cơng ty định hướng tạo động lực lao động công ty cổ phần Softech với nội dung sau: + Tạo động lực cho người lao động phải xác định biện pháp lâu dài quan trọng để trì phát triển nguồn nhân lực cảu công ty Đối với doanh nghiệp, để tơng phát triển doanh nghiệp phải có đội ngũ người lao động có trình độ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, để làm điều doanh nghiệp phải thực tốt sách tạo động lực lao động cho đội ngũ cán nhân viên + Xây dựng thực biện pháp tạo động lực khơng thuộc trách nhiệm cảu tồn phịng, ban tồn thể tập thể người lao động + Tạo động lực cho người lao động phải mang tính cạnh tranh, so với doanh nghiệp khác ngành Từ giữ chân nhân tài thu hút thêm lao động giỏi cho công ty + Công tác tạo động lực lao động cần đặt lợi ích cảu người lao động lên hàng đầu, cố gắng trì cơng đánh giá đối xử ⁎ Hoàn thiện cơng tác phân tích cơng việc: Động lực làm việc nhân lực không cao không bố trí cơng việc khả năng, sở trường nguyện vọng họ, đồng thời bị bào mòn theo thời gian thiếu phong phú, đa dạng mà bị lặp lặp lại theo thói quen Vì thế, phân tích cơng việc đóng vai trị vơ quan trọng, phân tích chi tiết, xác với đóng góp nhân lực lãnh đạo giúp cho nhân lực hiểu công việc phải thực theo tuần, tháng, quý, năm Cơng ty cần hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc theo hướng tiến hành phân tích cơng việc định kỳ tháng/ lần để xem xét lại tính chất cơng việc có biến đổi lớn cần xây dựng mô tả công việc, tiêu chuẩn thực công việc cho phù hợp 49 ⁎ Đổi công tác đánh giá thực công việc: Một yếu tố tác động đến hệ thống đánh giá thực công việc công ty người lao động người sử dụng lao động Vì cơng ty cần thực tốt số giải pháp sau: - Chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho tồn người lao động cơng ty hệ thống đánh giá thực công việc quy trình đánh giá - Cơng khai minh bạch hệ thống tiêu đánh giá thực công việc, thiết lập hệ thống đánh giá thực cơng việc để đảm bảo tính khách quan, cơng - Đầu tư xây dựng triển khai phần mềm đánh giá thực cơng việc thơng qua lượng hóa tiêu đánh giá - Tạo điều kiện cho toàn người lao động thực tham gia vào q trình đánh giá thực cơng việc - Sử dụng kết đánh giá hoạt động quản trị nhân lực - Cần sử dụng kết đánh giá việc đào tạo – phát triển nguồn nhân lực - Sử dụng kết đánh giá thực công việc bố trí sử dụng nhân lực - Sử dụng kết đánh giá thực công việc việc đề bạt thăng tiến ⁎ Hoàn thiện công tác tiền lương gắn với kết thực cơng việc: - Các hình thức trả lương việc trả lương cần phải tiến hành cách chi tiết, cụ thể, cơng bằng, xác: Phịng nhân phụ trách quản lý trả lương có trách nhiệm phải giải thích ý kiến cảu người lao động tiền lương họ họ có thắc mắc - Xây dựng văn quy định rõ ràng tiêu chuẩn, điều kiện tăng lương, đảm bảo công khai, minh bạch - Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá cho nhân viên để trả lương cho người việc - Xây dựng mô tả cơng việc cách xác với chức danh công việc - Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cán phụ trách hoạt động tiền lương ⁎ Xây dựng chế độ khen thưởng phúc lợi phù hợp: Để nâng cao tác dụng kích thích cảu cơng tác khen thưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Softech thực số giải pháp sau: 50 - Thực chế độ khen thưởng lao động biết tiết kiệm tài nguyên, nguyên vật liệu - Xác định rõ tiêu chí khen thưởng - Quyết định khen thưởng cần đưa cách kịp thời lúc - Quyết định khen thưởng phải tiến hành công khai - Thực chế độ thưởng thâm niên - Đa dạng hóa loại phúc lợi ⁎ Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi: Để đạt hiệu công việc xây dựng môi trường làm việc cho người lao động, Công ty Cổ phần Softech có số giải pháp để xây dựng môi trường làm việc thuận lợi sau: - Đầu tư trang thiết bị, công cụm dụng cụ làm việc phù hợp - Thường xuyên vệ sinh, kiểm tra sửa chữa cải thiện sở vật chất - Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc để tiết kiệm thời gian công sức cho người lao động công ty - Đẩy mạnh vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm ⁎ Tăng cường biện pháp kích thích tinh thần cho người lao động: Tinh thần ln yếu tố đóng vai trị quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lao động người lao động Để kích thích tinh thần cho người lao động, Công ty đề xuất số giải pháp sau: - Tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết - Tổ chức buổi teamwork, chuyến du lịch để giúp người lao động giải tỏa áp lực thân quen với ⁎ Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động: Vì cơng ty cổ phần Softech hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin nên yêu cầu lao động có trình độ tay nghề cao cần thiết Cơng ty có đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hồn thiện cơng tác đào tạo Cơng ty: - Tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động - Tổ chức buổi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho tất nhân viên Cơng ty để họ có thêm nhiều kiến thức hồn thiện nhiều kỹ cần có làm việc 51 C KẾT LUẬN Nguồn nhân lực có vai trò ngày quan trọng, định thành công hay thất bại tổ chức Khả người vô hạn, doanh nghiệp, tổ chức cần phải trọng đến việc phát huy yếu tố người Một biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm phát huy hết khả người lao động, tăng cường cống hiến họ tổ chức công tác tạo động lực Nhận thức tầm quan trọng đó, Cơng ty cổ phần Softech trọng đến công tác tạo động lực cho người lao động nhằm tạo đội ngũ lao động có trình độ, chun mơn, gắn bó với Cơng ty, hăng hái, nhiệt tình cơng việc Trong thời gian vừa qua, công tác đạt nhiều thành tựu đáng kể, nhiên số mặt hạn chế dẫn cần phải khắc phục Trên thảo luận Nhóm 10 đề tài “Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần SOFTECH”, mong bạn có ý kiến nhận xét để nhóm chúng em hồn thiện cách tốt 52 ... CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH: 2.1 Tổng quan Cơng ty cổ phần Softech: ⁎ Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Softech: - Công ty cổ phần Softech, ... ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: 43 2.5 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Softech: ... 1.3 Quy trình tạo động lực làm việc: 18 II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH: 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Softech:
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần SOFTECH, Liên hệ thực tiễn tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần SOFTECH