0

Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý của nạn nhân bị mua bán trong các vụ án mua bán người

14 0 0
  • Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý của nạn nhân bị mua bán trong các vụ án mua bán người

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:58

Nạn nhân của tội phạm mua bán người (MBN) sau khi thoát khỏi tình trạng bị bóc lột sẽ có một số dấu hiệu tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Để bảo vệ và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân cũng như giúp quá trình điều tra, truy tố và giải quyết các vụ án MBN được thuận lợi, đòi hỏi cán bộ điều tra, nhân viên hỗ trợ cần có hiểu biết về những tổn thương tâm lý của nạn nhân và phương pháp tiếp cận phù hợp. TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ CỦA NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRONG CÁC VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI LƯU THỊ LỊCH* - TRẦN THU HƯƠNG** Nạn nhân tội phạm mua bán người (MBN) sau khỏi tình trạng bị bóc lột có số dấu hiệu tổn thương thể chất tinh thần Để bảo vệ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp nạn nhân giúp trình điều tra, truy tố giải vụ án MBN thuận lợi, đòi hỏi cán điều tra, nhân viên hỗ trợ cần có hiểu biết tổn thương tâm lý nạn nhân phương pháp tiếp cận phù hợp Từ khóa: Vụ án mua bán người, nạn nhân, sang chấn tâm lý, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Ngày nhận bài: 24/6/2021; Biên tập xong: 30/6/2021; Duyệt đăng: 30/6/2021 Victims of human trafficking, after escaping exploitation, will show signs of both physical and emotional trauma In order to protect and ensure the legitimate rights and interests of the victims, as well as to facilitate the investigation, prosecution and adjudication of human trafficking cases; investigators and support staff need to understand the psychological trauma of victims and have the appropriate approaches to support them Keywords: Human trafficking cases, victims, psychological trauma, trafficking victims assistance Đặt vấn đề Mua bán người hành vi vi phạm quyền người xảy khắp giới MBN liên quan đến việc “tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp” nạn nhân thường cách “đe dọa, sử dụng bạo lực vũ lực, ép buộc lừa dối nhằm mục đích bóc lột lạm dụng nạn nhân” (Nghị định thư Palemo)1 Nạn nhân tội phạm MBN sau khỏi tình trạng bị bóc lột, bao gồm tình dục cưỡng lao động, có số dấu hiệu tổn thương thể chất tinh thần Tổn thương tâm lý nạn nhân thường xuất phát từ trải nghiệm đau thương q trình bị mua bán đe dọa, cơng, bạo lực, bị trao đổi qua nhiều nhà chứa, thu giữ   Nghị định thư Phòng ngừa, trấn áp trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt phụ nữ trẻ em thông qua mở cho quốc gia ký, phê chuẩn gia nhập theo Nghị số 55/25 ngày 15/11/2000 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 38 Khoa học Kiểm sát giấy tờ tùy thân, ép buộc sử dụng chất kích thích, bị lập, bóc lột tình dục cưỡng lao động (WHO, 2012) Ngoài ra, tổn thương tâm lý nạn nhân xuất trước trình MBN diễn tác động gia đình, điều kiện kinh tế mơi trường sống trước Hiểu nắm rõ tổn thương tâm lý nạn nhân đóng vai trị quan trọng trình điều tra, truy tố giải vụ án MBN, đồng thời giúp bảo vệ đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp nạn nhân Theo số nghiên cứu, vụ án MBN, nạn nhân bị mua bán thường cần điều trị hỗ trợ trước định có * Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ** Thạc sĩ, Chương trình Chương trình hợp tác ASEAN-Ơ-xtrây-li-a phòng, chống mua bán người (ASEAN-ACT) Việt Nam Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG tham gia trình điều tra tố tụng hay không (IOM, 2007) Đảm bảo nạn nhân đối xử tôn trọng nỗ lực để hỗ trợ nạn nhân việc tham gia trình giải vụ án MBN không hành động mang tính nhân đạo mà cịn nhằm tăng cường hợp tác tham gia nạn nhân vấn đề tư pháp hình Việc thực thi pháp luật hiệu cán thực thi pháp luật nâng cao lực để nhận diện giải tổn thương tâm lý, tình cảm nạn nhân hậu trình MBN (Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc gia, 2010) kinh hoàng2 Trải nghiệm MBN thường trải nghiệm đau thương ám ảnh nhiều nạn nhân bị mua bán, gây sang chấn tâm lý cho họ Những người bị bn bán trở có sức khoẻ tinh thần thấp rõ rệt so với phần đơng dân số nói chung (Kara Elizabeth, 2019) Khi trở về, nạn nhân gặp phải vấn đề tâm lý căng thẳng, lo âu, trầm cảm (Susan cộng sự, 2015; Kiss cộng sự, 2015; Kara Elizabeth, 2019); rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) (Tsutsumi cộng sự, 2008; Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc gia, 2010; Williamson cộng sự, Thông qua việc tổng quan tài liệu 2016) nghiên cứu, báo cáo cơng tác phịng, Cả nạn nhân nam giới, phụ nữ trẻ chống MBN nhà khoa học, em gặp phải vấn đề tổn quan tham gia vào công tác phịng, chống thương tâm lý Ví dụ nghiên cứu MBN quốc tế Việt Nam, sức khoẻ tâm thần nạn nhân bị mua viết phân tích số biểu tổn bán Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, thương tâm lý nạn nhân bị mua bán việc sử dụng công cụ sàng trở số rào cản tâm lý lọc tiêu chuẩn, kết 61% nam nạn nhân tham gia vào trình giới, 67% phụ nữ 57% trẻ em có triệu tư pháp hình Từ đó, viết đưa chứng biểu trầm cảm (Kiss số khuyến nghị phương pháp cộng sự, 2015) Ngoài ra, tổn thương tâm tiếp cận làm việc với nạn nhân bị mua lý nạn nhân thường có biểu bán nhằm tăng cường hiệu công mức độ khác tùy thuộc vào tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án MBN hình thức bóc lột, lạm dụng trải Sang chấn tâm lý nạn nhân bị nghiệm trước trình bị mua mua bán trở bán người (Antonio cộng sự, Sang chấn tâm lý phản ứng 2017) Nạn nhân nữ bị bóc lột tình dục có cảm xúc người trải mức độ lo âu, trầm cảm PTSD cao qua chứng kiến kiện liên quan đến nạn nhân bị bóc lột mục tử vong, có nguy tử vong, tổn thương đích khác (Tsutsumi cộng sự, 2008) nghiêm trọng đe dọa tới tính tồn Một số biểu bất ổn tâm lý điển hình vẹn thể chất thân người nạn nhân ghi nhận khác Theo Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ APA, số nghiên cứu báo cáo là: sang chấn tâm lý cho phản   Hiệp Hội tâm lý Hoa Kỳ (APA), Sang chấn ứng cá nhân liên quan đến trạng thái vấn đề liên quan đến sang chấn Xem tại: https:// căng thẳng, sợ hãi dội, vô vọng, bất lực www.apa.org/topics/trauma Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 39 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ Rối loạn giấc ngủ Một số nạn nhân bị mua bán gặp vấn đề rối loạn giấc ngủ lặp lại ác mộng thường xuyên Rối loạn giấc ngủ thường xuất thời gian đầu nạn nhân trở giải cứu giảm dần sau năm (Susan cộng sự, 2015) Theo kết khảo sát Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ tiến hành năm 2008, 67% nạn nhân bị MBN có vấn đề rối loạn giấc ngủ thường xuyên trải qua ác mộng giai đoạn họ bị mua bán (Erin cộng sự, 2008) Các ác mộng nạn nhân thường gặp sống lại trải nghiệm bị mua bán rơi vào tình trạng bị tái mua bán Nạn nhân thường có giấc mơ việc họ sở mại dâm, nơi cưỡng lao động nơi giam giữ trái phép lặp lại hình ảnh đau thương Một số nạn nhân chia sẻ gặp giấc mơ đáng sợ, họ thường có biểu run rẩy sợ hãi, khó chìm vào giấc ngủ lần Cũng theo nghiên cứu Erin cộng (2008), việc nạn nhân sử dụng chất kích thích ma túy cần sa yếu tố tác động đến việc nạn nhân gặp vấn đề sức khỏe tinh thần, có chứng rối loạn giấc ngủ dục cưỡng lao động người chủ hay khách hàng, chí người chồng, người gia đình chồng Những ám ảnh điều xảy sức chịu đựng nạn nhân khiến họ ngủ, sinh hoạt làm việc bình thường, chí khó khăn để khỏi cảm giác (Susan cộng sự, 2015) Liên tục hồi tưởng lại khứ kinh hoàng gặp ác mộng trải nghiệm bị mua bán khiến nạn nhân nhạy cảm thường né tránh kích thích liên quan đến sang chấn tâm lý Họ thường cố gắng tránh suy nghĩ hay nói chuyện liên quan đến kiện, hoạt động, địa điểm, âm thanh, màu sắc gợi nhớ đến kiện xảy Lo ngại bị kì thị Những người bị mua bán thường lo sợ bị gia đình cộng đồng ngại tiếp xúc xa lánh họ bị mua bán (Moskowitz, 2008; UNODC, 2008) Nhìn nhận cộng đồng nạn nhân bị mua bán yếu tố khiến nạn nhân lo ngại bị kì thị trở Thực tế qua công tác hỗ trợ nạn nhân kết nghiên cứu, có nhiều nạn nhân phải trải qua cảm giác bị kì thị gia đình cộng đồng Những người tuổi vị thành Ám ảnh khứ bị mua bán niên trở bị ảnh hưởng nặng nề Một số nạn nhân khỏi hàng xóm gia đình cho họ tình trạng bị mua bán, trở địa phương tham gia hoạt động mại dâm bị ám ảnh khứ Họ liên tục Sự kì thị từ gia đình cộng đồng hồi tưởng lại khứ đau thương cảm khiến người bị mua bán khơng giác kinh hồng thể họ muốn công nhận thừa nhận thân giai đoạn bị mua bán Một số người nạn nhân Một số người muốn nhớ lại rõ ràng điều nhìn nhận người di cư trái phép xảy trình mua bán họ bị may mắn trình di cư, đánh đập, tra vũ lực, bóc lột tình họ khơng muốn coi nạn nhân bị 40 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG mua bán Sự kì thị nạn nhân giải thích thơng qua lăng kính giới chuẩn mực xã hội khác biệt nam nữ (Jean, 2002) Họ thấy thấp người khác (Kara Elizabeth, 2019) Theo nghiên cứu từ nạn nhân trở về, Cathy and Nicola (2013) rằng, nạn nhân thường tự trách thân “ngu ngốc”, “cả tin” “đã mắc sai lầm lớn” tin theo lời dụ dỗ lừa gạt kẻ MBN Có nạn nhân nam cho rằng, việc họ coi nạn nhân bị mua bán nghe giống xúc phạm, người xung quanh chế nhạo họ (ICMPD, 2007) Điều Mức độ cảm giác tội lỗi, xấu hổ định kiến ​​về nam tính họ cảm thấy nạn nhân khác tùy miễn cưỡng coi “nạn nhân” thuộc theo giới tính, hình thức bị bóc lột cần hỗ trợ (IOM, 2007) lạm dụng mà họ trải qua Một số nạn Khơng có nam giới, số nạn nhân nam thường bị bắt ép làm công việc nhân nữ khơng muốn coi trái phép vi phạm pháp luật, có nạn nhân bị mua bán Nguyên nhân trở thành “tội phạm” với tội danh thể quan niệm sai lầm rằng, MBN quy định Khi trở quê hương, nạn liên quan đến bóc lột tình dục mà loại trừ nhân thường cảm thấy mặc cảm, đau khổ hình thức bóc lột lao động khác (IOM họ mắc sai lầm cảm thấy tội 2007) Thêm vào đó, nạn nhân nữ bị mua lỗi mang tiếng xấu rắc rối cho bán thường e ngại việc bị mua bán gia đình, dịng họ (UNODC, 2008) Đối với ảnh hưởng tới sống hôn nhân họ nạn nhân nữ, đa phần bị mua bán với hình trở Họ lo ngại người chồng thức bóc lột tình dục, họ cảm thấy người chồng tương lai khơng khơng cịn “sạch sẽ”, “trong trắng” chấp nhận; sống vợ chồng tham gia dịch vụ mại dâm Họ có mâu thuẫn, người chồng đem thường có cảm tội lỗi độ, không xứng chuyện khứ bị mua bán để phán đáng giúp đỡ, hỗ trợ từ tổ chức, xét, đánh giá tiêu cực họ Từ gia đình người xung quanh lo ngại này, họ băn khoăn khơng biết có cộng đồng (Cathy and Nicola, 2013) nên nói với người bạn đời Sự gắn kết đau thương (trauma bonding) q khứ bị mua bán hay khơng nói vào Trong số trường hợp MBN, mối thời điểm hợp lý Thậm chí, có nạn quan hệ nạn nhân đối tượng nhân không muốn kết hôn nghĩ MBN tạo gắn kết đau thương sống họ tốt không kết (trauma bonding) hay “hội chứng hôn (Susan cộng sự, 2015) Stockholm” nạn nhân bị mua bán Hội Đánh giá thân thấp cảm giác chứng phản ứng tâm lý mà tội lỗi đó, nạn nhân trở nên gắn bó Hầu hết nạn nhân bị mua bán nhìn mặt tình cảm, cảm thơng với kẻ nhận đánh giá thân thấp có bắt giữ họ trung thành bảo vệ họ (Hiệp cảm giác tội lỗi Họ tự cho khơng hội Cảnh sát trưởng quốc gia, 2010) Tuy có giá trị khơng có để khao khát nhiên, chưa có thơng tương lai (Susan cộng sự, 2015) tin xác mức độ phổ biến Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 41 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ tượng trường hợp MBN kẻ MBN có tác động tới nạn tất nạn nhân bị mua bán nhân khiến họ đáp ứng lại lịng biết ơn gắn bó trải qua hội chứng Sự gắn kết đau thương hiểu cách phổ biến việc đối tượng MBN sử dụng phần thưởng hình phạt q trình lạm dụng, bóc lột nạn nhân để tăng cường mối liên kết tình cảm mạnh mẽ với nạn nhân Đối tượng MBN đảm nhận vai trị người bảo vệ để kiểm soát nạn nhân, điều tạo nhầm lẫn phát triển mối quan hệ gắn bó với nạn nhân, khiến nạn nhân cảm thấy trung thành yêu kẻ buôn người Sự gắn kết đau thương trở nên đặc biệt mạnh mẽ nỗi sợ hãi kẻ bn người đơi với lịng biết ơn lòng tốt thể họ (Liên bang Hoa Kỳ, 2020) Tiếp xúc với chấn thương nhiều lần ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển não cách suy nghĩ người, thường dẫn đến việc nạn nhân trở nên tê liệt kết nối với họ Đơi khi, việc bị lạm dụng bị làm tổn thương lặp lặp lại nhiều đến mức nạn nhân cảm thấy quen thuộc nảy sinh tình cảm đối tượng MBN Chính điều làm giảm ảnh hưởng tiêu cực sang chấn tâm lý khoảnh khắc nạn nhân cảm thấy yêu thương, chăm sóc từ đối tượng MBN bù đắp cho trải nghiệm lo lắng, sợ hãi Phát triển lòng biết ơn gắn bó với kẻ MBN chế phản ứng thể để nạn nhân tồn bối cảnh họ bị kẻ MBN cô lập, đe doạ khiến họ cảm thấy kiệt sức cảm thấy bất lực, khơng thể trốn Do đó, có “giúp đỡ” hay “lịng tốt” 42 Khoa học Kiểm sát Có số yếu tố làm phát triển mối liên hệ phụ thuộc gắn kết nạn nhân với kẻ MBN Ví dụ việc nạn nhân thiếu khả tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ, dịch vụ nhà ở, chăm sóc y tế, việc làm, thu nhập, giáo dục khiến họ phải phụ thuộc vào kẻ MBN nhiều Hay hoàn cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nạn nhân nghèo đói, hồn cảnh bị bạo hành, xâm hại khứ góp phần củng cố cảm giác tin tưởng lòng trung thành nạn nhân với kẻ MBN Khi rời khỏi mối quan hệ gắn kết đau thương, nạn nhân cảm thấy an tồn Họ giận dữ, buồn bã tê liệt, suy nghĩ tiêu cực tương lai, rối loạn tâm trí nạn nhân quay trở lại với kẻ MBN Do đó, việc nạn nhân “tái mua bán” với kẻ buôn người nên xem xét kế hoạch hỗ trợ Hiện tượng gắn kết đau thương khiến nạn nhân có hành vi bảo vệ kẻ mua bán, chậm khai báo hay không sẵn sàng hợp tác với quan chức Những phản ứng khiến quan chức nhìn nhận “đồng phạm” không hợp tác nạn nhân Tức giận, oán hận kẻ mua bán Đối với kẻ MBN, nạn nhân trở cảm xúc tức giận, bất bình, ốn hận kẻ mua bán họ Họ muốn đánh, muốn tống kẻ MBN vào tù Có nạn nhân cảm thấy họ khơng qn tha thứ cho việc xảy với họ (Susan Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG cộng sự, 2015) Điều thường xảy nạn nhân trải qua thời gian dài bị bóc lột tình dục, cưỡng lao động uy hiếp, thủ đoạn kẻ MBN gia đình thân nạn nhân Mức độ tức giận với kẻ MBN thường tăng lên sau lần chạy trốn không thành công hy vọng nơi giam giữ mua bán nạn nhân Nghiên cứu Greene Ross W J Stuart Ablon (2006) rằng, sang chấn tâm lý tác động tới phát triển não hành vi trẻ em vị thành niên Điều ảnh hưởng đến kỹ giao tiếp khả diễn tả cảm xúc, điều chỉnh cảm xúc hay thể cảm xúc phù hợp với tình huống, kỹ tổ chức, lập kế hoạch kỹ xã hội nhận biết tác động Sang chấn tâm lý nạn nhân trẻ em hành vi người khác Rất nhiều nghiên cứu vấn nạn Qua nghiên cứu cho thấy, sang MBN để lại sang chấn tâm lý chấn tâm lý nạn nhân bị MBN phổ cho nạn nhân trẻ em mức độ khác biến với mức độ biểu hiện, ảnh hưởng Khi bị mua bán, trẻ bị tách khỏi gia khác nhóm nạn nhân Cần đình cộng đồng, trẻ bị lạm dụng thể đánh giá mức độ nghiêm trọng thời chất, tình cảm tình dục; trẻ bị đe doạ, gian lạm dụng, bóc lột tình lập hay chứng kiến cảnh người khác bị trạng MBN có thời gian phục hồi phù lạm dụng (Mitchels, 2004) hợp (Mazeda cộng sự, 2010) Các tổn thương tâm lý ghi nhận Một số rào cản tâm lý nạn nhân trẻ bị bỏ rơi, bị lạm dụng thể tham gia vào trình tư pháp hình chất, tâm lý tình dục thường thấy vụ án mua bán người trẻ bị trầm cảm, lo âu, căng thẳng (Browne Nạn nhân bị mua bán thường trải qua & Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett, Williams, Finkelhor, 2001; ECPAT, sang chấn tâm lý mức độ khác 2006a; Kiss cộng sự, 2015); có ý định Những tổn thương tâm lý có tự sát (Kiss cộng sự, 2015; Dykman ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài đến nạn nhân, cộng sự, 1997; Kaufman, 1991; Nelson họ khơng hỗ trợ tham gia cộng sự, 2002; Sneddon, 2003); rối vào trình tố tụng hình sự, loạn căng thẳng sau sang chấn (Browne giai đoạn đầu (UNODC, 2009a) & Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett, Phần phân tích số yếu tố cản trở việc nạn nhân tham gia vào trình Williams, & Finkelhor, 2001; Dykman tư pháp hình vụ án MBN cộng sự, 1997; Kaufman, 1991; Nelson Sợ quyền cộng sự, 2002; Sneddon, 2003); đánh giá thân thấp, thiếu tự tin thu Trong trình bị mua bán, nạn nhân (ECPAT, 2006a; Bousha & Twentyman, thường rơi vào tình trạng khơng có giấy 1984) Nếu trẻ bị mua bán bị mua bán phép cư trú, giấy phép lao động nhiều lần cịn nhỏ có nhiều nguy tham gia vào hoạt động trái phép mắc bệnh tâm thần trưởng thành mại dâm, sử dụng ma túy, trồng cần sa (Read, 1997; Edwards, Holden, Felitti, & trái phép,… Trong số trường hợp, kẻ Anda, 2003; Horwitz, Widom, Loughlin, MBN đưa thơng tin khiến nạn nhân sợ quyền nạn nhân bị & White, 2001; Widom, 1999) Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 43 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ bắt bỏ tù, trục xuất, bị truy tố tình trạng cư trú bất hợp pháp hoạt động bất hợp pháp mà họ tham gia vào q trình bị mua bán (UNODC, 2009a) Do đó, họ lo sợ bị ngược đãi, trục xuất rủi ro an toàn cá nhân thân gia đình họ (ICMPD 2006; IOM 2007; UNODC 2009b) Ngồi ra, q trình tư pháp hình sự, nạn nhân thường cảm thấy sợ hãi, lo lắng tiếp xúc làm việc với cán điều tra Sau chấn thương, nạn nhân thường đưa thông tin thiếu quán không đầy đủ Họ tìm cách che giấu giảm thiểu hành vi khơng tốt sợ họ không tin tưởng họ bị đổ lỗi cho hành vi Việc cán điều tra nghi ngờ hay chất vấn thông tin khơng qn làm ảnh hưởng khơng tốt tới tâm lý nạn nhân hiệu điều tra (Tổ chức theo dõi quyền người, 2013) Sợ bị lộ thông tin cá nhân khứ bị mua bán dẫn tới việc họ khơng muốn nhìn nhận nạn nhân bị mua bán, không muốn tiếp tục tham gia trình tư pháp hình (UNODC, 2008; Moskovitz, 2008) Sợ bị trả thù Để an toàn tránh rắc rối, nạn nhân thường từ chối không tham gia vào trình điều tra, tố giác tội phạm MBN Đa phần nạn nhân cảm thấy lo sợ trình báo với quan quyền tố giác tội phạm bị kẻ buôn người trừng phạt, trả thù thân gây hại cho gia đình (Đội đặc nhiệm Quốc gia Phịng chống MBN)3 Ngoài ra, tội phạm MBN thường người thân thiết, quen biết có mối quan hệ gia đình với nạn nhân Do đó, nạn nhân thường ngại ngần tránh tham gia trình tư pháp hình để bảo vệ người thân gia đình họ trải qua đau thương suốt trình MBN Sang chấn tái sang chấn tâm lý Việc kể lại việc bị mua bán khiến nạn nhân có căng thẳng tâm lý, hồi tưởng lại khứ khiến nạn nhân hoảng sợ, tái sang chấn, hiếu động (mất ngủ, tức giận bộc phát cáu kỉnh, cảnh giác mức, v.v.) (Susan cộng sự, 2015) Do đó, sẵn sàng hợp tác nạn nhân bị mua bán trình tố tụng hình bị ảnh hưởng lo ngại liên quan đến việc kể lại trải nghiệm q trình Ngồi ra, nạn nhân thường lo sợ trở thành nạn nhân (Moskowitz, 2008; khứ bị mua bán bị UNODC, 2008) Trong q trình điều cơng khai, bị cộng đồng xã hội kỳ thị 3  xa lánh, đặc biệt nạn nhân bị cưỡng Đội đặc nhiệm Quốc gia Phịng, chống mua bán người, Thơng tin chung mua bán người Xem tại: lao động bóc lột tình dục Chính https://nj.gov/oag/dcj/humantrafficking/downloads/ tâm lý việc bị kì thị cộng đồng NJHTTF_FS_Understanding-Victims.pdf Theo UNODC (2009b), số rào cản khiến nạn nhân không chấp nhận tham gia vào trình tư pháp hình bị lộ danh tính, thơng tin cá nhân gia đình Một số trường hợp, danh tính thông tin cá nhân nạn nhân vô tình bị tiết lộ trình điều tra, làm việc địa phương; trình khởi tố xét xử cán chuyên trách đơn vị báo chí 44 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG tra, xét xử, quan chức cần lấy lời khai nạn nhân việc diễn để làm chứng kết tội kẻ MBN Việc kể lại trải nghiệm khiến nạn nhân cảm thấy căng thẳng, bất an hay tái sang chấn Thậm chí, số nạn nhân cần nghe tên nhìn hình ảnh kẻ mua bán trở nên kiểm sốt, khơng tập trung tổn thương tâm lý Do ảnh hưởng tổn thương tâm lý, nạn nhân thường bị trí nhớ gián đoạn, khó hồi tưởng lại diễn biến q khứ, khơng tập trung, nhớ sai lệch, dẫn đến việc không tự tin tham gia trình tư pháp hình Mất niềm tin vào quan chức tổ chức trợ giúp liên quan đến trải nghiệm không tốt nạn nhân tham gia vào trình tư pháp hình trước (Đội đặc nhiệm Quốc gia Phòng, chống MBN) Phương pháp tiếp cận nạn nhân bị mua bán trình điều tra, xét xử giải vụ án mua bán người Từ kết nghiên cứu hoạt động can thiệp với nạn nhân bị mua bán cơng tác phịng, chống MBN, nhà nghiên cứu, lập pháp hoạt động xã hội giới đưa số cách tiếp cận có hiệu với nạn nhân bị mua bán Bằng cách tiếp cận này, công tác hỗ trợ nạn nhân điều tra xét xử vụ án MBN trở nên có hiệu Áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn Do trình bị mua bán, nạn nhân làm trung tâm nhân bị kẻ MBN người môi giới lừa Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân dối thời gian dài nên niềm làm trung tâm cách tiếp cận dựa tin vào thân, vào sở trợ giúp hiểu biết nhu cầu nạn nhân lực lượng chức Theo báo cáo lợi ích tốt nạn nhân Nạn nhân Bộ Y tế dịch vụ Nhân sinh Hoa tội phạm có nhu cầu an tồn, Kỳ, kẻ MBN thường dùng nhiều nhu cầu chia sẻ cảm xúc nhu thủ đoạn hình thức khác để “tẩy cầu biết “điều xảy tiếp theo” não” nạn nhân, làm họ hiểu sai lệch tham gia vào trình điều tra, truy đơn vị thực thi pháp luật (Heather tố, xét xử (Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc cộng sự, 2008) Điều có gia, 2010) Tiếp cận dựa hiểu biết tác động tiêu cực tới niềm tin nạn nhu cầu lợi ích nạn nhân giúp nhân vào tương lai vào người khác, cán điều tra, xét xử tránh việc với cán quan chức vơ tình đưa bình luận hay đặt cố gắng giúp đỡ họ Những câu hỏi gây tổn thương cho nạn nhân tổn thương trải qua khiến nạn hay đổ lỗi cho nạn nhân (Hiệp hội Cảnh nhân lòng tin với quan chức sát trưởng quốc gia, 2010) Khi nạn nhân (ICMPD 2006; IOM 2007; UNODC tôn trọng, quan tâm nhu cầu 2009b) Họ không tin tưởng việc tham bảo vệ lợi ích, họ tin tưởng gia vào trình tư pháp hình hợp tác với quan chức mang lại công cho họ giúp việc cung cấp thơng tin tội phạm họ vượt qua khó khăn mà để giúp quan chức kết tội họ phải đối mặt Ngoài ra, điều kẻ phạm tội Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 45 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ Sự sẵn sàng khai báo tội phạm tham gia vào trình điều tra tội phạm nạn nhân bị mua bán thường phụ thuộc vào cách ứng xử cán thực thi pháp luật sẵn sàng hỗ trợ quan thực thi pháp luật Do đó, tổ chức IOM khuyến khích chuyển đổi từ cách tiếp cận thực thi pháp luật truyền thống sang cách tiếp cận tập trung vào lợi ích nạn nhân phương tiện tốt để đảm bảo công lý (IOM, 2009) ASEAN (2011) xây dựng hướng dẫn thực hành tốt cho chủ thể thực thi pháp luật làm việc với nạn nhân bị mua bán Hướng dẫn khuyến khích quan chức đảm bảo quyền nhu cầu người bị mua bán đáp ứng suốt trình điều tra thủ tục tố tụng Tịa án có hành vi từ phía nạn nhân cho phép kẻ nghi phạm cơng bóc lột họ Được đảm bảo quyền riêng tư bí mật: Những thông tin cá nhân cần đảm bảo giữ bí mật tuân thủ tất cán tư pháp hình người có liên quan làm việc trực tiếp với nạn nhân Được tiếp cận thông báo thông tin liên quan đến quyền nạn nhân trình tư pháp hình sự: Những thơng tin quyền lợi nghĩa vụ nạn nhân trình tự trình tư pháp hình phải thơng báo đầy đủ với nạn nhân văn lời nói Đảm bảo họ cung cấp thông tin đầy đủ trước tiến hành trình xác định, điều tra, truy tố bảo vệ nạn nhân Theo hướng dẫn tiến trình Bali dành Tiếp cận dựa hiểu biết sang cho việc hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị MBN chấn tâm lý khu vực châu Á Thái Bình Dương4, cách Tiếp cận dựa hiểu biết sang tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm nhấn chấn tâm lý việc thừa nhận diện mạnh số lưu ý sau đây: sang chấn tâm lý hậu Không phán xét: Một rào mà chấn thương tâm lý gây nạn cản hạn chế nạn nhân tham gia vào nhân gia đình họ Các phản ứng tư trình tư pháp hình sợ bị đánh giá, pháp hình dựa hiểu biết sang sợ bị đổ lỗi sợ bị kết tội Do đó, chấn tâm lý giúp tránh gây tái sang cán tham gia vào trình điều tra chấn tâm lý cho nạn nhân, tăng an toàn cần tạo môi trường không phán cho nạn nhân giúp hỗ trợ cho trình xét cách trấn an nạn nhân Cần cho hồi phục nạn nhân nạn nhân biết rằng, cán khơng Các cán tham gia vào trình tư phải để phán xét hành vi nạn nhân, pháp hình cần đào tạo để có hiểu khẳng định với nạn nhân sang chấn tâm lý nạn nhân   Tiến trình Bali, Nâng cao củng cố cách tiếp cận lấy tác động sang chấn tâm lý nạn nhân làm trung tâm, Tài liệu hướng dẫn dành nạn nhân gia đình họ Cán cần nhận cho cán bộ, người thực thi pháp luật trình xác định, hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị mua bán thức nạn nhân trải Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, xuất qua sang chấn nặng khứ, họ có năm 2016 https://www.baliprocess.net/UserFiles/ thể vượt qua bị ảnh baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20 Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_ hưởng sang chấn này; từ đó, cán điều tra, xét xử có phản ứng A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf 46 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG phù hợp, tránh gây tái sang chấn tâm lý đưa vào luật pháp sách cho nạn nhân quốc gia để chống lại nạn MBN, Để hạn chế phải kể lại nhiều lần trải nạn nhân có sẵn sàng hỗ trợ tố tụng hình nghiệm bị mua bán khiến nạn nhân ban đầu hay không (ASEAN, 2011) căng thẳng, hoảng sợ tái sang chấn, “Các nạn nhân nên ổn định trước quan điều tra, xét xử ghi âm lại họ vấn chi tiết xảy vấn lấy lời khai nạn với họ” - điều có nghĩa họ nhân Ngồi ra, việc ghi âm q trình lấy cần tiếp cận loạt dịch vụ chăm sóc lời khai nạn nhân giúp cho cán sức khỏe, hỗ trợ xã hội, nhà ổn định điều tra ghi lại phản ứng tức an tồn, hỗ trợ tài (UNODC, 2009a) thời nạn nhân sang chấn tâm lý (Tổ chức theo dõi quyền người, 2013) Trong trình tham gia điều tra, truy tố, xét xử, nạn nhân phải đối mặt với kẻ MBN Việc đối mặt gây tâm lý sợ hãi cho nạn nhân Dự án Phòng, chống MBN khu vực châu Á xác định loạt biện pháp sử dụng để khắc phục tâm lý sợ hãi nạn nhân bị mua bán có mặt kẻ buôn người, để giảm bớt tổn thương cho nạn nhân tội phạm tình dục làm chứng quy trình Tịa án Các biện pháp bao gồm: Dựng hình tạm thời tòa để bảo vệ nhân chứng tránh phải khai trực diện trước bị cáo, cho phép họ làm chứng từ xa thông qua liên kết video, tiến hành thủ tục phiên tòa camera cho phép nộp tiền trước xét xử, giúp loại bỏ cần thiết phải xuất người bị mua bán trình xét xử (Smith, 2010) Nạn nhân nhân chứng quan trọng để cung cấp chứng trình tố tụng hình chống lại kẻ MBN để kết tội kẻ tội phạm (UNODC, 2008a) Để tăng sẵn sàng khả tham gia nạn nhân việc hỗ trợ phát truy tố kẻ MBN, tất nạn nhân bị mua bán cần hỗ trợ điều trị tâm lý Điều nên thức Số chuyên đề 02 - 2021 Những cân nhắc đặc biệt khác Nhạy cảm giới: Các hướng dẫn thực hành tốt tiếp cận nạn nhân trình tư pháp hình rằng, cần có nhạy cảm giới việc tiếp cận với nạn nhân IOM (2018) có khuyến nghị việc nên áp dụng cách tiếp cận giới để trình giải tất vụ án MBN, áp dụng với tất nạn nhân, cần đảm bảo nạn nhân đối xử công bằng, không phân biệt giới tính họ Ví dụ việc lựa chọn giới tính cán tiếp xúc làm việc với nạn nhân cân nhắc quan trọng quan chức liên quan Theo Hiệp hội Cảnh sát trưởng Mỹ (2010), cảnh sát sử dụng người phiên dịch nữ cán địa phương hay thuộc quan điều tra vấn với nạn nhân nữ Hay trình tiếp cận với nạn nhân nữ có phản ứng nhạy cảm với nam giới, cần phân cơng cán nữ có cán nữ tham gia vào trình làm việc với nạn nhân Do đó, nhiều tổ chức, chương trình quốc tế đề nghị cán thực thi pháp luật phải đào tạo cách tiếp cận nhạy cảm giới nhằm giúp trình tư pháp hình thuận lợi, đồng thời bảo vệ quyền nạn nhân cách tốt (IOM, 2018) Khoa học Kiểm sát 47 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ Những cân nhắc đặc biệt đến trẻ em: Mặc dù nhiệm vụ quan thực thi pháp luật đưa tội phạm MBN trước vành móng ngựa chịu trừng phạt thích đáng hành vi họ, đơn vị phải làm việc chặt chẽ với quan bảo vệ trẻ em để đảm bảo quyền trẻ em nạn nhân vụ án MBN xem xét cân nhắc (IOM, 2018) Một số lưu ý cân nhắc đặc biệt dành cho nạn nhân bị mua bán trẻ em bao gồm: a) Lợi ích tốt trẻ em điều tối quan trọng cần cân nhắc lúc, thời điểm; b) Tất vụ án MBN liên quan đến trẻ em có yếu tố nhạy cảm địi hỏi mức độ chăm sóc đặc biệt; c) Sự an tồn nhu cầu trẻ em ưu tiên nhu cầu điều tra vụ án MBN; d) Trong trình bảo vệ hỗ trợ vụ án MBN, cán thực thi pháp luật cần đảm bảo không nạn nhân trẻ em bị bỏ lại lãng quên; e) Nên có lưu tâm cẩn trọng q trình điều tra, truy tố vụ án MBN, đảm bảo trẻ em không bị tổn thương tâm lý tái sang chấn (IOM, 2018; IOM, 2007) Kết luận số đề xuất Các kết nghiên cứu cho thấy biểu sang chấn tâm lý tồn phổ biến nạn nhân bị mua bán Sang chấn tâm lý có nạn nhân nam, nạn nhân nữ, đặc biệt nghiêm trọng với nạn nhân trẻ em Tác động MBN đến tâm lý cá nhân khác tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính hình thức bóc lột, lạm dụng thời gian bị bóc lột, lạm dụng Các cán tham gia vào trình tư pháp hình vụ án MBN cần nhận 48 Khoa học Kiểm sát thức tính phổ biến, mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng sang chấn tâm lý nạn nhân bị MBN Từ đó, đưa đáp ứng dựa hiểu biết sang chấn tâm lý nạn nhân để tránh làm tổn thương thêm gây tái sang chấn tâm lý cho nạn nhân Nạn nhân tham gia vào trình điều tra, truy tố, xét xử có nhu cầu đảm bảo an tồn, bí mật danh tính, nói lên tiếng nói cung cấp thơng tin đầy đủ trình tham gia họ Sự hợp tác phối hợp nạn nhân trình tùy thuộc phần lớn vào thái độ cách ứng xử cán chức Cách tiếp cận dựa nhu cầu lợi ích nạn nhân có hiệu tốt giúp nạn nhân tham gia tích cực vào việc truy tố tội phạm Do đó, cán quan liên quan cần đào tạo để hiểu biết tác động MBN đến tâm lý, nhu cầu nạn nhân phương pháp làm việc tập trung vào lợi ích nạn nhân Mặc dù khuyến nghị tổ chức quốc tế đưa nạn nhân cần trị liệu tâm lý trước tham gia vào trình tư pháp hình Việt Nam, việc hỗ trợ phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân cịn gặp nhiều khó khăn cịn thiếu chun gia dịch vụ hỗ trợ tâm lý có chất lượng Do đó, quan chức cần đặc biệt quan tâm việc tăng cường khả ứng phó với sang chấn tâm lý cho nạn nhân bị MBN Điều hỗ trợ cho quan thực thi pháp luật thực nhiệm vụ hiệu thông qua hợp tác nạn nhân khả phục hồi nạn nhân./ Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Heather, C, Amy, S & Lisa, G, 2008, “Điều trị tổn thương tiềm ẩn: Điều trị sang chấn tâm lý phục hồi sức khỏe tâm thần dành cho nạn nhân bị mua bán người”, Bộ Y tế dịch vụ dân sinh Hoa Kỳ Andrevski, H, Larsen, J & Lyneham, S 2013, “Những rào cản trình tham gia tố tụng hình nạn nhân bị mua bán – Nghiên cứu điển hình In-đơ-nê-xi-a”, Các xu hướng vấn đề liên quan tới tội phạm tư pháp hình sự, Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á Viện Nghiên cứu Quốc gia Ô-xtrây-li- (ASEAN) 2011, “Báo cáo tiến độ ứng a Tội phạm học, số 451 Xem https:// phó tư pháp hình buôn bán người www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi451 khu vực ASEAN”, Jakarta, ASEAN Andrew, K 2009, “Nghiên cứu Xem: http://www.artipproject.org/ tác động Bạo lực gia đình nay: Dành cho quan thực thi pháp luật, quan truy tố, thẩm phán”, Báo cáo nghiên cứu Viện tư pháp quốc gia Xem https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/225722.pdf 10 Hiệp hội cảnh sát trưởng quốc gia 2010, “Ứng phó ban đầu với nạn nhân tội phạm MBN: Sách hướng dẫn cho cán thực thi pháp luật”, Truy cập ngày 27/5/2021, Xem: http://ojp.gov/ovc/publications/infores/ Antonio, P, Jean, K, & Orrin- Porter, pdftxt/FirstResponseGuidebook.pdf M 2019, “Làm việc với nạn nhân bị 11 Jean, C 2002, “Buôn bán người: mua bán”, Tạp chí Trị liệu tâm lý đương đại, Quan điểm giới quyền”, Văn phòng số 47, tr 51-59 Liên Hợp Quốc ma túy tội phạm Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, 2020, Báo cáo (UNODC), số MBN năm 2020, Xem: https://www.state 12 Jeanette, H, Colleen, O, Hanna, L, gov/wp-content/uploads/2020/06/2020- Lilly,Y, Evelyn, M, Abbey, F, & Kyla,W TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf 2015, “Hướng tới công lý: Các nhận thức Cathy, Z & Nicola, P, 2013, “Mua công lý nạn nhân bị mua bán”, Văn bán người Sức khỏe tâm thần: Những phòng dịch vụ tham chiếu Tư pháp vết thương bên tơi – hình quốc gia, Chương trình Quốc Chúng khơng biểu bên ngồi”, Tạp gia tư pháp hình sự, truy cập ngày chí Brown vấn đề giới, tập 19, số 30/5/2021, Xem: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/251631.pdf 2, tr 265-280 Erin, W, Nicloe, D & Heather, C 2008, “Điều trị sức khỏe tâm thần dựa chứng dành cho nạn nhân bị MBN”, Bộ Y tế dịch vụ dân sinh Hoa Kỳ, tr.1-13 13 John, M 2014, “Giải vụ án MBN Tòa án tiểu bang: Bối cảnh cách tiếp cận” Hướng dẫn mua bán người dành cho Tòa án Tiểu bang, Human trafficking and the state counts collaborative, tr 5-36 14 Kara, A & Elizabeth, Y 2019, “Thắp Greene, W & Stuart, A 2016, “Cách tiếp cận dựa trên việc phối hợp giải vấn sáng Hy vọng: Di cư, bóc lột nạn bn bán đề”, Tạp chí Guilford , New York, tr 9-18 trẻ em thiếu niên Việt Nam” Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 49 TIẾP CẬN DỰA TRÊN HIỂU BIẾT VỀ SANG CHẤN TÂM LÝ 15 Kerr, L 2016, “Điều trị sang chấn bối cảnh MBN: giao thoa yếu tố tâm lý, xã hội văn hóa”, Ghafoori B, Caspi Y, Smith S, Quan điểm quốc tế căng thẳng sang chấn, Nhà xuất Khoa Học Nova, New York, tr 199–221 21 “Cải thiện ứng phó tư pháp chon anh nhân nhân chứng: Các tài liệu dành cho công tố viên Bạo lực phụ nữ”, Aequitas, truy cập ngày 27/5/2021, Xem: http://aequitasresource.org/Improvingthe-Justice-System-Response-to-WitnessIntimidation.cfm 22 Smith, G 2010, “Ứng phó tư pháp 16 Kiss, L, Pocock, N & Naisanguansri, V 2015, “Sức khỏe nam giới, nữ giới hình MBN: Sự phát triển gần trẻ em hậu MBN Cam-pu-chia, Thái Lan tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, UNIAP, Việt Nam”, Tạp chí sức khỏe giới Thái Lan 23 Susan, K, Madhavi, L, Janelle, Lancet, số 3, tr 154–161 K, Lich L, Hanh T, & Chinh N, 2015, 17 Livia, O, Patrick, S, Hitesh, S, Daniel, “Những nạn nhân bị MBN Miền Bắc S, Johnny, D & Sian, O 2018, “Hậu Việt Nam: Hậu tâm lý xã hội” tâm lý mua bán trẻ em: Một nghiên cứu 24 Temilosa, S, Mollie, G, John, C, & trẻ em nạn nhân MBN Phuong, N 2018, “Liệu pháp thường tiếp xúc với dịch vụ sức khỏe tâm thần sử dụng việc điều trị di chứng thứ cấp”, Tạp chí PLoS One., tập 13, số tâm lý sang chấn nạn nhân bị mua DOI: 10.1371/journal.pone.0192321 bán?”, Tạp chí Tâm lý thực hành, tập 18 Macias-Konstantopoulos, W 2016, 24, số “Mua bán người: Vai trò y học việc 25 Tổ chức di cư quốc tế (IOM) làm gián đoạn chu kỳ lạm dụng bạo lực”, 2007,  “Sổ tay hướng dẫn hỗ trợ trực Ann Intern Med, số 165(8), tr 582- 588, tiếp cho nạn nhân bị mua bán người” IOM, Geneva Xem: https://publications DOI:10.7326/M16-0094 iom.int/books/iom-handbook-direct19 Mazeda, H, Cathy, Z,  Melanie, assistance-victims-trafficking-0 A, Miriam, L, & Charlotte, W 2010, “Mối 26 Tổ chức di cư quốc tế (IOM) 2009, quan hệ chấn thương rối loạn tâm thần “Hướng dẫn thực thi pháp luật bảo vệ trẻ em gái phụ nữ nạn nhân bị mua nạn nhân bị mua bán vụ án mua bán bóc lột tình dục”, Am J Public Health., bán người”, IOM, Jakarta, Indonesia số 100(12), tr 2442–2449 Xem: https:// Xem: http://www.iom.or.id/publications ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/ jsp?lang=eng AJPH.2009.173229 27 Tổ chức di cư quốc tế (IOM) 2018, 20 Moskowitz, A 2008, “Những thách “Điều tra vụ án mua bán người thức ưu tiên việc truy tố xử lý cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm: vụ án mua bán người” Diễn đàn nghiên cứu Sổ tay hướng dẫn giảng viên phòng, liệu mua bán người, truy cập ngày chống mua bán người, để nâng cao 28/5/2021, Xem:  http://www.artipproject lục thực thi pháp luật Antigua and org/artip-project/documents/Paper_J&P- Barbuda, Belize, Jamaica, and Trinidad Challenges-TIP_22Oct08_fnl.pdf and Tobago” 50 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LƯU THỊ LỊCH - TRẦN THU HƯƠNG 34 Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma túy Tội phạm (UNODC) 2008b, “Bộ công cụ phòng chống mua bán người”, Vienna: UNODC, truy cập ngày 21/5/2021, Xem: http://www.unodc.org/documents/ h u m a n - t r a f f i c k i n g / H T _ To o l k i t _ 29 Tsutsumi A, Izutsu T, Poudyal AK, English.pdf Kato S & Marui E 2008, “Sức khỏe tinh thần 35 Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma nạn nhân bị bị mua bán Nê-pan”. Tạp túy Tội phạm (UNODC), “Cẩm nang chí Soc Sci Med, số 8, tr 1841–1847 phòng chống mua bán người dành cho 28 Tổ chức theo dõi quyền người (HRW) 2013, “Cải thiện cách ứng phó cảnh sát cơng tình dục”, truy cập ngày 30/5/2021, Xem: http://www.hrw org/sites/default/files/reports/improvingSAInvest_0.pdf 30 Trung tâm phát triển sách di cư quốc tế (ICMPD) 2007, “Lắng nghe từ nạn nhân: Kinh nghiệm từ việc xác định, trao trả hỗ trợ Đông Nam Châu Âu”’, Xem  https://nexushumantrafficking.files wordpress.com/2015/03/listening-tovictims.pdf 31 Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma túy Tội phạm (UNODC) 2009b, “Luật mẫu phòng chống MBN” truy cập ngày 21/5/2021, Xem: http://www.unodc org/documents/ human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_ Trafficking_in_Persons.pdf 32 Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma túy Tội phạm (UNODC) 2009a.  “Sổ tay hướng dẫn dành cho cán tư pháp” Vienna: UNODC Truy cập ngày 21/5/2021, Xem: 2021,  http://www.unodc org/unodc/en/human-trafficking/2009/ anti-human-traffick cán tư pháp hình sự, Chương 12; Bảo vệ hỗ trợ nạn nhân vụ án mua bán người, Chương 13; Nhu cầu nạn nhân trình tố tụng hình vụ án mua bán người, Chương 11” 36 Viktoria Kristiansson & Olga Trujillo, “Tích hợp cách ứng phó với sang chấn”, xem video ghi lại: http:// www.aequitasresource.org/trainingDetail cfm?id=112 37 Williamson, E, Dutch, N, & Clawson, H 2017, “Điều trị sức khỏe dựa chứng dành cho nạn nhân mua bán người”, Bộ Y tế dân sinh Hoa Kỳ, Washington DC, truy cập ngày 31/5/2021, https://aspe.hhs.gov/report/evidencebased-mental-health-treatment-victimshuman-trafficking 38 Yvonne, R 2008, “Tác động buôn bán trẻ em, góc độ tâm lý, sách xã 33 Văn phòng Liên Hợp Quốc Ma hội”, tập 2, số 1, tr 13–18 túy Tội phạm (UNODC) 2008a, “Hành 39 Zimmerman, C, Hossain, M, & trình đến cơng lý – Cẩm nang can thiệp tâm lý”, truy cập ngày 25/5/2021, Watts C 2011, “Mua bán người sức khỏe: Xem https://www.unodc.org/documents/ Một mơ hình khái niệm để cung cấp thơng tin humantrafficking/India_Training_material/ sách can thiệp nghiên cứu”, Soc J o u r n e y _ t o _ J u s t i c e _ - _ M a n u a l _ o n _ Sci Med., số 73, tr 327–335 Psychosocial_Intervention.pdf Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 51 ... dành Tiếp cận dựa hiểu biết sang cho việc hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị MBN chấn tâm lý khu vực châu Á Thái Bình Dương4, cách Tiếp cận dựa hiểu biết sang tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm nhấn chấn. .. dụng trải Sang chấn tâm lý nạn nhân bị nghiệm trước trình bị mua mua bán trở bán người (Antonio cộng sự, Sang chấn tâm lý phản ứng 2017) Nạn nhân nữ bị bóc lột tình dục có cảm xúc người trải... tra vụ án mua bán người thức ưu tiên việc truy tố xử lý cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm: vụ án mua bán người? ?? Diễn đàn nghiên cứu Sổ tay hướng dẫn giảng viên phòng, liệu mua bán người,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý của nạn nhân bị mua bán trong các vụ án mua bán người, Tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý của nạn nhân bị mua bán trong các vụ án mua bán người