0

giao an thu cong lop 2 tuan 14

33 865 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

TUẦN 14 Thứ 2 /23/11/2009 Tập đọc t40+41: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. Mục đích yêu cầu : - HS đọc trơn được toàn bài. Nghỉ, ngắt hơi hợp lí - Biết đọc giọng p/biệt giữa người kể và giọng n/vật - Hiểu nghóa từ và ý nghóa câu chuyện : ĐK sẽ tạo nên sức mạnh. Anh em trong nha fphải đ/kết yêu thương nhau. II. Chuẩn bò :Tranh minh họa . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Kiểm tra bài cũ : 5’ - 2 hs đọc và TLCH trong bài tập đọc:“ Quà của bố ” - Gv nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới ; 30’ * Luyện đọc. -Gv đọc mẫu diễn cảm toàn bài . -HDH luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ. * Đọc từng câu . -Luyện đọc:túi tiền, bẻ gãy, buồn phiền. -H đọc nối tiếp lần 2 * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp . +Đoạn 1:giảng “va chạm” +Đoạn 2:“Một hôm dễ dàng” +Đoạn 3:“Như thế thì mạnh.” * Đọc từng đoạn trong nhóm – hs nhận xét bạn đọc . * Thi đọc : Mời 2 thi đọc . -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Lớp lắng nghe đọc mẫu . -Luyện đọc : buồn phiền, bẻgãy ,túi tiền. -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu lần 2 -H đọc theo yêu cầu. -H lắng nghe. - H đọc . -Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) . -H khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Các nhóm thi đọc bài Tiết 2 : * Hướng dẫn tìm hiểu bài -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi : -Câu chuyện có những nhân vật nào ? - Thấy các con không thương yêu nhau ông cụ đã làm gì? … - Người cha muốn khuyên các con điều gì ? + Gv: Người cha đã dùng câu chuyện rất dễ hiểu để khuyên bảo các con. * Luyện đọc lại - Phân vai luyện đọc. -Thi đọc theo vai -1 H thể hiện toàn bài. - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh ,ghi điểm . 4. Củng cố dặn dò : 5’ -Tìm các câu ca dao tục ngữ liên quan đến bài học? -Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm -Ông cụ và bốn người con. -Ông cụ rất buồn phiền , tìm cách dạy các con…. -Anh , chò em trong nhà phải …, chia rẻ sẽ bò yếu đi . - Luyện đọc theo yêu cầu giáo viên . - Các nhóm phân vai luyện đọc. - Thi đọc theo vai . -Lớp lắng nghe, nhận xét. -Anh em như thế tay chân ./ Môi hở răng lạnh - Hai em nhắc lại nội dung bài . __________________________________________________________________________ Toán t66 : 55 -8, 56 – 7, 37 – 8, 68 - 9 I. Mục đích yêu cầu - HS nắm cách trừ . Vận dụng vào làm tính và giải toán - Rèn kĩ năng đặt tính và tính. - GD tính cẩn thận cho hs II. Đồ dùng : sgk III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ 2 em -Đặt tính rồi tính : 15 - 8; 16 -7 ; 17 - 9 ; -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ *Phép trừ 55 - 8 - H/d hs t/hiện như sgk - Viết lên bảng 55 - 8 * Yêu cầu 1 em lên bảng - Yêu cầu lớp tính vào nháp -Yêu cầu nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 55 - 8 . * Phép tính 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 - Yêu cầu lớp :đặt tính và tính ra kết quả . - Mời 3 em lên bảng làm Y/c lớp làm vào nháp . * Luyện tập : Bài 1: Tính -Yêu cầu H làm bài bc .Lần lượt H nêu kết quả. -Ba em lên bảng mỗi em làm một bài . -Học sinh khác nhận xét . - Quan sát và lắng nghe . - Thực hiện phép tính trừ 55 - 8 47 8 55 − - Nhiều em nhắc lại . - lớp làm vào nháp B1 49 7 56 − 29 8 37 − 59 9 68 − -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: Tìm x - Yêu cầu H làm bài vào vở . - Nêu cách tìm số hạng chưa biết . Bài 3 : Yêu cầu HS quan sát mẫu và cho biết mẫu gồm những hình gì ghép lại với nhau ? - 1 em lên bảng chỉ HCN và hình tam giác trong mẫu - Mời 1 em lên vẽ trên bảng .Lớp vẽ vở nháp. - Nhận xét bài làm học sinh . 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ - Khi đặt tính theo cột dọc ta cần chú ý điều gì -Dặn về nhà học và làm bài tập . 36 9 45 − 87 9 96 − 78 9 87 − 49 9 58 − B2; x + 9 = 27 7 + x =35 x = 27 – 9 x = 35 – 7 x = 16 x = 28 B3: Gồm hình tam giác và HCN ghép lại. - Chỉ trên bảng . - H vẽ theo yêu cầu. - 3 H nêu. - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ____________________________________________________________________________ Thứ ba / 24 /g11 / 2009 Thể dục t 27 : Trò chơi “Vòng tròn”- Đi đều I.Mục đích yêu cầu : Học trò chơi “ Vòng tròn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức độ ban đầu . II.Đòa điểm phương tiện:- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bò còi , vẽ 3 vòng tròn đồng tâm . III. Lên lớp : Nội dung và phương pháp dạy học Đ/lượn g Đội hình luyện tập 1.Bài mới a.Phần mở đầu : -Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học . - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp . - Đi dắt tay nhau chuyển thành vòng tròn . - Ôn bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhòp . b.Phần cơ bản : * Trò chơi “ Vòng tròn” - GV nêu tên trò chơi và cho HS điểm số theo chu kì 1 -2 . - ND và cách chơi như sgv - Tập nhón chân hoặc bước tại chỗ , vỗ tay theo nhòp khi nghe thấy lệnh “ Nhảy !” các em nhảy chuyển đội hình tập - Tập đi nhún chân , vỗ tay theo nhòp khi có lệnh của giáo viên , nhảy chuyển đội hình . Tập 6 -8 lượt . - Ôn đi đều .( 2 lần ) - Yêu cầu cả lớp ôn lại động tác đi đều do cán sự điều khiển. c.Phần kết thúc -Cúi lắc người thả lỏng -Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tónh ( tự chọn ) -Giáo viên hệ thống bài học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . -GV giao bài tập về nhà cho học sinh . 5’ 18’ 6 - 8 lần . 5 - 6 lần 5’ 5’ Toán t67 : Luyện tập I. Mục đích yêu cầu : - Củng cố về các phép trừ có nhớ đã học các tiết 64 , 65 , 66 ( tính nhẩm và tính viết ) . - Bài toán về ít hơn .Biểu tượng về hình tam giác . II. Chuẩn bò :- 4 mảnh bìa hình tam giác như bài tập 5 . III, Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ 75 - 39 ; 95 - 46 - Nêu cách đặt tính , cách tính -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3. Bài mới : 30’ * Giới thiệu bài: * Luyện tập : -Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Y/c lớp tự làm bài vào vở-nối tiếp đọc chữa bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Hãy so sánh kết quả của 15 - 5 - 1 và 15 - 6 -Hai em lên bảng mỗi em làm một yêu cầu -Học sinh khác nhận xét . * Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại tựa bài. B1:- Một em đọc đề bài . -Tự nhẩm và làm vào vở . - Lần lượt theo bàn đọc kết quả nhẩm . - Em khác nhận xét bài bạn . B2;-Một em đọc đề bài sách giáo khoa . - Kết luận : Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . - Y/c lớp làm vào vở , 4 em lên bảng làm bài - Nhận xét đánh giá bài làm học sinh . Bài 4: - Gọi một em đọc đề bài - H/d hs giải -Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . - Mời 1 em lên bảng làm bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 5 – Mời một học sinh đọc đề bài . - Tổ chức cho học sinh thi xếp hình . - Tổ nào xếp nhanh đúng là tổ thắng cuộc -nhận xét -Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh . 4 Củng cố - Dặn dò: 5’ * Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . - Lớp thực hiện vào vở . B3: - Một em nêu đề bài . -Bốn em lên bảng thực hiện . 35 72 81 50 - 7 - 36 - 9 - 17 28 36 72 33 B4:- Đọc đề . Một em lên bảng giải bài . Giải : Số lít sữa chi vắt : 50 - 18 = 32 ( l ) Đ/ S : 32 l . - Nhận xét bài làm của bạn . B5 : Đọc đề . - Các tổ thi xếp hình . ____________________________________________________________________________ Đạo đức t14 : Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp (t2) I . Mục tiêu : Như tiết 1 . II. Chuẩn bò : Phiếu học tập . III. Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh ; 1’ 2.Bài cũ ; 5’ 3. Bài mới: 30’  Hoạt động 1 : Nhận xét hành vi . - Chia lớp thành 4 đội . -Yêu cầu các đội thảo luận để nêu cách xử lí (Sgk ) - Khen những nhóm trả lời đúng nhất . - Kết luận : sgk Hoạt động 2; Ích lợi giữ gìn trường lớp sạch đẹp . - Tổ chức để học sinh chơi trò chơi tiếp sức . - Khen những đội có nhiều việc làm nhất . - Kết luận : sgk  HĐ 3 : Trò chơi :“ Đoán xem tôi làm gì “. - Yêu cầu lớp chia thành hai đội mỗi đội cử 5 em lên tham gia trò chơi với nội dung làm một việc gì đó về giữ gìn trường lớp sạch đẹp . - Quan sát nhận xét và khen đội thắng cuộc . - Lớp chia 4 đội . - Các đội cử ra đội trưởng để điều khiển đội mình làm việc . -Lần lượt các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp . - Các bạn làm như vậy là không đúng nên vứt rác vào thùng qui đònh . - Mai làm như vậy là rất đúng quét dọn trường lớp sạch sẽ , thoáng mát để học tập tiếp thu bài tốt hơn - Nam làm như vậy là sai vì vẽ lên tường sẽ làm cho bẩn trường lớp …. -Lớp lắng nghe nhận xét bạn . - Nhiều em nhắc lại ghi nhớ . -Lần lượt một số em đại diện cho các đội lên t/gia trò chơi - hình thức thi tiếp sức . 4.Củng cố dặn dò : 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học -Lớp lắng nghe nhận xét xem bạn đã làm được những việc gì để giữ gìn trường lớp sạch đẹp . - Nhiều em nhắc lại ghi nhớ . ___________________________________________________________________________ Thứ tư ngày 25/ 11 2009 Toán t68 : Luyện tập I. Mục đích yêu cầu -H thuộc bảng trừ và vận dụng tốt để làm bài tập. II.Đồ dùng : sgk-VBT. III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Bài cũ : 5’ -Đặt tính rồi tính : 42 - 16 ; 71 – 52. - Giáo viên nhận xét đánh giá 3.Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Bảng trừ : Bài 1: * Trò chơi ; sgk -Yêu cầu nhận xét kiểm tra bảng của các nhóm Bài 2: Yêu cầu tự làm bài vào vở . - Gọi 3 HS lên bảng làm , mỗi em làm một ý . - Yêu cầu 3 em lên bảng nêu rõ cách nhẩm từng phép tính . - Nhận xét ghi điểm . Bài 3 : Yêu cầu HS quan sát mẫu và cho biết mẫu gồm những hình gì ghép lại với nhau ? - Gọi 1 em lên bảng chỉ hình chữ nhật và hình tam giác trong mẫu . -H vẽ bài vào vở nháp. - Mời 1 em lên vẽ trên bảng . - Nhận xét bài làm học sinh . 4. Củng cố - Dặn dò:5’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng –lớp bảng con -Học sinh khác nhận xét . - Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại tựa bài. B1:- Chia 4 đội .Thực hiện làm vào phiếu. - Đại diện từng đội đọc lên bảng trừ. -Lớp học thuộc bảng trừ. B2: -Yêu cầu lớp tự làm vào vở . 3 + 9 - 6 = 6 ; 7 + 7 - 9 = 5 ; 6 + 9 - 8 = 7 - Nêu cách nhẩm đối với các phép tính trên . - Em khác nhận xét bài bạn . B3:- Gồm hình tam giác và hình chữ nhật ghép lại. - Chỉ trên bảng . - Em khác nhận xét bài bạn . - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa học . __________________________________________________________________________ Tập đọc t42 : Nhắn tin I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : quà sáng , lồng đèn, quét nhà, chuyền , quyển , .Nghỉ hơi đúng các dấu câu và giữa các cụm từ . * Hiểu nội dung hai tin nhắn trong bài . Biết cách viết một tin nhắn ( ngắn gọn , đủ ý ). II. Chuẩn bò – Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc . III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ỔN đònh : 1’ 2. Kiểm tra bài cũ : 5’ - 3 học sinh đọc bài và TLCH về nội dung bài “ Câu chuyện bó đũa “. 3.Bài mới : 30’ a) Phần giới thiệu : b) Đọc mẫu -Đọc mẫu : -Đọc giọng thân mật , tình cảm. - Gọi một em đọc lại . * Hướng dẫn phát âm - Yêu cầu đọc từng câu trong từng mẫu tin. * Hướng dẫn ngắt giọng : * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng mẫu tin trước lớp . - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . - Kết hợp giảng nghóa : -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn đọc các cụm từ khó . *Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . - Các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài Tìm hiểu bài: -Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi : + Những ai nhắn tin cho Linh?Nhắn … nào ? +Vì sao chò Nga và Hà phải nhắn tin …cách ấy ? - Yêu cầu học sinh đọc lại mẫu tin thứ nhất . + Chò Nga nhắn tin Linh những gì ? . - Bài tập yêu cầu em làm gì ? - Vì sao em phải viết tin nhắn ?ND tin nhắn là gì ? - Yêu cầu lớp thực hành viết tin nhắn sau đó gọi một số em đọc . - Lắng nghe khen ngợi những em viết tin ngắn gọn đầy đủ ý . 4. Củng cố dặn dò : 5’ -Tin nhắn dùng để làm gì ? -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . - Hai em đọc bài “ Câu chuyện bó đũa “ và trả lời câu hỏi của giáo viên. - Lớp lắng nghe giáo viên . -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu .Đọc chú thích . - Một em đọc lại - quà sáng , lồng đèn , quét nhà , que chuyền , quyển , -Hai đến ba học sinh đọc. - Em nhớ quét nhà ,/ học thơ / và làm ba bài tập toán / chò đã đánh dấu .// Mai đi học / bạn …hát / cho tớ mượn nhé .// -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Ba em đọc từng đoạn trong bài . - Lắng nghe giáo viên . -Đọc từng mẫu tin trong nhóm . - Các nhóm thi đua đọc bài ,đọc đồng thanh và cá nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh cả bài . -Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm bài - Chò Nga và bạn Hà …vào một tờ giấy . - Vì lúc chò Nga đi Linh … Còn … có ở nhà . - Một em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Quà sáng chò để … Linh các công việc cần làm …. - Đọc yêu cầu đề .Viết tin nhắn . - Vì bố mẹ đi làm , chò đi chợ chưa về . Em sắp đi học …. - Thực hành viết tin nhắn . - Lần lượt từng em đọc tin nhắn . - Lớp theo dõi nhận xét bài viết của bạn . _________________________________________________________________________________- Kể chuyện t14 : Câu chuyện bó đũa . I. Mục đích yêu cầu : - Biết dựa vào tranh minh họa gợi ý dưới mỗi tranh và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được toàn bộ câu chuyện. Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp được với lời kể với nét mặt , điệu bộ. Biết theo dõi lời kể của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn . II. Chuẩn bò -Tranh ảnh minh họa.Một bó đũa , một túi đựng tiền như trong câu chuyện - Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ 3 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “ Bông hoa niềm vui “ . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3.Bài mới :30’ a) Phần giới thiệu : * Hướng dẫn kể từng đoạn : + Bước 1 : Kể lại từng đoạn: -Treo tranh minh họa mời một em nêu yêu cầu - Yêu cầu quan sát và nêu nội dung từng bức tranh - Nhận xét sửa từng câu cho học sinh . - Yêu cầu học sinh kể trong nhóm . - Yêu cầu kể trước lớp + Kể lại toàn bộ câu chuyện : - Yêu cầu nối tiếp nhau kể lại câu chuyện theo vai theo từng bức tranh . - Lần 1 : giáo viên làm người dẫn chuyện . - Lần 2 : Học sinh tự đóng kòch . 4 .Củng cố dặn dò : 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe - Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện mỗi em một đoạn . - 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . -Vài em nhắc lại tựa bài - Chuyện kể : “ Câu chuyện bó đũa “ . - Quan sát và nêu : Tranh 1 : - Các con cãi nhau khiến người cha rất buồn và đau đầu . Tranh 2 : - Người cha…sẽ được thưởng tiền . Tranh 3 : - Các con lần lượt … bẻ gãy đựơc . Tranh 4 : - Người cha tháo … cây dễ dàng . Tranh 5 : Các con hiểu ra lời khuyên của cha -Lần lượt từng em kể-theo dõi và bổ sung - Đại diện các nhóm lên kể theo tranh . - Mỗi em kể một nội dung của 1 bức tranh - Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay - Vài nhóm lên đóng vai Tự nhiên xã hội t14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà I. Mục đích yêu cầu : Biết được những thứ có thể gây ngộ độc cho mọi người trong gia đình , đặc biệt là em bé . - Biết được những công việc cần làm để phòng chống ngộ độc khi ở nhà . Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người thân trong gia đình bò ngộ độc . - Biết được nguyên nhân ngộ độc qua đường ăn , uống . II. Chuẩn bò Tranh vẽ SGK trang 30, 31 . Bút dạ bảng , giấy A3 . Phấn màu.Một vài vỏ thuốc tây III. Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Bài cũ: 5’ (3 em) “ Giữ sạch vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở “ 3. Bài mới: 30’ a) Giới thiệu bài: Hoạt động 1 :-Thảo luận nhóm ( làm việc với SGK) - Ba em lên bảng nêu các cách giữ gìn vệ sinh nhà ở trước lớp . - Khi mắc bệnh chúng ta cần uống thuốc . Bước 1 -Yêu cầu lớp quan sát các hình 1 - 3 trong sách kết hợp thảo luận theo câu hỏi gợi ý . Bước 2 :- Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm đôi . - ND t/luận trong sgk - Nhận xét bình chọn đội thắng cuộc . Bước 3 :- Theo em chúng ta ngộ độc thức ăn do những nguyên nhân nào ? * Giáo viên rút kết luận . -Hoạt động 2 : - Phòng tránh ngộ độc. Bước 1 - Yêu cầu quan sát các hình 4 và 5 SGK thảo luận trả lời câu hỏi : - Người trong hình đang làm gì ? Làm như thế có tác dụng gì ? Bước 2 - Yêu cầu các nhóm lên trình bày kết quả . - Lắng nghe , nhận xét bổ sung ý kiến học sinh . Hoạt động 3 : - Đóng vai . 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhắc nhớ học sinh vận dụng bài học vào cuộc sống . - Nhận xét tiết học dặn học bài , xem trước bài mới . - Bệnh sẽ thêm nặng , phải đi bác só . Nếu chữa trò không kòp thời thì sẽ chết . - Vài em nhắc lại tựa bài - Lớp thực hành phân nhóm thảo luận . - Các nhóm thực hành quan sát và trả lời - Bởi vì em bé , bé nhất … dễ nhầm lẫn . - Cậu bé sẽ bò đau bụng , ỉa chảy vì ăn phải thức ăn đã ôi thiu;… - Các nhóm cử đại diện lên báo cáo - Các nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung nếu có . -Thức ăn , nước uống bò ôi thiu , Uống nhầm thuốc sâu …tây do tưởng nhầm là kẹo . - Các nhóm quan sát thảo luận , một vài nhóm trả lời , nhóm khác nhận xét bổ sung - nhóm phân vai để lên xử lí. - Cử đại diện lên đóng vai . - Lớp lắng nghe nhận xetù ________________________________________________________________________________ Thứ 5/26/11/2009 Toán : Luyện tập I. Mục đích yêu cầu - Củng cố lại các dạng toán đã học - GD sh tinh cẩn thận II. Đồ dùng :sgk III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2.Bài cũ: 5’ 3 H đọc thuộc bảng trừ. - Gv nhân xét ghi điểm 3.Bài mới: 30’ Luyện tập : Bài 1: Tính nhẩm - Trò chơi “ Xì điện “ . -Yêu cầu lớp đọc lại bảng trừ. Bài 2: Đặt tính rồi tính. - Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con. - Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính -Gv nhân xét, sửa chữa. Bài 3 : Tìm x -2H làm bảng -H đọc thuộc bảng trừ. - Chia lớp thành 2 dãy mỗi dãy một đội - Trả lời - Bằng 9 . - Nêu phép tính 17 - 8 gọi một bạn của đội khác trả lời ngay kết quả . B2: - Lớp bảng con. 27 8 35 − 38 34 72 − 36 45 81 − - Yêu cầu 3 em lên bảng làm bài . - Nhận xét ghi điểm từng em . Bài 4. Yêu cầu học sinh nêu đề bài -Yêu cầu học sinh tự tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng. - Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng . 4.Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . 58 36 94 − - Nhận xét bài bạn trên bảng . - Lớp làm bài vào vở nháp . B3: 8 + x = 42 x - 15 = 15 x = 42 - 8 x = 15 + 15 x = 34 x = 30 - Nhận xét bài bạn trên bảng . B4:- 1 em lên bảng làm bài . Giải : Thùng nhỏ có là : 45 - 6 = 39 ( kg ) Đ/S : 39 kg đường - Hai em nhắc lại nội dung bài ______________________________________________________________________________ Chính tả (Tập chép) : Tiếng võng kêu I. Mục đích yêu cầu - HS viết đung cả đoạn bài tập chép-Làm đúng các BT -Rèn chữ viết. II. Đồ dùng : Phiếu BT III.Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh ; 1’ 2.Kiểm tra bài cũ: 5’ -Mời 2 em lên bảng viết . Lớp viết bảng con . -Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới: 30’ * Hướng dẫn nghe viết : * Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết -GV đọc bài viết.?Bài thơ cho ta biết điều gì ? *. Hướng dẫn cách trình bày : -Mỗi câu thơ có mấy chữ ? . -Mời một em đọc lại khổ thơ . * Hướng dẫn viết từ khó : * Tập chép Yêu cầu nhìn bảng chép khổ thơ vào vở . *Soát lỗi chấm bài : - Đọc lại chậm rãi để học sinh dò bài -Chấm điểm và nhận xét. * Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : Yêu cầu đọc đề - Yêu cầu lớp làm vở. - Mời 2 HS đọc lại GV nhận xét đánh giá . -Hai em lên bảng viết các từ : lên bảng , nên người , hiểu biết .Nhận xét bài bạn . -H lắng nghe. - Bạn nhỏ đang ngắm em ngủ và đoán giấc mơ của em . -Có 4 chữ . Phải viết hoa . - Viết khổ thơ vào giữa trang giấy . - 1 em đọc lại khổ thơ . - Nêu các từ khó và viết bảng con -vấn vương , kẽo cà kẽo kẹt,… -Nhìn bảng để chép vào vở . -Soát và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm -Đọc bài . - Lớp làm vào vở - a. lấp lánh , nặng nề , lanh lợi , nóng nảy - b. tin cậy , tìm tòi , khiêm tốn , miệt mài [...]... pt-n/x B2: Đặt tính rôi tính - 4 em lên bảng làm - Lớp n/xét B 3 : Tìm x - Y/c hs nêu cách tính-3 em lên bảng chữa-n/x T2 B4: HS đọc đề bài-Nêu cách giải -Làm bài vào vở – chữa-n/x B5: Khoanh vào chữ đặt trước kq đúng - Lớp tự làm, chữa bài , n/ xét B1:HS làm miệng B2: 37-17= 64 -25 = B2: 37 64 17 25 20 39 B3: 3 em lên bảng 73 -14= 73 14 59 85-56= 85 56 29 B4: Giải Bao bé có số gạo là: 35 – 8 = 27 ( kg)... – 9 65 – 38 46 – 17 57 – 28 78 – 29 3 Tìm x ( H làm vở ) x + 9 = 35 x – 12 = 49 4 Bài toán: Lớp 2B trồng được 35 cây bơ Lớp 2A trồng ít hơn lớp 2B 17 cây bơ Hỏi lớp 2A trồng được bao nhieu cây bơ? - Tóm tắt bài toán rồi giải -H làm vào vở nháp 1H lên bảng - Chữa bài, nhân xét * Tóm tắt: 35 cây Bài giải Lớp 2A: Số cây bơ lớp 2A trồng được là: 17 cây 35 – 17 = 18 ( cây) Lớp 2B : Đáp số: 18 cây ? cây... uống bò ôi thiu , Uống nhầm thu c sâu , dầu hỏa , ăn phải thu c tây do tưởng nhầm là kẹo - Các nhóm quan sát thảo luận , một vài nhóm trả lời , nhóm khác nhận xét bổ sung - Hình 4 : Cậu bé vứt các bắp ngô bò ôi thiu đi , làm như vậy để không ai ăn phải - Hình 5 Cô bé đang cất lọ thu c lên gác cao để em minh không bò nhầm là kẹo - Hình 6 Anh thanh niên đang cất riêng thu c trừ sâu với dầu hỏa và... ngày tháng năm 20 0 Thủ công : gấp , cắt , dán biển báo giao thông chỉ lối thu n chiều , cấm ngược chiều A/ Mục tiêu :Học sinh biết gấp , cắt dán biển báo chỉ lối đi thu n chiều và biển cấm xe đi ngược chiều Gấp , cắt , dán đïc biển báo chỉ lối đi thu n chiều và cấm xe đi ngược chiều HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông B/ Chuẩn bò : Hai hình mẫu biển báo hiệu giao thông chỉ lối đi thu n chiều... tiết học Về nhà ôn lại 2 bài đọc Luyện toán: BẢNG TRỪ I Mục tiêu -Luyện đặt tính, tính dạng số có 1, 2 chữ số cho số có 1, 2 chữ số Bảng trừ, giải toán -Vận dụng kiến thức đã học làm được các bài tập toán -Có ý thức học tập, tính toán nhanh, chính xác II Lên lớp 1 Học thu c bảng trừ 11, 12, 13, 18, trừ đi một số -H nối tiếp nhau đọc bảng trừ -Lớp và giáo viên theo dõi, hướng dẫn 2 Đặt tính, rồi tính... = 48 (tuổi) Đáp số:48 tuổi 3 Củng cố, dặn dò -Hệ thống kiến thức bài học -Nhận xét tiết học Thứ tư ngày 3/ 12 2008(Đ/C Triều soạn giảng) SÁNG Ngày soạn: 1/ 12/ 20 08 Ngày giảng: 4/ 12/ 20 08 Thể dục: TRÒ CHƠI”VÒNG TRÒN” A Mục đích yêu cầu : (SGV) B Đòa điểm phương tiện : Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập Chuẩn bò còi , vẽ 3 vòng tròn đồng tâm C Lên lớp : Hoạt động dạy a.Phần mở đầu : -Giáo viên... nhau chuyển thành vòng tròn 2phút - Ôn bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhòp 2phút b/ Phần cơ bản : * Trò chơi “ Vòng tròn” 18 phút - GV nêu tên trò chơi và cho HS điểm số theo chu kì 1 -2 Tập nhảy chuyển đội hình dùng kết hợp với tiếng còi như “ Chuẩn bò “ sau đó thổi 1 hồi còi đanh gọn để các em nhảy từ vòng tròn giữa thành 2 vòng tròn , rồi lại chuyển từ 2 vòng tròn thành 1 vòng tròn... thả lỏng -H nêu nội dung bài học Toán: BẢNG TRỪ A Mục đích yêu cầu (SGV) -H thu c bảng trừ và vận dụng tốt để làm bài tập B Lên lớp : Hoạt động dạy 1.Bài cũ : -Gọi 2 em lên bảng : Đặt tính rồi tính : 42 16 ; 71 – 52. Giáo viên nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ củng cố bảng trừ 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 trừ đi một số b Bảng trừ : Bài 1: * Trò chơi : Thi lập... thơ đang làm gì ? - Câu : Tay anh đưa đều Câu thơ nào trong bài cho biết bạn nhỏ đang ru - Có nghóa là một phần của ngôi nhà có em ? cột hoặc tường ngăn cách với các phần - “ Gian “ có nghóa là gì ? khác - Vì bạn nhỏ luôn kéo võng đưa em không - Tại sao nói ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu nghỉ nên khắp nhà đâu cũng nghe tiếng ? võng - Một em đọc khổ thơ 2 lớp đọc thầm - Gọi một em đọc khổ thơ 2 ... : QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI VIẾT NHẮN TIN A Mục đích yêu cầu ( SGV) -H biết cách tạo thành câu hoàn chỉnh B Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Kiểm tra bài cũ : - Mời 2em lên bảng đọc đoạn văn kể về gia - 2 em lên đọc bài làm trước lớp đình của em - Lắng nghe nhận xét bài bạn - Nhận xét ghi điểm từng em 2. Bài mới: * Hướng dẫn làm bài tập : - Quan sát tìm hiểu đề bài Bài 1:Treo tranh . Khoanh vào chữ đặt trước kq đúng - Lớp tự làm, chữa bài , n/ xét B1:HS làm miệng B2: 37-17= 64 -25 = 73 -14= 85-56= B2: 37 64 73 85 - - - - 17 25 14 56 20 . học. -Nhận xét tiết học. Thứ tư ngày 3/ 12 2008(Đ/C Triều soạn giảng) Ngày soạn: 1/ 12/ 20 08 SÁNG Ngày giảng: 4/ 12/ 20 08. Thể dục: TRÒ CHƠI”VÒNG TRÒN” A.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thu cong lop 2 tuan 14, giao an thu cong lop 2 tuan 14,