0

TUAN 26 LOP 4

28 0 0
  • TUAN 26 LOP 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:09

B.Tiến trình đề xuất: *Tìm hiểu về sự truyền nhiệt: HĐ1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề: GV nêu :Đặt một cốc nước nóng vào trong một chậu nước Hãy dự đoán xem, một lúc sau mức[r] (1)Thứ hai, ngày tháng năm 2016 Tập đọc THẮNG BIỂN Tiết: 51 I MỤC TIÊU - Biết đọc diễn cảm đoạn bài với giọng sôi nổi, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, giữ gìn sống bình yên (trả lời CH 1,2, 3, SGK) KNS - Giao tiếp - Ra quyêt định, ứng phó - Đảm nhận trách nhiệm GDBĐ:HS hiểu thêm môi trường biển, thiên tai mà biển mang lại cho người và các biện pháp phòng tránh II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh minh họa bài đọc SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - HS đọc TL1,2 khổ bài thơ “Bài thơ tiểu - HS thực theo yêu cầu đội xe không kính”, trả lời các câu hỏi SGK Bài mới: a.Giới thiệu bài: Thắng biển - Học sinh nhắc lại đề bài b Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài HĐ 1:Luyện đọc: - Gọi HS đọc bài - 1- HS đọc bài - GV cho HS đọc tiếp nối đoạn bài (xem - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt lần xuống dòng là đoạn) - HS đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc theo cặp - HS đọc chú giải GV giải nghĩa thêm số từ - HS đọc HĐ 2: Tìm hiểu bài + Tìm từ ngữ, hình ảnh nói lên đe dọa - Gió bắt đầu mạnh- nước biển bão biển càng dữ… + Cuộc công dội bão biển - Rất rõ nét, sinh động… miêu tả nào đoạn 2? + Trong đoạn 1, đoạn tác giả đã sử dụng - Biện pháp so sánh, biện pháp biện pháp gì để miêu tả hình ảnh biển cả? nhân hóa KNS + Các biện pháp nghệ thuật này có tác dụng gì? - Tạo nên hình ảnh rõ nét, sinh động, gây ấn tượng mạnh mẽ + Cho HS nêu ý chính bài - HS nêu + GV chốt ý chính: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, bảo vệ sống yên bình (2) HĐ3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn bài GV - HS đọc tiếp nối hướng dẫn để các em đọc diễn cảm thể đúng nội dung đoạn - GV hướng dẫn lớp luyện đọc và thi đọc diễn - HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm cảm c Củng cố- Dặn dò: GDBĐ - GV yêu cầu HS ND bài - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau: Ga-v rốt ngoài chiến lũy Toán Tiết: 126 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Thực phép chia hai phân số - Biết tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Đồ dùng học toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS 1.Kiểm bài cũ: Phép chia phân số - Nhắc lại cách thực phép chia phân số? - HS nêu - HS sửa bài - Sửa bài tập nhà - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: Luyện tập b Luyện tập củng cố phép chia phân số Bài 1: Tính rút gọn Bài 1: 3 12 - GV lưu ý nhắc HS rút gọn đến phân số tối a/ : = × = = 5 15 giản 10 20 : = × = = - GV chữa bài 10 15 9 36 : = × = = 8 24 2 10 b/ = ; = ; =2 Bài 2: - GV yêu cầu HS Nêu cách tìm thành phần chưa biết *HS trên chuẩn *2+ x =2+ = + = Bài 2: Tìm x HSlàm bài, thi đua dãy × x= x= : 20 x= 21 a) 1 : x= 1 x= : 5 x= b) (3) c Củng cố-Dặn dò: - GV cho HS làm nháp : ; :8 - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập - Nhận xét tiết học Tiết 26: Đạo đức TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HỌAT ĐỘNG NHÂN ĐẠO I MỤC TIÊU: Học xong bài này HS có khả - Nêu ví dụ hoạt động nhân đạo Nêu ý nghĩa hoạt động nhân đạo Thông cảm với bạn bè, những, người gặp khó khăn, hoạn nạn lớp, trường và cộng đồng - Tích cực tham gia số hoạt động nhân đạo lớp, trường, địa phương phù hợp với khả và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia II CHUẨN BỊ - Bảng phụ ghi tình (H3) - Nội dung số câu ca dao, tục ngữ ca ngợi lòng nhân đạo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động daỵ Hoạt động học A Bài cũ + Vì phải giữ gìn các công trình công - Vì các công trình công cộng là tài sản cộng? Lấy ví dụ chung người cho nên người phải có ý thức gữi gìn và bảo vệ Ví dụ: Bảo vệ bàn ghế lớp Không vẽ bậy lên tường Gữi gìn và bảo vệ các tài sản - GV nhận xét nhà trường ( nhà nước, nhà vệ sinh, ) B.Bài * GTB: Nêu mục tiêu tiết học - HS lắng nghe * Hoạt động 1: Trao đổi nhóm đôi MT: HS biết trao đổi thông tin CTH: - Y/C HS quan sát tranh sgk và đọc - HS suy nghĩ, trình bày thông tin, thảo luận với bạn trả lời câu hỏi + Không có thức ăn + Hãy thử tưởng tượng em là người dân + Em bị đói và bị rét các vùng bị thiên tai lũ lụt đó, em + Sẽ bị hết tài sản rơi vào hoàn cảnh nào? + Chúng ta cần làm gì để chia sẻ? + HS có thể ủng hộ viết thư chia sẻ, - Kết luận hoạt động * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm MT: HS bày tỏ ý kiến đồng tình với việc làm đúng và không tàn thành với việc làm sai CTH: Gọi HS đọc nội dung bài tập - Hướng dẫn HS trao đổi theo nhóm, (4) - Y/c trao đổi nhóm (4 em) + Những biểu nhân đạo là gì? trao đổi, báo cáo kết - Lớp nhận xét, thống kết qủa a)Việc làm đó Sơn là đúng Vì Sơn đã biết nghĩ, thông cảm b) Lương sai vì c) Cường đúng vì * Chúng ta cần hưởng ứng tham gia - Tích cực tham gia ủng hộ các hoạt nào? động nhân đạo trường, lớp phát động, - San xẻ phần vật chất để giúp đỡ - Dành tiền, sách Kết luận: Mọi người cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo Hoạt động 3: Xử lí tình MT: HS biết giúp đỡ người gặp khó khăn CTH: - HS tiến hành thảo luận nhóm (bàn) bài - Y/c HS thảo luận, làm bài (tập sgk) tập a) Có thể giúp đỡ bạn học: cõng bạn, giúp bạn chép bài b) Giúp đỡ cụ già, vận động bạn bè cùng làm Kêt luận chung hoạt động - HS nhắc lại ghi nhớ Rút bài học ( SGK) C Hoạt động nối tiếp - Y/c HS nhà sưu tầm ca dao, tục - Lắng nghe, thực ngữ nói lòng nhân ái nhân dân ta - Y/c HS hoàn thiện bài tập sgk Thứ ba, ngày 08 tháng năm 2016 Luyện từ và câu Tiết: 51 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I MỤC TIÊU - Nhận biết câu kể Ai là gì? đoạn văn, nêu tác dụng câu kể(BT1); biết xác CN và VN câu kể Ai là gì? đã tìm (BT2); Viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì?(BT3) HS trên chuẩn viết đoạn văn ít câu theo yêu cầu BT3 II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Một số tờ phiếu viết lời giải III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS Kiểm tra bài cũ: - HS nói nghĩa 3-4 từ cùng nghĩa + Gan góc: chống chọi không lùi với từ dũng cảm bước - HS làm lại bài tập + Gan lì: gan đến mức trơ ra, - GV nhận xét không còn biết sợ là gì + Gan dạ: không sợ nguy hiểm (5) 2.Bài a Giới thiệu bài: Luyện tập câu kể Ai là gì?” b Hướng dẫn: Bài 1: - HS đọc nội dung bài tập - GV yc HS làm bài - GV nhận xét và kết luận Bài 2: - HS đọc nội dung bài tập - GV yc HS làm bài - GV nhận xét và kết luận Bài 1: Nguyễn Tri Phương câu g/thiệu Cả hai ông câu nêu nhận định Ông Năm là câu g/thiệu Cần trục là cánh tay câu nêu nhận định Bài 2: CN - Nguyễn Tri Phương - Cả hai ông - Ông Năm - Cần trục Bài 3: - HS theo dõi - HS viết đoạn giới thiệu vào VBT - HS đọc - lớp nhận xét Bài 3: - HS nêu yêu cầu bài - GV yc HS làm mẫu - HS làm vào - GV yc HS tiếp nối đọc đoạn văn, các câu kể Ai là gì? - GV nhận xét, chấm bài và khen HS có đoạn văn hay c Củng cố, dặn dò: - Đặt câu kể Ai là gì? - HS đặt - GV nhân xét tiết học - Yêu cần HS viết đoạn văn giới thiệu chưa đạt nhà hoàn chỉnh, viết lại vào Toán Tiết: 127 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Thực phép chia hai phân số, trường hợp chia số tự nhiên cho phân số II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Đồ dùng học toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS Kiểm tra bài cũ : “Luyện tập” - HS nhắc, 3HS thực phép - Nhắc lại cách thực phép chia phân số tính : ; : ; : - GV nhận xét 2.Bài mới: a GT bài: 54 10 30 : = ; : = ; : = 56 14 (6) b Hướng dẫn: Bài 1: + Viết phép chia: Bài 1: Tính rút gọn 4 : 5 10 a : = × =28 10 10:2 = = 28 28: 14 12 b 72 = ; c 40 = 120 + Thực hiện: (tìm thương) + Rút gọn 56 = 84 ; Bài 2: - GV yc HS đọc đề Bài 2: Tính - GV giải thích trước thực theo mẫu - GV giới thiệu đây là trường hợp số tự nhiên a/ 21 chia cho phân số + Viết số tự nhiên dạng PS có MS là 1: b/ 12 (2= ) 30 + Thực phép chia: ( : = × ) - GV nêu cách viết ngắn gọn c/ - Nhân với PS đảo ngược là Vì  = nên không cần viết số MS 2× 2: = = 3 - GV chấm vở, nhận xét *HS trên chuẩn c Củng cố – Dặn dò: - GV cho H S làm nháp -H đọ 1 x * 3x = 7 : ; :4 : ; : 8 - Chuẩn bị: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học Tiết 26: Lịch sử CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG I MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết - Từ kỉ XVI, các chúa Nguyễn đã tổ chức khai khẩn đất hoang Đàng Trong Những đoàn người khẩn hoang đã tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng sông Cửu Long - Cuộc khẩn hoang từ kỉ XVI đã dần mở rộng diện tích canh tác các vùng hoang hoá, rưộng đất khai phá, xóm làng hình thành và phát triển - Dùng lược đồ vùng đất khẩn hoang III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động daỵ Bài cũ + Nêu hậu nội chiến Hoạt động học - HS nêu: - Cuộc tranh ginh quyền lực các d (7) hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn tập đoàn phong kiến khiến đời sống nhân dân vô cùng cực khổ: đời sống đói khát, phải lính và chết trận, sản xuất không phát triển, làm cho đất nước bị chia cắt 200 năm - Nhận xét - Nhận xét 2.Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu việc các chúa Nguyễn đẩy mạnh việc khẩn hoang - Y/c HS đọc SGK - Theo dõi + Trình bày khái quát tình hình nước ta - HS đọc từ đầu đến trù phú từ sông Gianh đến Quảng Nam và từ - Hoạt động nhóm trao đổi, báo cáo kết Quảng Nam đến Nam Bộ ngày Lớp nhận xét, bổ sung - GV giới thiệu Đàng tính đến + Trước kỉ XVI từ sống Gianh vào kỉ XVII và vùng đất Đàng từ kỉ phía nam đất hoang nhiều người XVIII, nông dân địa khai phá, làm ăn Hoạt động 2: Tìm hiểu kết khẩn hoang - Y/c HS đọc phần còn lại SGK - GV cho HS so sánh: Diện tích, tình trạng đất, xóm làng, dân cư trước và sau khẩn hoang + Cuộc khẩn hoang các diện tích phía Nam mang lại lợi ích gì? + Ý nghĩa khẩn hoang? - Y/c HS đọc bài học SGK + Cuối kỉ XVI chúa Nguyễn chiêu mộ dân nghèo và bắt tù binh tiến dần vào phía Nam - HS đọc phần còn lại - HS so sánh + Biến vùng đất hoang vu phía Nam trở thành xóm làng đông đúc, trù phú + Đất nước thoát cảnh hoang vu lạc hậu Tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc tôn trọng sắc thái sắc VHDT - HS đọc nối tiếp - Lắng nghe, thực Củng cố dặn dò - Hệ thống lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học, dặn HS nhà học bài và chuẩn bị bài tiết sau Kể chuyện Tiết 26 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MỤC TIÊU - Kể lại câu chuyện(đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói lòng dũng cảm - Hiểu ND chính câu chuyện(đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện(đoạn truyện) *HS trên chuẩn kể câu chuyện ngoài SGK và nêu rõ ý nghĩa II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Một số truyện viết lòng dũng cảm người III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC (8) Hoạt động GV Hoạt động học HS Kiểm tra bài cũ: - HS kể 1-2 đoạn câu chuyện Những - HS thực chú bé không chết, nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài: b Hướng dẫn: HĐ 2: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS đọc đề bài (GV gạch - HS đọc chữ cần chú ý đề bài) - Cả lớp theo dõi SGK - GV yc HS đọc tiếp nối gợi ý 1, 2, 3, - GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa các truyện : Ở lại với chiến khu, Nỗi dằn vặt An-đrây- ca - GV yc số HS giới thiệu tên câu chuyện - HS giới thiệu mình, nhân vật truyện HĐ 1: HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - GV yêu cầu KC nhóm - HS kể theo cặp, trao đổi ý - GV yêu cầu thi kể chuyện trước lớp nghĩa cấu chuyện - GV nhận xét - Một vài HS kể c Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học Yêu cầu HS nhà kể - Cả lớp nhận xét và bình chọn lại câu chuyện kể lớp cho người thân Nhắc bạn kể hay nhất, bạn kể tự nhở HS chưa kể đạt nhà tiếp tục nhiên, hấp dẫn luyện tập - Dặn HS đọc trước nội dung bài KC tiết tới Thứ tư, ngày 09 tháng năm 2016 Tập đọc Tiết: 52 GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY I MỤC TIÊU - Đọc trôi chảy toàn bài Đọc đúng, lưu loát các tên riêng người nước ngoài (Ga-vrốt, Ăng –giôn-ra, Cuốc-phây-rắc), biết đọc đúng lời đối đáp các nhân vật và phân biệt với lời dẫn chuyện - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm chú bé Ga-vrốt.(trả lời các CH SGK) KNS - Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân - Đảm nhận trách nhiệm - Ra định II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh minh họa bài đọc SGK - Truyện người khốn khổ (nếu có) III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC (9) Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS tiếp nối đọc bài “Thắng biển”, trả lời các câu hỏi SGK - GV nhận xét Bài mới: a GV giới thiệu bài “Ga-vrốt ngoài chiến lũy” b Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài HĐ 1:Luyện đọc: - GV cho HS tiếp nối đọc đoạn GV kết hợp viết bảng, hướng dẫn phát âm đúng các tên riêng nước ngoài, lưu ý các em đọc đúng các câu hỏi, câu cảm, câu khiến bài Giúp các em hiểu thêm các từ khó bài (Chiến lũy, nghĩa quân, thiên thần, ú tim) + Đoạn 1: dòng đầu + Đoạn 2: Tiếp đến Ga-vrốt nói + Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc chú giải- GV giải nghĩa thêm số từ HĐ 2: Tìm hiểu bài: - Ga- vrốt ngoài chiến lũy để làm gì? Hoạt động học sinh - Học sinh nhắc lại đề bài - HS đọc -1-2 HS đọc bài - Học sinh đọc tiếp nối 2-3 lượt - HS luyện đọc theo cặp - HS đọc chú giải - HS lắng nghe - Ga- vrốt nghe Ăng- giôn-ra thông báo nghĩa quân hết đạn nên ngoài chiến lũy để nhặt đạn, giúp nghĩa quân có đạn tiếp tục - Những chi tiết nào thể lòng dũng cảm Ga- - Ga- vrốt không sợ nguy hiểm, ngoài chiến lũy để nhặt đạn vrốt ? cho nghĩa quân làn mưa đạn địch - Vì thân hình bé nhỏ chú ẩn, - Vì tác giả lại nói Ga- vrốt là thiên thần? làn khói đạn thiên thần… - Ga- vrốt là cậu bé anh hùng - Nêu cảm nghỉ em nhân vật Ga-vrốt KNS Em khâm phục lòng dũng cảm Ga- vrốt - HS trả lời - GV hỏi nội dung ý nghĩa bài: - GV chốt ý chính: Ca ngợi lòng dũng cảm chú bé Ga-vrốt HĐ 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm - HS đọc tiếp nối - Gọi tốp HS đọc tiếp nối đọc truyện theo cách phân vai - GV hướng dẫn HS đọc đúng, đọc diễn cảm lời các - HS luyện đọc và thi đọc diễn cảm nhân vật - GV hướng dẫn HS lời luyện đọc và thi đọc diễn (10) cảm đoạn truyện c Củng cố- Dặn dò - GV hỏi HS ND bài là gì? - Tiết sau: Dù sau trái đất quay! - GV nhận xét tiết học - HS trả lời Toán LUYỆN TẬP CHUNG Tiết: 128 I MỤC TIÊU - Thực phép chia hai phân số - Biết cách tính và viết gọn phép chia phân số cho số tự nhiên - Biết tìm phân số số II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Đồ dùng học toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS KTBài cũ: Luyện tập - HS tính trên bảng - GV ghi yc HS tính trên bảng : ; : - GV nhận xét Bài 2: a Giới thiệu bài: Luyện tập chung b Hướng dẫn: Bài 1: - HS lên bảng làm 5 18 1 3: = : = ;4: = 6 28 Bài 1:Tính 35 a/ : =36 1 Bài 2: - GV nhận xét, bổ sung cách trình bày Bài 4: - Hướng dẫn HS đọc đề bài và HD HS cách tìm chu vi, diện tích HCN - YC nêu lại cách tính chu vi, diện tích HCN b/ : = Bài 2(a,b) : Tính theo mẫu - Cá nhân tự làm bài vào ¿ 5 :3= = a/ 7 ×3 21 ¿ 1 b/ :5=10 Bài 4: Bài giải Chiều rộng mảnh vườn là: 60 × =36(m) Chu vi mảnh vườn là: (60+36):2=192(m) Diện tích mảnh vườn là 60 x 36= 2160(m2) ĐS: Chu vi: 192 m Diện tích: 2160 m2 (11) * HS trên chuẩn: 1 1 + : = +2= + = c Củng cố – Dặn dò: - Nêu cách chia phân số - Tiết sau: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học Tập làm văn Tiết: 52 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU - HS nắm hai kiểu kết bài (mở rộng, không mở rộng) bài văn miêu tả cây cối;vận dụng kiến thức đã biết để bước viết đoạn kết bài mở rộng bài văn miêu tả cây mà em thích II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh, ảnh vài cây: na, ổi, mít, si, tre, tràm ,đa… III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS KTBC: Luyện tập xây dựng MB baøi vaên mieâu taû caây coái - Gọi hs đọc đoạn mở bài giới thiệu hs thực theo yc chung veà caùi caây em ñònh taû (BT4) - Nhaän xeùt Dạy-học bài mới: a Giới thiệu bài: - Laéng nghe b HD HS luyeän taäp Bài 1: Bài 1: Gọi hs đọc yc - Các em đọc thầm lại đoạn văn trên, hs đọc to trước lớp trao đổi với bạn bên cạnh xem ta có thể - Trao đổi nhóm đôi dùng các câu trên để kết bài không? Vì sao? - Phaùt bieåu yù kieán: Coù theå duøng caùc caâu - Goïi hs phaùt bieåu yù kieán Kết luận: Kết bài theo kiểu đoạn a,b đoạn a,b để kết bài Kết bài đoạn a, gọi là kết bài mở rộng tức là nói lên nói tình cảm người tả tình cảm người tả cây cây Kết bài đoạn b nêu lợi ích nêu ích lợi cây và tình cây và tình cảm người tả caây cảm người tả cây - Thế nào là kết bài mở rộng bài - Kết bài mở rộng là nói lên tình vaên mieâu taû caây coái? cảm người tả cây nêu lên ích lợi cây Bài 2: Gọi HS đọc yc và nội dung Bài 2: - Treo bảng phụ viết sẵn các câu hỏi - HS nối tiếp trả lời (12) a Em quan saùt caây baøng b Cây bàng cho bóng mát, lá để gói xôi, - Daùn baûng tranh, aûnh moät soá caây ăn được, cành để làm chất đốt - Gọi hs trả lời câu hỏi c Cây bàng gắn bó với tuổi học trò moãi chuùng em a Em quan saùt caây cam b Caây cam cho quaû aên c Caây cam naøy oâng em troàng ngaøy coøn soáng Moãi laàn nhìn caây cam em laïi nhớ đến ông Bài 3: Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu - hs đọc yêu cầu - Các em dựa vào các câu trả lời trên, - Tự làm bài hãy viết kết bài mở rộng cho bài văn - Nối tiếp đọc bài làm mình + Em yêu cây bàng trường em Cây - Gọi hs đọc bài mình trước lớp bàng có nhiều ích lợi Nó không là cái ô che nắng, che mưa cho chúng em, lá bàng dùng để gói xôi, cành để làm chất đốt, bàng ăn chan chát, ngoøn ngoït, buøi buøi, thôm thôm Caây baøng là người bạn gắn bó với kỉ niệm vui buoàn cuûa tuoåi hoïc troø chuùng em + Em thích cây phượng Cây phượng cho bóng mát cho chúng em vui chôi maø coøn laøm cho phong caûnh trường em thêm đẹp Những trưa hè mà ngồi gốc phượng hóng mát hay ngaém hoa phöông thì thaät laø thích Bài 4: Bài 4: Gọi hs đọc yêu cầu - hs đọc yêu cầu - Mỗi em cần lựa chọn viết kết bài mở - Tự làm bài rộng cho loại cây, loại cây nào gần gũi, quen thuộc với em, có nhiều địa phương em, em đã có dịp quan sát (tham khảo các bước làm bài BT2) - 3-5 hs đọc bài làm mình - Gọi hs đọc bài viết mình - Sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho hs - Tuyeân döông baïn vieát hay c Cuûng coá, daën doø: - Lắng nghe, thực - Về nhà hoàn chỉnh, viết lại kết bài baøi (13) theo yêu cầu BT4 - Chuaån bò baøi sau: LT mieâu taû caây coái - Nhaän xeùt tieát hoïc Khoa học Tiết: 51 NÓNG LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ(TT) I MỤC TIÊU - Kiến thức: HS biết và nêu số ví dụ các vật nóng lên hay lạnh , truyền nhiệt Biết các chất lỏng nở nóng lên và co lại lạnh - Kĩ năng: Giải thích số tượng đơn giản liên quan đến co giãn vì nóng lạnh chất lỏng II PHƯƠNG ÁN TÌM TÒI: Làm thí nghiệm III ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC Chuẩn bị đủ cho các nhóm: Một số ống nhiệt kế đo mực nước, nước sôi, số chậu nước, cốc IV: TIẾN TRÌNH ĐỀ XUẤT: Hoạt đông dạy học Hoạt động HS A- Kiểm tra : Làm nào để biết nhiệt độ HS lên bảng trả lời- HS nhận xét vật? Cơ thể người bình thường có nhiệt độ bao nhiêu? B.Tiến trình đề xuất: *Tìm hiểu truyền nhiệt: HĐ1: Đưa tình xuất phát và nêu vấn đề: GV nêu :Đặt cốc nước nóng vào chậu nước Hãy dự đoán xem, lúc sau mức độ HS ghi hiểu biết ban đầu mình nóng lạnh cốc nước và chậu nước vào ghi chép, sau đó thống ghi vào có thay đổi không Nếu có thì thay đổi phiếu theo nhóm - Chẳng hạn: nào? - Cốc nước nóng lúc đầu HĐ2:Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu - Cốc nước đã nguội dần và nước HS: chậu ấm - Cốc nước lúc này lạnh nước chậu - Nước cốc và chậu có nhiệt độ - HS so sánh điểm giống và khác HĐ3:Đề xuất câu hỏi: các nhóm GV cho HS đính phiếu lên bảng- So sánh - HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội kết làm việc dung bài học Chẳng hạn: +Liệu cốc nước có nóng lúc đầu (14) không? + Cốc nước nguội và nước chậu ấm lúc đầu vì sao? + Có thể xẩy trường hợp nước cốc lạnh nước chậu không hay đến lúc nào đó nhiệt độ nước cốc - GV tổng hợp và chỉnh sửa cho phù hợp và chậu nhau? v.v với nội dung bài:+Liệu cốc nước có nóng lúc đầu không? + Cốc nước nguội và nước chậu ấm lúc đầu vì sao? HĐ4 : Thực phương án tìm tòi HS thảo luận đưa phương án tìm tòi: Để trả lời câu hỏi: - Quan sát +Liệu cốc nước có nóng lúc đầu -Làm thí nghiệm không? + Cốc nước nguội và nước chậu HS nêu thí nghiệm, thích hợp gv cho ấm hs tiến hành thí nghiệm.: lúc đầu vì sao? Để cốc nước sôi nóng vào chậu nước nhỏ lúc sau mức độ nóng lạnh cốc nước và chậu nước có thay đổi không? HS làm thí nghiệm theo nhóm Ghi chép vào khoa học và vàophiếu Những điều mình rút Đại diện nhóm lên đính phiếu và nêu kết làm việc nhóm mình – So sánh HĐ5: Kết luận kiến thức: với kết làm việc ban đầu GV nhận xét rút kết luận Cốc nước sôi nóng đã lạnh còn chậu nước thì nóng lên GV giải thích thêm: Vật nóng hơn(cốc HS nêu thêm số ví dụ các vật nóng nước) đã truyền nhiệt cho vật lạnh lên hay lạnh hơn(chậu nước).Khi đó cốc nước tỏa nhiệt nên bị lạnh đi, chậu nước thu nhiệt nên nóng lên *Tìm hiểu co giãn nước lạnh và nóng lên: Các bước tiến hành tương tự trên HĐ1:Câu hỏi dự đoán: Theo em các chất có thể nở hay co lại HS dự đoán và ghi chép vào phiếu không và nở co lại nào? Đính phiếu- HS so sánh điểm giống và HĐ2:Bộc lộ biểu tượng: khác Có là các chất lỏng có nở và (15) HĐ3:Đề xuất câu hỏi tình huống: co lại không? Các chất lỏng nở nào? Co lại nào? - Nhiệt độ càng cao thì chất lỏng càng nở không ? Nhiệt độ thấp thì chất lỏng nào? v.v GV tổng hợp chốt câu hỏi: Có là các chất lỏng có nở và co lại không? Các chất lỏng nở nào? Co lại nào? HS đưa phương án làm thí nghiệm HĐ4 : Thực phương án tìm tòi HS tiến hành làm thí nghiệm theo nhóm: Đặt lọ nước vào chậu nước nóng nhỏ lúc dùng ống nhiệt kế đo mực nước lọ Đặt lọ nước vào chậu nhỏ nước đá lúc đo mực nước lọ HS đính phiếu ghi chép lên bảng- nhóm so sánh kết làm việc mình với dự đoán ban đầu Rút kết luận chung HĐ5: Kết luận kiến thức: GV đính kết luận :Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Chất lỏng càng nóng càng nở C Liên hệ H:Tại đun nước ta không nên đổ đầy ấm? D Tổng kết: Nhắc lại bài học Dặn dò chuẩn bị tiết sau Thứ năm, ngày 09 tháng năm 2016 Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM Tiết: 52 I MỤC TIÊU - Mở rộng được số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa ,từ trái nghĩa (BT1),biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT2,3); biết số thành ngữ nói lòng dũng cảm và đặt câu với thành ngữ theo chủ điểm(BT4,5) II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Bảng lớp viết các từ ngữ BT3 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS Kiểm tra bài cũ: HS thực hành đóng vai- giới thiệu với bố mẹ bạn Hà người nhóm đến thăm bà bị ốm (16) Bài mới: a Giới thiệu bài “Mở rộng vốn từ: Dũng cảm” b Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc nội dung yêu cầu bài tập - GV phát phiếu cho HS làm theo nhóm, giao việc - Đại diện nhóm trình bày kết Bài 1: - HS theo dõi - Các nhóm làm bài - Các nhóm lên bảng dán kết *Cùng nghĩa Dũng cảm - can đảm, can trường,gan dạ,gan góc,gan lì,bạo gan,anh hùng,quả - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng cảm *Trái nghĩa Dũng cảm - nhát gan, nhát,nhút nhát, hèn mạt, bạc nhược, nhu nhược,khiếp nhược Bài 2: Bài 2: - Các chiến sĩ trinh sát gan - GV nêu yêu cầu bài tập - Phải bạo gan dám qua - Mỗi HS đăt ít câu với từ vừa ngôi nhà hoang tìm BT1 - GV yc HS tiếp nối đọc câu vừa đặt - Giáo viên nhận xét Bài 3: Bài 3: - HS làm và phát biểu ý kiến - GV yc HS đọc yêu cầu bài tập - HS sửa bài vào - GV gợi ý và hướng dẫn cho HS làm + Dũng cảm bênh vực lẻ phải - GV yc HS suy nghĩ, làm bài, phát biểu ý + Khí dũng cảm kiến + Hi sinh anh dũng - Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng Bài 4: Bài 4: - GV yc HS trao đổi, làm bài +Vào sinh tử;gan vàng - GV yc HS trình bày sắt;ba chìm bảy - GV nhận xét - chốt lời giải đúng Bài 5: Bài 5: - GV yc HS đăt câu với các thành ngữ - HS làm vừa tìm BT4 - HS trình bày nối tiếp - GV yêu cầu HS tiếp nối đọc nhanh câu +Bố tôi đã vào sinh tử chiến mình vừa đặt trường Quảng Trị - GV nhận xét - chốt lời giải đúng +Bộ đội ta là người c Củng cố- dặn dò gan vàng sắt - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà đặt thêm câu văn với thành ngữ BT4, tiếp tục HTL các thành ngữ (17) Chính tả (Nghe- viết) THẮNG BIỂN Tiết : 26 I MỤC TIÊU - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích - Làm đúng BT phương ngữ 2b GDBVMT - Giáo dục lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm thiên nhiên gây để bảo vệ sống người II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - 3- tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2b III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS 1.Kiểm tra bài cũ: - GV đọc cho HS viết trên bảng lớp, lớp viết - Không gian – - dãi dầu – giấy nháp từ ngữ đã luyện viết BT2 đứng gió – rõ ràng – khu rừng tiết trước Bài mới: a.Giới thiệu bài viết chính tả “ Thắng biển” - Học sinh nhắc lại đề bài b Bài HĐ 1:Hướng dẫn HS nghe- viết: - GV yêu cầu HS đọc đoạn văn cần viết chính - HS theo dõi SGK tả bài Thắng biển - GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết - Cả lớp đọc thầm chính tả - GV yêu cầu HS gấp sách GK GV đọc câu - Học sinh viết bài HS viết - GV chấm sửa sai từ đến 10 bài - Đổi soát lỗi cho tự sửa - Nhận xét chung chữ viết sai HĐ 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả - GV nêu yêu cầu bài - HS lắng nghe - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT - HS làm - Cho HS các nhóm thi điền tiếp sức - Các nhóm thi - GV nhận xét- chốt lại lời giải đúng: - HS đọc lung linh thầm kính giữ gìn lặng thinh bình tĩnh học sinh nhường nhịn gia đình rung rinh thông minh c Củng cố- Dặn dò - GV hệ thống lãi bài GDBVMT - GV nhận xét tiết học - Tiết sau: Bài thơ tiểu đội xe không kính Toán Tiết 129 LUYỆN TẬP CHUNG (18) I MỤC TIÊU - Thực các phép tính với phân số II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Đồ dùng học toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV KT bài cũ: :4 ; :7 Hoạt động HS 5 3 :4= ; : 7= 12 35 - HS lên bảng làm bài - GV nhận xét Bài mới: a GT bài: b Hướng dẫn: Bài 1: - Cho HS phép tính làm đúng - GV khuyến khích HS chọn MSC hợp lí Bài 1: Tính - 2HS lên bảng giải 10+12 a) + =15 5 = 22 15 b) 12 + =12 + 12 =12 Bài 2: - GV gọi HS lên bảng tính cách thuận tiện Bài 2: Tính 2) HS giải vào a/ 23 11 69 −55 14 − = = 15 15 b)MSC:14 − = − = 14 14 14 14 Bài 3: - HS lên bảng - GV nhận xét Bài - Cách thực bài - GV nhận xét * HS trên chuẩn Bài 3: Tính 15 a/ 24 b/ Bài 4: Tính a/ 52 24 b/ 14 * 2: 20 − =3- = c Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị bài: Luyện tập chung - GV nhận xét tiết học Địa lí ÔN TẬP Tiết 26: I MỤC TIÊU GT: không yêu cầu hệ thống - Chỉ điền đúng vị trí ĐBBB, ĐBNB, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai trên bản, lược đồ VN (19) - Nêu vài đặc điểm tiêu biểu đồng Bắc Bộ và đồng Nam Bộ - Chỉ trên đồ vị trí Thủ đô HN, TP.HCM, Cần Thơ và nêu vài đặc điểm tiêu biểu các Thành Phố này II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên, đồ hành chính VN III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS KTBC: Thaønh phoá Caàn Thô - Nêu dẫn chứng cho thấy thành + Cần Thơ cĩ trường ĐH, Cao Đẳng, các trung tâm dạy nghề đã và góp phần phoá Caàn Thô laø trung taâm kinh teá, vaên đào tạo cho ĐBSCL nhiều cán KHKT, hóa và khoa học quan trọng đồng nhiều lao động có chuyên môn giỏi, có viện sông Cửu Long? nghiên cứu lúa tạo nhiều giống lúa - HS đọc bài học mới… - Nhaän xeùt Dạy-học bài mới: a Giới thiệu bài: b Ôn taäp: HĐ 1: caâu SGK - Caùc em haõy laøm vieäc nhoùm ñoâi trên đồ vùng ĐBBB, ĐBNB và các dòng sông lớn tạo nên đồng đó - Yêu cầu HS leân baûng chæ - hs leân baûng - Vì có tên gọi là sông Cửu Long? + HS1: Chæ ÑBBB vaø caùc doøng soâng Hoàng, soâng Haäu + HS2: ĐBNB và các dòng sông Đồng Nai, soâng Tieàn, soâng Haäu - Vì có nhánh sông đổ biển Gọi hs lên bảng cửa đổ biển sông Cửu Long HĐ 2: Ñaëc ñieåm thieân nhieân cuûa ĐBBB vaø ĐBNB (caâu SGK) - Yêu cầu hs làm việc theo nhóm 6, dựa - Chia nhóm làm việc vào đồ tự nhiên, SGK và kiến thức đã học tìm hiểu đặc điểm tự nhiên cuûa ÑBBB vaø ÑBNB vaø ñieàn caùc thoâng tin vaøo baûng (phaùt phieáu hoïc taäp) - Đại diện các nhóm trình bày (mỗi - Các nhóm trình bày nhoùm ñaëc ñieåm) (20) - Keû saün baûng thoáng keâ leân baûng vàgiúp hs đền đúng các kiến thức vào baûng HĐ 3: caâu SGK/134 - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung câu trước lớp - Caùc em haõy thaûo luaän nhoùm ñoâi vaø cho bieát caùc caâu treân thì caâu naøo đúng, câu nào sai, vì sao? - Gọi đại diện các nhóm trình bày Kết luận: ĐBNB là vựa lúa lớn nước, ĐBBB là vựa lúa lớn thứ hai ÑBNB coù nhieàu keânh raïch neân laø nôi sản xuất nhiều thuỷ sản đồng thời là trung tâm công nghiệp lớn nước Còn ĐBBB là trung tâm văn hóa, chính trị lớn nước - Lần lượt lên bảng điền - hs đọc to trước lớp - Thaûo luaän nhoùm ñoâi - Lần lượt trình bày a) ÑBBB laø nôi saûn xuaát nhieàu luùa gaïo nước ta (sai) vì ĐBBB có diện tích đất nông nghiệp ít ĐBNB, ĐBBB là vựa lúa lớn thứ hai sau ĐBNB b) ÑBNB laø nôi saûn xuaát nhieàu thuyû saûn nước (đúng) vì ĐBNB có mạng lưới sông ngòi chằng chịt c) TP Hà Nội có diện tích lớn và số dân đông nước (sai) vì TP Hà Nội DT laø 921 km2, soá daân laø 3007 nghìn người, DT nhỏ Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Caàn Thô, soá daân ít hôn TP HCM đ) TP HCM là trung tâm công nghiệp lớn nước.(đúng)vì nơi đây có nhiều nhieàu ngaønh coâng nghieäp: ñieän, luyeän kim, khí, điện tử c Cuûng coá, daën doø: - Về nhà tìm hiểu kĩ đặc điểm - Lắng nghe, thực cuûa ÑBBB vaø ÑBNB qua saùch, baùo - Bài sau: Dải đồng duyên hải mieàn Trung - Nhaän xeùt tieát hoïc Thứ sáu, ngày 10 tháng năm 2016 Tập làm văn Tiết : 52 LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU - Lập dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu đề bài - Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định GDBVMT (21) - HS thể hiểu biết môi trường thiên nhiên, yêu thích các loại cây có ích sống II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh, ảnh vài cây III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS KTBC: Luyện tập xây dựng kết bài baøi vaên mieâu taû caây coái - Gọi hs đọc lại đoạn kết bài mở rộng - HS đọc to trước lớp nhà các em đã viết lại hoàn chỉnh -BT4 - Nhaän xeùt Dạy-học bài mới: a Giới thiệu bài: b HD hs laøm baøi taäp HĐ 1: HDHS hieåu yeâu caàu cuûa baøi taäp - Gạch từ ngữ quan trọng: - Theo dõi caây coù boùng maùt (caây aên quaû, caây hoa) yeâu thích - Lắng nghe, lựa chọn cây để tả - Gợi ý: Các em chọn loại caây: caây aên quaû, caây hoa, caây boùng mát để tả Đó là cái cây mà thực tế em đã quan sát từ các tiết trước và có cảm tình với cây đó - Dán số tranh, ảnh lên bảng lớp - Quan sát - Nối tiếp giới thiệu - Gọi hs giới thiệu cây mình định ta.û + Em tả cây phượng sân trường - Gọi hs đọc gợi ý - Các em viết nhanh dàn ý trước + Em tả cây dừa đầu làng viết bài để bài văn có cấu trúc chặt - hs nối tiếp đọc gợi ý, lớp theo doõi cheõ, khoâng boû soùt chi tieát - Laäp daøn y.ù - Tự làm bài HĐ 2: HS vieát baøi - Yêu cầu HS đổi bài cho để góp - Đổi bài góp ý cho - 5-7 hs đọc to trước lớp yù - Nhaän xeùt - Gọi HS đọc bài viết mình - Cùng HS nhận xét, khen ngợi bài vieát toát - Lắng nghe, thực c Cuûng coá, daën doø: - Về nhà viết lại bài hoàn chỉnh (nếu (22) chöa xong) - Chuaån bò baøi sau: Kieåm tra vieát (Mieâu taû caây coái) Toán LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 130 I MỤC TIÊU - Thực các phép tính với phân số - Biết giải bài toán có lời văn II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Đồ dùng học toán III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động học HS Kiểm tra - Cho HS lên bảng thực phép - HS lên bảng làm 10+12 22 tính: = a) + =15 15 - GV nhận xét, tuyên dương 5 b) 12 + =12 + 12 =12 Bài mới; a Gt bài: b Hướng dẫn: Bài 1: - GV cho HS đọc yêu cầu bài tập - Cho HS nêu kết đúng - GV nhận xét chung Bài 3: ( - Khuyến khích chọn MSC hợp lí - HS lên bảng làm bài - GV nhận xét chung Bài 4: GV nêu các bước giải; - Tìm phân số phần bể đã có nước sau lần chảy vào bể - Tìm phân số phần bể chứa có nước Bài 1: - Câu c đúng còn lại là sai (a,c): Tính 1 ×1 10 13 1 5 15  :   x      c/ 3 6 Bài 4: Giải Số phần bể đã có nước là: 29 + = 35 (bể) Số phần bể chưa có nước 1− - GV nhận xét 29 = (bể) 35 35 ĐS: * HS trên chuẩn c Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị tiết sau: “ Luyện tập .a/ × + = 2× + = + =12 + 12 =12 * 1 2 : x = x =6 35 bể (23) chung” - GV nhận xét tiết học Khoa học Tiết: 52 VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT I MỤC TIÊU - Biết có vật dẫn nhiệt tốt (kim loại: đồng, nhôm,…) và vật dẫn nhiệt kém (gỗ, nhựa, len, bông, ) KNS - Kĩ lựa chọn giải pháp - Kĩ giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Chuẩn bị theo nhóm : cốc nhau, thìa kim loại, thìa nhựa -Chuẩn bị chung : phích nước nóng ; xoong, nồi, giỏ ấm, cái lót tay, III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động HS A, Bài cũ: ( 3phút) -Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ +Nêu ví dụ vật nóng lên thu -HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung nhiệt, lạnh toả nhiệt + nước và các chất lỏng khác nở và co lại nào? -Nhận xét câu trả lời và cho điểm HS B.Bài mới: ( 35 phút) Giới thiệu bài: Các em đã tìm hiểu thu nhiệt, truyền nhiệt số vật -Lắng nghe Trong quá trình truyền nhiệt có vật dẫn nhiệt Chẳng hạn, rót nước nóng vào cốc áp hai tay vào cốc ta thấy tay ấm lên Điều đó chứng tỏ cốc là vật dẫn nhiệt từ nước nóng đến tay ta Trong thực tế có vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém Đó là vật nào, chúng có ích lợi gì cho sống chúng ta ? Các em tìm thấy câu trả lời qua thí nghiệm thú vị bài học hôm 2, Các hoạt động Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt a Tình xuất phát Trong thực tế có vật dẫn - HS làm việc cá nhân nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém Vậy vật xung quanh em vật nào (24) dẫn nhiệt tốt, vật nào dẫn nhiệt kém? Hãy ghi dự đoán em vào thí nghiệm - Báo cáo dự đoán các nhân - Thảo luận nhóm để đưa dự đoán vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém Theo dự đoán các em vật dẫn nhiệt tốt thường chất liệu gì? Vật dẫn nhiệt kém thường chất liệu gì? Theo các em làm nào để biết dự đoán chúng ta có đúng hay không? Các nhóm lấy dụng cụ thí nghiệm đã chuẩn bị Chúng ta chọn cái thìa cái nhựa và cái kim loại để thí nghiệm Theo dự đoán ác em thì thìa nào dẫn nhiệt tốt, thìa nào dẫn nhiệt kém? Thí nghiệm: - HS đọc cách tiến hành thí nghiệm PHT, GV hướng dẫn thêm: cô rót nước nóng cho nhóm các em đặt thìa vào cốc sau khoảng 2-3 phút em nhóm cầm vào cán thìa và nói cho các bạn nhóm biết cảm nhận mình Cả nhóm thống kết và ghi vào phiếu học tập nhóm -Tổ chức cho HS làm thí nghiệm nhóm GV rót nước vào cốc cho HS tiến hành làm thí nghiệm Lưu ý: Nhắc các em cẩn thận với nước nóng để bảo đảm an toàn -Gọi HS trình bày kết thí nghiệm GV ghi kết song song với dự đoán để HS so sánh - Các nhóm làm việc và báo cáo KQ thảo luận - Kim loại: đồng, nhôm, sắt… - gỗ, nhựa, len, vải, rơm rạ - …làm thí nghiệm - 1cốc thủy tinh, nước nóng - Thìa nhôm dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nhựa dẫn nhiệt kém -Tiến hành làm thí nghiệm nhóm Một lúc sau GV rót nước vào cốc, thành viên nhóm cầm vào cán thìa và nói kết mà tay mình cảm nhận -Đại diện nhóm trình bày kết quả: Khi cầm vào cán thìa, em thấy cán thìa kim loại nóng cán thìa nhựa Điều này cho thấy kim loại dẫn nhiệt tốt nhựa +Thìa kim loại nóng lên là nhiệt độ từ nước nóng đã truyền sang thìa (25) -Lắng nghe +Tại thìa kim loại lại nóng lên? Kết luận: - Các kim loại: đồng, nhôm, sắt, … dẫn nhiệt tốt còn gọi đơn giản là vật dẫn điện; - Gỗ, nhựa, len, bông, … dẫn nhiệt kém còn gọi là vật cách điện -Cho HS quan sát xoong, nồi và hỏi: +Xoong và quai xoong làm chất liệu gì ? Chất liệu đó dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém ? Vì lại dùng chất liệu đó ? + Hãy giải thích vào hôm trời rét, chạm tay vào ghế sắt tay ta có cảm giác lạnh ? + Tại ta chạm vào ghế gỗ, tay ta không có cảm giác lạnh chạm vào ghế sắt ? - Quan sát trao đổi và trả lời câu hỏi: + Xoong làm nhôm, gang, inốc đây là chất dẫn nhiệt tốt để nấu nhanh Quai xoong làm nhựa, đây là vật cách nhiệt để ta cầm không bị nóng + Vào hôm trời rét, chạm tay vào ghế sắt ta có cảm giác lạnh là sắt dẫn nhiệt tốt nên tay ta ấm đã truyền nhiệt cho ghế sắt Ghế sắt là vật lạnh hơn, đó tay ta có cảm giác lạnh + Khi chạm vào ghế gỗ, tay ta không có cảm giác lạnh chạm vào ghế sắt vì gỗ là vật dẫn nhiệt kém nên tay ta không bị nhiệt nhanh chạm vào ghế sắt 2: Tính cách nhiệt không khí - Để giữ nước nóng lâu người ta + Để giữ nước nóng lâu người thường để ấm nước vào ấm ủ hay còn ta thường để ấm nước vào đâu? gọi giỏ ấm - Quan sát dựa vào trí nhớ - Cho HS quan sát giỏ ấm dựa thân đã quan sát giỏ ấm gia đình, vào kinh nghiệm các em và hỏi: trao đổi và trả lời: + Bên giỏ ấm thường làm +Bên giỏ ấm đựng thường xốp, bông len, dạ, … đó là làm gì ? Sử dụng vật vật dẫn nhiệt kém nên giữ cho nước liệu đó có ích lợi gì ? bình nóng lâu + Giữa các chất liệu xốp, bông, len, dạ, … có nhiều chỗ rỗng + Giữa các chất liệu xốp, bông, + Trong các chỗ rỗng vật có chứa len, dạ, … có nhiều chỗ rỗng không khí không? + HS trả lời theo suy nghĩ + Trong các chỗ rỗng vật có chứa gì ? + Vậy không khí là chất dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém ? - Lắng nghe (26) - Để khẳng định không khí là chất dẫn nhiệt tốt hay chất dẫn nhiệt kém, các em hãy cùng ta làm thí nghiệm để chứng minh - Yêu cầu HS đọc kĩ thí nghiệm trang 105 SGK Cả lớp cùng quan sát cô thí nghiệm Cô mời bạn A, B, lên thí nghiệm cùng cô + Quấn giấy trước rót nước Với cốc quấn chặt HS dùng dây chun buộc tờ báo lại cho chặt Với cốc quấn lỏng thì vo tờ giấy thật nhăn và quấn lỏng, cho không khí có thể tràn vào các khe hở mà đảm bảo các lớp giấy sát vào +Đo nhiệt độ cốc lần, lần cách phút (thời gian đợi kết là 10 phút) -Trong đợi đủ thời gian để đo kết quả, các em cùng chơi trò chơi nhé! Trò chơi có tên là “Hái hoa dân chủ” Trên cây có nhiều bông hoa Mỗi bông hoa là câu hỏi Bạn nào hái bông hoa nào phải trả lời câu hỏi có bông hoa Nếu trả lời đúng bạn có phần thưởng (bí mật) Nếu sai bạn bị phạt và hội thuộc khán giả Câu 1: Tôi giúp người ấm ngủ Đố bạn tôi là gì và làm gì? Câu : Còn tôi là vật dùng để che lớp dây đồng dẫn điện cho bạn thắp đèn, nấu cơm, chiếu sáng Tôi là cái gì, tôi làm gì? Câu 3: Tôi giữ cho nước các bình trà nóng lâu hơn? Tôi làm gì? Câu 4: Tôi giúp mẹ không bị bỏng bê xoong nồi từ trên bếp xuống Đố bạn biết tôi là cái gì? -GV đo nhiệt độ hai cốc nước gọi - HS đọc thành tiếng thí nghiệm +Đo và ghi lại nhiệt độ cốc sau làn đo - Nước cốc quấn giấy báo nhăn và không buộc chặt còn nóng nước cốc quấn giấy báo thường và quấn chặt (27) HS đọc kết và cho lớp biết nước cốc nào còn nóng hơn? + Tại chúng ta phải đổ nước nóng với lượng ? + Tại phải đo nhiệt độ cốc gần là cùng lúc ? + Giữa các khe nhăn tờ báo có chứa gì ? + Vậy nước cốc quấn giấy báo nhăn, quấn lỏng còn nóng lâu + Để đảm bảo nhiệt độ cốc là Nếu nước cùng có nhiệt độ cốc nào có lượng nước nhiều nóng lâu + Vì nước bốc nhanh làm cho nhiệt độ nước giảm Nếu không đo cùng lúc thì nước cốc đo sau nguội nhanh cốc đo trước + Giữa các khe nhăn tờ báo có chứa không khí + Nước cốc quấn giấy báo nhăn quấn lỏng còn nóng vì các lớp báo quấn lỏng có chứa nhiều không khí nên nhiệt độ nước truyền qua cốc, lớp giấy báo và truyền ngoài môi trường ít hơn, chậm nên nó còn nóng lâu + Không khí là vật cách nhiệt + Không khí là vật cách nhiệt hay vật dẫn nhiệt 4.Củng cố -Dặn dò:( phút) -Hỏi: +Tại chúng ta không nên nhảy lên chăn bông ? +Tại mở vung xoong, nồi nhôm, gang ta phải dùng lót tay ? -Nhận xét tiết học, khen ngợi HS hiểu bài, biết ứng dụng kiến thức khoa học vào đời sống -Dặn Hs nhà học bài và chuẩn bị bài sau Sinh hoạt lớp Tiết: 26 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 KẾ HOẠCH TUẦN 27 I MỤC TIÊU - Tổng kết các mặt hoạt động tuần 26 - Đề phướng hướng và biện pháp thực tuần 27 II HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP Tổng kết - Tổ chức cho các tổ báo cáo + Có phép - Tổng số ngày nghỉ HS + Không phép + Chuyên cần (28) + Vệ sinh + Trang phục + Học tập Nhận xét chung - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập - Việc chuẩn bị bài nhà - Tinh thần tham gia giúp đỡ bạn - Tinh thần hợp tác lao động - Ý thức chấp hành luật giao thông - Việc thực nội quy học sinh Phương hướng và biện pháp thực tuần 27 - GV triển khai và nhắc nhở HS thực - Thực lượng tiết kiệm hiệu - Vệ sinh trương, lớp - Bỏ áo vào quần - Khăn quàng - Phù hiệu - Măng non - Chuẩn bị bài nhà, lớp - Tuyên dương học sinh có thành tích tốt học tập Nhắc nhở, động viên HS còn chậm tiến học tập - Thi đua học tập tốt - Vệ sinh trường, lớp - Tham gia các phong trào thi đua - Thực dúng ATGT - HS tham gia và nhắc nhở người cùng thực TRÌNH KÍ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Minh Diệu, ngày tháng năm 2016 (29)
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 26 LOP 4, TUAN 26 LOP 4