0

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân

18 0 0
  • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:12

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm văn hóa doanh nhân; Các bộ phận của văn hóa doanh nhân;...Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG Văn hóa doanh nhân Khái niệm văn hóa doanh nhân Các phận văn hóa doanh nhân 4.1 Khái niệm văn hóa doanh nhân Doanh nhân gì? Doanh • Doanh: lãi, kinh doanh Nhân •Nhân: người Doanh nhân • Người làm kinh doanh để kiếm lời 4.1.1 Khái niệm doanh nhân • Doanh nhân người làm kinh doanh, người tham gia quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp • Doanh nhân Việt Nam cộng đồng xã hội gồm người làm nghề kinh doanh, gồm nhiều nhóm, nhiều người thuộc giai tầng xã hội khác • Một số khái niệm liên quan: thương nhân, thương gia, nhà quản lý, giám đốc doanh nghiệp (CEO), người sáng lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp Đặc điểm lao động doanh nhân Lao động quản lý Nghệ thuật kinh doanh Lao động sáng tạo Yếu tố may mắn Vai trò doanh nhân Làm cải, vật chất, giải công ăn việc làm Tham mưu cho nhà nước sách, chiến lược kinh tế Sử dụng nguồn lực tối ưu Giáo dục đào tạo cho người quyền Sáng tạo sản phẩm, phương thức sản xuất Mở rộng thị trường, thúc đảy giao lưu kinh tế, văn hóa 4.1.2 Khái niệm văn hóa doanh nhân Văn hóa doanh nhân: • Là hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm, hành vi doanh nhân trình lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp • Là văn hóa người làm nghề kinh doanh, văn hóa để làm người lãnh đạo doanh nghiệp • Là văn hóa người đứng đầu doanh nghiệp, văn hóa “thuyền trưởng” dẫn dắt thuyền doanh nhân • Là chuẩn mực hệ thống giá trị hội tụ yếu tố: Tâm, Tài, Trí, Đức Vai trị văn hóa doanh nhân • Là hạt nhân VH doanh nghiệp • Tạo mơi trường cho cá nhân khác phát huy tính sáng tạo • Có khả thay đổi VH doanh nghiệp Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân Nhân tố kinh tế Nhân tố văn hóa Nhân tố trị- pháp luật Nhân tố văn hóa • Là nơi ni dưỡng văn hóa doanh nhân • Là điều kiện để văn hóa doanh nhân tồn phát triển đồng thời động lực thúc đẩy doanh nhân doạt động kinh doanh • Có vai trị hệ điều tiết quan trọng lối sống hành vi doanh nhân • Tạo đặc trưng riêng biệt cho doanh nhân Nhân tố kinh tế • Văn hóa doanh nhân hình thành phát triển phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế mang đặc thù lĩnh vực mà doanh nhân hoạt động kinh doanh • Hoạt động hinh thái đầu tư yếu tố kinh tế định đến văn hóa doanh nhân • Một kinh tế mở, thơng thống từ bên hội nhập với bên động lực cho doanh nhân hoạt động Nhân tố trị - pháp luật • Các thể chế chinh trị - pháp luật cho phép lực lượng doanh nhân phát triển hay không, khuyến khích hay hạn chế phát triển • Mơi trường kinh doanh lành mạnh bảo vệ hệ thống pháp lý rõ ràng, công 4.2 Các phận cấu thành văn hóa doanh nhân Năng lực Phong cách Tố chất Đạo đức 4.2.1 Năng lực doanh nhân Năng lực lãnh đạo Trình độ chun mơn Trình độ quản lý Năng lực doanh nhân Trình độ chun mơn • Trình độ chun mơn doanh nhân bao gồm: cấp chuyên môn, kiến thức xã hội, kiến thức, kỹ thuật nghiệp vụ, ngoại ngữ,… • Là tổng hịa hiểu biết, nhận thức, kỹ khả giải vấn đề doanh nhân • Là yếu tố quan trọng giúp doanh nhân giải vấn đề điều hành cơng việc, thích ứng ln tìm giải pháp hợp lý với vướng mắc xảy • Các doanh nhân ln phải nâng cao trình độ chun mơn Năng lực lãnh đạo • Doanh nhân không đưa đường lối, mục tiêu mà biết cách dẫn người khác làm theo cách • Doanh nhân người đưa định nên tập trung nguồn lực công ty đâu, đầu tư vào lĩnh vực đem lại lợi nhuận tối đa • Doanh nhân người chéo lái thuyền doanh nghiệp cách tác động tới nhân viên thay đổi suy nghĩ họ Năng lực lãnh đạo Công cụ lãnh đạo “quyền lực” Thế lực: khả tận Tài lực: khả trực tiếp khai thác, huy động, điều khiển, sử dụng yếu tố, nguồn lực vật chất, tài Trí lực: khả khai thác tri thức, trí tuệ vào việc định dụng vị xã hội thuận lợi việc tiếp cận, khai thác sử dụng yếu tố phi vật chất như: mối quan hệ, thông tin cần thiết cho việc gây ảnh hưởng đến định người khác Bài tập tình Vấn đề đạo đức công ty nước giải khát Tipico • Ngày 7/7/2015, đồn tr liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm bắt đầu tiến hành kiểm tra công ty nước giải khát Tipico • Khi đến kho nguyên liệu, đoàn kiểm tra phát thấy tất nguyên vật liệu mà công ty dùng để sản xuất hết hạn sử dụng tháng so với hướng dẫn hạn sử dụng thùng đựng nguyên vật liệu • Lãnh đạo Tipico minh việc sử dụng nguyên vật liệu hạn “bị oan” trình vật chuyển nguyên vật liệu từ nước làm hỏng số hạn sử dụng từ 17/08 thành 17/03, số nguyên vật liệu ngửi mũi cịn thơm, chưa bị mốc ? Phân tích vấn đề đạo đức kinh doanh tình Phân tích đối tượng hữu quan Trình độ quản lý • SA 8000: tiêu chuẩn lao động nhà máy sản xuất • WRAP: trách nhiệm toàn cầu ngành sản xuất may mặc • ISO 9001: hệ thống quản lý chất lượng • ISO 14001: hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp ... niệm văn hóa doanh nhân Doanh nhân gì? Doanh • Doanh: lãi, kinh doanh Nhân ? ?Nhân: người Doanh nhân • Người làm kinh doanh để kiếm lời 4.1.1 Khái niệm doanh nhân • Doanh nhân người làm kinh doanh, ... kinh tế Nhân tố văn hóa Nhân tố tr? ?- pháp luật Nhân tố văn hóa • Là nơi ni dưỡng văn hóa doanh nhân • Là điều kiện để văn hóa doanh nhân tồn phát triển đồng thời động lực thúc đẩy doanh nhân doạt... trị văn hóa doanh nhân • Là hạt nhân VH doanh nghiệp • Tạo mơi trường cho cá nhân khác phát huy tính sáng tạo • Có khả thay đổi VH doanh nghiệp Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân, Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa doanh nhân