0

Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm

6 2 0
  • Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:37

Bài viết đặt vấn đề có tính ý tưởng là để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) cho trẻ em khuyết tật từ sớm qua các chương trình giáo dục và trị liệu, phục hồi chức năng (PHCN) cho trẻ khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2021, Volume 66, Issue 4AB, pp 106-111 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0065 GIÁO DỤC SỚM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRUNG TÂM CAN THIỆP SỚM Nguyễn Thị Hoàng Yến Khoa Tâm lí Giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục Tóm tắt Bài viết đặt vấn đề có tính ý tưởng để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu (BĐKH) cho trẻ em khuyết tật từ sớm quacác chương trình giáo dục trị liệu, phục hồi chức (PHCN) cho trẻ khuyết tật trung tâm can thiệp sớm Chương trình bao gồm hợp phần chính: Hợp phần cung cấp thơng tin MT xung quanh GDBVMT Hợp phần hoạt động rèn luyện số kĩ ứng phó với thiên tai BĐKH Chương trình xây dựng theo khung gợi ý phát triển theo phương thức thích hợp với loại khuyết tật để mang tính ứng dụng cao Đó dùng tranh, video, dùng chữ nổi, dùng ngôn ngữ kí hiệu cho hợp phần hoạt động trị chơi, diễn kịch hay tình tích hợp với hoạt động can thiệp trị liệu cho hợp phần Từ khóa: GDBVMT, kĩ ứng phó với thiên tai & BĐKH, trung tâm can thiệp sớm Mở đầu Theo phát báo cáo giám sát tồn cầu 2015 lí mà mục tiêu “Giáo dục cho người” (Education for all) “Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ giáo dục” không đạt mặt quốc tế vào năm 2015 nhiều học sinh khuyết tật (KT) khơng học Thậm chí, số quốc gia có đến 90% trẻ khuyết tật không đến trường Chính khuyết tật em làm gia tăng gấp đôi hội đứa trẻ khuyết tật không đến trường học Kể trẻ KT học thường em bị bỏ học đối mặt với phân biệt [1] Mặc dù tiếp cận giáo dục chưa phải rào cản trẻ KT Một rào cản hữu trẻ KT chưa tham gia không tiếp cận thông tin lên quan đến kiến thức môi trường bảo vệ môi trường (BVMT) kĩ tự bảo vệ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu (BĐKH) Một vấn đề toàn cầu BVMTvà giảm thiểu tác động BĐKH Ở nhiều quốc gia, vấn đề đưa vào nhà trường cho học sinh từ sớm bậc mầm non Ở Nhật Bản, giáo dục môi trường trọng tương tác trẻ với môi trường thông qua hoạt động ngày trẻ với vật, trò chơi tương tác chơi tự Trẻ em khuyến khích tham gia vào hoạt động BVMT diễn xung quanh nhấn mạnh vào kĩ xã hội từ thói quen đến thái độ [2] Ở Hàn Quốc, giáo viên trọng tổ chức GDMT cho trẻ thông qua hoạt động thử nghiệm quan sát, quan tâm nhiều đến việc tổ chức mơi trường góc cho trẻ thể tình yêu với thiên nhiên phát triển trẻ tình u với mơi trường thơng qua hoạt động khác Thông qua hoạt động này, trẻ trải nghiệm Ngày nhận bài: 22/7/2021 Ngày sửa bài: 20/8/2021 Ngày nhận đăng: 2/9/2021 Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hoàng Yến Địa e-mail: nhyen60@gmail.com 106 Giáo dục sớm bảo vệ môi trường kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu… thiên