0

giao an thu cong lop 2 tuan 15

26 847 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

TUẦN 15 Thứ 2/30/11 /2009 Tập đọc t43+44 : Hai anh em I. Mục đích yêu cầu - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng : Đọc trôi chảy toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. - Biết đọc p/ biệt giọng nhân vật - Hiểu từ mới và ý nghóa của câu chuyện; Ca ngợi t/ cảm anh em- anh em yêu thương, lo lắng cho nhau, nhường nhòn nhau - GD tình thương yêu giữa anh chò em. II. Chuẩn bò: Tranh minh họa , bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Kiểm tra bài cũ :5’ - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Nhắn tin “ 3.Bài mới ; 30’ * Phần giới thiệu : *Luyện đọc + GV đọc mẫu toàn bài . + HDH luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ. *Đọc từng câu . -Yêu cầu H đọc nối tiếp- Luyện đọc tiếng, từ khó. * Đọc từng đoạn trước lớp : Chia đoạn - 3 đoạn +Đoạn 2:Luyện đọc “Nghó vậy, của anh.” +Đoạn 3: Giảng từ “công bằng” +Đoạn 4:Giảng từ “kì lạ” -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp lần 2 *Đọc từng đoạn trong nhóm . -Nhóm 4 luyện đọc.Gv teo dõi, HD luyện đọc. * Thi đọc -Mời 2 nhóm thi đọc . -Nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt. Tiết 2 * Tìm hiểu nội dung -Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi : -Ngày mùa đến họ đã chia nhau lúa ntn ? - Họ để lúa ở đâu ? - Người em nghó gì và đã làm gì? - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu -H nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Luyện đọc: nghó. vất vả, ngạc nhiên . -H luyện đọc theo yêu cầu. -H lắng nghe. -H nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . -Đọc từng đoạn trong nhóm . -H nghe và nhận xét bạn đọc . - 2 nhóm thi đọc bài. -Một em đọc thành tiếng. -Lớp đọc thầm -Chia lúa thành hai đống bằng nhau . - Họ để lúa ở ngoài đồng . - Anh mình còn phải nuôi vợ con…không công bằng . - Ra đồng lấy phần lúa … phần lúa ủa anh . -Người anh nghó gì và đã làm gì? -Mỗi người cho thế nào là công bằng? -Hãy nối một câu về tình cảm của hai anh em . * Anh em cùng một nhà nên yêu thương , lo lắng , đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh . + Thi đọc bài. -3 – 5 H thi đọc bài. Lớp lắng nghe, nhận xét. -GV nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố, dặn dò : 5’ -Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ? *Liên hệ: Tình cảm của H đối với anh chò em. -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . - Em ta sống một mình vất vả . Nếu phần của … không công bằng . - Lấy lúa của mình … của người em. - .chia nhiều hơn. - Hai anh em rất thương yêu nhau / Hai anh em luôn lo lắng cho nhau / … -H lắng nghe. -H đọc bài -H khác nhân xét. - Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau . - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về nhà học bài xem trước bài mới . __________________________________________________________________________________ Toán t71: 100 trừ đi một số I.Mục tiêu -H có kó năng thực hiện tính viết. Cẩn thân trong tính toán. II.Các hoạt động day học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2.Bài cũ :5’ 2 em Đặt tính rồi tính 91 – 55; 84 – 46 -Lớp bảng con. Gv nhận xét, sửa chữa. 3. Bài mới : 30’ * HDH tự tìm cách thực hiện phép trừ. * Dạng 100 – 36 -Gv viết: 100 – 36 = ? -Yêu cầu H nêu cách đặt tính và thực hiện. -GV và lớp nhận xét. *Dạng 100 – 5 -Gv viết: 100 – 5 = ? . Thực hiện tương tự +Lưu ý: Cách đặt tính Luyện tập Bài 1: Tính (L.bảng con) *Y/c hs nêu Cách đặt tính Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu) -HD mẫu: 100 -20 = ? -Yêu cầu các nhóm nêu kết quả. -GV nhận xét, kết luận. Bài 3: H đọc đề -Yêu cầu H tóm tắt và giải vào vở. -2 HS lên bảng – Lớp lam bảng con. -H đọc phép tính. -Đặt tính rồi tính. -H nêu. 64 36 100 − -H đọc phép tính. -H làm bảng con. -H nhắc lại cách đặt tính. -H làm bảng con – nêu cách tính. 96 4 100 − 91 9 100 − 78 22 100 − 31 69 100 − -H quan sát mẫu -Hoạt động nhóm 2 làm phiếu. 100 – 70 = ; 100 – 400 = ; … -Chấm bài, chữa bài. 4.Củng cố, dặn dò : 5’ -Yêu cầu H nhắc nội dung bài. -Hệ thống kiến thức, nhận xét tiết học. -H nêu nội dung. Vn hoàn thành BT. -2H đọc đề.H tóm tắt và giải vào vở. -1 H lên bảng giải. B3 : Bài giải: Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là: 100 – 24 = 76 ( hộp ) Đáp số: 76 hộp. _______________________________________________________________________________ Thứ ba /1/12/2009 Thể dục t 29 : Trò chơi “ Vòng tròn”- Đi đều I. Mục đích yêu cầu : Tiếp tục học trò chơi “ Vòng tròn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi theo vần điệu và di động đội hình ở mức độ ban đầu . Ôn đi đều . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác đều và đẹp . II. Đòa điểm phương tiện :- Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bò còi , vẽ 3 vòng tròn đồng tâm . III. Lên lớp : Nội dung và phương pháp dạy học Đònh lượng Đội hình luyện tập a/Phần mở đầu : -Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học . - Đi dắt tay nhau từ đội hình hàng ngang thành vòng tròn . - Đi đều và hát theo vòng tròn - HS dừng lại và quay mặt vào trong để tập bài thể dục phát triển chung . - Ôn bài thể dục phát triển chung : 1 lần , 2 x 8 nhòp b/ Phần cơ bản : * Trò chơi “ Vòng tròn” - GV nêu tên trò chơi , đọc vần điệu kết hợp vỗ tay nghiêng người theo nhòp , nhảy chuyển đội hình từ vòng tròn giữa thành 2 vòng tròn và ngược lại -Đi theo vòng tròn đã kẻ và đọc vần điệu vỗ tay nhảy chuyển đội hình tập 5 -6 lần - Ôn đi đều: theo 2 - 4 hàng dọc và hát : - Yêu cầu cả lớp ôn lại động tác đi đều do cán sự điều khiển. c/Phần kết thúc: -Cúi lắc người thả lỏng (5 lần) - Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần ) -Giáo viên hệ thống bài học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . -GV giao bài tập về nhà cho học sinh . 5’ 15’ 5’ X (GV) ________________________________________________________________________________ _ Toán t72 : Tìm số trừ I. Mục tiêu : - HS biết cách tìm số trừ . - Củng cố tìm thành phần của PT trừ khi biêt 2 TP còn lại. - Vận dụng vào giải toán II. Chuẩn bò ; III. Lên lớp : 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Bài cũ: 5’ 3. Bài mới: 30’ * H/d hs cách tìm số bò trừ ; Các bước như sgk - Ghi QT lên bảng-hs đọc thuộc * Luyện tập Bài 1: Tìm x - Y/c hs nêu cách làm-HS làm bài,chữa,n/xét - GV cùng hs n/x-ghi điểm Bài 2: HS nêu y/c bài - Y/c hs nêu cách tìm ST - Chữa-n/xét Bài 3: HS đọc đầu bài-Tự tóm tắt- giải - 1 em làm bảng- lớp làm vở 4. Củng cố-dặn dò : 5’ - Hệ thống lại ND bài học - HS theo dõi - Muốn tìm số bò trừ …H+ST B1: 3 em chữa bài-n/x B2: HS nêu cách tìm ST - HS lên bảng chữa-n/xét B3; Giải Số ô tô đã rời bến là: 35 – 10 = 35 (ô tô) Đ/s 35 ô tô Chính tả t29: Hai anh em. I. Mục đích yêu cầu :- Chép lại chính xác không mắc lỗi đoạn từ : ( Đêm hôm ấy đến . phần của anh ) trong bài “ Hai anh em“ - Tìm đúng các từ có tiếng chứa âm đầu s / x ; vần ât/ âc.Tìm được tiếng có vần ai / ay II. Chuẩn bò :- Bảng phụ viết nội dung bài tập 3. III. Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : 5’ - Gọi 3 em lên bảng . - Đọc các từ khó cho HS viết .Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3.Bài mới: 30’ a) Giới thiệu bài b) Hướng dẫn tập chép : * Ghi nhớ nội dung đoạn chép : -Đọc mẫu đoạn văn cần chép .Y/c ba em đọc -? Đọan văn này kể về ai ? -Người em đã nghó gì và làm gì ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Ba em lên bảng viết các từ hay mắc lỗi ở tiết trước . - Nhận xét các từ bạn viết . - Lắng nghe giới thiệu bài - Nhắc lại tựa bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . -Ba em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài - Đoạn văn kể về người em . - Anh mình còn phải…thì thật không công bằng ,và lấy lúa mình bỏ vào cho anh . - Lớp viết bc, 2 em lên bảng :nghó, nuôi, công * Hướng dẫn trình bày : - Đoạn văn có mấy câu ? . * Chép bài : - cho học sinh chép bài vào vở * Soát lỗi:Đọc - học sinh dò bài , tự bắt lỗi * Chấm bài : Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 1 - Mời1em lên bảng -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. - Y/c lớp đọc các từ vừa tìm đượcchép bài vào vở . Bài 3 : - Gọi một em nêu bài tập 2. -Yêu cầu lớp làm việc theo 4 nhóm . -Mời 4 em đại diện lên làm trên bảng . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới bằng. - Có 4 câu - Trong dấu ngoặc kép . - Đêm , Anh , Nếu , Nghó . - Nhìn bảng và chép bài . -Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - Đọc yêu cầu đề bài . - 1Học sinh lên bảng tìm các từ . chai - trái - tai - hái - mái , . -Đọc lại các từ khi đã điền xong . - Ghi vào vở các từ vừa tìm được . - Đọc yêu cầu đề bài . 4 em làm trên bảng . - bác só - sáo - sẻ - sơn ca - xấu - mất – gật… - Lớp thực hiện vào vở . - Nhắc lại nội dung bài học . __________________________________________________________________________________ Đạo đức t14 : Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng (t1) I . Mục tiêu : - Giúp học sinh hiểu được : - Lí do cần phải giữ trật tự vệ sinh nơi công công .Biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những quy đònh về giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng . Đồng tình những việc làm giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng . - Thực hiện một số công việc cụ thể để giữ trật tự vệ sinh công cộng .Không làm những việc ảnh hưởng đến trật tự vệ sinh nơi công cộng . II .Chuẩn bò : Tranh ảnh cho hoạt động 1 - Tiết 1 . Nội dung các ý kiến cho hoạt động 2 tiết 2 - Phiếu điều tra . III.Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ 3.Bài mới: 30’  Hoạt động 1 : Quan sát tranh bày tỏ thái độ . - Yêu cầu các nhóm thảo luận làm vào phiếu học tập đã ghi sẵn các tình huống : VBT - Mời ý kiến em khác . * Kết luận : - Các em cần giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng . Hoạt động 2 : Xử lí tình huống VBT - Yêu cầu các nhóm thảo luận các tình huống sau đó đưa ra cách xử lí bằng cách sắm vai : - Các nhóm thảo luận hoàn thành các tình huống đã ghi sẵn trong phiếu thảo luận . - Nam và các bạn làm như thế là đúng . Vì xếp … bán vé . -Các bạn làm như …cho trường lớp sạch sẽ . - Hai bạn làm như thế là sai vì …xảy ra tai nạn - Tuấn làm như vậy là sai vì bạn có thể đổ nước thải vào đầu người qua lại . -Các nhóm khác nhận xét và bổ sung . - Hai em nhắc lại KL - N/xét Kết luận : Chúng ta cần giữ vệ sinh nơi công cộng ở mọi lúc , mọi nơi  Hoạt động 3 : Thảo luận cả lớp -? Lợi ích của việc giữ trật tự ,vệ sinh nơi công cộng là gì ? -Yêu cầu lớp trao đổi trong 2 phút sau đó trình bày . Kết luận : Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng là điều cần thiết . 4. Củng cố dặn dò : 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn học sinh về nhà hoàn thành phiếu điều tra để tiết sau báo cáo trước lớp . - Các nhóm thảo luận . -Cử đại diện lên sắm vai nêu cách xư ûlí - Nếu là Lan em vẫn … nơi khu phố của mình . -Nếu em là Lan em sẽ vứt rác ngay sân vì đằng nào cũng có xe rác vào hót mang đi . - Em sẽ ngồi trật tự … không trao đổi với bạn . -Em sẽ trao đổi bài …ảnh hưởng đến các bạn -Các nhóm khác theo dõi và nhận xét . - Hai em nhắc lại ghi nhớ . -Lớp thảo luận -cử đại diện lên t/ bày trước lớp - Giúp quang cảnh sạch sẽ , mát mẻ , - Giúp ta sống yên tónh thoải mái hơn . __________________________________________________________________________________ Thứ 4 ngày 2/12/2009 Toán t73 : Đường thẳng I. Mục đích yêu cầu : - Nắm được thế nào là đường thẳng. Biết vẽ đường thẳng qua các điểm cho trước - Cẩn thận khi vẽ hình. Yêu thích môn học. II. Chuẩn bò : Thước thẳng , phấn màu . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ - 32 - x = 14; 96 – x = 55. Nêu cách tìm ST . - Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ * Giới thiệu cho H về đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng. a.Giới thiệu về đường thẳng AB ; Trình tự như sgk - Làm thế nào để có đường thẳng AB khi đã có đoạn thẳng AB ? -Yêu cầu học sinh vẽ đường thẳng AB vào nháp * Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng : sgk -? Thế nào là 3 điểm thẳng hàng với nhau ? - Chấm thêm điểm D ngoài đường thẳng vừa vẽ và hỏi : Ba điểm A, B , D có thẳng hàng không ? Vì sao ? * Luyện tập : Bài 1: Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Hai em lên bảng .Lớp vở nháp. -Học sinh khác nhận xét . - Quan sát , vẽ vào nháp . - 1 em lên vẽ trên bảng . A B - Đoạn thẳng AB. - Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía ta có đường thẳng AB . A B - Quan sát nhận xét . A B C - Là 3 điểm cùng nằm trên một đ/ thẳng . -Yêu cầu lớp tự vẽ vào vở và đặt tên cho từng đoạn thẳng vừa vẽ -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: -Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào ? - Yêu cầu dùng thước kiểm tra - Nhận xét ghi điểm . 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . - 3 điểm A , B , D không thẳng hàng với nhau vì … - Một em đọc đề bài . -Lớp tự vẽ và đặt tên từng đoạn vào vở . - Em khác nhận xét bài bạn . - Là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng a. 3 điểm O,M ,Nvà O, P , Q thẳng hàng b. 3 điểm B,O,D và A, O , C thẳng hàng - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về học bài và làm các bài tập còn lại . Tập đọc t65: Bé Hoa I. Mục đích yêu cầu : - Đọc lưu loát cả bài. Ngắt, nghỉ đúng chỗ. Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng. - Hiểu từ ngữ và ND bài:Hoa rất yêu thương em, biết chăm sócem , giúp đỡ bố mẹ. -H biết yêu thương em và chăm sóc em giúp mẹ. II. Chuẩn bò :Tranh minh họa trong SGK . Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Kiểm tra bài cũ : 5’ - 3 hs đọc và TLCH về ND bài “ Hai anh em “. 3. Bài mới : 30’ * Luyện đọc bài -GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài . -HDH luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ. *Đọc nối tiếp từng câu : lần 1 -H đọc nối tiếp lần 2 * Đọc từng đoạn trước lớp: +Đoạn 1: Từ đầu .đưa võng ru em ngủ. +Đoạn 2: Đêm nay từng chữ. +Đoạn 3: Còn lại +H đọc tiếp nối đoạn lần 2 *Đọc từng đoạn trong nhóm .Theo dõi, h/d đọc . * Thi đọc : -Yêu cầu 3 nhóm thi đọc lá thư. -Lắng nghe NX và bình chọn nhóm đọc tốt. * Tìm hiểu bài: -Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi : -Em biết những gì về gia đình bé Hoa ? - Em Nụ đáng yêu như thế nào? - Hoa đã làm gì để giúp mẹ ? - Ba em đọc bài “ Hai anh em “ và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Lớp lắng nghe đọc mẫu . -Luyện đọc: đen láy , nắn nót , đưa võng, rất thích - Hoa yêu em / và rất thích đưa võng / ru em ngủ .// -Từng em nối tiếp đoạn trước lớp lần 2 . - Hoạt đôïng nhóm 3 luyện đọc. -Các em khác lắng nghe và NX bạn đọc . -3 Nhóm thi đọc lá thư. -Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm - Gia đình Hoa có 4 người . - Môi đỏ hồng , mắt mở to và đen láy . -Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ. - Hoa kể rằng em Nụ…nhiều bài hát nữa - Trong thư gửi bố , … ước điều gì ? - Theo em , Hoa đáng yêu ở điểm nào ? 4. Củng cố dặn dò : 5’ - H nhắc nội dung bài . * Liên hệ. - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . -Còn nhỏ đã biết giúp mẹ và rất yêu thương em - Hoa biết giúp đỡ mẹ và rất yêu thương em . -H kể những việc giúp đỡ bố mẹ. -H lắng nghe. Kể chuyện t15 : Hai anh em. I. Mục đích yêu cầu : - Biết dựa vào các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Nói được ý nghó của hai anh em khi gặp nhau trên đồng. Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp được với lời kể với nét mặt , điệu bộ , biết thay đổi giọng kể cho phù hợp . Biết theo dõi lời kể của bạn và nhận xét đánh giá lời kể của bạn . II . Chuẩn bò -Tranh ảnh minh họa. Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ - 3 em lên bảng kể lại câu chuyện : “ Câu chuyện bó đũa “ . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3.Bài mới : 30’ a) Phần giới thiệu : b) Hướng dẫn kể từng đoạn + Kể lại từng đoạn: -Nêu yêu cầu- q/s và nêu ND từng bức tranh kể lại từng phần của câu chuyện - Nhận xét sửa từng câu cho học sinh . + Kể theo nhóm . - Chia lớp thành 3 nhóm - Yêu cầu học sinh kể trong từng nhóm . + Kể trước lớp . - Yêu cầu học sinh kể trước lớp . - Yêu cầu nhận xét bạn sau mỗi lần kể . - GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi : sgk * Nói ý nghó hai anh em khi gặp nhau trên đồng : - Gọi một em đọc yêu cầu bài 2 . - Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn 4 của câu chuyện . - Câu chuyện kết thúc khi … Các em hãy đoán thử mỗi người nghó gì . * Kể lại toàn bộ câu chuyện : - Yêu cầu 4 em nối tiếp nhau kể lại câu chuyện . - Mời 1 em kể lại toàn bộ câu chuyện . - Nhận xét ghi điểm từng em . 4. Củng cố dặn dò : 5’ - Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện mỗi em một đoạn . - 3 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . -Vài em nhắc lại tựa bài - Quan sát và lần lượt kể lại từng phần của câu chuyện . - Lắng nghe và ghi nhớ nội dung câu chuyện -3 em lần lượt từng kể từng phần trong nhóm - Các bạn trong nhóm theo dõi và bổ sung cho nhau . - Đại diện các nhóm lên kể chuyện - Mỗi em kể một đoạn của câu chuyện - Nhận xét các bạn bình chọn bạn kể hay nhất - Ở một làng nọ . - Chia thành hai đống bằng nhau . - Thương anh vất vả nên … mình cho anh . - Thương em sống một mình … cho em . - Hai anh em gặp nhau khi … rất xúc động . - Đọc yêu cầu bài tập 2 - 2 em đọc lại đoạn 4 , lớp đọc thầm . - Người anh : Em tốt quá ! .anh hạnh phúc qúa! - Người em :Ôi ! anh đã làm việc này ./ Mình phải yêu thương anh hơn . -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe - 4 em kể tiếp nhau đến hết câu chuyện . _________________________________________________________________________________ Tự nhiên xã hội t15: Trường học I. Mục đích yêu cầu : -Tự hào và yêu quý trường của mình . Có ý thức giữ gìn và làm đẹp trường mình học . II. Chuẩn bò : Tranh vẽ SGK trang 32, 33 . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đònh ; 1’ 2 . Bài cũ : 5’ -Em hãy nêu những thức ăn dồ uống có thể gây ngộ độc? -Em cần làm gì để phòng tránh ngộ độc? -Gv nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới:30’ a. Giới thiệu bài: Hoạt động 1 :Tham quan trường học . Bước 1 :Cho lớp đi tham quan cảnh quan trường học và trả lời câu hỏi sgk - Cho quan sát sân trường và vườn trường . Bước 2 : Tổng kết buổi tham quan . -Yêu cầu H trình bày. -Gv đọc ý nghóa tên trường? Kết luận:Trường học thường có sân, vườn … Hoạt động 2 : Làm việc với SGK. * Bước 1 :N2 quan sát hình 3, 4, 5, 6/33 và TLCH: - Cảnh bức tranh thứ nhất diễn ra ở đâu ? - Các bạn đang làm gì ? . * Bước 2 :Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả - Lắng nghe , nhận xét bổ sung ý kiến học sinh *KL:Ở trường, H học tập trong lớp học hay ngoài sân trường Hoạt động 3 : Trò chơi hướng dẫn viên du lòch * Bước 1 : Hướng dẫn cách chơi . + Yêu cầu đóng vai: -Hướng dẫn viên du lòch:giới thiệu trường học . * Bước 2 : Yêu cầu các nhóm lên trình diễn . - Nhận xét về cách xử lí của học sinh . -Bình chọn H diễn xuất tốt. 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Chúng ta vừa tìm hiểu xong nôïi dung bài gì? -Nhắc nhớ H vận dụng bài học vào cuộc sống . - 2 h lên bảng. - Vài em nhắc lại tựa bài - Lớp tập trung ở cổng trường thực hành tham quan và thảo luận - Đọc tên trường , Nêu đòa chỉ và ý nghóa của tên trường … - Quan sát sân trường , và nêu nhận xét -H trình bày kết quả thảo luận. -Lắng nghe Gv đọc tiểu sử của trường. -H lắng nghe. -Các cặp quan sát hình trang 33 tiến hành trao đổi - đại diện lên báo cáo - Ở trong lớp học . - Các bạn đang học tập . - Ở phòng truyền thống . Vì trong phòng có treo lá cờ và tượng Bác Hồ . - Các bạn đang quan sát mô hình , . - Nêu theo ý thích của bản thân . - Nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung -H lắng nghe. - Các nhóm trao đổi thảo luận trong nhóm phân vai để lên diễn xuất trước lớp - Lớp lắng nghe nhận xét cách diễn xuất của từng nhóm . - Hai em nêu lại nội dung bài học . -H nêu -H liên hệ -VN học thuộc bài và xem trước bài mới ________________________________________________________________________________ Thứ 5 ngày 4/12/2009 Toán t74 : Luyện tập I.Mục đích yêu cầu : - Củng cố lại 1 số dạng toán đã học. -Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán. II. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh; 1’ 2. Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng -Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước và nêu cách vẽ . -Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm C, D cho trước và chấm thêm điểm E sao cho 3 điểm thẳng hàng với nhau . -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới : 30’ Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. -Yêu cầu lớp nối tiếp nêu kết quả. -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: Tính - Yêu cầu làm bài vào bảng con. - Mời 4 em lên bảng - nhận xét . - Nhận xét bài làm học sinh . Bài 3: Tìm x - Yêu cầu lớp làm vào vở . -Mời 2 em lên bảng làm bài - nhận xét . Bài 4: Gọi một em đọc đề bài -Yêu cầu hoạt động nhóm 2 -Giáo viên nhận xét đánh giá 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng -Học sinh khác nhận xét . B1; - Một em đọc đề bài . - Lần lượt theo bàn đọc kết quả nhẩm . - Em khác nhận xét bài bạn . B2:- Lớp thực hiện vào bảng con . - 4 em lên bảng làm bài . 38 18 56 − 45 29 74 − 37 27 64 − 29 9 38 − B3: - Một em nêu đề bài . 32 - x = 18 x - 17 = 25 x = 32 - 18 x = 25 + 17 x = 14 x = 42 - Đọc đề . Hoạt động nhóm 2. -Đại diện 2 nhóm vẽ - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ________________________________________________________________________________ Chính tả(nghe viết) t30 : Bé Hoa I. Mục đích yêu cầu : [...]... động học -2 lên bảng – Lớp bảng con -H nhận xét, chữa bài - Lớp đọc thầm theo - Tự nhẩm và nối tiếp nhau mỗi em đọc kết quả 1 phép tính - Theo dõi nhận xét bài bạn - Đọc yêu cầu đề bài - 4 em lên bảng làm mỗi em 1 phép tính 32 − 25 7 30 − 53 − 29 24 44 − 8 36 6 24 - Lớp hoạt động nhóm 2 42 - 12 - 8 = 22 ; 36 + 14 - 28 = 22 58 - 24 - 6 = 28 ; 72 - 36 + 24 = 60 x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x... k/thức có liên quan * Làm các BT trong VBT B1: HS làm miệng B2 :Đặt tính rồi tính - 4 em lên bảng làm bài, n/xét - GV cùng hs n/xét bài T2 B3:Vẽ đường thẳng - Y/c hs nêu cách vẽ đường thẳng qua 2 -3 điểm cho trước - 3 hs lên bảng vẽ - Nhận xét bài làm của hs - Vài em t/hiện y/c của GV - Lớp làm BT B1: - Lần lượt từng hs nêu kq – n/x B2: 42 71 60 83 18 25 37 56 24 46 23 27 B3:a) Đi qua 2 điểm M,N M N... nhận xét, chữa bài Bài 2 :Đặt tính rồi tính (bảng con ) 44 – 8 93 – 37 * Lưu ý : cách đặt tính và trình bày Bài 3 :Tìm x (Vở ) 80 – 23 66 – 8 88 – 39 71 – 35 20 – x = 2 x + 14 = 40 52 – x = 27 32 – x = 18 Bài 4:Một sân bay có 15 máy bay, sau khi một số máy bay bay đi còn lai 7 máy bay.Hỏi có bao nhiêu máy bay đã bay đi? -H giải vở – Gv chấm và chữa bài Bài giải: Số máy bay đi là: 15 – 8 = 7 (máy bay )... hai anh em chia lúa như thế nào ? - Người em đã nghỉ gì ? Làm gì ? -Người anh đã nghỉ gì ? Làm gì ? - Ở một làng nọ - Chia thành hai đống bằng nhau - Thương anh vất vả nên bỏ lúa của mình cho anh - Thương em sống một mình nên bỏ lúa của miønh cho em - Hai anh em gặp nhau khi mỗi người đang ôm một bó lúa họ rất xúc động - Đọc yêu cầu bài tập 2 - 2 em đọc lại đoạn 4 , lớp đọc thầm - Người anh :... ba ngày tháng năm 20 0 Thứ năm ngày tháng năm 20 0 Thứ sáu ngày tháng năm 20 0 Toán : Thực hành xem đồng hồ A/ Mục đích yêu cầu :- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ Làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ ( 20 giờ , 17 giờ , 23 giờ ) Làm quen với những hoạt động sinh hoạt , học tập thường ngày liên quan đến thời gian ( đúng giờ , muộn giờ , sáng tối ) B/ Chuẩn bò :- Hình vẽ bài tập 1 ,2 SGK phóng to Mô... đề bài - Treo tranh và hỏi : -Bạn An đi học lúc mấy giờ ? - Đồng hồ nào chỉ 7 giờ sáng - Hãy quay kim đồng hồ đến 7 giờ sáng ? -Một em đọc đề bài - Quan sát nhận xét - Bạn An đi học lúc 7 giờ sáng - Đồng hồ B - Thực hành quay kim đồng hồ chỉ 7 giờ -Yêu cầu lớp tự làm với các bức tranh còn lại sáng - An thức dậy lúc 6 giờ sáng Đồng hồ A - An xem phim lúc 20 giờ Đồng hồ D - 20 giờ còn gọi là... thích môn học B Lên lớp : Hoạt động dạy 1.Bài cũ: 2 H lên bảng – Lớp bảng con -Tìm x: 22 – x = 12 66 – x = 20 2. Bài mới: *Luyện tập : Bài 1:Tính nhẩm -Yêu cầu lớp làm miệng - Mời H nối tiếp báo cáo kết quả - Nhận xét bài làm học sinh Bài 2: Đặt tính rồi tính - Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con - Nhận xét ghi điểm từng em Bài 3 Tính - Yêu cầu hoạt động N2 làm bài vào phiếu - Đại diện nhóm trình bày... động dạy Hoạt động học 1 Kiểm tra bài cũ : - Mời em lên bảng đọc bài làm bài tập 2 -2 em lên đọc bài làm trước lớp - Nhận xét ghi điểm từng em - Lắng nghe nhận xét bài bạn 2. Bài mới: * Hướng dẫn làm bài tập : - Quan sát tìm hiểu đề bài *Bài 1và 2: Treo tranh minh họa - Một bạn trai đang ôm bó hoa tặng chò - Bức tranh vẽ gì ? - Bạn Nam chúc mừng chò Liên đạt giải - Mời một em đọc yêu cầu nhì trong... = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x = 40 - 14 x = 52 - 17 x = 22 + 38 x = 26 x = 35 x = 60 - Nhận xét bài bạn trên bảng - 1 em lên bảng làm bài 65 cm Đỏ : 17 cm Xanh : Đáp số: 48 cm - Hai em nhắc lại nội dung bài - Về học bài và làm các bài tập còn lại Tập làm văn : CHIA VUI KỂ VỀ ANH CHỊ EM A Mục đích yêu cầu (SGV) -H mạnh dạn tự tin khi kể B Chuẩn bò :Tranh vẽ minh họa Một số tình huống để học sinh...  Phòng truyền thống *Viết thêm các tên khác có ở trường bạn Bài 2: Bạn học ở trường nào? Hãy giới thiệu về nơi học tập , vui chơi của học sinh trong trường bạn -H làm vở GV theo dõi, hướng dẫn -Đánh giá, nhận xét 3 Củng cố, dặn dò -Hệ thống kiến thức, nội dung bài học -Nhận xét tiết học SÁNG Ngày soạn:7 / 12 / 20 08 Ngày giảng: 12 / 12 /20 08 Ââm nhạc: (Đ/C Liên soạn giảng) Toán : LUYỆN TẬP CHUNG A Mục . phép tính . 7 25 32 − 24 29 53 − 36 8 44 − 24 6 30 − - Lớp hoạt động nhóm 2 . 42 - 12 - 8 = 22 ; 36 + 14 - 28 = 22 58 - 24 - 6 = 28 ; 72 - 36 + 24 = 60 x +. 24 - 6 = 28 ; 72 - 36 + 24 = 60 x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x = 40 - 14 x = 52 - 17 x = 22 + 38 x = 26 x = 35 x = 60 - Nhận xét bài bạn trên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an thu cong lop 2 tuan 15, giao an thu cong lop 2 tuan 15,

Hình ảnh liên quan

-2 HS lên bảng – Lớp lam bảng con. - giao an thu cong lop 2 tuan 15

2.

HS lên bảng – Lớp lam bảng con Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nội dung và phương pháp dạy học Định lượng Đội hình luyện tập - giao an thu cong lop 2 tuan 15

i.

dung và phương pháp dạy học Định lượng Đội hình luyện tập Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Hai em lên bảng .Lớp vở nháp. -Học sinh khác nhận xét  . - giao an thu cong lop 2 tuan 15

ai.

em lên bảng .Lớp vở nháp. -Học sinh khác nhận xét Xem tại trang 6 của tài liệu.
* Bước 1 :N2 quan sát hình 3, 4, 5, 6/33 và TLCH: - Cảnh bức tranh thứ nhất diễn ra ở đâu  ?  - giao an thu cong lop 2 tuan 15

c.

1 :N2 quan sát hình 3, 4, 5, 6/33 và TLCH: - Cảnh bức tranh thứ nhất diễn ra ở đâu ? Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Gọi 2 em lên bảng - giao an thu cong lop 2 tuan 15

i.

2 em lên bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
-3 em lên bảng đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? - giao an thu cong lop 2 tuan 15

3.

em lên bảng đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? Xem tại trang 12 của tài liệu.
1.Bài cũ: 2H lên bảng – Lớp bảng con. - giao an thu cong lop 2 tuan 15

1..

Bài cũ: 2H lên bảng – Lớp bảng con Xem tại trang 17 của tài liệu.