0

NHAC (4040)

7 0 0
  • NHAC  (4040)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:12

Phụ lục III KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 4040BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021 Bộ trưởng Bộ GDĐT) Hướng dẫn dựa sách giáo khoa Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Căn vào hướng dẫn, sở giáo dục trung học đạo tổ, nhóm chuyên môn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi ti ết bảo đảm cân đối gi ữa n ội dung th ời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế TRƯỜNG: THCS Ngơ Sĩ Liên TỔ: Nghệ Thuật Họ tên giáo viên: Nguyễn thị Điệp KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN Môn: Âm nhạc - Lớp Năm học 2021- 2022 I/ KẾ HOẠCH DẠY HỌC Phân phối chương trình STT Chủ đề Bài học Chủ đề 1: - Tiết 1: Vui bước Dạy hát Mùa khai trường đến trường -Tiết 2: Ôn hát: Mùa khai trường Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số - Tiết 3: Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính âm có tính nhạc 15’ Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số (30’) Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy học 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Địa điểm dạy học Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc - Tiết 4: Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước Nghe nhạc: Nghe hát Lên đàng Củng cố toàn CĐ (15’) Chủ đề 2: Bài ca hồ bình 10 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tiết 9: Kiểm tra kì 01 Tuần -Tiết 10: Dạy hát Bài hát Niềm tin thắp sáng tim em 01 Tuần 10 - Đàn organ, phách,máy chiếu - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc - Tiết 5: Dạy hát Tiếng chuông cờ 01 Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô -Tiết 6: Nhạc cụ tiết tấu Bài thực hành số (25’) Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (20’) -Tiết 7: Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm hệ thống chữ Latin (15’) Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số (30’) -Tiết 8: Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Cao Nghe nhạc: Nghe hát Tiến Hà Nội (30’) Củng cố toàn CĐ2 (15’) 11 12 13 14 15 Chủ đề 4: Khúc hát quê hương 16 17 18 Kiểm tra cuối kỳ I -Tiết 11: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số (15’) Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (20’) -Tiết 12: Lí thuyết âm nhạc: Nhịp C (20’) Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số (25’) -Tiết 13: Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Antonio Vivaldi Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm Concerto số Mùa Thu (30’) Củng cố CĐ (15’) -Tiết 14: Dạy hát Đi cắt lúa -Tiết 15: Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (30’) Lí thuyết âm nhạc: Cung nửa cung (15’) -Tiết 16: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số (20’) Thường thức âm nhạc: Giới thiệu số nhạc cụ truyền thống Việt Nam (25’) 01 Tuần 11 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 12 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 13 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 14 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 15 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 16 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phịng học âm nhạc -Tiết 17: Ơn tập 01 Tuần 17 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Kiểm tra cuối kỳ I 01 Tuần 18 - Đàn organ HỌC KÌ II 19 20 21 22 23 24 25 Chủ đề 5: Bài ca lao động Chủ đề 6: Cùng vui hoà ca -Tiết 19: Dạy hát Bài hát Hị ba lí -Tiết 20: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số (30’) Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (15’) -Tiết 21: Nhạc cụ giai điệu: (tiếp theo) Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (15’) Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số (30’) -Tiết 22: Thường thức âm nhạc: Nghệ nhân Hà Thị Cầu Nghe nhạc: Nghe trích đoạn Xẩm thập ân (30’) Củng cố toàn CĐ (15’) -Tiết 23: Dạy hát Bài hát Em tươi xanh -Tiết 24: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số (30’) Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (15’) -Tiết 25: Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (Tiếp theo - 15’) Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số (30’) 01 Tuần 19 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 20 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 21 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 22 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 23 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 24 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 25 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 26 27 28 29 30 31 Kiểm tra kì Chủ đề 7: Giai điệu năm châu -Tiết 26: Thường thức âm nhạc: Hát bè Nghe nhạc: Nghe trích đoạn hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc (30’) Củng cố toàn CĐ (15’) 01 Tuần 26 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tiết 27: Kiểm tra kì 01 Tuần 27 - Đàn organ Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 28 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 29 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 30 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 31 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc -Tiết 28: Đọc nhạc Kỉ niệm xưa (30’) Dạy hát Bài hát Kỉ niệm xưa - Auld lang syne (15’ -Tiết 29: Dạy hát (tiếp theo) Bài hát Kỉ niệm xưa Auld lang syne (20’) Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hố, dấu hố 25’ -Tiết 30: Thường thức âm nhạc: Giới thiệu số nhạc cụ phương Tây Nghe nhạc: Nghe trích đoạn tác phẩm Czardas (30’) Củng cố toàn CĐ (15’) -Tiết 31: Bài hát Tia nắng hạt mưa 32 Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn 33 -Tiết 32: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số (30’) Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (15’) -Tiết 33: Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số nhạc cụ kèn phím (tiếp theo) 20’ Nghe nhạc: Nghe trích đoạn hợp xướng Ode to joy (15’) Củng cố CĐ (10’) -Tiết 34: Ôn tập cuối năm 01 Tuần 32 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc 01 Tuần 33 - Đàn organ, phách,máy chiếu Tại phòng học âm nhạc Tại phòng học âm nhạc Tại phòng Kiểm tra 01 Tiết 35: Kiểm tra cuối kì 35 Tuần 35 - Đàn organ cuối kì học âm nhạc (1) Tên học xây dựng từ nội dung/chủ đề( Được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục (2)Số tiết sử dụng để thực dạy (3) Tuần thực học (4) Thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học (5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (Lớp học, phịng học mơn, phịng đa năng, bãi tập, sản, thực địa ) 34 TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) 01 Tuần 34 - Đàn organ, phách,máy chiếu Vũng Tàu , ngày 16 tháng năm 2021 GIÁO VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Điệp
- Xem thêm -

Xem thêm: NHAC (4040) , NHAC (4040)