nhiên, cảm nhận mơi trường tự nhiên thân thiện xung quanh mình, ni dưỡng cho em xúc cảm tích cực thể khỏe mạnh, hạnh phúc [3] Phương pháp giáo dục Montesssori vận dụng triệt để Ý liệu pháp sư phạm với tiến trình GDĐB cho trẻ học qua cảm giác trải nghiệm với vật thật môi trường xung quanh trẻ [4] Ở VN, BVMT đưa vào nhà trường, tích hợp mơn học hoạt động ngồi từ lâu, bắt buộc Ở bậc học mầm non, Vụ GDMN có văn hướng dẫn GDBVMT sở GDMN [5] Chủ trương nhiều tác giả đề cập đến GDMT BVMT, khuyến khích cho trẻ trải nghiệm từ sớm Hồng Thị Phương [6], Trần Thị Thu Hịa & Hồng Cơng Dụng [7], Lương Thị Bình & cộng [8] Từ năm 2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường Bộ GD & ĐT triển khai xây dựng chương trình GD BVMT mang tính hệ thống từ bậc học MN đến THPT Tuy nhiên tiếc chương trình chưa đề cập bao gồm cho HS khuyết tật Nói cách khác, HSKT đứng ngồi chương trình GDBVMT BĐKH hình thức Trong năm, phải chứng kiến biết trận cuồng phong thiên nhiên tàn phá, đe dọa sống Trong hồn cảnh trẻ KT chịu rủi ro nhiều trẻ không KT gấp nhiều lần Vì vậy, cần đưa vấn đề GDBVMT BĐKH vào chương trình CTS cho trẻ KT từ sớm quan trọng rèn luyện cho em kĩ tự bảo vệ thân cố liên quan đến thiên tai BĐKH Trung tâm can thiệp sớm (TTCTS) nơi cung cấp dịch vụ đánh giá, phát hiện, can thiệp giáo dục cho trẻ em có vấn đề phát triển khuyết tật quan cảm giác Các TTCTS cịn có chương trình giáo dục làm việc với cha mẹ/ người chăm sóc cho trẻ Do đó, nơi phù hợp để đưa chương trình khung GDBVMT rèn luyện số kĩ thiết yếu giúp trẻ tự bảo vệ trước tàn phá thiên tai BĐKH Tuy nhiên cần nhận thức số đặc điểm đối tượng hoạt động TTCTS để xây dựng chương trình khả dụng thích hợp Các đặc điểm là: 1) Người cung cấp dịch vụ: cán đánh giá can thiệp, trị liệu; giáo viên (MN & GD ĐB), nhân viên 2) Người thụ hưởng dịch vụ: Trẻ KT cha mẹ/người chăm sóc trẻ 3) Các chương trình đánh giá can thiệp, trị liệu, PHCN tùy thuộc vào tính chuyên biệt/chuyên ngành nhu cầu can thiệp, điều kiện trẻ gia đình trẻ 4) Cơ sở vật chất TTCTS giống trường MN Sự khác biệt chỗ có thêm nhiều phịng nhỏ can thiệp cá nhân phịng đánh giá trẻ Vì sáng kiến mang tính ý tưởng mới đưa vào TTCTS nên cần có nghiên cứu thử nghiệm trước đưa chương trình vào thực Nội dung nghiên cứu 2.1 Nguyên tắc mục tiêu chương trình GDBVMT rèn luyện kĩ ứng phó với thiên tai, BĐKH cho trẻ khuyết tật TT can thiệp sớm Những ý tưởng khung chương trình GDBVMT rèn luyện kĩ ứng phó với thiên tai BĐKH phát triển tảng CT GDBVMT dành cho bậc học mầm non (1;2;3;4) Do tính chất đặc điểm riêng đặc thù trẻ KT TTCTS nên khung CT GDBVMT rèn luyện kĩ cho trẻ KT tuân theo nguyên tắc như: Xây dựng chuyên đề độc lập; Các vấn đề GDBVMT kĩ ứng phó xoay quanh môi trường gần gũi, thân thuộc ngày với em như: gia đình, TTCTS cộng đồng nơi gia đình em sinh sống; Đơn giản, rõ ràng, trực quan có tính ứng dụng cao; Từ gợi ý chuyên đề, GV xây dựng hoạt động phù hợp với dạng khuyết tật mức độ khuyết tật, độ tuổi đời tuổi trí tuệ em; Khuyến khích cha mẹ người chăm sóc trẻ tham gia Mục tiêu khung chương trình nhằm giúp cho em nhận biết mơi trường sống xung quanh bao gồm nhà mình, cộng đồng (làng, xã, phường, khu dân cư) TTCTS hay 107 Nguyễn Thị Hoàng Yến trường học, mối quan hệ nhiều chiều để có thái độ cách ứng xử đắn, có trách nhiệm với người với môi trường xung quanh em Các em rèn luyện số kĩ ứng phó với tình lũ lụt, động đất, nhiễm khói bụi, cháy rừng, sụt lở đất để giứ an tồn cho người xung quanh 2.2 Nội dung chương trình GDBVMT rèn luyện kĩ ứng phó với thiên tai BĐKH cho trẻ khuyết tật TT can thiệp sớm 2.2.1 Nội dung GDBVMT Nội dung GDBVMT bao gồm: 1) GD nhận thức MT vấn đề MTXQ: Hiểu biết thiên nhiên xung quanh em qua âm thanh, mùi vị, cỏ cây, hoa lá, côn trùng, động vật, thực vật, chim mng từ mơi trường gia đình, cộng đồng địa phương, sân chơi, ruộng đồng, bãi đất, công viên; Hiểu mối quan hệ phụ thuộc lẫn người thiên nhiên Những ăn, uống, thở mặc ngày có nguồn gốc từ thiên nhiên người tác động lại thiên nhiên 2) GD kĩ hành động BVMT: Sử dụng giác quan để quan sát MTXQ nhận thay đổi MT bao gồm thời tiết thay đổi theo mùa, đất, đá, nước, mưa; Tìm thấy liên kết, khác biệt vật xung quanh bày tỏ suy nghĩ theo cách phù hợp với mình: chuyển động thể, vẽ, ngôn ngữ…; Khám phá chất sống thông qua tương tác với nhiều loại thực vật, động vật; Đánh giá tầm quan trọng tài nguyên thiên nhiên môi trường cung cấp cho người giới hạn nó; Từ GD hành vi tiết kiệm nguồn tài nguyên (đất, nước, khơng khí, ánh sáng, thức ăn….); Trẻ thực giữ vệ sinh MT BVMT; Trẻ có hành vi ngăn chặn, lên án hành động tiêu cực người tàn phá thiên nhiên: phá rừng, xanh, lãng phí nước, điện, thức ăn…) 3) GD thái độ tích cực MT bao gồm: Phát triển cảm giác kết nối thông qua việc khám phá vật liệu tự nhiên, thăm dị xúc giác, chăm sóc động vật thực vật; Thúc đẩy ý thức đóng góp trồng hạt giống vườn rau, giấy tái chế, tắt đèn khỏi phòng; Tuân theo quy tắc thói quen có trách nhiệm hành động ảnh hưởng đến người khác môi trường; Thể ngạc nhiên thích thú khám phá MTXQ; Thể ý thức tôn trọng tự nhiên, MT thành phần MT; Tỏ thái độ phê phán với hành động làm hại động vật tổn hại đến MT (9) 2.2.2 Các kĩ cần rèn luyện cho trẻ để tự bảo vệ Các kĩ cần rèn luyện cho trẻ để tự bảo vệ bao gồm: 1) Nhóm kĩ phịng tránh động thực vật, thực phẩm bao gồm: nhận biết số loài động vật dễ gây nguy hiểm, số cây, hoa có gai, độc hại, hay thực phẩm bị hư hỏng Tránh tiếp xúc với động vật có biểu nguy hiểm; khơng chạm tay vào cây, hoa có gai; khơng ăn thực phẩm hỏng, thiu 2) Nhóm kĩ phịng tránh tình thế, địa điểm dễ gây nguy hiểm sông nước, lũ lụt, trơn trượt, lở đất, khói bụi, đồi núi cao, chướng ngại vật, cháy nổ 3) Nhóm kĩ sử dụng số đồ vật hay yêu cầu trợ giúp từ người lớn bao gồm: sử dụng áo phao, trang, giày chống trơn trượt, găng tay, mũ bảo hiểm Một số thông tin cá nhân gia đình, số điện thoại dùng trường hợp khẩn cấp (công an, cứu hỏa, cứu thương) cần nhớ Một số câu yêu cầu trợ giúp số tình Rèn luyện kĩ khơng đòi hỏi trẻ kĩ nhận biết thao tác xác tình khẩn cấp mà cịn khả kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh để xử lí tình 2.3 Phương pháp hình thức tổ chức để chuyển tải nội dung GDBVMT rèn luyện kĩ tự bảo vệ khỏi tác động thiên tai & BĐKH hoạt động trung tâm can thiệp sớm 2.3.1 Về phương pháp GDBVMT & rèn luyện kĩ tự bảo vệ khỏi tác động thiên tai BĐKH 108 Giáo dục sớm bảo vệ môi trường kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu… Như nói trên, TTCTS khơng phải trường học có chương trình, kế hoạch dạy học cố định theo ngày, tháng, học kì Vì vậy, nội dung gợi ý thực theo chương trình độc lập tích hợp vào hoạt động giáo dục can thiệp, trị liệu cho trẻ gia đình trẻ Các nội dung gợi ý sử dụng theo mức độ phát triển trẻ, theo dạng tật theo điều kiện nhân lực vật lực trung tâm Tuy nhiên, nhìn chung nội dung nên chuyển tải kết hợp phương pháp sau: Nhóm phương pháp trực quan: Bao gồm phương pháp cho trẻ quan sát (hành vi mẫu, vật thật) sử dụng nhiều tài liệu trực quan (tranh ảnh, video, mơ hình) Mục đích sử dụng nhóm phương pháp cung cấp cho trẻ kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm MT vấn đề MT gần gũi xung quanh, giúp em nhớ quy tắc ứng xử đắn với MT đồng thời kích thích tính tích cực nhận thức trẻ, tạo ấn tượng hình thành biểu tượng cho trẻ MT vấn đề MT Nhóm phương pháp dùng lời: Bao gồm phương pháp trò chuyện, hướng dẫn, giải thích, dẫn, kể chuyện, đọc thơ… Nhóm phương pháp sử dụng kết hợp với nhóm phương pháp trực quan với mục đích giúp trẻ hiểu rõ yếu tố MT, nguyên nhân dẫn đến vấn đề MT, vai trò người việc bảo MT Bên cạnh nhóm phương pháp này, dùng để khai thác kinh nghiệm trẻ MT vấn đề MT xung quanh, giúp xác hóa củng cố biểu tượng trẻ MTXQ Nhóm phương pháp thực hành, luyện tập: bao gồm phương pháp thí nghiệm, trị chơi, thực hành, trải nghiệm Nhóm phương pháp sử dụng nhằm giúp trẻ trực tiếp tham gia hoạt động, tương tác, sử dụng tất giác quan vào trình khám phá lĩnh hội tri thức; giúp trẻ tư duy, suy luận lí giải tượng xung quanh giúp tăng cường hứng thú cho trẻ với vấn đề MT, phát huy tính tích cực nhận thức trẻ (qua trò chơi) giúp trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm tích cực vận dụng kinh nghiệm có vào tình (qua thực hành, trải nghiệm) giúp trẻ có hội luyện tập, củng cố hành vi tích cực hoạt động sinh hoạt hàng ngày (lao động gia đình, cộng đồng trường hay TT) 2.3.2 Về hình thức tổ chức GDBVMT rèn luyện kĩ tự bảo vệ khỏi tác động thiên tai BĐKH Hoạt động nhóm: Đây hoạt động trị liệu tương đối phổ biến TTCTS hội tốt để tích hợp nội dung GDBVMT rèn luyện kĩ tự bảo vệ cho trẻ Trong đó, hoạt động vui chơi (trong nhà & ngồi trời) chiếm ưu Việc tham gia hoạt động vui chơi với nhóm trẻ ngồi mục đích mang tính trị liệu, cịn hội tốt để trẻ trải nghiệm cảm xúc thân, vận dụng kinh nghiệm khả để giải tình “chơi mà thực” hoạt động, từ giúp trẻ hình thành kĩ hành vi BVMT tự bảo vệ an toàn thân Một số loại hình chơi vận dụng như: Chơi lắp ghép-xây dựng (hướng đến xây dựng nhà em, thành phố em, công viên xanh - - đẹp); chơi đóng vai (nhân viên dọn vệ sinh, thu gom rác, chăm sóc xanh chăm sóc thú vật…); chơi đóng kịch; chơi góc học tập (tìm hiểu MT, tượng thiên nhiên, phân biệt hành vi - sai, tốt - xấu MT; chơii dân gian (về tượng tự nhiên, hành động người với MT sống); Chơi góc nghệ thuật (trẻ thiết kế, vẽ, nặn, xé, dán); chơi góc thiên nhiên (nhận biết cỏ, vật, tượng tránh trú mưa, lụt lội, bão…); Chơi ngồi trời (trải nghiệm nóng-lạnh thời tiết, phát biến đổi thời tiết, khói bụi…); Hoạt động tự phục vụ (trẻ rèn luyện hoạt động tự phục vụ để qua GD trẻ biết giữ gìn thân MT XQ sẽ, biết tiết kiệm nước thực phẩm, khơng vứt rác bừa bãi; Ngồi cần khuyến khích phụ huynh rèn luyện cho trẻ tham gia vào hoạt động lao động đơn giản ngày nhà dọn dẹp góc học tập, giường ngủ nhà ngăn nắp, đẹp; Tạo cho thói quen tự thu dọn đồ chơi, chuẩn bị bàn ăn cho nhà, lau chùi bàn ăn, đồ chơi, chăm sóc vật ni… 109 Nguyễn Thị Hồng Yến Hoạt động cá nhân: Rất nhiều hoạt động trẻ TTCTS tiết học trị liệu cá nhân Đây hội tốt để lồng ghép việc rèn luyện kĩ tự bảo vệ cho trẻ hình thành biểu tượng mẫu hành động qua quan sát, bắt chước ghi nhớ, thực hành động theo mẫu luyện tập thường xuyên để thành phản xạ ứng phó tình cụ thể luyện tập Tiết cá nhân giúp cho GV định dạy/ rèn luyện kĩ cho trẻ theo khả năng, dạng tật phương thức giao tiếp cá nhân trẻ Kết luận Trên ý tưởng ban đầu gợi ý đưa nội dung GDBVMT kĩ ứng phó với thiên tai BĐKH cho trẻ KT TTCTS Việc đưa CT vào thực cần chuẩn bị số điều kiện sau: 1) Phát triển CT cho TTCTS: Tùy điều kiện cụ thể trẻ TTCTS mà xây dựng cho TT CT GDBVMT rèn luyện kĩ ứng phó cho trẻ phù hợp 2) Giáo viên hay nhân viên hỗ trợ TT cần tập huấn để trang bị đầy đủ kiến thức kĩ MT & GDBVMT; GV cần có đủ lực để phát triển CT GDBVMT phù hợp cho đối tượng, xác định kĩ phù hợp để rèn luyện cho trẻ, thân GV cần gương mẫu mực cho trẻ BVMT, thực hành tiết kiệm đảm bảo an toàn cho thân người xung quanh 3) Điều kiện MTGD sở vật chất TTCTS cần đáp ứng cách yêu cầu tổ chức môi trường cho trẻ trải nghiệm, thực hành an toàn hiệu Các đồ dùng, phương tiện, học liệu, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức hoạt động kích thích trẻ hứng thú nhận thức, tham gia vào môi trường cách tích cực, chủ động 4) Điều kiện phối hợp giáo dục phụ huynh TTCTS Phụ huynh cần đồng thuận với nhà trường áp dụng đưa CT vào nhà trường quan điểm, nội dung, phương pháp, cách thức thực phối hợp chặt chẽ với nhà trường trình GD-DH Phụ huynh cần tích cực tham gia trẻ vào hoạt động TT nhắc nhở công việc nhà cộng đồng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] EFA Global Monitoring Report 2015 Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges UNESCO [2] Preschool Education and Care in Japan, Bộ GD & ĐT, 2017 Chương trình Giáo dục Mầm non Nxb Giáo dục Việt Nam [3] Nguyễn Thị Hiền, 2014 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo-Kinh nghiệm Hàn quốc Việt Nam Tạp chí Giáo dục [4] Ngơ Hiểu Huy, 2019 Phương pháp giáo dục Montessori-Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0-6 tuổi Nxb Phụ nữ [5] Trần Thị Thu Hịa, Trần Cơng Dụng, 2014 Tài liệu tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non Nxb Giáo dục Việt Nam [6] Vụ GDMN, 2015 Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài ngun mơi trường biển đảo vào chương trình giáo dục mẫu giáo tuổi Nxb Giáo dục Việt Nam [7] Hồng Thị Phương, 2010 Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội [8] Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Hòa, Trần Thị Thanh, 2010 Hướng dẫn thực nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non Nxb Giáo dục Việt Nam [9] Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Qun, Phan Ngọc Anh, Chu Hồng Nhung, 2013 Hướng dẫn thực hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non Nxb Giáo dục Việt Nam 110 Giáo dục sớm bảo vệ mơi trường kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu… [10] Lê Thị Kim Anh, 2017 Các hình thức hoạt động trải nghiệmGiáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ MG 4-5 tuổi Tạp chí Giáo dục, 10/2017 ABSTRACT Early education on environmental protection and skills to respond to natural disaster and climate change for children disabilities at early intervention center Nguyen Thi Hoang Yen Faculty of Psychology-Pedagogy, National Academy of Educational Management The article poses an idea to ensure children's right to access to information, education on environmental protection (EPE) and skills to respond to natural disasters and climate change (CC) for children with disabilities from an early age through educational and therapeutic programs, rehabilitation at Early Intervention Centers The program will include main components: Component provides information about the surrounding environment and environmental protection education Component will be activities to practice some skills to respond to natural disasters and climate change This program will be built according to the suggested framework and developed in ways that are suitable for different types of disabilities to be highly applicable These are pictures, videos, braille, sign language for component and game activities, plays or situations integrated with intervention and therapy activities for component Keywords: environmental protection education (EPE), skills to respond to natural disasters & climate change, early Intervention Centers 111 ... hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non Nxb Giáo dục Việt Nam 110 Giáo dục sớm bảo vệ mơi trường kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu? ?? [10] Lê Thị Kim Anh, 2017 Các hình thức hoạt... luyện kĩ tự bảo vệ khỏi tác động thiên tai & BĐKH hoạt động trung tâm can thiệp sớm 2.3.1 Về phương pháp GDBVMT & rèn luyện kĩ tự bảo vệ khỏi tác động thiên tai BĐKH 108 Giáo dục sớm bảo vệ môi trường. . .Giáo dục sớm bảo vệ môi trường kĩ ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu? ?? thiên nhiên, cảm nhận môi trường tự nhiên thân thiện xung quanh mình, ni dưỡng cho em xúc cảm tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm, Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm