0

giao an thu cong lop 2 tuan 4

28 931 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

TUẦN 4 : Ngày soạn :12/9/2008 Ngày giảng:22/9/2008 Toán: 2 9 + 5 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy học: - Que tính, bảng gài. - Bảng phụ ghi bài tập 3. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ: Đặt tính rồi tính. 9 + 5; 9 + 3 ; 9 + 7 -Nhận xét bài làm của bạn. 2 Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi đề. b. Giảng bài mới: - Giới thiệu bài toán có phép tính 29+5 - Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm phép tính gì? - Sử dụng que tính và bảng gài để tìm kết quả. * Hướng dẫn đặt tính rồi tính: - Hướng dẫn học sinh đặt tính theo cột dọc. - Gọi bất kì học sinh nào nêu cách đặt tính rồi tính. - Nhận xét bạn sau đó giáo viên chốt lại cách đặt tính và cách tính. Luyện tập. Bài 1:Tính -Yêu cầu học sinh làm bảng con và 2 em làm bảng lớp. -Nhận xét bài làm của bạn. -Củng cố cách tính cho học sinh. Bài 2: Đặt tính rồi tính. - Gọi học sinh làm bảng lớp cả lớp làm bảng con. - Nhận xét bổ sung. Bài 3: Nối. - Rèn kĩ năng nối các điểm tạo thành hình vuông. - Treo bảng phụ hướng dẫn nối. - Học sinh tập nối vào vở nháp . - Yêu cầu học sinh làm vào vở - Theo dõi học sinh làm.Giúp đỡ các em yếu. - Chấm, chữa bài cho học sinh. 3 Củng cố- dặn dò. - Hệ thống lại bài học hôm nay. -Về nhà tự luyện thêm.Chuẩn bị bài sau : 49 + 25 -3 em làm bảng lớp -Lắng nghe. -Làm phép tính cộng. -Quan sát. -1 em lên bảng làm. -Đọc yêu cầu. -Làm theo yêu cầu của giáo viên. -Đọc yêu cầu. -Làm bảng lớp 2 em.Cả lớp làm bảng con. -Nhận xét, bổ sung. -Theo dõi giáo viên hướng dẫn. -Làm bài vào vở. -Nhắc lại đề toán. Tập đọc: BÍM TÓC ĐUÔI SAM I Mục tiêu: (SGV) -Giáo dục học sinh tính nhân văn sâu sắc trong quan hệ đối xử với bạn bè với một lời khen chân thành là một tặng phẩm giá trị. II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc. - Bảng phụ viết các câu chia theo mục đích nói. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ: -Gọi học sinh học thuộc lòng bài: Gọi bạn. - Có thể nêu một số câu hỏi để hỏi thêm về nội dung bài. - Nhận xét, ghi điểm 2 Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi đề b. Giảng bài mới. Tiết 1: * Giáo viên đọc mẫu: lần 1. * Luyện đọc: - Đọc nối tiếp từng câu.Cả lớp tìm tiếng, từ khó để luyện đọc. - Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp. Tìm câu dài để luyện đọc và hiểu một số từ khó. Ví dụ: “Khi đến trường/ mấy bạn gái cùng lớp reo lên// Aí chà chà// bím tóc đẹp quá//’’ Câu này cần đọc nhanh, cao giọng. -Cần chú ý câu có dấu chấm cảm cần đọc với giọng như thế nào? Cần chú ý học sinh cách đọc các câu đó. - Giảng thêm từ khó cho học sinh hiểu: Đối xử tốt: Là nói và làm những việc tốt cho người khác. - Đọc từng đoạn trong nhóm: Yêu cầu đọc nhóm 4. Theo dõi các nhóm đọc bài. -Thi đọc giữa các nhóm: Gọi 3 nhóm đọc các nhóm khác nhận xét. -Đọc đồng thanh đoạn 1,2. Theo dõi học sinh đọc và chữa lỗi cho học sinh. -2 em đọc bài. -Nhận xét bạn -Lắng nghe. -Đọc nối tiếp từng câu.Tự tìm tiếng, từ khó để đọc. Loạng choạng, ngã phịch, -Đọc nối tiếp từng đoạn. Câu có dấu hỏi: Thật không ạ? -Cách ngắt, nghỉ đúng. - Tự tìm thêm -Câu:Đừng khóc, tóc em đẹp lắm| -2 em nêu từ chú giải ở sgk. -Đọc nhóm 4. -3 nhóm đọc cả lớp chú ý nhận xét các bạn. -Đọc đồng thanh 3 lần. Tiết2: Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài để trả lời câu hỏi. -Các bạn khen Hà điều gì? -Vì sao Hà khóc? -Thầy giáo làm Hà vui bằng vui bằng cách nào? - Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì? * Liên hệ: Các em đã bao giờ trêu bạn như vậy chưa? -Giáo dục cho học sinh về giá trị nhân văn của bài tập đọc. *Luyện đọc lại: - Giáo viên đọc mẫu lần 2. - Yêu cầu học sinh nêu giọng đọc. - Đọc thầm toàn bài. -Khen Hà có bím tóc đẹp -Vì Tuấn cứ kéo tóc Hà. -Khen tóc em đẹp lắm. -Tuấn đã xin lỗi bạn. -Học sinh tự liên hệ. -Học sinh tự nêu giọng đọc. - Hướng dẫn học sinh đọc phân vai . Bài này chúng ta cần đọc mấy vai? Đó là những vai nào? - Cả lớp luyện đọc phân vai. - Giáo viên theo dõi các em đọc. - Gọi các nhóm đọc thể hiện và chấm điểm cho từng cá nhân. - Nhận xét chọn vai đọc tốt nhất. 3 Củng cố- dặn dò : -Qua câu chuyện này em thấy bạn Tuấn có điểm nào đáng khen, có điểm nào đáng chê ? -Về nhà luyện đọc và chuẩn bị tiết sau kể chuyện . -Tự tìm vai để luyện đọc. -Bài này cần đọc 5 vai. Người dẫn chuyện,thầy giáo,Hà,Tuấn,Các bạn gái. -Chọn vai bạn đọc tốt. -Tự nêu. Thöù 3 ngaøy 15 thaùng 9 naêm 2009 Toán t16 : 49 + 25 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy học: Bảng gài, que tính. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. OÅn ñònh :(1’) 2. Bài cũ: (5’) - Nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới ( 30’) * Giới thiệu bài: Ghi đề. * Giảng bài mới: *Neâu Bài toán -Giáo viên cùng học sinh thao tác trên bảng gài để tìm kết quả.Vậy 49+ 25=? -Ghi bảng: 49 + 25 = 74 * Hướng dẫn đặt tính cột dọc: - Gọi học sinh nêu lại cách đặt tính và cách thực hiện tính. *Luyện tập: Bài 1: Tính. Củng cố cách tính cho học sinh. -1 em làm bảng lớp. -Nhận xét bài bạn. -Lắng nghe giáo viên nêu. -Học sinh nêu lại bài toán. -Thao tác que tính cùng giáo viên để tìm kết quả. - Bằng 74.-1 em lên bảng làm.Cả lớp chú ý nhận xét bạn. -2 đến 3 em nêu lại cách đặt tính và cách tính. -Y/c cả lớp làm bảng con.2 hs làm bảng lớp. - Nhận xét bài bạn. Bài 3: C/c cho hs cách giải toán có lời văn. - Gọi vài em đọc bài. - Hướng dẫn hs cách tóm tắt và cách t/baøybài - Yêu cầu cả lớp giải vào vở.1 em lên bảng giải. - Chấm, chữa bài cho học sinh. 4. Củng cố -dặn dò : ( 5’) -Hệ thống lại toàn bộ bài học. -Về nhà tự luyện thêm. . -Đọc yêu cầu. -Làm bảng con. -2 em làm bảng lớp. -Nhận xét bài bạn. Chính tả: (Tập chép) t8 : BÍM TÓC ĐUÔI SAM I Mục tiêu: (SGV) -Giáo dục học sinh tư thế ngồi viết đúng. II Đồ dùng dạy hoc: Bảng phụ chép sẵn đoạn cần chép. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 . OÅn ñònh : (1’) 2.Bài cũ: -Đọc cho học sinh viết: nghi ngờ, nghiêng ngã. Nhận xét bài học sinh. 3. Bài mới: (30’) * Giới thiệu bài: Ghi đề * Giảng bài mới: Giáo viên đọc 1 lần. Gọi 2 em đọc lại. + Đoạn văn kể về cuộc trò chuyện giữa ai với ai? Vì sao Hà không khóc nữa? - Hướng dẫn học sinh nhận xét: + Bài viết có những dấu câu gì? - Luyện viết từ khó:xinh xinh, khuôn mặt,… * Yêu cầu học sinh chép bài vào vở. -Nhắc nhở các em tư thế ngồi viết đúng. - Dò bài: Đổi vở cho bạn dò bài. * Chấm, chữa bài. Bài tập: Bài 2: Điền vào chỗ trống yên hay iên. -Gọi 1 em đọc bài và cho các em điền miệng. -Nhận xét bài học sinh. Bài 3: Điền vào chỗ chấm ân hay âng. -Yêu cầu làm giống như bài 2. Rèn cho học sinh viết đúng chính tả. 4. Củng cố- dặn dò: (5’) -Yêu cầu viết lại các lỗi sai nhiều ở bài viết. -Nhận xét giờ học: -Về nhà các em tự luyện viết lại các lỗi sai. - Viết vào bảng con. - 2 em đọc lại. - Trò chuyện giữa thầy giáo và Hà. - Vì thầy khen tóc Hà đẹp lắm. - Dấu chấm, dấu ngoặc kép…. - Luyện viết vào bảng con. - Chép bài vào vở. - Đổi vở cho bạn dò bài. - Đọc yêu cầu và làm bài bằng miệng. -Nhận xét bài bạn. -Đọc yêu cầu. -Làm bài và nhận xét bài bạn. - Viết bài vào bảng con. Đạo đức t4 : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (T2) I. Mục tiêu : (SGV) II Đồ dùng dạy hoc: -Vở bài tập đạo dức. -Các tình huống. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : (1’) 2. Bài cũ: (5’) TLCH - Nhận xét, tun dương. 3. Bài mới: (30’) * Giới thiệu bài: Ghi đề. * Giảng bài mới: HĐ1: Chia nhóm 4 cho học sinh thực hành ở bài tập trong vở -Gọi đại diện các nhóm trình bày. -Nhận xét nhóm bạn. +Kết luận : Khi có lỗi biết nhận lỗi và sửa lỗi là người dũng cảm. HĐ2: Thảo luận - Thảo luận nhóm đơi. Trình bày các nhóm khác nhận xét bổ sung. Kết luận: Cần bày tỏ ý kiến đúng của mình để người khác hiểu. HĐ3 :Tự liên hệ - Cho học sinh tự liên hệ bản thân. 4. Củng cố- dặn dò: (5’) -Ai cũng có khi mắc lỗi nhưng quan trọng là ta biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy ta sẽ mau tiến bộ . - Về nhà tự luyện thêm. - 2 em nêu cả lớp nhận xét. - Chia nhóm 4 thảo luận. Nêu và cả lớp nhận xét. -Nhắc lại kết luận. -Thảo luận nhóm đơi. -Trình bày. -Nhắc lại kết luận. - Tự liên hệ bản thân.Nêu cho cả lớp nghe và cùng thảo luận. -Nhắc lại kết luận ở vở bài tập. ________________________________________________________________________ Thứ 4 ngày 16 tháng 9 năm 2009 Tốn: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: (SGV) II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ: Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là: 9 và 7; 36 và 6; 29 và 45; - Gọi 3 em lên bảng làm.Nhận xét bài bạn. - Ghi điểm. 2 Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi đề b.Giảng bài mới: Bài 1: Tính nhẩm. -u cầu học sinh nêu kết quả bằng miệng. -Nêu theo dãy.Nhận xét bạn. Bài 2: Tính. -Củng cố cách tính cho học sinh. -u cầu làm bài bằng bảng con. -Đọc u cầu -3 em làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con. -Đọc u cầu. -Nêu nối tiếp theo dãy bàn. -Nhận xét bạn. -Đọc u cầu. -Làm đúng u cầu của giáo viên. -Nhận xét bài bạn. Bài3: Điền dấu. < , > , = -Yêu cầu làm bài vào bảng con. -2 em lên bảng làm. Nhận xét bài bạn. Bài 4: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn -Gọi vài em đọc bài toán.Tìm hiểu bài toán. -Bài toán dạng gì? -Yêu cầu tự giải bài vào vở. -Chấm vở một số em.Nhận xét. Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. -Yêu cầu học sinh làm vào sgk.Nêu kết quả nhận xét bài bạn. 4. Củng cố - dặn dò : (5’) - Hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học. -Về nhà tự luyện thêm các dạng vừa học. -Đọc yêu cầu. -Làm bảng con. -Nhận xét bài bạn. 3 em đọc bài. Tìm hiểu đề.Giải bài toán vào vở. -Đọc yêu cầu. -Làm bài vào sgk. Nêu kết quả bài làm của mình. -Nêu lại nội dung bài học hôm nay. Tập đọc t12 : TRÊN CHIẾC BÈ I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạyhọc: - Tranh minh hoạ bài tập đọc sgk. - Bảng phụ viết câu cần luyện đọc III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. OÅn ñònh (1’) 2.Bài cũ: (5’) - Gọi học sinh đọc bài: Bím tóc đuôi sam. -Nhận xét bạn đọc. Giáo viên chấm điểm 3. Bài mới: (30’) *Giới thiệu bài: Ghi đề * Giảng bài mới: + Giáo viên đọc mẫu toàn bài. -Gọi 1 em đọc lại toàn bài. + Luyện đọc: -Gọi học sinh đọc nối tiếp từng câu. Tìm tiếng, từ khó để luyện đọc. -Gọi đọc nối tiếp đoạn lần 1: Tìm câu khó để luyện đọc. + Đọc nối tiếp đoạn lần 2: Nêu từ khó ở phần chú giải. -Đọc từng đoạn trong nhóm: Đoạn 3. -Thi đọc giữa các nhóm: Nhận xét. -Đọc đồng thanh: Đoạn 3. Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi. -Tìm những từ ngữ tả thái độ của các con vật đối với chúng? -Qua đó ta thấy thái độ của các con vật đối với chúng như thế nào? *Luyện đọc lại: Gọi 1 em đọc lại toàn bài. 2 em đọc bài. -Nhận xét bạn. -1 em đọc bài -Đọc nối tiếp từng câu theo dãy. -Từ khó:Dế Trũi, bái phục, -Chú ý cách ngắt, nghỉ. -Đọc nối tiếp đoạn. -Đọc nhóm 3. -3 nhóm đọc to trước lớp. -Ghép 3 -4 lá bèo sen lại -Thấy cả hòn cuội trắng tinh… -Nghênh cặp mắt nhìn theo, -Các con vật khác bái phục. -1 em đọc toàn bài -Thi đọc . -Thi đọc: 5 đến 6 em chấm điểm.4 4. Củng cố- dặn dò : (5’) -Qua bài văn em thấy cuộc đi chơi của 2 chú Dế có gì thú vị? -Về nhà luyện đọc thêm. -Tự nêu. ________________________________________________________________________ Kể chuyện t4 : BÍM TÓC ĐUÔI SAM I Mục tiêu: ( SGV) II Đồ dùng dạy học: 2 tranh minh hoạ ở sgk. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 . OÅn ñònh (1’) 2.Bài cũ: (5’) - Gọi 3 em nối tiếp kể lại câu chuyện -Nhận xét, Ghi điểm. 3. Bài mới: *.Giới thiệu bài: Ghi đề. * Giảng bài mới: * Giáo viên kể chuyện lần 1: Kể toàn chuyện. -Kể lần 2: theo tranh. * Luyện kể: Gọi học sinh kể chuyện theo gợi ý của GV + Hà có 2 bím tóc ra sao? Khi Hà đến trường các bạn reo lên như thế nào? . -Gọi học sinh thi kể theo tranh. - Kể đoạn 3: -Giáo viên nhấn mạnh kể bằng lời của mình. -Giáo viên theo dõi uốn nắn. * Kể chuyện phân vai: -Yêu cầu học sinh nhận vai kể. - Cho học sinh kể phân vai theo nhóm. - Đại diện nhóm kể trước lớp. - Nhận xét các nhóm kể. - Nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố- dặn dò :(5’) - Gọi 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện. -Nhận xét giờ học: -Về nhà kể cho người thân nghe. - 3 em kể toàn chuyện. - Nhận xét bạn kể. -Lắng nghe. - Học sinh nêu nội dung tranh. - Kể theo gợi ý của giáo viên. - Kể theo tranh. -Kể bằng lời của mình. -Kể phân vai. -Theo dõi giáo viên kể. -Học sinh kể phân vai theo nhóm. -Đại diện nhóm kể trước lớp. -Nhận xét nhóm bạn. -1 em kể lại câu chuyện. _______________________________________________________________________ Tự nhiên xã hội t4 : LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT I.Mục tiêu : Sgv II.Đồ dùng dạy học : Tranh hình1,2,3 III. Các hoạt động dạy học : 1. OÅn ñònh : (1’) 2. Bài cũ : (5’) Làm giừ để cơ được săn chắc - Giáo viên nhận xét đánh giá 3.Bài mới : (30’) * Khởi động : Trò chơi “Xem ai khéo” - GV h/ dẫn cách chơi : - GV nhận xét -> Đây là một trong các bài tập để rèn luyện tư thế, đi, đứng đúng . vận dụng thường xun để có dáng đi, đứng đẹp. * Hoat động 1: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt B1 : Làm việc theo cặp - Quan sát hình 1,2,3,4,5 SGK / 10,11 và nói với nhau về nội dung các hình B2 : Làm việc cả lớp - Đại diện N trình bày. GV và lớp nhận xét + Nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt (ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức và tập luyện TDTT .) + Khơng nên làm gì? (ăn thiếu chất, măng vác vật nặng .) *Hoạt động 2 : Trò chơi nhấc một vật B1 : Giáo viên làm mẫu, H quan sát B2 : Tổ chức chơi : 1 đến 2 HS làm mẫu - Chia lớp thành 3 đội có số người bằng nhau, đứng theo hàng dọc và thực hiện theo lệnh chơi của giáo viên. - GV nhận xét động tác đúng sai + Quan trò chơi các em đã học được gì? (khi nhắc một vật sao cho hợp lý để khơng bị đau lưng và khơng bị cơng vẹo cột sống) 4.Cũng cố dặn dò : ( 5’) - Hệ thống kiến thức tiết học - Nhận xét giờ học - Về nhà thực hiện tốt bài học ________________________________________________________________________ Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2009 Tốn: 8CỘNG VỚI MỘT SỐ : 8+5 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy hoc: Que tính. III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ: -Gọi học sinh đọc bảng: 9 cộng với một số. -Nhận xét, ghi điểm. 2 Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi đề. b. Giảng bài mới: *Giới thiệu phép cộng: 8 + 5. - Hướng dẫn phân tích bài tốn và các em thao tác que tính để tìm kết quả. -Giáo viên kiểm tra một số em. * Hướng dẫn cách đặt tính: -Gọi 1 em lên bảng đặt tính cột dọc và nêu cách tính. +Em đã đặt tính như thế nào và đã thực hiện tính như thế nào? * Lập bảng cơng thức 8 cộng với một số. -Giáo viên ghi bảng học sinh đọc thuộc bảng cơng thức đó. 2 em đọc -Lắng nghe giáo viên nêu bài tốn. -Thao tác trên que tính. -1 em lên bảng làm. -Đặt số thứ nhất dưới số thứ hai dấu cộng đặt phía phải giữa 2 số. -Tự lập được bảng cơng thức. - Học thuộc lòng bảng cơng thức đó. Luyện tập: Bài 1: Tính nhẩm.Củng cố lại bảng cộng vừa học. -u cầu học sinh nêu miệng lần từng bài và cả lớp nhận xét bạn. Bài 2: Tính.Củng cố cách tính theo cột dọc -u cầu học sinh làm bảng con. -Gọi vài em làm bảng lớp. Bài 4: u cầu học sinh đọc kĩ đề và giải vào vở. -Đây là dạng tốn gì? -Chấm, chữa bài 3. Củng cố, dặn dò : (5’) -Gọi vài em đọc lại bảng cộng vưà học -Về nhà tự rèn thêm và chuẩn bị bài sau. -Đọc u cầu. -Nêu miệng từng bài nhận xét bạn. -2 em đọc u cầu. -Làm bài vào bảng con. -2 em làm bảng lớp. -Tự đọc bài và làm bài vào vở. 2 em đọc bảng cộng vừa học. _______________________________________________________________________ _ Chính tả (Nghe viết) t8: TRÊN CHIẾC BÈ I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III Các hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Ổn đònh (1’) 2. Bài cũ : (5’)- 2 HS lên bảng, - GV nhận xét sửa chữa 3. Bài mới : * Giới thiệu bài ghi đề * . Hướng dẫn nghe viết . a. Hướng dẫn HS chuẩn bị - GV đọc bài : 2-3 HS đọc lại -H/d hs tìm hiểu đoạn viết - Hs viết bảng con : Bím tóc khn mặt b. GV đọc HS viết bài vào vỡ c. Chấm, chữa bài Hướng dẫn làm bài tập chính tả * Bài tập 2 : Bảng con - Một HS đọc u cầu của bài - HS tìm và viết vào bảng con - 3,4 HS nhìn bảng đọc lại kết quả * bài 3a : HS làm cỡ: GV chấm chữa bài 4. Củng cố- dặn dò : (5’) - NX tiết học - Giúp đỡ, bình n - HS mở SGK - Nghe,h/d viết bài - Đọc y/c bài tập, làm, chữa bài, nhận xét - r, d hay j :da, dẻ, cụ già, ra vào, cặp da [...]... Chân (2lần ) mỗi lần 2 x 8 nhòp - GV vừa làm mẫu vừa hô nhòp để học sinh làm theo, GV nhận xét, đánh giá * Động tác Lườn (4 - 5 lần ) -Lần 1 GV nêu tên động tác,giải thích,làm mẫu -Lần 2 -3 GV chỉ hô- HS tập, xen kẽ nhận xét và chỉ dẫn thêm -Lần 4 Cho lớp thi GV và cả lớp cùng quan sát nhận xét đánh giá - Ôn lại 4 động tác mới học ( 4 - 5 lần ) - Yêu cầu cả lớp ôn lại lần lượt 4 động tác 4- 5 lần... con Ngày soạn: 14/ 9 /20 08 Ngày giảng : 24 /9 /20 08 Tốn: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: (SGV) II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy 1 Bài cũ: Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là: 9 và 7; 36 và 6; 29 và 45 ; - Gọi 3 em lên bảng làm.Nhận xét bài bạn - Ghi điểm 2 Bài mới: a Giới thiệu bài: Ghi đề b.Giảng bài mới: Bài 1: Tính nhẩm -u cầu học sinh nêu kết quả bằng miệng -Nêu theo dãy.Nhận xét bạn Bài 2: Tính -Củng cố... sinh *Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 - Hướng dẫn tương tự như bài tập 1 - Nhắc nhớ học sinh khi nói lời xin lỗi cần có thái độ thành khẩn -Mời hai đội , mỗi đội cử 2 bạn lên bảng tập nói - Yêu cầu dưới lớp quan sát nhận xét * Bài 3 : - Yêu cầu đọc đề bài - Treo bức tranh 1 lên bảng và hỏi : -Tranh vẽ gì ? Hoạt động học - HS1 : Kể chuyện “ Gọi bạn “ theo tranh - HS2 : - Đọc danh sách tổ... cặp - Quan sát hình 1 ,2, 3 ,4, 5 SGK / 10,11 và nói với nhau về nội dung các hình B2 : Làm việc cả lớp Đại diện N trình bày GV và lớp nhận xét + Nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt (ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức và tập luyện TDTT ) + Khơng nên làm gì? (ăn thiếu chất, măng vác vật nặng ) *Hoạt động 2 : Trò chơi nhấc một vật B1 : Giáo viên làm mẫu, H quan sát B2 : Tổ chức chơi : - 1 đến 2 HS làm... Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 - Hướng dẫn tương tự như bài tập 1 Bài 3 : - Yêu cầu đọc đề bài - Treo bức tranh 1 lên bảng và nêu câu hỏi hs TL -Tranh vẽ gì ? - Yêu cầu nhiều bạn nối tiếp đứng lên nhìn tranh tập nói - Lắng nghe và nhận xét bài làm học sinh Bài 4: - Yêu cầu học sinh tự viết vào vở những điều đã nói ở trên dựa theo một trong hai bức tranh - Nhận xét ghi điểm học sinh 4. .. chơi trò chơi Về nhà thực hiện theo YC Toán :28 + 5 A Mục đích yêu cầu : (sgv) B Chuẩn bò :- Bảng gài - que tính C Lên lớp : Hoạt động dạy 1.Bài cũ : - HS1 : đọc thu c lòng bảng các công thức 8 cộng với 1 số -HS2 : - Tính nhẩm : 8 + 3 + 5 ; 8 + 4 + 2 -Giáo viên nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: * Giới thiệu phép cộng 28 + 5 - Nêu bài toán : có 28 que tính thêm 5 que tính Hỏi tất cả có... hợp          Giáo viên HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Ôn lại 4 động tác mới học ( 4 - 5 lần ) - Yêu cầu cả lớp ôn lại lần lượt 4 động tác 4- 5 lần mỗi động tác 2 x 8 nhòp *Thi thực hiện 4 động tác Vươn Thở - Tay * Trò chơi : “ Kéo cưa lừa xẻ “ - Lớp chơi trò chơi -Lần 1 cho 1 hoặc 2 cặp chơi thử Lần 2 chia về các tổ để chơi c.Phần kết thúc: -Cúi người thả lỏng 5 - 6 lần - Trò chơi... tra bài cũ : Mời 1 -2 em lên kiểm tra 3 động tác đã học b.Phần cơ bản : -Ôn 3 động tác Vươn thở ,Tay và Chân (2lần ) mỗi lần 2 x 8 nhòp - GV vừa làm mẫu vừa hô nhòp để học sinh làm theo, GV nhận xét, đánh giá * Động tác Lườn (4 - 5 lần ) -Lần 1 GV nêu tên động tác,giải thích,làm mẫu -Lần 2 -3 GV chỉ hô- HS tập, xen kẽ nhận xét và chỉ dẫn thêm -Lần 4 Cho lớp thi GV và cả lớp cùng quan sát nhận xét đánh... - Tập hợp lớp báo cáo - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung u cầu giờ học - Khởi động 2 Phần cơ bản : *Ơn 2 động tác vươn thở và tay 2 lần, mõi ĐT 2 x 8 nhịp - LT điều khiển - GV nhận xét sửa sai * Học động tác chân - GV làm mẩu phân tích + Lần 1 ,2 : GV vừa giải thích, làm mẫu – HS quan sát bắt chước + Lần 3 ,4 : GV hơ học sinh tập, nhận xét + Lần 5 thi đua giữa các tổ- GV lớp nhận xét đánh giá *... điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài: Ghi đề a Hướng dẫn viết chữ cái hoa - GV giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét trên bìa chữ mẫu - Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu - Giáo viên viết mẫu và nhắc lại cách viết :ĐB -HS quan sát và lắng nghe trên ĐK6, viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết nét cong trái tạo thành vòng xoắn ta ở trên đầu chữ, phần cuối nét cong lượn trái vòng trong DBDK2 b.HS viết bảng con 2 -3 . TUẦN 4 : Ngày soạn : 12/ 9 /20 08 Ngày giảng :22 /9 /20 08 Toán: 2 9 + 5 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy học: - Que. viên cùng học sinh thao tác trên bảng gài để tìm kết quả.Vậy 49 + 25 =? -Ghi bảng: 49 + 25 = 74 * Hướng dẫn đặt tính cột dọc: - Gọi học sinh nêu lại cách
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thu cong lop 2 tuan 4, giao an thu cong lop 2 tuan 4,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ viết các câu chia theo mục đích nĩi. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

Bảng ph.

ụ viết các câu chia theo mục đích nĩi Xem tại trang 2 của tài liệu.
II Đồ dùng dạyhọc: Bảng gài, que tính. III. Các hoạt động dạy học: - giao an thu cong lop 2 tuan 4

d.

ùng dạyhọc: Bảng gài, que tính. III. Các hoạt động dạy học: Xem tại trang 4 của tài liệu.
II Đồ dùng dạy hoc: Bảng phụ chép sẵn đoạn cần chép. III Các hoạt động dạy học: - giao an thu cong lop 2 tuan 4

d.

ùng dạy hoc: Bảng phụ chép sẵn đoạn cần chép. III Các hoạt động dạy học: Xem tại trang 5 của tài liệu.
-3 em làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

3.

em làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Gọ i3 em lên bảng làm.Nhận xét bài bạn. - Ghi điểm. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

i3.

em lên bảng làm.Nhận xét bài bạn. - Ghi điểm Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Yêu cầu làm bài vào bảng con. -2 em lên bảng làm. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

u.

cầu làm bài vào bảng con. -2 em lên bảng làm Xem tại trang 7 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạyhọc: Tranh hình1,2,3 III. Các hoạt động dạy học : - giao an thu cong lop 2 tuan 4

d.

ùng dạyhọc: Tranh hình1,2,3 III. Các hoạt động dạy học : Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn cụm từ ứng dụng. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

Bảng ph.

ụ viết sẵn cụm từ ứng dụng Xem tại trang 11 của tài liệu.
II. Chuẩn bị :- Bảng gài - que tính. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

hu.

ẩn bị :- Bảng gài - que tính Xem tại trang 13 của tài liệu.
II Đồ dùng dạy hoc: Bảng phụ chép sẵn đoạn cần chép. III Các hoạt động dạy học: - giao an thu cong lop 2 tuan 4

d.

ùng dạy hoc: Bảng phụ chép sẵn đoạn cần chép. III Các hoạt động dạy học: Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Viết bài vào bảng con. - giao an thu cong lop 2 tuan 4

i.

ết bài vào bảng con Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Gọ i3 em lên bảng kể lại câu chuyện “ Gọi bạn “theo tranh minh họa  - giao an thu cong lop 2 tuan 4

i3.

em lên bảng kể lại câu chuyện “ Gọi bạn “theo tranh minh họa Xem tại trang 26 của tài liệu.