0

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 1 - 4

11 7,804 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:40

Giáo án Thể dục - Lớp 3 Tuần 1Thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 1 : Giới thiệu chơng trình. Trò chơi : Nhanh lên bạn ơiI. Mục tiêu- Phổ biến một số quy định khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng- Giới thiệu chơng trình môn học. Yêu cầu HS biết đợc điểm cơ bản của chơng trình, có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực- Chơi trò chơi " nhanh lên bạn ơi ". Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động.II. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : sân bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi " nhanh lên bạn ơiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNôi dung1 Phần mở đầu2 Phần cơ bản 3 Phần kết thúcThời l-ợng4 - 5 '23 - 25 '3 - 4 'Hoạt động của thầy+ GV tập trung lớp theo hàng dọc cho HS quay phải quay trái- GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học+ GV chia lớp làm 3 tổ- Nhắc lại nội quy tập luyện, phổ biến nội quy yêu cầu môn học- Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện- Tổ chức chơi trò chơi nhanh lên bạn ơi+ Đi thờng theo nhịp 1 - 2, 1 - 2 và hát- GV và HS cùng hệ thống lại bài- GV nhận xét giờ học- GV hô " Giải tán "Hoạt động của trò- HS thực hiện- HS nghe- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát- Tập bài TD phát triển chung của lớp 2- HS sửa lại trang phục, để gọn quần áo, giầy dép vào đúng nơi quy định- HS chơi- Ôn lại một số động tác ĐHĐN nh tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, + HS thực hiện- HS hô " khoẻ "Thứ t ngày 6 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 2 : Ôn một số kĩ năng. ĐHĐN. Trò chơi nhóm ba, nhóm bảy Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1I. Mục tiêu- Ôn tập một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1, 2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện- Chơi trò chơi " nhóm ba nhóm bảy. Các em đã học ở lớp 2. Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật.II. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi " nhóm ba nhóm bảyIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúcThời l-ợng4 - 5 '24 - 25 '4 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học- Nhắc nhở HS thực hiện nội quy, chỉnh đốn trang phục+ GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác, dùng khẩu lệnh hô- GV nêu tên trò chơi " nhóm ba nhóm bảy " nhắc lại cách chơi+ GV hệ thống lại bài học và nhận xét- Dặn HS về nhà ôn lại động tác đi hai tay chống hông ( dang ngang )Hoạt động của trò- Lớp trởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số- HS giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh "+ HS ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp- HS chơi trò chơi+ HS đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hátThể dục ( tăng )Ôn một số kĩ năng về Đội hình đội ngũI. Mục tiêu- HS ôn lại một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học- Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự đúng đội hình tập luyệnII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : còiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dungThời l-ợngHoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp21. Phần mở đầu 2. Phần cơ bản3. Phần kết thúc4 - 5 '25 - 27 '2 - 3 '+ GV phổ biến yêu cầu giờ học+ GV nêu tên động tác- Vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác- GV dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập- GV kiểm tra uốn nắn động tác cho HS+ GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét tiết học- Nhắc HS ôn lại động tác đi hai tay chống hông ( dang ngang )- HS chỉnh đốn trang phục- Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên- Chơi trò chơi " làm theo hiệu lệnh "- HS ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp- HS tập theo nhóm- Thi đua giữa các nhóm+ Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hátTuần 2Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 3 : Ôn đi đều - Trò chơi " Kết bạn "I. Mục tiêu- Ôn tập đi đều theo 1 - 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của GV- ÔN đi kiễng gót hai tay chống hông ( dang ngang ). Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức độ tơng đối- Chơi trò chơi " kết bạn ". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động II. Chuẩn bị- Địa điểm : trên sân trờng vệ sinh sạch sẽ- Phơng tiện : chuẩn bị còi, kẻ sân chơi trò chơi " kết bạn "III. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần mở đầuThời l-ợng4 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họcHoạt động của trò- Lớp trởng tập hợp lớp báo cáo- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp- Chạy nhẹ nhàng theo hang dọc trên địa hình tự nhiên- Chơi trò chơi " làm theo hiệu Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp32. Phần cơ bản3. Phần kết thúc23 - 25 '4 - 5 '+ Tập đi đều theo 1- 4 hàng dọc- GV nhắc HS chú ý động tác phối hợp giữa chân và tay+ Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông ( dang ngang )- GV nêu tên động tác, làm mẫu- GV chỉ dẫn uốn nắn đọng tác cho các em+ GV cùng HS hệ thống bài- Về nhà ôn động tác đi đều và đi kiễng gót hai tay chống hônglệnh "- Đi thờng theo nhịp- Đi đều theo nhịp hô 1-2, 1- 2- HS tập theo- HS chơi trò chơi kết bạn+ Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hátThứ t ngày 13 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 4 : Ôn bài tập rèn luyện t thế, kĩ năng vận động cơ bảnTrò chơi " Tìm ngời chỉ huyI. Mục tiêu- Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc, đi kiếng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác- Học trò chơi " Tìm ngời chỉ huy ". Yêu cầu biết cách chơi và bớc đầu biết tham gia vào trò chơiII. Địa điểm, ph ơng tiện - Địa điểm : Trên sân trờng vệ sinh sạch sẽ- Phơng tiện : Còi, kẻ sân cho trò chơi " Tìm ngời chỉ huy "III. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bảnThời l-ợng4 - 5 '23 - 26 'Hoạt động của thầy+ GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học- GV hô cho lớp tập- Uốn nắn nhắc nhở các em thực hiện tốtHoạt động của trò+ Dứng tại chỗ, vỗ tay hát- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp- Chơi trò chơi " có chúng em"- Chạy chậm xung quanh sân+ Lớp tập theo đội hình 2 - 4 hàng dọc- Ôn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc- Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang- Ôn phối hợp đi theo theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp43. Phần kết thúc3 - 4 '- Học trò chơi " Tìm ngời chỉ huy- GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi- Trò chơi " Chạy tiếp sức ( GV HD lại cách chơi )+ GV cùng HS hệ thống bài- GV nhận xét giờ họcchạy- HS chơi thử 1, 2 lần rồi chơi chính thức- HS chia thành 2 đội chơi thử rồi chơi chính thức+ Đi thờng theo nhịp và hátThể dục ( tăng )Ôn tập : Đi đềuI. Mục tiêu- Tiếp tục ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của GV- HS yêu thích môn họcII. Địa điểm ph ơng tiện Địa điểm : trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : chuẩn bị còiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúcThời l-ợng3 - 5 '23 - 25 '3 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học+ Ôn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc- GV sửa động tác phối hợp giữa tay và chân, tránh tình trạng đi cùng tay cùng chân+ GV và HS cùng hệ thống lại bài và nhận xét- Về nhà tiếp tục ôn đi đềuHoạt động của trò- HS chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên- Đứng tại chỗ vỗ tay hát+ HS tập đi thờng theo nhịp- Đi đều theo nhịp hô 1- 2,1- 2- Từng tổ ôn đi đều theo nhịp+ Đi chậm sung quanh vòng tròn vỗ tay và hátTuần 3Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 5 : Ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm sốI. Mục tiêu Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Ôn tập : tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu HS thực hiện thuần thục những kĩ năng này ở mức tơng đối chủ động.- Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng- Chơi trò chơi : Tìm ngời chỉ huy. Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơiII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : Chuẩn bị còi và kẻ sân cho trò chơiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1.Phần mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúcThời l-ợng3 - 5 '22 - 25 '3 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học+ Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay phải, dàn hàng, dồn hàng- GV đi đến các hàng uốn nắn nhắc nhở+ Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số- GV giới thiệu làm mẫu trớc một lần- Chơi trò chơi tìm ngời chỉ huy ( GV nhắc tên trò chơi và cách chơi+ GV nhận xét giờ họcHoạt động của trò+ Lớp trởng tập hợp lớp và báo cáo- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân- Chơi trò chơi " chạy tiếp sức "+ Lớp trởng hô cho lớp tập- HS tập theo tổ cách tập hợp hàng ngang- Thi đua giữa các tổ- HS chơi trò chơi+ Đi thờng theo nhịp và hát- GV cùng HS hệ thống bàiThứ t ngày 20 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 6 : Ôn đội hình đội ngũI. Mục tiêu- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng- Ôn động tác đi đều từ 1 đến 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- Chơi trò chơi " Tìm ngời chỉ huy ". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách tơng đối chủ độngII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : chuẩn bị còi và kẻ sân chơi trò chơiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúcThời l-ợng4 - 5 '23 - 25 '3 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học- GV HD HS chơi+ ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số- GV điều khiển lớp 1, 2 lần+ Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng+ GV tập hợp lớp, nhận xét giờ họcHoạt động của trò+ Lớp trởng tập hợp lớp và báo cáo- Đứng tại chỗ vừa xoay các khớp vừa đếm to- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân- Chơi trò chơi " chui qua hầm"- Lớp trởng hô cho lớp tập- Cuối giờ các tổ thi tập hợp nhanh với nhau- HS chia theo tổ tập- Chơi trò chơi " Tìm ngời chỉ huy "- Chạy trên địa hình tự nhiên xung quanh sân trờng+ Đi thờng theo nhịp và hátThể dục ( tăng )Ôn tập đội hình đội ngũI. Mục tiêu- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng- Ôn động tác đi đều từ 1 đến 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúngII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Sân trờngPhơng tiện : chuẩn bị còi và kẻ sân chơi trò chơiIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuNội dung1. Phần Thời l-ợng3 - 5 'Hoạt động của thầy+ GV nhận lớp phổ biến nội Hoạt động của trò+ Lớp trởng tập hợp lớp và báo Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúc 22 - 25 '2 - 3 'dung yêu cầu giờ học- GV HD HS chơi+ ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số- GV điều khiển lớp 1, 2 lần+ Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng+ GV tập hợp lớp, nhận xét giờ họccáo- Đứng tại chỗ vừa xoay các khớp vừa đếm to- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân- Chơi trò chơi " chui qua hầm"- Lớp trởng hô cho lớp tập- Cuối giờ các tổ thi tập hợp nhanh với nhau- HS chia theo tổ tập- Chơi trò chơi " Tìm ngời chỉ huy "- Chạy trên địa hình tự nhiên xung quanh sân trờng+ Đi thờng theo nhịp và hátTuần 4Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 7 : Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi : Thi xếp hàngI. Mục tiêu- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện đợc động tác ở mức độ tơng đối chính xác.- Học trò chơi : Thi xếp hàng. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tơng đối chủ độngII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : Còi, kẻ sânIII. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp Nội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bảnThời l-ợng3 - 4 '20 - 22 'Hoạt động của thầy- GV phổ biến ND, YC giờ học- Điều khiển lớp+ Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay tráiHoạt động của trò- Lớp trởng tập hợp lớp, báo cáo- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên- Thi đua giữa các tổ Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp83. Phần kết thúc4 - 5 '+ Học trò chơi : Thi xếp hàng nhanh- GV nêu tên trò chơi- HD ND trò chơi và cách chơi- GV cùng HS hệ thống lại bài học- GV nhận xét giờ học- HS học thuộc vần điệu của trò chơi- HS chia thành các đội tơng đối đều nhau- HS chơi thử 1, 2 lần- Cả lớp cùng chơi- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên+ Đi thờng theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏngThứ t ngày 27 tháng 9 năm 2006Thể dụcBài 8 : Đi vợt chớng ngại vật thấp. Trò chơi : Thi xếp hàngI. Mục tiêu- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tơng đối chính xác.- Học đi vợt chớng ngại vật ( thấp ). Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.- Chơi trò chơi : Thi xếp hàng, yêu cầu biết cách chơi và chơi một cáhc chủ độngII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽPhơng tiện : Còi, dụng cụ học động tác vợt chớng ngại vật,kẻ sân chơi trò chơiIII. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp Nội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bảnThời l-ợng4 - 6 '25 - 27 'Hoạt động của thầy- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng- GV đi từng tổ QS+ Học động tác đi vợt chớng ngại vật thấpHoạt động của trò- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp- Chạy nhe nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên- Chơi trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau+ Lớp tập hợp hàng ngang để làm mẫu- Chia tổ tập luyện Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp93. Phần kết thúc2 - 3 '- GV nêu tên động tác, làm mẫu- GV dùng khẩu lệnh hô cho HS tập- GV kiểm tra uốn nắn động tác cho HS+ Chơi trò chơi : Thi xếp hàng- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi- GV cùng HS hệ thống lại bài học- Nhận xét giờ học- Dặn HS về nhà ôn động tác đi vợt chớng ngại vật- HS chơi trò chơi- ĐI chậm theo vòng tròn, vỗ tay và hátThể dục ( tăng )Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi : Thi xếp hàngI. Mục tiêu- Tiếp tục củng cố cho HS ôn đội hình đội ngũ- Thực hiện động tác tơng đối chính xác- Chơi trò chơi : Thi xếp hàngII. Địa điểm, ph ơng tiện Địa điểm : trên sân trờngPhơng tiện : còi, kẻ sân chơi trò chơiIII. Nội dung và ph ng pháp lên lớp Nội dung1. Phần mở đầu2. Phần cơ bản3. Phần kết thúcThời l-ợng4 - 5 '2o - 25 '3 - 5 'Hoạt động của thầy- GV phổ biến ND, YC giờ học- GV điều khiển lớp- ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái- GV hô- GV uốn nắn t thế cơ bản cho HS- GV cùng HS hệ thống lại bài- Nhận xét tiết họcHoạt động của trò- Lớp trởng tập hợp lớp và báo cáo- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên- HS tập- HS chơi trò chơi thi xếp hàng- Chạy tự nhiên trên địa hình tự nhiên- Đi thờng, vừa đi vừa thả lỏng Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp10[...].. .11 Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 3 - Kim ThÞ Ngäc DiÖp . Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4 3. Phần kết thúc3 - 4 &apos ;- Học trò chơi " Tìm ngời chỉ huy- GV nêu tên trò chơi,. Giáo án Thể dục lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9 3. Phần kết thúc2 - 3 &apos ;- GV nêu tên động tác, làm mẫu- GV dùng khẩu lệnh hô cho HS tập- GV kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 1 - 4, Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 1 - 4,