0

ĐỀ tài phân tích các biện pháp tăng lợi nhuận của 1 doanh nghiệp cụ thể

29 2 0
  • ĐỀ tài phân tích các biện pháp tăng lợi nhuận của 1 doanh nghiệp cụ thể

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ -(Mẫu 1: Bìa ngoài) NGUYN ANH DŨNG TIỂU LUẬN HỌC PHÂN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO Nghệ An, tháng / năm 2021 (MÉu 2: B×a trong) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: Phân tích biện pháp tăng lợi nhuận doanh nghiệp cụ thể Người hướng dẫn Học viên thực Lớp/Địa điểm : TS.ĐẶNG THÀNH CƯƠNG : NGUYỄN ANH DŨNG : K28 QTKD GVHD: TS Vũ Việt Hằng Nghệ An, tháng/ năm Trang Lời nói Đầu Trong chế thị trường mở nay, lợi nhuận trở thành mục đích kinh doanh, đảm bảo cho phát triển tồn doanh nghiệp Lợi nhuận đòn bẩy kinh tế, mục tiêu hàng đầu đích cuối mà tất doanh nghiệp vươn tới Chỉ có lợi nhuận doanh nghiệp có điều kiện tích luỹ để tái sản xuất mở rộng, nâng cao uy tín lực thị trường không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Vì vậy, việc xác định đắn lợi nhuận, có biện pháp để nâng cao lợi ích, từ phân phối sử dụng lợi nhuận hợp lý vấn đề thường trực doanh nghiệp Cũng nhiều doanh nghiệp khác chuyển sang kinh tế thị trường có thay đổi chế quản lý, công ty TNHH in Anh Dũng gặp phải nhiều khó khăn với cố gắng tâm Ban lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên, cơng ty có bước chuyển đổi phù hợp để đứng vững phát triển kinh doanh với mục tiêu tối đa hố lợi nhuận, đảm bảo đời sống công nhân, bảo vệ tài sản, uy tín cơng ty thương trường đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước Để tiếp tục trì nâng cao lợi nhuận, địi hỏi cơng ty phải thiết lập kế hoạch, định hướng phát triển đề biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện cơng ty thích ứng thị trường đề tài : “1 Phân tích biện pháp tăng lợi nhuận doanh nghiệp cụ thể” làm chuyên đề tốt nghiệp với mục đích làm sáng tỏ chất nguồn gốc lợi nhuận kinh tế thị trường, đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực lợi nhuận cơng ty, từ đưa số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty Phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến việc đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh thực tế tình hình thực lợi nhuận cơng ty TNHH in Anh Dũng Mục lục Table of Contents Lời nói Đầu Chương I Một số biện pháp chủ yếu nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận doanh nghiệp .6 1.1 Quản lý chặt chẽ nhằm hạ giá thành sản phẩm Các biện pháp chủ yếu hạ giá thành: 1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ 1.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh .8 1.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 1.5 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Chương 11 Tình hình thực lợi nhuận Công ty TNHH in Anh Dũng .11 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty: 11 1.1 Quá trình hình thành phát triển: 11 1.2 Nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 11 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: 12 1.3.1 2.1 Đặc điểm qui trình cơng nghệ: 12 Thuận lợi khó khăn Cơng ty năm 2009: 13 2.1.1 Thuận lợi: .13 2.1.2 Khó khăn: .13 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực lợi nhuận Công ty TNHH in Anh Dũng 14 2.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm gần .14 2.3 Đánh giá chung tình hình thực lợi nhuận Công ty TNHH in Anh Dũng năm 2009 16 2.3.1 Những kết đạt 16 2.3.2 Những vấn đề tồn .16 Chương III 18 Một số giải pháp tăng lợi nhuận công ty Tnhh in Anh Dũng 18 Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty TNHH in Anh Dũng thời gian tới 18 Các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận Cơng ty TNHH in Anh Dũng 18 2.1 Thực tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm 19 2.2 Tăng cường đầu tư, đổi kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao lực sản xuất, tăng suất lao động 20 2.3 Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất 20 2.4 Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất tiêu thụ, chủ động tìm kiếm hợp đồng .21 2.5 Tăng cường công tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp 22 2.6 Mở rộng hoạt động đầu tư tài chính: .23 2.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty: 24 2.7.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 24 2.7.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động: .25 Kết luận 29 Chương I Một số biện pháp chủ yếu nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận doanh nghiệp Một số biện pháp chủ yếu Xuất phát từ việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp, để đạt mức lợi nhuận mong muốn doanh nghiệp cần thực biện pháp sau: 1.1 Quản lý chặt chẽ nhằm hạ giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất sản phẩm tồn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm định Hạ giá thành sản phẩm biện pháp để tăng lợi nhuận doanh nghiệp, mức thuế giá bán xác định lợi nhuận đơn vị sản phẩm tăng lên hay giảm giá thành sản phẩm định Các biện pháp chủ yếu hạ giá thành: Biện pháp 1: Phấn đấu tăng suất lao động Tăng suất lao động thực chất việc tăng số sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian việc giảm bớt số thời gian lao động cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm Để tăng suất lao động doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp sau: - Đẩy mạnh việc áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ý cơng tác quản lý cải tiến máy móc thiết bị cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ góp phần tăng suất lao động - Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, sử dụng có hiệu máy móc, trang thiết bị doanh nghiệp Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp, máy móc thiết bị chưa sử dụng hết công suất thiết kế, điều làm giảm đáng kể lượng đáng kể sản phẩm sản xuất hàng năm so với định mức Để tăng suất lao động đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng hết cơng suất máy móc, làm tăng ca, tăng kíp ý bảo dưỡng máy móc theo định kỳ Việc thêm giờ, tăng ca làm tăng số lượng sản phẩm sản xuất chi phí khấu hao tính cho đơn vị sản phẩm giảm đi, đồng thời việc tăng ca làm thêm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian khấu hao cho TSCĐ, giảm thiểu hao mịn vơ hình có điều kiện bổ sung máy móc thiết bị từ nguồn vốn khấu hao Để tăng suất lao động người quản lý phải bố trí, xếp lao động hợp lý khả người lao động, đồng thời sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất thúc đẩy họ hăng say với lao động thi đua sản xuất Việc bố trí lao động hợp lý, khoa học tạo kết hợp yếu tố sản xuất loại trừ tình trạng lãng phí lao động, lãng phí máy động lực chủ yếu thúc đẩy tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm Để làm tốt điều đó, doanh nghiệp cần tổ chức lớp đào tạo cho công nhân, trang bị cho họ kiến thức cần thiết, nâng cao trình độ hiểu biết khả tay nghề, lúc việc áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến làm tăng hiệu suất công tác, giảm chi phí quản lý hạ giá thành sản phẩm Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí vật tư trực tiếp Để tiết kiệm chi phí vật tư cần giảm hợp lý định mức tiêu hao vật tư cho đơn vị sản phẩm giảm tỷ lệ hao hụt vật tư hoạt động sản xuất doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp sau: + Lập kế hoạch sản xuất cụ thể xác để từ có kế hoạch cung ứng vật tư hợp lý, kịp thời cho hoạt động sản xuất, tránh tình trạng vật tư bị tồn ứ kho ảnh hưởng tới chất lượng vật tư + Thực tốt công tác thu mua bảo quản vật tư, hạn chế mát thiếu hụt vật tư, đảm bảo chất lượng cho vật tư trước đưa vào sử dụng Để thực tốt cơng tác này, doanh nghiệp cần tiến hành phân công công việc cụ thể, có biện pháp quản lý khoa học chặt chẽ nguồn vật tư từ tiết kiệm chi phí vật tư hạ giá thành sản phẩm + Thường xuyên kiểm tra, giám sát định mức tiêu hao vật tư để kịp thời xây dựng định mức tiêu hao, đồng thời tiến hành nghiên cứu đổi mẫu mã, kiểu dáng công nghệ sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu cua người tiêu dùng + Tăng cường công tác quản lý giai đoạn khâu trình sản xuất, có biện pháp khuyến khích vật chất cơng nhân trực tiếp sản xuất để kích thích họ nâng cao tay nghề ý thức tự giác sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí vật tư hạ giá thành sản phẩm Biện pháp 3: Giảm thiểu chi phí bán hàng + Áp dụng hình thức bán hàng tiên tiến, khoa học hiệu theo nguyên tắc: “Tiêu thụ sản phẩm, uy tín doanh nghiệp giảm thiểu hợp lý chi phí bán hàng” 1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ Sản xuất tiêu thụ hai q trình có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, sản xuất tốt làm tăng khối lượng chất lượng sản phẩm sản xuất, sở việc tăng khả tiêu thụ doanh nghiệp Ngược lại, trình tiêu thụ tốt làm cho khối lượng sản phẩm tiêu thụ tăng đem lại doanh thu cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, chiếm lĩnh thị trường thúc đẩy trình sản xuất phát triển, số lượng sản phẩm sản xuất nhiều có chất lượng tốt Để thực tốt theo phương án này, doanh nghiệp cần thực biện pháp sau: + Cải tiến kĩ thuật sản xuất, đầu tư trang thiết bị sở vật chất đại, kịp thời áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào trình sản xuất, sử dụng có hiệu máy móc + Quản lý khoa học có hiệu lao động, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm + Mở rộng số lượng mặt hàng sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Tổ chức tốt trình tiêu thụ, áp dụng sách lược Marketing phù hợp 1.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Vốn yếu tố quan trọng để tiến hành trình sản xuất doanh nghiệp Việc sử dụng vốn có hiệu phương hướng quan trọng để tăng lợi nhuận doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn yêu cầu cấp bách mang tính thiết doanh nghiệp Bởi nâng cao hiệu sử dụng vốn giúp cho doanh nghiệp đủ trang trải chi phí bỏ mà cịn có phần tích luỹ để lại để tái sản xuất, mở rộng quy mô lĩnh vực sản xuất, tăng thu nhập, đổi thiết bị công nghệ,… định đến sống doanh nghiệp Ngồi ra, cịn có số vai trị sau: - Nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo cho vốn doanh nghiệp khơng bảo tồn để tiếp tục tái sản xuất mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực việc tái sản xuất mở rộng - Nâng cao hiệu sử dụng vốn đồng nghĩa với việc giảm thiểu chi phí SXKD Từ tác động tới việc tăng lợi nhuận doanh nghiệp Bởi yêu cầu khách quan đặt cho doanh nghiệp thực hạch toán kinh doanh - Xuất phát từ mục đích kinh doanh doanh nghiệp lợi nhuậnnguồn tích luỹ để tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp Điều quan tâm nhiều người, đặc biệt điều kiện Một doanh nghiệp có tồn hay không chịu tác động việc doanh nghiệp có tạo lợi nhuận hay khơng Chính thế, SXKD để thu lợi nhuận cao mục tiêu hàng đầu tất mục tiêu quan trọng khác Để đạt mục tiêu địi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu sử dụng VKD để đạt lợi nhuận cao, tạo đà đưa doanh nghiệp vững bước tiến lên đài vinh quang 1.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Vốn cố định doanh nghiệp phận vốn đầu tư ứng trước tài sản cố định Đặc điểm chu chuyển giá trị phần nhiều chu kỳ kinh doanh hoàn thành vòng chu chuyển tái sản xuất tài sản cố định mặt giá trị Đối với vốn cố định, doanh nghiệp cần phải có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ như: khai thác hết cơng suất máy móc thiết bị, làm tốt cơng tác bảo dưỡng thiết bị máy móc, tính tốn khấu hao hợp lý, địn bẩy tài biện pháp khuyến khích vật chất kích thích người lao động đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng tài sản nhằm bảo toàn vốn cố định Việc sử dụng vốn cố định có hiệu điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm, từ qui mô sản xuất doanh nghiệp mở rộng, doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng, khả thu lợi nhuận cao 1.5 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động doanh nghiệp (VLĐ) số vốn ứng để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực thường xuyên, liên tục Để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp như: Xác định nhu cầu vốn cho kế hoạch sản xuất doanh nghiệp, sử dụng nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua, cung ứng, dự trữ nguyên vật liệu, phụ tùng thay , với khoản phải thu, có biện pháp hợp lý tránh bị chiếm dụng tín dụng nhiều, tiến hành xử lý khoản nợ khó địi Đối với hoạt động tiêu thụ, áp dụng mở rộng hình thức tín dụng thương mại, có hình thức ưu đãi, khuyến khích cho khách hàng quen, khách hàng có uy tín với doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng VLĐ giúp doanh nghiệp hạ thấp chi phí sử dụng vốn, chi phí sản xuất kinh doanh, góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận Doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí có thêm nhiều vốn để mở rộng kinh doanh, đầu tư nâng cao lực sản xuất Giảm chi phí kinh doanh, giá thành sản phẩm hạ cịn sở để xác định giá bán cạnh tranh với sản phẩm loại thị trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa tăng lợi nhuận Sử dụng VLĐ hiệu cịn góp phần cho q trình sản xuất kinh doanh diễn trơi chảy Nói tóm lại, việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh yêu cầu tất yếu doanh nghiệp sử dụng vốn hạch toán kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường Nó góp phần nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội 3.302.619.180 tăng 1.010.048.491 đồng với tỷ lệ tăng 44,06% so với năm 2008 Qua tiêu ta thấy năm 2008 Công ty nỗ lực việc phấn đấu tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ, làm cho doanh thu tăng lên đáng kể so với năm 2008 Đây biểu tốt, thành tích Cơng ty việc phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất, tăng khối lượng tiêu thụ, tăng doanh thu tiêu thụ cho Công ty - Về tiêu lợi nhuận: qua bảng 03 ta thấy Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 62.300.075 đồng, giảm 7.733.554 đồng so với năm 2008 tỷ lệ giảm 55,51% Trong tổng lợi nhuận trước thuế Cơng ty phần lớn lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, ta thấy năm 2009 phận lợi nhuận lại giảm so với năm 2008 16.026.491, với mức giảm tương ứng 16,73%, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2009 tăng lên so với năm 2008 nguyên nhân làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm chi phí sản xuất kinh doanh năm 2009 tăng với tốc độ tăng lớn tốc độ tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí lại tăng với tốc độ 43,51%, phận thứ hai tổng chi phí SXKD chi phí quản lý doanh nghiệp, phận năm 2009 tăng với tốc độ 78,92% Trong doanh thu tiêu thụ tăng 44,06% tổng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2009 lại tăng tới 46,71% so với năm 2008 Do đó, mục đích đặt cho Công ty năm tới vấn đề quản lý chi phí sản xuất kinh doanh cho tiết kiệm có hiệu cao Bên cạnh đó, hoạt động tài năm 2008 lỗ 16.848.506 đồng năm 2009 lại lỗ tới 17.549.235 đồng, doanh thu từ hoạt động tài năm 2009 tăng lên so với năm 2008 chi phí lại cao gấp lần Qua số liệu cho thấy cơng tác quản lý chi phí hoạt động tài Công ty yếu qua năm Cơng ty chưa có biện pháp khắc phục Về lợi nhuận từ hoạt động khác, năm 2009 54.890 đồng, giảm tới 61.006.334 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 99,91% so với năm 2008, chứng tỏ năm 2009 Cơng ty khơng có hoạt động khác Cả phận tổng lợi nhuận năm 2009 giảm so với năm 2008 làm cho tổng lợi nhuận giảm với tốc độ cao Qua tiêu trên, thấy rõ năm 2009, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xấu nhiều so với năm 2008 Trước tình hình trên, Cơng ty cần có biện pháp tổ chức sử dụng vốn, quản lý chi phí tốt nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn từ góp phần tăng lợi nhuận tiêu tỷ suất lợi nhuận 2.3 Đánh giá chung tình hình thực lợi nhuận Cơng ty TNHH in Anh Dũng năm 2009 2.3.1 Những kết đạt Qua phân tích ta thấy năm 2009 Cơng ty có nhiều cố gắng việc tăng quy mô vốn, mở rộng sản xuất, biểu cụ thể việc năm Công ty đầu tư 1.484.844.341 đồng vào tài sản cố định Trong năm 2009, Công ty gia tăng lượng tiền mặt quỹ tiền gửi ngân hàng, giảm khoản phải thu khách hàng khiến tình hình tài Cơng ty đảm bảo 2.3.2 Những vấn đề tồn Dù đạt kết khả quan năm 2009, hoạt động sản xuất doanh nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế, biểu rõ lợi nhuận giảm tới 52,93%, địi hỏi Cơng ty có biện pháp khắc phục năm tới để tăng lợi nhuận cho Cơng ty Đó là: - Tổng lợi nhuận Công ty giảm tới 52,93%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm đi, nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty năm vừa qua lớn sử dụng hiệu - Tuy doanh thu hoạt động tài Cơng ty tăng lên so với năm 2008 chi phí hoạt động lại lớn gấp đơi doanh thu mà tạo ra, vấn đề địi hỏi Cơng ty phải có biện pháp giảm thiểu chi phí tránh lỗ từ hoạt động từ ảnh hưởng xấu đến tổng lợi nhuận Công ty năm vừa qua - Việc dự báo nhu cầu dự trữ vật tư cho sản xuất chưa thực tốt, dẫn đến năm vừa qua Công ty phải liên tục mua vật liệu với giá cao để đáp ứng sản xuất, làm cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính đơn vị sản phẩm tăng lên đáng kể - Trong năm Cơng ty cịn có lượng hàng hố tồn kho chưa bán gây ứ đọng vốn, làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty - Cơng ty cịn khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng tương đối lớn, khoản phải thu khách hàng Kỳ thu tiền dài gây khó khăn chí thiếu vốn cho sản xuất, làm giảm hiệu sử dụng vốn - Trong năm 200, giá thành sản xuất đơn vị, giá thành toàn tính cho đơn vị sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị tăng lên so với năm 2008 Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nguyên nhân giá vật liệu tăng lên khách quan, chi phí sản xuất chung chi phí quản lý doanh nghiệp sản phẩm tăng lên công tác quản lý Cơng ty chưa tốt, năm tới Cơng ty cần có biện pháp quản lý chi phí cho chúng sử dụng tiết kiệm có hiệu nhất, góp phần hạ giá thành đơn vị, từ tăng lợi nhuận cho Cơng ty - Nhìn chung, hiệu sử dụng vốn Cơng ty chưa cao - Tuy năm 2009, Công ty trọng tới việc đầu tư sửa chữa mua máy móc thiết bị quy mơ tài sản Cơng ty cịn nhỏ bé khơng thể đáp ứng nhu cầu Cơng ty có định hướng mở rộng quy mô kinh doanh, tăng sản lượng sản xuất tiêu thụ, đa dạng hoá ngành nghề Chương III Một số giải pháp tăng lợi nhuận công ty Tnhh in Anh Dũng Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty TNHH in Anh Dũng thời gian tới Năm 2009, số khó khăn định, song cơng ty đạt kết đáng mừng: doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận sau thuế tăng lên đáng kể, thu nhập cán công nhân viên không ngừng tăng lên…Trong thời gian tới, công ty tiếp tục phấn đấu để có kết tốt hơn, nâng cao vị thị trường Trong kinh tế thị trường với khơng thuận lợi khó khăn, để chớp thời vượt qua thách thức, công ty TNHH in Anh Dũng đặt định hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2010 sau: - Số lượng trang in: 7.500.000 trang - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 5.400.000.000 đồng - Thu nhập bình quân: 3.100.000 đồng/người/tháng - Vốn kinh doanh bình qn: 7.150.000.000 đồng Ngồi ra, sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm trước, kết hợp với lực sản xuất có Cơng ty Khả tạo thị trường ngồi ngành với dự báo phát triển kinh tế đất nước Để không ngừng phát triển, thời gian tới Công ty cần phải làm bước công việc sau: • Khơng ngừng đầu tư đổi máy móc thiết bị, đào tạo lại lao động để người lao động bắt kịp với trình độ sản xuất đại • Tiếp tục thực ưu đãi lương để tuyển dụng kĩ sư chuyên ngành trẻ, thợ bậc cao vào làm việc công ty Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho số cán công nhân Đầu tư khoa học kĩ thuật đặc biệt công nghệ thông tin ứng dụng vào sản xuất • Có đạo cụ thể chủ động tìm kiếm hợp dồng, giữ quan hệ tốt với khách hàng quen thuộc tìm kiếm thêm khách hàng • Đa dạng hóa sản phẩm in ấn, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, từ tăng sức cạnh tranh Cơng ty thị trường góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Cơng ty Các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận Công ty TNHH in Anh Dũng Trên sở phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, xem xét mặt đạt điểm cịn tồn Cơng ty năm trước kết hợp với việc xem xét ảnh hưởng sản suất kinh doanh Công ty thời gian tới Em xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp với hy vọng góp phần nâng cao lợi nhuận Cơng ty 2.1 Thực tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đường để tăng lợi nhuận Trong kinh doanh, doanh nghiệp cần quan tâm đến quản lý chi phí, tìm biện pháp để giảm chi phí, loại trừ chi phí bất hợp lý, bất hợp lệ Phấn đấu quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm giải pháp mà doanh nghiệp đặc biệt trọng, có ảnh hưởng ý nghĩa định tới việc tăng lợi nhuận Như phân tích chương II, chi phí mua vật tư thiết bị khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí doanh nghiệp Thơng thường, chi phí ngun vật liệu trực tiếp Công ty TNHH in Anh Dũng chiếm 75% Do đó, cần phải coi tiết kiệm khoản mục chi phí phương hướng để hạ giá thành sản phẩm sản xuất Để tiết kiệm khoản chi phí Cơng ty cần phải tìm nguồn cung ứng vật tư, đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, chất lượng chủng loại Xây dựng định mức tiêu hao cụ thể cho loại vật tư tránh tình trạng sử dụng vật liệu tùy tiện lãng phí Vật tư mua trước đưa vào nhập kho cần phải kiểm nghiệm để xác định xác số lượng, chất lượng quy cách vật liệu Công ty phải thành lập đội ngũ chuyên chở, vận chuyển vật liệu hợp lý cho tiết kiệm nhân lực chi phí vận chuyển nguyên vật liệu 2.2 Tăng cường đầu tư, đổi kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao lực sản xuất, tăng suất lao động Với tiến không ngừng khoa học cơng nghệ địi hỏi ngày cao chất lượng sản phẩm in ấn việc đầu tư đổi máy móc tiết bị, cơng nghệ vơ cần thiết Nhìn chung, số lượng máy móc thiết bị công ty chưa đủ đáp ứng nhu cầu thi công Tổng nguyên giá TSCĐ công ty là: 5.591.385.890 đồng, giá trị hao mòn luỹ kế là: 2.139.407.823 đồng, vậy, tỷ lệ hao mịn máy móc thiết bị 38,26%, tốc độ khấu hao máy móc thiết bị chậm, chưa phản ánh kịp thời hao mòn máy móc thiết bị q trình sử dụng Một số máy móc thiết bị qua sử dụng lâu năm, tương đối cũ kỹ lạc hậu Tuy công ty quan tâm đến việc đầu tư đổi máy móc thiết bị việc đầu tư thời gian qua cịn ít, chắp vá khơng đồng Cơng ty cần phải tích cực việc khai thác, tạo lập nguồn vốn để đầu tư đổi máy móc thiết bị, cải tiến, tắt đón đầu ứng dụng vào cơng nghệ sản xuất Tăng cường trang bị thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Đối với tài sản có Cơng ty, việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ cần thiết Điều địi hỏi Cơng ty phải bố trí đội ngũ cơng nhân sửa chữa có tay nghề cao, tích cực có trách nhiệm Bên cạnh đó, công ty cần phải xây dựng đươc quy chế quản lý, vận hành sử dụng máy móc thiết bị nội Đầu tư đào tạo đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên cơng ty Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, khuyến khích vật chất gắn chặt trách nhiệm người lao động việc sử dụng bảo quản máy móc, thiết bị công ty Đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư, máy móc thiết bị cho thi cơng 2.3 Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất Tong kinh doanh, chất lượng hàng hóa có ảnh hưởng đến giá có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu lợi nhuận Việc nâng cao chất lượng sản phẩm giúp Cơng ty cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường Sản phẩm chất lượng cao tạo tín nhiệm khách hàng, tăng thị phần tiêu thụ thị trường Đối với Công ty TNHH in Anh Dũng, có số biện pháp sau: - Vì cơng ty nhỏ nên tỷ lệ máy móc đại chưa cao nên năm tới Công ty cần ý tăng đầu tư máy móc đại, thực chun mơn hóa cao, từ giao trách nhiệm cho phận chất lượng phận sản phẩm khâu - Trong thời gian tới Cơng ty nên ý tới việc nâng cao tay nghề, lực sản xuất cho đội ngũ cán cơng nhân viên người yếu tố có tính định tới hiệu sản xuất kinh doanh từ nâng cao chất lượng sản phẩm 2.4 Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất tiêu thụ, chủ động tìm kiếm hợp đồng Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp Cơng ty thu hút khách hàng mới, giúp Cơng ty thích ứng nhanh trước biến động thị trường Bên cạnh đó, việc thay đổi cấu sản phẩm cách linh hoạt, tăng tỷ trọng sản phẩm co tỷ suất lợi nhuận cao góp phần tăng sản lượng sản phẩm bán ra, tăng doanh thụ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Xuất phát từ đặc điểm Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng nên việc tìm kiếm hợp đồng sản xuất đóng vai trị định tới doanh thu Công ty năm Để mở rộng hoạt quy mơ hoạt động, tăng doanh thu tiêu thụ Cơng ty cần tích cực tìm kiếm thêm khách hàng cách: - Cử nhân viên thị trường có kinh nghiệm điều tra nhu cầu thị trường thị hiếu khách hàng - Phân loại thị trường để có sách giá cả, sách sản phẩm phù hợp - Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị phương tiện thông tin truyền thông để khách hàng biết đến sản phẩm Công ty nhiều Từng bước xây dựng thương hiệu thị trường - Đa dạng hóa phương thức toán, giảm toán tiền mặt tránh tình trạng khó khăn việc kiểm kê, tốn Bên cạnh đó, Cơng ty cần có biện pháp khuyến khích khách hàng quen thuộc như: thưởng, giảm giá, chiết khấu… Hiện thị trường có nhiều cơng ty in với cạnh tranh liệt như: cơng ty in Tài chính, công ty in Cầu giấy…quy mô sản xuất họ lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao Vì vậy, điều quan trọng với Cơng ty TNHH in Anh Dũng phải giữ vững niềm tin bạn hàng cũ sở tăng cường tìm kiếm khách hàng 2.5 Tăng cường cơng tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp Trong năm 2009 vừa qua công tác quản lý chi phí doanh nghiệp chưa có hiệu Chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho đơn vị sản phẩm năm 2009 tăng lên 25,59% so với năm 2008 Năm 2008, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp 198.395.562 đồng, đến năm 2009 354.979.070 đồng Năm 2009, để tạo 100 đồng doanh thu Cơng ty phải bỏ 10,75 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 2,09 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp với năm 2008 Nhìn vào số liệu ta thấy, rõ ràng thực tế khoản chi doanh nghiệp cao vào năm 2009 lại tăng lên nhiều so với năm 2008 Như phân tích phần trên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên chủ yếu phận chi phí lương cho nhân viên quản lý doanh nghiệp tăng lên, bên cạnh khoản chi tiếp khách, tiền điện, tiền nước tăng mạnh Các khoản chi phí tăng lên phần xuất phát từ đặc điểm sản xuất theo đơn đặt hàng Công ty, song mà chi cho hoạt động quản lý cách bừa bãi thiếu hiệu Có thể đơn cử số biện pháp gợi ý cho Công ty thời gian tới sau: + Sử dụng điện thoại Công ty tiết kiệm mục đích, tránh tình trạng sử dụng điện thoại cơng mục đích cá nhân gây lãng phí, đẩy chi phí quản lý doanh nghiệp lên cao mà khơng thực chất + Quản lý chi phí hội nghị, chi phí tiếp khách hiệu quả, tránh tình trạng lạm dụng rút tiền công quỹ + Điều tra ý kiến cán công nhân viên, điều chỉnh lại mức lương cho nhân viên quản lý doanh nghiệp cách hợp lý, trả lương lực hiệu làm việc công sức mà họ bỏ + Ngồi ra, Cơng ty cần tổ chức quản lý cách gọn nhẹ, động, nâng cao hiệu hoạt động mà giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng thời phải thường xuyên nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán Chi phí quản lý doanh nghiệp sử dụng có hiệu tiết kiệm góp phần hạ giá thành đơn vị sản phẩm, tăng lợi nhuận đơn vị kết hợp với số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng làm tổng lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên 2.6 Mở rộng hoạt động đầu tư tài chính: Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài lợi nhuận từ hoạt động khác chiếm tỷ trọng nhỏ tổng lợi nhuận cơng ty với cơng ty có quy mơ nhỏ Cơng ty TNHH in Anh Dũng hai phận lợi nhuận có ảnh hưởng lớn Năm 2009, lợi nhuận khác 54.890 đồng hoạt động tài lại lỗ 17.549.235 đồng, số lỗ cịn cao năm 2008, để tăng tổng lợi nhuận cho doanh nghiệp phải tăng lợi nhuận từ hoạt động tài hoạt động khác Đầu tư tài vấn đề khó khăn lĩnh vực phức tạp thường xun có nhiều biến động Chính trước định đầu tư vào hoạt động Công ty cần nghiên cứu, phân tích kỹ để giảm rủi ro đồng thời không để lỡ hội đầu tư tốt Các hoạt động tài cơng ty thực là: góp vốn liên doanh liên kết, đầu tư vào thị trường chứng khoán nhằm tăng lợi nhuận hoạt động tài qua tăng lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp Việc thực liên doanh liên kết giúp Công ty giảm khó khăn vốn, tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật phương thức quản lý khoa học tiên tiến mà cịn có thêm nhiều hội để mở rộng thị phần Tuy nhiên vấn đề đặt cho Công ty cần phải đào tạo người có đủ lực trí tuệ để tham gia liên doanh nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp đem lại hiệu cho cơng ty Bên cạnh Công ty cần thực tiết kiệm, xử lý phế liệu sản phẩm, tiết kiệm chi phí lý, nhượng bán nhằm tận dụng phận lợi nhuận khác, từ tăng tổng lợi nhuận tồn cơng ty 2.7 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty: Quản lý sử dụng vốn nội dung quan trọng quản lý tài doanh nghiệp, có tác động lớn với việc tăng, giảm chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận doanh nghiệp Vì việc sử dụng vốn cho có hiệu lợi nhuận đồng vốn cao vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Qua phân tích phần hiệu sử dụng vốn Công ty năm 2009, ta nhận thấy hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động Cơng ty nhìn chung thấp so với mức trung bình ngành, hiệu sử dụng đồng vốn lại giảm so với năm 2008 Do năm tới, Cơng ty cần phân tích kỹ nguyên nhân đưa giải pháp khắc phục để nâng cao hiẹu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 2.7.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Năm 2009 hiệu sử dụng vốn cố định Công ty 1,08, giảm 0,02 so với năm 2008 tỷ lệ giảm tương ứng 1,82 Rõ ràng công tác quản lý sử dụng vốn cố định Công ty năm 2009 yếu năm 2008 năm 2008 hiệu sử dụng vốn cố định Công ty thấp Điều góp phần làm lợi nhuận Cơng ty giảm tới 52,93% Sau số biện pháp Cơng ty áp dụng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định; - Tận dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị, tăng suất máy móc, tăng số lượng sản phẩm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm Việc tích cực chủ động tìm kiếm thêm đơn đặt hàng biện pháp góp phần vào việc tận dụng cơng suất máy móc, tránh tình trạng thiết bị nhàn rỗi ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh - Cần trì hoạt động liên tục máy móc thiết bị tránh để máy ngừng ảnh hưởng nguyên nhân như: điện, thiếu nhiên liệu, máy bị hỏng Đặc biệt đặc điểm sản xuất Công ty sản xuất theo hợp đồng nên không giao hàng thời hạn quy động theo hợp đồng cho khách hàng làm lòng tin từ khách hàng gây thiệt hại khơng lợi nhuận năm mà cịn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất sau Để giải tốt vấn đề Công ty cần đảm bảo dự trữ đủ nhiên liệu cho máy hoạt động, xây dựng phận phát điện phụ phòng điện - Hiện công tác bảo quản, quản lý tài sản cố định Công ty thấp Các máy móc thiết bị mua sử dụng mà không giao trách nhiệm quản lý cho phận cụ thể nào, dẫn đến trách nhiệm bảo vệ giữ gìn tài sản nhân viên khơng cao Vì cơng ty cần thực giao tài sản cho phận quản lý, định kỳ tiến hành báo cáo tình trạng tài sản, chịu trách nhiệm hư hỏng thuộc phạm vi chịu trách nhiệm phận có kiến nghị đề xuất sửa chữa đổi mặt kỹ thuật cho phù hợp với tình hình doanh nghiệp, đảm bảo tiết kiệm hiệu - Về phương pháp khấu hao, Công ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, nhược điểm phương pháp thu hồi vốn chậm, dẫn đến khó khăn vốn cho việc đầu tư đổi trang thiết bị, mặt khác chịu ảnh hưởng bất lợi hao mịn vơ hình Vì thời gian tới Công ty cần nghiên cứu áp dụng phương pháp khấu hao thích hợp sử dụng phương pháp khấu hao kết hợp để nhanh chóng thu hồi vốn, bảo toàn vốn cố định, tạo nguồn vốn đầu tư đổi máy móc thiết bị nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, tăng lợi nhuận cho Công ty 2.7.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động: Vốn lưu động chiếm 48,09% tổng vốn kinh doanh Cho nên, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động việc cần thiết để nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung, nhằm tăng lợi nhuận cho Cơng ty nói riêng Thực tế cho thấy hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty năm vừa qua thấp giảm sút so với năm 2008 Mặc dù số vốn lưu động năm 2009 tăng lên so với năm 2008 64,58% tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động lại giảm so với năm 2008 Số vòng quay vốn lưu động năm 2009 1,21 vòng/năm, giảm 0,17 vòng so với năm 2008, theo số ngày luân chuyển vốn lưu động tăng lên 34 ngày Ngun nhân tình trạng năm 2009 lượng vốn lưu động Công ty nhiều, đặc biệt khoản tiền không sử dụng đến khoản bị khách hàng chiếm dụng, nguyên nhân tốc độ lợi nhuận sau thuế giảm vốn lưu động bình quân lại tăng lên Trước tình hình thực tế trên, việc Cơng ty cần làm tăng nhanh vịng quay vốn lưu động, rút ngắn số ngày luân chuyển để đồng vốn lưu động bỏ sử dụng hiệu Ta kể số biện pháp sau: - Đối với vốn tiền: Vốn tiền doanh nghiệp gồm tiền mặt quỹ tiền gửi ngân hàng Đây loại tài sản có tính tham khảo cao loại tài sản Công ty, dễ bị tham ô lợi dụng Hơn vốn tiền yếu tố định trực tiếp tới khả tốn tác động tới tình hình tài doanh nghiệp, tình hình tài doanh nghiệp biểu trước hết khả toán doanh nghiệp, khả toán doanh nghiệp yếu dễ rơi vào tình trạng vỡ nợ phá sản Cho nên, tương ứng với quy mơ kinh doanh định địi hỏi thường xun phải có lượng tiền tương xứng đảm bảo cho tình hình tài doanh nghiệp trạng thái bình thường Do đó, Cơng ty cần có biện pháp phù hợp quản lý phận vốn tiền này, cụ thể là: + Xây dựng nguyên tắc tiêu tiền mặt phù hợp, quản lý chặt chẽ khoản tạm ứng, xác định rõ đối tượng tạm ứng, mức độ tạm ứng thời hạn tạm ứng + Xác định mức dự trữ tiền mặt cách hợp lý Việc có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo khả toán tiền mặt kỳ, giữ uy tín với nhà cung cấp, tạo cho doanh nghiệp hội chớp thời kinh doanh không dự báo trước Tuy nhiên, việc dự trữ tiền mặt lớn khơng cần thiết, dẫn tới thiếu sót bảo quản, dễ bị tham ô lạm dụng đặc biệt làm cho hiệu sử dụng vốn lưu động giảm tiền tồn quỹ không tham gia vào sản xuất kinh doanh lớn + Phải có phân định rõ ràng quản lý tiền mặt nhân viên kế toán tiền mặt thủ quỹ Việc xuất nhập quỹ tiền mặt hàng ngày thủ quỹ tiến hành sở phiếu thu, phiếu chi tiền mặt hợp thức hợp pháp Cuối ngày, thủ quỹ phải kiểm quỹ, đối chiếu tồn quỹ với số liệu sổ quỹ kế toán tiền mặt Nếu có chênh lệch thủ quỹ kế tốn phải kiểm quỹ, đối chiếu tồn quỹ với số liệu sổ quỹ kế tốn tiền mặt Nếu có chênh lệch thủ quỹ kế tốn phải kiểm tra lại để xác minh nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý kịp thời + Tăng tốc trình thu làm chậm trình chi tiền Dự đốn thời gian chi trả, doanh nghiệp tận dụng lượng tiền mặt trôi số dư tiền mặt nhỏ + Cần lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cách chi tiết, xác định đầy đủ khoản thu chi tiền, cân đối thu chi kỳ, dự trù khoản thu chi tương lai - Đối với khoản phải thu: Năm 2009, khoản phải thu khách hàng chiếm 13,12% tổng vốn lưu động, có giảm 17,19% so với năm 2008 chiếm tỷ trọng cao Vì vậy, Công ty cần thực biện pháp thu hồi khoản tồn đọng toán nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất + Công ty cần dự tính trước khả bị chiếm dụng vốn trình tiêu thu sản phẩm, việc giúp Cơng ty dự tính bị thu hẹp khả tốn để có giải pháp thích hợp với khoản nợ + Trong hợp đồng cần quy định rõ thời hạn trả tiền phương thức toán Đối với khách hàng cố tình vi phạm thời hạn trả tiền Cơng ty cần có biện pháp xử lý phạt tốn chậm theo lãi suất phạt chậm trả, buộc khách hàng có trách nhiệm thực toán nghiêm túc Đồng thời để khuyến khích người mua trả tiền thời hạn đầy đủ, Cơng ty nên tiếp tục trì chế độ thưởng toán theo tỷ lệ % định + Chủ động biện pháp thu hồi nợ: chuẩn bị chứng từ thích hợp cần thiết khoản nợ đến hạn, khoản nợ hạn cần xử lý linh hoạt như: thu trước phần nợ, gia hạn nợ với lãi suất gia hạn lớn , trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi để chủ động bảo tồn vốn lưu động + Đa dạng hố biện pháp thu hồi nợ, thu làm nhiều lần, thu tài sản thay thu tiền + Có biện pháp phịng ngừa rủi ro tốn: yêu cầu đặt cọc hay tạm ứng trước phần giá trị hợp đồng + Cử cán đơn đốc khách hàng có khoản nợ đến hạn - Đối với hàng tồn kho: Vì Cơng ty thực dự trữ vật tư, lại khơng có thành phần tồn hay sản phẩm dở dang nên giá trị hàng tồn kho Công ty chủ yếu hình thành từ nguyên vật liệu tồn kho phận hàng hố cịn tồn đọng chưa bán Năm 2009, giá trị hàng tồn kho chiếm tới 73,18% vốn lưu động giá trị hàng tồn kho tăng tới 44,12% so với năm 2008 Tình trạng gây nhiều khó khăn cho Cơng ty việc đẩy nhanh vịng quay vốn lưu động Vì năm tới mục tiêu Công ty đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hoá này, tránh làm giảm giá trị hàng hoá, giảm lỗ trượt giá thu hồi vốn bị ứ đọng phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất doanh nghiệp Các biện pháp kể sau: + Dự báo nhu cầu vật liệu cho năm tới Dự trữ vật liệu mức độ vừa phải, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất bất thường doanh nghiệp, tránh tình trạng thiếu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, phòng thị trường vật liệu khan tăng năm vừa qua, phải đảm bảo tiến độ sản xuất cung ứng hàng hố theo hợp đồng Bên cạnh đó, Cơng ty cần ý đến khâu bảo quản nguyên vật liệu, tránh tình trạng thất vật tư, vật tư phẩm chất, dẫn đến làm giảm chất lượng sản phẩm Tức là, Công ty cần tổ chức công tác bảo quản vật tư cho hiệu quả, tiết kiệm chi phí bảo quản tới mức thấp mà đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất + Đẩy nhanh tiêu thụ hàng hoá tồn kho, giảm chi phí lưu kho hàng hố cách giảm giá bán hợp lý cho đảm bảo có lợi nhuận thấp, chí hồ vốn, áp dụng hình thức khuyến mại, kích thích khách hàng mua với số lượng lớn thực sách bán hàng linh động, đa dạng, mở rộng sách sau bán đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm báo, đài, mạng internet, mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm bán với giá ưu đãi trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng Trên ý kiến đề xuất mà qua trình thực tập tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH in Anh Dũng em mạnh dạn đưa nhằm góp phần vào việc phấn đấu tăng lợi nhuận Công ty năm tới Hy vọng ý kiến Cơng ty xem xét áp dụng năm tới, để với nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên Công ty, hoạt động kinh doanh Công ty thu kết tốt hơn, mặt Công ty ngày khởi sắc, tạo chỗ đứng vững cho Công ty thị trường, góp phần thiết thực phát triển kinh tế đất nước Kết luận Trong môi trường hội nhập cạnh tranh để tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải có hiệu quả, hay nói cách khác phải có lợi nhuận Lợi nhuận mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp đặt cho cố gắng để đạt Qua thời gian thực tập công ty TNHH in Anh Dũng, vận dụng kiến thức học trường, em cố gắng tìm hiểu đưa phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận cơng ty để qua biết hiệu hạn chế hoạt động công ty năm qua Mặc dù, công ty Anh Dũng doanh nghiệp nhỏ, lại phải đứng trước nhiều khó khăn như: khó khăn vốn, khả cạnh tranh công ty vững vàng lên kinh doanh có lãi, thu nhập nhân viên ngày cải thiện, thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước Đạt thành tích nhạy bén nhận thức nắm bắt thị trường, khắc phục khó khăn Ban giám đốc cơng ty cố gắng không ngừng tất cán công nhân viên tồn cơng ty ... cao lợi nhuận, địi hỏi cơng ty phải thiết lập kế hoạch, định hướng phát triển đề biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện công ty thích ứng thị trường đề tài : ? ?1 Phân tích biện pháp tăng lợi nhuận. .. phẩm biện pháp để tăng lợi nhuận doanh nghiệp, mức thuế giá bán xác định lợi nhuận đơn vị sản phẩm tăng lên hay giảm giá thành sản phẩm định Các biện pháp chủ yếu hạ giá thành: Biện pháp 1: Phấn... I Một số biện pháp chủ yếu nhằm phấn đấu tăng lợi nhuận doanh nghiệp Một số biện pháp chủ yếu Xuất phát từ việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp, để đạt mức lợi nhuận mong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài phân tích các biện pháp tăng lợi nhuận của 1 doanh nghiệp cụ thể , ĐỀ tài phân tích các biện pháp tăng lợi nhuận của 1 doanh nghiệp cụ thể

Mục lục

Xem thêm