0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng của công ty TNHH Tình Chương tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

148 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng của công ty TNHH Tình Chương tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:50

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích công tác tổ chức bán hàng và quản trị bán hàng tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Tình Chương, từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả quản trị bán hàng tại doanh nghiệp. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO HUẾ, 05/2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO Th.S NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG ANH LỚP: K51A KDTM NIÊN KHÓA: 2017-2021 HUẾ, 05/2021 Lời Cảm Ơn ! Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Nhờ dạy dỗ, quan tâm tận tình thầy cơ, đến tơi hồn thành khóa luận, đề tài: “Hồn thiện hoạt động quản trị bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương huyện Cẩm Xun, tỉnh Hà Tĩnh” Để hồn thành tốt khóa luận này, tơi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn – ThS Nguyễn Như Phương Anh quan tâm, hướng dẫn, tận tình giải đáp thắc mắc động viên tơi hồn thành tốt khóa luận Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Ban lãnh đạo tồn nhân viên cơng ty TNHH Tình Chương quan tâm, cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Đặc biệt chị Nguyễn Thị Hương quan tâm, bảo, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt q trình thực tập cơng ty Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận cách tốt nhất, điều kiện thời gian có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân cịn hạn chế, nên khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý từ q thầy, giáo để hồn thiện khóa luận, bổ sung, nâng cao kiến thức thân để phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Một lần xin chân thành cảm ơn! Huế, Tháng 04 năm 2021 Sinh viên thực Trần Thị Hương Thảo i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .1 2.2 Mục tiêu cụ thể .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi nội dung 3.2.2 Phạm vi không gian .2 3.2.3 Phạm vi thời gian 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập liệu 4.1.1.Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 4.1.2.Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .3 4.1.2.1.Phương pháp chọn mẫu .3 4.1.2.2.Phương pháp xác định kích thước mẫu .3 4.2 Phương pháp xử lí phân tích số liệu 5.Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 ii 1.1 Cơ sở lí luận .7 1.1.1 Sơ lược hoạt động bán hàng .7 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng doanh nghiệp 1.1.1.2 Các hình thức bán hàng doanh nghiệp 1.1.1.3 Vai trò hoạt động bán hàng doanh nghiệp .11 1.1.2 Quản trị bán hàng doanh nghiệp 12 1.1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng 12 1.1.2.2 Mục tiêu quản trị bán hàng 12 1.1.2.3 Ý nghĩa quản trị bán hàng 13 1.1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng 13 1.1.2.5 Cơ sở nâng cao hiệu quản trị bán hàng .16 1.1.2.6 Nội dung công tác quản trị bán hàng .18 1.1.2.7 Một số tiêu đánh giá kết hiệu công tác quản trị bán hàng .24 1.2 Các nghiên cứu liên quan Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 1.2.1 Các nghiên cứu liên quan 26 1.2.2.Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG 33 2.1 Tổng quan công ty TNHH Tình Chương 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Thông tin pháp lý 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.4 Các đặc điểm nguồn lực công ty 35 2.1.4.1 Đặc điểm nguồn nhân lực 35 2.1.4.2 Đặc điểm nguồn vốn tài sản 37 2.1.5 Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Tình Chương 38 2.1.5.1 Đặc điểm thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam: .38 2.1.5.2 Đặc điểm thị trường chăn nuôi thức ăn chăn nuôi Hà Tĩnh 40 2.1.5.3 Đặc điểm khách hàng: 43 2.1.5.4 Đặc điểm sản phẩm .43 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua giai đoạn 2018 -2020 45 iii 2.2 Thực trạng công tác quản trị bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương 48 2.2.1 Thực trạng công tác tổ chức quản trị hoạt động bán hàng công ty 48 2.2.1.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng 48 2.2.1.2 Chiến lược bán hàng Triển khai xúc tiến bán hàng 52 2.2.1.3 Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng .56 2.2.1.4 Quản trị lực lượng bán hàng 60 2.2.1.5 Kiểm soát, đánh giá kết hoạt động bán hàng 65 2.2.2 Hiệu bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương 66 2.2.2.1 Doanh thu bán hàng 66 2.2.2.2 Chi phí, lợi nhuận bán hàng .68 2.2.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương 70 2.2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .70 2.2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 72 2.2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 75 2.2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 79 2.2.3.5 Đánh giá khách hàng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị bán hàng Cơng ty TNHH Tình Chương 83 2.2.4 Đánh giá chung công tác quản trị bán hàng công ty TNHH Tình Chương 93 2.2.4.1 Kết đạt 93 2.2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 95 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CƠNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG 96 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Cơng ty TNHH Tình Chương thời gian tới 96 3.1.1 Mục tiêu .96 3.1.1.1 Mục tiêu dài hạn .96 3.1.1.2 Mục tiêu ngắn hạn 96 3.1.1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ lực lượng bán hàng 96 3.1.2 Định hướng công ty 97 iv 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương 97 3.2.1 Giải pháp Sản phẩm .97 3.2.2 Giải pháp Giá .98 3.2.3 Giải pháp Hoạt động xúc tiến bán hàng 98 3.2.4 Giải pháp nhân viên bán hàng 101 3.2.5 Giải pháp Dịch vụ bán hàng 102 PHẦN III KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 107 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn KH : Khách hàng DN : Doanh nghiệp SP : Sản phẩm TACN : Thức ăn chăn nuôi DTLCP : Dịch tả lợn châu Phi ANT : Tập đoàn Dachan Great Wall vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thang đo nghiên cứu đánh giá khách hàng công tác quản trị bán hàng cơng ty TNHH Tình Chương 30 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động ngành hàng TACN giai đoạn 2018 – 2020 35 Bảng 2.4 Danh mục sản phẩm TACN dành cho lợn 44 Bảng 2.5 Danh mục sản phẩm TACN dành cho gà 44 Bảng 2.7 Sản lượng mục tiêu tháng năm 2020 51 Bảng 2.8 Mức giá sản phẩm TACN dành cho lợn 52 Bảng 2.9 Mức giá sản phẩm TACN dành cho gà 53 Bảng 2.10 Hệ thống phân phối ngành hàng TACN .60 Bảng 2.11 Mức thưởng nhân viên theo doanh thu .64 Bảng 2.12 Mức chiết khấu hỗ trợ đại lý .65 Bảng 2.13 Quy mô doanh thu tốc độ tăng trưởng Công ty TNHH Tình Chương giai đoạn 2018 – 2020 66 Bảng 2.14 Các tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh công ty 68 Bảng 2.15 Đặc điểm mẫu khảo sát .70 Bảng 2.16 Kết Cronbach’s Alpha biến quan sát .73 Bảng 2.17 Kết Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 75 Bảng 2.18 Kiểm định KMO & Bartlett – thang đo biến độc lập 76 Bảng 2.19 Ma trận xoay nhân tố Varimax – thang đo biến độc lập 77 Bảng 2.20 Phân nhóm nhân tố sau phân tích EFA .78 Bảng 2.21 Kiểm định KMO & Bartlett – thang đo biến phụ thuộc .79 Bảng 2.22 Phân tích nhân tố thang đo “Hiệu hoạt động quản trị bán hàng” .79 Bảng 2.23 Ma trận tương quan .80 Bảng 2.24 Các hệ số xác định phân tích hồi quy 81 Bảng 2.25 Kiểm định ANOVA 81 Bảng 2.26 Kết phân tích hồi quy tuyến tính 81 vii Bảng 2.27 Thống kê đánh giá khách hàng “Sản phẩm” 83 Bảng 2.28 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng “Sản phẩm” 84 Bảng 2.29 Thống kê đánh giá khách hàng “Giá cả” 85 Bảng 2.30 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng “Giá cả” 86 Bảng 2.31 Thống kê đánh giá khách hàng “Hoạt động xúc tiến bán hàng” .87 Bảng 2.32 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng “Hoạt động xúc tiến bán hàng” 88 Bảng 2.33 Thống kê đánh giá khách hàng “Nhân viên bán hàng” 89 Bảng 2.34 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng “Nhân viên bán hàng” 90 Bảng 2.35 Thống kê đánh giá khách hàng “Dịch vụ bán hàng” .91 Bảng 2.36 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng “Dịch vụ bán hàng” 92 viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh GC3 ,817 GC5 ,763 G1 ,759 GC4 ,695 GC2 ,664 DVBH1 ,797 DVBH4 ,796 DVBH5 ,719 DVBH3 ,650 DVBH2 ,584 XTBH2 ,820 XTBH3 ,801 XTBH1 ,772 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 2.3.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,803 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 213,834 df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total 2,653 66,333 66,333 2,653 ,528 13,205 79,537 ,443 11,083 90,621 ,375 9,379 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Hương Thảo % of Variance Cumulative % 66,333 66,333 Khóa luận tốt nghiệp Component Matrix GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh a Component HQBH4 ,845 HQBH2 ,818 HQBH3 ,805 HQBH1 ,789 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 2.4.1 Kiểm định tương quan Correlations HQBH HQBH Pearson Correlation SP GC XTBH NVBH DVBH 1,000 ,516 ,545 ,439 ,474 ,609 SP ,516 1,000 ,327 ,416 ,457 ,371 GC ,545 ,327 1,000 ,250 ,314 ,382 XTBH ,439 ,416 ,250 1,000 ,235 ,368 NVBH ,474 ,457 ,314 ,235 1,000 ,280 DVBH ,609 ,371 ,382 ,368 ,280 1,000 HQBH ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 SP ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 GC ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 XTBH ,000 ,000 ,001 ,002 ,000 NVBH ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 DVBH ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 HQBH 150 150 150 150 150 150 SP 150 150 150 150 150 150 GC 150 150 150 150 150 150 XTBH 150 150 150 150 150 150 NVBH 150 150 150 150 150 150 DVBH 150 150 150 150 150 150 Sig (1-tailed) N SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 2.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính Model Summary b Model R ,766 R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson ,587 a ,573 ,32840 a Predictors: (Constant), DVBH, NVBH, XTBH, GC, SP b Dependent Variable: HQBH ANOVA 1,330 a Model Sum of Squares df Regression Residual 22,088 Mean Square Sig 4,418 40,961 ,000 15,530 144 Total F b ,108 37,618 149 a Dependent Variable: HQBH b Predictors: (Constant), DVBH, NVBH, XTBH, GC, SP Coefficients Model Unstandardized Coefficients B Standardized t a Sig Coefficients Std Error 95,0% Confidence Interval for B Beta Lower Upper Bound Bound Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) ,253 ,267 ,946 ,346 -,275 ,781 SP ,126 ,053 ,158 2,389 ,018 ,022 ,229 ,656 1,524 GC ,221 ,050 ,269 4,460 ,000 ,123 ,319 ,789 1,267 XTBH ,114 ,051 ,135 2,216 ,028 ,012 ,215 ,771 1,297 NVBH ,154 ,050 ,189 3,068 ,003 ,055 ,253 ,756 1,323 DVBH ,327 ,059 ,345 5,549 ,000 ,211 ,444 ,742 1,348 a Dependent Variable: HQBH SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 2.5 Kiểm định One Sample T Test 2.5.1 Sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean SP1 150 4,0133 ,78567 ,06415 SP2 150 3,9733 ,81056 ,06618 SP3 150 3,9533 ,76269 ,06227 SP4 150 4,0467 ,75384 ,06155 SP5 150 4,1267 ,86929 ,07098 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper SP1 ,208 149 ,836 ,01333 -,1134 ,1401 SP2 -,403 149 ,688 -,02667 -,1574 ,1041 SP3 -,749 149 ,455 -,04667 -,1697 ,0764 SP4 ,758 149 ,450 ,04667 -,0750 ,1683 SP5 1,785 149 ,076 ,12667 -,0136 ,2669 Statistics SP1 SP2 Valid SP3 SP4 SP5 150 150 150 150 150 0 0 Mean 4,0133 3,9733 3,9533 4,0467 4,1267 Std Deviation ,78567 ,81056 ,76269 ,75384 ,86929 Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 N Missing SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 2.5.2 Giá One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GC1 150 4,1267 ,80516 ,06574 GC2 150 3,9933 ,86309 ,07047 GC3 150 3,8800 ,75012 ,06125 GC4 150 4,1000 ,75751 ,06185 GC5 150 4,1533 ,79205 ,06467 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper GC1 1,927 149 ,056 ,12667 -,0032 ,2566 GC2 -,095 149 ,925 -,00667 -,1459 ,1326 GC3 -1,959 149 ,052 -,12000 -,2410 ,0010 GC4 1,617 149 ,108 ,10000 -,0222 ,2222 GC5 2,371 149 ,019 ,15333 ,0255 ,2811 Statistics GC1 Valid GC2 GC3 GC4 GC5 150 150 150 150 150 0 0 Mean 4,1267 3,9933 3,8800 4,1000 4,1533 Std Deviation ,80516 ,86309 ,75012 ,75751 ,79205 Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 N Missing SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 2.5.3 Xúc tiến bán hàng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean XTBH1 150 4,3867 ,72154 ,05891 XTBH2 150 3,9933 ,65021 ,05309 XTBH3 150 3,6533 ,73262 ,05982 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper XTBH1 6,563 149 ,000 ,38667 ,2703 ,5031 XTBH2 -,126 149 ,900 -,00667 -,1116 ,0982 XTBH3 -5,795 149 ,000 -,34667 -,4649 -,2285 Statistics XTBH1 XTBH2 XTBH3 150 150 150 0 Mean 4,3867 3,9933 3,6533 Std Deviation ,72154 ,65021 ,73262 Minimum 2,00 2,00 2,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 Valid N 2.5.4 Missing Nhân viên bán hàng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NVBH1 150 3,8333 ,74561 ,06088 NVBH2 150 3,9867 ,79416 ,06484 NVBH3 150 3,9067 ,83019 ,06778 NVBH4 150 3,9467 ,81748 ,06675 NVBH5 150 3,8467 ,73033 ,05963 SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp NVBH6 GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 150 4,0000 ,80268 ,06554 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper NVBH1 -2,738 149 ,007 -,16667 -,2870 -,0464 NVBH2 -,206 149 ,837 -,01333 -,1415 ,1148 NVBH3 -1,377 149 ,171 -,09333 -,2273 ,0406 NVBH4 -,799 149 ,426 -,05333 -,1852 ,0786 NVBH5 -2,571 149 ,011 -,15333 -,2712 -,0355 NVBH6 ,000 149 1,000 ,00000 -,1295 ,1295 Statistics NVBH1 Valid NVBH2 NVBH3 NVBH4 NVBH5 NVBH6 150 150 150 150 150 150 0 0 0 Mean 3,8333 3,9867 3,9067 3,9467 3,8467 4,0000 Std Deviation ,74561 ,79416 ,83019 ,81748 ,73033 ,80268 Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 N Missing 2.5.5 Dịch vụ bán hàng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DVBH1 150 4,0733 ,75170 ,06138 DVBH2 150 3,9267 ,71510 ,05839 DVBH3 150 3,9600 ,68424 ,05587 DVBH4 150 3,8400 ,70549 ,05760 DVBH5 150 3,9667 ,64938 ,05302 SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DVBH1 1,195 149 ,234 ,07333 -,0479 ,1946 DVBH2 -1,256 149 ,211 -,07333 -,1887 ,0420 DVBH3 -,716 149 ,475 -,04000 -,1504 ,0704 DVBH4 -2,778 149 ,006 -,16000 -,2738 -,0462 DVBH5 -,629 149 ,531 -,03333 -,1381 ,0714 Statistics DVBH1 DVBH2 Valid DVBH3 DVBH4 DVBH5 150 150 150 150 150 0 0 Mean 4,0733 3,9267 3,9600 3,8400 3,9667 Std Deviation ,75170 ,71510 ,68424 ,70549 ,64938 Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 N Missing SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Bảng phân bố tiêu dành cho nhân viên bán hàng CƠNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG BẢNG PHÂN BỐ CHỈ TIÊU BÁN HÀNG Tháng …/ … Nhân viên: STT Tên sản phẩm Sản lượng mục tiêu … Tổng Yêu cầu: Hà Tĩnh, ngày …tháng …năm … Giám đốc SVTH: Trần Thị Hương Thảo Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thị Hương Thảo GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH TÌNH CHƯƠNG TẠI HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH Sinh viên... đồn ANT, hoạt động chủ yếu cơng ty TNHH Tình Chương bán hàng Hiểu vai trị tầm quan trọng công tác quản trị bán hàng doanh nghiệp, cơng ty TNHH Tình Chương trọng vào công tác quản trị bán hàng xem... để cải thiện hiệu quản trị bán hàng doanh nghiệp 2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa sở lý luận bán hàng, quản trị bán hàng  Phân tích thực trạng kết bán hàng, quản trị bán hàng công ty TNHH SVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng của công ty TNHH Tình Chương tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng của công ty TNHH Tình Chương tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh