0

Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 1 - 12

5 10,715 112

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:58

Giáo án Thủ công - Lớp 3 Tuần 1Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2006Thủ côngGấp tàu thuỷ hai ống khóiI Mục tiêu- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói- Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật- Yêu thích gấp hìnhII Đồ dùngGV : Mẫu tàu thuỷ, quy trình gấp tàu thuỷ, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .HS : Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .III. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS2. Bài mớia. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khóib. HĐ2 : GV HD mẫu* B1 : Gấp, cắt tờ giấy hình vuông* B2 : Gấp lấy điểm giữa và hai đờng dấu gấp giữa HV- Gấp tờ giấy HV làm 4 phần bằng nhau* B3 : Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói- GV HD HS gấp- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .- HS QS nhận xét về đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ- HS tự gấp cắt tờ giấy HV- HS QS- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấyIV Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học- Về nhà tiếp tục tập gấp tàu thuỷ hai ống khóiTuần 2Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2006Thủ côngGấp tàu thuỷ hai ống khóiI Mục tiêu- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói- Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật- Yêu thích gấp hìnhII Đồ dùngGV : Mẫu tàu thuỷ, quy trình gấp tàu thuỷ, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .HS : Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .III. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS2. Bài mớia. HĐ1 : HS thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói- GV gợi ý : sau khi gấp đợc tàu thuỷ, các em có thể dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp.- GV đến các bàn QS, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩmb. HĐ2 : Tr ng bày sản phẩm - Nhận xét các sản phẩm trng bày của HS- Đánh giá kết quả thực hành của HS- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, .- HS nhắc lại thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói- HS QS và nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói. B1 : Gấp, cắt tờ giấy hai hình vuông. B2 : Gấp lấy điểm giữa và hai đờng dấu gấp giữa hình vuông. B3 : Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói- HS thực hành+ HS trng bày sản phẩmIV Củng cố, dặn dò- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS- Dặn dò HS giờ sau mang giấy thủ công giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài : " Gấp con ếch "Tuần 3Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006Thủ côngGấp con ếchI. Mục tiêu- HS biết cách gấp con ếch- Gấp đợc con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật- Hứng thú với giờ học gấp hìnhII. Đồ dùngGV : Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy, tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫmHS : Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫmIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Nêu quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói2. Bài mớia. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét- Con ếch gồm mấy phần ?- Con ếch có hình dạng giống cái gì ?- ếch có ích lợi gì ?b. HĐ2 : GV HD mẫu + B1 : Gấp, cắt tờ giấy hình vuông- HS nêu- Nhận xét bạn- HS QS mẫu con ếch gấp bằng giấy- Gồm 3 phần : phần đầu, phần thân và phần chân- HS trả lời- 1 HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch- HS QS Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2+ B2 : Gấp tạo hai chân trớc con ếch+ B3 : Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch* Cách làm con ếch nhảy- Kéo hai chân trớc của con ếch dựng lên để đầu của ếch hớng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng 1/ 2 ô ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ vào phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trớc- GV vừa HD vừa thực hiện- 1, 2 HS lên bảng thao tác- HS tập gấp con ếch theo các bớcIV Củng cố, dặn dò- GV nhận xét bài học- Về nhà tập gấp con ếchTuần 4Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2006Thủ côngGấp con ếchI. Mục tiêu- HS biết cách gấp con ếch- Gấp đợc con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật- Hứng thú với giờ học gấp hìnhII. Đồ dùngGV : Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy, tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫmHS : Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫmIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS2. Bài mớia. HĐ1 : HS thực hành gấp con ếch- GV QS giúp đỡ, uốn nắn HSb. HĐ2 : Tr ng bày sản phẩm - GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát- GV khen những em gấp đẹp- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm- 1, 2 HS lên bảng nhắc lại và thao tác gấp con ếch. B1 : Gấp, cắt tờ giấy HV. B2 : Gấp tạo hai chân trớc con ếch. B3 : Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch- HS thực hành gấp con ếch theo nhóm- Thi trong nhóm xem con ếch của ai nhảy xa hơn+ HS trng bày sản phẩmIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Về nhà ôn bài, chuẩn bị giấy thủ công màu đỏ, màu vàng .giờ sau học bài " Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh "Tuần 5Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2006Thủ côngGấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàngI. Mục tiêu - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh - Gấp cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán II. Đồ dùngGV : Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công, giấy màu đỏ, màu vàng, hồ, bút, thớc kẻ, Quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàngHS : Kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kiểm tra bài cũ- Kiểm tra sự chuẩn bị của HSB. Bài mớia. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét- Lá cờ có hình gì, màu gì ? Ngôi sao có màu gì ?- Ngôi sao vàng có mấy cánh ? Các cánh có bằng nhau không ?- Ngôi sao đợc dán ở vị trí nào- Nhận xét về chiều dài, chiều rộng, kích thớc ngôi sao- Lá cờ thờng đợc treo ở đâu ?b. HĐ2 : GV HD mẫu+ Bớc 1 : Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh- Cắt 1 HV có cạnh 8 ô- Mặt màu để trên, gấp tờ giấy làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O .+ Bớc 2 : Gấp ngôi sao vàng năm cánh- Đánh dấu hai điểm trên hai cạnh dài của hình tam giác ngoài cùng- Kẻ nối 2 điểm thành đờng chéo, dùng kéo cắt theo đờng kẻ- Mở hình mới cắt ra đợc ngôi sao năm cánh+ Bớc 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao vàng- Lấy tờ giấy màu đỏ dài 21 ô, rộng 14 ô- Kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ- HS QS mẫu lá cờ đỏ sao vàng đợc cắt dán từ giấy thủ công- HS trả lời- HS theo dõi QS GV Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- Đánh dấu vị trí dán ngôi sao- Boi hồ vào mặt sau của ngôi sao- Đặt ngôi sao vào vị trí dán cho phẳng- 1, 2 HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh- HS tập gấp, cắt ngôi sao vàng năm cánhIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học- Về nhà tập gấp lại giờ sau gấp tiếpTuần 6Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2006Thủ côngGấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàngI. Mục tiêu - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh - Gấp cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán II. Đồ dùngGV : Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công, giấy màu đỏ, màu vàng, hồ, bút, thớc kẻ, Quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàngHS : Kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS2. Bài mớia. HĐ1 : Thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng- Nhắc lại các bớc gấp cắt dán ngôi sao năm cánh- GV giúp đỡ, uốn nắn những HS làm cha đúng hoặc còn lúng túng.b. HĐ2 : Trng bày sản phẩm- GV nhận xét, đánh giá những sản phẩm thực hành- Kéo, hồ dán, bút chì, thớc kẻ. Bớc 1 : Gấp giấy để gấp ngôi sao vàng năm cánh. Bớc 2 : Cắt ngôi sao vàng năm cánh. Bức 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao vàng- HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng- HS trng bày sản phẩm của mìnhIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học- Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công các màu, giấy nháp, giấy trắng, hồ dán, kéo để chuẩn bị học bài " Gấp cắt, dán bông hoa ". Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5 . Giáo án Thủ công lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4 - Đánh dấu vị trí dán ngôi sao- Boi hồ vào mặt sau của ngôi sao- Đặt ngôi sao vào vị trí dán cho phẳng- 1, . HS- Dặn dò HS giờ sau mang giấy thủ công giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài : " Gấp con ếch " ;Tuần 3Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006Thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 1 - 12, Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 1 - 12,