0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:33

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 PHỊNG GD VÀ ĐT QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ -THCS.TOANMATH.com Bài 1: MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (1,5 điểm) Thực phép tính: a) A =2 − = b) B 18 + 50 3+ − 3 −1 c) = C cot 30°.sin 65° + tan 60°.sin 25° − Bài 2: (3 điểm) Cho hai biểu thức A = cos 39° sin 51° x +1 x −3 B = với x ≥ ; x ≠ + − x−9 x −3 x +3 3− x a) Tính giá trị biểu thức A với x = b) Rút gọn biểu thức B c) Cho P = B : A Tìm x để P = Bài 3: d) Tìm x để P nhận giá trị nguyên (1,5 điểm) Giải phương trình: a) 9x − x = 6−4 x b) x2 + x + = x + Bài 4: (0,5 điểm) Tại thời điểm ngày, có bóng mặt đất dài 4,5 m Bài 5: Tính chiều cao biết tia nắng mặt trời hợp với phương thẳng đứng góc 50° (3 điểm) Cho ∆ABC vuông A , đường cao AD Biết AB = cm , BC = 10 cm a) Tính AC , góc B góc C b) Kẻ DE vng góc với AB E DF vng góc với AC F Tính độ dài EF c) Chứng minh AB CF = AC BE  HẾT  Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội