0

Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

23 3 0
  • Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:59

Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch tìm hiểu Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực, vậy một khi đã có mục tiêu bài toán quan trọng là làm cách nào đạt được mục tiêu đó? Tìm giải quyết bài toán này, chúng tôi biên soạn giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu – Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên tự lập kế hoạch khoa học, phù hợp để thực hiện các dự án, ước mơ và công việc cụ thể của bản thân. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM GIÁO TRÌNH: KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU – LẬP KẾ HOẠCH Tác giả: TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Chủ biên) ThS Tô Nhi A ThS Phạm Thái Sơn ThS Hoàng Thị Thoa TP.HCM 6/2018 Lưu hành nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU PHẦN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH Kiểu Kế hoạch theo mơ hình 5W2H Kiểu Sử dụng mơ hình lập kế hoạch có sẵn, đặc trưng cho lĩnh vực 14 PHẦN KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU 17 Lật mặt “kẻ phá bĩnh” cản trở bạn đạt mục tiêu 17 Cuộc đời bạn không nằm trang giấy 21 LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên thân mến! Thành công mục tiêu, tất khác giải thích Đây khám phá lớn suốt lịch sử loài người Cuộc sống bạn bắt đầu trở nên tuyệt vời bạn xác định rõ bạn muốn gì, lên kế hoạch để đạt điều thực kế hoạch ngày (Brian Tracy - Chủ tịch Công ty Brian Tracy International) Các bạn trẻ có nhiều điều kiện phương tiện để thực ước mơ dự định thân Nhưng ước mơ có nhiều thực ước mơ làm Chúng ta tìm hiểu Kỹ xây dựng mục tiêu tạo động lực, có mục tiêu tốn quan trọng làm cách đạt mục tiêu đó? Tìm giải tốn này, chúng tơi biên soạn giáo trình Kỹ đạt mục tiêu – Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ bạn sinh viên tự lập kế hoạch khoa học, phù hợp để thực dự án, ước mơ công việc cụ thể thân Tuy nhiên, thành cơng q trình địi hỏi kiên trì, nhẫn nại phấn đấu liên tục với đam mê nghị lực Chúc bạn thành cơng! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018 KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU – LẬP KẾ HOẠCH PHẦN KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU Để biến dự định trở thành thực, bạn cần biết quy luật khách quan là: Cái muốn hình thành phải tập hợp đủ điều kiện để sinh Các điều kiện gọi “NGUỒN LỰC” Nếu thiếu điều kiện thôi, mục tiêu mà ta quần quật theo đuổi mãi khơng thể thành thực Chẳng hạn, hình dung, Trái Đất cần thiếu yếu tố “khơng khí” khơng cịn Trái Đất Hình: Minh họa số yếu tố khơng thể thiếu để cấu thành Trái Đất Cơ thể cần thiếu quan nội tạng (như gan chẳng hạn) thể trở thành xác chết Một trình khởi nghiệp, tức trình biến ý tưởng kinh doanh trở thành dự án thành cơng, thực chất q trình xây dựng kết nối đầy đủ nguồn lực như: Sơ đồ: Các nguồn lực để biến ý tưởng kinh doanh thành thực Khơng có ý tưởng, khơng có dự án, khơng có kết Ý tưởng thường phát biểu cụ thể thành mục tiêu Ý tưởng nhân, nguồn lực duyên (duyên nghĩa điều kiện) Đủ nhân duyên thứ đời Rất nhiều ý tưởng phải chết non khơng đủ tài chính, khơng huy động tiền Rất nhiều ý tưởng chết yểu khơng đủ người để gầy dựng dự án, thiếu nhân có lực để gánh chức máy, thiếu nhân tài, thiếu đối tác Nếu ta tự thực mục tiêu mình, “nhân lực” lực chủ dự án Rất nhiều ý tưởng khơng thể triển khai thiếu cơng nghệ, thiếu máy móc, thiếu kỹ thuật, thiếu cơng cụ Rất nhiều ý tưởng bị gãy gánh chừng thân chủ ý tưởng không đủ đam mê để giải hàng đống khó khăn phát sinh q trình thực hiện, không đủ lượng để đến cuối đường Rất nhiều ý tưởng chí khơng thể đời pháp luật chưa cho phép, pháp luật cản trở, gầy dựng luật đời khiến dự án phá sản Phát luật có nghĩa quy định quan, chuẩn mực đạo đức xã hội Rất nhiều ý tưởng kinh doanh mơ mộng viễn vông khơng có thị trường, đốt tiền tạo sản phẩm mà khơng có người mua “Thị trường” có nghĩa mơi trường triển khai, môi trường thực hiện, “thiên thời” Rất nhiều ý tưởng tan tành mây khói gầy dựng nhiều thứ, tiền có, nhân chun mơn có, thị trường có, pháp luật thuận lợi, cơng nghệ đầy đủ, đam mê cháy bỏng, thiếu mơ hình kinh doanh phù hợp, thiếu chế quản lý vận hành phù hợp, thiếu khả kết nối nguồn lực tan rã Giống hạt giống khỏe, xung quanh có đất, nước, ánh sáng, khơng khí… đầy đủ có điều yếu tố khơng gặp nhau, gặp không thời điểm, không phối hợp làm hạt mầm bị hỏng Yếu tố chế quy chế phối hợp, chế quản lý tổ chức Nếu bạn làm cá nhân, chế kế hoạch thực cho thứ đến với thật khớp Tóm lại, để đạt mục tiêu, biến điều bạn muốn thành thực tế, biến ý tưởng thành thực, bạn phải tìm đầy đủ nguồn lực cần thiết để sinh kết xây dựng nguồn lực với kế hoạch phù hợp BÀI TẬP a Bước 1: Ghi mục tiêu mà bạn muốn đạt Lưu ý: Mục tiêu phải đạt tiêu chí SMART (tham khảo Kỹ thiết lập mục tiêu) b Bước 2: Liệt kê tất điều kiện cần/các nguồn lực để mục tiêu thành thực c Bước 3: Sắp xếp việc thực nguồn lực trục thời gian thành kế hoạch đơn giản BÀI TẬP a Bước 1: Ghi ý tưởng khởi nghiệp mà bạn muốn thực b Bước 2: Sử dụng mơ hình tiêu chí bên để chấm điểm ý tưởng Mỗi tiêu chí 10 điểm, tổng điểm ý tưởng tối đa 70 điểm c Bước 3: So sánh điểm để chọn ý tưởng khả thi BÀI TẬP a Bước 1: Ghi ý tưởng khác mà bạn muốn thực (khác với ý tưởng tập 1, sử dụng lại ý tưởng mà bạn chọn tập 2, ý tưởng hoàn toàn mới) b Bước 2: Cụ thể hóa ý tưởng thành mục tiêu đảm bảo năm tiêu chí SMART c Bước 3: Liệt kê tất điều kiện cần/các nguồn lực để mục tiêu thành thực d Bước 4: Sắp xếp việc thực nguồn lực trục thời gian thành kế hoạch đơn giản PHẦN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH Kế hoạch thực chất xếp nguồn lực theo trục thời gian, không gian chế phối hợp chúng Có loại kế hoạch là: kế hoạch cá nhân & kế hoạch công việc - Kế hoạch cá nhân thiên thực mục tiêu cá nhân, nhân lực thực thi thường cá nhân người lập - Kế hoạch công việc thiên thực mục tiêu công việc, nhân lực thực thi thường đội, tập thể Dù kế hoạch có kiểu mẫu chung để làm khung Sau số kiểu mẫu kế hoạch, bạn lựa chọn sử dụng kiểu mẫu phù hợp với nhất: Kiểu Kế hoạch theo mơ hình 5W2H a Cách thực BƯỚC 1: DÙNG 5W2H ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẦN CÓ TRONG KẾ HOẠCH - Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc: 1W (why) - Xác định nội dung công việc: 1W (what) - Xác định không gian, thời gian, người hỗ trợ: 3W (where, when, who) - Xác định cách thức thực hiện, tài cần thiết: 2H (how, how much) Ngoài ra, lập kế hoạch cơng việc, người ta cịn thêm 2C5M, gồm: - Xác định phương pháp kiểm soát kiểm tra: 2C (control, check) - Xác định nguồn lực thực hiện: 5M (man, money, material, machine method) + Man = Nhân lực + Money = Tiền bạc + Material = Nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng + Machine = Máy móc/cơng nghệ + Method = Phương pháp Ghi chú: + Thực 2C5M xếp vào yếu tố What, tức việc cần làm, cần chuẩn bị + So với mơ hình nguồn lực kinh doanh phần 1, mơ hình 2C5M tương đồng với yếu tố sau: * “Control & check” yếu tố “cơ chế” * “Man” yếu tố “nhân sự” * “Money” yếu tố “tài chính” * “Material, machine method” xem nằm yếu tố “cơng nghệ” + Thứ tự W H đảo lộn, xếp theo kiểu khác, tùy vào d ụng ý bạn, không thiết phải theo thứ tự trình bày + Để dễ nhớ, giới công sở, người ta thường gọi vui mơ hình là: * 5W2H: Husbands & Wives (2 chồng & vợ) * 5W2H2C5M: Husbands & Wives & Moms & Childs (2 chồng vợ mẹ con) BƯỚC 2: SẮP XẾP LẠI THÀNH VĂN BẢN LOGIC Sau dùng mô hình để phân tích thành phần kế hoạch, bạn cấu trúc lại thành kế hoạch thu gọn trục thời gian (nếu kế hoạch đơn giản) thành văn hành (nếu nội dung phức tạp) Thường kế hoạch cá nhân hay sử dụng kế hoạch thu gọn Ví dụ: Hình: Minh họa kế hoạch cá nhân rút gọn Thường công việc, bạn cần tạo kế hoạch thành văn hành để gửi đến sếp phịng ban có liên quan Sau mẫu văn hành để bạn tham khảo: TỔNG CƠNG TY ABC CƠNG ĐỒN CHI NHÁNH X Số: 02 /KH-TT-NTT-CĐVC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TpHCM, ngày … tháng … năm KẾ HOẠCH Tổ chức nói chuyện chun đề nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 Thiết thực kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Cơng đồn viên chức Chi nhánh X thuộc tổng công ty ABC xây dựng kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện chun đề “Nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình”, cụ thể sau: I MỤC TIÊU: 1…… 2…… 3…… II NỘI DUNG Đối tượng, số lượng Thời gian địa điểm Chủ đề Diễn giả Chương trình chi tiết Công tác tuyên truyền Công tác hậu cần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN STT CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN THỜI HẠN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH GHI CHÚ 10 IV DỰ TRÙ KINH PHÍ: Dự trù chi tiết: STT MỤC CHI PHÍ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG TỔNG GHI CHÚ TỔNG CỘNG: ……………………………… Nguồn kinh phí: a Nguồn 1: b Nguồn 2: Trên kế hoạch phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 Các cá nhân, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực Kế hoạch Nơi nhận: - Ban giám đốc (để báo cáo); - Cơng đồn Viên chức tỉnh (để báo cáo); - Tất CBNV (để biết & thực hiện); - Lưu TM CƠNG ĐỒN VIÊN CHỨC CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn A BÀI TẬP Sử dụng mơ hình 5W2H để xây dựng kế hoạch cá nhân BÀI TẬP Sử dụng mô hình 5W2H để xây dựng kế hoạch cơng việc Kiểu Sử dụng mơ hình lập kế hoạch có sẵn, đặc trưng cho lĩnh vực Ví dụ: Bản kế hoạch kinh doanh trang giấy (Canvas Model) - Phiên 1: - Phiên 2: - Phiên 3: BÀI TẬP Sử dụng mô hình Canvas để xây dựng kế hoạch kinh doanh trang giấy BÀI TẬP Sưu tầm kiểu lập kế hoạch khác thuyết trình giới thiệu trước lớp PHẦN KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU Lật mặt “kẻ phá bĩnh” cản trở bạn đạt mục tiêu Qua tháng ngày bạn thấy cỗ máy “vô tri” - sáng học, chiều làm; chẳng biết học, làm để làm gì, loay hoay câu hỏi: “Mục đích đến Trái Đất gì?” Bạn bây giờ, người xác định điểm đến, mô tả rõ “mình 20 năm sau” Bạn ý thức “cuộc đời sân khấu lớn”, bạn chọn cho vai diễn, bạn hình dung xong kịch đời Nhưng kịch hồn thành, bạn khơng lên sàn tập, bạn khơng học lời thoại, bạn khơng nhập tâm thứ mơ hồ, bất định Khổ nỗi, chuyện diễn dạng “quy luật tự nhiên” Từ lý giải, người mơ mộng nhiều kẻ thành cơng ít; thành tựu ln đáng tung hơ, trân q! Vậy, điều khiến bạn “đóng băng”? Đó “kẻ phá bĩnh” sau đây:  Đạt mục tiêu cho “một ngày đó”: “Một ngày đó” khơng có lịch hành, nói “một ngày đó” “khơng bao giờ” Một kế hoạch dù hay đến đâu không xác định thời gian kết thúc không giúp bạn thay đổi điều (bạn có để ý bạn cũ hẹn gặp mặt, dùng từ “mai mốt” gần khơng thực được) Vì vậy, mục tiêu quan trọng với bạn thiết phải có thời hạn, cho dù khơng thể bắt đầu làm hôm  Quá nhiều nghi thức cho bắt đầu: “Mình bắt đầu cảm thấy vui vẻ”, “Mình nên bắt đầu cơng việc vào đầu tuần”, nhiều điều kiện để bạn khởi động Hãy hiểu “đường vạn dặm bước chân đầu tiên” Cái nhấc chân dễ bị trì kéo tảng đá mang tên “nuông chiều thân” Hãy mạnh dạn tạo nên hành vi thực hóa mục tiêu Khi bước qua cột mốc này, bạn thấy thứ khơng cần phải có q nhiều điều kiện bạn nghĩ  Khơng lường trước khó khăn: Giảm cân, học thêm chứng chỉ, làm đồ án, làm việc bán thời gian, tập môn thể thao, thiết lập quan hệ công việc khơng dễ dàng Do đó, khơng dự tính khó khăn gặp cách giải chúng, bạn dễ bỏ Vì vậy, bạn cần chuẩn bị lượng để “vượt chướng ngại vật”, cần chủ động tiên đoán nguy  Không phân cấp mức độ ưu tiên kế hoạch: Trong ngày bạn có nhiều hoạt động, có hoạt động thú vị dễ đạt (ví dụ việc kiểm tra tin nhắn, email, facebook, ) Trong cơng việc mục tiêu lại khó yêu cầu thời gian dài để hồn thành Vì vậy, dễ sa đà vào cơng việc liên quan bỏ qn điều quan trọng Giải pháp cho việc việc xếp mức độ ưu tiên (kết hợp tô đỏ, tô vàng, điều cần làm gấp), để trước mặt để nhắc nhở cơng việc cần hồn thành  Bỏ trước thấy kết quả: Thiếu kiên nhẫn thứ đánh bại người tiến trình thực kế hoạch, người đưa tiên đốn/kì vọng kết tới sớm Hãy nhớ rằng, chưa thấy kết nghĩa nỗ lực bạn vơ nghĩa, gắn bó với kế hoạch dài hạn thói quen (ví dụ thay kiểm tra cân nặng tập thể dục, kiểm tra xem sức bền, số vịng chạy có gia tăng lên hay khơng, tinh thần, sức khoẻ có tốt khơng ) Khi thật gắn bó với kế hoạch, bạn thấy thoải mái làm, kết đến với bạn bất ngờ Vậy, đâu giải pháp? Rất tiếc, đời cơng thức để áp dụng cách xơ cứng, dễ dàng Bài viết này, thế, đương nhiên không cung cấp cho bạn “bản đồ” kho báu Tác giả nhắc bạn cần nghiêm túc thực nguyên tắc sau để thực hóa mục tiêu đời mà bạn tự xây dựng Giải pháp: a Hãy tơn trọng dealine Mục tiêu bạn rõ ràng, điều có nghĩa trì hỗn cột mốc tạo nên “hiệu ứng domino” Bằng việc mô tả cách rõ ràng thời điểm “tuần đầu tháng chín”, “ngày 10 tháng 10”, “học kì năm hai”,… bạn hồn chỉnh tiến độ Vậy thì, cần hồn thành xem đồng thời tơn trọng thân b Ngưng “ve vuốt thân” Khi bạn trì hỗn lần, coi linh hoạt Bạn trì hỗn lần thứ 2, bạn bắt đầu cho thấy bất hợp lý tiến độ thực mục tiêu Lần thứ bạn trì hỗn, mục tiêu bạn khơng có tính khả thi Bạn khơng thay đổi điều tiếp tục lần trì hỗn thứ 4, bạn khơng đạt kết Đây tín hiệu báo động cho việc bạn khuất phục trước Bạn khơng từ bỏ thói quen, bạn khơng khởi tạo hành vi mới, bạn “dễ dãi” với thân Muốn thành công, biết “tàn nhẫn” với chút, cách buộc thay đổi c Dự trù khó khăn xảy ra, chuẩn bị phương án dự phịng Trong q trình thực kế hoạch có biến cố xảy (ở lý khách quan như: học phí tăng, phải chuyển nhà, cạnh tranh cao yếu tố chủ quan như: dễ bỏ cuộc, nhiều việc cần phải làm ) để cân nhắc phương án dự phịng, tính đến nguồn lực hỗ trợ như: có bạn đồng hành, có người kiểm sốt động viên Ví dụ: + 2020 tốt nghiệp đại học du học tiếp Đài Loan + Kế hoạch dự phịng khơng đậu: Học sau đại học nước d Giới hạn thời gian kế hoạch Chúng ta thường dành nhiều thời gian cho việc vẽ tranh hồn hảo “đắm chìm” giới qn cần thực chúng Do đó, bạn cần có kế hoạch cho việc lên kế hoạch Hãy hạn mức sau hồn chỉnh kế hoạch, sau bắt tay vào thực Có thể bạn thất bại, thất bại nhanh, học hỏi, chỉnh sửa làm tiếp, thay cố gắng tạo kế hoạch hồn hảo để treo khung Ví dụ: Kế hoạch nhận học bổng năm đại học giới hạn thời gian cho việc lên kế hoạch nên khoảng ngày e Hãy giữ kế hoạch cho riêng bạn (hay người trực tiếp liên quan) Khi bắt đầu kế hoạch đó, thường nói cho người xung quanh biết với suy nghĩ “tạo ràng buộc để phải hoàn thành” Tuy nhiên, việc nói kế hoạch làm thời gian thực chúng Bằng chứng test tâm lý chứng minh việc nói cho người khác nhiều kế hoạch khiến cho việc thực trở nên khó khăn Việc công bố kế hoạch bạn tạo “thoả mãn” giống việc đạt mục tiêu ấy, từ dẫn đến việc trì hỗn động lực Vì vậy, giữ kế hoạch bạn cho riêng bạn, chia sẻ cho người đồng hành bạn mà f Gợi ý Ma trận Eisenhower giúp quản lý thời gian hiệu Khi bạn có kế hoạch dài hạn, trung hạn, cần công cụ để quản lý việc chạy mục tiêu ngắn hạn thật hiệu quả, thử tham khảo ma trận Eisenhower (tổng thống thứ 34 Hoa Kỳ) Sơ đồ: Ma trận quản lý thời gian Eisenhower Ma trận chia công việc tuần ngày bạn thành nhóm:  Ơ P1 (Khẩn cấp, quan trọng): Đây việc có ảnh hưởng đến mục tiêu bạn, lại gấp Thơng thường việc ô đến hạn giải quyết, công việc quan trọng phát sinh bất ngờ Lưu ý: Nếu bạn có q nhiều việc này, bạn đánh giá tính chấ t công việc sai, hai bạn lề mề quản lý cơng việc khơng hiệu  Ơ P2 (Không khẩn cấp, quan trọng): Đây việc ảnh hưởng đến bạn, lại chưa đến hạn phải hoàn thành Những việc cần phải giải hợp lý (sau xử lý hết việc ô P1) Lưu ý: Nếu bạn không xử lý cách, việc nhanh chóng nhảy vào P1  Ơ P3 (khẩn cấp, khơng quan trọng): Việc lại chẳng có ảnh hưởng lớn, thường xuất bất ngờ (ví dụ mẹ nhờ bạn chợ, bạn bè nhắn tin nhờ bạn lấy đồ giùm, ) Nếu có thời gian, làm thật nhanh chóng, khơng, từ chối nhờ người khác làm hộ Khi làm, bạn đào tạo cấp để ủy quyền xử lý loại công việc linh tinh khẩn cấp  Ơ P4 (khơng khẩn cấp, khơng quan trọng): Những việc ô đa phần nhu cầu giải trí (lướt Facebook, nghe nhạc, chơi, ) lại ô chiếm nhiều thời gian bạn kiềm chế Hãy quản lý thật chặt công việc ô này, làm thật rảnh Lưu ý: Cơng việc P4 có lúc trở thành ô P1 bạn stress, mệt mỏi, cần nhu cầu giải trí Cuộc đời bạn khơng nằm trang giấy Có nhiều người sợ có kế hoạch chi tiết, đời bạn chẳng điều thú vị, suốt ngày chạy theo deadline dần rơi vào trạng thái vô vị Nhưng dự định, “đời xơ đến đâu, bạn đẩy đến đó” giống thuyền trơi biển chẳng biết phương nào, lúc chạy hướng này, lúc lại đổi hướng, đến hết xăng lại lênh đênh lưng chừng Do đó, việc xác định kim nam có tác dụng định hình hướng đi, không rập khuôn việc bạn phải làm điều Có cách đơn giản sau để đời bạn thú vị, đường rõ ràng trước mắt:  Hãy đưa phương án dự phịng cho kế hoạch, cân nhắc điều chỉnh dựa vào thay đổi đột ngột thời Cuộc đời bạn khơng đóng khung trang giấy! Dự trù phương án khác giúp bạn sẵn sàng với khó khăn q trình thực mục tiêu, bạn “sẵn sàng cho vấn đề”, làm cho định bạn không bị cứng nhắc Ngồi ra, nên có phương án chừa trống, “người tính khơng trời tính”, bạn cảm thấy cần thay đổi để kế hoạch thực tế hơn, mạnh dạn thay đổi Ví dụ: Bạn đặt mục tiêu năm trường phải tốt nghiệp loại giỏi để nhận suất học bổng Singapore Tuy nhiên, q trình học, bạn có tham gia mộ t thi giành giải nhất, phần thưởng chuyến du học Úc Đến đây, bạn đưa phương án khác, xem việc Úc có phù h ợp b ố i cảnh chung mục tiêu dài hạn hay khơng, có lợi so với kế hoạch cũ hay khơng Từ đến định thay đổi hay giữ nguyên kế hoạch Nên nhớ, khơng phải biến động làm bạn phải thay đổi, khơng gọi cứng nhắc Vì cân đong đo đếm bạn cảm thấy thứ nên theo đường vạch ra, đi, “tâm bất biến trước dòng đời vạn biến” vậy!  Hãy “điên có kế hoạch” Một kế hoạch tốt ngồi việc xếp thời gian khoa học, mục tiêu vừa sức, có phương án dự phịng cần chừa chỗ cho lúc “cảm xúc thăng hoa” Hãy tự đặt điều khoản kế hoạch cho phép bạn “phá vỡ cách hợp pháp” Ví dụ: Sau năm tơi cần tốt nghiệp loại giỏi, q trình h ọc có q nhiều áp lực, tơi cảm giác khơng thể dung chứa thêm, mạnh dạn “lên núi ẩn” hẳn tuần, du lịch với bạn bè, dành mộ t ngày mua sắm thoả thích, dành ngày tự cho phép thân lười Sau thư giãn xong, lượng phục hồi, tiếp tục thực kế hoạch đề (hãy xem lại kỹ cách sử dụng ô P4 trên) Tránh nhầm lẫn việc với việc “lười dài hạn”, kéo công việc đến sát deadline làm Hãy đưa quy định như: phá vỡ kế hoạch lần/học kì, lần/3 tháng Hạn chế việc “được nước làm tới” bạn rơi vào bẫy kẻ “nuông chiều thân” ... lực, có mục tiêu toán quan trọng làm cách đạt mục tiêu đó? Tìm giải tốn này, chúng tơi biên soạn giáo trình Kỹ đạt mục tiêu – Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ bạn sinh viên tự lập kế hoạch khoa...MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU PHẦN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH Kiểu Kế hoạch theo mơ hình 5W2H Kiểu Sử dụng mô hình lập kế hoạch có sẵn,... đơn giản PHẦN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH Kế hoạch thực chất xếp nguồn lực theo trục thời gian, không gian chế phối hợp chúng Có loại kế hoạch là: kế hoạch cá nhân & kế hoạch công việc - Kế hoạch cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu