giao an thu cong lop 2 tuan 12

29 866 0
giao an thu cong lop 2 tuan 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 12 Thứ 2/9/11/2009 Tập đọc t33+34 : SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục đích yêu cầu : (SGV) -Hiểu ý nghóa nội dung câu chuyện ;Tình yêu thương sâu nặng giữa mẹ và con . II. Chuẩn bò : Tranh ảnh minh họa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Kiểm tra bài cũ ; 5’ - Kiểm tra : “ Cây xoài của ông em” -GV nhận xét ghi điểm. 3 .Bài mới : 30’ * Phần giới thiệu : T1 * Luyện đọc - GV đ ọc mẫu diễn cảm toàn bài . - HDH luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ. +Yêu cầu đọc từng câu . -Gv theo dõi, hướng dẫn H luyện đọc. -Gv luyện cho H đọc từ khó. + Đọc từng đoạn trước lớp : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp . - Yêu cầu đọc nối tiếp lần 2 +Đọc từng đoạn trong nhóm . -Gv theo dõi; hướng dẫn H đọc +Thi đọc :Mời 2 nhóm thi đọc . -Lắng nghe nhận xét và bình chọn nhóm đọc tốt T2 : Tìm hiểu nội dung đoạn 1 và2 - Y/c hs đọc thầm đoạn 1, 2 trả lời câu hỏi : - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. -Vài em nhắc lại tựa bài -Lớp lắng nghe đọc mẫu .Lớp đọc thầm. -H tiếp nối đọc từng câu. -Luyện đọc: trổ ra, gieo, trồng , căng mòn , óng ánh . - HS đọc từng đoạn theo yêu cầu - Một hôm ,/ vừa đói ,/ vừa rét ,/ … liền tìm đường về nhà .// -HS đọc nối tiếp lần 2 -Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) .n/x - 2nhóm thi đọc bài tiếp sức. -Lớp bình chọn. -Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi ? - Vì sao cậu bé lại quay trở về ? . - Tương tự các câu còn lại -Nêu nội dung câu chuyện * Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm - các nhóm thi đọc . - Nhận xét , ghi điểm. 4. Củng cố dặn dò : 5’ - Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì ? -Nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà học bài xem trước bài mới . -Lớp đọc thầm đoạn 1 ,2 - Cậu bé bỏ nhà ra đi vì bò mẹ mắng . -Cậu vừa đói, .bò trẻ lớn hơn đánh *Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ đối với con. - Luyện đọc trong nhóm - Thi đọc . -Lớp nhận xét. - Tình yêu thương của mẹ giành cho con . - Hai em nhắc lại nội dung bài . ___________________________________________________________________________ _ Toán t56: TÌM SỐ BỊ TRỪ I .Mục đích yêu cầu : - HS nắm thành phần của phép tính - Biết cách tìm SBT. Biết vẽ đoạn thẳng qua các điểm cho trước - GD HS cẩn thận trong tính toán. II Chuẩn bò : Tờ bìa kẻ 10 ô vuông như bài học . Kéo III . Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng : x + 7 =15; 9 + x = 47 -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ a. Giới thiệu cách tìm số bò trừ chưa biết: * Bước 1 : Thao tác với đồ dùng trực quan . - H/d hs tìm SBT như sgk - Vậy muốn tìm số bò trừ x ta làm như thế nào ? - Gọi nhiều em nhắc lại . * Luyện tập : Bài 1: Tìm x ( bảng con)- H nêu cách làm . x – 4 =8 x – 9 = 18 -GV nhận xét đánh giá.Nhắc lại cách tìm SBT Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. - Hoạt động nhóm 2 làm phiếu. -Các nhóm nêu kết quả. Nhóm khác nhận xét. Bài 4:Yêu cầu 1 em đọc đề . - Yêu cầu lớp vẽ , ghi tên điểm vào vở . - Mời một em lên bảng làm bài . -Nhận xét và ghi điểm học sinh . -Hai em lên bảng ,lớp vở nháp. - Nhận xét bài bạn . - Quan sát nhận xét . - Thực hiện phép tính 10 - 4 = 6 ( Như sgk) - Lấy hiệu cộng với số trừ . - Nhiều em nhắc lại quy tắc . - Lớp thực hiện vào bảng con . x – 4 =8 x – 9 = 18 x= 8 + 4 x = 18 + 9 x= 12 x = 27 - Nêu lại cách tính từng thành phần . - 2 em lên bảng làm . Số bò trừ 11 21 49 62 94 Số trừ 4 12 34 27 48 Hiệu 7 9 15 35 46 - Đọc yêu cầu đề 4.Củng cố - Dặn dò: 30’ -H nhắc quy tắc tìm số bò trừ. -Nhận xét đánh giá tiết học -Tự vẽ đoạn thẳng và ghi tên điểm . A D Thứ 3/10/11/2009 Thể dục t21 : TRÒ CHƠI: “NHÓM 3 NHÓM BẢY”. ÔN BÀI THỂ DỤC I .Mục đích yêu cầu : (SGV) - HS nắm cách chơi và t/gia chơi chủ động, nhiệt tình - Củng cố lại bài TD PT chung - HS yêu thích môn học II Đòa điểm phương tiện : Sân bãi sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bò còi , III Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học a.Phần mở đầu : 5’ -Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học . -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát . -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu . - Ôn bài thể dục phát triển chung : Mỗi động tác 2 x 8 nhòp . b. Phần cơ bản : 25’ * Trò chơi : “ Nhóm ba nhóm bảy “ - GV cho lớp tập hợp đội hình vòng tròn nêu tên trò chơi , hướng dẫn cách chơi . - Cho HS làm quen hình thành nhóm 3 người sau đó hô : “Nhóm bảy “ để HS hình thành nhóm 7 ngưòi. -Lớp chơi thử – chơi thật dưới sự điều khiển của GV * Ôn bài thể dục: Yêu cầu cả lớp ôn bài thể dục phát triển chung do cán sự điều khiển. Sau đó từng tổ trình diễn báo cáo kết quả luyện tập . c . Phần kết thúc: 5’ -Cúi người thả lỏng 5 - 6 lần -Giáo viên hệ thống ,nhận xét đánh giá tiết học -GV giao bài tập về nhà cho học sinh . -Lớp trưởng điều khiển.S -Lớp thực hiện theo yêu cầu. -H lắng nghe -H thực hiện theo yêu cầu.             -Lớp nhận xét. -Lớp tực hiện động tác hồi tónh. - H lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu. ________________________________________________________________________ Toán t57: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - 5 I.Mục đích yêu cầu (SGV) -H biết cách đặt tính và tính cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bò : Bảng gài - que tính . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đònh :1’ 2.Bài cũ : 5’ x - 14 = 62 ; x - 13 = 30 -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ * Giới thiệu phép trừ 13- 5 : Trình tự như sgk - Viết lên bảng 13 - 5 *.Tìm kết quả : Các bước như sgk * Đặt tính và thực hiện phép tính . * Lập bảng công thức : 13 trừ đi một số - Yêu cầu đọc đồng thanh và đọc thuộc lòng * Luyện tập : Bài 1: Tính nhẩm. -Yêu cầu lớp nhẩm, nối tiếp nêu kết quả. -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: Tính - Yêu cầu lớp làm bài bảng con. -Gọi một em đọc chữa bài . Bài 3 :Mời một học sinh đọc đề bài . - H/d hs làm, chữa, n/x -Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh . Bài 4: . -Yêu cầu lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở -Yêu cầu 1 em lên bảng giải. -Giáo viên nhận xét đánh giá 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ - Lớp đọc bảng trừ -Nhận xét đánh giá tiết học - Về học bài và làm các bài tập -Hai em lên bảng ,lớp bảng con . -Học sinh khác nhận xét . -Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 13 - 5 -3 em đọc - 1 em nêu – em khác n/x -Trả lời về cách làm . - Tự lập công thức 13 – 4 = 9 13 – 7 = 6 ;… * Lần lượt các tổ đọc đồng thanh B1 : Một em đọc đề bài . - H nhẩm, nối tiếp nêu kết quả. B2 : -Một em đọc đề bài sách giáo khoa - Lớp thực hiện vào bảng con . 7 6 13 − 4 9 13 − B3 : Ta lấy số bò trừ trừ đi số trừ . -Cả lớp thực hiện làm vào vở . - 3 em lên bảng làm . 4 9 13 − 7 6 13 − 5 8 13 − B4 : Giải : Cửa hàng lại số xe đạp là : 13 - 6 = 7 ( xe đạp ) Đ/S : 7 xe đạp - Hai em nhắc lại nội dung bài . ___________________________________________________________________________ _ Chính tả ( N-V) t23: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I .Mục đích yêu cầu (SGV) -H viết đúng luật chính tả. Rèn chữ viết. II . Chuẩn bò : BT III. Lên lớp Hoạt động day Hoạt động học 1. Ổn đònh ; 1’ 2. Bài cũ : 5’ Gọi 2 em lên bảng . - Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3 .Bài mới: 30’ * Hướng dẫn tập chép : +. Ghi nhớ nội dung đoạn chép -GV đọc đoạn văn cần chép,cả lớp đọc thầm -Đọan văn có nội dung gì? -Cây lạ được kể lại như thế nào ? +. Hướng dẫn cách trình bày : + Hướng dẫn viết từ khó : +.Viết bài : GV đọc H viết bài. - GV đọc H soát lỗi- Soát lỗi : +. Chấm bài : chấm điểm và NXø 7 bài . * Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : Điền vào chổ trống ng hay ngh? -Yêu cầu lớp làm vào vở .1 em lên làm -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. Bài 3 : Điền vào chỗ trống tr hay ch? - Treo bảng phụ đã chép sẵn . -Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. 4 Củng cố - Dặn dò: 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày vở sạch đẹp. -Về làm bài tập còn lại. - Ba em lên bảng viết các từ : cây xoài , , ghi lòng , nhà sạch . -Lớp và GV sửa bài. -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . -Một em đọc lại bài ,lớp đọc thầm - Đoạn văn nói về cây lạ trong vườn . - Từ các cành lá , những đài hoa bé tí trổ ra . - Tìm và đọc các câu theo yêu cầu - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con . - Hai e viết các từ khó trên bảng -Lớp viết bài. Nghe và soát lỗi . -2 H đổi vở soát lỗi. - Nộp bài để giáo viên chấm điểm . - Đọc yêu cầu đề bài . - Học sinh làm vào vở - 1 em làm trên bảng : người cha , con nghé , suy nghó , ngon miệng . - Điền vào chỗ trống tr hay ch , at hay ac . - HS làm vào phiếu. - Đại diện các nhóm trình bày. a/ con trai , cái chai , trồng cây , chồng bát . - Nhắc lại nội dung bài học . ___________________________________________________________________________ _ Đạo đức t11 : QUAN TÂM GIÚP ĐỢ BẠN I . Mục tiêu :( SGV) -GD H biết quan tâm và giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày. II .Chuẩn bò : Giấy khổ to , bút viết bảng . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh ;1’ 2. Bài cũ : 5’ 3. Bài mới: 30’ HĐ 1 : Kể chuyện “Trong giờ ra chơi”. -GV kể 2 lần - Lớp đọc thầm VBT -H thảo luận , trình bày. +Các bạn 2A đã làm gì khi bạn cường bò ngã? +Em có đồng tình với việc làm của các bạn lớp 2A không? Vì sao? -Lớp thực hiện theo yêu cầu. -H thảo luận, trình bày -Đưa Cường xuống phòng y tế của trường -Đồng tình với việc làm của các bạn. Vì biết quan tâm * Kết luận : sgv HĐ 2: Việc làm nào là đúng -N2 quan sát tranh VBT và chỉ ra được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn? Tại sao? * KL: Vui vẻ chan hòa với bạn , … * HĐ 3: Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn? -HS làm bài vào phiếu: *Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết . . 4. Củng cố dặn dò : 5’ -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục H ghi nhớ thực hiện theo bài học 1 -2 H nhắc kết luận. -N2 quan sát tranh và thảo luận - Đại diện nhóm trình bày. -Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - 2 H nêu lại kết luận. -Hoạt đôïng nhóm 4 làm vào phiếu. -Đại diện nhóm trình bày. -Nhóm khác nhân xét bổ sung. - 2 H nhắc kết luận. -Về nhà xem lại việc làm biểu hiện quan tâm giúp đỡ bạn của em trong thời gian qua để tiết sau trình bày trước lớp . _________________________________________________________________________ Thứ 4 /12/11/2009 Toán t57 : 33 - 5 I. Mục đích yêu cầu : (SGV) - HS nắm cách t/h phép tính trừ 33-5 - Củng cố lại cách tìm HS chưa biết - GD hs tính cẩn thận II . Chuẩn bò : Bảng gài - que tính . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng đọc thuộc lòng bảng trừ 13 trừ đi một số -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ * Giới thiệu phép trừ 33 - 5 : T/h như sgk * Tìm kết quả : * Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả . - Vậy 33 trừ 5 bằng mấy ? - Viết lên bảng 33 - 5 = 28 * Đặt tính và thực hiện phép tính . - Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình . - Y/c nhiều em nhắc lại cách trừ t/h tính viết . * Luyện tập : Bài 1: Tính. -Y/c làm bảng con. H nêu cách tính và kết quả. -Giáo viên nhận xét đánh giá -Hai em lên bảng . -Học sinh khác nhận xét . - Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 33 - 5 - Thao tác trên que tính và nêu còn 28 que tính - Trả lời về cách làm . -H quan sát và lắng nghe - Còn 28 que tính . - 33 trừ 5 bằng 28 28 5 33 − B1 : - Một em đọc đề bài . Bài 2: Đặt tính rồi tính H SBT và ST lần lượt là : - Yêu cầu tự làm bài vào vở . - Gọi 3 HS lên bảng làm , mỗi em làm một ý . - Nhận xét ghi điểm . Bài 3 : Tìm x -Nêu cách tìm x ? - Yêu cầu cả lớp làm vào vở-2 em lên bảng - Yêu cầu lớp nhận xét bài bạn . -Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh . 4. Củng cố - Dặn dò: 4’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Yêu cầu lớp làm bảng con . -H nêu kết quả- nhận xét bài bạn . B2 :- Lớp thực hiện vào vở . -Ba em lên bảng thực hiện . 38 5 43 − 84 9 93 − 27 6 33 − B3 : a. x + 6 = 33 c. x – 5 = 53 x = 33 - 6 x = 53 + 5 x = 27 x = 58 - Em khác nhận xét bài bạn . - Hai em nhắc lại nội dung bài . ____________________________________________________________________________ Tập đọc t36 : MẸ I .Mục đích yêu cầu(SGV) -GD H trân trọng tình cảm của mẹ và càng thương yêu mẹ hơn. II .Chuẩn bò :Bảng phụ viết các từ , các câu thơ luyện đọc . III . Lên lớp : T 1 Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đònh ; 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ -Gọi 2 em lên bảng đọc bài “ Sự tích cây vú sửa” -Nhận xét đánh giá ghi điểm . 3.Bài mới : 30’ * Luyện đọc: - GV đọc mẫu : chú ý đọc to rõ ràng , thong thả * Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ : + H nối tiếp nhau đọc từng câu . -Luyện đọc:kẽo, tiếng võng, + Đọc từng đoạn trước lớp -Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp . + Đọc từng đoạn theo nhóm -Theo dõi đọc theo nhóm . +Thi đọc - Đọc đồng thanh * Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Yêu cầu một em đọc bài - Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ? - Tương tự các câu còn lại - Em hiểu câu : Mẹ là ngọn gió của con suốt đời -2 em lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu . -Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo . -Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài . -Luyện đọc theo yêu cầu. - Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp - Thực hành ngắt nhòp từng câu thơ theo hình thức nối tiếp - Những ngôi sao / thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ / đã thức vì chúng con . - Lần lượt đọc trong nhóm . -Thi đọc cá nhân .Cả lớp đọc đồng thanh . - Lặng rồi cả tiếng ve . Con ve cũng mệt vì hè nắng oi,…. - Mẹ mãi mãi thương yêu con , …như ngọn gió như thế nào ? * Thi đọc thuộc lòng : - Yêu cầu đọc lại bài.Xóa dần bảng cho học sinh đọc thuộc lòng . - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài thơ - 4. Củng cố - Dặn dò: 4’ - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mát . - Đọc thuộc lòng từng đoạn thơ . - Thi đọc thuộc lòng bài thơ trước lớp . - Hai em nhắc lại nội dung bài học . -Về nhà học thuộc bài, xem trước bài ____________________________________________________________________________ Kể chuyện t12 : SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA I. Mục đích yêu cầu : - HS biết kể từng đoạn theo ý của mình - Biết dựa theo các ý tóm tắt kể lại được phần chính của câu chuyện,… -HS mạnh dạn, tự tin. II . Chuẩn bò :Tranh ảnh minh họa.Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt đoạn 2 . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ Gọi 2 em lên bảng kể lại câu chuyện “ Bà ø cháu “-4 em lên đóng vai kể lại - Nhận xét ghi điểm học sinh . 3. Bài mới ; 30’ * Hướng dẫn kể từng đoạn : Bước 1 : Kể lại đoạn 1 bằng lời của em: - Gợi ý cho học sinh kể : Nhứ sgk -1 H kể mẫu. - Gọi một số em khác kể . - Lớp lắng nghe nhận xét Bước 2: Kể lại phần chính ( đoạn 2 ) câu chuyện - Yêu cầu lớp kể theo cặp . - Yêu cầu 2 nhóm lên kể . - Lớp nhận xét sau mỗi lần bạn kể . Bước3: Kể lại đoạn 3 theo tưởng tượng . Hỏi: Em mong muốn câu chuyện kết thúc ntn? *.Kể lại toàn bộ câu chuyện : -2 - 3 em kể lại câu chuyện. - GV và lớp bình chọn bạn kể hay nhất . 4. Củng cố , dặn dò : 4’ -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn VN kể lại cho mọi người cùng nghe . - Hai em kể lại câu chuyện . - 4 em lên đóng vai kể lại câu chuyện . -Lớp nhận xét. - Đọc yêu cầu bài 1 . - Ngày xưa có một cậu bé rất lười biếng …đứng ở cửa đợi con về . - Hai em đọc yêu cầu và tóm tắt câu chuyện - 2 em ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe , nhận xét - Hai nhóm lên bảng kể lại đoạn 2 trước lớp -Nối tiếp nhau kể lại . - Mẹ cậu bé từ cây hiện ra và hai mẹ con chung sống với nhau - 2 -3 em kể lại toàn bộ câu chuyện . - Nhận xét , bình chọn bạn kể hay nhất - Suy nghó TL -Về nhà kể lại chuyện cho người khác nghe -Học bài và xem trước bài mới . ___________________________________________________________________________ _ Tự nhiên xã hội t12 : ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH I .Mục đích yêu cầu (SGV) - Biết cách sử dụng và bảo quản đồ dùng . Có ý thức cẩn thận , ngăn nắp , gọn gàng . II . Chuẩn bò : Tranh vẽ SGK trang 26 , 27 . Phiếu . III . Lên lớp : * Kl: Muốn đồ dùng bền đẹp 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhắc nhớ H vận dụng bài học vào cuộc sống . - Nhận xét tiết học , xem trước bài mới . - Thường xuyên lau chùi , . -H nhắc kết luận -Hai em nêu lại nội dung bài học ________________________________________________________________________________ __ Thứ 5/13/11/2009 Toán: 53 - 15 I. Mục đích yêu cầu - HS nắm cách t/h PT 53-15 - Giải bài toán bănge 1 PT,… - Rèn tính cẩn thận trong tính toán. II . Chuẩn bò : Bảng gài - que tính . III . Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn đònh : 1’ 2. Bài cũ : 5’ -Gọi 2 em lên bảng : 73 - 6 ; 43 - 5 -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3.Bài mới: 30’ * Giới thiệu phép trừ 53 - 15 - Nêu bài toán h/d hs giải như sgk * Tìm kết quả : - Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả . - Vậy 53 trừ 15 bằng mấy ? * Đặt tính và thực hiện phép tính . - Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ . - Lớp nhận xét . * Luyện tập : -Bài 1: Tính -YC lớp làm bảng con: 83 - 19 ; 63 - 36,43 - 28 -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: H nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu tự làm bài vào vở . - Gọi 3 HS lên bảng làm , mỗi em làm một ý . - Nhận xét ghi điểm . Bài 3 Tìm x x – 18 = 9 35 + x =83 -Mời 2 em lên bảng ,lớp vở nháp- nhận xét bài bạn -Củng cố cách tìm : SBT ; SH. Bài 4: Hoạt động nhóm 2 -Làm bài vào phiếu. -Giáo viên nhận xét đánh giá 4. Củng cố - Dặn dò: 5’ -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng – lớp thực hiện bảng con. Học sinh khác nhận xét . - Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 53 - 15 -H đọc - Thao tác trên que tính và nêu còn 38 que tính - Trả lời về cách làm . - 53 trừ 15 bằng 38 B1 : Một em đọc đề bài .Y/c lớp làm bảng con. B2 : Lớp thực hiện vào vở . -Ba em lên bảng thực hiện . 39 24 63 − 44 39 83 − 36 17 53 − B 3 : Đọc đề . x - 18 = 9 35 + x = 83 x = 18 + 9 x = 83 -35 x = 27 x = 48 - Em khác nhận xét bài bạn B4 : Thảo luận theo cặp . - Hai em lên bảng vẽ . -H nhắc nội dung bài. - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ________________________________________________________________________________ __ Chính tả (nghe viết) t24 : MẸ I . Mục đích yêu cầu (SGV) [...]... trình bày +Các bạn 2A đã làm gì khi bạn cường bò ngã? -Đưa Cường xuống phòng y tế của +Em có đồng tình với việc làm của các bạn lớp trường 2A không? Vì sao? -Đồng tình với việc làm của các bạn Vì * Kết luận : Khi bạn ngã, em cần thăm hỏi và biết quan tâm nâng bạn dậy Đó là biểu hiện của việc quan tâm giúp đỡ bạn 1 -2 H nhắc kết luận Hoạt động 2: Việc làm nào là đúng -N2 quan sát tranh VBT và chỉ ra... em đọc nội dung bài tập 2 - Làm lần lượt từng câu cho nhiều em phát biểu - Đọc đề bài - Lần lượt mỗi em nêu cách dùng từ : - Nhận xét , chỉnh sửa -Cháu kính yêu ,(quý mến , ) ông bà Bài tập 3: Treo tranh minh họa và yêu cầu - Con yêu quý ,( yêu thương , ).cha mẹ đọc đề bài - Em yêu mến ( thương yêu , ) anh chò - Hướng dẫn quan sát tranh xem mẹ đang làm - Quan sát tranh , một em đọc đề bài ... tranh VBT và chỉ ra được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn? Tại sao? -N2 quan sát tranh và thảo luận * KL: Vui vẻ chan hòa với bạn , sẵn sàng giúp - Đại diện nhóm trình bày đỡ bạn khi gặp khó khăn -Nhóm khác nhận xét, bổ sung * Hoạt động 3: Vì sao cần quan tâm giúp đỡ - 2 H nêu lại kết luận bạn? -H làm bài vào phiếu: + Đánh dấu + trước  những lí do quan tâm, -Hoạt đôïng nhóm 4 làm vào phiếu giúp... _ Luyện từ và câu t 12 : TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM DẤU PHẨY I Mục đích yêu cầu -H có thêm vốn từ phong phú II Chuẩn bò : Tranh minh họa bài tập 3 Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 , 4 III Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Ổn đònh ; 1’ - 2 H lên bảng trả lời theo yêu cầu 2 Kiểm tra bài cũ : 5’ - Lớp nhâïn xét - Gọi 2 em kể tên các đồ dùng trong gia đình và tác dụng của... (sgv) C Lên lớp : Hoạt động dạy 1.Bài cũ : -Gọi 2 em lên bảng – Lớp bảng con - Đặt tính rồi tính : 63 - 24 ; 83 - 39 ; -Giáo viên nhận xét đánh giá 2. Bài mới: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 13 – 4 = 13 – 6 = 13 – 8 = 13 – 5 = 13 – 7 = 13 – 9 = -H nối tiếp nêu kết quả -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: Đặt tính rồi tính Ngày soạn: 16/11 /20 08 Ngày giảng: 21 /11 /20 08 Hoạt động học -Hai em lên bảng ;lớp bảng... lại tựa bài - Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán - Thực hiện phép tính trừ 34 - 8 - Thao tác trên que tính và nêu còn 26 que tính - Trả lời về cách làm - Có 34 que tính ( gồm 3 bó và 4 que rời ) - Bớt 4 que nữa - Vì 4 + 4 = 8 - Còn 26 que tính - 34 trừ 8 bằng 26 34 * Viết 34 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột - 8 với 4 ( đơn vò ) Viết dấu trừ và vạch 26 kẻ ngang Trừ từ phải sang trái 4 không... dư lại của hình vuông ta được hình tròn *Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu * Bước 1 :Gấp hình - Cắt một hình vuông có cạnh là 6ô H1 - Gấp từ hình vuông theo đường chéo ta được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo Gấp đôi H2a để lấy đường giữa và mở ra được H2b - Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho 2 cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3 Bước 2 -Cắt hình tròn - Lật mặt sau H3 được H4 ,cắt theo đường... một em đọc cụm từ -Nghóa :chỉ sự đoàn kết bên nhau để gánh vác * Quan sát , nhận xét : -GV viết mẫu : -Học sinh quan sát -Chữ K cao 5 ô li - Chữ K gồm 3 nét, nét 1 gồm nét cong trái và nét lượn ngang , nét 2 là nét móc ngược phải , nét 3 là nét móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ - Quan sát giáo viên viết mẫu - Lớp theo dõi và thực hiện viết vào không... VN 20 /11” * GV theo dõi hướng dẫn 3 Củng cố dặn dò : -HS nhắc tiến trình của sinh hoạt sao - GVNX tiết sinh hoạt sao Đạo đức : quan tâm giúp đỡ bạn bè ( t2 ) I / Mục tiêu : Như tiết 1 II /Chuẩn bò : Phiếu học tập III/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2. Bài mới:  Hoạt động 1 Trò chơi : Đúng hay sai - Chia lớp thành 2 đội -Phát cho mỗi đội 1 lá cờ để giơ lên trả lời câu - Lớp chia 2. .. cách tính -HS2: 43 - 26 ; 73 -5 - HS2 : Trình bày bài tính trên bảng -Giáo viên nhận xét đánh giá -Học sinh khác nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ * Lớp theo dõi giới thiệu bài dạng -Vài em nhắc lại tựa bài 14 - 8 tự lập và học thu c công thức 14 trừ đi một số *) Giới thiệu phép trừ 14 - 8 - Nêu bài toán : - Có 14 que tính bớt đi 8 que - Quan sát và lắng . 8 + 4 x = 18 + 9 x= 12 x = 27 - Nêu lại cách tính từng thành phần . - 2 em lên bảng làm . Số bò trừ 11 21 49 62 94 Số trừ 4 12 34 27 48 Hiệu 7 9 15 35. các bạn. Vì biết quan tâm * Kết luận : sgv HĐ 2: Việc làm nào là đúng -N2 quan sát tranh VBT và chỉ ra được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn?

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

Hình ảnh liên quan

II. Chuẩn bị :Tranh ảnh minh họ a, bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc - giao an thu cong lop 2 tuan 12

hu.

ẩn bị :Tranh ảnh minh họ a, bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Gọi 2 em lên bảng +7 =15; 9+ x= 47 -Giáo viên nhận xét  đánh giá . - giao an thu cong lop 2 tuan 12

i.

2 em lên bảng +7 =15; 9+ x= 47 -Giáo viên nhận xét đánh giá Xem tại trang 2 của tài liệu.
II. Chuẩn bị :Bảng gà i- que tính. - giao an thu cong lop 2 tuan 12

hu.

ẩn bị :Bảng gà i- que tính Xem tại trang 4 của tài liệu.
II. Chuẩn bị :Bảng gà i- que tính. - giao an thu cong lop 2 tuan 12

hu.

ẩn bị :Bảng gà i- que tính Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Gọi 3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một . -  Nhận xét ghi điểm . - giao an thu cong lop 2 tuan 12

i.

3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một . - Nhận xét ghi điểm Xem tại trang 7 của tài liệu.
-YC lớp làm bảng con: 8 3- 19 ; 6 3- 36,4 3- 28 -Giáo viên nhận xét đánh giá - giao an thu cong lop 2 tuan 12

l.

ớp làm bảng con: 8 3- 19 ; 6 3- 36,4 3- 28 -Giáo viên nhận xét đánh giá Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bài tập 4: Treo bảng phụ và yêu cầu đọc. -GV hướng dẫn H phân biệt để đặt dấu phẩy.  - Yêu cầu lớp làm vào vơ.GV chấm chửa bài. - giao an thu cong lop 2 tuan 12

i.

tập 4: Treo bảng phụ và yêu cầu đọc. -GV hướng dẫn H phân biệt để đặt dấu phẩy. - Yêu cầu lớp làm vào vơ.GV chấm chửa bài Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Nêu cách làm -1 em lên bảng chữa-n/x - giao an thu cong lop 2 tuan 12

u.

cách làm -1 em lên bảng chữa-n/x Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình viết chữ  K cho học sinh  - giao an thu cong lop 2 tuan 12

h.

ỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình viết chữ K cho học sinh Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó. - giao an thu cong lop 2 tuan 12

u.

cầu lớp viết bảng con các từ khó Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Yêu cầu cả lớp làm vào bảng con. - Yêu cầu so sánh  33 - 4 - 9 và 33 - 13  . - GV nhận xét  đánh giá  - giao an thu cong lop 2 tuan 12

u.

cầu cả lớp làm vào bảng con. - Yêu cầu so sánh 33 - 4 - 9 và 33 - 13 . - GV nhận xét đánh giá Xem tại trang 19 của tài liệu.
* Lập và học thuộc bảng công thức 14 trừ đi một số. Aùp dụng phép trừ có nhớ dạng 14 -8 để giải các bài toán liên quan  - giao an thu cong lop 2 tuan 12

p.

và học thuộc bảng công thức 14 trừ đi một số. Aùp dụng phép trừ có nhớ dạng 14 -8 để giải các bài toán liên quan Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Yêu cầu 1 em lên bảng bài. -Giáo viên nhận xét đánh giá - giao an thu cong lop 2 tuan 12

u.

cầu 1 em lên bảng bài. -Giáo viên nhận xét đánh giá Xem tại trang 25 của tài liệu.
-Gọi 3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một ý . - giao an thu cong lop 2 tuan 12

i.

3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một ý Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan