0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:32

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội PHÒNG GD&ĐT QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM -THCS.TOANMATH.com Bài 1: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (2,0 điểm ) Rút gọn biểu thức sau a) 27 − 12 + 98 − 18 b) 14 + + 14 − 3+ 2+ + − 2+ 1+ (2,5 điểm ) ( c) Bài 2:  a +1 Q =   a −2  a > 0; a ≠ 1; Cho : P = ) ( a+3 a +2 a +2 )( ) a +1 −  a+ a  1  : −  với a −1   a +1 a −1   a) Tính giá trị P a thỏa mãn a − a + = b) Rút gọn Q 4Q nhận giá trị nguyên P ( 1,5 điểm) Giải phương trình vơ tỉ sau c) Tìm a ngun để Bài 3: Bài 4: x −5 x − 45 = − a) x − 20 + b) x + 27 − = x x − 12 ( 3,5 điểm ) Cho tam giác vuông ABC ( AB > AC ) , có đường cao AH AB AC = a) Chứng minh BH CH = 60° , AC = cm, AB = 12 cm Giải tam giác vuông HAB b) Biết C  Chứng minh S = CF AC.sin  ACH c) Kẻ AF phân giác BAC ACF 2 AF Từ suy = Bài 5: 1 + AB AC Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc xấp xỉ 30° bóng tháp mặt đất dài 92 m Tính chiều cao tháp (Kết làm tròn đến số thập phân thứ 2) ( 0,5 điểm ) Giải phương trình x − + y + 2009 + z − 2010= ( x + y + z) HẾT Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội