0

Vai trò của giám định dữ liệu điện tử trong điều tra án mua bán người

4 3 0
  • Vai trò của giám định dữ liệu điện tử trong điều tra án mua bán người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:04

Bài viết phân tích vai trò của hoạt động giám định dữ liệu điện tử và những khó khăn khi thu giữ dữ liệu điện tử, từ đó kiến nghị cách thức thu giữ dữ liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người nói riêng và tội phạm nói chung. VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỊNH DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU TRA ÁN MUA BÁN NGƯỜI NGÔ MINH DŨNG* Bài viết phân tích vai trị hoạt động giám định liệu điện tử khó khăn thu giữ liệu điện tử, từ kiến nghị cách thức thu giữ liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người nói riêng tội phạm nói chung Từ khóa: Dữ liệu điện tử, giám định liệu điện tử, tội phạm mua bán người Ngày nhận bài: 14/6/2021; Biên tập xong: 18/6/2021; Duyệt đăng: 22/6/2021 This article analyzes the role of electronic data examination, the difficulties in the collection of electronic data, and proposes ways to collect online data to improve the efficiency of investigating and prosecuting human trafficking cases and in prevention of other crimes in general Keywords: Electronic data, electronic data examination, human trafficking crimes T rong điều tra vụ án mua bán người, Điều tra viên thường phải đối diện với trường hợp chứng, lời khai khơng xác từ bị can, bị hại, nhân chứng, chí phải đối diện với chứng bị sửa đổi nhiều lý khác Để kiểm chứng chứng, lời khai có xác không, Điều tra viên phải chủ động yêu cầu trực tiếp thu thập chứng từ nguồn khác đánh giá tính hợp pháp chúng Trong số nguồn thu thập chứng nay, phổ biến thu thập chứng liệu điện tử phương tiện thông tin điện tử nạn nhân, bị can, nhân chứng nhằm xác minh tính chân thực lời khai hay mối quan hệ đối tượng Ngoài ra, nguồn thu thập chứng liệu điện tử khác thơng tin âm thanh, hình ảnh, video lưu địa điểm mà bị can, bị hại có mặt, hay thông tin chuyển tiền mua bán đối tượng Cơng tác giám định liệu điện tử có nhiệm vụ phân tích liệu điện tử thu thập nhằm tìm chứng chứng minh hành vi mua bán người phục vụ trình điều tra xét xử tội phạm Thực tế, Số chuyên đề 02 - 2021 liệu điện tử nguồn chứng nên công tác thu thập, trưng cầu giám định liệu điện tử cịn gặp khơng khó khăn nhiều cán điều tra Khoản Điều 107 Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 quy định: “Khi nhận định trưng cầu giám định quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực phục hồi, tìm kiếm, giám định liệu điện tử” Như vậy, việc phục hồi, tìm kiếm thông tin từ thiết bị điện tử điện thoại, máy tính thu giữ thực trước tiến hành giám định liệu điện tử Thực tế hoạt động giám định cho thấy, việc khôi phục, tìm kiếm, trích xuất thơng tin từ thiết bị điện tử thu giữ chức năng, nhiệm vụ quan giám định Điều xuất phát từ thực tế nhiều Cơ quan điều tra không đủ lực kỹ thuật không trang bị máy móc, cơng cụ phần mềm cần thiết để thực khơi phục, trích xuất liệu từ thiết bị điện tử thu giữ Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan chứng cứ, quan  * Đại tá, Tiến sĩ, Nguyên Trưởng phòng 6, Viện Khoa học hình sự, Bộ Cơng an Khoa học Kiểm sát 91 VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỊNH DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ tố tụng trưng cầu quan giám định thực khơi phục, trích xuất liệu từ thiết bị điện tử giao nộp Hiện số Cơ quan điều tra đủ nhân lực trang bị công cụ kỹ thuật cần thiết để tiến hành khơi phục, trích xuất liệu từ thiết bị điện tử thu giữ để kiểm tra, đánh giá Tuy nhiên, Viện kiểm sát với chức giám sát hoạt động điều tra thường yêu cầu quan giám định thực lại tồn q trình khơi phục, trích xuất liệu để chứng minh tính khách quan thu thập liệu Do vậy, nhiều trưng cầu giám định u cầu khơi phục, tìm kiếm, trích xuất liệu điện tử với nhiều mẫu điện thoại, máy tính thu giữ vụ án nói chung vụ án mua bán người nói riêng gửi tới quan giám định Để khơi phục, trích xuất liệu từ máy tính, điện thoại di động, cần phải truy cập vào nhớ thiết bị điện tử Tuy nhiên, nhiều trường hợp việc truy cập vào nhớ thiết bị gặp khó khăn hệ thống bảo mật, mã hóa trở nên phổ biến thiết bị điện tử thông thường Việc giải mã mật trở nên khó khăn thiết bị ngày có cấu hình mạnh nên tăng cường khả bảo mật thuật tốn mã hóa có độ phức tạp cao Đây thách thức lớn cho cơng tác khơi phục, trích xuất liệu Để cố gắng giải mã mật khẩu, thu giữ thiết bị điện tử có khả đặt mật điện thoại di động, máy tính bảng tuyệt đối khơng cho phép tắt máy nhanh chóng chuyển chế độ máy bay cho vào túi cách ly “điện trường” để tránh bị truy cập từ xa xóa liệu Hiện nay, cơng nghệ điện toán đám mây phổ biến, liệu điện tử cá nhân khơng có thiết bị điện tử điện thoại hay máy tính mà 92 Khoa học Kiểm sát cịn có máy chủ mạng thường quản lý thông qua tài khoản người dùng ứng dụng tảng Internet Việc khơi phục, trích xuất liệu điện tử không từ thiết bị điện tử cá nhân mà máy chủ mạng thực tế khó thành cơng Rất nhiều trường hợp liệu tài khoản cá nhân lưu máy chủ mạng bị xóa, bị ghi đè lên trước thực giám định tìm kiếm, trích xuất liệu kiểm tra, bắt giữ, liệu tài khoản cịn Thậm chí, nhiều thiết bị điện tử cá nhân máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động bị xóa liệu khơng thể khơi phục thu giữ không ngắt kết nối mạng Nguyên nhân trước tài khoản người dùng tài khoản admin (người quản trị) truy cập xoá từ thiết bị khác Để khắc phục tượng này, cách tốt chép tệp liệu từ tài khoản người dùng kiểm tra phát dấu hiệu vi phạm pháp luật phương tiện lưu trữ Theo khoản Điều 99, khoản Điều 107 khoản Điều 196 BLTTHS năm 2015, việc thu giữ phương tiện điện tử, liệu điện tử người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực trường hợp khơng thể thu giữ phải lưu vào phương tiện lưu trữ thu giữ vật chứng Trường hợp lưu tệp liệu (thường tải tệp liệu từ đám mây điện toán máy kiểm tra) lưu hình nội dung hiển thị liệu kiểm tra phát thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật tài khoản người dùng Các tệp ảnh lưu hình ảnh liệu hiển thị hình hồn tồn có giá trị nội dung liệu điện tử suy cho cùng, muốn hiểu nội dung liệu điện tử phải hiển thị thành dạng hiểu nhìn thấy hình tệp Số chuyên đề 02 - 2021 NGÔ MINH DŨNG ảnh hình lập biên thu giữ vật chứng Vai trò thứ hai giám định xác thực liệu điện tử Hoạt động thực tiễn cho thấy, quan tố tụng đặc biệt trọng đến tính pháp lý liệu điện tử thu giữ Điều thể vấn đề quan tố tụng quan tâm trưng cầu giám định liệu điện tử, liệu điện tử thu giữ có đảm bảo nguyên vẹn chúng khởi tạo hay không Về sở pháp lý, khoản Điều 99 BLTTHS năm 2015 xác định rõ liệu điện tử thu giữ có giá trị pháp lý bảo đảm tính tồn vẹn chúng Phân tích, tìm kiếm, đánh giá dấu hiệu có khả kết việc chỉnh sửa liệu điện tử cơng tác giám định xác thực tính tồn vẹn liệu điện tử Để xác thực tính tồn vẹn liệu điện tử từ chúng khởi tạo, cần làm rõ khái niệm khởi tạo liệu điện tử Về sở khoa học, liệu điện tử tổ chức lưu giữ phương tiện điện tử dạng tệp (tập) tin liệu nên việc khởi tạo liệu thường hiểu việc khởi tạo tệp liệu lưu giữ liệu điện tử Do vậy, nhiều trưng cầu giám định yêu cầu xác định thời gian, cách thức khởi tạo tệp liệu cần giám định Tuy nhiên, thuộc tính thời gian khởi tạo tệp liệu phụ thuộc vào hệ điều hành hệ thống hoàn toàn chỉnh sửa phần mềm chuyên dụng nên sử dụng thời gian khởi tạo tệp liệu làm thời gian khởi tạo liệu không xác Một cách tiếp cận khác, hiểu liệu điện tử lưu thông tin hoạt động vi phạm pháp luật khởi tạo không gian số (được thiết bị số ghi nhận) thời điểm hành vi vi phạm pháp luật thực Khi đó, tùy thuộc vào phần mềm hệ thống ghi nhận mà việc khởi tạo tệp liệu lưu thông tin hành Số chuyên đề 02 - 2021 vi vi phạm thực theo cách thức khác nhau, tạo tệp liệu nhật ký (file log) tạo tệp liệu người khởi tạo thực lệnh chép Dù cách liệu điện tử lưu thông tin hoạt động vi phạm pháp luật từ thời điểm khởi tạo đến ghi nhận dạng tệp liệu không đổi nhớ thiết bị điện tử ghi nhận Vấn đề chỉnh sửa tệp liệu có xảy từ thời điểm lưu vào phương tiện lưu trữ để thu giữ đến đưa trước tòa vật chứng để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật Để chứng minh cho trình từ thời điểm lưu tệp liệu vào phương tiện lưu trữ đến đưa trước tòa, liệu điện tử đảm bảo tính tồn vẹn trước thực lưu, cần gán cho tệp liệu giá trị cho thay đổi dù nhỏ tệp liệu giá trị bị thay đổi Trong cơng nghệ thơng tin, thực hàm băm (ví dụ MD5) tệp liệu tạo xâu ký tự có độ dài cố định cho tệp liệu Vì vậy, xâu ký tự sử dụng để kiểm tra tính nguyên vẹn tệp liệu thay đổi nội dung liệu lưu tệp làm thay đổi giá trị xâu ký tự Đây phương pháp xác thực tính nguyên vẹn liệu đáng tin cậy phổ biến giới Như vậy, để chứng minh tính nguyên vẹn liệu điện tử từ khởi tạo đến sử dụng làm chứng trước tòa, cần thực tạo giá trị hàm băm cho tệp liệu trước chép vào phương tiện lưu trữ để thu giữ vật chứng Khi đó, giá trị hàm băm ln đính kèm tệp liệu biên giao nhận đảm bảo tính ngun vẹn tệp liệu Trường hợp liệu điện tử giao Khoa học Kiểm sát 93 VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỊNH DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ nộp dạng tệp liệu lưu phương tiện lưu trữ trước nhận, cán điều tra cần kiểm tra giá trị hàm băm tệp có khơng Nếu chưa có phải tạo giá trị hàm băm giao nhận phần đính kèm khơng thể thiếu tệp liệu Tuy nhiên, lúc giá trị hàm băm có tác dụng xác định tính tồn vẹn liệu điện tử kể từ thời điểm giao nhận, cịn trước cần phải thực giám định xác thực toàn vẹn liệu giao nộp Vai trị thứ ba phân tích liệu điện tử Giám định phân tích liệu điện tử theo yêu cầu Cơ quan điều tra nhằm chứng cứ, chứng minh có hay khơng có hành vi vi phạm pháp luật, chức năng, nhiệm vụ quan giám định Với việc camera an ninh ngày trở nên phổ biến, nhiều hoạt động việc mua bán người mang lại cưỡng lao động, bóc lột sức lao động, mại dâm,… bị camera ghi hình, ghi âm Khi đó, nhiều yêu cầu giám định liên quan đến liệu video yêu cầu làm nét hình ảnh để xác định rõ đặc điểm đối tượng xuất video, mô tả nội dung video hay nhận dạng hình ảnh người… gửi đến trưng cầu giám định Q trình thực giám định loại hình khơng phải lúc tiến hành chất lượng hình ảnh thu nhiều khơng tốt thiếu sáng ghi hình khoảng cách xa… Ngồi ra, việc thu mẫu so sánh hình ảnh khn mặt lúc phù hợp với mẫu giám định để làm lên đặc điểm đặc trưng hình ảnh mặt người so sánh, dẫn đến trình giám định gặp nhiều khó khăn số trường hợp kết luận giám định Kinh nghiệm cho thấy, việc thu mẫu hình ảnh so sánh giống với điều kiện ghi hình khả nhận dạng xác cao 94 Khoa học Kiểm sát Trong vụ án mua bán người, nhiều trường hợp thu đoạn ghi âm đối tượng ghi âm lại trao đổi với Cơ quan điều tra trưng cầu giám định tệp ghi âm này, yêu cầu giám định xác thực thường đặt 02 câu hỏi: Người nói tệp ghi âm nói nội dung gì? Để trả lời câu hỏi nói cần phải có mẫu giọng nói so sánh Việc thu mẫu giọng nói người nghi vấn cần tuân thủ theo quy định quy trình giám định âm người nói Nhiều trường hợp cán điều tra không tuân thủ quy định thu mẫu tiếng nói so sánh nên việc giám định nhận dạng người nói khơng thể tiến hành được, phải thu lại mẫu so sánh nhiều trường hợp khơng thu lại được, gây khó khăn cho trình điều tra vụ án Do vậy, với vụ án liên quan đến giám định âm thanh, tiếng nói, cán điều tra cần thực quy định thu mẫu tiếng nói so sánh liên hệ với giám định viên âm nhờ tư vấn trước tiến hành thu mẫu so sánh Việc chuyển nội dung ghi âm thành văn gặp khơng khó khăn thời gian giám định nhiều vụ án, thời lượng ghi âm lớn chất lượng ghi âm Tóm lại, với phổ biến thiết bị điện tử viễn thông mạng Internet mặt hoạt động đời sống xã hội, chứng liệu điện tử thu ngày nhiều vụ án mua bán người Cơng tác giám định liệu điện tử đóng vai trị ngày lớn việc chứng minh hành vi phạm tội chứng điện tử Do loại chứng nên cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp lý điều tra, xét xử vụ án có liên quan đến liệu điện tử sớm ban hành quy định thu giữ liệu điện tử hay quy trình giám định pháp lý liên quan Cán điều tra cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra./ Số chuyên đề 02 - 2021 .. .VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỊNH DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ tố tụng trưng cầu quan giám định thực khơi phục, trích xuất liệu từ thiết bị điện tử giao nộp Hiện số Cơ quan điều tra đủ nhân lực trang bị công... phổ biến thiết bị điện tử viễn thông mạng Internet mặt hoạt động đời sống xã hội, chứng liệu điện tử thu ngày nhiều vụ án mua bán người Công tác giám định liệu điện tử đóng vai trò ngày lớn việc... tồn vẹn liệu điện tử kể từ thời điểm giao nhận, cịn trước cần phải thực giám định xác thực toàn vẹn liệu giao nộp Vai trị thứ ba phân tích liệu điện tử Giám định phân tích liệu điện tử theo yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của giám định dữ liệu điện tử trong điều tra án mua bán người, Vai trò của giám định dữ liệu điện tử trong điều tra án mua bán người