0

GIAO AN TUAN 20

45 2 0
  • GIAO AN TUAN 20

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 09:57

-GV gắn lên bảng tấm bìa 2 : II : Phân công chuẩn bị + Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan - GV gắn lên bảng tấm bìa 3 : III – Chương trình cụ thể - GV chốt : Để đạt kết quả của b[r] (1)KỂ CHUYỆN Tiết: 20 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC Đề bài : Kể câu chuyện em đã nghe đã đọc nói gương sống , làm việc theo pháp luật , theo nếp sống văn minh I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Biết kể lời mình câu chuyện đã nghe đọc gương sống , làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh Kĩ năng: - Hiểu nội dung câu chuyện, biết trao đổi với các bạn ý nghĩa câu chuyện Thái độ: - Tự hào và có ý thức sống và làm việc theo nếp sống II ĐỒ DÙNG: Sách báo, truyện truyền thống hiếu học, truyền thống đoàn kết dân tộc III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: “ Chiếc Nội dung kiểm tra: Giáo viên - Hát 4’ đồng hồ “ gọi học sinh tiếp nối kể lại câu chuyện và trả lời câu hỏi ý nghĩa câu chuyện Tiết kể chuyện hôm 1’ Giới thiệu bài các em tự kể câu mới: chuyện mình nghe, đọc gương sống , làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh Phát triển các - Hướng dẫn học sinh hiểu 10’ hoạt động: yêu cầu đề bài  Hoạt động 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề Hướng dẫn học sinh bài - học sinh đọc đề bài, kể chuyện - Em hãy gạch lớp đọc thầm từ ngữ cần chú ý đề tài? - Giáo viên treo sẵn bảng phụ đã viết đề bài, gạch - Học sinh nêu kết từ ngữ học sinh nêu - Ví dụ: Gạch các từ đúng để giúp học sinh xác ngữ định yêu cầu đề - Kể câu chuyện em đã nghe và đọc gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh - học sinh đọc lại toàn (2) 15’ 5’ 1’  Hoạt động 2: Thực hành, kể chuyện  Hoạt động 3: Củng cố Tổng kết - dặn dò: - Giáo viên gọi học sinh nêu tên câu chuyện các em kể - Lập dàn ý câu chuyện - Giáo viên nhắc học sinh chú ý kể chuyện theo trình tự đã học - Giới thiệu tên các chuyện - Kể chuyện đủ phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc - Kể tự nhiên, sinh động - Giáo viên yêu cầu học sinh kể chuyện nhóm và trao đổi với ý nghĩa câu chuyện - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ học sinh đề bài và gợi ý lớp đọc thầm, suy nghĩ tên chuyện đúng đề tài, đúng yêu cầu “đã nghe, đọc” - Nhiều học sinh nói trước lớp tên câu chuyện - học sinh đọc gợi ý - Nhiều học sinh nhắc lại các bước kể chuyện theo trình tự đã học - Học sinh các nhóm kể chuyện và cùng trao đổi với ý nghĩa câu chuyện - Đại diện các nhóm thi kể - Giáo viên nhận xét, kết chuyện luận - Học sinh lớp có thể đặt câu hỏi cho các bạn lên kể - Chọn bạn kể hay chuyện - Tuyên dương - Ví dụ: Câu chuyện bạn kể nói đến gương - Chuẩn bị: “Kể chuyện nào ? chứng kiến tham - Bạn hiểu điều gì qua câu gia” chuyện? - Nhận xét tiết học - Học sinh lớp cùng trao đổi tranh luận - Học tập gì bạn (3) LỊCH SỬ Tiết: 20 BẾN TRE ĐỒNG KHỞI I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Mĩ – Diện đã sức tàn sát đồng bào miền Nam Không còn đường nào khác, đồng bào miền Nam đã đồng loạt đứng lên khởi nghĩa - Tiêu biểu cho phong trào đồng khời miền Nam là đồng khởi nhân dân Bến Tre Kĩ năng: - Rèn kĩ thuật lại phong trào Đồng Khởi Thái độ: - Yêu nước, tự hào dân tộc II ĐỒ DÙNG: Ảnh SGK, đồ hành chính Nam Bộ III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: “Nước - Vì đất nước ta bị 4’ nhà bị chia cắt “ - Học sinh trả lời chia cắt? - Âm mưu phá hoạt hiệp định Giơ-ne-vơ Mĩ – Diệm nào? - Giáo viên nhận xét bài cũ 1’ Giới thiệu bài “Bến Tre đồng khởi “ mới: Phát triển các 17’ hoạt động:  Hoạt động 1: - Học sinh đọc Tạo biểu tượng - Giáo viên cho học sinh đọc SGK, đoạn “Từ đầu phong trào đồng … đồng chí miền Nam.” khởi Bến Tre - Giáo viên tổ chức học - Học sinh trao đổi theo sinh trao đổi theo nhóm nhóm đôi nguyên nhân bùng  số nhóm phát biểu nổ phong trào Đồng Khởi - Giáo viên nhận xét và xác định vị trí Bến Tre trên đồ GV nêu ro õ: Bến Tre là điển hình phong trào - Học sinh thảo luận nhóm bàn Đồng Khởi  Bắt thăm thuật lại phong - Tổ chức hoạt động nhóm trào Bến Tre bàn tường thuật lại khởi nghĩa Bến Tre  Giáo viên nhận xét 8’ Mục tiêu: Học sinh nắm ý  Hoạt động 2: Ý nghĩa phong trào nghĩa phong Đồng khởi (4) trào Đồng Khởi 5’  Hoạt động 3: Củng cố 1’ Tổng kết - dặn dò: Phương pháp: Hỏi đáp - Hãy nêu ý nghĩa phong trào Đồng Khởi?  Giáo viên nhận xét + - Học sinh nêu chốt - Phong trào đồng khởi đã mở thời kì mới: nhân dân miền Nam cầm vũ khí - Học sinh đọc lại (3 em) chiến đấu chống quân thù  Rút ghi nhớ Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức Phương pháp: Động não, hỏi đáp - Vì nhân dân ta đứng lên đồng khởi? - Ý nghĩa lịch sử phong trào Đồng Khởi? - Học bài - Chuẩn bị: “Nhà máy đại đầu tiên nước ta” - Nhận xét tiết học CHÍNH TẢ (Nghe - viết) - Học sinh đọc ghi nhớ SGK - Học sinh nêu - Học sinh nêu (5) Tiết: 20 CÁNH CAM LẠC MẸ I MUC TIÊU: Kiến thức:- Viết đúng chính tả bài thơ “Cánh cam lạc mẹ.” Kĩ năng: - Luyện viết đúng các trường hợp chính tả dễ viết lẫn ảnh hưởng phương ngữ: âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG: + GV:Bảng phụ , bảng nhóm + HS: SGK, III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung gian 4’ Bài cũ: Giới thiệu bài mới: 15’ 10’ Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên kiểm tra 2, học - Hát sinh làm lại bài tập - HS lên bảng làm bài - Nhận xét Tiết học hôm các nghe viết đúng chính tả bài - Lớp nhận xét “Cánh cam lạc mẹ” và làm đúng các bài tập phân biệt âm đầu r/d/gi âm chính o, ô Phương pháp: Thực hành - Giáo viên đọc lượt toàn bài chính tả, thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần học sinh địa phương thường viết sai - Giáo viên đọc dòng thơ cho học sinh viết - Giáo viên câu phận ngắn câu cho học sinh viết - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tảû Phương pháp: Luyện tập  Bài 2: - Giáo viên nêu yêu cầu bài - Giáo viên nhắc học sinh lưu ý đến yêu cầu đề bài cần dựa vào nội dung các từ - Học sinh theo dõi lắng nghe - Học sinh viết bài chính tả - Học sinh soát lại bài – cặp học sinh soát lỗi cho (6) ngữ đứng trước và đứng sau - học sinh đọc yêu tiếng có chữ các còn cầu đề bài thiếu để xác định tiếng chưa hoàn chỉnh là tiếng gì? - Giáo viên g¾n b¶ng nhãm lên bảng yêu cầu đại diện nhóm lên thi đua tiếp sức 5’ 1’  Hoạt động 3: Củng cố Tổng kết - dặn dò: - Giáo viên nhận xét, tính điểm cho các nhóm, nhóm nào điền xong trước nhiều điểm nhóm đó thắng Phương pháp: Thi đua - Làm lại bài tập - Chuẩn bị: “Trí dũng song toàn” - Nhận xét tiết học - Học sinh các nhóm lên bảng tiếp sức điền tiếng vào chỗ trống - VD: Thứ từ các tiếng điền vào: a dòng – rò – – – gi – – giấy – giận – gi b đông – khô – hốc – gõ – lò – – hồi – - Cả lớp nhận xét - Thi đua tìm từ láy bắt đầu âm r, d, gi (7) Thứ tư ngày 20 tháng năm 2016 TẬP LÀM VĂN Tiết 39: TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra ) I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Nắm cách trình bày bài văn tả người Kĩ năng: - Dựa trên kết tiết tập làm văn tả người đã học, học sinh viết bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng, dùng từ đặt câu đúng, câu văn có hình ảnh cảm xúc Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quý người xung quanh, say mê sáng tạo II ĐỒ DÙNG: + GV: Một số tranh ảnh nội dung bài văn + HS: SGK, III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: Luyện - Giáo viên nhắc lại số tập dựng đoạn kết nội dung chính để dựng đoạn - HS theo dõi bài đoạn văn kết bài và nhắc nhở điểm lưu tả người ý viết đoạn kết bài 30’ Giới thiệu bài - Tiết học hôm các em mới: Viết bài văn viết toàn bài văn tả tả người người theo đề đã nêu SGK Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Phương pháp: Phân tích, Hướng dẫn học giảng giải sinh làm bài - Giáo viên mời học sinh đọc - học sinh đọc  Hoạt động 2: đề bài SGK - Giáo viên gợi ý: Em cần suy nghĩ để chọn bốn đề văn đã cho đề hợp với mình Em nên chọn nghệ sĩ nào mà em hâm mộ và đã xem người đó biểu diễn nhiều lần, nên chọn nhân vật em yêu thích các truyện đã đọc - Sau chọn đề bài em suy nghĩ, tự tìm ý, xếp thành dàn ý, dựa vào dàn ý đã xây dựng em viết hoàn chỉnh bài văn tả người - Học sinh theo dõi lắng nghe - Học sinh viết bài văn - Đọc bài văn tiêu biểu - Phân tích ý hay (8) Học sinh làm bài Hoạt động 3: Củng cố 1’ Tổng kết - dặn dò: Phương pháp: Thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài văn - Giáo viên thu bài cuối - Giáo viên nhận xét tiết làm bài học sinh - Chuẩn bị: Lập chương trình hoạt động - Nhận xét tiết học (9) TẬP LÀM VĂN Tiết 40: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Biết lập chương trình cho các hoạt động liên đội hoạt động trường dự kiến tổ chức Kĩ năng: - Chương trình đã lập phải nêu rõ: Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần làm(việc gì làm trước, việc gì làm sau) giúp người đọc, người thực hình dung nội dung và tiến trình hoạt động Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo II ĐỒ DÙNG: + GV: Bảng phụ viết sẵn phần chính chương trình hoạt động Giấy khổ to để học sinh lập chương trình III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: Luyện tập tả người (Dựng - HS đọc đoạn kết bài 4’ đoạn kết bài) bài văn trước Giới thiệu bài Lập CTHĐ là kĩ 1’ mới: cần thiết, rèn luyện cho người khả tổ chức công việc Bài học hôm giúp các em rèn kĩ đó Phát triển các hoạt động: 13’ Hoạt động 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề Hướng dẫn lập bài chương trình  Bài : - GV giải nghĩa : + Việc bếp núc : việc chuẩn bị thức ăn, thức uống , bát đĩa , - HS đọc tiếp nối yêu cầu … - GV hướng dẫn HS trả lời đề bài - lớp theo dõi SGK câu hỏi : + Các bạn lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm - Chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo mục đích gì ? VN 20 – 11 ; bày tỏ lòng - GV gắn lên bảng bìa : biết ơn với thầy cô - HS trả lời câu hỏi a I- Mục đích - Để tổ chức buổi liên hoan, cần làm việc gì ? Lớp - Chuẩn bị : bánh, hoa trưởng phân công nào quả, làm báo tường, chương trình văn nghệ , ? … - Phân công : bánh : (10) 20’ 1’  Hoạt động 2: Học sinh lập chương trình Tổng kết - dặn dò: -GV gắn lên bảng bìa : II : Phân công chuẩn bị + Hãy thuật lại diễn biến buổi liên hoan - GV gắn lên bảng bìa : III – Chương trình cụ thể - GV chốt : Để đạt kết buổi liên hoan tốt đẹp mẫu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể, lớp trưởng đã cùng các bạn lập CTHĐ cụ thể, khoa học, hợp lí, huy động khả người  Bài : - GV chia lớp thành 5, nhóm; phát giấy khổ to cho học sinh làm bài trên giấy - Giáo viên nhận xét, sửa chữa, giúp học sinh hoàn chỉnh chương trình hoạt động - Chương trình hoạt động bạn lập có rõ mục đích không? - Những công việc bạn nêu đã đầy đủ chưa? phân công việc rõ ràng chưa? - Bạn đã trình bày đủ các đề mục chương trình hoạt động không? - Yêu cầu học sinh nhà hoàn chỉnh chương trình hoạt động, viết lại vào - Chuẩn bị: “Lập chương trình hoạt động (tt)” - Nhận xét tiết học Phượng ; làm báo tường : Quân ; … - HS trả lời xong câu hỏi b - HS nêu - HS trả lời xong câu hỏi b - Mỗi nhóm có thể cùng lập CTHĐ với đủ phần chia nhỏ công việc thành phần - Đại diện nhóm trình bày chương trình nhóm - HS nhắc lại ích lợi việc lập CTHĐ và cấu tạo phần CTHĐ (11) TUẦN 20 Thứ hai ngày 18 tháng năm 2016 TOÁN Tiết 96: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Giúp học sinh biết tính chu vi hình tròn , tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn đó Kĩ năng: - Rèn học sinh kỹ tính chu vi hình tròn nhanh chính xác Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: + GV: Bảng phụ + HS: SGK, bài tập III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung gian 4’ Bài cũ: “ Chu vi hình tròn “ Giới thiệu bài 30’ mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh giải bài Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên nhận xét, đánh - Học sinh sửa bài nhà giá Luyện tập - Học sinh nhận xét Phương pháp: Luyện tập, thực hành, bút đàm  Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh đọc đề - Giáo viên chốt - Tóm tắt - C = r   3,14 - Giải – sửa bài  Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên chốt lại cách tìm bán kính biết C (dựa vào cách tìm thành phần chưa biết) - C = r   3,14 - ( ) r   3,14 = 12,56 - Tìm r? - Cách tìm đường kính biết C - ( ) d  3,14 = 12,56 - Học sinh đọc đề - Tóm tắt - Học sinh giải - Sửa bài – Nêu công thức tìm bán kính và đường kính biết chu vi r = C : 3,14 : d = C : 3,14 (12)  Bài 3: - Giáo viên chốt : C = d  3,14 - Học sinh đọc đề - Nêu công thức tìm C biết d - Lưu ý bánh xe lăn vòng - Học sinh đọc đề – làm  quãng đường bài đúng chu vi bánh - Sửa bài xe  Bài 4: HS kh¸ ,giái gi¶i - Hướng dẫn HS các thao tác : + Tính chu vi hình tròn + Tính nửa chu vi hình tròn + Xác định chu vi hình H : là nửa chu vi hình tròn cộng với độ dài đường kính Từ đó tính chu vi hình H Hoạt động 2: Ôn lại các qui tắc công thức hình tròn Hoạt động 3: Củng cố 4’ Tổng kết - dặn dò: Phương pháp: Đàm thoại - HS nêu hướng giải bài - HS lên bảng giải - Cả lớp làm và nhận xét - Học sinh nhắc lại nội dung ôn Phương pháp: Thi đua, trò chơi - Giáo viên nhận xét và - Vài nhóm thi ghép tuyên dương công thức - Chuẩn bị: “Diện tích hình tròn” - Nhận xét tiết học (13) Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 TOÁN Tiết: 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Giúp cho học sinh nắm quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn Kĩ năng: - Biết vận dụng tính diện tích hình tròn Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn toán II ĐỒ DÙNG: Chuẩn bị hình tròn và băng giấy mô tả quá trình cắt dán các phần hình tròn III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: - Giáo viên nhận xét đánh giá - Học sinh sửa Giới thiệu bài “ Diện tích hình tròn “ bài nhà mới: Phát triển các hoạt động: 10’  Hoạt động 1: Phương pháp: Bút đàm Giới thiệu công - Nêu VD: tính diện tích thức tính diện hình tròn có bán kính là tích hình tròn dm - Học sinh thực - GV nêu vấn đề : -Yêu cầu HS nêu cách tính - em lên bảng trình S ABCD và bày S MNPQ - Cả lớp nhận xét cách - Yêu cầu HS nhận xét S hình tính S hình tròn tròn với SABCD và SMNPQ - Dự kiến: tính S MNPQ thông qua tính - So với kết học sinh S MQN và S QNP vừa tính S hình tròn với số - S MNPQ (8 dm2)< S hình tròn đo bán kính dm và kết < S ABCD (16 dm2) so sánh - S hình tròn khoảng 12 dm2 - Yêu cầu học sinh nhận xét (dựa vào số ô vuông cách tính S hình tròn - x  3,14 = 12,56 ( dm2) - Muốn tính S hình tròn ta cần có bán kính 18’  Hoạt động 2: - Học sinh phát Phương pháp: Luyện tập Thực hành biểu cách tính diện tích  Bài 1: hình tròn - Lưu ý: r = S = r x r x 3,14 m có thể đổi 0,6 m để tính (14) - Liên hệ kĩ làm tính nhân các STP - HS vận dụng trực tiếp  Bài 2: công thức tính diện tích - Lưu ý bài d= m ( có hình tròn thể chuyển thành STP để - học sinh lên bảng sửa tính ) bài - Cả lớp nhận xét  Bài 3: - GV lưu ý : Ở bài toán này đề bài đã cho biết “mặt bàn là hình tròn” và yêu cầu HS tưởng tượng kích cỡ mặt bàn nêu bài toán 2’ 1’  Hoạt động 3: Củng cố 5.Tổng kết – Dặn dò: - Học sinh đọc đề, giải - học sinh lên bảng sửa bài - Cả lớp nhận xét - HS vận dụng công thức tính diện tích - Học sinh đọc đề và tóm tắt - Giải - học sinh sửa - Học sinh nhắc lại công bài thức tìm S - HS nêu lại công thức - Làm bài 3/ 100 - Chuẩn bị: “Luyện tập “ - Nhận xét tiết học (15) TOÁN Tiết: 98 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kỹ tính chu vi, diện tích hình tròn Kĩ năng: - Vận dụng kết hợp tính diện tích hình tròn Thái độ: - Giáo dục tính chính xác, khoa học II ĐỒ DÙNG: SGK, bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: “Diện tích hình tròn” - HS nêu - Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn? - Lớp nhận xét - Ap dụng Tính diện tích biết: r = 2,3 m ; d = 7,8 m - Giáo viên nhận xét bài cũ Giới thiệu bài “Luyện tập" mới: Phát triển các hoạt động: 8’  Hoạt động 1: Mục tiêu: Ôn quy tắc, công - Học sinh nêu Củng cố kiến thức thức tính chu vi, diện tích hình tròn - Học sinh nêu Phương pháp: đàm thoại - Nêu quy tắc , công thức tính chu vi hình tròn? - Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn? 20’ Hoạt động 2: Mục tiêu: Vận dụng công - Học sinh đọc đề Thực hành thức vào giải toán - Học sinh làm bài Phương pháp: Luyện tập, - Sửa bài trò chơi “Tôi thực hành hỏi”  Bài 1: Tính diện tích hình tròn - Học sinh đọc đề - Học sinh nêu  Bài 2: Tính diện tích - Học sinh làm bài hình tròn biết chu vi tròn - học sinh làm bảng C phụ - Nêu cách tìm bán kính hình  Sửa bài  Giáo viên nhận xét (16) tròn? - Học sinh đọc đề - Học sinh nêu - Học sinh nêu  Bài : - Học sinh làm bài - Muốn tính diện tích miệng  1học sinh làm bảng thành giếng em làm sao? phụ - Bán kính miệng giếng và  Sửa bài thành giếng tính nào?  Giáo viên nhận xét 4’ 1’  Hoạt động 3: Củng cố Tổng kết - dặn dò:  Giáo viên nhận xét Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức - HS nêu Phương pháp: Động não - Nêu công thức tìm bán kính biết chu vi?  Nhận xét - Học bài - Chuẩn bị: Luyện tập chung - Nhận xét tiết học (17) Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết: 39: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ gắn với chủ điểm công dân Kĩ năng: - Bước đầu nắm cách dùng số từ ngữ thuộc chủ điểm công dân - HS khá , giỏi làm BT4 và giải thích lí không thay từ khác Thái độ: - Bồi dưỡng học sinh thói quen dùng đúng từ chủ điểm II ĐỒ DÙNG: + GV: Từ điển Tiếng Việt – Hán việt, Tiếng Việt tiểu học ,Bảng nhóm + HS: VBT III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: Cách nối - Giáo viên gọi 2, học sinh 5’ các vế câu ghép đọc đoạn văn đã viết lại hoàn chỉnh - Giáo viên nhận xét bài cũ Giới thiệu bài MRVT: Công dân mới: 1’ Phát triển các hoạt động:  Bài 1: Hoạt động 1: Mở - học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc đề bài rộng vốn từ công bài dân - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm việc cá nhân, các em có thể sử 15’ dụng từ điển để tra nghĩa từ “Công dân” học sinh phát biểu ý kiến - VD: dòng b: công dân là người dân - Giáo viên nhận xét chốt lại nước, có quyền lợi và nghĩa vụ đất ý đúng nước - Cả lớp sửa bài theo lời  Bài 2: giải đúng - Yêu cầu học sinh đọc đề - học sinh đọc yêu cầu bài bài - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên dán giấy kẻ sẵn - Học sinh tiếp tục làm luyện tập lên bảng mời – việc cá nhân, các em sử (18) học sinh lên bảng làm bài 13’ 4’ 1’ dụng từ điển để hiểu nghĩa từ mà các em - Giáo viên nhận xét, chốt lại chưa rõõ các từ thuộc chủ điểm công - – học sinh lên dân bảng làm bài  Hoạt động 2:  Bài 3: - Cả lớp nhận xét Học sinh biết cách - Cách tiến hành bài dùng từ thuộc chủ tập điểm  Bài 4: - Giáo viên nêu yêu cầu đề - Học sinh tìm từ đồng bài nghĩa với từ công dân - Tổ chức cho học sinh làm - Học sinh phát biểu ý bài theo nhóm kiến - Giáo viên nhận xét chốt lại - VD: Đồng nghĩa với ý đúng từ công dân, nhân dân, dân chúng, dân - Không đồng nghĩa với từ công dân, đồng bào, dân tộc nông nghiệp, công chúng  Hoạt động 3: Mục tiêu: Khắc sâu kiến Củng cố thức - học sinh đọc lại yêu - Tìm các từ ngữ thuộc chủ cầu, lớp đọc thầm điểm công dân  đặt câu - Học sinh trao đổi  Giáo viên nhận xét + tuyên nhóm để trả lời dương câu hỏi, đại diện nhóm - Học bài trả lời Tổng kết - dặn dò: - Hoạt động thi đua dãy (4 em/ dãy) - Chuẩn bị: “Nối các vế câu - Học sinh thi đua ghép quan hệ từ” TẬP ĐỌC (19) Tiết: 39 THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Đọc trôi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó Kĩ năng: - Biết đọc phân biệt lời các nhân vật Thái độ: - Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước II ĐỒ DÙNG: - Tranh minh hoạ SGK - Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc cho học sinh III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: “Người công dân số Một ”(tt) - Giáo viên gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi nội dung - Học sinh trả lời câu bài hỏi - Giáo viên nhận xét đánh giá Giới thiệu bài mới: “Thái sư Trần Thủ Độ” Phát triển các hoạt động: 6’  Hoạt động 1: - học sinh khá giỏi - Yêu cầu học sinh đọc bài Hướng dẫn học - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc sinh luyện đọc - Cả lớp đọc thầm đọc cho học sinh - Đoạn 1: “Từ đầu … tha cho” - Nhiều học sinh tiếp - Đoạn 2: “ Một lần khác … nối đọc đoạn bài văn thưởng cho” 13’ - Đoạn : Còn lại - Hướng dẫn học sinh luyện đọc cho từ ngữ học sinh phát âm chưa chính xác: từ ngữ có âm tr, r, s, có hỏi, ngã - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải *Giáo viên cần đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động 2: Tìm Yêu cầu học sinh đọc đoạn , hiểu bài trả lời câu hỏi: + Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ? - HS đọc đoạn - Ong đã đồng ý yêu cầu chặt ngón chân để phân biệt với người câu đương khác + Cách cư xử này Trần Thủ - Có ý răn đe kẻ (20) Độ có ý gì ? - GV giúp HS giải nghĩa từ : kiệu , quân hiệu, thềm cấm, khinh nhờn, kể rõ ngành + Trước việc làm người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử trí ? - GV giúp HS giải nghĩa từ : xã tắc, thượng phụ, chầu vua, chuyên quyền, hạ thần, tâu xằng + Khi biết có viên quan tâu với vua mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói nào ? 10’ 5’ 1’ có ý định mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước - HS đọc lại đoạn văn - HS luyện đọc từ khó và thi đọc diễn cảm - HS đọc đoạn - … không không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa - HS đọc lại đoạn văn theo phân vai - HS đọc đoạn - Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng - Ong cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước - HS đọc lại đoạn văn theo phân vai + Những lời nói và việc làm Trần Thủ Độ cho thấy ông là người nào ? * GV chốt: Trần Thủ Độ là người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước  Hoạt động 3: - Giáo viên hướng dẫn học sinh Rèn đọc diễn cảm luyện đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, giọng đọc thể - Học sinh thi đọc trân trọng, đề cao diễn cảm đoạn, Hoạt động 4: - Yêu cầu học sinh trao đổi bài Củng cố nhóm để tìm nội dung chính bài - Giáo viên nhận xét - Học sinh nêu Tổng kết - dặn - Chuẩn bị: “Nhà tài trợ đặc biệt Cách mạng” dò: - Nhận xét tiết học TẬP ĐỌC (21) Tiết: 40 NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức:- Đọc trôi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó.Nhấn giọng đọc các số nói đóng góp tiền của ông Đỗ Đình Thiện cho cách mạng Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc thể thán phục, kính ông Đỗ Đình Thiện - HS khá giỏi phát biểu suy nghĩ mình trách nhiệm công dân với đất nước Thái độ: - Nắm nội dung chính bài văn biểu dương công văn yêu nước, công sản đã trợ giúp cách mạng nhiều tiền bạc, tài sản thời kỳ cách mạng gặp khó khăn tài chính II ĐỒ DÙNG: - Anh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in SGk - Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc cho học sinh III HOẠT ĐỘNG: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: “Thái sư Trần Thủ Độ” 4’ - Giáo viên gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi nội dung bài - Học sinh trả lời câu - Giáo viên nhận xét đánh giá hỏi 1’ Giới thiệu bài Nhà tài trợ đặc biệt cách mới: mạng Phát triển các hoạt động: 10’  Hoạt động 1: - Yêu cầu học sinh đọc bài Hướng dẫn học Đoạn 1: “Từ đầu … hoà YC hoc sinh chia đoạn để sinh luyện đọc bình” luyện đọc Đoạn 2: “Với lòng … 24 - Hướng dẫn học sinh luyện đồng” đọc cho từ ngữ học sinh Đoạn 3: “Kho CM … phát âm chưa chính xác: từ phụ trách quỹ” ngữ có âm, l,n, s, có hỏi, Đoạn 4: “Trong thời kỳ ngã … nhà nước” - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ Đoạn 5: Đoạn còn lại 12’ chú giải - học sinh khá giỏi đọc - Giáo viên cần đọc diễn cảm - Cả lớp đọc thầm toàn bài - Nhiều học sinh tiếp nối Hoạt động 2: đọc đoạn Tìm hiểu bài - Yêu cầu học sinh đọc lướt bài văn toàn bài, trả lời câu hỏi: Vì nhà tư sản Đỗ Đình Thiện - Dự đoán: Vì ông Đỗ gọi là nhà tài trợ Đình Thiện đã trợ giúp Cách mạng? nhiều tiền bạc cho cách (22) 8’ 3’ 1’ - Giáo viên chốt: Yêu cầu học sinh đọc lướt toàn bài chú ý các số tài sản tiền bạc mà ông Đỗ Đình Thiện đã trợ giúp cho cách mạng - Em hãy kể lại đóng góp to lớn và liên tục ông Đỗ Đình Thiện qua các thời kỳ cách mạng a/ Trước Cách mạng b/ Khi Cách mạng thành công c/ Trong kháng chiến d/ Sau hòa bình lập lại - Giáo viên chốt: Việc làm ông Thiện thể phẩm chất gì ông? * GV chốt: Ông Đỗ Đình Thiện đã tỏ rõ tính tinh thần khảng khái và đại nghĩa sẵn sàng hiến tặng tài sản cho cách mạng vì ông Hiểu rõ trách nhiệm người dân đất nước - Giáo viên hướng dẫn học  Hoạt động 3: sinh luyện đọc diễn cảm bài Rèn đọc diễn cảm văn với cảm hứng ca ngợi, giọng đọc thể trân trọng, đề cao? - Yêu cầu học sinh trao đổi  Hoạt động 4: nhóm để tìm nội dung chính Củng cố bài - Giáo viên nhận xét - Đọc bài Tổng kết - dặn - Chuẩn bị: “Trí dũng song toàn” dò: - Nhận xét tiết học Thứ năm ngày 21 tháng năm 2016 mạng - Vì ông Đỗ Đình Thiện đã giúp tài sản cho cách mạng lúc cách mạng khó khăn - Học sinh tự nêu ý kiến Ông là người có lòng vĩ đại, sẵn sàng hiến số tài sản mình cho cách mạng vì mong biến vào nghiệp chung - Ông đã hiểu rõ trách nhiệm nghĩa vụ người dân đất nước Ông xứng đáng mọ người nể phục và kính trọng - Học sinh thi đọc diễn cảm đoạn, bài - Học sinh nêu - VD: Biểu tượng công dân đất nước, nhà tư sản đã trợ giúp cách mạng nhiều tiền bạc, tài sản thời kỳ cách mạng gặp khó khăn (23) TOÁN Tiết: 99 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ: - Củng cố kiến thức chu vi, diện tích hình tròn - Rèn luyện kĩ vận dụng công thức để giải bài toán hình học cụ thể - Giáo dục học sinh cẩn thận làm bài, cân nhắc tư II ĐỒ DÙNG: Hình vẽ BT1, 2, 3, ; Bảng nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Bài cũ: “Luyện tập” - Hát 3’ - Lưu ý HS : S miệng thành giếng là S thành giếng (không - Nhắc lại công thức tính miệng giếng) tính C , S hình tròn - Sửa BT3 trên bảng - Tự nhận xét và sửa 1’ bài Giới thiệu bài “Luyện tập chung” mới: Phát triển các 14’ hoạt động:  Hoạt động 1: - Phát biểu học tập in sẵn, yêu - Thảo luận và điền Ôn tập cầu học sinh điền cho đầy đủ phiếu các công thức tính: d, r, C, S - Trình bày kết hình tròn , hình vuông thảo luận 15’ Hoạt động 2:  Bài 1: Luyện tập - Lưu ý: Uốn sợi dây thép  Đọc đề, nêu yêu cầu theo chu vi hình tròn - Nhận xét : Độ dài sợi - Làm bài dây thép chính là tổng chu vi Độ dài sợi dây thép là : x x 3,14 + 10 x x các hình tròn có 3,14 = 106, 76 (cm) r = cm và 10 cm - Sửa bài  Bài 2: - Đọc đề, nêu yêu cầu - GV gợi ý để HS tìm : + Bán kính hình tròn lớn - Làm bài + Chu vi hình tròn lớn - Sửa bài + Chu vi hình tròn bé So sánh chu vi vòng tròn - Nhận xét  Bài 3: (24) - Hình bên gồm phận? - Đọc đề, nêu yêu cầu - Hai phần nửa hình tròn và phần HCN - Làm nào để tính S hình đó? - Tính tổng diện tích S HCN và nửa hình tròn  Làm bài và sửa bài 5’ Tổng kết - dặn dò: Dặn dò Ôn quy tắc, công thức - Chuẩn bị: Đọc biểu đồ hình quạt - Nhận xét tiết học (25) ĐẠO ĐỨC Tiết: 20 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ( PHƯỜNG) EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh hiểu: - UBND phường, xã là chính quyền sở Chính quyền sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn xã hội - Học sinh cần biết địa điểm UBND nơi em Kĩ năng: - Học sinh có ý thức thực các quy định chính quyền sở, tham gia các hoạt động phù hợp với khả chính quyền sở tổ chức Thái độ: - Học sinh có thái độ tôn trọng chính quyền sở II ĐỒ DÙNG: - GV: SGK Đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: - Đọc ghi nhớ Giới thiệu - Học sinh đọc bài mới: “UBND phường, xã (Tiết 2).” - Học sinh lắng nghe Phát triển các hoạt động: 10’ Hoạt động 1: Phương pháp: Luyện tập Học sinh làm bài - Giao nhiệm vụ cho học sinh tập 2/ SGK  Kết luận: Tình a, b, c là nên làm 10’  Hoạt động 2: Học sinh làm bài tập 4/ SGK - Học sinh làm việc cá Bày tỏ ý kiến Phương pháp: Sắm vai nhân - Giao nhiệm vụ cho nhóm - số học sinh trình bày ý đóng vai theo tình kiến bài tập Có thể nêu gợi ý: Bố cùng em đến UBND phường Em và bố chào chú bảo vệ, gửi xe vào văn phòng làm việc Bố xếp hàng giấy tờ Đến lượt, bố em gọi đến và hỏi - Các nhóm chuẩn bị sắm cần làm việc gì Bố em trình bày vai lí Cán phường ghi giấy tờ - Từng nhóm lên trình vào sổ và hẹn ngày đến lấy giấy bày khai sinh  Giáo viên kết luận cách - Các nhóm khác bổ sung ứng xử phù hợp tình ý kiến - Có thể gợi ý các vấn đề : xây (26) 10’ 1’  Hoạt động 3: Ý kiến chúng em Tổng kết dặn dò: dựng sân chơi cho trẻ em; ngày rằm Trung thu cho trẻ em địa phương Phương pháp: Động não, thảo luận - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh đóng vai góp ý kiến cho các cán UBND phường, xã các vấn đề có liên quan đến trẻ em như: tổ chức ngày 1/ 6, tết trung cho trẻ em địa phương - Chọn nhóm tốt - Tuyên dương - Làm phần Thực hành/ 33 - Chuẩn bị: “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” - Nhận xét tiết học - Từng nhóm chuẩn bị - Từng nhóm lên trình bày - Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận (27) ĐẠO ĐỨC Tiết: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ( PHƯỜNG) EM (Tiết ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh hiểu: - UBND phường, xã là chính quyền sở Chính quyền sở có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn xã hội - Học sinh cần biết địa điểm UBND nơi em Kĩ năng: - Học sinh có ý thức thực các quy định chính quyền sở, tham gia các hoạt động phù hợp với khả chính quyền sở tổ chức Thái độ: - Học sinh có thái độ tôn trọng chính quyền sở II ĐỒ DÙNG: Tranh , ảnh , thẻ màu III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: Em - Đọc ghi nhớ yêu quê hương - Học sinh đọc Giới thiệu bài “UBND phường, xã (Tiết 1).” - Học sinh lắng nghe mới: Phát triển các hoạt động: 10’ Hoạt động 1: Phương pháp: Luyện tập Học sinh làm bài - Giao nhiệm vụ cho học tập 2/ SGK sinh Kết luận: Tình a, b, c - Học sinh làm việc cá là nên làm nhân 10’  Hoạt động 2: Học sinh làm bài tập 4/ SGK - số học sinh trình bày ý Bày tỏ ý kiến Phương pháp: Sắm vai kiến - Giao nhiệm vụ cho nhóm đóng vai theo tình bài tập Có thể nêu gợi ý: Bố cùng em đến UBND phường Em và bố chào chú bảo vệ, gửi xe vào văn - Các nhóm chuẩn bị sắm phòng làm việc Bố xếp hàng vai giấy tờ Đến lượt, bố em - Từng nhóm lên trình gọi đến và hỏi cần làm việc bày gì Bố em trình bày lí Cán phường ghi giấy tờ vào sổ - Các nhóm khác bổ sung và hẹn ngày đến lấy giấy khai ý kiến sinh  Giáo viên kết luận cách (28) 10’ 1’ ứng xử phù hợp tình - Có thể gợi ý các vấn đề : xây dựng sân chơi cho trẻ em; ngày rằm Trung thu cho trẻ em địa phương Hoạt động 3: Ý Phương pháp: Động não, kiến chúng em thảo luận - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh đóng vai góp ý kiến cho các cán UBND phường, xã các vấn đề có liên quan đến trẻ em như: tổ chức ngày 1/ 6, tết trung cho trẻ em địa phương - Chọn nhóm tốt - Tuyên dương Tổng kết - dặn dò: - Làm phần Thực hành/ 33 - Chuẩn bị: “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” - Nhận xét tiết học - Từng nhóm chuẩn bị - Từng nhóm lên trình bày - Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận (29) Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2016 TOÁN Tiết: 100 GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm quen với biểu đồ hình quạt - Bước đầu biết cách “đọc” và phân tích xử lý số liệu trên biểu đồ Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc và phân tích, xử lí số liệu trên biểu đồ Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học II ĐỒ DÙNG: SGK , bảng phụ vẽ sẵn VD1 III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: “Luyện tập chung “ Học sinh sửa bài nhà - Cả lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét Giới thiệu bài “Giới thiệu biểu đồ hình quạt mới: “ Phát triển các hoạt động: 8’  Hoạt động 1: Phương pháp: Quan sát, thảo Giới thiệu biểu đồ luận hình quạt - Yêu cầu học sinh quan sát kĩ - Nêu đặc điểm biểu đồ hình quạt VD1/ SGK biểu đồ và nhận xét đặc điểm … Dạng hình tròn chia nhiều phần - Yêu cầu học sinh nêu cách Trên phần ghi số phần trăm tương đọc ứng  Biểu đồ nói điều gì?  Sách thư viện - Đại diện nhóm trình trường phân làm bày loại ?  Tỉ số % loại là bao nhiêu - Giáo viên chốt lại thông tin trên đồ - HS tự “đọc” biểu đồ - Tương tự VD 20’ Hoạt động 2: Phương pháp: làm việc cá Thực hành nhân  Bài 1: - Hướng dẫn HS : + Nhìn vào biểu đồ số % - Học sinh nêu HS thích màu xanh thông tin ghi + Tính số HS thích màu xanh nhận qua biểu đồ (30) - Điền số thích hợp vào chỗ trống - Đọc và tính toán biểu đồ hình - Học sinh làm bài  Bài 2: - Sửa bài - Hướng dẫn HS nhận biết : - Nêu cách làm + Biểu đồ nói điều gì ? + Căn vào các dấu hiệu quy - Học sinh thực ước , hãy cho biết phần nào bài trên biểu đồ số HS giỏi , số - Lập biểu đồ hình quạt HS khá , số HS trung bình số bạn học sinh giỏi, khá, trung bình tổ - Biểu đồ nói lên điều gì ? - Để “đọc” biểu đồ ta - HS nêu và đọc biểu đồ vào đâu ? theo tỉ số % biết tổng số HS lớp - GV tổng kết các thông tin mà HS đã khai thác qua biểu đồ 5’  Hoạt động 3: Củng cố 1’ Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bị: “Luyện tập tính diện tích” - Nhận xét tiết học (31) KHOA HỌC Tiết: 40 SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC ( Tiết ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa biến đổi hoá học - Phân biệt biến đổi hoá học và biến đổi lí học Kĩ năng: - Thực số trò chơi có liên quan đến vai trò ánh sáng và nhiệt biến đổi hoá học Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: - Hình vẽ SGK trang 78 81 SGK - Một ít đường kính trắng, lon sửa bò III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 5’ Khởi động: + Phát biểu định nghĩa biến Một số HS trả lời.Lớp đổi hoa học? nhận xét,bổ sung +Phân biệt biến đổi hoá học và biến đổi lý học?Cho ví dụ minh hoạ? 30’ Bài mới: * Hoạt động 1:Giới thiệu bài * Hoạt động2:  GV nhận xét, đánh giá Nêu yêu cầu tiết học Thực yêu cầu trò chơi hướng dẫn sgk trang 80 -HS chơi theo nhóm +Chia nhóm thực trò chơi +Gọi các nhóm trình bày kết +Nhận xét * Hoạt động3:  Kết Luận:+Sự biến đổi hoá học có thể xảy tác dụng nhiệt Thực yêu cầu hoạt động -HS đọc sgk,quan sát nhóm xử lý thông tin sgk: hình trả lời câu hỏi +GV yêu cầu các nhóm đọc thông tin,quan sát hình trả lời các câu hỏi mục Thực hành tr 80 sgk +Gọi đại diện nhóm trả lời +Nhận xét,bổ sung (32) 3' Củng cốdặn dò  Kết Luận:+Sự biến đổi hoá học có thể xảy tác dụng ánh sáng  Hệ thống bài  Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk Nhận xét tiết học HS đọc mục Bạn cần biết sgk (33) KHOA HỌC Tiết: NĂNG LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu ví dụ các vật có biến đổi vị tri Hình dạng Nhiệt độ …nhờ cung cấp lượng - Nêu ví dụ hoạt động người, tác động vật khác, các phương tiện, máy móc và nguồn lượng cho các hoạt động đó Kĩ năng: - Biết làm thí nghiệm đơn giản Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên: - Nến, diêm - Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 4’ Bài cũ: Sự biến đổi hoá học  Giáo viên nhận xét Giới thiệu - Học sinh tự đặt câu hỏi + bài mới: “Năng lượng” mời bạn khác trả lời 15’ Phát triển các hoạt động:  Hoạt động Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại 1: Thí nghiệm - Giáo viên chốt - Khi dùng tay nhấc cặp - Học sinh thí nghiệm theo sách, lượng là nhóm và thảo luận cung cấp đã làm cặp sách - Hiện tượng quan sát được? dịch chuyển lên cao - Vật bị biến đổi - Khi thắp nến, nến nào? toả nhiệt phát ánh sáng - Nhờ đâu vật có biến đổi Nến bị đốt cung cấp đó? lượng cho việc phát sáng - Đại diện các nhóm báo cáo và toả nhiệt - Khi lắp pin và bật công tắc ô tô đồ chơi, động quay, đèn sáng, còi kêu Điện pin sinh cung 12’  Hoạt động 2: cấp lượng Quan sát, thảo luận - Học sinh tự đọc mục Bạn Phương pháp: Quan sát, có biết trang 75 SGK thảo luận - Quan sát hình vẽ nêu thêm - Tìm các ví dụ khác các ví dụ hoạt động các biến đổi, hoạt động và người, các động vật (34) nguồn lượng?  Hoạt động 3: Củng cố 3’ Tổng kết dặn dò: - Nêu lại nội dung bài học - Xem lại bài + học ghi nhớ - Chuẩn bị: “Năng lượng mặt trời” - Nhận xét tiết học khác, các phương tiện, máy móc nguồn lượng cho các hoạt động đó - Đại diện các nhóm báo cáo kết - Người nông dân cày, cấy… Thức ăn - Các bạn học sinh đá bóng, học bài…Thức ăn - Chim săn mồi…Thức ăn - Máy bơm nước…Điện (35) HƯỚNG DẪN HỌC HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY I MỤC TIÊU: Kiến thức:HS hoàn thành bài tập các môn học buổi sáng - Tiếp tục củng cố cho HS tính chu vi hình tròn , tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn đó Kĩ năng: - Rèn học sinh kỹ tính chu vi hình tròn nhanh, chính xác Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: Bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 15' Hoàn thành - GV hướng dẫn HS tự hoàn bài học thành bài học ngày còn - Học sinh tự hoàn thành ngày chưa xong nốt bài học ngày còn chưa xong - Học sinh nhận xét 20’ Ôn luyện và củng cố kiến * Bài 1: Viết số thích hợp thức vào ô trống - Học sinh đọc đề Đường Bán Chu vi - Tóm tắt kính kính - Học sinh giải 8m - Sửa bài – Nêu công thức 2 m tìm bán kính và đường kính biết chu vi 1,6 dm r = C : 3,14 : 7,536 m d = C : 3,14 5,024 dm - Yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên chốt - C = r   3,14 * Bài 2: Đường từ nhà Lí tới trường dài 2041 m Lý học xe đạp , bánh xe có đường kính là 0,65 m Hỏi bánh xe phải quay bao nhiêu vòng thì tới trường ? - Yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên chốt : C = d  3,14 - Học sinh đọc đề - Nêu công thức tìm biết d C - Học sinh đọc đề – làm bài - Sửa bài (36) 1’ Lưu ý bánh xe lăn vòng  quãng đường đúng chu vi bánh xe * Bài 3: - Hướng dẫn HS cách + Tính chu vi hình tròn + Tính nửa chu vi hình tròn + Xác định chu vi hình H : là nửa chu vi hình tròn cộng với độ dài đường kính Từ đó tính chu vi hình H * Củng cố Phương pháp: Thi đua, trò chơi - Giáo viên nhận xét và tuyên dương Tổng kết - dặn - Chuẩn bị: “Diện tích hình dò: tròn” - Nhận xét tiết học HS nêu hướng giải bài - HS lên bảng giải - Cả lớp làm và nhận xét - Học sinh nhắc lại nội dung ôn - Vài nhóm thi ghép công thức (37) HƯỚNG DẪN HỌC HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hoàn thành bài tập các môn học buổi sáng - Củng cố kiến thức chu vi, diện tích hình tròn Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ vận dụng công thức để giải bài toán hình học cụ thể Thái độ: - Giáo dục học sinh cẩn thận làm bài, cân nhắc tư II ĐỒ DÙNG: GV: phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 1’ Hoàn thành bài 4’ học ngày - GV hướng dẫn HS hoàn - HS tự hoàn thành các thành bài học ngày bài học ngày còn chưa xong - GV nêu nhận xét đánh giá 1’ 10’ 20’ Ôn luyện và củng cố kiến thức - GV đưa số bài tập dự kiến Bài 1: - Lưu ý: Uốn sợi dây thép  theo chu vi hình tròn - Nhận xét : Độ dài sợi dây thép chính là tổng chu vi HS hoµn thiƯn bµi tËp các hình tròn có buỉi s¸ng r = cm và 10 cm  Bài 2: - Đọc đề, nêu yêu cầu - GV gợi ý để HS tìm : - Làm bài + Bán kính hình tròn lớn Độ dài sợi dây thép là : + Chu vi hình tròn lớn x x 3,14 + 10 x x + Chu vi hình tròn bé 3,14 = 106, 76 (cm) So sánh chu vi - Sửa bài vòng tròn - Đọc đề, nêu yêu cầu - Làm bài - Sửa bài - Nhận xét  Bài 3: - Hình bên gồm phận? (38) - Làm nào để tính S hình đó? 1’  Bài 4: - GV gợi ý ; Diện tích phần tô đậm là hiệu SHV và Shình tròn có d = cm - Lưu ý: Tính trước khoanh tròn đáp án Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò Ôn quy tắc, công thức - Chuẩn bị: Đọc biểu đồ hình quạt - Nhận xét tiết học - Đọc đề, nêu yêu cầu - Hai phần nửa hình tròn và phần HCN - Tính tổng diện tích S HCN và nửa hình tròn  Làm bài và sửa bài - Đọc đề, nêu yêu cầu - Tính và nêu đáp án ( Khoanh vào A ) (39) HƯỚNG DẪN HỌC HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh hồn thành bài tập ngày - Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh kiến thức đã học Kĩ năng: - Rèn cho học sinh nắm và thực yêu cầu môn học Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + GV: Nội dung bài + HS: Sách, III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 15’ 20’ vHoạt động - GV hướng dẫn HS tự hoàn thành các bài học Hoàn thành bài tập các môn học buổi sáng ngày Gv uốn nắn , sửa chữa vHoạt động - GV cho thêm số Hướng dẫn HS ôn luyện và củng cố kiến bài tập, yêu cầu HS thực thức - GV hướng dẫn HS tự làm các bài tập - học sinh xem lại bài khoảng 1- phút - HS đọc kĩ yêu cầu bài tập - Tự làm bài và trình bày kết - Khắc sâu kiến thức bài - Nêu nhận xét bài làm ôn tập bạn Tổng kết - dặn dò: 3’ - Học sinh tự hoàn thành các bài học ngày HS hoàn thiện bài tập các môn học buổi sáng - Nhận xét tiết học - HS ôn tập và chuẩn bị bài sau (40) T TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kiến thức chu vi, diện tích các hình đã học Kĩ năng: - Rèn kĩ tính độ dài đoạn thẳng, tính diện tích các hình : HCN , hình thoi ; tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải toán Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học II Chuẩn bị: + GV: SGK, bảng phụ + HS: SGK, xem trước nội dung ôn tập III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ Khởi động: - Hát 4’ Bài cũ: “ Luyện tập tính diện tích (tt).” - Giáo viên nhận xét phần bài tập - Học sinh làm bài bảng lớp - học sinh giải bài sau - Nhận xét - Tính diện tích khoảnh đất ABCD - Giáo viên nhận xét Giới thiệu bài mới: Luyện tập 32’ chung 5’ Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Ôn tập Mục tiêu: Củng cố kiến thức chu vi, diện tích hình tròn 1’ (41) Phương pháp: hỏi đáp - Nêu quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn? - Nêu công thức tính diện tích hình tròn? 25’  Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Rèn kĩ tính chu vi diện tích hình tròn Phương pháp: Luyện tập, thực hành  Bài - Giáo viên chốt công thức tính diện tích HTG Từ đó tính độ dài đáy HTG - Học sinh nêu - Học sinh nêu - Học sinh đọc đề – phân tích đề - Vận dụng công thức: a=S2:h - Học sinh làm bài  em giải bảng phụ  sửa bài - Học sinh đọc đề bài - Nêu công thức áp dụng  Bài - Học sinh làm bài - Hướng dẫn HS nhận xét : Skhăn trải bàn = S HCN - học sinh thi đua giải nhanh bảng + Hình thoi có độ dài các đường lớp  sửa bài chéo là m và 1,5 m + Tính S hình thoi 4’ 1’  Bài - Hướng dẫn HS nhận xét : + Độ dài sợi dây = tổng độ dài nửa đường tròn + lần khoảng cách hai trục Đọâ dài sợi dây = C hình tròn + lần khoảng cách 3,1 m hai trục - Học sinh đọc đề bài - Nêu công thức tính diện tích hình bình hành  cách tìm độ dài đáy - Học sinh giải bài vào  đổi chéo kiểm tra kết - Sửa bài bảng lớp (1 em)  Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức Phương pháp: Động não, thực - Hai dãy thi đua hành - Thi đua nêu công thức tính diện tích, chiều cao, chu vi hình tròn, hình thang, tam giác … - Nhận xét, tuyên dương Tổng kết - dặn dò: (42) - Học bài - Chuẩn bị: Hình hộp chữ nhật _ hình lập phương - Nhận xét tiết học ĐỊA LÍ Tiết 20 : CHÂU Á (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số đặc điểm dân cư châu Á: + Có số dân đông + Phần lớn dân cư châu Á là người da vàng - Nêu số đặc điểm hoạt động sản xuất cư dân châu á: + Chủ yếu người dân làm nông nghiệp là chính, số nước có công nghiệp phát triển - Nêu số đặc điểm khu vực Đông Nam Á + Chủ yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm + Sản xuất nhiều loại nông sản và khai thác khoáng sản kĩ năng: - Sử dụng tranh ảnh, đồ, lược đồ để nhận biết số đặc điểm cư dân và hoạt động sản xuất người dân châu Á Học sinh khá, giỏi: + Dựa vào lược đồ xác định vị trí khu vực Đông Nam Á + Giải thích vì dân cư châu Á lại tập trung đông đúc đồng châu thổ: đất đai màu mơ, đa số cư dân làm nông nghiệp + Giải thích vì Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo: Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG: - Bản đồ tự nhiên châu Á III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Thời Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học gian 3’ A/ Kiểm tra - HS trả lời câu hỏi – SGK/105 - HS nêu bài cũ: 32’ B Bài mới: *Giới thiệu bài Bước 1: GV yêu cầu HS làm viêïc – Dân cư với bảng số liệu dân cư các châu châu Á bài 17, - HS trả lời * Hoạt động Bước 2: GV gọi HS đọc đoạn văn 1: làm việc mục 3, đưa nhận xét Cho - HS trả lời lớp HS quan sát H để thấy người dân sống các khu vực khác có màu da, trang phục khác Bước 3: GV bổ sung thêm lý - HS lắng nghe có khác màu da đó và khảng định: Dù có màu da khác (43) nhau, người có quyền sống, học tập và lao động Hoạt động sản xuất cđa - Kết luận: cư dân châu Bước 1: Cho HS quan sát H5 và A đọc bảng chú giải để nhận biết các * Hoạt động hoạt động sản xuất khác 2: Làm việc người dân châu Á lớp, sau Bước 2: GV cho HS nêu đó theo nhóm tên số ngành sản xuất : Trồng nhỏ bông, trồng lúa mì, lúa gạo, nuôi bò, khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô Bước 3: GV yêu cầu HS tìm ký hiệu các hoạt động sản xuất trên lược đồ và rút nhận xét phân bố chúng số khu vực, quốc gia châu Á - Giải thích lý trồng lúa gạo ? Kết luận: – Khu vực Bước 1: GV cho HS quan sát H3 Đông Nam bài 17 và H5 bài 18 GV xác định Á lại vị trí địa lý khu vực Đông Nam * Hoạt động Á, cho HS đọc tên 11 quốc gia 3: Làm việc khu vực lớp Bước 2: GV yêu cầu HS cùng quan sát H3 bài 17 để nhận xét địa hình Bước 3: Liên hệ với hoạt động sản xuất và các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam GV giới thiệu Xin-Ga-Po là nước có kinh tế phát triển - Kết luận: C.Củng cố, - Dân cư châu Á tập trung đông đúc dặn dò: vùng nào ? ? - Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? - Về nhà học bài và đọc trước bài - Làm việc cá nhân - Làm việc cá nhân - Nhóm - Dành cho HS giỏi - HS đọc tên 11 quốc gia khu vực - Núi là chủ yếu, có độ cao trung bình, đồng nằm dọc sông lớn (Mê Công)và ven biển - HS liên hệ - Vài HS đọc TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kiến thức chu vi, diện tích các hình đã học Kĩ năng: - Rèn kĩ tính độ dài đoạn thẳng, tính diện tích các hình : HCN , hình thoi ; tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải toán Thái độ: - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học (44) II Chuẩn bị: + GV: SGK, bảng phụ + HS: SGK, xem trước nội dung ôn tập III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ Khởi động: - Hát 4’ Bài cũ: “ Luyện tập tính diện tích (tt).” - Giáo viên nhận xét phần bài tập - Học sinh làm bài bảng lớp - học sinh giải bài sau - Nhận xét - Tính diện tích khoảnh đất ABCD - Giáo viên nhận xét Giới thiệu bài mới: Luyện tập 32’ chung 5’ Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Ôn tập Mục tiêu: Củng cố kiến thức chu vi, diện tích hình tròn Phương pháp: hỏi đáp - Nêu quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn? - Nêu công thức tính diện tích hình tròn? 1’ 25’  Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Rèn kĩ tính chu vi diện tích hình tròn Phương pháp: Luyện tập, thực hành  Bài - Giáo viên chốt công thức tính diện tích HTG Từ đó tính độ dài đáy HTG - Học sinh nêu - Học sinh nêu - Học sinh đọc đề – phân tích đề - Vận dụng công thức: a=S2:h - Học sinh làm bài  em giải bảng phụ  sửa bài - Học sinh đọc đề bài (45) - Nêu công thức áp dụng  Bài - Học sinh làm bài - Hướng dẫn HS nhận xét : - học sinh thi đua giải nhanh bảng Skhăn trải bàn = S HCN lớp  sửa bài + Hình thoi có độ dài các đường chéo là m và 1,5 m + Tính S hình thoi 4’ 1’  Bài - Hướng dẫn HS nhận xét : + Độ dài sợi dây = tổng độ dài nửa đường tròn + lần khoảng cách hai trục Đọâ dài sợi dây = C hình tròn + lần khoảng cách 3,1 m hai trục - Học sinh đọc đề bài - Nêu công thức tính diện tích hình bình hành  cách tìm độ dài đáy - Học sinh giải bài vào  đổi chéo kiểm tra kết - Sửa bài bảng lớp (1 em)  Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức - Hai dãy thi đua Phương pháp: Động não, thực hành - Thi đua nêu công thức tính diện tích, chiều cao, chu vi hình tròn, hình thang, tam giác … - Nhận xét, tuyên dương Tổng kết - dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị: Hình hộp chữ nhật _ hình lập phương - Nhận xét tiết học (46)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TUAN 20, GIAO AN TUAN 20