0

Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc

1 0 0
  • Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:27

Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS ĐẠI TỰ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020- 2021 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề) A.TRẮC NGHIỆM: ( điểm) (Khoanh tròn vào chữ đầu câu em cho ) Câu Biểu thức A có nghĩa : A A > B A  C A  D A< C 12 D 240 Câu Khai phương tích 40 12 30 : A 1200 B 120 Câu Giá trị biểu thức A 1  : 2 2 B C -4 D Bài : Cho tam giác ABC vuông A BC = 25 ; AC = 15 , số đo góc C bằng: A 530 B 520 C 510 D 500 II TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: ( điểm) Với giá trị x thức sau có nghĩa: a) 3x  ; Câu 2: ( đ) Rút gọn biểu thức: b) 3 ;  5x a) a  32 b) 81a  36a  144a (a  0)  (a  9) (với a < 3) Câu 3: (2,0 đ) Giải phương trình sau: a) x   ; b)  x Câu 4: (2 điểm) Cho biểu thức A    x    x x 3 ; x  4x   x  3x    x   :  1 với x ≥ 0, x ≠9 x    x   a) Rút gọn A ? b).Tìm x nguyên để A nguyên ? Câu 5: (2 điểm) Cho hình thang cân ABCD ( AB//CD AB < CD), BC = 15cm ; Đường cao BH = 12cm, độ dài DH = 16cm a) Chứng minh DB vuông góc với BC b) Tính BCD (làm trịn đến độ) c) Tính diện tích hình thang ABCD? Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc, Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Đại Tự – Vĩnh Phúc