0

Nhận thức và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đến trẻ em khuyết tật: Tiếng nói từ cha mẹ của trẻ

11 4 0
  • Nhận thức và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đến trẻ em khuyết tật: Tiếng nói từ cha mẹ của trẻ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:38

Bài viết này phản ánh một phần kết quả của nghiên cứu về nhận thức và ứng phó của cha mẹ trẻ khuyết tật trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và ô nhiễm không khí (ONKK) đến trẻ. Một số phụ huynh đề xuất mong có được những công nghệ hỗ trợ, trong đó có các phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến thân thiện với TKT. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2021, Volume 66, Issue 4AB, pp 169-179 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0071 NHẬN THỨC VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ ĐẾN TRẺ EM KHUYẾT TẬT: TIẾNG NÓI TỪ CHA MẸ CỦA TRẺ Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt Bài viết phản ánh phần kết nghiên cứu nhận thức ứng phó cha mẹ trẻ khuyết tật trước tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) nhiễm khơng khí (ONKK) đến trẻ Nghiên cứu thực qua khảo sát hình thức vấn mẫu 87 cha mẹ trẻ, nhằm phản ánh phần tranh thực trạng vấn đề Kết cho thấy: 1) Cha mẹ TKT phần đơng có hiểu biết mức phổ thông với cảm quan cụ thể, có mối quan tâm đến vấn đề này; 2) Con em họ hầu hết chịu ảnh hưởng tiêu cực BĐKH ONKK, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, số ngày nghỉ học tăng cao hiệu tham gia học tập giảm sút; 3) Cha mẹ TKT hầu hết thể có hành động hướng đến bảo vệ môi trường bảo vệ em biện pháp thông thường Tuy nhiên, họ đến sáng kiến công nghệ hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật Một số phụ huynh đề xuất mong có cơng nghệ hỗ trợ, có phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến thân thiện với TKT Từ khóa: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng, cha mẹ trẻ khuyết tật, nhận thức, ứng phó Mở đầu Biến đổi khí hậu (BĐKH) nhiễm khơng khí (ONKK) vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia, thuộc vào chủ đề nghị thường xuyên Liên Hiệp Quốc [1], [2] Việt Nam số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, với ghi nhận 50 năm qua nhiệt độ trung bình tăng 0,50C/năm, nước biển dâng 2,8 mm/năm, nhiều vùng khô hạn nhiều vùng khác lượng mưa tăng 20% vào mùa lũ lụt [3; 7-15] Chính phủ chủ động xây dựng chương trình hành động quốc gia thích nghi ứng phó với biến đổi khí hậu [4] Trong BĐKH khơng ngừng tác động tiêu cực nhận thấy rõ qua hàng thập kỉ, vấn đề ONKK lại tác động tiêu cực cách trực tiếp ngày lên sức khỏe cộng đồng Theo Tổ chức Y tế giới, năm giới có đến triệu người chết sớm liên quan đến nhiễm khơng khí [5] Việt Nam nước phát triển nỗ lực q trình cơng nghiệp hóa, mà hệ không mong muốn ô nhiễm môi trường nói chung ONKK nói riêng Năm 2020, số 106 quốc gia quan trắc số chất lượng khơng khí (AQI) theo thời gian thực, Việt Nam đứng thứ 21 mức độ nhiễm khơng khí, với nồng độ bụi mịn PM 2.5 trung bình cao cấp lần mức khuyến cáo tiếp xúc Tổ chức Y tế giới [6] Ngày nhận bài: 22/7/2021 Ngày sửa bài: 20/8/2021 Ngày nhận đăng: 2/9/2021 Tác giả liên hệ: Bùi Thế Hợp Địa e-mail: bthop@hnue.edu.vn 169 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh Trẻ em khuyết tật (TEKT) nhóm xã hội yếu thế, chịu nhiều tác động tiêu cực BĐKH ONKK trực tiếp gián tiếp Vấn đề dần minh chứng nhiều báo cáo nghiên cứu rộng khắp giới Báo của Chương trình mơi trường Liên Hiệp Quốc năm 2019 tác động không cân xứng biến đổi khí hậu đến nhóm người khuyết tật, có TEKT, gồm: 1) Hạn chế tiếp cận tri thức, nguồn lực, dịch vụ để ứng phó cách hiệu trước thay đổi môi trường; 2) Tình trạng khuyết tật khiến cho dễ bị tổn thương trước điều kiện thời tiết cực đoan, tình trạng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, trước bệnh truyền nhiễm; 3) Gặp nhiều khó khăn phải sơ tán di cư [7] Nghiên cứu Kett, Cole1 cộng (2018) khảo sát mẫu 100 người 28 nước thuộc châu lục Á, Phi, Âu, Mĩ, Úc cho thấy thống nhận định người khuyết tật, bao gồm TEKT, người cực nghèo nhóm xã hội dễ bị tổn thương số 11 nhóm người yếu trước tác động biến đổi khí hậu [8; 23] Nghiên cứu Emerson, Robertson, Hatton, Baines năm 2018 mẫu 18000 trẻ em nước Anh sinh từ năm 2000 đến 2002 cho thấy vùng có mức độ ONKK cao tỉ lệ trẻ khuyết tật trí tuệ đơng hẳn Theo đó, so với vùng khơng khí lành vùng nhiễm dầu diesel có tỉ lệ trẻ khuyết tật trí tuệ cao 33%, vùng có nồng độ cao khí NO2 có tỉ lệ cao 30%, vùng nồng độ cao khí CO có tỉ lệ cao 30%, vùng có nồng độ cao khí SO2 có tỉ lệ cao 17% [9] Thêm nữa, có nhiều nghiên cứu gần ảnh hưởng tiêu cực ONKK đến nhận thức học tập trẻ em, có trẻ khuyết tật (TKT) Chẳng hạn, nghiên cứu Schikowski Altug (2020) tổng quan hàng loạt cơng trình công bố minh chứng ảnh hưởng ONKK làm suy giảm khiếm khuyết nhận thức [10] Hoặc như, nghiên cứu Wargocki, Porras-Salazar, Contreras-Espinoza (2019) mối quan hệ nhiệt độ phòng học thành tích học tập, qua thực nghiệm cho kết giảm nhiệt độ phòng học từ 300C xuống 200C mức độ hồn thành nhiệm vụ học tập tăng lên 20% [11] Như vậy, có nhiều chứng nghiên cứu trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực BĐKH & ONKK đến TEKT nói chung hiệu hoạt động học tập em nói riêng Trong giới có nhiều nghiên cứu hưởng tiêu cực BĐKH & ONKK đến TEKT vừa trình bày trên, Chính phủ Việt nam có chương trình hành động quốc gia ứng phó với BĐKH ONKK [4], [12]; chưa có nghiên cứu tương tự nước, chưa có chương trình hành động ứng phó quan tâm mức đến nhóm TEKT nước ta Một phần, có lẽ thiếu diễn đàn tiếng nói em, tiếng nói cha mẹ hay người đại diện cho em vấn đề này, đến nhà hoạch định sách; giả, thiếu nghiên cứu nước đủ sức thuyết phục bên liên đới để quan tâm đến vấn đề tầm mức cộng đồng Bài viết góp phần phản ánh vấn đề, từ tiếng nói cha mẹ trẻ khuyết tật, thơng qua kết nghiên cứu vấn Đây phần kết nghiên cứu khảo sát thực trạng sáng kiến giảm thiểu ảnh hưởng BĐKH – ONKK trẻ em khuyết tật giáo dục, nhóm nghiên cứu Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực với hợp tác hỗ trợ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Việt Nam Nội dung nghiên cứu 2.1 Thiết kế nghiên cứu triển khai Theo kế hoạch nghiên cứu chung, khảo sát thực từ tháng đến tháng năm 2021 mẫu 90 phụ huynh TKT tỉnh/thành thuộc miền Việt Nam, gồm: 1) Hà Nội; 2) Quảng Bình; 3) Tp Hồ Chí Minh, nơi 30 người Mục tiêu nghiên cứu khảo sát nhằm phản ánh tranh thực tế nội dung: 1) Nhận thức, thái độ hành động cha mẹ TKT trước vấn đề BĐKH ONKK; 2) Thực trạng ảnh hưởng BĐKH ONKK gia đình TKT, sức khỏe tình trạng khuyết tật trẻ, với hoạt động học tập 170 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí… trẻ; 3) Sáng kiến đề xuất cha mẹ TKT giải pháp cơng nghệ ứng phó với ảnh hưởng BĐKH ONKK Ba nội dung nghiên cứu thực qua hình thức vấn, với câu hỏi mô tả Bảng 1, với phần thơng tin cá nhân người trả lời vấn Bảng Câu hỏi vấn cha mẹ TKT Thứ tự Nội dung câu hỏi Ơng/Bà cho biết số thông tin cháu khuyết tật (dạng mức độ khuyết tật, thời gian phát khuyết tật, tình hình can thiệp, giáo dục) Ơng/Bà có quan tâm đến mức độ đến tình trạng BĐKH & ONKK nay? Vì sao? Ơng/bà hiểu BĐKH & ONKK? Ở địa phương Ơng/Bà, tình trạng BĐKH ONKK biểu nào? Ơng/Bà nhận thấy tình trạng BĐKH & ONKK có tác động đến đời sống, cơng việc thu nhập gia đình mình? Ơng/Bà nhận thấy tình trạng BĐKH & ONKK có tác động đến sức khỏe, tình trạng khuyết tật mình? Ơng/Bà nhận thấy tình trạng BĐKH & ONKK có tác động đến việc học/hoạt động học tập mình? Ơng/Bà làm tình trạng BĐKH & ONKK tác động tiêu cực đến em khuyết tật mình? Ơng/Bà có biết sáng kiến, đặc biệt liên quan đến ứng dụng công nghệ/công nghệ thông tin nhằm ứng phó tác động tiêu cực BĐKH & ONKK đến TEKT giáo dục? Vui lòng làm rõ có Ơng/Bà có sáng kiến đề xuất để thời gian tới ứng phó hiệu trước tác động tiêu cực BĐKH & ONKK đến sức khỏe việc học tập mình? Thực tế triển khai, có 87 cha mẹ TKT đồng ý trả lời vấn qua hình thức trả lời (tự điền, viết câu trả lời) vào phiếu hỏi vấn, trả lời trực tiếp (bằng lời) câu hỏi để người vấn ghi vào phiếu Thông tin chi tiết cấu mẫu khảo sát vấn triển khai thể Bảng Bảng Cơ cấu nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật vấn (n=87) Cơ cấu Địa phương Giới tính Độ tuổi Số lượng Tỉ lệ % Hà Nội 28 32,18 Quảng Bình 30 34,48 Tp Hồ Chí Minh 29 33,33 Nữ 49 56,32 Nam 38 43,67 Khác 0 Không muốn đề cập 0 < 30 tuổi 35 42,52 42 48,27 30 – 40 tuổi 171 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh Dân tộc Khuyết tật hay không? 41 – 50 tuổi 8,04 > 50 tuổi 3,44 Kinh 87 100 DT thiểu số 0 Khuyết tật 0 Không khuyết tật 87 100 Khiếm thính 14 16,09 5,74 31 35,63 Khuyết tật ngôn ngữ 8,04 Khuyết tật vận động 8,04 Rối loạn phổ tự kỉ 8,04 Khuyết tật học tập 5,74 Rối loạn ADHD 4,59 Tật khác 8,04 Mầm non 28 32,18 Tiểu học 52 59,77 Trung học sở 8,04 Trung học phổ thơng 0 Hịa nhập 29 33,33 Hội nhập 9,19 Chuyên biệt 47 54,02 Dạng tật trẻ (con Khiếm thị người vấn) Khuyết tật trí tuệ Cấp học trẻ Hình thức giáo dục trẻ Với phiếu vấn thu được, nhập mã phiếu theo địa phương 28 phiếu trả lời vấn từ cha mẹ TKT Hà Nội ghi mã từ HNPH01 đến HNPH28 Tương tự, 30 phiếu thu từ Quảng Bình đánh mã từ QBPH01 đến QBPH30; 29 phiếu từ Tp Hồ Chí Minh đánh mã phiếu từ SGPH01 đến SGPH29 Sau ghi mã toàn phiếu vấn thu thập được, phiếu nhập liệu vào phần mềm Excel Các thông tin cá nhân người trả lời phiếu câu hỏi lựa chọn điền ngắn xác thơng tin, thơng tin phản ánh Bảng 2, thơng tin tình hình phụ huynh tập huấn BĐKH ONKK, liệu trả lời nguồn thông tin phụ huynh tiếp cận liên quan đến chủ đề vừa nêu, xử lí định lượng theo cách đơn giản: đếm số lượng tính tỉ lệ phần trăm (xem Bảng & Bảng 3) Trong số câu hỏi vấn (xem Bảng 1), câu hỏi nhằm kiểm chứng lại thông tin TKT mà cha mẹ trẻ khai phần thông tin cá nhân, cách để bắt đầu vấn tự nhiên Các câu hỏi lại xử lí theo cách lập bảng câu trả lời dựa vào ý cốt lõi, đồng thời ý kiến xếp theo thứ tự a, b, c, tương ứng từ mức độ phổ biến (nhiều người phát biểu giống nhất) đến phổ biến Thêm nữa, phân tích bảng vừa nêu, ý kiến phổ biến nhất, phổ biến ý kiến đáng ý cho số câu hỏi, dẫn lại nguyên văn Một số phụ huynh không trả lời số câu hỏi, đó, mẫu khảo sát nội dung bị trừ số lượng tương ứng số người khơng trả lời 172 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí… 2.2 Kết khảo sát – vấn 2.2.1 Nhận thức thái độ cha mẹ TKT vấn đề BĐKH & ONKK Bảng Tình hình cha mẹ TKT tiếp cận thông tin BĐKH & ONKK (n=87) Thực trạng tiếp cận thông tin BĐKH & ONKK Số lượng Tỉ lệ % 2,29 2,29 Chưa tập huấn BĐKH 85 97,71 Chưa tập huấn ONKK 85 97,71 Nguồn thông Tự tìm hiểu Internet tin tiếp cận Nghe/xem phát thanh, truyền hình 39 44,83 68 78,16 Tự đọc sách, báo 17 19,54 Được tập huấn 2,29 Đã qua tập Đã tập huấn BĐKH huấn hay chưa? Đã tập huấn ONKK Chủ đề BĐKH ONKK thuộc vấn đề truyền thông thường xuyên theo nhiều đường, kênh nguồn khác Việc cá nhân tập huấn tiếp cận thơng tin có tác động đến nhận thức, thái độ hành động họ Trong số 87 phụ huynh hỏi, có người (2,29%) tập huấn BĐKH & ONNK Phần đơng cịn lại tiếp cận thơng tin qua nhiều số nguồn nghe, xem phát thanh, truyền hình; tự tìm hiểu internet; tự đọc sách, báo (xem Bảng 3) Bảng Hiểu biết cha mẹ TKT khái niệm BĐKH nhận biết thực trạng BĐKH địa phương (n=87) Ông/Bà hiểu BĐKH? Biểu BĐKH địa phương Ơng/Bà nào? (a) Trời nóng, nắng gắt trước; phải dùng điều hòa, quạt nhiều hơn; (b) Mưa bão, lũ lụt thất thường nặng nề trước; (c) Triều cường xâm nhập mặn thường xuyên trước, ảnh hưởng đến lại, sinh kế nguồn nước sinh hoạt; (d) Tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô trầm trọng trước; (e) Sự thay đổi dịng chảy sơng, sạt lở chỗ đất canh tác; (f) Chưa nhận thấy rõ (a) Là nóng lên tồn cầu, nước biển dâng; (b) Các tượng thời tiết cực đoan bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường xảy thường xuyên hơn; (c) Là thay đổi thành phần bầu khí tồn cầu người thiên nhiên tác động; (d) Sự thay đổi trạng thái trung bình khí hậu diễn thời gian hàng thập kỉ, tác động (theo hướng xấu đi) đến bầu khơng khí, nước, đất đai, sinh vật; (e) Tôi không hiểu Hiểu biết cha mẹ TKT khái niệm BĐKH, nhận biết thực trạng vấn đề địa phương họ phản ánh tập trung Bảng Theo đó, cách hiểu phổ biến họ BĐKH tượng nóng lên tồn cầu mực nước biển tăng Câu trả lời phổ biến biểu BĐKH địa phương trời nóng, nắng gắt trước phải dùng điều hòa, quạt điện nhiều Câu trả lời phổ biến nhất, xuất số phụ huynh hỏi, cho họ không hiểu chưa nhận thấy rõ biểu BĐKH địa phương Cách hiểu khái niệm BĐKH kiểu khái quát, thay đổi trạng thái trung bình khí hậu diễn thời gian hàng thập kỉ, tác động (theo hướng xấu đi) đến bầu khơng khí, nước, đất đai, sinh vật không phổ biến trả lời phụ huynh, thấy số người 173 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh hỏi Câu trả lời biểu BĐKH địa phương, ngồi câu trả lời phổ biến trời nóng, nắng gắt trước phải dùng điều hòa, quạt điện nhiều thấy phụ huynh địa phương, ý trả lời khác phản ánh vấn đề mang tính địa phương rõ rệt Trong hầu hết cha mẹ TKT Quảng Bình số Hà Nội phản ánh tình trạng mưa bão, lũ lụt thất thường nặng nề trước; đa số ý kiến cha mẹ TKT Tp Hồ Chí Minh phàn nàn tình trạng triều cường xâm nhập mặn Ít phổ biến ý kiến vừa nêu phản ánh tình trạng hạn hán trầm trọng trước ý kiến thay đổi dịng chảy sơng gây sạt lở đất đất canh tác Hiểu biết cha mẹ TKT khái niệm ONKK, nhận biết thực trạng vấn đề địa phương họ phản ánh tập trung Bảng Tương tự chủ đề BĐKH, câu trả lời mang tính cảm quan cụ thể khái niệm ONKK thấy phổ biến nhất, khơng khí khơng cịn lành có nhiều khói, bụi bẩn, mùi hơi, khí lạ, độc Và, câu trả lời phổ biến biểu ONKK địa phương tình trạng q nhiều bụi, khói từ cơng trình xây dựng, xe cộ, ô nhiễm mùi từ rác thải từ công xưởng, khu sản xuất- chế biến Cũng có trường hợp ý kiến nói khơng hiểu rõ khái niệm không để ý Đáng ý, không phổ biến, ý kiến phát biểu khái niệm ONKK khoa học đề cập đến số nhiễm khơng khí AQI vấn đề nồng độ bụi mịn PM2.5 PM10 Có giống nhiều ý kiến phản ánh tình trạng nhiễm bụi, khói Hà Nội Tp HCM trình xây dựng, sản xuất – chế biến phương tiện giao thông; đó, có ý kiến phản ánh tình trạng đốt rơm rạ ngày mùa gây tượng mù quang khó thở Bảng Hiểu biết cha mẹ TKT khái niệm ONKK nhận biết thực trạng ONKK địa phương (n=87) Ông/Bà hiểu ONKK? Biểu ONKK địa phương Ông/Bà nào? (a) Quá nhiều bụi, khói từ cơng trình xây dựng, xe cộ, nhiễm mùi từ rác thải từ công xưởng, khu sản xuất- chế biến; (b) Khói, bụi ngày nhiều, ngày phủ kín khắp nơi, trời khơng cịn xanh trước; (c) Nhiều bụi, khói từ cơng trình xây dựng, xe cộ, xưởng sản xuất, đơi từ khói đốt rơm rạ bay vào thành phố gây khó thở, mù mịt (d) Địa phương tơi khơng khí chưa bị nhiễm, trừ nơi tập trung rác thải chỗ gần đường lớn, chợ, cơng trình xây dựng (e) Tơi khơng để ý (a) Khơng khí khơng cịn lành có nhiều khói, bụi bẩn, mùi hơi, khí lạ, độc; (b) Sự thay đổi thành phần khơng khí chủ yếu khói, bụi, nhiễm mùi; (c) Sự thay đổi thành phần khơng khí, chủ yếu khói, bụi, khí lạ, có tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu gây bệnh cho người, vật nuôi, trồng; (d) Chất lượng khơng khí kém, số AQI mức cao, nhiều bụi, gồm bụi mịn PM 2.5, PM10 khói khí độc hại, làm giảm tầm nhìn, nhiễm mùi, gây biến đổi khí hậu tác nhân gây bệnh; (e) Tôi không hiểu rõ Các ý kiến phụ huynh TKT mức độ quan tâm đến vấn đề BĐKH ONKK, lời giải thích ngắn cho mức độ quan tâm họ phản ánh tập trung Bảng Trong số 87 phụ huynh, có 85 người trả lời cho câu hỏi mức độ quan tâm đến tình trạng BĐKH & ONKK Câu trả lời phổ biến họ ‘tơi có quan tâm’ (68 ý kiến) với lời giải thích ‘BĐKH & ONKK gây ảnh hưởng tiêu cực đến sống sức khỏe’ Chỉ có ý kiến nói chưa quan tâm, với giải thích chưa biết đến vấn đề Ý kiến không phổ biến 174 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí… lắm, thấy 13 phụ huynh nói họ quan tâm lo ngại BĐKH & ONKK có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sống ngày Bảng Thái độ/mức độ quan tâm cha mẹ TKT đến tình trạng BĐKH ONKK (n=85) Ông/Bà quan tâm mức độ đến tình trạng BĐKH & ONKK? a) b) c) ngại d) Tơi có quan tâm Tơi có để ý Tơi quan tâm lo Tơi chưa quan tâm Lí mức độ quan tâm đó? (a) Vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến sống sức khỏe; (b) Ảnh hưởng đến môi trường sống (c) Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sống ngày (d) Tôi đến (vấn đề này) 2.2.2 Ảnh hưởng BĐKH ONKK gia đình TKT, với sức khỏe hoạt động Nếu câu hỏi trả lời nhận thức thái độ vừa trình bày phân tích phản ánh hiểu biết mối quan tâm phụ huynh vấn đề BĐKH ONKK phạm vi rộng, tầm mức cộng đồng, câu hỏi trả lời ảnh hưởng đến gia đình em khuyết tật họ tầm mức cụ thể sát hợp với trường hợp Độ dài câu trả lời phụ huynh hầu hết phiếu vấn phần tăng lên rõ rệt Những ‘câu chuyện’ riêng khác nhau, cốt lõi hệ có nhiều trường hợp giống Kết tổng hợp xếp mức độ phổ biến ý kiến phản ánh trình bày Bảng Bảng Đánh giá cha mẹ TKT tác động BĐKH & ONKK đến đời sống thu nhập gia đình, đến sức khỏe học tập trẻ (n=87) BĐKH & ONKK có tác động đến đời sống thu nhập gia đình Ơng/Bà? BĐKH & ONKK có tác động đến sức khỏe tình trạng khuyết tật Ơng/Bà? BĐKH & ONKK có tác động đến việc học tập cháu? (a) Trở nên dễ mệt mỏi, ốm đau nên ảnh hưởng công việc; (b) Sức khỏe giảm, hay ốm đau, công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm sút; (c) Nóng nực khói bụi khiến khó bán hàng hơn, thu nhập giảm sút; (d) Triều cường thường xuyên gây ngập úng, ô nhiễm, ảnh hưởng lại sinh hoạt hàng ngày; (e) Lũ lụt bất thường sạt lở đất gây thiệt hại kinh tế gia đình (f) Gia đình tơi chưa bị ảnh hưởng rõ rệt (a) Cháu dễ bị mệt mỏi, hay ốm vặt thời tiết thất thường khơng khí ngột ngạt; (b) Cháu dễ mắc bệnh đường hô hấp; dễ cáu gắt, tăng động trở trời; (c) Cháu hay phải thăm khám bệnh viện hơn; (d) Cháu hay tăng động, biếng ăn quấy khóc, khó ngủ; (e) Cháu nhạy cảm với thời tiết ô nhiễm mơi trường; dễ bị ho, khó thở; (f) Cháu dễ nóng, dễ lên động kinh thời tiết thay đổi khó chịu (a) Cháu mau mệt mỏi học tập tham gia hoạt động trường, lớp; (b) Cháu mau mệt mỏi, thiếu tập trung học; (c) Cháu hay phải nghỉ học ốm, mệt; (d) Cháu dễ bị mệt mỏi, lười học thụ động hơn; (e) Số ngày nghỉ học cháu tăng lên kết học tập giảm sút; (f) Cháu tham gia hoạt động ngồi trời bạn (g) Cháu ngồi xe lăn nên hay phải nghỉ học ngày đường ngập 175 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh Trả lời câu hỏi tác động BĐKH “Những ngày thời tiết thất thường, khơng khí ONKK đời sống thu nhập ngột ngạt khiến hay bị ốm Tơi phải gia đình mình, phổ biến ý kiến phụ nghỉ làm; chồng hay phải xin nhà huynh phản ánh họ trở nên dễ mệt chăm sóc gia đình Những ngày thế, công mỏi, ốm đau làm ảnh hưởng công việc việc bị gián đoạn, lại phí Ít phổ biến ý kiến gia đình họ nhiều hơn” – Ý kiến phụ huynh mã phiếu chưa bị ảnh hưởng rõ rệt Sự ảnh hưởng HNPH05 tiêu cực đến sức khỏe, công việc thu “Gia đình tơi từ nhiều năm bán hàng ăn vỉa nhập gia đình trẻ khuyết tật hè Những năm gần đây, nóng nực khói bụi phản ánh qua nhiều câu chuyện khác nhau, ngày nhiều, khách trước, thu nhập với hệ tương tự Thêm giảm sút” – Phụ huynh mã phiếu SGPH18 nữa, có số ý kiến phụ huynh Quảng Bình phản ánh gia đình họ chịu hậu lũ lụt nặng nề bất thường năm gần BĐKH ONKK mặt tác động gián tiếp đến TEKT, thông qua đời sống thu nhập gia đình em trình bày phân tích Mặt khác, em chịu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tình trạng khuyết tật hoạt động học tập “Bé nhà nhạy cảm với thời tiết nhiễm Về ảnh hưởng đến sức khỏe môi trường; dễ bị ho, khó thở” – Phụ huynh mã trẻ, phổ biến ý kiến phụ huynh phản ánh trẻ dễ bị mệt mỏi, hay phiếu HNPH03 “Cháu nhà bị động kinh Cháu hay nóng dễ ốm vặt thời tiết thất thường lên thời tiết thay đổi khó chịu” – Phụ huynh khơng khí ngột ngạt; cá biệt, có ý kiến phụ huynh phản ánh mã phiếu QBPH26 “Cơ giáo nói tơi hay mệt mỏi, khơng tập trung hay lên động kinh thời học, ngày nắng nóng” –Phụ tiết thay đổi khó chịu Về ảnh hưởng hoạt động học tập trẻ, phổ huynh mã phiếu SGPH21 biến phản ánh phụ huynh “Đợt mưa lụt năm nay, tơi phải nghỉ học suốt tình trạng trẻ mau mệt mỏi học Trước đó, cháu thường xuyên nghỉ học tập tham gia hoạt động phải khám bác sĩ” – Phụ huynh mã phiếu trường, lớp; cá biệt, có ý kiến phản QBPH11 ánh trường hợp họ ngồi xe lăn nên “Con ngồi xe lăn Những ngày triều cường, ngày triều cường, đường ngập đường sá ngập nước hay phải nghỉ học” - Phụ nước hay phải nghỉ học huynh mã phiếu SGPH19 Như thế, có số gia đình TKT không bị ảnh hưởng rõ rệt động BĐKH ONKK đến TKT dường không bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến sức khỏe hoạt động học tập em phản ánh tất 87 trường hợp phụ huynh vấn 2.2.3 Hành động sáng kiến, đề xuất ứng phó với tác động BĐKH & ONKK Bảng Hành động cha mẹ TKT ứng phó tác động BĐKH ONKK (n=86) Ơng/Bà làm BĐKH & ONKK tác động tiêu cực tới em khuyết tật? (n=86) (e) Chú ý việc bảo vệ sức khỏe cho con, hạn (a) Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, mặc áo chống nắng chế ngồi ngày thời tiết xấu chất lượng khơng khí kém; đeo trang đường; (f) Chú ý đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, cho (b) Giữ vệ sinh chung, không trẻ ăn nhiều rau xanh, hoa bổ sung khoáng xả rác bừa bãi, trồng thêm xanh, chất; hướng dẫn trẻ tự bảo vệ; Giúp trẻ làm quen, thích nghi dần với điều (c) Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho (g) 176 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí… trẻ hạn chế cho cháu đường; (d) Cố gắng giữ gìn vệ sinh chung, nhắc nhở người khơng xả rác bừa bãi trồng thêm xanh kiện thời tiết thay đổi; (h) Lắp đặt điều hòa hệ thống lọc khí phịng con; (i) Tơi khơng biết; (j) Chuẩn bị sẵn thuốc dự phịng cho trẻ đến lớp Có 86 phụ huynh trả lời cho câu hỏi họ làm để ứng phó tác động BĐKH & ONKK Các ý kiến hành động phụ huynh đa dạng, tổng hợp thành 10 kiểu ý kiến, xếp theo mức độ phổ biến Bảng Phổ biến ý kiến hành động giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, mặc áo chống nắng đeo trang đường Ít phổ biến ý kiến trường hợp phụ huynh nêu ln chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng cho trẻ đến lớp Chiều hướng hành động phổ biến biện pháp thể ý thức cộng đồng không xả rác bừa bãi trồng xanh kết hợp với tự bảo vệ cá nhân theo cách thông thường đeo trang đường thấy Kiểu hành động túy mamg tính cá nhân/gia đình kiểu lắp đặt điều hòa hệ thống lọc khí phịng phổ biến câu trả lời phụ huynh Bảng Sáng kiến cơng nghệ đề xuất ứng phó tác động BĐKH ONKK (n=85) Ơng/Bà có biết sáng kiến, đặc biệt liên quan đến ứng dụng công nghệ/CNTT nhằm ứng phó tác động tiêu cực BĐKH & ONKK đến TEKT giáo dục? Ơng/Bà có sáng kiến đề xuất để thời gian tới ứng phó hiệu trước tác động tiêu cực BĐKH & ONKK đến sức khỏe việc học tập mình? (a) Tơi khơng biết; (b) Sử dụng máy lọc khơng khí; (c) Có số clips dạy học trẻ khiếm thính mạng Internet (a) Khơng; (b) Mong có thêm phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến dễ tiếp cận cho trẻ khuyết tật; (c) Mong phịng học trường có máy điều hịa thêm máy lọc khơng khí Trong tồn liệu vấn cha mẹ TKT tập hợp, phần nội dung câu trả lời sáng kiến cơng nghệ ứng phó với BĐKH & ONKK mà phụ huynh biết, với đê xuất họ, tập liệu ‘nghèo nàn nhất’ Câu trả lời tơi khơng biết khơng có sáng kiến hay đề xuất phổ biến Có ý kiến phụ huynh nêu họ có biết máy lọc khơng khí, phụ huynh trẻ khiếm thính phản ánh họ biết số clips dạy học sinh khiếm thính mạng số phụ huynh vấn có đề xuất mong có thêm phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến cho TKT (xem Bảng 9) 2.3 Thảo luận Kết khảo sát – vấn nhận thức thái độ cha mẹ TKT vấn đề BĐKH ONKK tỏ rõ đại đa số người vấn ý thức vấn đề, nhận biểu vấn đề địa phương có quan tâm đến ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe đời sống cộng đồng Các phát biểu phụ huynh vấn đề phổ biến mang tính cảm quan cụ thể tính khái quát khoa học Tính đa dạng nhận thức thái độ phụ huynh vấn đề thể hiện, có số trả lời không quan tâm; số khác trả lời khoa học thể mức độ quan tâm đến vấn đề Dữ liệu khảo sát – vấn ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp BĐKH ONKK đến TEKT thực phong phú đáng ý Tất phụ huynh vấn trả lời có nhiều câu chuyện riêng cho câu hỏi phần Kết phân tích tỏ rõ phần đơng gia đình TKT chịu ảnh hưởng tiêu cực mức độ khác thu nhập đời 177 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu Trần Tuyết Anh sống Đặc biệt, TKT hầu hết dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe thời tiết bất thường khơng khí nhiễm Hoạt động học tập em chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, với số phải nghỉ học tăng lên và/hoặc hiệu học tập giảm sút Dữ liệu phù hợp với nghiên cứu báo cáo quốc tế, TEKT nhóm dễ bị tổn thương trước tác động BĐKH ONKK [8], [10], [11] Dữ liệu vấn tỏ rõ phần đơng phụ huynh TKT có hành động tích cực ứng phó với tác động BĐKH & ONKK Tuy thế, hành động phổ biến có ý thức chung bảo vệ môi trường biện pháp bảo vệ thơng thường Hầu chưa có hành động sáng kiến công nghệ hỗ trợ học tập đặc thù cho TKT Khảo sát này, nhiên, quy mô nhỏ, với 87 phụ huynh TKT vấn Các tác động BĐKH ONKK đến TEKT chưa phân tích định lượng, chưa nghiên cứu sâu theo trường hợp để rõ phần tác động cộng hưởng riêng vấn đề, yếu tố Đây hạn chế nghiên cứu Kết luận Qua phân tích kết khảo sát vấn 87 cha mẹ TKT thực trạng ảnh hưởng BĐKH ONKK đến TEKT giáo dục, cho phép rút số kết luận: 1) Phụ huynh TKT phần đơng có hiểu biết mức phổ thơng với cảm quan cụ thể BĐKH ONKK, có quan tâm đến vấn đề này; 2) Con em họ hầu hết rõ ràng chịu ảnh hưởng tiêu cực BĐKH ONKK, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, với biểu cụ thể số ngày nghỉ học tăng cao hiệu tham gia học tập giảm sút; 3) Phụ huynh TKT hầu hết thể có hành động hướng đến bảo vệ mơi trường bảo vệ em biện pháp thông thường; nhiên, họ đến sáng kiến công nghệ công nghệ thông tin hỗ trợ học tập cho TKT Một số phụ huynh đề xuất mong có cơng nghệ hỗ trợ học tập, có phần mềm hỗ trợ học tập trực tuyến thân thiện với em Nghiên cứu nỗ lực bước đầu phản ánh tiếng nói cha mẹ TKT chủ đề BĐKH & ONKK, ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến em họ Những nỗ lực nghiên cứu với mẫu lớn hơn, với phân tích định lượng nghiên cứu trường hợp, để có thêm minh chứng khoa học thuyết phục nhà chun mơn, nhà hoạch định sách cộng đồng thực trạng đáng quan tâm vấn đề đề cập tin thực cần thiết bối cảnh Ghi chú: Bài viết phần kết nghiên cứu khảo sát “hực trạng sáng kiến giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu – nhiễm khơng khí tới trẻ em khuyết tật giáo dục Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Việt Nam (UNICEF-VN) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] UN website Climate change action https://www.un.org/en/climatechange [2] UN, 2019 Air Pollution – Deadly Effects on Life https://www.un.org/sustainable development/blog/2019/03/air-pollution-deadly-effects-on-life/ [3] P Schmidt-Thome, N T Ha, P T Long, J Jarva, K Nuottimäki, 2015 Climate Change Adaptation Measures in Vietnam Springer, Pp 7-15 [4] Thủ tướng Chính phủ, 2012 Kế hoạch hành động quốc gia biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020 Ban hành kèm theo QĐ số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 Thủ tướng Chính phủ 178 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí… [5] WHO, 2014 million premature deaths annually linked to air pollution https://www.who.int/news/item/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linkedto-air-pollution [6] IQAir, 2020 Chất lượng khơng khí Việt Nam https://www.iqair.com/vi/vietnam [7] UNEP, 2019 How climate change disproportionately impacts those disabilities https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-climate-change-disproportionatelyimpacts-those-disabilities [8] M Kett, E Cole, et al., 2018 Disability and Climate Resilience Research Project UKAID & Leonard Cheshire Research Centre, UCL, 4.2018 [9] E Emerson, J Robertson, C Hatton, S Baines Risk of exposure to air pollution among British children with and without intellectual disabilities Journal of Intellectual Disability Research, 2018; DOI: 10.1111/jir.12561 [10] T Schikowski & H Altug, 2020 Review the role of air pollution in cognitie impairment and decline Neurochemistry International, 136 (2020) 104708 [11] P Wargocki, J A Porras-Salazar, & S Contreras-Espinoza, 2019 The relationship between classroom temperature and children’s performance in school Building and Environment, Vol 157, 2019), Pp 197-204 [12] Thủ tướng Chính phủ, 2016 Kế hoạch hành động Quốc gia quản lí chất lượng khơng khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Ban hành kèm theo QĐ số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ABSTRACT Awareness and responses to the impacts of climate change and air pollution: voices from parents of children with disabilities Bui The Hop, Nguyen Cong Khanh, Nguyen Thi Cam Huong, Dinh Nguyen Trang Thu and Tran Tuyet Anh Faculty of Special Education, Hanoi National University of Education This paper shows the findings of an in-depth interviewing study on the awareness and responses of parents of children with disabilities to climate change and air pollution The study was conducted in a sample of 87 parents It found that: 1) The parents have had common awareness and concern about the problems; 2) Their children have been being more vulnerable to climate change and air pollution, particularly more school days off and less learning performance; & 3) The parents showed their common actions towards protection to the child and environment; but rarely knew about IT innovation supporting their child’s learning Several of them showed their expectation of providing the online learning and IT innovation to the children also Keywords: climate change, air pollution, impact, parents of children with disabilities, awareness, responses 179 ... chưa biết đến vấn đề Ý kiến không phổ biến 174 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí? ?? lắm, thấy 13 phụ huynh nói họ quan tâm lo ngại BĐKH & ONKK có ảnh hưởng xấu đến sức... phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí? ?? trẻ; 3) Sáng kiến đề xuất cha mẹ TKT giải pháp cơng nghệ ứng phó với ảnh hưởng BĐKH ONKK Ba nội dung nghiên cứu thực qua hình thức vấn, với. .. số phụ huynh không trả lời số câu hỏi, đó, mẫu khảo sát nội dung bị trừ số lượng tương ứng số người khơng trả lời 172 Nhận thức ứng phó với tác động biến đổi khí hậu nhiễm khơng khí? ?? 2.2 Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đến trẻ em khuyết tật: Tiếng nói từ cha mẹ của trẻ, Nhận thức và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đến trẻ em khuyết tật: Tiếng nói từ cha mẹ của trẻ