0

Bài giảng liệu pháp tâm lý môn tâm thần

84 2 0
  • Bài giảng liệu pháp tâm lý môn tâm thần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:47

Liệu pháp tâm lý biện pháp tác động lên tâm lý nhằm mục đích cải thiện tăng cường sức khỏe tâm lý thân chủ.(bệnh nhân/ người nhà) • • • • • • • • Dùng lời nói Tạo mối quan hệ Giúp bệnh nhân/ người nhà hiểu chất vấn đề Hướng dẫn công cụ Thảo luận cách thực Thực để làm thay đổi vấn đề Ngăn ngừa tái phát Dựa vào chứng Tấm lòng  Kỹ  Kiến thức  Kinh nghiệm  Mình/người thân bị bệnh đây?  Bệnh có nặng khơng? Có ảnh hưởng đến sống nào?  Tiến triển bệnh sao?  Có điều trị không?  Điều trị nào?  Điều trị đâu tốt nhất?  Ai trả lời cho bệnh nhân/ người nhà  Cơ sở để trả lời  Trả lời tới mức độ  Đối với bệnh nhân có rối loạn tâm thần câu trả lời ảnh hưởng đến bệnh nhân   Nhân viên y tế cung cấp kiến thức bệnh tật, cách điều trị dự phòng cho bệnh nhân  Mặt tốt: ◦Bệnh nhân/ người nhà hiểu rõ bệnh  Mặt chưa hoàn chỉnh: ◦Chưa đánh giá suy nghĩ không phù hợp bệnh nhân/ người nhà ◦ Không thay đổi suy nghĩ không phù hợp Giúp bệnh nhân/ người nhà nói lên quan điểm  Xác định quan điểm khơng phù hợp chưa đầy đủ bệnh nhân/ người nhà  Thay đổi quan điểm chưa phù hợp bổ sung kiến thức thiếu  Hướng dẫn bệnh nhân/ người nhà thực hành  Kết hợp: giáo dục sức khỏe liệu pháp tâm lý  Nội dung: giáo dục sức khỏe  Cách thức: liệu pháp tâm lý  Giải quyết: ◦Kiến thức bệnh ◦Thay đổi suy nghĩ ◦Giải cảm xúc bệnh nhân  Động khơng thể tự có mà phải trình tâm lý tác động vào cá nhân  Có thể q trình diễn cách tự động, không nhận thức đầy đủ người ta nghĩ động tự nhiên  Những động tự nhiên khơng mạnh không bền để thực công việc khó khăn lâu dài  THÍCH N MUỐ N Tr N Mặc VỪA TÚI TiỀN Động mong muốn làm  Là yếu tố để đưa đạt đến mục tiêu   Động bên động bên  Các nhà tâm lý dùng từ “Động cơ” để mô tả ◦một người tình cụ thể ◦lại chọn lựa đáp ứng mà ◦không chọn đáp ứng khác ◦tại với đáp ứng người ta lại dành lực tâm trí vào phần thưởng có khơng phải từ hoạt động mà hậu hoạt động  Động bên ngồi xuất phát từ việc dùng phần thưởng bên thứ ăn, phần thưởng, tiền  khích lệ từ bên ngồi, khích lệ tách rời khỏi cá nhân nhiệm vụ  xuất phát từ : ◦quan tâm ◦hứng thú vào nhiệm vụ  tồn bên cá nhân khơng phái đáp ứng với áp lực bên ngồi  Động bên nghiên cứu nhà tâm lý giáo dục tâm lý xã hội từ năm đầu 1970  Động bên đề cập đến khen thưởng có hoạt động  Động bên xuất phát từ yếu tố nội cảm giác tự nhiên trẻ tò mò, cấp thiết, tự tin hài lòng làm nhiệm vụ  Thành cơng Được gì? Khả Quan trọng Có ích Cơng đổ Có hứng thú 80 Không dự tính – Khơng nhận thức nhu cầu phải thay đổi Suy tính – Nhận thức ban đầu vấn đề Cảm giác mâu thuẫn việc thay đổi Giai đoạn chuẩn bị - Dịch chuyển ban đầu khỏi mâu thuẫn tư tưởng hướng tới hành động Những câu nói phản ánh việc khỏi đầu dịch chuyển Hành động – Bệnh nhân bước để thay đổi Làm việc tích cực để điều chỉnh hành vi mơi trường Giai đoạn trì – Bệnh nhân trì thay đổi thực theo hành động làm Các bước trì thay đổi dài hạn khác với bước thay đổi ban đầu Giai đoạn tái phát – Thay đổi kéo dài thường liên quan tới việc suy giảm Bệnh nhân tái phát với vấn đề hành vi trước 81 Khơng dự tính • Gây nghi ngờ • Nâng cao nhận thức rủi ro vấn đề Suy tính • Tìm mâu thuẫn tư tưởng • Khơng chọn ủng hộ bên Chuẩn bị • Lập kế hoạch cụ thể khả thi • Tìm hiểu “làm kế hoạch khơng thực được?” 82 Hành động  Khuyến khích bước “vừa tầm”  Tìm hiểu “các bước thực nào?”  Phát triển kỹ Duy trì  Tìm hành vi  Xây dựng kế hoạch phòng tránh tái phát 83 Đặt câu hỏi mở Xác nhận Lắng nghe có phản hồi Tóm tắt Giải vấn đề… 84 .. .Liệu pháp tâm lý biện pháp tác động lên tâm lý nhằm mục đích cải thiện tăng cường sức khỏe tâm lý thân chủ.(bệnh nhân/ người nhà) • • • • • • •... bệnh nhân/ người nhà thực hành  Kết hợp: giáo dục sức khỏe liệu pháp tâm lý  Nội dung: giáo dục sức khỏe  Cách thức: liệu pháp tâm lý  Giải quyết: ◦Kiến thức bệnh ◦Thay đổi suy nghĩ ◦Giải cảm... tế…)  Cung cấp thơng tin chủ đề  Đánh giá suy nghĩ bệnh nhân chủ đề sau giáo dục tâm lý  Bình thản Tinh thần Chậm Mạch Chậm Nhịp thở Giãn Cơ Lo lắng Nhanh, hồi hộp Nhanh, nông Căng TẠO MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng liệu pháp tâm lý môn tâm thần , Bài giảng liệu pháp tâm lý môn tâm thần

Mục lục

Xem thêm