0

bia

1 1 0
  • bia

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 20:57

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN TRƯỜNG MẦM NON PHÚ VINH  GIÁO ÁN.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỊNH QUÁN TRƯỜNG MẦM NON PHÚ VINH  GIÁO ÁN Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN Thực tuần Từ ngày 09/09 đến 27/09/2013 Các chủ đề nhánh: * BÉ BIẾT NHIỀU THỨ (1tuần) * BÉ VÀ CÁC BẠN (1tuần) * LỚP HỌC CỦA BÉ (1tuần) Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ TRINH Lớp : Nhà trẻ Năm học: 2013 - 2014 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: bia, bia