0

Diện mạo của văn học dịch Việt Nam tại Đài Loan từ năm 1990 đến nay

12 1 0
  • Diện mạo của văn học dịch Việt Nam tại Đài Loan từ năm 1990 đến nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:04

Văn học Việt Nam được dịch thuật và giới thiệu ở nước ngoài đóng vai trò tích cực trong việc quảng bá nền văn chương quốc gia ra thế giới. Bài viết dựa trên những nghiên cứu thực tế cùng những tư liệu thu thập được từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí và mạng internet, trình bày diện mạo của văn học Việt Nam tại Đài Loan qua những tác phẩm được dịch và giới thiệu tới Đài Loan từ 1990 cho đến nay. TỔNG BIÊN TẬP TS Hoàng Hồng Hiệp HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP PGS.TS Bùi Đức Hùng (Chủ tịch) Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xuân Thắng Bí thư BCH Trung ương Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Chí Bền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam GS.TS Trần Thọ Đạt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Phạm Văn Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam TS Hoàng Hồng Hiệp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xn Kính Viện Nghiên cứu Văn hóa GS.TS Eric lksoon lm University of Hawaii – Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Đỗ Hoài Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS Vũ Băng Tâm University of Hawaii - Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Nguyễn Quang Thuấn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 GS.TS Trần Đăng Xuyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội BIÊN TẬP TRỊ SỰ ThS Châu Ngọc Hòe CN Lưu Thị Diệu Hiền CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 Tạp chí tháng kỳ Số 04 năm 2021 Năm thứ mười bốn Mục lục Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Một số giải pháp bảo vệ phát triển di sản tư tưởng V I Lênin tình hình Nguyễn Quang Bình, Đặng Trung Kiên 14 Khai dân trí – từ tư tưởng đến thực tiễn phong trào Duy Tân Quảng Nam đầu kỷ XX Ngô Văn Minh 20 Văn bia chữ Hán người Hoa Hội An vùng phụ cận Đinh Khắc Thuân 30 Một số đặc điểm người Chăm Việt Nam qua kết điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 Trần Thị Phương Anh 44 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hợi Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng 55 Một số đặc điểm ngơn ngữ văn hố thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh Nguyễn Thu Huyền 65 Diện mạo văn học dịch Việt Nam Đài Loan từ năm 1990 đến Trịnh Thùy Trang 73 Giấy phép xuất số 104/GP – BTTTT cấp ngày 22 tháng năm 2013 Chế điện tử Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; In 250 khổ 19 x 27cm; Số 04 năm 2021 In Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Đà Nẵng Số 2, Lý Thường Kiệt - P Thạch Thang - Q Hải Châu - TP Đà Nẵng * ĐT: 0236.3821038; Nộp lưu chiểu tháng 08/2021 CVRSS Central Vietnamese Review of Social Sciences ISSN 1859 – 2635 Bimonthly Review No 04, 2021 The 14th Year Contents Circular economy: Theoretical issues and international experience Hoang Hong Hiep, Phan Thi Song Thuong, Dinh The Toan, Le Van Ha, Tran Thi Phuong Solutions to protecting and developing V I Lenin’ legacy of ideology in the new context Nguyen Quang Binh, Dang Trung Kien 14 Improving people’s knowledge - From ideology to reality of Duy Tan movement in Quang Nam in the early 20th century Ngo Van Minh 20 Han Chinese epitaphs of Chinese people in Hoi An and adjacent areas Dinh Khac Thuan 30 Some characteristics of Cham people in Vietnam demonstrated by survey results of socio-economic situation in 53 ethnic minorities in 2019 Tran Thi Phuong Anh 44 Identifying cultural identity of Khmer people through Chol Cham Thmay festival in Loc Ninh district, Binh Phuoc province Tran Dung 55 Linguistic characteristics and dialect spoken in Ngoc Vung commune, Van Don district, Quang Ninh Nguyen Thu Huyen 65 A review of translated Vietnamese literature in Taiwan since 1990 Trinh Thuy Trang 73 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 73 Diện mạo văn học dịch Việt Nam Đài Loan từ năm 1990 đến Trịnh Thùy Trang Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan Email liên hệ: trinhthuytrang47@gmail.com Tóm tắt: Văn học Việt Nam dịch thuật giới thiệu nước ngồi đóng vai trị tích cực việc quảng bá văn chương quốc gia giới Bài viết dựa nghiên cứu thực tế tư liệu thu thập từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí mạng internet, trình bày diện mạo văn học Việt Nam Đài Loan qua tác phẩm dịch giới thiệu tới Đài Loan từ 1990 Qua phân tích cho thấy, diện mạo văn học Việt Nam Đài Loan nhìn chung cịn hạn chế dịch thuật, đề tài, nội dung tính thị trường tác phẩm xã hội độc giả Đài Loan Từ khoá: văn học Việt Nam, dịch thuật, Đài Loan, ảnh hưởng A review of translated Vietnamese literature in Taiwan since 1990 Abstract: Vietnamese literature translated and disseminated abroad plays an important role in popularizing Vietnam’s literary works to the world This paper, based on empirical studies and materials collected from various sources, presents the development of Vietnamese literature in Taiwan through works translated and publicized in the country since 1990 The results indicate that Vietnamese literary works are still limited to translation quality, subjects, content, and their competitiveness in Taiwan Key words: Vietnamese literature, translation, Taiwan, influence Ngày nhận bài: 18/08/2020 Ngày duyệt đăng: 10/07/2021 Đặt vấn đề Việt Nam từ sau Đổi (1986) bắt đầu mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, trị xã hội với quốc gia vùng lãnh thổ giới, có Đài Loan Văn học đại chúng Đài Loan nói chung biết tới sớm Việt Nam Ngay đầu năm 1960, văn học dịch Đài Loan xuất Sài Gòn, với tên quen thuộc Quỳnh Dao, Cổ Long, La Lan, v.v Tuy nhiên, văn học Việt Nam xuất Đài Loan lại hạn chế Thậm chí, thời kỳ tác phẩm văn học Việt Nam đưa sang Đài Loan chủ yếu nhằm phục vụ mục đích trị, ngoại giao nên nội dung tác phẩm cịn mang nhiều tính giới hạn Hiện nay, đa dạng giao lưu toàn cầu cho thấy cần phải đẩy mạnh việc tiếp cận, nghiên cứu văn học Việt Nam Đài Loan Cụ thể, phương pháp nghiên cứu so sánh, đối chiếu mở không gian văn học đa dạng với nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ văn gốc tác phẩm dịch thuật Từ đó, nhằm tạo điều kiện phát triển môi trường giao lưu học thuật văn học đương đại, trao đổi nghiên cứu văn học Việt Nam Đài Loan Xét mặt văn hố xã hội, Việt Nam Đài Loan khơng cách biệt bao xa, quan hệ giao thương kinh tế, hôn nhân, biến động xã hội gần gũi giao lưu 74 Trịnh Thùy Trang mặt văn học chưa phổ biến Đặc biệt, tác giả tác phẩm văn học dịch Việt Nam chưa nhiều độc giả Đài Loan quan tâm biết tới Xét mặt nội dung tác phẩm văn học cho thấy, tác phẩm tiếng nhà văn Việt Nam Đoàn Giỏi, Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Hướng, Bảo Ninh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Thị Bích Thuý v.v nhìn chung phù hợp với thị hiếu đọc độc giả Đài Loan Những tác phẩm Bảo Ninh, Dương Hướng có nhiều tương đồng với truyện Trần Trường Khánh (nhà văn Kim Môn), viết chiến tranh sống người nông dân thời chiến, đặc biệt hình ảnh người phụ nữ nông thôn; truyện Nguyên Ngọc lại phù hợp so sánh với tác phẩm viết người anh hùng cao sơn Đài Loan sáng tác Ba Đại, Bành Tố Hoa thời kháng chiến chống Nhật; sáng tác sống người nông dân miền Nam trăn trở môi trường sống tự nhiên Nam Bộ Nguyễn Ngọc Tư đề tài có ích cho nghiên cứu Việt Nam nói chung Đài Loan Đặc biệt, sáng tác Nguyễn Ngọc Tư, Lý Lan, Phan Thị Vàng Anh,v.v vùng đất tiềm so sánh với tác giả Đài Loan đề tài văn học sinh thái Tuy nhiên, tác giả tác phẩm kể trên, Bảo Ninh Đoàn Giỏi, tác phẩm nhà văn khác Việt Nam chưa giới thiệu phổ biến Đài Loan Ảnh hưởng văn học Việt Nam Đài Loan Nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội Việt Nam Đài Loan phát triển tích cực Trong giao lưu mặt văn học nói riêng, cịn nhiều trở ngại ngơn ngữ nên chủ yếu dựa vào dịch thuật hay tác phẩm văn học Việt Nam dịch sang tiếng Trung xuất Đài Loan Theo Nguyễn Hà An (2019), “Việt Nam năm gần khơng cịn xa lạ với người Đài Loan riêng văn học Việt Nam chưa ý tới, số lượng tác phẩm dịch văn học nước ta cịn q ít, giới văn nghệ sĩ Đài Loan chưa quan tâm, chí chưa biết đến nhiều mảng văn học Việt Nam” Và thực tế cho thấy, văn học Việt Nam thị trường Đài Loan lạ cịn nhiều xa lạ Thơng tin xuất Bảo tàng Văn học quốc gia Đài Loan, trang website thức nhà xuất Đài Loan thu thập thống kê bảng 1, số tác phẩm văn học Việt Nam dịch sang tiếng Trung từ đầu năm 1990 trở lại Những tác phẩm dịch xuất thị trường Đài Loan qua nhiều nguồn ảnh hưởng khác Cụ thể, tác giả có tác phẩm đoạt giải lớn giới trường hợp nhà văn Bảo Ninh, Nguyễn Thanh Việt, hợp tác dịch thuật tư nhân hay hợp tác Bộ Văn hoá Đài Loan với trường Đại học Việt Nam dịch thuật truyện cổ tích Việt Nam sang tiếng Trung Bảng Tác phẩm văn học Việt Nam dịch xuất Đài Loan STT Nguyên tác/ Tác giả Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) Dế mèn phiêu lưu ký (Tơ Hồi) Sự tích chổi (truyện cổ tích) Nguyên văn Người dịch Trử Sĩ Oánh Đơn vị/năm xuất Mạch Điền, 1996 Nguyễn Liên Hương Cẩu Cẩu Đồ Thư, 2014 Nguyễn Thu Hiền Bảo tàng VH ĐL, 2017 75 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 Sự tích Cuội cung trăng (truyện cổ tích) The Refugees (Viet Thanh Nguyen) The Sympathizer (Viet Thanh Nguyen) Đi ngang gian (Trần Nhuận Minh) On Earth We’re Briefly Gorgeous (Một thoáng ta rực rỡ nhân gian) (Ocean Vuong) Nguyễn Thu Hiền Lưu Hiểu Hoa Nhan Tương Như Tưởng Vi Văn, Thái Thị Thanh Thuỷ Hà Dĩnh Di Bảo tàng VH ĐL, 2017 Marco Polo Press, 2018 Marco Polo Press, 2018 Asian Atsiu International, 2018 Thời Báo, 2021 (Nguồn: Trịnh Thùy Trang tổng hợp, 2021) Dễ dàng nhận thấy, từ năm 1996 tác phẩm văn học đại Việt Nam dịch Nỗi buồn chiến tranh nhà văn Bảo Ninh, dịch giả người Đài Loan Trử Sĩ Oánh dịch từ Tiếng Anh nên tên nhà văn Bảo Ninh bị dịch sai thành Bào Ninh (鮑寧) tên gọi tiểu thuyết bị dịch lệch khỏi ý nghĩa gốc thành Thanh xuân bi thương青春的 悲愴 Ngoài ra, nội dung tác phẩm nhiều ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc Tiếp theo đó, năm 2014, tác phẩm xem kinh điển dành cho thiếu nhi Việt Nam Dế mèn phiêu lưu ký nhà văn Tơ Hồi (1920-2014) Nguyễn Liên Hương dịch sang tiếng Trung theo dạng sách tranh màu, bìa cứng Cuối năm 2017, Bộ Văn hoá Đài Loan thực dịch hai truyện cổ tích dân gian Việt Nam dịch sang tiếng Trung Sự tích Cuội cung trăng Sự tích chổi Gần nhất, năm 2018 có hai tiểu thuyết nhà văn Mỹ gốc Việt Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt) tập thơ nhà thơ Trần Nhuận Minh dịch thức xuất Đài Loan Qua bảng thống kê cho thấy, kể từ sau năm 1996 đến năm 2014 có tác phẩm văn học Việt Nam dịch, từ năm 2014 năm 2019 có liền mạch Tuy nhiên, số lượng tác phẩm văn học Việt Nam xuất Đài Loan khiêm tốn thiếu sức ảnh hưởng Thậm chí với tác giả tác phẩm phạm vi lãnh thổ Việt Nam Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Tư, v.v giới nghiên cứu Đài Loan biết tên, chưa đọc qua tác phẩm họ Trái lại, giới xuất giới nghiên cứu Đài Loan lại quan tâm đến tác giả người Việt định cư nước trường hợp sách dịch nhà văn Nguyễn Thanh Việt hay hai tác giả Kim Thuý Phan Trụ định cư Canada Và gần nhất, năm 2021 tác giả người Mỹ gốc Việt Ocean Vuong (Vương Quốc Vinh) vừa có tác phẩm Một thoáng ta rực rỡ nhân gian dịch xuất hãng Thông Thời Báo Tác phẩm sau mắt bạn đọc Đài Loan tiếng Trung nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía độc giả Điểm chung tác giả nhận giải thưởng cao văn học nước sở tại, Nguyễn Thanh Việt nhận giải thưởng Pulitzer danh giá cho tác phẩm hư cấu năm 2016, nhà văn Kim Thuý giải thưởng văn học Pháp Canada năm 2010 đề cử vào giải Văn chương (giải thay Nobel Văn học) năm 2018, Ocean Vuong nhà thơ trẻ với nhiều giải thưởng văn học Mỹ giải 76 Trịnh Thùy Trang thưởng Nhân tài, giải văn học Mark Twain, Vì vậy, họ nhanh chóng nhận ý từ báo giới Đài Loan tác giả Việt Nam Tóm lại, xét mặt học thuật thị hiếu độc giả, ảnh hưởng văn học Việt Nam Đài Loan hạn chế Văn học Việt Nam Đài Loan có bước khởi đầu vững với tác giả tiếng tác phẩm chất lượng Bảo Ninh, Đồn Giỏi, Tơ Hồi, song quan tâm giới nghiên cứu độc giả Đài Loan có xu hướng nghiêng tác giả người Mỹ gốc Việt nhiều Những chủ đề di dân sau chiến tranh, bạo lực gia đình, phân biệt chủng tộc kỳ thị giới tính, … đề cập đến tác phẩm văn học nhà văn Mỹ gốc Việt phần sức hút không nhỏ với độc giả Đài Loan Những hạn chế việc tiếp nhận văn học Việt Nam Đài Loan 3.1 Về ngơn ngữ dịch thuật Người Đài Loan nói chung, chủ yếu hiểu biết xã hội Việt Nam phần qua hệ tân di dân, thực chất xã hội thu nhỏ gồm cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan Trong bao gồm nhiều thành phần bật phận tân di dân có ý chí vươn lên trở thành cô giáo giảng dạy tiếng Việt cho người Đài Loan Tuy nhiên, mặt ngơn ngữ kết việc tiếng Việt ngày trở nên phổ biến chưa thể đạt tới mức độc giả Đài Loan hệ em tân di dân đọc hiểu tác phẩm văn học tiếng Việt Vì thế, dịch thuật sang tiếng Trung yếu tố quan trọng cần thiết Những năm gần đây, phận du học sinh Việt Nam Đài Loan góp phần đáng kể vào việc giới thiệu quảng bá văn hoá Việt Nam Nhưng phần lớn đối tượng chủ yếu giới thiệu tiếng Việt văn hoá, văn học hay tác phẩm văn chương Việt Nam nói chung Trong tác phẩm văn học dịch kể đáng ý Nỗi buồn chiến tranh, Cảm tình viên Người tị nạn Trong trường hợp Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt), ơng coi nhà văn Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng Mỹ Điều không khẳng định ông đoạt giải thưởng Pulitzer năm 2016 dành cho thể loại tác phẩm hư cấu, câu chuyện mà ông viết chạm tới giá trị người vấn nạn mà tồn cầu quan tâm Đó hậu chấn thương tâm lý đọng lại sau di dân Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Việt nhà văn mang quốc tịch Mỹ gốc Việt Như vậy, ông chưa hẳn coi nhà văn đương đại Việt Nam tác phẩm ông chưa hẳn thuộc văn học Việt Nam Nhà xuất dịch giả dịch hai tác phẩm từ gốc tiếng Anh nhà văn Viet Thanh Nguyen nên họ tên nhà văn bị hiểu sai Cụ thể, Viet Thanh Nguyen tên tiếng Việt Nguyễn Thanh Việt, ông không lấy tên tiếng Anh người Mỹ tên Viet Thanh Nguyen (tức Họ đặt sau tên theo cách viết người tên nước ngoài) Như vậy, dịch sang tiếng Trung, tên nhà văn nên phải dịch (tên trước, họ sau), dịch tên người nước khác sang tiếng Trung Nhưng tác giả có liên hệ với dịch giả tác phẩm Cảm tình viên Người tị nạn dịch giả bối rối vấn đề Hay trường hợp Ocean Vuong tên lại dịch sang tiếng Trung Vương Âu Hành tức đọc hài âm từ tên tiếng Anh Ocean thành (ōu-xíng) Thành ra, độc giả Đài Loan Ocean Vuong thực chất sinh với tên thật Vương Quốc Vinh Việc dịch thuật tên gọi tác giả câu từ tác phẩm cần trau chuốt kĩ lưỡng mang lại hiệu tích cực cho người đọc nhà nghiên cứu sau Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 77 3.2 Về đề tài tác phẩm Từ bảng thống kê cho thấy, tác phẩm văn học Việt Nam dịch xuất Đài Loan chủ yếu tiểu thuyết có hạn chế đề tài nội dung tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh tác phẩm có không hai Bảo Ninh tác phẩm xuất sắc văn học Việt Nam viết chiến tranh sau năm 1986 đề tài xoay quanh chủ đề chiến tranh Sau Nỗi buồn chiến tranh việc dịch tác phẩm văn học Việt Nam trở nên “im lặng tiếng” Như vậy, vơ hình trung, nhiều độc giả Đài Loan biết đến Việt Nam chủ đề chiến tranh Đây hạn chế cần phải khắc phục làm thơng qua đa dạng hóa chủ đề, nội dung tác phẩm dịch thuật Dư luận xã hội độc giả Đài Loan nói chung tiếp cận thông tin tác giả tác phẩm Việt Nam qua trang báo, trang diễn đàn mạng internet thông tin điểm sách từ nhà xuất Năm 2018, tờ tạp chí điện tử Đài Loan Fountain tổ chức Diễn đàn gặp gỡ nhà văn đến từ nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan Indonesia với nhà văn Đài Loan mang tên Tại Đài Loan cần phải quan tâm đến văn học Đông Nam Á? ? Đại diện đến từ Việt Nam nhà văn Bảo Ninh Trong trò chuyện văn học Việt Nam, phiên dịch Nguyễn Hà An, tác giả trẻ Đài Loan Hồng Sùng Khải có chia sẻ tác phẩm viết đề tài chiến tranh, “Ở Đài Loan có tác giả viết chiến tranh hay bàn luận chiến tranh, có Tác giả q cố Trần Thiên Vũ có tác phẩm Thợ săn nữ phạm nhân viết chiến tranh chống Nhật Nam Dương, hay tác phẩm Hồng mùa hè nhà văn Diêm Liên Khoa viết chiến tranh Trung Pháp năm 1979 đón đọc nhiều Đài Loan Nhưng quan tâm đến nhà văn đoạt giải Pulitzer Viet Thanh Nguyen, Việt Nam nhìn nhận ơng sách ơng có xuất Việt Nam hay không?” (Dẫn theo Fountain, 2018.02.26) Nhà báo Phịng Huệ Chân tạp chí Taiwan Panorama gặp gỡ trao đổi giới thiệu nhà văn Đài Loan với Việt Nam bày tỏ hiếu kỳ tác giả tiếng Việt Nam Khi hỏi, nhà văn Bảo Ninh trả lời: “Về tác giả Việt Nam tơi cảm thấy giới thiệu Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương Truyện Kiều Nguyễn Du” (Dẫn theo Taiwan Panorama, 2018.06) Một vấn khác tờ The Reporter chủ đề văn học Đông Nam Á nêu rõ vấn với Bảo Ninh câu hỏi chủ yếu kí ức chiến tranh nhà văn, kinh nghiệm tuyệt vọng chiến tranh gì? (Dẫn theo twreporter, 2018.03.01) Những thơng tin kể cho thấy, văn học Việt Nam nhận nhiều quan tâm tích cực từ phía dư luận độc giả Đài Loan nói chung thật tiếc chủ yếu có Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh Năm 2018, hai tác phẩm Cảm tình viên Người tị nạn Nguyễn Thanh Việt dịch xuất Đài Loan Hai tác phẩm sau xuất trang mạng lớn Đài Loan books.com.tw 博客來 nhận lời giới thiệu tích cực từ phía tác gia Đài Loan Hồ Xuyên An, Diệp Giai Di Liêu Vân Chương Nhà văn Hồ Xuyên An nhận xét: “Tiểu thuyết Cảm tình viên nhà văn Viet Thanh Nguyen đưa vào lịch sử kí ức chiến tranh, cịn tuyển tập truyện ngắn Người tị nạn khiến trở nên cảnh tỉnh với giới tại, nhìn thẳng vào giằng xé người hai giới” (Dẫn theo books.com.tw, 2018.08.02) Ngồi ra, ý kiến bình luận từ phía độc giả dành cho tác phẩm Người tị nạn đáng ý, độc giả có biệt danh Sunnydayswimmingday 78 Trịnh Thùy Trang bày tỏ: “Tôi thấy trang goodreads có đánh giá cao nên tìm đọc tác phẩm Tơi thấy tác phẩm đáng đọc đến trang cuối cùng” (Dẫn theo books.com.tw, 2020.05.08) Những đánh giá nhận xét nêu phần cho thấy độc giả Đài Loan tác giả Đài Loan chủ yếu tìm hiểu Việt Nam qua tác phẩm viết lịch sử chiến tranh Ngoài nhà văn Hoàng Sùng Khải quan tâm đến tác phẩm Nguyễn Thanh Việt, gần khai thác đề tài số nhà văn người Việt khác định cư Canada tiếng Đài Loan có Kim Thuý Phan Trụ Năm 2020, tạp chí Văn học liên hiệp viết phân tích nhà văn Kim Thuý thạc sĩ Trần Định Lương Đại học Đài Loan với chủ đề Góc nhìn xun Thái Bình Dương văn học thuyền nhân Việt Nam – Kim Thuý, giới thiệu tác phẩm Ru nhà văn Kim Thuý sáng tác nhà văn Phan Trụ Trần Định Lương ra: “Đối với tư liệu lịch sử thuyền nhân Việt Nam hay tư liệu liên quan đến trại tập trung nạn dân Việt Nam đảo Bành Hồ cuối năm 1970 hay sáng tác đề cập đến giao lưu thời chiến tranh lạnh Đài Loan Việt Nam Phan Trụ có ghi chép lại.” (Trần Định Lượng, 2020, tr.79-80) Qua dẫn chứng cho thấy, nhà văn Bảo Ninh nhà văn Nguyễn Thanh Việt có sức ảnh hưởng biết đến nhiều Đài Loan Do tác phẩm hai nhà văn chủ yếu viết đề tài chiến tranh nên đón nhận hiểu biết độc giả Đài Loan nói chung văn chương Việt Nam cịn bị giới hạn vào chủ đề lịch sử chiến tranh Việt Nam Một đặc điểm khác hạn chế đề tài tác phẩm thiếu sức hút chủ đề nội dung tác phẩm Trường hợp Dế mèn phiêu lưu ký dịch xuất năm 2014 Đài Bắc lại mang tính hợp tác tư nhân rõ rệt người dịch trước hết cô giáo giảng dạy tiếng Việt trường đại học Đài Bắc Bản dịch tốt thiếu sức hút đồ hoạ cách trình bày Bài viết trước tham khảo ý kiến từ số cô giáo giảng dạy tiếng Việt trường Trung học Gia Tề, Đức Quang Tín Phong, thành phố Đài Nam Kết tìm hiểu cho thấy, dùng tác phẩm dịch làm giáo trình giới thiệu giảng dạy văn học thiếu nhi Việt Nam em học sinh có nhận xét thích truyện tranh vẽ theo phong cách Nhật Bản Hàn Quốc Ngoài ra, em học sinh cấp ba tỏ thích thú giới thiệu văn học Việt Nam qua cách kể chuyện trực tiếp làm quen với văn học Việt Nam qua phim điện ảnh Làng Vũ Đại Ngày Ấy, Tấm Cám, Chị Dậu, v.v Việc dịch thuật hai câu chuyện cổ tích Sự tích chổi Sự tích Cuội cung trăng hợp tác hai đơn vị Bảo tàng Văn học Đài Loan Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua Bộ Văn hoá Đài Loan xem mở đầu cho giới thiệu kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam Đài Loan, sau hai tác phẩm mắt khơng thấy dịch truyện khác Ngoài ra, nhà xuất Cẩu Cẩu Đồ Thư cho xuất sách Truyện dân gian Việt Nam, chia thành nhiều tập, tập câu chuyện Dịch giả vừa người Việt Nam vừa người Đài Loan Trần Thu Hà, Hứa Thuần Hoa, Tạ Thúc Bình, Lưu Quân Phương, Nhà xuất Cẩu Cẩu Đồ Thư cho dịch thuật xuất câu chuyện dân gian Việt Nam Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng, Sự tích Trầu Cau, hoàn toàn theo hướng phát triển kinh doanh, chủ yếu nhằm hướng đến độc giả em hệ tân di dân Đài Loan có hứng thú muốn tìm hiểu văn học Việt Nam nên câu chuyện có in kèm nguyên tác tiếng Việt dịch tiếng Trung để tiện đối chiếu Cũng vậy, đối tượng độc giả mở rộng gồm người biết tiếng Việt tiếng Trung đọc tìm hiểu thêm văn hố Việt Nam Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 79 Gần cuối tháng 10 năm 2018, tuyển tập thơ Đi ngang gian nhà thơ Trần Nhuận Minh mắt dịch Đài Bắc nội dung có thơ viết chiến tranh, nông thôn Việt Nam đề tài quen thuộc bị bó hẹp chủ đề lấy chồng Đài Loan hay làm ô sin Đài Loan Đây chủ đề thiết thực phản ánh mặt xã hội đại ngày nên phần dễ độc giả bình dân đón nhận thấu hiểu 3.3 Về “tính thị trường” văn học Việt Nam Đài Loan Đài Loan có nhiều thể loại sáng tác văn học với đa dạng ngôn ngữ sáng tác từ tiếng Hoa, tiếng Đài, tiếng Khách Gia hay ngôn ngữ người địa Nhưng ngơn ngữ thức Đài Loan tiếng Hoa phổ thông Xét vùng văn hố chữ Hán nói chung, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc Việt Nam có ảnh hưởng văn hoá truyền thống Trung Quốc Hiện nay, việc đọc dịch, nghiên cứu, so sánh văn học Nhật Bản Hàn Quốc với văn học Đài Loan phát triển Những tác phẩm văn học dịch Hàn Quốc Nhật Bản xuất nhiều phổ biến Đài Loan, văn học Nhật Bản Việt Nam từ đầu năm 1990 đến chủ yếu hợp tác với Đài Loan mặt kinh tế xã hội Trong tương lai, văn học Việt Nam cần trọng dịch giới thiệu nhiều Đài Loan Hiện nay, phía Đài Loan có kế hoạch hợp tác với trường đại học Việt Nam dịch thuật giới thiệu tác giả, tác phẩm Đài Loan đến với độc giả nước bước đầu thu thành đáng ý Từ năm 2017 đến năm 2019 giới thiệu nhà văn, nhà thơ tiếng Đài Loan Diệp Thạch Đào, Ngơ Thịnh, Trần Trường Khánh Ngồi ra, Bộ Văn hố Đài Loan khuyến khích ủng hộ việc giao lưu dịch thuật với nước Đơng Á, phần sách Hướng Nam Đài Loan, Vì vậy, viết hy vọng kiến nghị giới thiệu nhà văn đặc sắc Việt Nam Nguyễn Xuân Khánh, Nguyên Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư, … đến với độc giả Đài Loan Những nhà văn chưa có tác phẩm dịch xuất Đài Loan, nhiều có quan tâm từ phía báo giới Trong viết Nguyễn Hà An (2019) đăng tạp chí Văn Tấn Đài Loan có ra: “Những tác giả tiểu thuyết tiếng nước Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư cần giới thiệu tới độc giả Đài Loan” Trong chương trình giao lưu văn hố nghệ thuật, nhà nghiên cứu Việt Nam nên trọng so sánh văn học Việt Nam văn học Đài Loan viết thân phận người phụ nữ nông thôn tác phẩm nhà văn Dương Hướng với nhà văn Kim Môn Trần Trường Khánh, câu chuyện tình yêu khát vọng đấu tranh tuổi trẻ tác phẩm Diệp Thạch Đào, v.v Đây chủ đề mở thị trường tìm hiểu nghiên cứu văn học Việt Nam Đài Loan tương lai gần Kết luận Việc dịch thuật giới thiệu tác phẩm văn học Việt Nam Đài Loan có khởi sắc tích cực chủ yếu bước tìm hướng đi, chưa thực trở thành lĩnh vực nghiên cứu so sánh văn học hai bên Tuy nhiên, dựa kết phát triển kinh tế, xã hội, bối cảnh lịch sử giao lưu Đài Loan Việt Nam, kỳ vọng tương lai có nhiều nhà nghiên cứu đột phá lĩnh vực nghiên cứu Việc chọn lựa, đầu tư dịch thuật tác giả, tác phẩm xuất sắc Việt Nam nên công việc cấp thiết cần nhiều hỗ trợ ủng hộ từ hai phía Mặt khác, Đài Loan Việt Nam cần nhiều “tinh hoa” người làm cầu nối giao lưu văn chương để thúc đẩy hợp tác văn hoá xã hội ngày phát triển 80 Trịnh Thùy Trang Chú thích (1) Những thơng tin lịch sử Đài Loan tham khảo tổng hợp từ nguồn sách chuyên khảo tư liệu nghiên cứu nhà nghiên cứu Sử Minh (1998) Lịch sử 400 năm người Đài Loan, Diệp Thạch Đào (1987) Sử cương văn học Đài Loan, Đỗ Quốc Thanh (2015) Văn học Hoa văn giới văn học Đài Loan, v.v Tài liệu tham khảo Đặng Tâm Thắng (2018) Lắng nghe tiếng nói văn học từ vùng Xích đạo 235 Đăng Diễn đàn Văn học Đông Nam Á Truy xuất từ https:// www.twreporter.org/i/southeast-asia-literature-gcs, ngày 20/08/2020 Hoàng Sùng Khải, Nguyễn Hà An (2018) Chiến tranh Việt Nam, tình yêu, tất nhiên ngẫu nhiên lịch sử Truy xuất từ https://www.fountain.org tw/tag/sea-literature/article/sealiterature-vietnam.pdf, ngày 20/08/2020 Hứa Văn Đường (2014) Nhìn lại phân tích quan hệ song phương Đài Loan – Việt Nam Tạp chí nghiên cứu Quốc tế Đài Loan 10-3, 76 Nguyễn Hà An (2019) Văn học dịch Việt Nam Đài Loan: tinh chưa đủ Tạp chí Văn Tấn 401, 32 Truy xuất Phòng Huệ Chân (2018) Bàn tròn văn học Đông Nam Á từ https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=ad56d171-69c8-473e-ba, ngày 20/08/2020 Sunnydayswimmingday (2020) Ý kiến bình luận từ độc giả Truy xuất từ https://www books.com.tw/products/0010774064, ngày 20/08/2020 Trần Định Lượng (2020) Góc nhìn xun Thái Bình Dương văn học thuyền nhân Việt Nam – Kim Thuý Tạp chí Văn học Liên hợp 430, 79 – 80 ... gồm Việt Nam, Thái Lan Indonesia với nhà văn Đài Loan mang tên Tại Đài Loan cần phải quan tâm đến văn học Đông Nam Á? ? Đại diện đến từ Việt Nam nhà văn Bảo Ninh Trong trò chuyện văn học Việt Nam, ... từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí mạng internet, trình bày diện mạo văn học Việt Nam Đài Loan qua tác phẩm dịch giới thiệu tới Đài Loan từ 1990 Qua phân tích cho thấy, diện mạo văn học Việt Nam. .. dịch thức xuất Đài Loan Qua bảng thống kê cho thấy, kể từ sau năm 1996 đến năm 2014 có tác phẩm văn học Việt Nam dịch, từ năm 2014 năm 2019 có liền mạch Tuy nhiên, số lượng tác phẩm văn học Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Diện mạo của văn học dịch Việt Nam tại Đài Loan từ năm 1990 đến nay, Diện mạo của văn học dịch Việt Nam tại Đài Loan từ năm 1990 đến nay