0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:39

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà Nội TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG -THCS.TOANMATH.com Bài 1: NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (2 điểm) Thực phép tính: 25 + a) + 27 ( ) ( + 10 − 15 b) − 27 + c) Bài 2: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ −1 ) (2 điểm) Giải phương trình: a) x −3 = b) x −1 + 4x − − ( x − 1) =3 25 c) + x − x =− x − Bài 3: Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức A = x 2− x a) Tính giá trị A x = b) Tìm x biết A = với x ≥ x ≠  x −1 x +  c) Cho biểu thức B A :  = −  Tìm m để phương trình B = m có x − x x + x   nghiệm (1,5 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 60° a) Tính độ dài bóng cột đèn mặt đất (Làm tròn đến mét ), biết cột đèn cao m b) Tại thời điểm đó, gần cột đèn có tịa nhà cao tầng có bóng mặt đất 86, m Tính số tầng tịa nhà, biết tầng cao khoảng m (Coi tia sáng mặt trời đường thẳng song song) Bài 5: 7m 60° 86,7m (2,5 điểm) Cho ∆ABC vng A có AB < AC , đường cao AH a) Cho AB = 5cm , BC = 13cm Tính BH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) b) Kẻ HD ⊥ AB , HE ⊥ AC Chứng minh: AD AB = AE AC c) Nếu  ACB = α Chứng minh: cos α − =cos 2α ACB < 45°  THCS.TOANMATH.com Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Toán Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Thành Công – Hà Nội