0

Nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người trên cơ sở tiếp cận lấy nạn nhân làm trung

12 1 0
  • Nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người trên cơ sở tiếp cận lấy nạn nhân làm trung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:05

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người (MBN), việc nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án này là hết sức cần thiết. Bài viết chỉ ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án MBN trên cơ sở lấy nạn nhân làm trung tâm. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI TRÊN CƠ SỞ TIẾP CẬN LẤY NẠN NHÂN LÀM TRUNG TÂM TRẦN ĐÌNH HẢI* Trước diễn biến phức tạp tình hình tội phạm mua bán người (MBN), việc nâng cao chất lượng mối quan hệ quan có thẩm quyền giải vụ án cần thiết Bài viết giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án MBN sở lấy nạn nhân làm trung tâm Từ khóa: Tội phạm mua bán người, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Tòa án Ngày nhận bài: 31/5/2021; Biên tập xong: 31/5/2021; Duyệt đăng: 07/6/2021 Due to the complicated developments of human trafficking crimes, it is essential to improve the collaboration and competencies of agencies in solving these cases This article points out solutions to improve the quality of the coordination relationship between competent agencies in receiving information about crimes, the initiation of criminal cases, and the investigation, prosecution, and adjudication human trafficking cases based on the victim-centered approach Keywords: Human trafficking crimes, the Procuracy, the Investigation Agency, the Court Sự cần thiết phải tăng cường chất lượng mối quan hệ phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người với mục tiêu lấy nạn nhân làm trung tâm Hiện nay, tội phạm MBN trở thành vấn nạn mang tính thời nóng bỏng, gây xúc xã hội không Việt Nam mà cịn phạm vi tồn giới Tội phạm có diễn biến ngày phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, tính chất nghiêm trọng, nhiều vụ án có tổ chức chặt chẽ có tính xuyên quốc gia Tuy vậy, việc phát hiện, xử lý tội phạm MBN lại thường mang tính truy xét, trường hợp bị bắt tang phần lớn vụ án MBN phát hiện, điều tra khám phá thông qua đơn thư tố cáo gia đình nạn nhân nạn nhân trốn địa phương trình 116 Khoa học Kiểm sát báo, từ thời điểm xảy tội phạm đến nạn nhân trở thường vài tháng đến vài năm… Điều khiến cho việc thu thập chứng thường dựa vào lời khai người bị hại lời khai nhận tội đối tượng phạm tội, đối tượng bị buộc tội nước Hơn nữa, việc xác định thiệt hại, giá trị vụ lợi gặp nhiều khó khăn hoạt động mua bán thỏa thuận riêng người mua người bán Các yếu tố làm cho chứng có giá trị chứng minh không cao tiềm ẩn nguy thiếu khách quan Ngoài ra, việc tổ chức bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội thường thời gian dài, tốn nhiều cơng sức kinh phí nhiều nạn nhân cịn mặc cảm, ngại giao tiếp, không muốn * Thạc sĩ, Khoa Tội phạm học Điều tra tội phạm, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI khai báo tố giác tội phạm, hay nạn nhân trở khơng có giấy tờ, không lại địa phương… Việc bảo đảm quyền lợi nạn nhân MBN bị ảnh hưởng, công tác tiếp nhận, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân hậu hành vi MBN để lại gây nỗi ám ảnh Thêm vào ảnh hưởng nặng nề tình trạng phân biệt, kỳ thị cịn tồn xã hội, nạn nhân không đủ tự tin để tái hòa nhập với cộng đồng… Mặc dù nhận thức khó khăn, trở ngại nêu bản, hoạt động tố tụng phải phụ thuộc nhiều vào hiệu thu thập, đánh giá sử dụng lời khai đối tượng bị hại gia đình, người thân Tuy nhiên, với sức ép từ đối tượng phạm tội, nạn nhân tội MBN thường không dám khai báo hành vi phạm tội, thân gia đình bị hại cịn tâm lý e dè, muốn “gói kín” việc Do đó, để giải thành công vụ án, đảm bảo thu thập đầy đủ chứng để chứng minh việc, quan tiến hành tố tụng mặt vừa phải tuân thủ triệt để quy định pháp luật, mặt khác phải tiếp cận hoạt động nghiệp vụ sở lấy nạn nhân làm trung tâm Trong đó, hoạt động từ giải nguồn tin ban đầu đến suốt trình tố tụng địi hỏi chủ thể có chức giải phải chủ động tạo môi trường thân thiện, cởi mở việc động viên, an ủi chia sẻ, cảm thơng với người bị hại, kích thích lịng tự trọng, tự tơn, nhân phẩm, khơi dậy lịng căm thù tội phạm để họ mạnh dạn cung cấp thông tin Đồng thời, phải tạo niềm tin công tác hỗ trợ, bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với gia đình, người thân tổ chức xã hội, đảm bảo khơng khí thoải Số chun đề 02 - 2021 mái, gần gũi để động viên họ tự tin khai báo Để làm điều