0

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:28

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà Nội UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN -THCS.TOANMATH.com Bài 1: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (2,5 điểm) Cho hai biểu thức A x 9 x  x 1 x 2 x 5   B  với  x  0, x  4, x  9 x 5 x  x  3 x x 3 a) Tính giá trị A x  16 b) Rút gọn biểu thức B Bài 2: Bài 3: c) Biết P  A : B Tìm giá trị nhỏ P (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x 5  b) x2  6x   c) x  x 1  x 1 d) x  x   x 12 x  ( 3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A ( AB  AC ), đường cao AH ( H  BC ) Vẽ phân giác AD góc BAH ( D  BH ) Cho M trung điểm BA a) Cho AC  3cm ; AB  4cm Hãy giải tam giác ABC ? Làm tròn đến độ b) Tính diện tích tam giác AHC c) Chứng minh rằng: DH HC  DB AC d) Gọi E giao điểm DM AH Chứng minnh: SAEC  SDEC Bài 4: (1,0 điểm) Một thuyền địa điểm F di chuyển từ bờ sông b sang bờ sơng a với vận tốc trung bình km/h, vượt qua khúc sông nước chảy mạnh phút Biết đường thuyền FG , tạo với bờ sơng góc 60 a) Tính FG b) Tính chiều rộng khúc sơng (làm trịn đến mét) HẾT Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Toán Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà Nội, Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Bế Văn Đàn – Hà Nội