0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:30

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY -THCS.TOANMATH.com Bài 1: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức A= C= Bài 2: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (2 ) B − + = 2− 2+ + 2+ 2− 48 − 10 + + + (1,5 điểm) Giải phương trình sau a) x − x − = b) 2x −1 + x −1 = c) x + x += Bài 3: (x ) + ( x + 3) (2,5 điểm) Cho biểu thức: A = x +7 B = x −1 x +8 + + với x ≥ , x ≠ x + 1− x x + x − a) Tính giá trị A biết x= + b) Rút gọn B Bài 4: c) Tìm giá trị nguyên x để biểu thức P = A.B có giá trị nguyên (3,5 điểm) Một cột đèn có bóng mặt đất dài 8,5 m Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc xấp xỉ 38° Tính chiều cao cột đèn ? (Kết làm tròn đến chữ số thập phân) Cho ∆ABC nhọn có  ABC= 60° , đường cao AH Đường thẳng qua C vng góc với AC cắt đường thẳng AH D Gọi E F hình chiếu H AC CD a) Nếu AH = 3cm , AC = cm Tính độ dài đoạn thẳng HC , HD , CD ? b) Chứng minh CF CD = CE.CA c) Biết AB + BC = cm , tìm giá trị lớn diện tích tam giác ABC Bài 5: (0,5 điểm) Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn: ab + bc + ca = abc Tìm giá trị lớn biểu thức: P = a b c + + bc ( a + 1) ca ( b + 1) ab ( c + 1)  HẾT  Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Cầu Giấy – Hà Nội