0

Văn hóa đọc của sinh viên trường đại học sao đỏ hiện nay

92 3 0
  • Văn hóa đọc của sinh viên trường đại học sao đỏ hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY VĂN HĨA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY VĂN HĨA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY Chuyên ngành : Xuất Mã số : 61 32 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XUẤT BẢN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HẢI HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Thủy LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy, Khoa xuất thầy cô Học viện Báo chí Tun truyền, đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Trần Văn Hải nhiệt tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cũng này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp - người ln cổ vũ, động viên, khích lệ giúp tơi tự tin suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Mặc dù cố gắng, với điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận sư góp ý nhà khoa học, thầy, cô giáo đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Thủy DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thể cấu giới tính điều tra 47 Biểu đồ 2.2: Bạn có thích đọc sách không? 47 Biểu đồ 2.3: Lý khơng thích đọc sách sinh viên .48 Biểu đồ 2.4: Mức độ thường xuyên đọc sinh viên .50 Biểu đồ 2.5: Ảnh hưởng việc đọc tới kết học tập sinh viên 50 Biểu đồ 2.6: Thể loại sách sinh viên thích đọc 51 Biểu đồ 2.7: Các yếu tố để sinh viên lựa chọn sách 52 Biểu đồ 2.8: Cách thức đọc sinh viên .53 Biểu đồ 2.9: Chi phí đọc sinh viên 55 Biểu đồ 2.10:Thái độ sinh viên với thư viện trường 58 Biểu đồ 2.11: Mức độ thường xuyên tới thư viện sinh viên 59 Biểu đồ 2.12: Mục đích đọc sinh viên 59 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 1.1 Các khái niệm .12 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc sinh viên 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY 42 2.1 Một số vấn đề địa hình khảo sát tiêu chí khảo sát 42 2.2 Thực trạng văn hóa đọc sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ 47 2.3 Cách thức đọc sinh viên 53 2.4 Chi phí vật chất cho việc đọc theo hình thức tiếp cận 54 2.5 Thái độ đọc 57 2.6 Mục đích đọc sinh viên 59 2.7 Đọc theo phân loại nhà xuất 60 2.8 Một số kết luận thực trạng văn hóa đọc sinh viên thơng qua việc khảo sát Trường Đại học Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương 61 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY 65 3.1 Một số khuyến nghị giải pháp để nâng cao văn hóa đọc sinh viên 65 3.2 Một số khuyến nghị giải pháp để nâng cao văn hóa đọc sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ 72 KẾT LUẬN .78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xã hội ngày thông tin trở thành nguồn tài nguyên vô giá xã hội lồi người Thơng tin nhân tố cấu thành khoa học cơng nghệ, tiềm lực quốc gia Thơng tin đóng vai trò chiến lược quan trọng tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước Sách xuất từ lâu ngày trở nên quan trọng người Qua phát triển sách thấy tiến xã hội, khoa học kỹ thuật Trước tài liệu lưu giữ phương tiện đất sét nung, vách hay tảng đá, thẻ tre, thẻ trúc, lụa…cho đến năm 105 sau Công nguyên, người Trung Quốc tạo loại giấy giống với ngày cách trộn bột gỗ nước ấn vào khung vải Loại giấy ban đầu thơ tiền thân giấy đại Và đến kỷ 15, nghề in bắt đầu xuất Châu Âu Năm 1446, Gutenbergh cho đời kỹ thuật in chữ kim loại dịch chuyển giúp cho việc lưu giữ văn giấy, đóng thành tập gọi sách trở nên dễ dàng Đến ngày nay, sách ngày đa dạng hình thức, thể loại Ngồi mảng sách truyền thống có thêm nhiều hình thức sách sách điện tử - thành tựu bật khoa học kỹ thuật Qua phát triển sách, thấy phát triển khoa học kỹ thuật Sách phương tiện mà người sử dụng để lưu trữ thông tin, sáng tạo, phát hay suy nghĩ, nhận định, kinh nghiệm họ lưu truyền lại từ đời sang đời khác Do đó, nói sách chứa đựng hầu hết tri thức nhân loại Đó sản phẩm văn hóa tinh thần người sáng tạo mà nội dung vơ phong phú, nhằm giúp ích cho người sống hàng ngày, đồng thời sách cung cấp hệ thống tri thức toàn diện cho xã hội, góp phần hồn thiện nhân cách cho người Chẳng mà Gheran nói: “Tơi đọc sách khơng để mở mang trí tuệ mà để nâng cao tâm hồn” Vì vậy, sách trở thành kho tài nguyên vô quý giá nhân loại Tầm quan trọng sách phát triển văn minh nhân loại thừa nhận từ lâu Tuy nhiên, sách cần phải đến với người đọc, đáp ứng nhu cầu đọc đối tượng tầm quan trọng nhân lên gấp bội mặt hiệu Xuất phát từ ý nghĩa vai trò sách phát triển người xã hội, Nghị kỳ đại hội Đảng toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều năm gần có quan tâm đến đáp ứng quyền hưởng thụ sách nhân dân, đặc biệt sinh viên, hệ trẻ đất nước Cũng nước giới, Việt Nam nói chung sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nói riêng đứng trước tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng Những thành tựu cách mạng khoa học kỹ thuật lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình đặc biệt internet tạo bùng nổ thông tin phạm vi tồn cầu Mạng thơng tin quốc tế(Internet) với vơ vàn nội dung hình thức hấp dẫn phương tiện truyền thơng nghe nhìn như: truyền hình, phát thanh, băng đĩa, báo chí…đã chi phối lôi người đối tượng sinh viên Cũng phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin, truyền thơng, văn hóa đọc bị lấn át lôi việc sử dụng mạng internet phương tiện nghe, nhìn Văn hóa đọc trường đại học bị suy giảm có thay đổi Tài liệu, sách, báo, sinh viên đọc giảng viên yêu cầu Thời gian mà sinh viên dành nhiều cho lướt facebook, hay truy cập zalo tán gẫu với bạn bè nhiều thời gian đọc sách hay thư viện truy cứu tài liệu Chính vậy, sinh viên trở nên thụ động việc đọc nghiên cứu tài liệu, sách, báo để tích lũy kiến thức phục vụ cho việc tự học nghiên cứu khoa học Có thể nói, thụ động văn hóa đọc làm nghèo tri thức, tâm hồn văn hóa sinh viên, làm sinh viên ngày sống nhiều giới ảo, thiếu lý tưởng, ước mơ hoài bão, xa rời sống thực tế Việc tìm hiểu đáp ứng nhu cầu đọc sách sinh viên chưa đặt cách nghiêm túc; việc tìm giải pháp nhằm định hướng văn hóa đọc cho người trẻ chưa có lời giải đáp thấu đáo Việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhu cầu đọc sách sinh viên, cụ thể sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nhằm nắm bắt thông tin cần thiết phải tiến hành thường xuyên Từ đó, giúp quan lãnh đạo, quản lý xuất có bổ sung, điều chỉnh kịp thời, hợp lý đạt hiệu tuyên truyền cao, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia đóng góp hưởng lợi nhiều q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đào tạo phát triển Trên thực tế, nói, có quan tâm đầu tư nhà nước năm gần đây, song hệ thống thư viện trường đại học cịn gặp nhiều khó khăn nguồn lực thông tin xây dựng chiến lược phát triển văn hố đọc, cơng tác tun truyền, hướng dẫn phát động phong trào đọc sách sinh viên chưa thường xun Có nhiều trường cịn chưa xây dựng hệ thống thư viện số để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đọc tài liệu Các xuất phẩm, đặc biệt sách xem loại hàng hóa bình thường hàng hóa khác Do đó, yêu cầu xuất phẩm phải đảm bảo ý nghĩa giáo dục, trị, văn hóa, tư tưởng, định hướng thẩm mỹ sinh viên lại trở nên mâu thuẫn với yêu cầu kinh doanh có lãi số doanh nghiệp xuất Nhìn góc độ quy luật thị trường đơi cung sách áp đặt cầu, phải chấp nhận cung cách khiên cưỡng Đó lý tạo nên vòng luẩn quẩn khiến cho hoạt động xuất tiếp tục nảy sinh tượng lách rào, phá rào, vi phạm quy định pháp luật xuất phẩm Tất vấn đề có tác động trực tiếp gián tiếp đến việc đọc sách, nhu cầu đọc sách sinh viên Vấn đề nhu cầu đọc sách, văn hóa đọc có nhiều cơng trình đề tài nghiên cứu, nhiên văn hóa đọc sinh viên, trường hợp nghiên cứu cụ thể Trường Đại học Sao Đỏ - tỉnh Hải Dương chưa có đề tài đề cập đến, sinh viên đối tượng đặc biệt quan trọng Xuất phát từ địi hỏi thực tiễn văn hóa đọc sinh viên, tơi chọn nghiên cứu vấn đề: “Văn hóa đọc sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Tình hình nghiên cứu ngồi nước Hoạt động xuất cơng ty nước ngồi tập trung vào giải mối quan hệ nhà sản xuất người tiêu dùng, hoạt động mang đặc điểm kinh doanh, lợi ích kinh tế chủ yếu, tính định hướng xã hội thường quan tâm trọng Do đó, đề tài nghiên cứu khoa học thường tập trung vào nghiên cứu chiến lược quảng bá thương hiệu, maketting Bên cạnh đó, việc khảo sát, tìm hiểu nhu cầu đọc, văn hóa đọc tiến hành thường xuyên nhằm đáp ứng nhanh nhạy, xác nhu cầu thị trường để mang lại hiệu kinh doanh - Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam, đề tài văn hóa đọc dừng lại thư viện, cục bộ, nhỏ lẻ Một số đề tài quy mô lớn nghiên cứu phạm vi vùng miền Một số báo in, báo điện tử có đề tập đến văn hóa đọc sách, thực trạng văn hóa đọc xuống dốc, 72 3.1.3 Đối với với công ty phát hành sách Các đơn vị phát hành sách cần phải tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng nơi thành phố sách dư thừa, ứ đọng, vùng nông thôn miền núi, lại khan hiếm, thiếu hụt… Nhận thức đầy đủ hậu phân phối không thư viện, điểm bưu điện nơi phục vụ nhu cầu sách chưa phát huy tốt vai trò “nhà cung cấp” Tăng cường, xúc tiến việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sách cho sinh viên với nhiều hình thức mang tính định hướng Tạo lập thói quen đọc sách cho sinh viên cần thiết quan trọng cần phải có chiến lược quảng bá, maketting tiếp thị sách đến với người đọc Công ty phát hành sách cần tổ chức đợt giảm giá, khuyến mại, tặng sách cho người đọc yếu tố cản trở, hạn chế nhu cầu đọc sách sinh viên giá sách cao niên khu vực thị, giới trí thức, cán cơng chức, học sinh sinh viên Đặc biệt, sinh viên mức thu nhập thấp giá sách trở thành thứ hàng xa xỉ Tuy nhiên để có giá sách phù hợp với điều kiện kinh tế đối tượng này, cơng ty Phát hành phải có chủ trương giảm thuế, cân đối điều tiết chi phí khâu sản xuất khâu phân phối sách để đưa giá bìa sách với giá thành thực Đồng thời cần có chế sách hỗ trợ tác động để góp phần kích cầu, thúc đẩy thói quen đọc sách sinh viên biện pháp giúp sinh viên đọc sách miễn phí 3.2 Một số khuyến nghị giải pháp để nâng cao văn hóa đọc sinh viên Trƣờng Đại học Sao Đỏ 3.2.1 Đối với tổ chức Đoàn, Hội Tổ chức Đồn niên cần tăng cường cơng tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức xây dựng định hướng đọc lành mạnh cho sinh viên; cần có đề tài nghiên cứu chuyên sâu để có đề xuất với nhà trường nhằm phát triển văn hóa đọc sinh viên 73 3.2.2 Tăng cường xây dựng đầu tư trang thiết bị cho thư viện phục vụ nhu cầu đọc sách thư viện Nếu trước năm 1975, thực trạng chiến tranh làm cho số lượng xuất sách hai miền cịn hạn chế, có khoảng 3.800 đầu sách in từ sau năm 1975 đến nay, theo thống kê Bộ Thông tin Truyền thơng, số lượng nhà xuất bản, báo, tạp chí tăng lên số đáng ngạc nhiên: Hiện nước có 65 nhà xuất bản, số lượng đầu sách xuất tăng gấp lần, khoảng 26.000 đầu sách Có sách in với số lượng khổng lồ như: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Mãi tuổi hai mươi tới hàng trăm vạn Việc xây dựng thiết chế phục vụ nhu cầu đọc sách sinh viên, Chỉ thị 42-CT/TW năm 2004 khẳng định rõ vai trò quan trọng hoạt động xuất công tác tư tưởng nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nước Vì vậy, phái tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thư viện, đại hóa hoạt động thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông để liên kết dịch vụ tăng cường nguồn lực thông tin thư viện theo hướng chia sẻ nguồn lực loại hình thư viện; đảm bảo việc tiếp cận nguồn lực cách dễ dàng, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí người dân; Phát triển dịch vụ thư viện đa dạng; tăng cường hướng dẫn sử dụng thư viện, quảng bá nguồn lực thông tin, vốn tài liệu dịch vụ thư viện; Phát triển dịch vụ thư viện lưu động, xem giải pháp mang ý nghĩa chiến lược việc xây dựng phát triển văn hóa đọc cộng đồng bối cảnh nước ta nay; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thư viện có kiến thức khả quản lý, hoạt động thư viện đại đáp ứng với thay đổi nhanh chóng thời đại Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng xuất phẩm, góp phần xây dựng thị hiếu đọc lành mạnh cho cộng đồng 74 Hiện tại, dù đáp ứng phần lớn nhu cầu sách, giáo trình cho cán sinh viên, việc phát triển nguồn lực thông tin, hoạt động chia sẻ nguồn lực thông tin hệ thống thư viện trường đại học chưa đủ mạnh, số lượng chất lượng nguồn tin trao đổi thấp, hoạt động manh mún, tùy tiện, việc phối hợp, liên kết mang nặng tính hình thức, hiệu quả, thiếu phương pháp, sách phát triển khoa học, quán Vì vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo cần đạo để hình thành hệ thống thư viện điện tử kết nối trường đại học khu vực nước xây dựng thư viện 16 trường đại học đầu tư xây dựng trường trọng điểm quốc gia thành thư viện trung tâm để liên kết hoạt động, thực chia sẻ nguồn lực, nhằm tăng cường nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu đọc ngày cao người dạy người học Một mặt, giúp tăng cường khả đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu đọc sách, tra cứu tài liệu sinh viên, khắc phục thiếu hụt giáo trình, tài liệu, nguồn thơng tin khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo Mặt khác, phát huy tính hiệu quả, tiết kiệm kinh phí đầu tư phát triển nguồn lực thông tin, hướng tới đầu tư tập trung, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp Quan tâm đầu tư trang, thiết bị, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho hệ thống thư viện: Hiện nay, thư viện trường đại học đứng trước vấn đề khó khăn lựa chọn, bổ sung sách, giáo trình mâu thuẫn khơng thể tự giải kinh phí hoạt động cấp cịn eo hẹp với nguồn tài ngun thơng tin ngồi nước ngày có xu hướng tăng nhanh hàng năm Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2007 Bộ Văn hóa Thơng tin (nay Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) yêu cầu: “Hết sức coi trọng vị trí thư viện trường đại học cơng tác đào tạo nghiên cứu khoa học; nâng cấp thư viện trường đại học; xây dựng mới, tu bổ lại trụ sở thư 75 viện, tạo cho thư viện đại sở vật chất trang thiết bị; phong phú tài liệu Xây dựng hệ thống thư viện đại học mạnh, phát triển theo hướng đại, thư viện điện tử, thư viện số Có khả đáp ứng nhu cầu thơng tin người sử dụng cách dễ dàng, nhanh chóng” Vì vậy, trường đại học cần Nhà nước bộ, ban, ngành liên quan cấp kinh phí để đầu tư trang, thiết bị, sách, giáo trình, tài liệu để phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu giảng viên sinh viên với nội dung cụ thể như: Ứng dụng nghiệp vụ thư viện đại vào tổ chức quản lý kho tài liệu theo hướng chuẩn hóa đại hóa phù hợp với xu chung ngành Thư viện Việt Nam giới Không ngừng phát triển số lượng chất lượng sách, giáo trình, tài liệu tham khảo Xây dựng sở liệu số, sưu tập số phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học Đầu tư xây dựng phịng đọc sách chất lượng cao có kết nối hệ thống internet, mở cửa thông tầm, kể thứ bảy chủ nhật để phục vụ sinh viên đọc tra cứu thông tin 3.2.3 Đối với nhà trường gia đình Đổi phương pháp giảng dạy - học tập nhà trường, gắn với yêu cầu đọc học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, từ xây dựng hình thành thói quen đọc cho học sinh từ bắt đầu học Thực đổi phương pháp giáo dục - đào tạo, quán triệt phương châm lấy người học làm trung tâm cấp học, đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, bước đưa nhiệm vụ phải đọc tài liệu tham khảo để củng cố, bổ sung, mở rộng kiến thức sách giáo khoa, giáo trình làm yêu cầu bắt buộc học sinh, đặc biệt sinh viên, từ hình thành thói quen đọc cho đối tượng này; Đổi chương trình giáo dục – đào tạo, bổ sung chương trình giáo dục kiến thức - kỹ đọc, kỹ tìm 76 kiếm thông tin sử dụng thư viện thành nội dung thức, bắt buộc chương trình học cấp học, từ tiểu học đến đại học Hướng dẫn tạo điều kiện cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu có hiệu thơng qua việc đọc sách Để thực đổi phương pháp dạy - học, giảng viên phải xây dựng hình thành thói quen đọc cho sinh viên; giảm thời lượng dạy học, yêu cầu sinh viên phải đọc giáo trình, tài liệu tham khảo để bổ sung, tích lũy kiến thức Các trường đại học bố trí kế hoạch yêu cầu thư viện thực chương trình hướng dẫn kỹ đọc sách, tra cứu thông tin sử dụng thư viện cho sinh viên vào đầu năm học; giảng viên thực nội dung thông qua học phần chương trình đào tạo Qua giúp sinh viên biết lựa chọn nội dung cần đọc; biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho thân; biết tiếp thu nội dung đọc; biết vận dụng kỹ thuật đọc ghi chép, tóm tắt nội dung…; biết vận dụng vào thực tiễn nội dung đọc Thư viện trường đại học cần tổ chức hoạt động tuyên truyền sinh viên khóa học vào trường nội dung liên quan đến hoạt động thư viện văn hóa đọc nhà trường như: hệ thống liệu thư viện bao gồm sách truyền thống sách điện tử; phương pháp đọc sách hiệu quả; phương pháp tra cứu tài liệu… Nói tóm lại, việc phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường đại học hoạt động, điều kiện quan trọng để đổi phương pháp dạy - học, giúp cho giảng viên, sinh viên đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời người, góp phần xây dựng xã hội học tập - mục tiêu quan trọng Đảng Nhà nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 77 Tiểu kết chương Trên số nhóm giải pháp để đề xuất với quan quản lý nhà nước tỉnh Hải Dương, Trường Đại học Sao Đỏ quan quản lý trực tiếp công tác xuất bản, phát hành, in ấn… có sách hợp lý để đáp ứng văn hóa đọc sinh viên Trước thực tế sách đến tay sinh viên cịn thiếu, chất lượng kém; cách đọc sách sinh viên cịn lệch lạc, chưa có tìm tịi tri thức để góp phần đáp ứng nhu cầu sách định hướng cách đọc cho hệ trẻ cần phải có “chung tay, góp sức” tồn xã hội 78 KẾT LUẬN Trong Đường Kách mệnh nói đến hoạt động công hội, Bác đề việc “lập nơi xem sách báo cho công nhân”, hay Nhật ký chìm tàu, Người ca ngợi chợ sách, thư viện công cộng nước Nga Xô Viết câu thơ: “Sách bổ ích tinh thần, Sách mà vào tới tai dân là” Sau ngày độc lập, Bác coi trọng phát triển công tác phát hành sách báo cơng cụ đắc lực để diệt giặc dốt, đồng thời tạo tảng văn hóa tri thức dân tộc Những phát biểu Bác họp, hội nghị ngành nhắc đến tính cần thiết việc đọc sách Bác dặn nhân viên bán sách “cần phải làm cho nhiều người xem, cán ta chưa phải có tiền mua sách Các cháu phải cố gắng phục vụ cho tốt” Xã hội ngày phát triển theo xu hướng “bùng nổ” thông tin, phương tiện truyền thông đại đời tác động khơng nhỏ đến văn hóa đọc sinh viên Tuy nhiên, cho dù khái niệm sách thời phong phú nhiều, phương thức chuyển tải thông tin hấp dẫn khác dường lấn át, nhấn chìm sách, ưu khoa học kỹ thuật… sách khơng “chỗ đứng” tâm hồn tư tưởng người, có sinh viên Đến với sách đến với tri thức to lớn nhân loại, người có hiểu biết sâu rộng giới xung quanh, tất lĩnh vực sống Đối với sinh viên, sách nhu cầu thiếu thời đại, cho dù khoa học cơng nghệ có phát triển đến đâu Sách tốt góp phần quan trọng đào tạo nên hệ sinh viên tài giỏi, giữ vai trò trụ cột cho nước nhà Trách nhiệm Nhà nước, với quan chức lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động xuất bản, cung cấp sách đến tay sinh 79 viên không đưa lại nhận thức giá trị sách mà tạo điều kiện để họ có thật nhiều sách hay để đọc Do đó, Nhà nước cần có đổi nhiều công tác quản lý, đặc biệt xây dựng, bổ sung chế, sách phù hợp với thực tiễn cho hoạt động xuất tháo gỡ lực cản, xây dựng thị trường sách lành mạnh Thông qua việc khảo sát, điều tra, phân tích tổng hợp, đề tài “Văn hóa đọc sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nay” đề cập nội dung thực trạng văn hóa đọc sinh viên nay; qua có đánh giá cụ thể đưa kiến giải tượng thực tế nhằm rút kết luận, đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ vướng mắc đưa việc quản lý đáp ứng văn hóa đọc sinh viên ngày phát triển lành mạnh Do điều kiện thời gian khả nghiên cứu có hạn, người nghiên cứu dù có cố gắng, nỗ lực nhiều kết cơng trình nghiên cứu nhiều chỗ chưa mong muốn Rất mong nhận ý kiến bảo đóng góp thêm để luận văn nâng cao chất lượng nữa./ 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Thông tin truyền thông (2010), Báo cáo đề tài khoa học: Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đọc sách để định hướng xuất sách phục vụ bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc vùng miền Cục thống kê Hải Dương (2010), Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương, Nxb Thống kê, Hà Nội Cục thống kê Hải Dương (2011), Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương; Nxb Thống kê, Hà Nội Cục xuất (1998), Hoạt động xuất chế thị trường (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Hà Nội Cục Xuất (2002), Từ điển Thuật ngữ Xuất bản, in, phát hành sách thư viện quyền, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương (2010), Báo cáo Kết triển khai mơ hình Góc thân thiện Truyền thơng chăm sóc SKSS cho thanhniên cơng nhân lao động trẻ tỉnh Hải Dươngnăm 2009; Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 Trần Văn Hải chủ biên (2007), Lý luận nghiệp vụ xuất bản; Tập 1, Nhà xuất Văn hố - Thơng tin, Hà Nội Nghị Bộ trị Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên(Số 26-NQ/TW ngày 1/7/1985) 10 Nghị 25 BCH Trung ương Đảng khóa X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” 11 Luật Xuất văn hướng dẫn (1994), Hà Nội 81 12 Luật Xuất đề cương giới thiệu luật (2005), Hà Nội 13 Nhiều tác giả (2007), Những kiến thức cần thiết cho niên; Tập 2, Nxb Thanh niên, Hà Nội 14 Hoàng Phê chủ biên (1992), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học – Trung tâm Từ điển ngơn ngữ, Hà Nội 15 Hồng Phê chủ biên (2008), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng, Đà Nẵng 16 Ban Chấp hành Trung ương (2003), Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-1-2003 Ban Bí thư Về nâng cao chất lượng, hiệu công tác xuất bản, phát hành sách lý luận trị tình hình 17 Ban Chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25-82004 Ban Bí thư Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất 18 Ban Chấp hành Trung ương (2006), Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 Bộ Chính trị Về tổ chức vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” 19 Võ Văn Bé (2007), Nâng cao chất lượng công tác xuất sách Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội 20 CD-ROM Hồ Chí Minh tồn tập (2012), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 21 Cục Xuất (2007), Từ điển thuật ngữ xuất - in - phát hành sách, thư viện quyền, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 22 Cục Xuất (2008), Một số văn đạo quản lý Đảng, Nhà nước hoạt động xuất bản, Nxb Bưu điện, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Nghị 09 Bộ Chính trị số định hướng lớn công tác tư tưởng (lưu hành nội bộ), Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Một số văn kiện Đảng công tác tư tưởng - văn hóa, 1986-2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 25 Trần Văn Hải (2012), Lý luận biên tập xuất bản, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 26 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa (2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, t.3 27 Đỗ Quang Hưng (Chủ biên - 1996), Lịch sử xuất sách Việt Nam (sơ thảo), Cục Xuất bản, Hà Nội 28 Luật xuất năm 2012 (2012), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 29 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.13 30 Phòng Sát hạch chuyên ngành xuất (2002), Lý luận nghiệp vụ chuyên ngành xuất bản, Nxb Đại học Bách khoa toàn thư, Trung Quốc 31 Bùi Phụng (1993), Từ điển Việt Anh, Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 32 Tạp chí Nhịp cầu tri thức 33 Tạp chí Xuất Việt Nam 34 Viện Ngơn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 83 PHỤ LỤC Phụ lục 1: HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHIẾU ĐIỀU TRA VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN Mục đích: Tìm hiểu thực tế văn hóa đọc để đưa biện pháp quản lý định hướng xuất sách phục vụ nhu cầu đọc sinh viên Đề nghị đọc khoanh tròn (○) đánh dấu (X) vào số thứ tự, trống lựa chọn, chọn nhiều ý kiến; Nếu có ý kiến khác xin ghi cụ thể Lƣu ý: Phiếu không điều tra nhu cầu sách in mà sách CD, sách điện tử mạng A THÔNG TIN CÁ NHÂN Nội dung TT Họ tên Tuổi Giới tính Trình độ đào tạo Phƣơng án trả lời Nữ Nam Trung cấp Cao đẳng Đại học Khác B CÁC NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/Chị có đọc sách hay khơng? 1.Có (trả lời tiếp câu 2) 2.Không (chuyển sang trả lời câu 84 Nếu Có, xin Anh/Chị cho biết thể loại sách, số lƣợng cuốn, số lần đọc tên nhà xuất TT 1.Thể loại sách 2.Số 3.Số lần đọc theo lƣợng 1.Tuần 2.Tháng Sách văn hóa Sách khoa học Sách giáo trình Tiểu thuyết Truyện ngắn Khác: (kể tên tất nhà xuất bản) 4.Tên nhà xuất Nếu Không đọc, xin Anh/Chị cho biết lý do? (Có thể chọn nhiều phương án) 1.Nội dung TT 2.Lựa chọn (1.Có; Khơng) Khơng có điều kiện mua (Khơng có chỗ bán) Khơng có điều kiện th (Khơng có có chỗ th) Khơng có điều kiện tài Khơng thích đọc Khó tiếp cận với nội dung sách Khác: Hàng tháng, Anh/Chị có tiêu tốn nhiều chi phí cho việc đọc khơng? 1.Có (trả lời tiếp câu 5) 2.Khơng (chuyển sang trả lời câu 6) Nếu Có, Anh/Chị tiêu tốn khoảng tiền tháng cho việc đọc sách? 1.Dưới 100 nghìn 2.Từ 100 nghìn đến 200 nghìn 3.Trên 200 nghìn đồng Nếu Khơng, lý gì? (Có thể chọn nhiều phương án) Mượn bạn bè 3.Đọc ebook Mua 85 Mục đích đọc sách Anh/Chị gì? (Có thể chọn nhiều phương án) 1.Tăng kiến thức 2.Tăng thông tin 3.Khác: 16.Anh/Chị có kiến nghị đề xuất đối việc đáp ứng nhu cầu đọc sách không? Trân trọng cảm ơn Anh/Chị tham gia trả lời câu hỏi điều tra! 86 Phụ lục 2: MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN NHÓM CHO SINH VIÊN -Câu 1: Bạn có đọc sách thời gian gần khơng? Câu 2: Anh/chị có đọc tiểu thuyết kinh điển khơng? Câu 3: Vậy theo anh/chị, loại sách văn học có phù hợp với nhu cầu đọc bạn không? Câu 4: Các anh/chị đọc loại sách nhiều nhất? Câu 5: Anh/chị có đề xuất để đáp ứng nhu cầu đọc mình? Câu 6: Bạn có đọc sách thời gian gần không? Câu 7: Tại bạn không đọc sách thời gian gần đây? Câu 8: Anh/chị đọc sách đâu? Mua, mạng internet, mượn bạn bè hay thuê? Câu 9: Anh/chị thích đọc loại sách gì? ... TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY 42 2.1 Một số vấn đề địa hình khảo sát tiêu chí khảo sát 42 2.2 Thực trạng văn hóa đọc sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ. .. trạng văn hóa đọc sinh viên thơng qua việc khảo sát Trường Đại học Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương 61 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HIỆN NAY ... đề nghiên cứu Chương 2: Văn hóa đọc sinh viênTrường Đại học Sao Đỏ Chương 3: Giải pháp để nâng cao văn hóa đọc sinh viên trường Đại học Sao Đỏ 12 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa đọc của sinh viên trường đại học sao đỏ hiện nay , Văn hóa đọc của sinh viên trường đại học sao đỏ hiện nay

Từ khóa liên quan