0

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh Phúc

1 0 0
  • Đề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh Phúc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:42

Đề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh PhúcĐề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh Phúc PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG THCS VĂN TIẾN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy viết vào thi chữ in hoa trước đáp án Câu 1: Điều kiện xác định biểu thức A B C D Câu 2: BiÓu thøc (1  2) cã giá trị : A 1- B 1+ C -1 D -( +1) Câu 3: Giá trị biểu thức A.6 B -36 C - D 36 Câu 4: Cho tam giác vuông có góc cạnh huyền có độ dài cm Khi độ dài cạnh đối diện với góc A D B C Câu 5: Câu sau ? Với  góc nhọn tùy ý, : A tan   sin  cos  B cot   sin  cos  C tan  + cot  = D sin2  - cos2  =1 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông A, AB= 4cm; AC = 3cm Khi đó, sin ABC A B C D II PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) a.Tính giá trị biểu thức: 18 - 50 + ; b Tìm x, biết: 1  a 1  : a 1  a  a 1 a a  Câu 2: (2 điểm) Cho biểu thức P   a Tìm điều kiện xác định rút gọn P b Tìm giá trị a để c Tìm giá trị nguyên a để P có giá trị nguyên Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = cm HC = cm a) Tính độ dài đoạn AH, AB, AC b) Gọi M trung điểm AC Tính số đo góc AMB (làm trịn đến độ) c) Kẻ AK vng góc với BM (K thuộc BM) Chứng minh : BK.BM = BH.BC Bài (0,5 điểm) Cho ba số dương x, y, z có tích 144 Tìm giá trị nhỏ biểu thức     P  x  yy  zx  z   36   Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh Phúc, Đề thi giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Văn Tiến – Vĩnh Phúc