0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu

143 1 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:44

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá sự tác động của các nhân tố trách nhiệm xã hội đến niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Apec với tổ chức của mình. Từ đó, đề xuất các giải pháp giúp công ty hoàn thiện chương trình trách nhiệm xã hội nhằm tăng niềm tin, cam kết gắn bó cho nhân viên cũng như nâng cao hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên và góp phần làm cho công ty và xã hội phát triển bền vững. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -- - PHAN NGUYÊN HOA HUYỀN NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR), NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG - APEC GROUP KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -- - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR), NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG - APEC GROUP Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Hoàng Trọng Hùng PHAN NGUYÊN HOA HUYỀN Mã sinh viên: 17K4021094 Lớp: K51A - QTKD Niên khóa: 2017 – 2021 Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2021 Lời Cám Ơn Lời đầu tiên, em xin gửi đến thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, bảo tận tình giúp đỡ thầy suốt năm học qua với kiến thức bổ ích, chuyên sâu điều giúp em có tảng kiến thức vững để tự tin với công việc em sau Đến em hồn thành khố luận, với tên đề tài: “Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group” Để thực thành cơng khóa luận tốt nghiệp trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo với giúp đỡ nhiệt tình c anh chị Cơng ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương Apec Group tạo điều kiện cho em suốt trình nghiên cứu, điều tra, vấn thu thập số liệu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chúc anh chị sức khỏe làm việc thật tốt, thành công công việc sống Đặc biệt, em xin cảm ơn Thầy giáo Hoàng Trọng Hùng Thầy quan tâm, tận tình bảo giúp đỡ em q trình thực tập làm khóa luận cuối khóa Bên cạnh kiến thức liên quan đến nội dung nghiên cứu, em học hỏi từ Thầy thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thành khơng tránh khỏi sai sót hạn chế thực Luận văn Kính mong Qúy Thầy Cơ đóng góp ý kiến để Khóa luận ngày hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 01 năm 2021 Sinh viên Phan Nguyên Hoa Huyền i MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp 4.1.2 Dữ liệu sơ cấp 4.1.2.1 Nghiên cứu định tính 4.1.2.2 Nghiên cứu định lượng 4.2 Phương pháp chọn mẫu 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 5 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 ii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VIÊN 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Lý thuyết trách nhiệm xã hội công ty 11 1.1.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội công ty 11 1.1.1.2 Các thành phần trách nhiệm xã hội công ty (CSR) 12 1.1.1.3 Trách nhiệm xã hội công ty (CSR) bên liên quan 17 1.1.1.4 Nhận thức cơng ty VN lợi ích việc thực CSR 18 1.1.2 Định nghĩa niềm tin vào tổ chức 20 1.1.3 Cam kết với tổ chức 22 1.1.3.1 Định nghĩa cam kết 22 1.1.3.2 Các thành phần cam kết với tổ chức 23 1.1.4 Mối quan hệ CSR tổ chức với niềm tin hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên 25 1.1.5 Mối quan hệ CSR với niềm tin cam kết gắn bó với tổ chức nghiên cứu trước 27 1.2 Giả thuyết nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu 28 1.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 28 1.2.1.1 CSR niềm tin nhân viên 28 1.2.1.2 Mối quan hệ niềm tin cam kết gắn bó nhân viên 30 1.2.1.3 Niềm tin hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên 30 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 1.3 Xây dựng thang đo 32 1.4 Cơ sở thực tiễn 35 iii CHƯƠNG 2: NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR), NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VIÊN APEC GROUP 40 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - APEC GROUP 40 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - APEC GROUP 40 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.1.2 Sơ đồ mơ hình tổ chức mạng lưới kinh doanh Apec Group 41 2.1.1.3 Lĩnh vực hoạt động 42 2.1.1.4 Triết lý kinh doanh 43 2.1.1.5 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi 44 2.1.1.6 Tình hình lao động Apec Group 45 2.1.1.7 Kết hoạt động kinh doanh Apec group 48 2.1.2 Thực trạng hoạt động trách nhiệm xã hội Apec Group giai đoạn 2018-2020 50 2.2 Kết khảo sát Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên Apec Group 58 2.2.1 Thống kê mô tả mẫu điều tra 58 2.2.2Kiểm định độ tin cậy thang đo 60 2.2.2.1 Thang đo Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 60 2.2.2.2 Thang đo niềm tin vào tổ chức 62 2.2.2.3 Thang đo cam kết gắn bó 62 2.2.2.4 Thang đo hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên vào tổ chức 63 2.2.3 Phân tích nhân tố EFA 64 2.2.4 Thống kê mô tả biến quan sát 68 iv 2.2.5 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 74 2.2.6 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 79 2.3 Kết luận 82 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VIÊN APEC GROUP THƠNG QUA CHƯƠNG TRÌNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 84 3.1 Về việc thực trách nhiệm kinh tế 84 3.2 Việc thực trách nhiệm pháp lý công ty 87 3.3 Về việc thực trách nhiệm từ thiện 90 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Kiến nghị 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - CSR: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp - EFA: Phân tích nhân tố khám phá - CBNV: Cán nhân viên - CTCP: Công ty cổ phần vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp mơ hình CSR nhà nghiên cứu 16 Bảng 1.2: Tóm tắt định nghĩa niềm tin tổ chức 20 Bảng 1.3: Tóm tắt định nghĩa cam kết tổ chức 22 Bảng 1.4: Các thành phần cam kết với tổ chức 23 Bảng 2.1 Tình hình lao động Apec group 45 Bảng 2.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Apec Group 48 Bảng 2.3: Kinh phí thực hoạt động cơng tác xã hội năm 2019, 2020 57 Bảng 2.4 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 58 Bảng 2.5: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo nhận thức CSR 60 Bảng 2.6: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo niềm tin tổ chức 62 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo cam kết gắn bó 62 Bảng 2.8: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên 63 Bảng 2.9: Thống kê kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 64 Bảng 2.10: Kiểm định KMO and Bartlett’s Test 64 Bảng 2.11: Kết phân tích EFA thang đo 65 Bảng 2.12: Kiểm định KMO and Bartlett’s Test lần 66 Bảng 2.13: Kết phân tích EFA thang đo lần 66 Bảng 2.14: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm kinh tế 68 Bảng 2.15: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm pháp lý 69 vii Bảng 2.16: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm đạo đức môi trường 70 Bảng 2.17: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm từ thiện 71 Bảng 2.18: Bảng thống kê mô tả niềm tin tổ chức 72 Bảng 2.19: Bảng thống kê mô tả cam kết gắn bó 72 Bảng 2.20: Bảng thống kê mô tả hành vi trách nhiệm xã hội nhân viên 73 Bảng 2.21: Các số đánh giá phù hợp mơ hình với liệu thị trường 75 Bảng 2.22: Độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích 77 Bảng 2.23 Các số đánh giá phù hợp mơ hình SEM 79 Bảng 2.24: Mối quan hệ tương quan nhân tố 801 Bảng 2.25 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 81 viii DD3 819 DD5 818 DD1 595 PL4 984 PL3 861 PL5 756 PL2 650 PL1 597 CG4 930 CG1 908 CG2 887 CG3 772 KT5 794 KT1 757 KT3 754 KT4 725 KT2 566 NT3 NT4 NT2 NT1 TT2 TT1 TT3 TT4 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .856 836 800 788 790 689 676 574 Thống kê mô tả biến quan sát Descriptive Statistics N Mini Maxi mum mum KT1 Công ty cố gắng đạt lợi nhuận tối ưu KT2 Công ty nâng cao suất việc nhân viên KT3 Công ty thiết lập chiến lược dài hạn KT4 Công ty liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm Mean Std Deviati on 250 1.00 5.00 3.9920 69993 250 2.00 5.00 4.0000 79152 250 1.00 5.00 3.9480 72346 250 2.00 5.00 3.9520 73201 KT5 Cơng ty xem hài lịng khách hàng số đánh giá hiệu kinh doanh PL1 Công ty tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh PL2 Công ty tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch tuyển dụng phúc lợi cho nhân viên PL3 Công ty thực nguyên tắc công bằng, không phân biệt đối xử PL4 Lãnh đạo nắm rõ luật lệ liên quan cập nhật chô nhân viên PL5 Tất sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật DD1 Công ty tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh DD2 Công ty hợp tác với khách hàng đối tác theo quy tắc cơng bằng, đơi bên có lợi DD3 Nhân viên u cầu cung cấp thơng tin trung thực, xác cho đối tác khách hàng DD4 Lãnh đạo cơng ty tơi ln quan tâm có trách nhiệm với ảnh hưởng tiêu cực mà cơng ty gây cho cộng đồng DD5 Công ty tham gia vào hoạt động nhằm bảo vệ môi trường cải thiện chất lượng môi trường tự nhiên DD6 Cơng ty thực chương trình đặc biệt nhằm tối thiểu hố tác động tiêu cực đến mơi trường tự nhiên TT1 Công ty quan tâm hỗ trợ giải vấn đề xã hội phát triển cộng đồng địa phương TT2 Công ty ln có ý thức mạnh mẽ việc thực trách nhiệm xã hội TT3 Công ty nổ lực đóng góp cho xã hội khơng đơn kinh doanh lợi nhuận TT4 Cơng ty tơi ln trích/phân chia số nguồn kinh phí cho hoạt động từ thiện 250 2.00 5.00 3.8240 70071 250 2.00 5.00 4.0120 52627 250 2.00 5.00 4.1480 49708 250 2.00 5.00 4.1280 46528 250 2.00 5.00 4.0760 50522 250 2.00 5.00 3.9960 54881 250 1.00 5.00 4.2960 66495 250 2.00 5.00 4.3720 66588 250 2.00 5.00 4.4000 73904 250 1.00 5.00 4.4000 73359 250 2.00 5.00 4.2960 75009 250 2.00 5.00 4.4040 56751 250 2.00 5.00 4.1600 65123 250 2.00 5.00 4.2640 56886 250 2.00 5.00 4.3720 58221 250 2.00 5.00 4.2960 54550 TT5 Công ty tơi ln khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động cộng đồng NT1 Tơi tin tưởng tơi đối xử công mực công ty NT2 Tôi tin đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ công ty NT3 Tôi tin lãnh đạo công ty quan tâm đến ý kiến NT4 Tôi tin tơi phát huy lực phát triển thân công ty CG1 Tôi cảm thấy tình cảm tơi gắn kết với cơng ty CG2 Tôi cảm nhận ý thức mạnh mẽ người thuộc công ty CG3 Ở lại với công ty cần thiết CG4 Nếu rời công ty, khó kiếm việc làm khác cơng ty tơi làm HV1 Tơi tích cực tham gia kiện môi trường tổ chức công ty HV2 Tôi thực hoạt động môi trường để đóng góp tích cực hình ảnh cơng ty HV3 Tơi tình nguyện tham gia dự án, kiện, nỗ lực để giải vấn đề môi trường cơng ty HV4 Tơi tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện cộng đồng HV5 Tơi khuyến khích đồng nghiệp ủng hộ hành vi môi trường cộng đồng Valid N (listwise) 250 2.00 5.00 4.3000 60287 250 2.00 5.00 4.0280 62992 250 2.00 5.00 4.0160 63983 250 2.00 5.00 3.9480 72346 250 2.00 5.00 3.9960 66766 250 2.00 5.00 4.0800 53922 250 2.00 5.00 4.0440 61610 250 2.00 5.00 4.1000 56148 250 2.00 5.00 4.0880 50723 250 2.00 5.00 4.0600 58803 250 2.00 5.00 4.1400 65889 250 2.00 5.00 3.9840 73341 250 2.00 5.00 4.0760 72132 250 2.00 5.00 4.0120 70842 250 Phân tích CFA CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 86 805.801 442 000 1.823 528 000 32 5740.583 496 000 11.574 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 022 834 802 698 Saturated model 000 1.000 Independence model 104 334 291 313 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 860 842 931 922 1.000 Independence model 1.000 000 000 000 CFI 931 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 057 051 064 026 Independence model 206 201 211 000 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P HV3 < - HV 1.000 HV5 < - HV 966 027 35.175 *** HV4 < - HV 859 040 21.633 *** Label Estimate S.E C.R P HV2 < - HV 734 040 18.348 *** HV1 < - HV 600 039 15.285 *** DD4 < - DD 1.000 DD2 < - DD 895 063 14.225 *** DD3 < - DD 1.031 069 14.929 *** DD5 < - DD 976 072 13.627 *** DD1 < - DD 774 066 11.801 *** PL4 < - PL 1.000 PL3 < - PL 873 039 22.177 *** PL5 < - PL 823 058 14.193 *** PL2 < - PL 786 050 15.559 *** PL1 < - PL 671 061 11.053 *** CG3 < - CG 1.000 CG1 < - CG 952 042 22.580 *** CG2 < - CG 1.063 050 21.413 *** CG4 < - CG 788 046 17.108 *** KT5 < - KT 1.000 KT1 < - KT 910 082 11.045 *** KT3 < - KT 1.030 085 12.152 *** KT4 < - KT 1.045 086 12.192 *** KT2 < - KT 834 095 8.788 *** NT3 < - NT 1.000 NT4 < - NT 906 053 17.109 *** NT2 < - NT 766 054 14.239 *** NT1 < - NT 753 053 14.208 *** TT2 < - TT 1.000 Label Estimate S.E C.R P TT1 < - TT 1.034 113 9.165 *** TT3 < - TT 951 102 9.338 *** TT4 < - TT 720 092 7.837 *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate HV3 < - HV 961 HV5 < - HV 962 HV4 < - HV 839 HV2 < - HV 786 HV1 < - HV 719 DD4 < - DD 818 DD2 < - DD 807 DD3 < - DD 837 DD5 < - DD 781 DD1 < - DD 698 PL4 < - PL 941 PL3 < - PL 892 PL5 < - PL 713 PL2 < - PL 751 PL1 < - PL 606 CG3 < - CG 914 CG1 < - CG 906 CG2 < - CG 886 CG4 < - CG 798 KT5 < - KT 779 KT1 < - KT 710 Estimate KT3 < - KT 777 KT4 < - KT 779 KT2 < - KT 575 NT3 < - NT 879 NT4 < - NT 863 NT2 < - NT 762 NT1 < - NT 761 TT2 < - TT 760 TT1 < - TT 686 TT3 < - TT 706 TT4 < - TT 571 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P HV < > DD -.023 029 -.794 427 HV < > PL 056 023 2.497 013 HV < > CG 058 024 2.380 017 HV < > KT 008 027 307 759 HV < > NT 088 031 2.830 005 HV < > TT 050 022 2.220 026 DD < > PL -.017 020 -.846 397 DD < > CG 021 021 966 334 DD < > KT 141 027 5.239 *** DD < > NT -.009 027 -.341 733 DD < > TT 049 020 2.437 015 PL < > CG 074 017 4.277 *** PL < > KT 059 019 3.131 002 Label Estimate S.E C.R P PL < > NT 094 022 4.286 *** PL < > TT 053 016 3.331 *** CG < > KT 038 020 1.928 054 CG < > NT 078 023 3.381 *** CG < > TT 018 016 1.116 264 KT < > NT 075 026 2.920 003 KT < > TT 003 018 193 847 NT < > TT 051 021 2.400 016 e4 < > e5 082 012 6.564 *** Label Độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích ( tính bắng excel) Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate 1- Estimate^2 Bình phương tổng Estimate Độ tin cậy tổng hợp Tổng phương sai trích 1.312357 3.687643 18.207289 0.932767 0.737529 3.941 1.881893 3.118107 15.531481 0.891928 0.623621 3.903 1.879249 3.120751 15.233409 0.890184 0.62415 3.504 0.921968 3.078032 12.278016 0.930154 0.769508 3.62 2.347864 2.652136 13.1044 0.848057 0.530427 Tổng 1Estimate^2 4.267 Estimate^2 HV3 < - HV 0.961 0.076479 0.923521 HV5 < - HV 0.962 0.074556 0.925444 HV4 < - HV 0.839 HV2 < - HV 0.786 0.382204 0.617796 HV1 < - HV 0.719 0.483039 0.516961 DD4 < - DD 0.818 0.330876 0.669124 DD2 < - DD 0.807 0.348751 0.651249 DD3 < - DD 0.837 0.299431 0.700569 DD5 < - DD 0.781 0.390039 0.609961 DD1 < - DD 0.698 0.512796 0.487204 PL4 < - PL 0.941 0.114519 0.885481 PL3 < - PL 0.892 0.204336 0.795664 PL5 < - PL 0.713 0.491631 0.508369 PL2 < - PL 0.751 0.435999 0.564001 PL1 < - PL 0.606 0.632764 0.367236 CG3 < - CG 0.914 0.164604 0.835396 CG1 < - CG 0.906 0.179164 0.820836 CG2 < - CG 0.886 0.215004 0.784996 CG4 < - CG 0.798 0.363196 0.636804 KT5 < - KT 0.779 0.393159 0.606841 0.296079 Tổng Estimate ^2 Tổng Estimate 0.703921 KT1 < - KT 0.71 0.4959 KT3 < - KT 0.777 0.396271 0.603729 KT4 < - KT 0.779 0.393159 0.606841 KT2 < - KT 0.575 0.669375 0.330625 NT3 < - NT 0.879 0.227359 0.772641 NT4 < - NT 0.863 0.255231 0.744769 NT2 < - NT 0.762 0.419356 0.580644 NT1 < - NT 0.761 0.420879 0.579121 TT2 < - TT 0.76 0.4224 TT1 < - TT 0.686 0.529404 0.470596 TT3 < - TT 0.706 0.501564 0.498436 TT4 < - TT 0.571 0.673959 0.5041 0.5776 0.326041 3.265 1.322825 2.677175 10.660225 0.889609 0.669294 2.723 2.127327 1.872673 7.414729 0.777058 0.468168 Giá trị phân biệt Covariances: (Group number Default model) HV < > DD Estimate -0.023 SE 0.063 CR 16.114 P HV < > PL 0,056 0,063 14,889 0,000 HV < > CG 0,058 0,063 14,860 0,000 HV < > KT 0,008 0,063 15,623 0,000 HV < > NT 0,088 0,063 14,418 0,000 HV < > TT 0,05 0,063 14,979 0,000 DD < > PL -0,017 0,063 16,018 0,000 DD < > CG 0,021 0,063 15,421 0,000 DD < > KT 0,141 0,063 13,664 0,000 DD < > NT -0,009 0,063 15,890 0,000 DD < > TT 0,049 0,063 14,994 0,000 PL < > CG 0,074 0,063 14,623 0,000 PL < > KT 0,059 0,063 14,845 0,000 PL < > NT 0,094 0,063 14,331 0,000 PL < > TT 0,053 0,063 14,934 0,000 CG < > KT 0,038 0,063 15,161 0,000 CG < > NT 0,078 0,063 14,564 0,000 CG < > TT 0,018 0,063 15,467 0,000 KT < > NT 0,075 0,063 14,608 0,000 KT < > TT 0,003 0,063 15,701 0,000 NT < > TT 0,051 0,063 14,964 0,000 0.000 Mô hình SEM CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 77 829.499 451 000 1.839 528 000 32 5740.583 496 000 11.574 Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 027 831 802 710 Saturated model 000 1.000 Independence model 104 334 291 313 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI RFI IFI TLI Delta1 rho1 Delta2 rho2 856 841 928 921 1.000 000 1.000 000 000 CFI 928 1.000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 058 052 064 018 Independence model 206 201 211 000 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label NT < - DD -.144 086 -1.672 094 par_31 NT < - PL 296 099 2.985 003 par_32 NT < - KT 262 098 2.678 007 par_33 NT < - TT 228 116 1.966 049 par_34 CG < - NT 160 044 3.670 *** par_35 HV < - NT 227 074 3.051 002 par_36 HV3 < - HV 1.000 HV5 < - HV 966 027 35.185 *** par_1 HV4 < - HV 858 040 21.610 *** par_2 HV2 < - HV 734 040 18.340 *** par_3 HV1 < - HV 600 039 15.289 *** par_4 DD4 < - DD 1.000 DD2 < - DD 893 063 14.246 *** par_5 DD3 < - DD 1.027 069 14.919 *** par_6 DD5 < - DD 974 071 13.649 *** par_7 DD1 < - DD 773 065 11.829 *** par_8 PL4 < - PL 1.000 PL3 < - PL 873 039 22.119 *** par_9 PL5 < - PL 824 058 14.225 *** par_10 PL2 < - PL 785 051 15.530 *** par_11 PL1 < - PL 670 061 11.015 *** par_12 CG4 < - CG 1.000 CG1 < - CG 1.210 072 16.803 *** par_13 CG2 < - CG 1.353 083 16.317 *** par_14 CG3 < - CG 1.273 075 17.046 *** par_15 Estimate S.E C.R P Label KT5 < - KT 1.000 KT1 < - KT 910 082 11.048 *** par_16 KT3 < - KT 1.029 085 12.153 *** par_17 KT4 < - KT 1.045 086 12.190 *** par_18 KT2 < - KT 834 095 8.788 *** par_19 NT3 < - NT 1.000 NT4 < - NT 907 053 17.149 *** par_20 NT2 < - NT 765 054 14.201 *** par_21 TT2 < - TT 1.000 TT1 < - TT 1.038 114 9.125 *** par_22 TT3 < - TT 955 103 9.302 *** par_23 TT4 < - TT 727 093 7.851 *** par_24 NT1 < - NT 753 053 14.181 *** par_38 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) NT NT NT NT CG HV HV3 HV5 HV4 HV2 HV1 DD4 DD2 DD3 DD5 DD1 < < < < < < < < < < < < < < < < - DD PL KT TT NT NT HV HV HV HV HV DD DD DD DD DD Estimate -.136 221 225 154 252 205 962 962 839 785 719 819 806 835 781 699 PL4 PL3 PL5 PL2 PL1 CG4 CG1 CG2 CG3 KT5 KT1 KT3 KT4 KT2 NT3 NT4 NT2 TT2 TT1 TT3 TT4 NT1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - PL PL PL PL PL CG CG CG CG KT KT KT KT KT NT NT NT TT TT TT TT NT Estimate 941 891 714 750 605 796 906 886 916 779 710 777 779 575 879 864 760 757 686 707 574 760 ... KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -- - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR), NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VI? ?N CÔNG TY CỔ... quan trách nhiệm xã hội, niềm tin, cam kết gắn bó với tổ chức hành vi trách nhiệm xã hội nhân vi? ?n Chương 2: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, niềm tin, cam kết gắn bó hành vi trách nhiệm. .. iii CHƯƠNG 2: NHẬN THỨC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP (CSR), NIỀM TIN, CAM KẾT GẮN BÓ VÀ HÀNH VI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÂN VI? ?N APEC GROUP 40 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu