0

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh

34 0 0
  • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:12

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức kinh doanh; Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG Đạo đức kinh doanh Khái niệm đạo đức kinh doanh Các khía cạnh thể đạo đức kinh doanh 3.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Đạo đức gì? Đạo đức • Đạo: đường đi, đường sống người • Đức: đức tính, nhân đức, ngun tắc ln lý Ethigos • Người khác muốn xử ngược lại Moralital • Luân lý, cư xử thân 3.1.1 Khái niệm đạo đức • Đạo đức tập hợp nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh, đánh giá hành vi người thân quan hệ với người khác, với xã hội • Từ góc độ khoa học, đạo đức mơn khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai phân biệt lựa chọn – sai, triết lý – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên nghề nghiệp • Chức đạo đức điều chỉnh hành vi người theo chuẩn mực, quy tắc đạo đức xã hội thừa nhân sức mạnh lương tâm cá nhân, dư luận xã hội, tập quán, giáo dục So sánh đạo đức pháp luật Đạo đức Pháp luật • Có tính tự nguyện khơng ghi thành văn • Có tính cưỡng ghi thành văn • Phạm vi điều chỉnh: lĩnh vực đời sống tinh thần • Phạm vi điều chỉnh: quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh 3.1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh • Đạo đức kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh • Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp 3.1.2 Khái niệm đạo đức kinh doanh Các nguyên tắc, chuẩn mực - Tính trung thực - Tơn trọng người - Gắn lợi ích DN với lợi ích KH - Bí mật, trung thành với trách nhiệm đặc biệt Đối tượng điều chỉnh Phạm vi áp dụng - Tầng lớp doanh nhân - Khách hàng - tất thể chế xã hội, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh Bản chất mối quan hệ cá nhân hình thành đạo đức kinh doanh Mối quan hệ xã hội Mối quan hệ kinh doanh Quy tắc chi phối Phạm vi đối tượng Nguyên tác, chuẩn mực - Gia đình định hướng hành vi - Bạn bè mối quan hệ xã hội - Hàng xóm, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI - đồng nghiệp -Khách hàng - chủ sở hữu - đối tác - cộng đồng - nhà nước Quy tắc chi phối Nguyên tác, chuẩn mực định hướng hành vi mối quan hệ công việc kinh doanh ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Bản chất mối quan hệ - Giá trị tinh thần - Tự nguyên - Giá trị vật chất, lợi ích - Theo nguyên tắc 3.1.3 Trách nhiệm xã hội • Trách nhiệm xã hội: cam kết doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực bảo vệ mơi trường, bình đẳng giới, an tồn lao động, quyền lợi lao động, trả lương cơng bằng, đòa tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,… theo cách có lợi cho doanh nghiệp phát triển chung xã hội • Trách nhiệm xã hội : nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực xã hội Nội dung trách nhiệm xã hội • Trách nhiệm với thị trường người tiêu dùng • Trách nhiệm bảo vệ mội trường khơng lý kinh tế mà gây hại đến mơi sinh • Trách nhiệm người lao đơng • Trách nhiệm chung với cộng đồng Một số quan điểm tiếp cận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp • Quan điểm cổ điển • Quan điểm đánh thuế • Quan điểm quản lý • Quan điểm người hữu quan 3.2 Các khía cạnh thể đạo đức kinh doanh KẾ TỐN Nhà nước tư TÀI CHÍNH NHÂN LỰC CHỦ SỞ HỮU NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG MARKETING 3.2.1 Xem xét chức doanh nghiệp 3.2.1.1 Đạo đức quản trị nguồn nhân lực • Tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động (i) tình trạng phân biệt đối xử (ii) tôn trọng quyền riêng tư cá nhân (iii) bóc lột lao động để gia tăng lợi nhuận tiêu cực • Đánh giá người lao động (i) đánh giá người lao động sở định kiến (ii) sử dụng thông tin lấy từ giám sát phục vụ mục đích trừng, trù dập • Bảo vệ người lao động (i) đảm bảo điều kiện lao động an tồn (ii) vấn đề quấy rối tình dục nơi cơng sở 3.2.1.2 Đạo đức Marketing • Marketing phong trào bảo hộ người tiêu dùng (i) Marketing hoạt động giúp lưu chuyển hàng hóa dịch vụ từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng (ii) bảo hộ người tiêu dùng xuất có bất bình đẳng nhà sản xuất người tiêu dùng • quyền người tiêu dùng (i) quyền thỏa mãn nhu cầu bản, (ii) quyền an tồn, (iii) quyền thơng tin, (iv) quyền lụa chọn, (v) quyền lắng nghe, (vi) quyền bồi thường, (vii) quyền giáo dục tiêu dùng, (viii) quyền có mơi trường lành mạnh, bền vững 3.2.1.2 Đạo đức Marketing • Các biện pháp marketing phi đạo đức (i) quảng cáo phi đạo đức (ii) bán hàng phi đạo đức (iii) thủ đoạn phi đạo đức quan hệ với đối thủ cạnh tranh 3.2.1.2 Đạo đức kế toán, tài • Giảm giá dịch vụ • Cho mượn danh kiểm tốn viên để hành nghề • Các khoản phí khơng thức, tiền hoa hồng • Làm sai lệch số liệu 3.2.2 Xem xét quan hệ với đối tượng hữu quan • Các đối tượng hữu quan nhóm đối tượng có ảnh hưởng quan trọng đến sống cịn, thành cơng hoạt động kinh doanh • Họ người có quyền lợi cần bảo vệ, có quyền hạn để địi hỏi cơng ty làm theo ý muốn họ • Đối tượng hữu quan bao gồm người bên trong, bên doanh nghiệp 3.2.2 Xem xét quan hệ với đối tượng hữu quan Các đối tượng hữu quan Các nhân viên Khách hàng Nhà cung cấp Các cổ đơng, phục vụ cơng địi hỏi sản tìm kiếm người góp vốn ty muốn cơng phẩm phải đáp cơng ty chịu cho cơng ty địi ty trả ứng nhu cầu trả giá cao với hỏi lợi nhuận lương tương họ với chất điều kiện tương ứng với xứng với công lượng cao giá ràng buộc phần vốn góp việc họ hợp lý họ cống hiến 3.2.2 Xem xét quan hệ với đối tượng hữu quan Các đối tượng hữu quan Cộng đồng Đối thủ cạnh địa phương Các quan Nghiệp đồn tranh u địi hỏi cơng nhà nước đòi bảo vệ quyền cầu cạnh ty phải có ý hỏi cơng ty lợi tranh thẳng thức trách hoạt động đoàn viên thắn nhiệm theo phục cho công ty địa bàn hoạt pháp luật cơng ty động nghành Cơng chúng muốn chất lượng sinh hoạt đời sống ngày cải tiến nhờ tồn công ty Đạo đức quan hệ với chủ sở hữu • Chủ sở hữu: cs nhân, nhóm cá nhân, tổ chức đóng góp phần hay tồn nguồn lực vật chất, tài cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp, có quyền kiểm sốt định tài sản, hoạt động tổ chức thơng qua giá trị đóng góp • Các vấn đề đạo đức liên quan đến chủ sở hữu gồm; (i) mâu thuẫn nhiệm vụ nhà quản lý chủ sở hữu, lợi ích họ (ii) tách bạch việc sở hữu điều khiển doanh nghiệp Đạo đức quan hệ với người lao động • Vấn đề cáo giác: cáo giác việc thành viên tổ chức công bố thông tin làm chứng hành động bất hợp pháp hay vô đạo đức tổ chức • Bí mật thương mại: thơng tin sử dụng trình tiến hành hoạt động kinh doanh không nhiều người biết đến lại tạo hội cho người sở hữu có lợi so với đối thủ cạnh tranh khơng biết, khơng sử dụng thơng tin • Điều kiện, môi trường làm việc • Lạm dụng cơng, phá hoại ngầm Bạn bao giờ… • Mang nhà độ văn phịng phẩm cơng ty • Sao chép phần mềm mà cơng ty mua mang nhà dùng • Sử dụng dịch vụ mà công ty phải trả tiền cho mục đích cá nhân • Xin nghỉ ốm bạn khỏe mạnh • Gọi điện thoại, lướt web mục đích cá nhân làm • Tán gẫu với đồng nghiệp làm • Thường xuyên muộn, sớm • Ỉm việc nhân viên bán hàng trả nhầm bạn số tiền lớn mà bạn phải trả lại Đạo đức quan hệ với khách hàng • Marketing lừa gạt, an tồn sản phẩm • Quảng cáo phi đạo đức • Vi phạm bí mật riêng tư khách hàng • Cân đối nhu cầu trước mắt, lâu dài Đạo đức quan hệ với đối thủ cạnh tranh • Cạnh tranh lành mạnh: thực biện pháp pháp luật không cấm để cạnh tranh, cộng với “đạo đức kinh doanh”, tôn trọng đối thủ cạnh tranh • Cạnh tranh không lành mạnh: dùng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh để cản trở hoạt động đối thủ, gây thiệt hại cho đối thủ doanh nghiệp (i) thông đồng đối thủ cạnh tranh để nâng giá, phân chia thị trường, bán phá giá, (ii) dùng thủ đoạn xấu để thắng thầu (iii) ăn cắp bí mật thương mại (iv) sử dụng biện pháp thiếu văn hóa Làm để nhận diện vấn đề đạo đức Xem xét theo chức Xem xét theo đối tượng hữu quan (mong muốn người hữu quan Xác định chất vấn đề đạo đức Bài tập tình Vấn đề đạo đức cơng ty nước giải khát Tipico • Ngày 7/7/2015, đoàn tr liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm bắt đầu tiến hành kiểm tra cơng ty nước giải khát Tipico • Khi đến kho nguyên liệu, đoàn kiểm tra phát thấy tất nguyên vật liệu mà công ty dùng để sản xuất hết hạn sử dụng tháng so với hướng dẫn hạn sử dụng thùng đựng nguyên vật liệu • Lãnh đạo Tipico minh việc sử dụng nguyên vật liệu hạn “bị oan” trình vật chuyển nguyên vật liệu từ nước làm hỏng số hạn sử dụng từ 17/08 thành 17/03, số nguyên vật liệu ngửi mũi cịn thơm, chưa bị mốc ? Phân tích vấn đề đạo đức kinh doanh tình Phân tích đối tượng hữu quan ... kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh • Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp 3.1.2 Khái niệm đạo đức kinh. ..3.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Đạo đức gì? Đạo đức • Đạo: đường đi, đường sống người • Đức: đức tính, nhân đức, ngun tắc ln lý Ethigos • Người khác muốn xử... 3.2.1.2 Đạo đức Marketing • Các biện pháp marketing phi đạo đức (i) quảng cáo phi đạo đức (ii) bán hàng phi đạo đức (iii) thủ đoạn phi đạo đức quan hệ với đối thủ cạnh tranh 3.2.1.2 Đạo đức kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh, Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh