0

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk Nông

1 0 0
  • Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk Nông

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:28

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk NôngĐề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk Nông TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 Mơn: TỐN - Lớp: Thời gian làm bài: 90 phút; Bài 1: (1 điểm) Tìm điều kiện x để thức sau có nghĩa: x 1 a) b)  2x Bài 2: (2 điểm) Thực phép tính: b) 12   48 a) 8.27 c) 1  2 2 d)  2   Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình: x 1  a) b) Bài 4: (2.5 điểm) Cho biểu thức thức 𝐴 = √ √ x  x 1   ;𝐵 = √ √ − √ √ − (𝑎 ≥ 0; 𝑎 ≠ 9) a) Tính A 𝑎 = 16 b) Rút gọn biểu thức B c) Đặt = Tìm a để P > d) Tìm a để 𝑄 = 𝑎 − 2𝑃 đạt giá trị nhỏ Tìm giá trị Bài 5: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau (khơng dùng máy tính): A= 2sin 27 - Cot 440 cot 450 cot 460 + 3(sin220o + sin270o) cos 630 Bài 6: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có cạnh AB = 12cm, AC = 16cm a) Giải tam giác ABC (góc làm trịn đến độ) b) Kẻ đường cao AM Kẻ ME vng góc với AB Tính độ dài: AM, BM c) Chứng minh AE AB = MB MC = EM AC ======== HẾT ======== Chú ý: - Cán coi thi không giải thích thêm - Học sinh sử dụng máy tính cầm tay Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk Nông, Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Trãi – Đắk Nông