này, ngồi lực lượng nịng cốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, việc phát hiện, xử lý hành vi MBN, cần có chung tay nhiều lực lượng khác triển khai chức năng, nhiệm vụ đặc thù như: Các quan y tế, quan Lao động – Thương binh Xã hội, lực lượng Công an phường, thị trấn, Công an xã, Đồn Công an, đơn vị Bộ đội biên phòng, quan giám định, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân có liên quan khác Nói cách khác, hiệu hoạt động tố tụng phụ thuộc lớn vào chất lượng mối quan hệ phối hợp nhiều quan có thẩm quyền Theo đó, “quan hệ” hiểu “sự gắn liền mặt hai hay nhiều vật khác nhau, khiến vật có biến đổi, thay đổi tác động đến vật kia”1, cịn “phối hợp” “cùng hành động hoạt động hỗ trợ lẫn nhau”2 Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vật, tượng giới khách quan khơng tồn biệt lập mà ln có mối quan hệ tác động qua lại, ràng buộc phụ thuộc lẫn Do đó, chủ thể q trình hoạt động có mối quan hệ với chủ thể khác; chất lượng, hiệu hoạt động chủ thể không phụ thuộc vào thân chủ thể mà cịn phụ thuộc vào mối quan hệ với chủ thể mà liên hệ Trong giải vụ án MBN, quan tham gia vào việc điều tra, truy tố, xét xử có vị trí, vai trị, chức năng, nhiệm vụ khác có mục đích chung phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi phạm tội nên phối hợp quan   Nxb Đà Nẵng (2004), Từ điển tiếng Việt, tr 799   Nxb Đà Nẵng (2004), Từ điển tiếng Việt, tr 786 Khoa học Kiểm sát 117 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP tất yếu, khách quan Với bối cảnh tội phạm MBN diễn biến ngày nghiêm trọng tính chất gia tăng mức độ, tinh vi thủ đoạn, việc thu thập chứng có liên quan nhiều quan, đơn vị, nhiều địa bàn từ nội địa đến biên giới, chí nước ngoài, việc giải cứu, khám chữa bệnh, ổn định tâm lý nạn nhân ln địi hỏi cấp bách Điều lần cho thấy vào nhiều quan, đơn vị chức để phối hợp giải đòi hỏi mang tính khách quan Trọng tâm mối quan hệ phối hợp nhằm bảo đảm giải kịp thời vấn đề từ tiếp nhận nguồn tin tội phạm, tránh bỏ lọt tội phạm, thực biện pháp hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, biện pháp thu thập chứng để chứng minh tội phạm cách kịp thời… Mặc dù quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ riêng hoạt động chủ thể có tác động trực tiếp đến hoạt động chung ngược lại Tính chất, mức độ, hình thức hoạt động phối hợp đóng vai trị định đến hiệu phối hợp, phối hợp nhịp nhàng, đồng hoạt động phối hợp có hiệu quả; hoạt động phối hợp chồng chéo khơng chặt chẽ hiệu phối hợp hạn chế Mặt khác, hoạt động phối hợp, quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm bên hữu quan khơng xác định cụ thể, rõ ràng dẫn đến tình trạng khơng làm trịn đùn đẩy trách nhiệm, không phát huy sức mạnh tổng hợp, làm cho công tác phối hợp không hiệu Việc phối hợp trước hết thể nhận thức tính chất u cầu cấp bách cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm MBN, áp dụng thống quy định pháp luật, thông tin kịp thời, khẩn trương phát hiện, điều tra, truy tố đưa xét 118 Khoa học Kiểm sát xử nhanh chóng, nghiêm minh hành vi phạm tội Trong năm qua, cịn nhiều khó khăn quan tiến hành tố tụng có nhiều cố gắng, đặc biệt phát huy mối quan hệ phối hợp nên việc giải vụ án đạt tỷ lệ cao chất lượng hoạt động tố tụng ngày đảm bảo, án tồn đọng hạn luật định hạn chế tối đa Việc xét xử vụ án MBN đảm bảo người, tội, pháp luật Nhiều vụ án nghiêm trọng phối hợp chặt chẽ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án để khẩn trương bảo vệ, giải cứu nạn nhân, điều tra, thu thập chứng cứ, đưa xét xử công khai, nghiêm minh; hình phạt áp dụng người phạm tội nghiêm khắc, mức, dư luận nhân dân đồng tình, quyền lợi ích hợp pháp bị hại bảo đảm Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, thời gian qua công tác phối hợp quan có thẩm quyền cịn số tồn tại, hạn chế định làm giảm hiệu trình tố tụng như: - Nội dung trao đổi thông tin chưa sâu, chưa thường xuyên, chưa cụ thể, cịn mang tính đơn lẻ vụ việc; việc xác lập, đấu tranh chuyên án MBN cịn khiêm tốn, chưa đáp ứng với tình hình thực tiễn; - Sau kết thúc vụ việc chưa tổ chức tổng kết, trao đổi, rút kinh nghiệm; - Chưa xây dựng kế hoạch chung để triển khai thực mà lực lượng làm theo cách riêng mình; - Đặc biệt, phối hợp cơng tác nghiệp vụ chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, cơng tác tiếp nhận nguồn tin chưa triệt để, nhanh chóng, số vụ việc cơng an sở xử lý chưa xác, Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI giữ lại tự giải trái thẩm quyền chuyển chậm, gây dấu vết, chứng cứ, lộ bí mật, gây khó khăn cho việc điều tra, xác minh tội phạm Nhiều trường hợp Điều tra viên không chủ động trao đổi với Kiểm sát viên, Kiểm sát viên không nắm đầy đủ vụ án, bị lúng túng, đề xuất xử lý không chuẩn xác, dẫn đến bị trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tồ án xử khơng tội bị huỷ án Bên cạnh đó, sở pháp lý quan hệ phối hợp khơng rõ ràng, khơng có quy định phối hợp đến đâu đủ khiến số vụ án có ỷ lại, trơng chờ dẫn đến chậm tiến độ Nhiều vụ việc thể việc phối hợp chưa mức, vi phạm tính độc lập quan, có vụ án phải họp nhiều lần, làm giảm tính chủ động ngành, vụ án khó xác định tội danh, có quan điểm khác đánh giá chứng cứ, quan muốn giữ nguyên tắc bảo vệ quan điểm dẫn đến vụ án bị kéo dài… MBN phải thụ lý điều tra, xác minh, có đủ phải khởi tố vụ án hình để điều tra theo quy định pháp luật Hiệu mối quan hệ phối hợp cịn giúp cho cơng tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm MBN bảo đảm người, tội, pháp luật, không để xảy oan sai, bỏ lọt tội phạm Quyền lợi ích hợp pháp bị hại phải bảo đảm tối đa, bị hại tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giữ bí mật đời tư Hạn chế tối đa hoạt động lấy lời khai nhằm tránh sang chấn tái sang chấn tâm lý trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung ba quan, bảo đảm khơng có trường hợp đình điều tra Viện kiểm sát truy tố, Tịa án tun khơng phạm tội Vì vậy, việc nâng cao chất lượng phối hợp quan có thẩm quyền sở lấy nạn nhân làm trung tâm đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo vụ án, vụ việc MBN giải kịp thời, nhanh chóng Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sáng tạo, nhạy bén quan Việc phối hợp phải dựa nguyên tắc bảo đảm tuân thủ pháp luật, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, giải nhanh chóng, làm cho quan hệ phối hợp trở nên thực chất, gắn bó sở chức năng, nhiệm vụ Giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét Nguyên nhân tình trạng chủ xử vụ án mua bán người sở yếu chức năng, nhiệm vụ cấu lấy nạn nhân làm trung tâm tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm Để nâng cao chất lượng mối quan hệ quyền khác lực lượng phối hợp quan có thẩm quyền Nhưng điều đặc biệt phủ nhận tiếp nhận nguồn tin tội phạm, nhận thức quan hệ phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án chưa thống nhất, chưa thật tin tưởng MBN sở lấy nạn nhân làm trung lẫn nhau, chưa có chế phối hợp đồng tâm, cần tiến hành đồng giải pháp bộ, toàn diện toàn tuyến để xác định trách nhiệm lực lượng phối hợp sau đây: Thứ nhất, yêu cầu chung mối Bên cạnh đó, phận cán cịn yếu trình độ chun mơn, nghiệp vụ dẫn quan hệ phối hợp đến ngại phối hợp, làm ảnh hưởng đến - Sự phối hợp phải thực yêu cầu chung sở phát huy dân chủ, tính chủ động, Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 119 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP ngành Việc phối hợp phải toàn diện với tham gia đầy đủ lực lượng có liên quan cơng tác phịng, chống tội phạm Cơng tác phối hợp nhằm bảo đảm tính khách quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ngành, đơn vị khơng việc phối hợp mà bỏ qua cho vi phạm công tác nghiệp vụ trừ nguy dẫn đến bị hại tiếp tục bị mua bán Ưu tiên, nhanh chóng thực khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ ổn định tinh thần cho nạn nhân, bảo đảm giải kịp thời quyền bồi thường thiệt hại hành vi MBN gây khẩn trương thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ, giải vụ án nhanh chóng, kịp thời, pháp luật - Ngay từ thời điểm xuất nguồn tin tội phạm, quan tố tụng (đặc biệt Cơ quan điều tra) phải phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, quyền sở tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị buôn bán trở về; phối hợp với gia đình tạo điều kiện động viên tinh thần để nạn nhân ổn định sống, tái hòa nhập cộng đồng Đồng thời, quan quản lý Nhà nước lĩnh vực chức phải thực tốt thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với lực lượng chức nước bạn, kịp thời trao đổi thơng tin tình hình, phối hợp giải vụ việc xảy tuyến biên giới Giữa quan có chức tiếp nhận, xác minh nguồn tin phải đảm bảo thu thập nhanh chóng tài liệu, đồ vật, lời khai… theo quy định pháp luật để đảm bảo thuộc tính chứng cứ, tránh làm mất, hư hỏng dấu vết, vật chứng - Cần khuyến khích quan có thẩm quyền tiến hành ký kết quy chế phối hợp để tạo sở pháp lý chặt chẽ hoạt động thực tiễn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực quy chế phối hợp lực lượng, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý Tích cực tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm công tác phối hợp, mở lớp tập huấn chung cho cán chuyên trách phòng, chống tội phạm MBN nghiệp vụ, pháp luật Đồng thời, có biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ đơi với rèn luyện lĩnh, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức đội ngũ cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán quan có thẩm quyền việc giải vụ án MBN Thứ hai, đảm bảo nội dung phối hợp giai đoạn tố tụng với nhiệm vụ - Công tác phối hợp phải thực đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm thường xuyên, đồng bộ, kịp thời, bám sát Một là, giai đoạn tiếp nhận, giải nội dung quy định Bộ luật tố tụng hình nguồn tin tội phạm Giai đoạn (BLTTHS); Luật phòng, chống MBN này, Điều tra viên phải đóng vai trị chủ văn pháp luật có liên quan Lãnh trì đảm bảo tính chủ động hoạt đạo quan phải thường xuyên, định động phối hợp, bảo đảm tất nguồn kỳ họp thống biện pháp tổ chức tin tội phạm MBN phải tiếp phối hợp, tăng cường đạo, kịp thời nhận, giải Theo đó, việc phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phải trọng mối quan hệ với chủ trình tiến hành giải vụ án MBN thể có vai trị quan trọng nhằm kịp thời - Công tác phối hợp phải đảm bảo giữ giải cứu, khám chữa bệnh cho nạn nhân bí mật cá nhân bị hại gia đình, loại (nếu cần), thu thập đầy đủ chứng cứ, 120 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI tránh bỏ lọt tội phạm thực biện pháp khác nhằm hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân kịp thời Do đó, giai đoạn này, Cơ quan điều tra phải tích cực phối hợp với chủ thể quan y tế, quan Lao động – Thương binh Xã hội, lực lượng Công an phường, thị trấn, Công an xã, Đồn Cơng an, đơn vị Bộ đội biên phịng, Viện kiểm sát, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước ngoài, quan giám định, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân có liên quan Cụ thể: - Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận tất nguồn tin tội phạm MBN cá nhân, quan, tổ chức chuyển đến để thụ lý giải theo thẩm quyền tra, xác minh sơ bộ; Công an xã phải tiến hành lấy lời khai ban đầu người tố giác, lập biên thu giữ tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi MBN + Nếu phát nạn nhân bị thương tích phải đưa khám, điều trị chuyển nguồn tin tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền thời hạn luật định + Trường hợp quần chúng nhân dân bắt đối tượng phạm tội tang đưa đến trụ sở phải tiếp nhận, lập biên bắt giữ người có hành vi phạm tội tang, thu giữ vật chứng có liên quan Nếu nhận nguồn tin đối tượng thực hành vi MBN (đặc biệt vận chuyển) phải kịp thời bắt giữ người phạm tội tang, giải cứu bảo vệ nạn nhân, bảo vệ người cung cấp thông tin, bảo vệ trường, thu giữ bảo quản tài liệu, đồ vật Trường hợp nạn nhân bị thương tích đưa đến sở y tế gần để cấp cứu, điều trị, đồng thời báo cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trình giải - Viện kiểm sát có trách nhiệm thực hành quyền cơng tố, kiểm sát từ quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin tội phạm Trường hợp có người trực tiếp đến báo tin, tố giác trụ sở lập biên tiếp nhận, thơng báo, chuyển nguồn tin nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền Nếu có người đưa nạn nhân đến trụ sở báo tin, tố giác cần thông báo cho Cơ quan điều tra, Cơ quan Lao động - Thương binh + Trường hợp quan Biên phòng nhận Xã hội để cử người trực tiếp đến trụ sở nguồn tin người Việt Nam bị Viện kiểm sát phối hợp giải mua bán khu vực biên giới nước đối theo quy định pháp luật diện Đồn Biên phịng, Trạm kiểm sốt - Cơng an phường, thị trấn, Đồn Cơng Biên phịng khu vực biên giới đất liền, an, Đồn Biên phịng, Trạm kiểm sốt Biên bờ biển, hải đảo phải thơng báo cho phịng khu vực biên giới đất liền, bờ lực lượng bảo vệ biên giới nước đối diện biển, hải đảo, Công an xã tiếp nhận biết đề nghị giải cứu, bảo vệ nạn nhân; nguồn tin tội phạm MBN phải lập biên đồng thời báo cho Cơ quan điều tra tiếp nhận Đối với Công an phường, có thẩm quyền để tiếp tục phối hợp, hỗ thị trấn, Đồn cơng an, Đồn Biên phịng, trợ q trình giải Trạm kiểm sốt Biên phịng khu vực Trường hợp đủ khởi tố vụ án biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo phải tiến hành theo quy định pháp luật tiến hành lập biên tiếp nhận, kiểm thực chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 121 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP quan điều tra có thẩm quyền thời nạn nhân, cấp giấy tờ cần thiết, làm thủ tục đưa họ nước hạn luật định - Chính quyền địa phương tiếp nhận nạn nhân đến tố giác phát nạn nhân có thương tích phải đưa nạn nhân tới sở y tế để điều trị thương tích thông báo cho quan Công an nơi gần để giải theo thẩm quyền - Cơ quan Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 quan, tổ chức xã hội khác tiếp nhận nguồn tin MBN (trực tiếp qua điện thoại) cần hỏi rõ tên tuổi, địa nạn nhân thực số nội dung sau: + Nếu có người đến báo tin trực tiếp trụ sở hướng dẫn người báo tin đưa nạn nhân tới sở khám chữa bệnh (nếu cần) thông báo cho quan Công an nơi gần để giải + Ghi nhận dấu vết người nạn nhân (nếu có); tạm bảo quản dấu vết, đồ vật liên quan chờ quan Công an đến tiếp nhận vụ việc + Cung cấp đầy đủ thông tin, bàn giao đầy đủ dấu vết, đồ vật, tài liệu chứng khác có liên quan đến hành vi MBN phối hợp trình lấy lời khai nạn nhân quan Công an đến tiếp nhận, giải Hai là, hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm Ở giai đoạn này, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để bàn bạc, đề giải pháp, biện pháp xác minh, điều tra, thu thập chứng nhanh chóng, hiệu Hai quan phải thực đánh giá cách khách quan, toàn diện xác nguồn tin tội phạm nhằm hướng đến kết kịp thời xử lý người, tội, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội Cụ thể: - Sau tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan điều tra phải gửi định tố tụng đến Viện kiểm sát cấp để thực việc kiểm sát; khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, thu thập chứng cứ, tạo điều kiện cho sở khám chữa bệnh, quan chức tổ chức xã hội khác thực hoạt động khám, điều trị, hỗ trợ cho người bị xâm hại; thu giữ dấu vết, vật chứng có liên quan, trưng cầu giám định; bảo vệ nạn nhân người thân họ, người báo tin, người tố giác Quá trình kiểm tra, xác minh phải bảo đảm hạn chế tối đa việc lấy lời khai nạn nhân bị mua bán Các quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trình kiểm tra, xác minh nguồn tin - Trường hợp cần thiết, quan Lao động - Thương binh Xã hội phải phối hợp với quan, tổ chức, cá nhân - Kiểm sát viên phải kịp thời đề yêu có liên quan triển khai việc hỗ trợ, bảo vệ cầu xác minh nguồn tin tội phạm, nội nạn nhân theo quy định pháp luật dung yêu cầu kiểm tra, xác minh phải rõ - Cơ quan đại diện Việt Nam nước ràng, cụ thể, tạo điều kiện hỗ trợ Điều tra tiếp nhận nạn nhân đến báo viên làm rõ tình tiết việc Điều tin cần thu thập đầy đủ thông tin, tài tra viên phải thực yêu cầu kiểm tra, liệu nạn nhân phối hợp với Bộ xác minh thông báo cho Kiểm Công an việc xác minh nhân thân sát viên biết có kết Nếu có tình 122 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI phát sinh, có thay đổi so với dự kiến, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên để thống kế hoạch kiểm tra, xác minh, thu thập chứng trường hợp cần thiết để bảo đảm ổn định tâm lý cho nạn nhân, Điều tra viên mời cán y tế, chuyên gia tâm lý, người thân nạn nhân tham gia Những quan, tổ chức, cá nhân mời tham gia kiểm tra, xem xét dấu vết thân thể nạn nhân phải có trách nhiệm hỗ trợ Điều tra viên giữ bí mật thực việc xem xét dấu vết thân thể - Trước kết thúc việc kiểm tra, xác minh, ban hành định giải quyết, Cơ quan điều tra phải có văn bản, kèm theo hồ sơ kiểm tra, xác minh gửi đến Viện - Đối với hoạt động trưng cầu giám kiểm sát để trao đổi, thống nội dung định (đặc biệt thương tích, giải giấy tờ, tài liệu, liệu điện tử lưu Ba là, phối hợp thực các thiết bị ngoại vi…), Cơ quan điều tra biện pháp thu thập chứng giai phải khẩn trương định trưng cầu đoạn khởi tố, điều tra Việc phối hợp giám định có cứ, đồng thời cung tiến hành biện pháp thu thập cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên chứng phải sở tuân thủ quy quan cho Giám định viên Đặc biệt, định pháp luật, bảo đảm thu thập đầy nạn nhân bị mua bán người 18 đủ chứng không tác động tuổi, cần mời phối hợp với cha, mẹ, xấu tới tâm lý nạn nhân Cụ thể: người thân gia đình, đại diện Nhà - Việc khám nghiệm trường phải trường, chuyên gia tâm lý trình thực theo quy định Điều khám dấu vết nhận thấy nạn nhân 201 BLTTHS năm 2015 Trước khám có biểu bất thường, hoảng loạn nghiệm, Điều tra viên chủ trì có trách tâm lý Cơ quan điều tra cần trao đổi với nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan, tổ chức, cá nhân dự kiến quan đến vụ việc cần khám nghiệm cho trưng cầu giám định quan, tổ chức, Kiểm sát viên biết Trong trình phát cá nhân có liên quan trước hiện, ghi nhận, thu giữ, bảo quản dấu định trưng cầu giám định để thống vết, vật chứng, tài liệu trường nội dung trưng cầu giám định, thời Điều tra viên chủ động trao đổi thống hạn giám định vấn đề khác (nếu có) với Kiểm sát viên, Giám định viên, Đối với tổ chức giám định, Giám định người có chun mơn bảo đảm việc thực viên cần khẩn trương giám định ban trình tự pháp luật Kiểm sát hành kết luận thời gian sớm viên phải kịp thời trao đổi, đề yêu trao đổi với Điều tra viên trước cầu điều tra để tạo điều kiện thuận lợi cho thực giám định nhận thấy nội Điều tra viên, Cán điều tra, Giám định dung yêu cầu giám định chưa rõ ràng viên, người có chun mơn thu thập kịp thời giải thích cụ thể vấn đề chứng kết luận giám định có đề nghị Cơ - Việc xem xét dấu vết thân thể nạn quan điều tra nhân phải ghi nhận đầy đủ - Việc lấy lời khai người bị hại Biên ghi nhận dấu vết thân thể, cần lựa chọn địa điểm bố trí theo cách đánh dấu đầy đủ vị trí thương tích vào sơ thức thích hợp để họ cảm thấy an tồn, đồ, chụp ảnh dấu vết thương tích Trong thoải mái Khi lấy lời khai, Điều tra viên, Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 123 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP Kiểm sát viên ghi âm, ghi hình phải ghi vào biên để làm bổ trợ cho chứng khác, hạn chế phải lấy lời khai nhiều lần thời gian Khi tiến hành lấy lời khai, Điều tra viên, Cán điều tra, Kiểm sát viên phải có thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, xem xét áp dụng biện pháp phù hợp nhằm giảm đến mức thấp thời gian, lần lấy lời khai, tạm dừng việc lấy lời khai bị hại có biểu mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả khai báo xác, đầy đủ Trường hợp bị hại có biểu bất thường, hoảng loạn tâm lý, Điều tra viên mời thêm người thân gia đình, chuyên gia tâm lý, đại diện tổ chức xã hội tham gia để phối hợp, hỗ trợ ổn định tâm lý cho bị hại Người mời tham gia buổi ghi lời khai có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Điều tra viên ổn định tâm lý cho bị hại suốt trình lấy lời khai phải giữ bí mật thơng tin liên quan đến việc ghi lời khai Nếu bị hại người 18 tuổi, Điều tra viên, Cán điều tra, Kiểm sát viên không nên mặc trang phục ngành lấy lời khai thu thập Trong q trình đối chất, bị hại có biểu sợ hãi, không dám đối diện với bị can Điều tra viên, Kiểm sát viên phải kịp thời trao đổi, thống phương pháp đối chất cho phù hợp mà không thiết phải tiếp xúc trực diện Trường hợp cần thiết để không làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý bị hại, Cơ quan điều tra cho bị hại nhận dạng qua ảnh, nhận biết giọng nói qua băng, đĩa ghi hình có âm Nếu bị hại người 18 tuổi, trình thực hiện, Điều tra viên, Cán điều tra, Kiểm sát viên không nên mặc trang phục ngành mời đại diện quan Lao động - Thương binh Xã hội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Nhà trường, chuyên gia tâm lý cán trợ giúp khác tham gia Những người mời có trách nhiệm tham gia phối hợp với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng để hỗ trợ, ổn định tâm lý cho bị hại giữ bí mật thơng tin - Trước kết thúc điều tra vụ án 20 ngày, Điều tra viên chủ động trao đổi với Kiểm sát viên để rà sốt, đánh giá tồn chứng cứ, tài liệu thu thập Nếu thấy cần bổ sung thêm chứng Kiểm sát viên yêu cầu Điều tra viên bổ sung kịp thời Đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, việc đánh giá chứng khó khăn Điều tra viên Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát họp, thống đánh giá tồn diện tình tiết vụ án Nếu thấy cịn mâu thuẫn chưa làm rõ Điều tra viên tiếp tục thu thập bổ sung chứng cứ, đảm bảo việc kết thúc điều tra vụ án có cứ, thời hạn luật định - Phối hợp hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói Việc đối chất, nhận dạng, thực nghiệm điều tra, nhận biết giọng nói phải thực theo quy định điều 189, 190, 204 BLTTHS năm 2015 không làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý bị hại Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên thời hạn luật định, Kiểm sát viên phải có mặt, trường hợp vắng mặt phải thơng báo cho Cơ quan điều tra trước tiến hành 02 Kết thúc việc thực đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, Điều tra viên phối hợp Bốn là, phối hợp giai đoạn truy với Kiểm sát viên kiểm tra, đánh giá kết tố Trong giai đoạn này, Kiểm sát viên quả, xem xét phù hợp kết phải người chủ động đóng vai hoạt động với chứng khác trị chủ trì thực mối quan hệ 124 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI phối hợp Kiểm sát viên cần đảm bảo việc nhận hồ sơ kết thúc điều tra nhanh chóng, xác, pháp luật; chủ động phối hợp nhịp nhàng với Điều tra viên triển khai biện pháp trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra, với Cơ quan điều tra rà soát, củng cố chứng cứ, kịp thời bổ sung tài liệu, chứng trường hợp phát thiếu sót, mâu thuẫn; giải vấn đề phát sinh để việc truy tố pháp luật, hạn chế phải trả hồ sơ điều tra bổ sung Cụ thể: - Khi kiểm tra hồ sơ kết thúc điều tra, vật chứng, cần bảo đảm tạo thuận lợi cho hai quan, khắc phục nhanh chóng có thiếu sót, đảm bảo tiến độ giải vụ án theo hướng tiếp tục nhận hồ sơ sai sót khơng nghiêm trọng có đề nghị Cơ quan điều tra bổ sung, khắc phục thời hạn định khơng nhận hồ sơ sai sót nghiêm trọng - Trường hợp Tòa án trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên rà sốt, đánh giá tồn yêu cầu điều tra bổ sung Tòa án Nếu thấy định trả hồ sơ có mà xét thấy không cần phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, chứng cứ, Điều tra viên có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Kiểm sát viên việc tiến hành hoạt động điều tra Viện kiểm sát định trả hồ sơ để điều tra bổ sung chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra Viện kiểm sát tự điều tra bổ sung Năm là, phối hợp giai đoạn xét xử Trong giai đoạn này, Tòa án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải chủ động trao đổi thông tin, thống việc đánh giá tình tiết với Viện kiểm sát cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm - Kiểm sát viên cần nghiên cứu tổng việc xét xử nhanh chóng, thân thiện, hợp chứng cứ, kết luận điều tra, pháp luật Cụ thể: có tình tiết cịn mâu thuẫn chưa - Thẩm phán phân công thường làm rõ chủ động trao đổi với Điều tra viên để kiểm tra bổ sung chứng Điều xuyên có trao đổi nghiệp vụ với Kiểm tra viên có trách nhiệm nghiên cứu, yêu sát viên nhằm tháo gỡ, khắc phục cầu bổ sung chứng chuyển thiếu sót xảy Kiểm sát viên tài liệu, chứng sau thu thập, bổ chuẩn bị kỹ nội dung, đưa luận sung cho Kiểm sát viên Trường hợp sắc bén buộc tội bị can, vụ thấy cần thiết phải xem xét vật chứng, án trọng điểm, án xét xử rút kinh nghiệm dấu vết Kiểm sát viên trao đổi để - Với vụ án chuyển Tòa án để chuẩn Điều tra viên hỗ trợ thực Trường bị xét xử có nhiều quan điểm khác hợp cần làm rõ thêm nội dung nêu áp dụng điều khoản Cáo trạng kết luận giám định Kiểm sát Thẩm phán Kiểm sát viên chủ động viên trao đổi với Giám định viên, mời trao đổi, thống quan điểm áp Điều tra viên tham gia để nghe dụng điều luật Lãnh đạo hai quan tố Giám định viên giải thích nội dung kết tụng theo dõi chặt chẽ vụ án có giám định Giám định viên có trách hướng đạo kịp thời, trường hợp cần nhiệm giải thích rõ nội dung yêu thiết Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ cầu Kiểm sát viên động báo cáo Lãnh đạo họp liên ngành Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 125 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống quan điểm xử lý vụ án nhằm đảm bảo vụ án xét xử người, tội, pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm hay oan sai hoạt động thu thập chứng Kiểm sát viên cần nghiên cứu yêu cầu bổ sung chứng chuyển tài liệu, chứng sau thu thập, bổ sung cho Tịa án - Tịa án có trách nhiệm phân cơng cán bộ, Thẩm phán có lực, trình độ, kiến thức tâm lý kinh nghiệm chuyên môn để xét xử vụ án MBN; thường xuyên phối hợp, họp bàn với quan tiến hành tố tụng để đề biện pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải vụ án, đảm bảo nâng cao chất lượng xét xử vụ án MBN, đảm bảo vụ án tiến hành xác, pháp luật, không để hạn luật định, tồn đọng; kiên không xét xử oan bỏ lọt tội phạm - Tòa án Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ việc tổ chức phiên tòa sở rút ngắn thời hạn, đảm bảo thân thiện, giữ bí mật thơng tin bị hại Đối với tài liệu cần cơng bố hình ảnh phiên tịa số hóa, Kiểm sát viên phối hợp với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chuẩn bị thiết bị phục vụ việc công bố Tịa án có trách nhiệm tạo điều kiện cho Kiểm sát viên áp dụng công nghệ thông tin hoạt động tranh tụng nhằm đảm bảo hiệu cao Nếu bị hại người 18 tuổi, Tòa án cần đảm bảo trình tự, thủ tục đặc biệt, bảo đảm có mặt thành phần bắt buộc theo quy định pháp luật phiên tòa, bảo đảm có mặt phiên tịa Điều tra viên, Giám định viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thụ lý, giải quyết vụ án người khác… - Trước mở phiên tòa, Tòa án phải kịp thời phối hợp với quan có thẩm quyền giải đơn yêu cầu, đề nghị Kiểm sát viên, người tham gia tố tụng theo quy định Điều 279 BLTTHS năm 2015 trường hợp cần bố trí phịng cách ly cho bị hại tham gia phiên tòa; cử chuyên gia tâm lý hỗ trợ bị hại; triệu tập Điều tra viên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác tham gia thụ lý, giải vụ án đến phiên tòa; áp dụng biện pháp bảo vệ bị hại phiên tòa; cử luật sư, trợ giúp viên pháp lý, bào chữa viên nhân dân người khác bảo vệ quyền lợi bị hại 18 tuổi; cung cấp trang thiết bị, sở vật chất phục vụ phiên tòa để bảo đảm quyền, lợi ích bị hại quy định pháp luật - Thẩm phán có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, rà soát tài liệu, chứng trước đưa vụ án xét xử, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung, phối hợp với Viện kiểm sát việc Tòa án trực tiếp thực 126 Khoa học Kiểm sát - Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm phải phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án cấp sơ thẩm việc xử lý kháng cáo, kháng nghị sở rút ngắn thời hạn giải vụ án, tạo thuận lợi cho hai quan, khắc phục nhanh chóng vấn đề hồ sơ chưa hợp lệ, đảm bảo giải vụ án kịp thời, pháp luật Sáu là, phối hợp công tác tương trợ tư pháp hình bảo vệ bị hại Với đặc thù án MBN nhu cầu thu thập chứng đề nghị yêu cầu tương trợ tư pháp tương đối phổ biến, trình giải phải đảm bảo tránh làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý bị hại Số chuyên đề 02 - 2021 TRẦN ĐÌNH HẢI nên cơng tác phối hợp quan phải đảm bảo thu thập chứng nhanh chóng, kịp thời, tháo gỡ khó khăn thực tiễn Cụ thể: - Trường hợp cần thu thập tài liệu để làm rõ nội dung vụ việc từ giai đoạn giải nguồn tin tội phạm, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát có thẩm quyền cần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) để trao đổi, định cần thiết lập yêu cầu tương trợ tư pháp hình VKSNDTC phải cập nhật đầy đủ mẫu liên quan đến văn ủy thác tư pháp, hướng dẫn việc lập yêu cầu tương trợ tư pháp phù hợp với pháp luật nước u cầu đơn đốc phía nước thực ủy thác tư pháp - Trường hợp qua kiểm tra phát hồ sơ ủy thác tư pháp không hợp lệ, VKSNDTC chủ động thông báo yêu cầu quan lập ủy thác khắc phục, bổ sung kịp thời Chỉ trả lại hồ sơ yêu cầu ủy thác hết thời hạn thỏa thuận mà quan lập hồ sơ ủy thác bổ sung, khắc phục Cơ quan tố tụng lập yêu cầu phải phối hợp với VKSNDTC bổ sung, làm rõ thêm thông tin, tài liệu việc ủy thác nhận đề nghị bổ sung quốc gia yêu cầu để việc thực tương trợ đạt hiệu - Sau nhận kết ủy thác tư pháp phía nước ngồi, VKSNDTC phải nghiên cứu nội dung, kịp thời chuyển trả kết cho quan tố tụng lập yêu cầu phối hợp với quan lập yêu cầu thống nội dung cần tiếp tục trao đổi với nước trường hợp kết tương trợ chưa đầy đủ chưa đáp ứng yêu cầu - Trường hợp thực biện pháp tố tụng cần có trao đổi để chuẩn bị phối hợp thực với nước ngoài, sử Số chuyên đề 02 - 2021 dụng cầu truyền hình để lấy lời khai người tham gia tố tụng nước ngoài, nhận dạng người đồ vật… quan tiến hành tố tụng chủ động liên hệ, phối hợp với VKSNDTC để thực VKSNDTC có trách nhiệm hỗ trợ tối đa cho quan tiến hành tố tụng địa phương hoạt động - Nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp bị hại, có xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm người bị hại người thân thích họ bị xâm hại bị đe dọa xâm hại việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thơng tin liên quan đến tội phạm MBN biện pháp theo quy định khoản Điều 486 BLTTHS năm 2015, quan tiến hành tố tụng áp dụng thêm biện pháp sau đây: (1) Đề nghị quan thông tin, truyền thông gỡ báo, thông tin mạng xã hội nhân thân bị hại; (2) Áp dụng biện pháp đề nghị quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo mật thông tin nhân thân, bảo vệ danh dự, nhân phẩm bị hại bị phát tán mạng Internet mạng xã hội; (3) Kịp thời xử lý theo thẩm quyền kiến nghị quan, tổ chức xử lý theo thẩm quyền người cố tình phát tán, đưa thông tin làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm bị hại; (4) Đối với người bào chữa, tiếp xúc, nghiên cứu đơn thư tố giác, lời khai tài liệu khác hồ sơ vụ án có liên quan đến người áp dụng biện pháp bảo vệ, phải cam kết giữ bí mật văn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết đó./ Khoa học Kiểm sát 127 ... Giải pháp nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét Nguyên nhân tình trạng chủ xử vụ án mua bán người sở yếu chức... nhiệm vụ cấu lấy nạn nhân làm trung tâm tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, thẩm Để nâng cao chất lượng mối quan hệ quyền khác lực lượng phối hợp quan có thẩm quyền Nhưng điều đặc biệt phủ nhận tiếp. .. việc nâng cao chất lượng phối hợp quan có thẩm quyền sở lấy nạn nhân làm trung tâm đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo vụ án, vụ việc MBN giải kịp thời, nhanh chóng Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người trên cơ sở tiếp cận lấy nạn nhân làm trung, Nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người trên cơ sở tiếp cận lấy nạn nhân làm trung