0

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà Nội

1 0 0
  • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:29

Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà NộiĐề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà Nội ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) PHỊNG GD&ĐT HUYỆN ĐAN PHƯỢNG -THCS.TOANMATH.com Bài (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau: ( a) A = − ) +2 ; b) B = 18 − 50 + + 27 ; c) C= Bài 10 125 − + + −1 5 (2,0 điểm) Cho hai biểu thức A = x −3 x   x B  với x > , x ≠ = − :  x −2 x +2 x +1  x−4 a) Tính giá trị A x = 25 b) Rút gọn biểu thức B c) Tìm giá trị nguyên x để biểu thức P = A.B có giá trị nguyên Bài Bài (2,0 điểm) Tìm x biết: a) x  20  x   x  45  12 b) x 10 x  25  (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông A , đường cao AH ( H ∈ BC ) a)= Biết AB 12 ABC ( làm tròn đến độ); = cm, BC 20cm , Tính AC , AH  b) Kẻ HM vng góc với AB M , HN vng góc với AC N Chứng minh: AN = AC AC − HC ; c) Chứng minh: AH = MN AM MB + AN NC = AH ; d) Chứng minh: tan C = Bài BM CN (0,5 điểm) Cho a, b số thực dương thỏa mãn điều kiện ( )( a +1 ) b + ≥ a b2 + b a HẾT P Tìm giá trị nhỏ biểu thức = Giải chi tiết kênh Youtube: Vietjack Tốn Lý hóa (Bạn vào Youtube -> Tìm kiếm cụm từ: Vietjack Tốn Lý Hóa -> kết tìm kiếm) Hoặc bạn copy trực tiếp Link kênh : https://www.youtube.com/channel/UCGo1lPIGoGvMUHK7m4TwL3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà Nội, Đề thi giữa kì 1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Đan Phượng – Hà Nội