0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:31

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TỪ LIÊM TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ -THCS.TOANMATH.com Bài 1: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (2 điểm) Thực phép tính a) 12 − 27 + 75 − 48 c) Bài 2: 32 + b) + 27 − + 62 − 12 + 31 d) 2 3− + + −1 +1 1− b) x − 98 = (2 điểm) Tìm x biết a) x − − = c) x2 − + x − = d) x −1 9x − − 16 x − 16 + 27 = 81 Bài 3: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức P x x 1 x   Q   x  0; x  1 x  1  x x 1 x 2 a) Tính giá trị Q x   b) Rút gọn M  P.Q c) Tính giá trị x để M  Bài 4: 1 d) Tìm giá trị nhỏ M (3,5 điểm) 1) Cho tam giác ABC vng A= có AB 6= cm; AC 8cm Vẽ AH vng góc BC H a) Tính AH , HB, HC b) Gọi E , F hình chiếu H AB AC Gọi O giao điểm AH EF Chứng minh điểm A, E , F , H thuộc đường tròn HB.HC = 4.OE.OF c) Gọi M trung điểm BC Chứng minh S AEMF = S ABC 2) Một tòa nhà có chiều cao h ( m ) Khi tia nắng tạo với mặt đất góc 55° bóng tòa nhà mặt đất dài 15 m Tính chiều cao h tịa nhà ( Làm trịn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài 5: (0,5 điểm) Với số thực dương x, y thỏa mãn x + y ≤ 1 1 2 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P =  +  1+ x y x y HẾT Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội