0

Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27

3 6,717 89

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:58

Giáo án Thủ công - Lớp 3 Tuần 25Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 1).A- Mục tiêu:- Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2: - Cho HS quan sát mẫu. - Nhận xét về hình dạng, mầu sắc,các bộ phận của lọ hoa?Hoạt động 2: GV treo quy trình các bớc thao tác đan nong mốt?* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau.* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:- Hát.*Quan sát mẫu.- HS nêu.Tờ giấu gấp lọ hoa hình chữ nhật.Lọ hoa đợc làm bằng cách gấp các nếp cách đều giốn nh gấp quạt ở lớp1.Một phần tờ giấy gấp lên để làm đế.*HD mẫu:* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau.- Cắt ngang tờ giấy hình chữ nhật: chiều dài 24ô, rộng 16 ô.Gấp 1 cạnh chiều dài 3ô.- Xoay dọc tờ giấy mặt kể ô trên,gấp cách nếp cách nhau 100 nh gấp cái quạt.* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.- Tay trái cầm khoảng giữa các nếp gấp. Tay phải cầm vào các nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi phần mầu gấp làm thân lọhoa.- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách đợc kéo ra ch đến khi thành chữ V* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:- Dùng bút chì kẻ đờng giữâ hình và đ-ờng chuẩn vào tờ bìa dán lọ hoa.- Bôi hồ đều vào các nếp gấpngoài cuung của thân và đế lọ hoa.- Bôi hồ vào nếp gấp ngoài cùng còn laịvà xoay nếp gấp sao cho cân đói với phần đã dán. - Nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tờng.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhắc lại thao tác làm lọ hoa gắn tờng.*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa gắn tờng- Chuẩn bị bài sau: Thực hành làm lọ hoa gắn tờng.Tuần 26 Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 2).A- Mục tiêu:- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.Kết luận:* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau. * Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:Hoạt động 2: HS thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhắc lại thao tác làm lọ hóa gắn tờng*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Hát.* Ôn lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.- Nhiều HS nêu.- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:* HS thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa gắn tờng- Chuẩn bị bài sau:T hực hành tiếp làm lọ hóa gắn tờngTuần 27 Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 3).A- Mục tiêu:- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2: làm lọ hoa gắn tờng.- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.Kết luận:* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau. * Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:Hoạt động 2: - GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.Hoạt động 2: Trng bày sản phẩm:- Nhận xét, đánh giá.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhận xét giờ.*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Hát.*Ôn lại quy trình kỹ thuật- Nhiều HS nêu.- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- Trang trí cho sản phẩm của mình đẹp hơn.* HS thực hànhvà trang trí làm lọ hoa gắn tờng:- Trng bày sản phẩm.- Nhận xét.- Các em đi thăm quan các sản phẩm đẹp của các bạn- Chuẩn bị bài sau:Làm đồng hồ để bàn. . Tuần 2 5Thủ công. Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 1).A- Mục tiêu :- Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng .- Làm đợc lọ hoa. mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS. 3- Bài mới: .- GT bài - Ghi bảng.Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27, Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27,