0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

1 1 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:35

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) -THCS.TOANMATH.com Bài 1: (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a)= A 52 + 122 b) B = ( ) 3+ − ( 3− ) +1 −1 − 5+2 5−2 (1,5 điểm) Giải phương trình sau: = c) D Bài 2: Bài 3: a) x −1 + 4x − = b) x2 − − x + = c) ( x + 2)( x + 3) − x + x + = (3,0 điểm) Cho A = −3 x + x −2 x −2 − + B x≠ x≠ và= với x ≥ 0, 4, 9 x−5 x +6 x − 3− x x −3 a) Tính giá trị biểu thức A x = 16 −3 x + = b) Chứng minh B    x −2 c) Tìm x để B > −3 d) Với x > 9,  đặt P = Bài 4: A , so sánh P B (3,5 điểm) Tòa nhà Burj Khalifa (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) khánh thành ngày 4/1/2010 cơng trình kiến trúc cao giới Khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc 37° bóng tịa nhà 1098, 79 m Tính chiều cao tòa nhà (kết cuối làm tròn đến phần nguyên, kết khác làm tròn hai chữ số thập phân) Cho ∆ABC vuông A , đường cao AH Kẻ HE ⊥ AB E HF ⊥ AC F a) Cho HC = 16 cm, HB = cm Tính AB, AC , AH Lưu ý: số liệu dùng cho câu a AB AC BC c) Chứng minh BE + CF ≥ EF Khi dấu xảy ra? (0,5 điểm) b) Chứng minh AB AE = AF AC HF = Bài 5: Cho a, b, c ≥ thỏa mãn ( a + b )( b + c )( c + a ) = Chứng minh ab + bc + ca ≤ HẾT Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Toán Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội